Angol nyelv és kultúra tanára (rövid ciklusú tanárképzés)

Az angol nyelv és kultúra tanára rövid ciklusú tanárképzés 2017 óta folyik az Egyetem Bölcsészettudományi Karán, levelező munkarendben, ám körülbelül 15 éves előzménye van: 2003-tól az úgynevezett kiegészítő képzés formájában, 2007 és 2017 között pedig angoltanár mesterképzési szak néven futott. A képzés 2, 4 vagy 5 féléves, a bemenettől függően. A 2 féléves képzés esetében az azonos szakos egyetemi szintű bölcsész diplomával, illetve diszciplináris MA-val rendelkező hallgatóknak (tehát akiknek nincsen tanári végzettségük) csak a 60 kredites tanári modult kell elvégezniük, amely pedagógia, pszichológia és szakmódszertan tárgyakból áll. A felvételi itt egy pályaalkalmassági beszélgetés. Ezt a modult a Tanárképző Központ gondozza. Szintén 2 féléves képzésben vehetnek részt azok, akik azonos szakos, főiskolai szintű tanári végzettségűek. Az ő esetükben a diszciplináris modul 45 kredit, míg a tanári modul 15 kredit. A más szakos, akár főiskolai, akár egyetemi szintű tanári végzettséggel rendelkező hallgatók 4 félév alatt szerezhetnek angol nyelv és kultúra tanára szakos diplomát. A bemenet a tanári diplomán kívül a felsőfokú, komplex nyelvvizsga angol nyelvből. Ebben a képzésben 100 kredit a diszciplináris modul, 20 pedig a tanári modul. A tanítói végzettséggel rendelkezők eldönthetik, hogy általános iskolai vagy középiskolai tanárok szeretnének lenni: aki az általános iskolai képzést választja, annak 4 féléves a képzése, amelyből 88 kredit a diszciplináris, 32 kredit pedig a tanári modul; aki pedig középiskolai tanár szeretne lenni, annak az 5 féléves képzésben kell részt vennie, amelyből 118 kredit a diszciplináris, 32 kredit pedig a tanári modul. A diszciplináris modulban a hallgatók nyelvfejlesztés, nyelvészet, angol-amerikai irodalom, angol-amerikai történelem, valamint angol-amerikai kultúra és országismeret témájú tárgyakat hallgatnak. Az ezekre a képzésekre jelentkezőknek egy angol nyelvű motivációs beszélgetésen kell részt venniük, ahol az angol nyelvtani fogalmakkal, illetve angol nyelvű olvasmányaikkal kapcsolatos kérdésekre kell válaszolniuk. A rövid ciklusú tanárképzések mintatantervei megtekinthetőek a honlapon az „Oktatás”, „Mintatantervek”, „Rövid ciklusú tanárképzés” menüpontok alatt.