Készült: 2016-02-15
Módosítás: 2016-09-12

Albert (Ildikó) Fruzsina

Cím: Ph.D., habil.
Nem: nő
Születési év: 1969
Születési hely: Magyarország
Email-cím(ek): Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Hivatali telefonszám: +36 1 483 2936

Doktori tanulmányok
Doktori (PhD) védés éve: 1999
Tudományág: Szociológia
Disszertáció címe: Ha elszakad a háló. A hajléktalanság kapcsolathálózati szempontból
Oklevelet kiállító intézmény: ELTE-BKE és MTA

MA-tanulmányok
MA-fokozat megszerzésének éve:
Tudományág(ak):
Oklevelet kiállító intézmény:

Egyéb tanulmányok és képesítések

Intézmény Képesítés Év
ELTE habilitálás 2011
     
     

Munkatapasztalat
Jelenlegi munkaadó: Károli Gáspár Református Egyetem
Kar: Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar
Intézet: Társadalom- és Kommunikációtudományi Intézet
Tanszék: Szociológia Tanszék
Beosztás: tanszékvezető, főiskolai tanár

Jelenlegi munkaadó: MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Szociológia Intézet
Beosztás: tudományos főmunkatárs

Egyéb korábbi munkaadó: Zsigmond Király Főiskola Szociológia Tanszék
Beosztás: tanszékvezető

Egyéb korábbi munkaadó: Partners Hungary Alapítvány
Beosztás: program manager

Egyéb korábbi munkaadó: MTA Pszichológiai Intézet Társadalomlélektani Osztály
Beosztás: tudományos segédmunkatárs


Kutatási és oktatási szakterületek
kapcsolathálózat elemzés
társadalmi kirekesztődés
társadalmi nemek
családszociológia
társadalompolitika
szociálpszichológia

Tudományos kutatócsoportban vagy projektben való részvétel

2014 óta a European Social Policy Network magyar szakértője

 

2008-2013 az EU Network of Independent Social Inclusion magyar szakértője

2011-2014 OTKA Életkeretek a börtönön innen és túl. Szubjektív reszocializációs esélyek – kutatásvezető

2013–2015 OTKA Integrációs és dezintegrációs folyamatok a magyar társadalomban - kutató

2011-2013 OTKA A rendszerváltás megszületett és meg nem született gyermekei: a születés szocio-kulturális körülményeinek hatása a demográfiai folyamatokra - kutató

2011-2012 Youth deviance and youth violence (YOUPREV): A European multi-agency perspective on best practices in prevention and control. EU Daphne III Programme - kutató

2010-2011 Social Impact of Emigration and Rural-Urban Migration in Central and Eastern Europe. European Commission. kutató

2009-2010 A nők munkaerő piaci helyzetének elemzése: roma nők és férfiak illetve roma és nem roma nők helyzetének összehasonlítása, kutató

2008-2010 Fogyatékossággal élő fiatal felnőttek társadalmi integrálódásának esélyei és lehetőségei a mai Magyarországon, INNOTÁRS08, kutató

2007-2009 CONNECTIONS, EU PROGRESS projekt: a Budapest Szociális Forrásközpont felkért külső szakértő
2005-2007 Genderwise: The role of men as agents of change in reconciling work and family life, kutató

2003 - 2005 OTKA: „A romák migrációs potenciálja és a kapcsolathálózat jelentősége a roma migrációban” kutató

2001-2004 A 15 és 20 év közötti fiatalok és szüleik társadalmi beágyazottsága és annak hatása a testi-lelki egészségre kutató (NKFP), kutatásvezető (OTKA, OKTK)

1999-2001 OTKA „Az 1956-os életútinterjúk kapcsolathálózat-elemzése”, kutató

1996-1999 OTKA A hajléktalanság kapcsolathálózati szempontból, kutató

1992 OTKA A magyarországon tanuló külföldi diákok kapcsolathálózati jellemzői, kutatásvezető


Oktatásszervezés, tudományszervezés

Időszak Funkció vagy tevékenység
2012- szociológia szak felelőse KRE
2007-2010 szociológia szak felelőse ZSKF
   
   
   

Nyelvtudás

Nyelv Nyelvtudás szintje és fajtája
angol felsőfokú
orosz középfokú
francia alapfokú
   
   

Díjak és kitüntetések

Díj vagy kitüntetés neve Kiadó intézmény Elnyerés éve
Erdei emlékérem Magyar Szociológiai Társaság 2001
     
     

Tagság tudományos társaságokban

Szervezet neve Betöltött funkció
Magyar Szociológiai Társaság tag
MTA Köztestület tag
MTA Szociológiai Szakbizottság tag
OTKA Társadalom -és Bölcsészettudományi Kollégium tag

Vendégoktatás és kutatóutak külföldi intézményekben

Időszak Intézmény Tevékenység
1995 Nuffield College, Oxford kutató
1995-97 University of Colorado at Boulder vendég kutató
     
     
     

Doktori témavezetések

Doktori hallgató neve,
intézmény
Kutatási téma / Disszertáció címe Védés éve
     
     
     
     

Opponencia doktori védéseken

Doktori hallgató neve,
intézmény
Kutatási téma / Disszertáció címe Védés éve
Szoboszlai Katalin,
ELTE
Women without a roof – routes to
homelessness
2011
Vályi Réka,
ELTE
Why do helpers help? Altruism in social
work
2010
     
     

 

Publikációs lista

(MTMT)


Monográfiák

Ferge, Zs.- P. Róbert- E. Sik- F. Albert
Social Costs of Transition. International Report Vienna: Institute for Human Sciences, mimeo.1995

Albert F, Dávid B
Ha elszakad a háló. A magyarországi hajléktalanság kapcsolathálózati megközelítésben
Új Mandátum kiadó, Budapest, p. 158 (2001)

Albert F, Dávid B
Ahol jó gyógyulni és gyógyítani. A veresegyházi modellkísérlet
Egészség-Közösség-Misszió III. (sorozat szerk. Susánszky É, Szántó Zs)
MTA Szociológiai Kutatóintézet- Fekete Sas Kiadó, Budapest, p. 80 (2001)

Albert F, Dávid B, Tóth O, Varga T
Összetartóbb közösség –Egészségesebb egyén. „Ötlettől a fenntarthatóságig” Módszertani kézikönyv közösségi részvételre épülő életminőség-javító programok tervezéséhez, megvalósításához (kézikönyv)
Váci M. Művelődési Ház- Misszió Egészségügyi Központ Kht. Veresegyház, p. 105 (2004)

Könyvfejezetek

Albert F
Friendships and the Transition in Hungary.
INSNA Sunbelt Conference Papes, Sitges, 1998

Albert F, Dávid B
Magyarországon tanuló külföldi diákok kapcsolathálózati jellemzői
In. Collocquamur: Tanulmányok az első szociológiai PhD.- évfolyam munkáiból (Eds: Paksi B, Hegedüs R, Bozsonyi K)
BKE Szociológia Tanszék, Budapest, pp.7-23 (1997)

Albert F, Dávid B
A barátokról
In: Társadalmi Riport, 1998, (Eds: Kolosi T, Tóth I, Vukovich Gy)
TÁRKI, Budapest, pp:257-278 (1998)

Albert F, Dávid B
Társas kapcsolatok, magányosság 1998-ban
In: Társadalmi tény-kép 1998 (Eds: Szívós P, Tóth István Gy)
TÁRKI, Budapest pp 211-220 (1998)

Albert F, Dávid B
Az emberi kapcsolatok
In: Magyar Háztartás Panel Műhelytanulmányok 9. (Eds: Sik E, Tóth István Gy)
BKE-TÁRKI, Budapest, pp 146-164 (1998)

Albert F, Dávid B
About friends
In: Social Report 1998 (Eds: Kolosi et al.)
TÁRKI, Budapest, pp 270-293 (1999)

Albert F, Dávid B
A bizalmas kapcsolatokról. In: Monitor 1999, (Eds: Szívós P.-Tóth I. Gy.)
TÁRKI, Budapest, pp 218-230 (1999)

Albert F, Dávid B, Kőrösi Zs
Kísérlet életútinterjúk kapcsolathálózati elemzésére
In: Évkönyv 2000 VIII. (Eds: Kőrösi Zs, Standeisky É, Rainer M. J)
1956-os Intézet, Budapest pp. 323-338 (2000)

Albert F
A háziorvosi és szakorvosi ellátással kapcsolatos attitűdök
In: Susánszky É.-Szántó Zs. (szerk.): Táblaképek az egészségről. A veresegyházi példa. Egészség-Közösség-Misszió I.
MTA Szociológiai Kutatóintézet- Fekete Sas Kiadó, Budapest. pp. 81-95. (2001)

