Intézet: Magyar Nyelv-, Irodalom- és Kultúratudományi Intézet (Régi és Klasszikus Magyar Irodalom Tanszék)

Vezető: Dr. Bene Sándor

Létrejötte: 2020. május 1.

Lezárult: -

 

Tagjai:

  • Dr. Boros Gáor
  • Dr. Hermann Zoltán
  • Dr. Pénzes Tibor Szabolcs
  • Dr. Szabó András
  • Dr. Ács Pál
  • Zászkaliczky Márton

 

Kutatási tevékenység, profil rövid leírása: 

A sztoikus filozófia megújítása a 16. század utolsó harmadában, a vallásháborúk idején, humanista kísérlet volt az európai szellemi élet közös nyelvének kialakítására, a felekezeti ellentétek áthidalására, a tolerancia alapjainak megteremtésére. Egyúttal az antik hagyományhoz való viszonyt is alapvetően formálta át, a klasszikus örökséget a politikai morál, a hadvezetés és a történeti gondolkodás modern fegyvertárába építette be. A Németalföldről indult irányzat hatása az egész 17. század folyamán érezhető Magyarországon; toleranciatörekvései a politikai és vallási életben érvényesültek; manierista stílusideálja különösen erős szerepet játszott az irodalmi kommunikáció, a költői nyelv és a történetírás retorikájának és módszertanának megújításában. A mozgalom egyik legnagyobb magyar alakja Balassi Bálint barátja és örökségének gondozója, Rimay János volt; de Szenci Molnár Albert és Zrínyi Miklós munkásságának is erős sztoikus vonatkozásai vannak. A sztoicizmus kései hatása pedig közvetve érvényesült, hiszen a felvilágosodás korának irodalom- és nyelvújítási törekvései ezekhez a szellemi elődökhöz nyúltak vissza példáért és ideálért (főként Zrínyi Miklóshoz).

A kutatócsoport ezt a kettős megújulási folyamatot, a 17. századi modernség hagyományteremtését és a 18. századi modernizálás hagyománykereső gesztusát kívánja vizsgálni, tudományos konferenciák, illetve az azokból születő publikációk révén. Elkészíteni tervezi továbbá Szenci Molnár Albert levelezésének és Rimay János költői életművének kritikai kiadását, valamint egy antológiát a hosszú 17. század olyan teológiai és politikai szövegeiből (vallási vitairatok és politikai tárgyú prédikációk), amelyek a sztoikus hatás modernizáló erejét mutatják.

A kutatócsoport keretében eddig megjelent közös publikációk: -

A kutatócsoport keretében eddig megjelent egyéni publikációk: -

Következő események


Összes esemény

Nyelvvizsgaközpont

Sport a Károlin

Sport a Károlin

Napi biztatás

 

Youtube