Erasmus + nyári szakmai gyakorlat

Szeretnél Erasmus-program keretén belül külföldi tapasztalatra szert tenni, de attól tartasz, hogy emiatt csúszol egy fél évet, évet az egyetemen? Akkor a nyári szakmai gyakorlatot számodra találták ki!

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

felsőoktatási hallgatók nyári szakmai gyakorlati mobilitása

a 2018.06.01. és 2018.09.30. közötti időszakra

 

 1. A pályázattípus célja

A gyakorlat egy másik programországban található vállalkozásnál, szervezetnél eltöltött időszak. Célja, hogy segítséget nyújtson a közösségi munkaerőpiacon szükséges készségek elsajátításához és a fogadó ország gazdasági és társadalmi kultúrájának a megértéséhez. A fogadó vállalkozás a munkaerőpiacon vagy az oktatás, képzés vagy az ifjúság területén aktív privát vagy közintézmény lehet - Nemzeti Irodák, EU-szervek és a magyar külképviseletek kivételével.

 

 1. A pályázásra jogosultak köre

Erasmus Charter for Higher Education tanúsítvánnyal rendelkező felsőoktatási intézmények beiratkozott hallgatói. A Károli Gáspár Református Egyetem tanúsítványa elérhető itt.

 

 1. Támogatható tevékenységek
 • felsőoktatási hallgatók szakmai gyakorlati mobilitása (2-12 hónap)

Figyelem! A leadott pályázatoktól függően általában 3-4 hónap időtartamra tudunk ösztöndíjat adni.  Amennyiben a szakmai gyakorlat időtartama ennél hosszabb, a fennmaradó időszakra az egyetem nem tud támogatást adni.

 

 1. A programban részt vevő országok

Az alábbi országok vesznek részt a pályázatban:

Az Európai Unió tagállamai (Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxembourg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Szlovákia, Szlovénia, Svédország).

Nem EU-tagállamként a programban szintén részt vesz: Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, Izland, Liechtenstein, Norvégia, Svájc, Törökország.

 

 1. Pályázati feltételek

Általános részvételi feltételek

 • A hallgató felsőoktatási intézménye rendelkezik ECHE-tanúsítvánnyal.
 • A hallgató magyar állampolgár, vagy oklevélszerzésre irányuló tanulmányokat folytat alap- vagy másoddiplomás, illetve doktori képzésben nappali, esti vagy levelező tagozaton a küldő intézményben, és hallgatói jogviszonnyal rendelkezik a küldő intézményben a teljes mobilitási időszak alatt.
 • A frissen diplomát szerzett hallgatók is részt vehetnek szakmai gyakorlaton a végzésük utáni évben is (ebben az esetben a pályázatot már a végzésük évében, még aktív hallgatói jogviszonnyal kell benyújtaniuk).
 • A tanárasszisztensi mobilitás tevékenység is szakmai gyakorlatnak tekintendő.
 • A kiutazás feltétele, hogy a hallgató az intézményi elbíráláson megfelelt.
 • A hallgató nyelvi kompetenciáinak ellenőrzése megtörténik az Európai Bizottság által elvárt módon (online felmérés a kiválasztás után, illetve a hazaérkezés után).
 • Eddigi tanulmányainak összesített korrigált kreditindexe (kummulált átlaga) eléri a 3,00-t.
 • Egy képzési ciklusban maximum 12 hónap összesített mobilitási időtartam (akkor is, ha zero grant mobilitás). A korábban LLP-ben végzett mobilitási is hozzáadandó (akkor is, ha zero grant mobilitás)!
 • A hallgatóval Képzési Megállapodás jön létre, ezt a megállapodást minden érintett félnek jóvá kell hagynia.
 • A tanulmányi időszak végén a külföldi fogadóintézménynek igazolást kell kiadnia az elvégzett programról és eredményekről.
 • A küldő intézménynek teljes mértékben be kell számítania a külföldi szakmai gyakorlat időszakát.
 • A hallgatók a külföldön töltött időszak folyamán is jogosultak az anyaintézményüknél kapott tanulmányi ösztöndíjra vagy egyéb hitel folyósítására.