Albert F, Dávid B
A kapcsolathálózatokról
In: Növekedés alulnézetben Tárki Monitor jelentések, 2000 (Eds: Szivós P, Tóth István Gy)
TÁRKI, Budapest, pp. 247-253 (2000)

Albert F. – Dávid B. [2003]
Az emberi kapcsolatok alakulása Magyarországon a XX. század utolsó évtizedében. TÁRKI. Budapest. 13. p. (TPUBL-A592)

Albert F, Dávid B
Férfiak és nők a családban egy kétgenerációs vizsgálat tükrében
In Szerepváltozások Jelentés a nők és férfiak helyzetéről 2005 (Eds. Nagy I., Pongrácz T-né, Tóth I. Gy)
TÁRKI, Budapest, pp 102-117 (2005)

Albert F, Dávid B
Mobilitás, kapcsolati környezet és általánosított bizalom (Kutatási jelentés)
In: Kockázat, bizalom és részvétel a magyar gazdaságban és társadalomban (Eds: Medgyesi M, Tóth István Gy)
TÁRKI, Budapest, pp.38-54 (2005)

Albert F, Dávid B, Németh R
Társas támogatás, társadalmi kohézió. OLEF 2003 (Kutatási jelentés)
Országos Epidemológiai Központ (2005)

Albert F, Dávid B
Ha elszakad a háló … A magyarországi hajléktalanság kapcsolathálózati megközelítésben.
In: Tíz éves a szociálismunkás-képzés Veszprémben (Eds: Albert J)
Veszprém, pp 61-73 (2005)

F Albert, B David
Men and Women in the family as Reflected in a Two-Generational Study
In: Changing roles (Eds. I Nagy, M Pongrácz, I György Tóth)
TÁRKI, Budapest, pp 99-116 (2006)

Albert F, Dávid B
A kapcsolati tőke dimenziói etnikai metszetben
In: Társadalmi Riport (Eds: Kolosi T, Tóth István Gy, Vukovich Gy)
TÁRKI, Budapest, pp 351-372 (2006)

Albert F, Dávid B
Fenntarthatóság és egészség
In: Fenntartható fejlődés Magyarországon. Jövőképek és forgatókönyvek (Eds: Bulla M, Tamás P
Új Mandátum Kiadó, Budapest, pp:476-492 (2006)

Albert, Fruzsina 2006. „A nők egészsége. Háttértanulmány a magyar kormány CEDAW jelentéséhez“. (Women’s health. Background paper to Hungarian Government’s CEDAW Report). Manuscript.

Albert F, Dávid B, Molnár Sz
Az Internet-használat és a társadalmi tőke időbeni alakulása Magyarországon
In: internet.HU a magyar társadalom DIGITÁLIS gyorsfényképe 3(Eds: Dessewffy T, Fábián Z. – Z. Karvalits F)
TÁRKI, Budapest, pp 69-111 (2006)

Albert F- Ferenczi A
A HEFOP 1.3.1-es pályázati ablak 2005. évi monitoring tapasztalatai a kedvezményezettekkel való kapcsolattartás szemszögéből.
IN:5 év – a Phare programoktól a Strukturális Alapokig. Szerk.: Köves Alexandra et al.
Budapest Pp: 126-133. (2006)

Albert F, Dávid B, Molnár Sz
Links between the Diffusion of Internet Usage and Social Network Characteristics in Contemporary Hungarian Society: A Longitudinal Analysis
In: Applications of Social Network Analysis ASNA 2005 Conference contributions, Zurich, October 20-21, 2005 (Eds: U Serdült, V Täube)
Wissenschaftlichter Verlag Berlin, pp 163-189 (2008)

Dávid B, Albert F, Vajda Zs
„Is it in the family?” – Civic Participation Patterns Based on a two Generational Family research in Hungary
In: Religion and Values in Education in Central and Eastern Europe, Régió és Oktatás IV. CHERD, (Ed: Pusztai Gabriella)
University of Debrecen, CHERD pp. 257-277 (2008)

Albert F- Dávid B:
A kapcsolatok etnikai dimenziója.
In. Somlai Péter et al (Eds) Látás-viszonyok. Tanulmányok Angelusz Róbert 70. születésnapjára.
Pallas, Budapest, 2009. pp. 486-503

Albert F- Dávid B: Állami szerepvállalás- egyéni felelősség
IN: Tóth István György (Ed),TÁRKI Európai Társadalmi Jelentés 2009
TÁRKI Budapest, 2009, pp. 33-48)

Albert F- Dávid B: Individual versus government responsibility
IN: Tóth István György (Ed.), TÁRKI European Social Reports 2009,
TÁRKI Budapest, 2009, pp. 31-46

Albert F _ Havasi É
Intézményrendszer alulról és felülről.
In: Kóczé Angéla (Ed.)
Nehéz sorsú asszonyok feketén-fehéren: roma nők munkaerő-piaci és megélhetési lehetőségei két kistérségben.
MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet, Budapest 51-80 (2010)

Albert F
Örömök, vágyak, bánatok.
In: Kóczé Angéla (Ed.)
Nehéz sorsú asszonyok feketén-fehéren: roma nők munkaerő-piaci és megélhetési lehetőségei két kistérségben.
MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet, Budapest 113-117. (2010)

Albert F
Az Észak-Alföldi régió.
In: A fogyatékossággal élő fiatal felnőttek társadalmi reintegrálódásának esélyei és lehetőségei Magyarországon. Zárókötet. L’Harmattan. Budapest, 2010. 99-114.

Albert F
A Dél-Dunántúli régió.
In: A fogyatékossággal élő fiatal felnőttek társadalmi reintegrálódásának esélyei és lehetőségei Magyarországon. Zárókötet. L’Harmattan. Budapest, 2010. 143-158.

Albert F, Dávid B. Havasi É, Kóczé A
„Az asszony átveszi lassan a kalapot”. Szerepváltozások a nehéz sorsú asszonyok életében.
In. Szerepváltozások Jelentés a nők és férfiak helyzetéről (Eds. Nagy I., Pongrácz T-né)
TÁRKI, Budapest pp. 229-242. (2011)

Dávid B, Albert F
Nehéz sorsú asszonyok kapcsolati erőforrásai és egészsége.
In: Helyzetkép a népesség egészségi állapotáról 2011 (Eds: Mészáros J. , Harcsa I.)
Barankovics István Alapítvány – Gondolat kiadó pp. 125-142. (2011)

Albert F, Dávid B.
Az interperszonális kapcsolathálózati struktúra átrendeződése Magyarországon
In: Cím: Társadalmi integráció a jelenkori Magyarországon (Eds. Kovách I., Dupcsik Cs., P.Tóth T., Takács J.)
Argumentum Kiadó és MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Szociológiai Intézet (2012) 343-356.

Albert Fruzsina: A börtönbüntetés hatása a baráti kapcsolatok alakulására. In: Spannraft Marcellina et al (szerk.) Ki látott engem? Buda Béla 75. KRE, L’Harmattan. pp.:159-170. ISBN: 978 963 236 826 9


Albert Fruzsina, Dávid Beáta: Hatvan év, hat barát? In: Szász Antónia, Kirzsa Fruzsina (szerk.) A kultúra rejtelmei Budapest: L'Harmattan, 2013. pp. 213-218. (ISBN:978-963-236-741-5)

 

Cikkek tudományos folyóiratokban

Albert F, Dávid B
Magyarországon tanuló külföldi diákok kapcsolathálózati jellemzői
Szociológiai Szemle, 4(3): 81-93 (1994)

Albert F, Dávid B
A hajléktalanság az emberi kapcsolatok szemszögéből (szakirodalmi áttekintés)
Szociológiai Szemle, 8(4): 119-139 (1998)

Albert F, Dávid B
Ha elszakad a háló
Comitatus, 9(6): 34-43 (1999)

Tamás P, Dávid B, Albert F, Antal Z. L, Kapitány G, Kapitány Á, Szalai J, Neményi M, Ferge Zs, Somlai P, Kuczi T, Hoyer M, Kemény I, H. Sas J, Tibori T köszöntői és Losonczi Á köszönése
Losonczi Ágnes köszöntése
Kultúra és Közösség, 7(2-3): 5-27 (2003)

Dávid B, Albert F
Érzéki csalódások: fiatalok és szüleik a szerelemről és a partnerkapcsolatokról
Fordulópont, 6(26) pp: 12-25 (2004)

Albert F, Dávid B
Családi kapcsolatok és családműködés egy kétgenerációs vizsgálat tükrében.
Embertárs, 2 (3):250-262 (2004)

Dávid B, Albert F
Kit nevez Ön barátnak? A barátság szociológiai megközelítésben
Századvég, 38 (4): 91-126 (2005)

Albert F, Dávid B
A családi mintaátadás szerepe a civil szervezetekben való részvételben egy két generációs családvizsgálat alapján
Studia Wesprimiensia, 8 (1-2): pp 153-164 (2006)

Albert F, Dávid B, Molnár Sz
2007: Internethasználat és kapcsolati erőforrások időbeni alakulása Magyarországon. Egy longitudinális vizsgálat eredményei.
Szociológiai Szemle, 17 (3-4): 93-114 (2007)

Albert F. -Dávid B.- Molnár Sz.:
Links between the diffusion of internet usage and social network characteristics in contemporary Hungarian society: A longitudinal analysis
Review of Sociology, Volume 14, Number 1/June 2008, pp.45-66.

