Angol nyelv és kultúra tanára (rövid ciklusú tanárképzés)

Az angol nyelv és kultúra tanára rövid ciklusú tanárképzés 2017 óta folyik az Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karán, levelező munkarendben, ám körülbelül 15 éves előzménye van: 2003-tól az úgynevezett kiegészítő képzés formájában, 2007 és 2017 között pedig angoltanár mesterképzési szak néven futott. A képzés 2, 4 vagy 5 féléves, a bemenettől függően. A 2 féléves képzés esetében az azonos szakos egyetemi szintű bölcsész diplomával, illetve diszciplináris MA-val rendelkező hallgatóknak (tehát akiknek nincsen tanári végzettségük) csak a 60 kredites tanári modult kell elvégezniük, amely pedagógia, pszichológia és szakmódszertan tárgyakból áll. A felvételi itt egy pályaalkalmassági beszélgetés. Ezt a modult a Tanárképző Központ gondozza. Szintén 2 féléves képzésben vehetnek részt azok, akik azonos szakos, főiskolai szintű tanári végzettségűek. Az ő esetükben a diszciplináris modul 45 kredit, míg a tanári modul 15 kredit. A más szakos, akár főiskolai, akár egyetemi szintű tanári végzettséggel rendelkező hallgatók 4 félév alatt szerezhetnek angol nyelv és kultúra tanára szakos diplomát. A bemenet a tanári diplomán kívül a felsőfokú, komplex nyelvvizsga angol nyelvből. Ebben a képzésben 100 kredit a diszciplináris modul, 20 pedig a tanári modul. A tanítói végzettséggel rendelkezők eldönthetik, hogy általános iskolai vagy középiskolai tanárok szeretnének lenni: aki az általános iskolai képzést választja, annak 4 féléves a képzése, amelyből 88 kredit a diszciplináris, 32 kredit pedig a tanári modul; aki pedig középiskolai tanár szeretne lenni, annak az 5 féléves képzésben kell részt vennie, amelyből 118 kredit a diszciplináris, 32 kredit pedig a tanári modul. A diszciplináris modulban a hallgatók nyelvfejlesztés, nyelvészet, angol-amerikai irodalom, angol-amerikai történelem, valamint angol-amerikai kultúra és országismeret témájú tárgyakat hallgatnak. Az ezekre a képzésekre jelentkezőknek egy angol nyelvű motivációs beszélgetésen kell részt venniük, ahol az angol nyelvtani fogalmakkal, illetve angol nyelvű olvasmányaikkal kapcsolatos kérdésekre kell válaszolniuk. A rövid ciklusú tanárképzések mintatantervei megtekinthetőek a honlapon az „Oktatás”, „Mintatantervek”, „Rövid ciklusú tanárképzés” menüpontok alatt.