 

 1. A támogatás mértéke

 

A támogatás a következő költségtípusokból tevődik össze:

 • Támogatás speciális igények esetén: fogyatékkal élő résztvevők esetében a tényleges költség alapján számolva.
 • Támogatás szociális rászorultság alapján: 100 € /hó a hallgatói ösztöndíjon felül. Az Erasmus szociális támogatásra külön kell pályázni, a pályázati felhívás várhatóan májusban kerül kiírásra.
 • Nyelvi felkészítés támogatása: az Európai Bizottság online felkészítő rendszerével támogatott (angol, német, francia, olasz, spanyol és holland) nyelveken nyelvi felkészítés.
 • Hallgatói ösztöndíj mértéke:

Fogadó ország

szakmai gyakorlat

Magas megélhetési költségű országok
(Franciaország (FR), Olaszország (IT), Nagy-Britannia (UK), Ausztria (AT), Finnország (FI), Svédország (SE), Dánia (DK), Írország (IE), Norvégia (NO), Lichtenstein (LI) )

600 € / hó

Közepes megélhetési költségű országok (Spanyolország (ES), Németország (DE), Törökország (TR), Hollandia (NL), Belgium (BE), Csehország (CZ), Portugália (PT), Görögország (GR), Szlovénia (SI), Horvátország (HR), Luxemburg (LU), Ciprus (CY), Izland (IS))

550 € / hó

Alacsonyabb megélhetési költségű országok
(Lengyelország (PL), Románia (RO), Magyarország (HU), Litvánia (LT), Szlovákia (SK), Bulgária (BG), Lettország (LV), Észtország (EE), Málta (MT))

500 € / hó

A szakmai gyakorlat legkorábban 2018.06.01-jén kezdődhet és legkésőbb 2018.09.30-án érhet véget, de minimum 2 hónapnak kell lennie.

A megpályázható helyek:

 • Jelenleg a programban részt vevő országok vállalatai, képzőközpontjai, kutatóközpontjai és egyéb szervezetei lehetnek fogadóhelyek.

A következő típusú szervezetek nem lehetnek fogadó szervezetek:

 • Európai Uniós intézmények (Európai Bizottság, Európai Parlament, Európai Bíróság stb.)
 • EU-s programokkal foglalkozó szervezetek (az esetleges összeférhetetlenség és/vagy a kettős támogatás elkerülése érdekében).
 • A hallgató nemzeti diplomáciai képviseletei (nagykövetség, konzulátus) a fogadó országban.

A pályázónak önállóan kell fogadó intézményt keresnie. Fogadó intézmény keresésében az alábbi oldalak is segíthetnek:

http://www.gyakornokkereso.hu/Nemzetkozi-adatbazisok/21/

http://erasmusintern.org/
http://studentplacement.tpf.hu/
http://www.europlacement.com/
www.internship.muni.cz

 

 1. Néhány szakspecifikus tipp a teljesség igénye nélkül

Anglisztika: nyelviskola, hostess, szabadidős programszervező, szálloda recepció, üdülési szolgáltatások (pl. utazási iroda), multinacionális cégek

Keleti nyelvek és kultúrák: multinacionális cégek, távol-keleti kulturális központok európai országokban

Magyar: szórványmagyar területen könyvtárazás, levéltári munka, iskolai nyári táboroztatás (több kurzus)

Magyar mint idegen nyelv: szórványmagyar területeken nyári intenzív tanfolyamok szervezésébe, lebonyolításába besegítés, magyar nyelvű újság/ folyóirat szerkesztésébe, lektorálásába besegítés

Néderlandisztika: multinacionális cégek, hostess, szabadidős programszervező, szálloda recepció, üdülési szolgáltatások (pl. utazási iroda)