?????? ?, ????? ?
??????????????? ????????? ? ??????? ? ????????? ??????????? ??????????. ??????????????????? ???????????? ????????????? ?????? ?? ?????????? ? ???????????? ?????? ? 8: 183-194 (2008)

Albert F. – Laki I.
Állami, nonprofit és gazdasági szervezetek elemzése. (A fogyatékos személyek munkaerőpiaci helyzetének rövid áttekintése).
Kultúra és közösség 2010. III. szám 29-42.

Albert Fruzsina, Tóth Olga

Youth Drug and Crime Prevention Practices in Hungary as Reflected in the Opinions of Students and Professionals VARSTVOSLOVJE 4: pp. 460-479. (2013)

Albert Fruzsina, Tóth Olga

Szerhasználat és bűnelkövetést megelőző tevékenységek a 14-17 éves fiatalok és szakemberek nézőpontjából SOCIO.HU 4: Paper 2albert_toth. (2013)


Egyéb tudományos publikáció

Albert F: Hungary. Assessment of the 2008-2010 National Reform Programmes for Growth and Jobs from a social inclusion perspective: The extent of synergies between growth and jobs and social inclusion policies

Albert F: Hungary. Minimum Income Schemes. A Study of National Policies

Albert Fruzsina: Post-Peer Review Report: Oslo. Strategy for ensuring good quality housing for groups experiencing multiple deprivation.

Country Report – Hungary Hungarian Version from the Study on Stakeholders’ Involvement in the Implementation of the Open Method of Coordination (OMC) in Social Protection and Social Inclusion Carried out by INBAS GmbH and ENGENDER asbl On behalf of the European Commission, Employment, Social Affairs and Equal Opportunities DG

Albert Fruzsina: In-work poverty and labour market segmentation. A Study of National Policies. May 2010.

Dávid Beáta, Albert Fruzsina: Van-e a Társadalomnak mint egésznek organizmusvédelmi rendszere. In: MAGYAR TUDOMÁNY 173:(7) pp. 893-896. (2012)

Albert Fruzsina, Dávid Beáta: Az elmúlt évtized során megduplázódott a kapcsolati tőkéjüket használók aránya TÁRKITEKINTŐ (2012) február 23

Dávid Beáta – Albert Fruzsina: Bár egyre több a barátunk, minden ötödik felnőttnek nincs barátja február 15

Albert Fruzsina- Hárs Ágnes: Social Impact of Emigration and Rural-Urban Migration in Central and Eastern Europe Main Report. Executive Summary Hungary 2020 April.

Final country report

Albert Fruzsina: Promoting Social Inclusion of the Roma. Country report for Hungary. 2011.
Albert Fruzsina: Az aktív befogadásra vonatkozó Európai Bizottsági ajánlások végrehajtásának értékelése: A nemzeti szakpolitikák vizsgálata Magyarország pp. 1-38. nyilvános policy elemző jelentés (2013)


Albert Fruzsina: Assessment of the implementation of the European Commission Recommendation on active inclusion (2013)


Tóth Olga, Albert Fruzsina A fiatalok bűnelkövetői magatartásának és szerfogyasztásának prevenciója. Segédanyag a szociális területen dolgozók számára (2013)


Tóth Olga, Albert Fruzsina: A fiatalok bűnelkövetői magatartásának és szerfogyasztásának prevenciója. Segédanyag a rendőrség számára (2013)


Tóth Olga, Albert Fruzsina: A fiatalok bűnelkövetői és erőszakos viselkedése: kutatási eredmények és prevenciós megközelítések (2013)


Tóth Olga, Albert Fruzsina: A fiatalok bűnelkövetői és erőszakos viselkedése – a prevenció helyzete, lehetőségei. Policy ajánlások (2013)


Albert Fruzsina: Investing in Children: Breaking the cycle of disadvantage. A Study of National Policies. Hungary. 2014. http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1025&langId=en&newsId=2061&moreDocuments=yes&tableName=news
Beruházás a gyerekekbe – a hátrányos helyzet továbbörökítésének megszakítása A nemzeti szakpolitikák vizsgálata Magyarország pp. 1-44. http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1025&langId=en&newsId=2061&moreDocuments=yes&tableName=news (2014)

Recenziók

Albert Fruzsina: Kapcsolatok hálójában. Socio.hu 2012/1.

Nyilvános megjelenések

Dávid B, Albert F
The rate of kin and non-kin relations in the Hungarian’s network system
INSNA Sunbelt Conference XVII, San Diego, USA (1997 február 13-16)

Albert F, Dávid B
Supportive Networks in Central Eastern Europe
INSNA Sunbelt Conference XVII, San Diego, USA (1997 február 13-16)

Albert F
On friendships in Hungary
INSNA Sunbelt Conference XVIII, Sitges, Spanyolország (1998 május)

Albert F, Dávid B
Homelessness in Hungary from a Network Perspective
INSNA Sunbelt Conference Budapest (2001. április 25-28)

Albert F, Dávid B, Kőrösi Zs
An attempt to network analyse life story interviews
INSNA Sunbelt Conference Budapest (2001. április 25-28)

Albert F, Dávid B
Az utcán élnek: koldusok és hajléktalanok
Deviancia konferencia, Budapest (2001)

Dávid B, Albert F
Az emberi kapcsolatok alakulása Magyarországon a XX. század utolsó évtizedében
Magyar Szociológiai Társaság éves kongresszus, Szeged (2002.12.13. )

Dávid B, Albert F
Whom do you call a friend?
Sunbelt XXIII. Nemzetközi kapcsolathálózat konferencia, Cancun, Mexico, (2003 02. 12-17.)

Albert F - Dávid B
A családi kapcsolatok szerepe a 15 és 20 év közötti fiatalok és szüleik személyes kapcsolathálózatában
Erőszak és nemek – A társadalmi nemek kutatása Magyarországon az ezredfordulón konferencia Budapest, (2003.10.27-29.)

Albert F, Dávid B
Családtípusok / család-működés egy kétgenerációs vizsgálat tükrében
MTA Szociológiai Kutatóintézet Népegészségügyi Kutatócsoport “Megmentett minőségi életévek” című konferencia (2004. április 29.)

Albert F, Dávid B
Életminőség és egészségmagatartás a négy családtípus szerint
MTA Szociológiai Kutatóintézet Népegészségügyi Kutatócsoport “Megmentett minőségi életévek” című konferencia (2004. április 29.)

Albert F , Dávid B
Családtípusok egy két generációs vizsgálat tükrében.
I. Magyar Sunbelt konferencia, Budapest (2004.május 08.)

Albert F, Dávid B
Interpersonal relationships in Hungary during the last decade of the XXth century”
36TH World Congress of the International Institute of Sociology, Peking (2004. július 7-11.)

Dávid B, Albert F, Tóth O
Family systems and quality of life:results of a two-generational family survey (poster)
Advancing Quality of Life in a Turbulent World. ISQOLS Conference in Philadelphia, USA (2004 november 10-14)

Tóth O, Dávid B, Albert F
Communication, mutual knowledge of family members about the others and quality of life
Advancing Quality of Life in a Turbulent World. ISQOLS Conference in Philadelphia, USA (2004 november 10-14)

Albert F, Dávid B
Személyes kapcsolatok etnikai metszetben
Magyar Szociológiai Társaság 2004. évi konferenciája (2004 november)

Albert F – Dávid B
Mobilitás, kapcsolati környezet és általánosított bizalom.
II. Magyar Sunbelt Konferencia, Budapest (2005. június.11.)

Dávid B, Albert F
Személyes kapcsolatok etnikai metszetben.
II. Magyar Sunbelt Konferencia, Budapest (2005. június 11.)

Albert F, Dávid B, Molnár Sz
Links between the diffusion of Internet usage and social network characteristics in contemporary Hungarian society. A longitudinal analysis.
Applications of Social Network Analysis, Zurich (2005 október 21)

Albert F, Dávid B, Molnár Sz
Links between the diffusion of Internet usage and social network characteristics in contemporary Hungarian society. A longitudinal analysis.
SUNBELT Social Network Conference XXVI, Vancouver, Canada (2006. 04. 24-30.)

