A jogi fogalmak jelentésváltozási dinamikáját elemző interdiszciplináris kutatócsoport – Péli Gábor

Intézet: Társadalom- és Kommunikációtudományi Intézet

Vezető: Péli Gábor egyetemi tanár

Létrejötte: 2022. október

 

Tagjai:

  • Pólos László egyetemi tanár
  • Közantal Viktória, KRE egyetemi hallgató, Társadalomtudományi Kutatóközpont
  • Lőrincz Viktor tudományos segédmunkatárs, Társadalomtudományi Kutatóközpont

 

Kutatási tevékenység, profil rövid leírása Kutatásunk a jogi érvelés formális modellezésére irányul. E témában már máshol is folynak érdekes kutatások, melyek a jog viszonylag konkrétan kodifikált érvelési részeinek logikai formalizálását célozzák. Ezekben az esetekben a jogi következmény – a kontextus egyértelmű jogi megfogalmazása esetén – jó eséllyel kikövetkeztethető, levezethető. Ezzel szemben kutatásunk olyan esetek kezelésére kíván valószínűségi előrejelzéseket lehetővé tevő eszközöket kifejleszteni, melyeknél a kontextus egyértelműségének követelménye nem teljesül. Munkahipotézisünk szerint ilyenkor is minták, konvenciók, intézményesült elvárások érvényesülnek. E szabályszerűségek feltárásával és modellezésével a jogi döntések kimeneteleire becslések fogalmazhatóak meg. Hasonló, más területeken jelentkező predikciós problémák kezelésére már léteznek sikeres

A kutatás indítását követően a cél a témakör empirikusan kutatható körvonalazása, a vonatkozó jogi adatforrások feltárása és az adatelőkészítés volt a 2023-as empirikus szakasz számára. Elsődleges kritérium volt, hogy az empirikus vizsgálat számára megfelelő méretű adatbázis álljon rendelkezésre. Emellett a kérdésnek jogtudományi szempontból relevánsnak és a nem jogász közönség számára is érthetőnek kellett lennie. Elvetettük a nem kellően rendszerezett vagy átpolitizált jogterületeket, mint például a nemzetközi jog, vagy az Európai Unió jogának és a hazai jognak a kapcsolata. Választásunk a büntetőjogra esett, melynek egyként vannak viszonylag állandó és változó területei. Klasszikus tényállásokat kezdtünk vizsgálni, mint a élet- vagy tulajdon elleni bűncselekmények, a rablás vagy az emberölés, és ezek elhatárolása más bűncselekményektől. Korlát, hogy az alsóbb bírósági gyakorlat csak az elmúlt évtizedekben jelenik meg digitális formában. Azonban a rendelkezésre álló korpusz ezek figyelembe vételével is alkalmas következtetések levonására. Empirikus vonatkozásban a kvantitatív adatokat biztosító adatbázisok megkeresése zajlott.

 

A kutatócsoport keretében eddig megjelent közös publikációk: -

A kutatócsoport keretében eddig megjelent egyéni publikációk: -

Következő események


Napi biztatás

Napi jegyzet a Kossuth-on

Egyesített Bibliaolvasó

Nyelvvizsgaközpont

Közösségi Média

Károli Podcast

Károli Podcast

Sport a Károlin

Sport a Károlin