Nagy-Britannia, az Egyesült Államok és Magyarország: történelem, társadalom, politika (1848-21. század)

Intézet: Anglisztika és Történettudományi Intézetek

Vezető: Dr. Beretzky Ágnes, egy. doc.

Létrejötte: 2022. június 18.  (099/2022 (06. 17.) számú határozat)

 

Tagjai:

 • Dr. Beretzky Ágnes (vezető), egyetemi docens, KRE BTTK Anglisztika Intézet, vonatkozó kutatási területe: magyar-brit kapcsolatok 1867-1945, alkalmazott eszmetörténet 
 • Prof. Hermann Róbert (tag), KRE TTI TDI vezető, Magyar Történelmi Társulat elnöke, kutatási területe: a 19. század második fele és az első világháború közötti időszak magyarországi politikatörténete 
 • Prof. Szávai Ferenc, (tag) KRE BTTK egyetemi tanár, Történettudományi Doktori Iskola (Törzstag), Doktori és Habilitációs Tanács (Tag) 
 • Dr. Fodor Júlia (tag), egyetemi adjunktus (KRE BTTK Anglisztika Intézet), a 21. századi angolszász társadalmi mozgalmak keresztény szemmel- kutató-előadó 
 • Dr. Szeghó Patrik (tag), 20. századi brit külpolitika (posztdoktori) kutató, Nemzetközi Kapcsolatok Iskola (MCC), (KRE Alumni- KRE óraadó) 
 • Dr. Peterecz Zoltán (tag) egyetemi docens (EKE Amerikanisztika Tsz), az amerikai-magyar diplomáciai kapcsolatok kutatója 
 • Baráth Viktória (tag), KRE Történettudományi Doktori Iskola hallgatója
 • Gulyás Adrienn (tag) KRE Történettudományi Doktori Iskola hallgatója 

 

Kutatási tevékenység: 

 • magyar-angolszász kapcsolatok 1848-tól
 • a magyar nemzetfejlődés angolszász megítélésének kutatása a 19. század második felétől a második világháborúig (1848-1945), valamint 
 • az angolszász társadalmi-politikai mozgalmak-jelenségek (mint például az eltörlés-kultúra) vizsgálata, tevékenységük nemzeti emlékezetre gyakorolt hatásainak értelmezése 

A kutatócsoport által megrendezett konferencia:

University College London, School of Slavonic and East European Studies & Károli Gáspár Református Egyetem: In Memoriam Carlyle Aylmer Macartney and Péter, László, Budapest, 2024. április 5.

Macartney köztéri emléktáblájának ünnepélyes felavatása: 2024. április 5.  (Iskola lépcső, 1011 Budapest)

 

 

A kutatócsoport keretében eddig megjelent közös publikációk: 

  

A kutatócsoport keretében eddig megjelent egyéni publikációk: 

Önálló monográfiák: 

 • Róbert Hermann: The Hungarian War of Independence 1848-1849: An Illustrated Military History (From Musket to Maxim 1815-1914). (ford. C. Pringle & Péter Bayer), 2023. 
 • Beretzky Ágnes: Négy brit és a nemzeteszme, L'Harmattan-Károli könyvek sorozat, 2023.

Könyvrészletek, tanulmányok, folyóiratcikkek: 

 • A Foreign Office és az új Közép-Európa 1918-1920.  a Közép-Európai Közlemények, 15. évf. 56. (Szávai Ferenc)
 • In Close Tandem? The Parallel Biographies of Harold Nicolson (1886–1968) and Allen Leeper (1887–1935), ORPHEUS NOSTER : 3 pp. 25-35. , 11 p. (2023) (Beretzky Ágnes)
 • A magyarok kritikus barátja volt: Carlile Aylmer Macartney (1895-1978) brit történész emlékezete, ORSZÁGÚT : MŰVÉSZET TUDOMÁNY KÖZÉLET 4 : 11(68) pp. 10-12. , 3 p. (2023) (Beretzky Ágnes)
 • „Royall Tyler: az amerikai, aki legjobban ismerte hazánkat”, BBC History, 13. évf., 4. szám, 2023. április, 54-56. (Peterecz Zoltán)
 • A „határvidék” mítosza a 20. és 21. századi amerikai elnöki retorikában”, Külügyi Szemle, 22. évf., 1. szám, 2023, 97–112. (Peterecz Zoltán)
 • Twin Champions of the Slovak-Cause: Bjørnstjerne Bjørnson and Robert William Seton-Watson, CENTRAL EUROPE pp. 1-15. , 15 p. (2023) DOI: 10.1080/14790963.2022.2150492 (Beretzky Ágnes)