Albert F, Dávid B, Molnár Sz
Az Internet-használat és a társadalmi tőke időbeni alakulása Magyarországon. Egy longitudinális vizsgálat eredményei
III. HUNNET konferencia, Budapesti Corvinus Egyetem (2006 június 7-8.)

Albert F, Dávid B, Németh R
Társas támogatás, társadalmi kohézió
Magyar Pszichiátriai Társaság VI. Nemzeti Kongresszus, Budapest. (2006. február 1-4.)

Albert F, Dávid B
Kapcsolatok hálójában
Radnóti Tudományos diáknapok
Radnóti gimnázium - Budapest (2007. április 20.)

Albert F, Angelusz R, Dávid B.
Embert barátjáról. A barátságról Magyarországon szociológus szemmel
Könyvbemutató a Magyar Tudomány Ünnepe keretében Zsigmond Király Főiskola - Budapest (2007. november 27.)

Albert F - Bartha A:
Férfiszerep és férfifelelősség a munka és a családi élet összeegyeztetésében
Minikonferencia a nemek partnerségéről
Budapest (2007. január 23.)

Albert F
Gender and Health in the Urban Context
3rd Transnational Workshop, Focus Theme - Gender and Health in the Urban Context
Liverpool (2007. március 2-3)

Albert F
A program számokban, általános tapasztaltatok
HEFOP/2004/1.3.1. „A nők munkaerőpiacra való visszatérésének ösztönzése” zárókonferencia, Budapest (2007. március 21.)

Albert F
Reintegration of women in the labour market
Gender and Participation in the Light of Enlargement konferencia Budapest (2007 május 21-22.)

Albert F
Nők és egészség
Nemek közötti esélyegyenlőség és önkormányzatiság konferencia Budapest (2007. november 6.)

Albert F, Dávid B
Az emberi kapcsolatokról, Összetartó közösség – Egészségesebb egyén
Egészséges Városok hete rendezvény sorozat, Kiskunfélegyháza, (2008.11.17.)

Albert F, Dávid B
Az emberi kapcsolatokról, Összetartó közösség – Egészségesebb egyén
Egészséges Városok hete rendezvény sorozat, Gyula, (2008.11.20.)

Albert F, Bozsonyi K, Dávid B
Scale-free properties and dynamics of large social networks
7th International Conference on Social Science Methodology (conference), Italy, Napoli, (1-5 Sept. 2008)

Albert F, Bozsonyi K, Dávid B
Izoláció és vagy Erózió? A barátok számának változása 1993-1997 között
V. Hunnet konferencia, Budapest, (2008. szeptember 19)

Albert F
Családi kapcsolatok és barátság. Plenáris előadás.
Kötelékeink. A Magyar Családterápiás Egyesület XXIII. Vándorgyűlése 2009. április 17-19. Sopron

Albert F, Dávid B
Egyéni felelősség – társadalmi felelősség
A gazdasági növekedés társadalmi/kulturális feltételei. Konferencia, kerekasztal beszélgetés és szakmai műhelykonferencia a Magyar Tudományos Akadémián. 2009. október 12.

Albert F
A válság szociológiai vetületei, különös tekintettel a legszegényebb rétegek érintettségére
„Válság és valóság”2009. november 11.Zsigmond Király Főiskola

Albert F
„The Oslo Strategy for ensuring good quality housing for groups experiencing multiple deprivation.Social inclusion at the city level”
Connections final event, side event to the EUROCITIES Annual General Meeting. Stockholm, 2009.11.25.

Albert, F:
A barátság fontossága
Galgóczi Erzsébet Városi Könyvtár
Győr, 2010. január 29.

Albert F. Intézményrendszer alulról és felülről;
Örömök, vágyak, bánatok
Kutatási eredmények bemutatása.
MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet rendezvénye.
Budapest, 2010. április 20.

Albert F, Dávid B
A kirekesztődés kapcsolathálózati dimenziója. Szegénységben élő roma és nem roma kisgyermekes nők kapcsolat struktúrája
VII. HUNNET konferencia
Budapest (2010.06.02.)

Albert F, Dávid, B.
Networks and ethnicity: comparison of the network characteristics of Hungarians and the Roma population
SunBelt XXX Social Network Conference
Olaszország, Riva del Garda, June 29. - July 04, 2010.

Albert F, Dávid B
Nehéz sorsú asszonyok feketén, fehéren
Társadalmi kirekesztés, kirekesztődés, kirekesztettség címmel a Felsőfokú Szociális Képzésben Résztvevő Hallgatók XVI. Országos Konferenciája
Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola (2010. október 8.)

Albert, F.
Minimum income systems in Hungary
Ninth Round Table on Poverty and Social Exclusion
Minimum income and standard budgeting workshop, speaker
Brussels, 2010 October 18-19:

Dávid, B, Albert F.
Nehéz sorsú asszonyok kapcsolati erőforrásai és egészsége
ARTT Műhelykonferencia, 2010.10.26.

Albert, F.
Koldusszegényen Magyarországon
Konferencia a koldulásról Faludi Ferenc Akadémia, 2010. november 20.

Albert, F.
The fight against child poverty and social exclusion in Hungary
Annual Seminar of the EU Network of Independent Experts on Social Inclusion
2011.07.11-12. Varsó

Albert, F, Dávid, B.
Nehéz sorsú asszonyok.
Magyar Szociológiai Társaság „Kollektív traumák, határhelyzetek és társadalmi katasztrófák” című éves konferenciájára 2011. november 11-13. Miskolc

Albert Fruzsina, Dávid Beáta
Kapcsolathálózati trendek változása
Tardos Róbert 65 éves. Budapest, Magyarország, ELTE 2012.09.21.

Albert, F
A szegénység és társadalmi kirekesztődés Magyarországon
Kutatók éjaszakája, MTA TK SZI, 2012.09.28.

Albert, F, Dávid B.
A barátság Magyarországon
Kutatók éjaszakája, MTA TK SZI, 2012.09.28.

T. Görgen, B. Kraus, A. Taefi, E. Bertok, A. Evenepoel, F. Albert, M. Bernuz, A. Cardoso, P. Carrilho, J. Christiaens, D. Jiménez, G. Meško, H. Perista, M. da Silva, O. Tóth, B. Winkelsett: Prevention of youth deviance and delinquency in Europe: Adolescents’ and experts’ experiences in a comparative perspective
12th Annual Conference of the European Society of Criminology, Bilbao, September 13th, 2012

Dávid Beáta - Albert Fruzsina: Az interperszonális kapcsolatok etnikai metszetben Előadás-sorozat az MTA TK „LENDÜLET” RECENS kutatócsoport szervezésében
2012. október 2.

Albert Fruzsina: A családon belüli erőszak és a hajléktlanság összefüggése
Utcán Élő Hajléktalan Nők helyzete – “Mi működik?” Konferencia
2012. november 20. Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei

Albert Fruzsina - Dávid Beáta
Az interperszonális kapcsolathálózati struktúra átrendeződése Magyarországon
2012. 12. 06. MTA TK Szociológiai Intézet 1. emelet 31 (Könyvtárszoba)

Albert Fruzsina Roma nőkkel kapcsolatos intézkedések megjelenítése az EU-s közpolitikákban-Interszekcionalitás: Gender, Etnicitás és Osztályhelyzet Összefonódásának Vizsgálata Empirikus Kutatásokban
Műhelybeszélgetés : 2012. december 18.: MTA Szociológiai Kutatóintézete, Országház u. 30, Pepita terem

Albert Fruzsina, Dávid Bea, Bozsonyi Károly: Core discussion networks in Hungary between 1999-2011. XXXIII SUNBELT International Network Conference, Hamburg, 2013.05.21-26. (2013)
Dávid Beáta, Hegedűs Réka, Albert Fruzsina: The Born and Unborn Children of the 1989 Transition: methodological and ethical challenges of a third wave family panel research two decades after CRFR International Conference: Researching Families & Relationships 10th-12th June 2013, University of Edinburgh (2013)
Albert Fruzsina Mennyire szegények a magyarok? Előadás a Kutatók Éjszakáján 2013.0927. MTA TK SZI (2013)
Albert Fruzsina, Dávid Beáta: Család és/vagy barátság? A barátság szociológiája Gyömrő Városi Könyvtár 2013.10.10. (2013)
Albert Fruzsina: A barátság Magyarországon. előadás Kutatók éjszakája 2013.09.27. KGRE (2013)
Albert Fruzsina: Miért boldogabbak az emberek az egyik országban mint a másikban?A boldogság közgazdaságtana konferencia felkért előadó, 2014.március 28.
Julia Koltai – Fruzsina Albert – Beáta Dávid: The longitudinal change of core discussion networks. 1st European Conference on Social Networks Barcelona – July 1-4, 2014