Germanisztika: multinacionális cégek, hostess, szabadidős programszervező, szálloda recepció, üdülési szolgáltatások (pl. utazási iroda)

Osztatlan tanári szak (nyelvszakok): nyelviskola – oktatásszervezés, nyári intenzívtanfolyamok lebonyolításában részvétel, tananyagfejlesztés, extrakurrikuláris tevékenységek szervezése, táboroztatás

Pszichológia: szakirányú kutatásokban való részvétel (akár egy külföldi egyetem valamely kutatóközpontjában), klinikai pszichológiai gyakornoki munka kórházban ill. egészségügyi központokban (nyelvet jól beszélő hallgatóknak), statisztikai kutatásokban való részvétel

Szabadbölcsészet: kiállítások szervezésében és lebonyolításában való részvétel, levéltári és/ vagy könyvtári munka, szakspecifikus egyetemi kutatóközpontok munkájának segítése

Kommunikáció: televízió, rádió stúdióban segédkezés, műsorszerkesztésben és készítésben való segédkezés, külföldi újságnál, folyóiratnál gyakornoki munka, kommunikációtudományi kutatásokban való részvétel (akár egy külföldi egyetem valamely kutatóközpontjában)

Színházi Stúdiumok: nyári színházi előadások előkészítésében, szervezésében, lebonyolításában való részvétel, a következő színházi évad/ programok szervezésében, előkészítésében való segédkezés

Szociológia:közvéleménykutatás, adatgyűjtés akár egy külföldi egyetem valamely kutatóközpontjában) , statisztikai elemző cégeknél kisegítő munka

Történelem: levéltári munka, történettudományi, régészeti kutatásokban való részvétel (akár egy külföldi egyetem valamely kutatóközpontjában)

Művészettörténet: múzeumok, kiállítások szervezésében és lebonyolításában való részvétel, tájékoztató anyagok elkészítésében segédkezés, művészettörténeti ismeretterjesztő filmek feliratozása 

 

 1. A pályázás menete

A pályázat beadási határideje folyamatos 2018. május 22., kedd 16.00 óráig.

Pályázáskor benyújtandó dokumentumok:

 1. aláírt és kitöltött jelentkezési űrlap, fényképpel ellátva, mely az alábbi linken érhető el:

http://www.kre.hu/portal/images/doc/erasmus/2018/Erasmus-nyari-szakmai-gyakorlat-palyazati-urlap-hallgatoknak.doc

 1. fogadó intézmény befogadó nyilatkozata
 2. lezárt félévek Tanulmányi Osztály által hitelesített leckekönyvkivonata
 3. nyelvvizsga-bizonyítvány, annak hiányában az Idegen Nyelvi Lektorárus igazolása a szükséges nyelvtudás megfelelő szintjéről
 4. önéletrajz
 5. a fogadó intézmény által megkövetelt nyelven írt motivációs levél
 6. oktatói ajánlás (opcionális)
 7. tudományos eredményt és/vagy társadalmi tevékenységet igazoló dokumentumok (opcionális)

 

A pályázat beadásának helye:

ZÁRT BORÍTÉKBAN

a Dékánhelyettesi Titkárságon  
kell leadni a fenti határidőig (beérkezési határidő!).

Eredményhirdetés (a pályázati űrlapon megadott e-mail címen): a 2018. április 25. 14:00 óráig beérkezett pályázatok esetén 2018. április 30. éjfél, a május 22. 16:00 óráig beérkezett pályázatok esetén 2018. május 25. péntek éjfél.

Kérdéseivel keresse a kari/tanszéki Erasmus koordinátorokat vagy az intézményi Erasmus koordinátort.

A határidőn túl beérkezett pályázatok értékelés nélkül kizárásra kerülnek.

 

További információk:

Egyetemi Erasmus Szabályzat

Ha a kiutazók között vagy

 

Közzététel: 2018.03.28.

 

Következő események


Összes esemény

Nyelvvizsgaközpont

Sport a Károlin

Sport a Károlin

Napi biztatás

 

Youtube