Szakrális Kommunikáció Kutatócsoport - Dr. Lovász Irén

Intézet: Intézetközi

Vezető: Dr. Lovász Irén

Létrejötte: A 2014. évi kari önértékelési kötet 3.sz. mellékletével létrehozva.

Tagjai:

  • Dr. Béres István
  • Dr. Lázár Imre
  • Dr. Komáromi Tünde
  • Dr. Korpics Márta
  • Dr. Sepsi Enikő
  • Dr. Spannraft Marcellina
  • Dr. Tari János
  • Hommer Anna (külsős tag)

 

Kutatási tevékenység, profil rövid leírása:

A kutatócsoport a karon évek óta működik, évi rendszerességgel tart workshopokat és alkalmanként konferenciát. A kutatócsoport két intézet (Társadalom- és Kommunikációtudományi  Intézet valamint a Művészettudományi és Szabadbölcsészeti Intézet) tagjait fogja össze, akik minden évben számot adnak a témát érintő kutatási és publikációs tevékenységükről. Ezeken az alkalmakon a szakrális kommunikáció fogalmát tágabban értelmezve, a szakralitás és kommunikáció elnevezéssel kiterjesztettük szélesebb diszciplináris mezőre. A kutatócsoport tagjainak tudományterületi beágyazottsága révén a téma multidiszciplináris megközelítése jellemző.

Konferenciáinkkal és publikációinkkal egyik célunk az, hogy a kutatócsoport tagjainak eddigi részkutatásai, eredményei nagyobb nyilvánosságot kapjanak, hogy segítsük az eddigi eredmények minél szélesebb körben történő megosztását. A másik célunk a kommunikáció és szakralitás területén olyan releváns megközelítések, keretek kijelölése, amelyek mintaként szolgálhatnak a terület kutatói számára. A kommunikáció és szakralitás témáját a kutatócsoport tagjai több irányból közelítik meg.  

A kutatócsoport 2019. október 18-án 10-18 óráig "Kommunikáció és szakralitás" címmel konferenciát szervezett (a KRE BTK 1088 Budapest, Reviczky u. 4., Stúdió), amelyen a kutatócsoport tagjai vettek részt egy-egy előadással. A konferenciára a kommunikáció és szakralitás területét vizsgáló külső kutatókat is meghívtunk a láthatóság és az intézményközti interdiszciplináris kommunikáció érdekében.

A kutatócsoport segítséget kapott a kar vezetőségétől egy 2020-2022 közötti időszakban történő kutatási projekt megvalósításához. A kutatási projekt keretén belül 2020-ban leadtuk a Társadalmi kommunikáció és Szakralitás I. kötet (Közelítések és mélymerülések) kéziratát, a kötet várhatóan 2021 első felében jelenik meg. A kötet szerkesztői Korpics Márta és Spannraft Marcellina. A kötet szerzői: Béres István, Korpics Márta, Lázár Imre, Lovász Irén, Spannraft Marcellina, Tari János az egyetem főállású oktatói, Hommer Anna volt hallgatónk, aki fiatal kutatóként csatlakozott a kutatócsoporthoz. A kötetben külső szerzők írásai is helyet kaptak.

2020. október 22-én a kutatócsoport tagjai egy workshop keretén belül kijelölték azokat az elméleti kereteket és aktuális empirikus kutatási területeket, amelyek tematizációs törekvésként megjelenítik a téma tanulmányozásának multidiszciplináris megközelítéseit. A 2021-re tervezett tanulmánykötet ezeket a megközelítéseket tartalmazza. A kötet előkészítő munkálatai a workshoppal elkezdődtek. 2021-ben a kutatást záró őszi konferencia szervezését is megkezdjük, melyre a kutatócsoportot alkotó két intézet oktatói kapnak meghívást, illetve azon hazai kutatók, akik a Társadalmi kommunikáció és Szakralitás témában végeznek kutatásokat. A konferencia eredményeit egy záró kötetben mutatjuk majd be.

 

Következő események


Napi biztatás

Napi jegyzet a Kossuth-on

Egyesített Bibliaolvasó

Nyelvvizsgaközpont

Közösségi Média

Károli Podcast

Károli Podcast

Sport a Károlin

Sport a Károlin