Fruzsina Albert, Beáta David, Luca Kristóf, Péter Róbert, Andrea Szabó: Mapping the Hungarian class structure, 2014. Institute for Political Science, Centre for Social Sciences, Országház u. 30. 1014. Budapest, Hungary. 1989-2014: Twenty-five Years After. What has happened to the Societies in Central and Southeast Europe since the Fall of the Iron Curtain? Department of Sociology, University of Graz. September 18-20, 2014


Fruzsina Albert

Title: Ph.D., habil.
Gender: F
Year of Birth: 1969
Place of Birth (Country): Hungary
Email-address(es): Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Office Phone Number: +3614832936

Doctoral Studies
Year of Doctoral Defence (PhD / CSc): 1999
Discipline: Sociology
Title of Thesis: If the net breaks. Homelessness from a social network perspective.
Issuing Institution: ELTE-BKE and HAS

MA Studies
Year of Obtaining the MA Degree:
Discipline(s):
Issuing Institution:

Further Studies and Qualifications

Institution Qualification Year of Obtaining the Qualification
ELTE habilittation 2011
     
     

Employment
Current Employer: Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary
Faculty: Faculty of Humanities
Institute: Institute of Social and Communication Sciences
Department: Sociology
Current Position(s): Head of Department, college professor

Current Employer: Centre for Social Sciences, Hungarian Academy of Sciences
Current Position(s): senior research fellow

Previous Employer: Zsigmond Király College, Sociology Department
Previous Position Held: Head of Department, college professor

Other Previous Employers: Partners Hungary Foundation
Other Previous Positions Held: program manager

Other Previous Employers: Institute for Psychology of HAS
Other Previous Positions Held: assistant research fellow


Areas of Research and Teaching
social network analysis
social exclusion
gender
family sociology
social policy
social psychology

Membership in Research Groups and Projects
2014 Hungarian country expert in the EU Social Policy Network

2008-2013 Hungarian country expert in the EU Network of Independent Social Inclusion since 2008

OTKA Life in prison: within and beyond: subjective chances for resocialization – project leader

OTKA: Integration and sisintegration processes in Hungarian society

OTKA The born and unborn children of the transition: the effects of socio-cultural conditions on demographic processes, researcher

Youth deviance and youth violence (YOUPREV): A European multi-agency perspective on best practices in prevention and control. EU Daphne III Programme - researcher

Social Impact of Emigration and Rural-Urban Migration in Central and Eastern Europe. European Commission. researcher

Research on labour market reintegration chances of Roma women. researcher

The chances of social integration of young adults with disabilities in Hungary, INNOTÁRS08, researcher

CONNECTIONS, EU PROGRESS external expert for the Social Resource Centre

Genderwise: The role of men as agents of change in reconciling work and family life, researcher

OTKA: „The migration potential of the Roma and the significance of social networks in Roma migration” researcher

The social embeddedness of 15-20 year old young people and their parents, and its effect on mental-physical well-being (NKFP), project leader (OTKA, OKTK)

OTKA „Social network analysis of life-course interviews from 1956”, researcher

OTKA Homelessness from a social network perspective, researcher

OTKA Social network characteristics of foreign students studying in Hungary. project leader

Educational Functions, Curriculum Development and Other
Teaching-Related Activities

Period Function or Activity
2012- quality assurance sociology major KRE
2007-2010 quality assurance sociology major ZSKF
   
   
   

Language Skills

Language Level and Kind of Proficiency
English proficient
Russian fair
French basic
   
   

Honours, Distinctions, and Prizes

Name of Distinction Issuing Institution Year of Issuing
Erdei prize Hungarian Sociological Association 2001
     
     

Membership in Academic Societies

Name of Organization Function (if any)
Hungarian Sociological Association member
Hungarian Academy of Sciences, Public Body member
Hungarian Academy of Sciences, Committee on Sociology member
National Scientific Fund, Committee on Social Sciences member

Guest Professorships and Research Fellowships in Foreign
Institutions

Period Institution Activities
1995 Nuffield College, Oxford researcher
1995-97 University of Colorado at Boulder visiting scholar
1996-1997 RSS fellowship  
     
     

Promotorship in Doctoral Studies

Name of
Doctoral Student,
Institution
Research Topic / Title of Dissertation Year of Defence
(if applicable)
     
     
     
     

Opponentship in Doctoral Defences

Name of
Doctoral Student,
Institution
Title of Dissertation Year of Defence
Szoboszlai Katalin,
ELTE
Nők fedél nélkül – utak a hajléktalanságba 2011
Vályi Réka,
ELTE
Miért segítenek a segítők?” Az altruizmus
jelensége a szociális munkában
2010
     
     

 

List of Publications

(MTMT)

Monographs

Ferge, Zs.- P. Róbert- E. Sik- F. Albert
Social Costs of Transition. International Report Vienna: Institute for Human Sciences, mimeo.1995

Albert F, Dávid B
Ha elszakad a háló. A magyarországi hajléktalanság kapcsolathálózati megközelítésben
Új Mandátum kiadó, Budapest, p. 158 (2001)

Albert F, Dávid B
Ahol jó gyógyulni és gyógyítani. A veresegyházi modellkísérlet
Egészség-Közösség-Misszió III. (sorozat szerk. Susánszky É, Szántó Zs)
MTA Szociológiai Kutatóintézet- Fekete Sas Kiadó, Budapest, p. 80 (2001)

Albert F, Dávid B, Tóth O, Varga T
Összetartóbb közösség –Egészségesebb egyén. „Ötlettől a fenntarthatóságig” Módszertani kézikönyv közösségi részvételre épülő életminőség-javító programok tervezéséhez, megvalósításához (kézikönyv)
Váci M. Művelődési Ház- Misszió Egészségügyi Központ Kht. Veresegyház, p. 105 (2004)

Chapters in Books

Albert F
Friendships and the Transition in Hungary.
INSNA Sunbelt Conference Papes, Sitges, 1998

Albert F, Dávid B
Magyarországon tanuló külföldi diákok kapcsolathálózati jellemzői
In. Collocquamur: Tanulmányok az első szociológiai PhD.- évfolyam munkáiból (Eds: Paksi B, Hegedüs R, Bozsonyi K)
BKE Szociológia Tanszék, Budapest, pp.7-23 (1997)

Albert F, Dávid B
A barátokról
In: Társadalmi Riport, 1998, (Eds: Kolosi T, Tóth I, Vukovich Gy)
TÁRKI, Budapest, pp:257-278 (1998)

Albert F, Dávid B
Társas kapcsolatok, magányosság 1998-ban
In: Társadalmi tény-kép 1998 (Eds: Szívós P, Tóth István Gy)
TÁRKI, Budapest pp 211-220 (1998)

Albert F, Dávid B
Az emberi kapcsolatok
In: Magyar Háztartás Panel Műhelytanulmányok 9. (Eds: Sik E, Tóth István Gy)
BKE-TÁRKI, Budapest, pp 146-164 (1998)

Albert F, Dávid B
About friends
In: Social Report 1998 (Eds: Kolosi et al.)
TÁRKI, Budapest, pp 270-293 (1999)

Albert F, Dávid B
A bizalmas kapcsolatokról. In: Monitor 1999, (Eds: Szívós P.-Tóth I. Gy.)
TÁRKI, Budapest, pp 218-230 (1999)

Albert F, Dávid B, Kőrösi Zs
Kísérlet életútinterjúk kapcsolathálózati elemzésére
In: Évkönyv 2000 VIII. (Eds: Kőrösi Zs, Standeisky É, Rainer M. J)
1956-os Intézet, Budapest pp. 323-338 (2000)

Albert F
A háziorvosi és szakorvosi ellátással kapcsolatos attitűdök
In: Susánszky É.-Szántó Zs. (szerk.): Táblaképek az egészségről. A veresegyházi példa. Egészség-Közösség-Misszió I.
MTA Szociológiai Kutatóintézet- Fekete Sas Kiadó, Budapest. pp. 81-95. (2001)

Albert F, Dávid B
A kapcsolathálózatokról
In: Növekedés alulnézetben Tárki Monitor jelentések, 2000 (Eds: Szivós P, Tóth István Gy)
TÁRKI, Budapest, pp. 247-253 (2000)

Albert F. – Dávid B. [2003]
Az emberi kapcsolatok alakulása Magyarországon a XX. század utolsó évtizedében. TÁRKI. Budapest. 13. p. (TPUBL-A592)