 • “Roosevelt on Roosevelt: Nicholas Roosevelt’s Views on Franklin Delano Roosevelt and His New Deal”, Eger Journal of American Studies. Volume XVII, 2022, 125–140. (Peterecz Zoltán)

 • "Fordulat az abortuszkérdésben. A terhességmegszakításhoz való „alkotmányos alapjog” sorsa Amerikában." Vigiíia, 2022/8, 679-682. (Fodor Júlia)
 •  Nemzeti önrendelkezés, revízió, nacionalizmus Arnold J. Toynbee életművében. In: Romsics 70. Tanítványi tisztelettel, Bödők Gergely (szerk.), Kocsis kiadó, 2022. (Beretzky Ágnes)
 • "A szlovák egyenjogúság bajnokai: Björnstjerne Björnson és R.W. Seton-Watson; Emlékezetpolitikai tanulságok." https://doi.org/10.56944/multunk. 2022.3.6 (Beretzky Ágnes)

 

A kutatócsoport témájába vágó eddig megtartott előadások: 

"Carlile Aylmer Macartney: An Approvingly Disapproving Critic of Hungary". In Memoriam C. A. Macartney, A University College London-Károli Gáspár Református Egyetem közös konferenciája. Budapest, 2024. április 5. (Beretzky Ágnes)

"Hungary: Past and Present, Thirty Years of Transition". CET Academic Travel Abroad Program, Prága- Budapest. 2024. április 4. (Beretzky Ágnes)

2023. november 24 VIKEK 61. konferenciája. XII. ÚJRAGONDOLT ÉVSZÁZAD. 1914–1990. KONFERENCIA.  Plenáris előadás. Szávai Ferenc:  A Foreign Office szerepe Magyarország határainak kialakulásában 1918-1920. (Szávai Ferenc)

 Central Europe’s new borders: their creation, Austrian-Hungarian border adjustments. International conference: Nations, Borders, and Conflicts in the World 1914–1945. University of Pécs. 2023.09.30. (Szávai Ferenc)

A Foreign Office és az „Új Közép-Európa” 1918-1920.  Szeged, 2023. május 25.  VIKEK "XVI. "A többnemzetiségű államoktól napjaink geopolitikájáig" konferencia. (Szávai Ferenc)

"Critical Junctures in Modern HUngarian History." Nazareth University Study Abroad Program, Budapest, 2023. március 11. (Beretzky Ágnes)

"Henry Wickham Steed and the Two Appeasements 1933-1947". HUSSE, Miskolci Egyetem, 2023. január  28. (Beretzky Ágnes)

"Hungary Present and Past: Communism, Populism and the Rest." CET Study Abroad Prorgram, Prága-Budapest, 2022.november 11. (Beretzky Ágnes)

"Smashing Statues: Contested Monuments and Shifting Contexts in Hungary and Beyond", University of New Hampshire, Durham, NH, USA. 2022. október 27. (Beretzky Ágnes)

"Democracy Trends in Hungary from 1990- A Seen from the USA". University of New Hampshire, Durham, NH, USA. 2022. október 25. (Beretzky Ágnes)

"The Roller Coaster in Central Europe: An Overview of Hungarian History and US-Hungarian Relations". Fulbright Commission, 2022. szeptember 6. (Beretzky Ágnes)

Következő események


Napi biztatás

Napi jegyzet a Kossuth-on

Egyesített Bibliaolvasó

Nyelvvizsgaközpont

Közösségi Média

Károli Podcast

Károli Podcast

Sport a Károlin

Sport a Károlin