Albert F, Dávid B
Férfiak és nők a családban egy kétgenerációs vizsgálat tükrében
In Szerepváltozások Jelentés a nők és férfiak helyzetéről 2005 (Eds. Nagy I., Pongrácz T-né, Tóth I. Gy)
TÁRKI, Budapest, pp 102-117 (2005)

Albert F, Dávid B
Mobilitás, kapcsolati környezet és általánosított bizalom (Kutatási jelentés)
In: Kockázat, bizalom és részvétel a magyar gazdaságban és társadalomban (Eds: Medgyesi M, Tóth István Gy)
TÁRKI, Budapest, pp.38-54 (2005)

Albert F, Dávid B, Németh R
Társas támogatás, társadalmi kohézió. OLEF 2003 (Kutatási jelentés)
Országos Epidemológiai Központ (2005)

Albert F, Dávid B
Ha elszakad a háló … A magyarországi hajléktalanság kapcsolathálózati megközelítésben.
In: Tíz éves a szociálismunkás-képzés Veszprémben (Eds: Albert J)
Veszprém, pp 61-73 (2005)

F Albert, B David
Men and Women in the family as Reflected in a Two-Generational Study
In: Changing roles (Eds. I Nagy, M Pongrácz, I György Tóth)
TÁRKI, Budapest, pp 99-116 (2006)

Albert F, Dávid B
A kapcsolati tőke dimenziói etnikai metszetben
In: Társadalmi Riport (Eds: Kolosi T, Tóth István Gy, Vukovich Gy)
TÁRKI, Budapest, pp 351-372 (2006)

Albert F, Dávid B
Fenntarthatóság és egészség
In: Fenntartható fejlődés Magyarországon. Jövőképek és forgatókönyvek (Eds: Bulla M, Tamás P
Új Mandátum Kiadó, Budapest, pp:476-492 (2006)

Albert, Fruzsina 2006. „A nők egészsége. Háttértanulmány a magyar kormány CEDAW jelentéséhez“. (Women’s health. Background paper to Hungarian Government’s CEDAW Report). Manuscript.

Albert F, Dávid B, Molnár Sz
Az Internet-használat és a társadalmi tőke időbeni alakulása Magyarországon
In: internet.HU a magyar társadalom DIGITÁLIS gyorsfényképe 3(Eds: Dessewffy T, Fábián Z. – Z. Karvalits F)
TÁRKI, Budapest, pp 69-111 (2006)

Albert F- Ferenczi A
A HEFOP 1.3.1-es pályázati ablak 2005. évi monitoring tapasztalatai a kedvezményezettekkel való kapcsolattartás szemszögéből.
IN:5 év – a Phare programoktól a Strukturális Alapokig. Szerk.: Köves Alexandra et al.
Budapest Pp: 126-133. (2006)

Albert F, Dávid B, Molnár Sz
Links between the Diffusion of Internet Usage and Social Network Characteristics in Contemporary Hungarian Society: A Longitudinal Analysis
In: Applications of Social Network Analysis ASNA 2005 Conference contributions, Zurich, October 20-21, 2005 (Eds: U Serdült, V Täube)
Wissenschaftlichter Verlag Berlin, pp 163-189 (2008)

Dávid B, Albert F, Vajda Zs
„Is it in the family?” – Civic Participation Patterns Based on a two Generational Family research in Hungary
In: Religion and Values in Education in Central and Eastern Europe, Régió és Oktatás IV. CHERD, (Ed: Pusztai Gabriella)
University of Debrecen, CHERD pp. 257-277 (2008)

Albert F- Dávid B:
A kapcsolatok etnikai dimenziója.
In. Somlai Péter et al (Eds) Látás-viszonyok. Tanulmányok Angelusz Róbert 70. születésnapjára.
Pallas, Budapest, 2009. pp. 486-503

Albert F- Dávid B: Állami szerepvállalás- egyéni felelősség
IN: Tóth István György (Ed),TÁRKI Európai Társadalmi Jelentés 2009
TÁRKI Budapest, 2009, pp. 33-48)

Albert F- Dávid B: Individual versus government responsibility
IN: Tóth István György (Ed.), TÁRKI European Social Reports 2009,
TÁRKI Budapest, 2009, pp. 31-46

Albert F _ Havasi É
Intézményrendszer alulról és felülről.
In: Kóczé Angéla (Ed.)
Nehéz sorsú asszonyok feketén-fehéren: roma nők munkaerő-piaci és megélhetési lehetőségei két kistérségben.
MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet, Budapest 51-80 (2010)

Albert F
Örömök, vágyak, bánatok.
In: Kóczé Angéla (Ed.)
Nehéz sorsú asszonyok feketén-fehéren: roma nők munkaerő-piaci és megélhetési lehetőségei két kistérségben.
MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet, Budapest 113-117. (2010)

Albert F
Az Észak-Alföldi régió.
In: A fogyatékossággal élő fiatal felnőttek társadalmi reintegrálódásának esélyei és lehetőségei Magyarországon. Zárókötet. L’Harmattan. Budapest, 2010. 99-114.

Albert F
A Dél-Dunántúli régió.
In: A fogyatékossággal élő fiatal felnőttek társadalmi reintegrálódásának esélyei és lehetőségei Magyarországon. Zárókötet. L’Harmattan. Budapest, 2010. 143-158.

Albert F, Dávid B. Havasi É, Kóczé A
„Az asszony átveszi lassan a kalapot”. Szerepváltozások a nehéz sorsú asszonyok életében.
In. Szerepváltozások Jelentés a nők és férfiak helyzetéről (Eds. Nagy I., Pongrácz T-né)
TÁRKI, Budapest pp. 229-242. (2011)

Dávid B, Albert F
Nehéz sorsú asszonyok kapcsolati erőforrásai és egészsége.
In: Helyzetkép a népesség egészségi állapotáról 2011 (Eds: Mészáros J. , Harcsa I.)
Barankovics István Alapítvány – Gondolat kiadó pp. 125-142. (2011)

Albert F, Dávid B.
Az interperszonális kapcsolathálózati struktúra átrendeződése Magyarországon
In: Cím: Társadalmi integráció a jelenkori Magyarországon (Eds. Kovách I., Dupcsik Cs., P.Tóth T., Takács J.)
Argumentum Kiadó és MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Szociológiai Intézet (2012) 343-356.

Albert Fruzsina: A börtönbüntetés hatása a baráti kapcsolatok alakulására. In: Spannraft Marcellina et al (szerk.) Ki látott engem? Buda Béla 75. KRE, L’Harmattan. pp.:159-170. ISBN: 978 963 236 826 9

Albert Fruzsina, Dávid Beáta: Hatvan év, hat barát? In: Szász Antónia, Kirzsa Fruzsina (szerk.) A kultúra rejtelmei Budapest: L'Harmattan, 2013. pp. 213-218. (ISBN:978-963-236-741-5)

Articles in Academic Reviews (Printed and Electronic)

Albert F, Dávid B
Magyarországon tanuló külföldi diákok kapcsolathálózati jellemzői
Szociológiai Szemle, 4(3): 81-93 (1994)

Albert F, Dávid B
A hajléktalanság az emberi kapcsolatok szemszögéből (szakirodalmi áttekintés)
Szociológiai Szemle, 8(4): 119-139 (1998)

Albert F, Dávid B
Ha elszakad a háló
Comitatus, 9(6): 34-43 (1999)

Tamás P, Dávid B, Albert F, Antal Z. L, Kapitány G, Kapitány Á, Szalai J, Neményi M, Ferge Zs, Somlai P, Kuczi T, Hoyer M, Kemény I, H. Sas J, Tibori T köszöntői és Losonczi Á köszönése
Losonczi Ágnes köszöntése
Kultúra és Közösség, 7(2-3): 5-27 (2003)

Dávid B, Albert F
Érzéki csalódások: fiatalok és szüleik a szerelemről és a partnerkapcsolatokról
Fordulópont, 6(26) pp: 12-25 (2004)

Albert F, Dávid B
Családi kapcsolatok és családműködés egy kétgenerációs vizsgálat tükrében.
Embertárs, 2 (3):250-262 (2004)

Dávid B, Albert F
Kit nevez Ön barátnak? A barátság szociológiai megközelítésben
Századvég, 38 (4): 91-126 (2005)

Albert F, Dávid B
A családi mintaátadás szerepe a civil szervezetekben való részvételben egy két generációs családvizsgálat alapján
Studia Wesprimiensia, 8 (1-2): pp 153-164 (2006)

Albert F, Dávid B, Molnár Sz
2007: Internethasználat és kapcsolati erőforrások időbeni alakulása Magyarországon. Egy longitudinális vizsgálat eredményei.
Szociológiai Szemle, 17 (3-4): 93-114 (2007)

Albert F. -Dávid B.- Molnár Sz.:
Links between the diffusion of internet usage and social network characteristics in contemporary Hungarian society: A longitudinal analysis
Review of Sociology, Volume 14, Number 1/June 2008, pp.45-66.

Albert F. – Laki I.
Állami, nonprofit és gazdasági szervezetek elemzése. (A fogyatékos személyek munkaerőpiaci helyzetének rövid áttekintése).
Kultúra és közösség 2010. III. szám 29-42.
Albert Fruzsina, Tóth Olga: Youth Drug and Crime Prevention Practices in Hungary as Reflected in the Opinions of Students and Professionals VARSTVOSLOVJE 4: pp. 460-479. (2013)
Albert Fruzsina, Tóth Olga: Szerhasználat és bűnelkövetést megelőző tevékenységek a 14-17 éves fiatalok és szakemberek nézőpontjából SOCIO.HU 4: Paper 2albert_toth. (2013)

 

Egyéb tudományos publikációk

Albert F: Hungary. Assessment of the 2008-2010 National Reform Programmes for Growth and Jobs from a social inclusion perspective: The extent of synergies between growth and jobs and social inclusion policies

Albert F: Hungary. Minimum Income Schemes. A Study of National Policies

Albert Fruzsina: Post-Peer Review Report: Oslo. Strategy for ensuring good quality housing for groups experiencing multiple deprivation.

Country Report – Hungary Hungarian Version from the Study on Stakeholders’ Involvement in the Implementation of the Open Method of Coordination (OMC) in Social Protection and Social Inclusion Carried out by INBAS GmbH and ENGENDER asbl On behalf of the European Commission, Employment, Social Affairs and Equal Opportunities DG

Albert Fruzsina: In-work poverty and labour market segmentation. A Study of National Policies. May 2010.

Dávid Beáta, Albert Fruzsina: Van-e a Társadalomnak mint egésznek organizmusvédelmi rendszere. In: MAGYAR TUDOMÁNY 173:(7) pp. 893-896. (2012)

Albert Fruzsina, Dávid Beáta: Az elmúlt évtized során megduplázódott a kapcsolati tőkéjüket használók aránya TÁRKITEKINTŐ (2012) február 23

Dávid Beáta – Albert Fruzsina: Bár egyre több a barátunk, minden ötödik felnőttnek nincs barátja február 15

Albert Fruzsina- Hárs Ágnes: Social Impact of Emigration and Rural-Urban Migration in Central and Eastern Europe Main Report. Executive Summary Hungary 2020 April.

Final country report

Albert Fruzsina: Promoting Social Inclusion of the Roma. Country report for Hungary. 2011.

Albert Fruzsina: Az aktív befogadásra vonatkozó Európai Bizottsági ajánlások végrehajtásának értékelése: A nemzeti szakpolitikák vizsgálata Magyarország pp. 1-38. nyilvános policy elemző jelentés (2013)

Albert Fruzsina: Assessment of the implementation of the European Commission Recommendation on active inclusion (2013)

Tóth Olga, Albert Fruzsina A fiatalok bűnelkövetői magatartásának és szerfogyasztásának prevenciója. Segédanyag a szociális területen dolgozók számára (2013)

Tóth Olga, Albert Fruzsina: A fiatalok bűnelkövetői magatartásának és szerfogyasztásának prevenciója. Segédanyag a rendőrség számára (2013)

Tóth Olga, Albert Fruzsina: A fiatalok bűnelkövetői és erőszakos viselkedése: kutatási eredmények és prevenciós megközelítések (2013)

Tóth Olga, Albert Fruzsina: A fiatalok bűnelkövetői és erőszakos viselkedése – a prevenció helyzete, lehetőségei. Policy ajánlások (2013)

Albert Fruzsina: Investing in Children: Breaking the cycle of disadvantage. A Study of National Policies. Hungary. 2014. http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1025&langId=en&newsId=2061&moreDocuments=yes&tableName=news
Beruházás a gyerekekbe – a hátrányos helyzet továbbörökítésének megszakítása A nemzeti szakpolitikák vizsgálata Magyarország pp. 1-44. http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1025&langId=en&newsId=2061&moreDocuments=yes&tableName=news (2014)

Book Reviews

Albert Fruzsina: Kapcsolatok hálójában. Socio.hu 2012/1.

Academic and public Appearances (Live and Electronic)

Dávid B, Albert F
The rate of kin and non-kin relations in the Hungarian’s network system
INSNA Sunbelt Conference XVII, San Diego, USA (1997 február 13-16)

Albert F, Dávid B
Supportive Networks in Central Eastern Europe
INSNA Sunbelt Conference XVII, San Diego, USA (1997 február 13-16)

Albert F
On friendships in Hungary
INSNA Sunbelt Conference XVIII, Sitges, Spanyolország (1998 május)

Albert F, Dávid B
Homelessness in Hungary from a Network Perspective
INSNA Sunbelt Conference Budapest (2001. április 25-28)

Albert F, Dávid B, Kőrösi Zs
An attempt to network analyse life story interviews
INSNA Sunbelt Conference Budapest (2001. április 25-28)

Albert F, Dávid B
Az utcán élnek: koldusok és hajléktalanok
Deviancia konferencia, Budapest (2001)

Dávid B, Albert F
Az emberi kapcsolatok alakulása Magyarországon a XX. század utolsó évtizedében
Magyar Szociológiai Társaság éves kongresszus, Szeged (2002.12.13. )

Dávid B, Albert F
Whom do you call a friend?
Sunbelt XXIII. Nemzetközi kapcsolathálózat konferencia, Cancun, Mexico, (2003 02. 12-17.)

Albert F - Dávid B
A családi kapcsolatok szerepe a 15 és 20 év közötti fiatalok és szüleik személyes kapcsolathálózatában
Erőszak és nemek – A társadalmi nemek kutatása Magyarországon az ezredfordulón konferencia Budapest, (2003.10.27-29.)

Albert F, Dávid B
Családtípusok / család-működés egy kétgenerációs vizsgálat tükrében
MTA Szociológiai Kutatóintézet Népegészségügyi Kutatócsoport “Megmentett minőségi életévek” című konferencia (2004. április 29.)

Albert F, Dávid B
Életminőség és egészségmagatartás a négy családtípus szerint
MTA Szociológiai Kutatóintézet Népegészségügyi Kutatócsoport “Megmentett minőségi életévek” című konferencia (2004. április 29.)

Albert F , Dávid B
Családtípusok egy két generációs vizsgálat tükrében.
I. Magyar Sunbelt konferencia, Budapest (2004.május 08.)

Albert F, Dávid B
Interpersonal relationships in Hungary during the last decade of the XXth century”
36TH World Congress of the International Institute of Sociology, Peking (2004. július 7-11.)

Dávid B, Albert F, Tóth O
Family systems and quality of life:results of a two-generational family survey (poster)
Advancing Quality of Life in a Turbulent World. ISQOLS Conference in Philadelphia, USA (2004 november 10-14)

Tóth O, Dávid B, Albert F
Communication, mutual knowledge of family members about the others and quality of life
Advancing Quality of Life in a Turbulent World. ISQOLS Conference in Philadelphia, USA (2004 november 10-14)

Albert F, Dávid B
Személyes kapcsolatok etnikai metszetben
Magyar Szociológiai Társaság 2004. évi konferenciája (2004 november)

Albert F – Dávid B
Mobilitás, kapcsolati környezet és általánosított bizalom.
II. Magyar Sunbelt Konferencia, Budapest (2005. június.11.)

Dávid B, Albert F
Személyes kapcsolatok etnikai metszetben.
II. Magyar Sunbelt Konferencia, Budapest (2005. június 11.)

Albert F, Dávid B, Molnár Sz
Links between the diffusion of Internet usage and social network characteristics in contemporary Hungarian society. A longitudinal analysis.
Applications of Social Network Analysis, Zurich (2005 október 21)

Albert F, Dávid B, Molnár Sz
Links between the diffusion of Internet usage and social network characteristics in contemporary Hungarian society. A longitudinal analysis.
SUNBELT Social Network Conference XXVI, Vancouver, Canada (2006. 04. 24-30.)

Albert F, Dávid B, Molnár Sz
Az Internet-használat és a társadalmi tőke időbeni alakulása Magyarországon. Egy longitudinális vizsgálat eredményei
III. HUNNET konferencia, Budapesti Corvinus Egyetem (2006 június 7-8.)

Albert F, Dávid B, Németh R
Társas támogatás, társadalmi kohézió
Magyar Pszichiátriai Társaság VI. Nemzeti Kongresszus, Budapest. (2006. február 1-4.)

Albert F, Dávid B
Kapcsolatok hálójában
Radnóti Tudományos diáknapok
Radnóti gimnázium - Budapest (2007. április 20.)

Albert F, Angelusz R, Dávid B.
Embert barátjáról. A barátságról Magyarországon szociológus szemmel
Könyvbemutató a Magyar Tudomány Ünnepe keretében Zsigmond Király Főiskola - Budapest (2007. november 27.)

Albert F - Bartha A:
Férfiszerep és férfifelelősség a munka és a családi élet összeegyeztetésében
Minikonferencia a nemek partnerségéről
Budapest (2007. január 23.)

Albert F
Gender and Health in the Urban Context
3rd Transnational Workshop, Focus Theme - Gender and Health in the Urban Context
Liverpool (2007. március 2-3)

Albert F
A program számokban, általános tapasztaltatok
HEFOP/2004/1.3.1. „A nők munkaerőpiacra való visszatérésének ösztönzése” zárókonferencia, Budapest (2007. március 21.)

Albert F
Reintegration of women in the labour market
Gender and Participation in the Light of Enlargement konferencia Budapest (2007 május 21-22.)

Albert F
Nők és egészség
Nemek közötti esélyegyenlőség és önkormányzatiság konferencia Budapest (2007. november 6.)

Albert F, Dávid B
Az emberi kapcsolatokról, Összetartó közösség – Egészségesebb egyén
Egészséges Városok hete rendezvény sorozat, Kiskunfélegyháza, (2008.11.17.)

Albert F, Dávid B
Az emberi kapcsolatokról, Összetartó közösség – Egészségesebb egyén
Egészséges Városok hete rendezvény sorozat, Gyula, (2008.11.20.)

Albert F, Bozsonyi K, Dávid B
Scale-free properties and dynamics of large social networks
7th International Conference on Social Science Methodology (conference), Italy, Napoli, (1-5 Sept. 2008)

Albert F, Bozsonyi K, Dávid B
Izoláció és vagy Erózió? A barátok számának változása 1993-1997 között
V. Hunnet konferencia, Budapest, (2008. szeptember 19)

Albert F
Családi kapcsolatok és barátság. Plenáris előadás.
Kötelékeink. A Magyar Családterápiás Egyesület XXIII. Vándorgyűlése 2009. április 17-19. Sopron

Albert F, Dávid B
Egyéni felelősség – társadalmi felelősség
A gazdasági növekedés társadalmi/kulturális feltételei. Konferencia, kerekasztal beszélgetés és szakmai műhelykonferencia a Magyar Tudományos Akadémián. 2009. október 12.

Albert F
A válság szociológiai vetületei, különös tekintettel a legszegényebb rétegek érintettségére
„Válság és valóság”2009. november 11.Zsigmond Király Főiskola

Albert F
„The Oslo Strategy for ensuring good quality housing for groups experiencing multiple deprivation.Social inclusion at the city level”
Connections final event, side event to the EUROCITIES Annual General Meeting. Stockholm, 2009.11.25.

Albert, F:
A barátság fontossága
Galgóczi Erzsébet Városi Könyvtár
Győr, 2010. január 29.

Albert F. Intézményrendszer alulról és felülről;
Örömök, vágyak, bánatok
Kutatási eredmények bemutatása.
MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet rendezvénye.
Budapest, 2010. április 20.

Albert F, Dávid B
A kirekesztődés kapcsolathálózati dimenziója. Szegénységben élő roma és nem roma kisgyermekes nők kapcsolat struktúrája
VII. HUNNET konferencia
Budapest (2010.06.02.)

Albert F, Dávid, B.
Networks and ethnicity: comparison of the network characteristics of Hungarians and the Roma population
SunBelt XXX Social Network Conference
Olaszország, Riva del Garda, June 29. - July 04, 2010.

Albert F, Dávid B
Nehéz sorsú asszonyok feketén, fehéren
Társadalmi kirekesztés, kirekesztődés, kirekesztettség címmel a Felsőfokú Szociális Képzésben Résztvevő Hallgatók XVI. Országos Konferenciája
Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola (2010. október 8.)

Albert, F.
Minimum income systems in Hungary
Ninth Round Table on Poverty and Social Exclusion
Minimum income and standard budgeting workshop, speaker
Brussels, 2010 October 18-19:

Dávid, B, Albert F.
Nehéz sorsú asszonyok kapcsolati erőforrásai és egészsége
ARTT Műhelykonferencia, 2010.10.26.

Albert, F.
Koldusszegényen Magyarországon
Konferencia a koldulásról Faludi Ferenc Akadémia, 2010. november 20.

Albert, F.
The fight against child poverty and social exclusion in Hungary
Annual Seminar of the EU Network of Independent Experts on Social Inclusion
2011.07.11-12. Varsó

Albert, F, Dávid, B.
Nehéz sorsú asszonyok.
Magyar Szociológiai Társaság „Kollektív traumák, határhelyzetek és társadalmi katasztrófák” című éves konferenciájára 2011. november 11-13. Miskolc

Albert Fruzsina, Dávid Beáta
Kapcsolathálózati trendek változása
Tardos Róbert 65 éves. Budapest, Magyarország, ELTE 2012.09.21.

Albert, F
A szegénység és társadalmi kirekesztődés Magyarországon
Kutatók éjaszakája, MTA TK SZI, 2012.09.28.

Albert, F, Dávid B.
A barátság Magyarországon
Kutatók éjaszakája, MTA TK SZI, 2012.09.28.

T. Görgen, B. Kraus, A. Taefi, E. Bertok, A. Evenepoel, F. Albert, M. Bernuz, A. Cardoso, P. Carrilho, J. Christiaens, D. Jiménez, G. Meško, H. Perista, M. da Silva, O. Tóth, B. Winkelsett: Prevention of youth deviance and delinquency in Europe: Adolescents’ and experts’ experiences in a comparative perspective
12th Annual Conference of the European Society of Criminology, Bilbao, September 13th, 2012

Dávid Beáta - Albert Fruzsina: Az interperszonális kapcsolatok etnikai metszetben Előadás-sorozat az MTA TK „LENDÜLET” RECENS kutatócsoport szervezésében
2012. október 2.

Albert Fruzsina: A családon belüli erőszak és a hajléktlanság összefüggése
Utcán Élő Hajléktalan Nők helyzete – “Mi működik?” Konferencia
2012. november 20. Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei

Albert Fruzsina - Dávid Beáta
Az interperszonális kapcsolathálózati struktúra átrendeződése Magyarországon
2012. 12. 06. MTA TK Szociológiai Intézet 1. emelet 31 (Könyvtárszoba)

Albert Fruzsina Roma nőkkel kapcsolatos intézkedések megjelenítése az EU-s közpolitikákban-Interszekcionalitás: Gender, Etnicitás és Osztályhelyzet Összefonódásának Vizsgálata Empirikus Kutatásokban
Műhelybeszélgetés : 2012. december 18.: MTA Szociológiai Kutatóintézete, Országház u. 30, Pepita terem

Albert Fruzsina, Dávid Bea, Bozsonyi Károly: Core discussion networks in Hungary between 1999-2011. XXXIII SUNBELT International Network Conference, Hamburg, 2013.05.21-26. (2013)

Dávid Beáta, Hegedűs Réka, Albert Fruzsina: The Born and Unborn Children of the 1989 Transition: methodological and ethical challenges of a third wave family panel research two decades after CRFR International Conference: Researching Families & Relationships 10th-12th June 2013, University of Edinburgh (2013)

Albert Fruzsina Mennyire szegények a magyarok? Előadás a Kutatók Éjszakáján 2013.0927. MTA TK SZI (2013)

Albert Fruzsina, Dávid Beáta: Család és/vagy barátság? A barátság szociológiája Gyömrő Városi Könyvtár 2013.10.10. (2013)

Albert Fruzsina: A barátság Magyarországon. előadás Kutatók éjszakája 2013.09.27. KGRE (2013)

Albert Fruzsina: Miért boldogabbak az emberek az egyik országban mint a másikban?A boldogság közgazdaságtana konferencia felkért előadó, 2014.március 28.

Julia Koltai – Fruzsina Albert – Beáta Dávid: The longitudinal change of core discussion networks. 1st European Conference on Social Networks Barcelona – July 1-4, 2014

Fruzsina Albert, Beáta David, Luca Kristóf, Péter Róbert, Andrea Szabó: Mapping the Hungarian class structure, 2014. Institute for Political Science, Centre for Social Sciences, Országház u. 30. 1014. Budapest, Hungary. 1989-2014: Twenty-five Years After. What has happened to the Societies in Central and Southeast Europe since the Fall of the Iron Curtain? Department of Sociology, University of Graz. September 18-20, 2014

Következő események


Összes esemény

Nyelvvizsgaközpont

Sport a Károlin

Sport a Károlin

Napi biztatás

 

Youtube