Készült: 2016-02-15
Módosítás: 2016-09-12

 

Apor Péter

Cím: PhD
Nem: férfi
Születési év: 1971
Születési hely: Miskolc
Email-cím(ek): Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Hivatali telefonszám:

Doktori tanulmányok
Doktori (PhD) védés éve: 2002 (honosítás 2010)
Tudományág: történelem
Disszertáció címe: Corpus Communismi Mysticum: történelem, politika és folytonosság a kommunista Magyarországon
Oklevelet kiállító intézmény: European University Institute, Firenze (honosítás: Debreceni Egyetem

MA-tanulmányok
MA-fokozat megszerzésének éve: 1995
Tudományág(ak): történelem
Oklevelet kiállító intézmény: ELTE BTK

Egyéb tanulmányok és képesítések

Intézmény Képesítés Év
ELTE BTK magyar szak 1997
Közép-Európai Egyetem (CEU) történelem 1996
     

Munkatapasztalat
Jelenlegi munkaadó: MTA BTK Történettudományi Intézet
Kar: Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar
Intézet: Történettudományi Intézet
Tanszék: Új-és Jelenkori Egyetemes Történelem Tanszék
Beosztás: adjunktus

Korábbi munkaadó: EUNAMUS: nemzeti múzeumok Európában, az Európai Unió 7. keretprogramja által támogatott kutatás
Beosztás: kutató

Egyéb korábbi munkaadó:
Beosztás:


Kutatási és oktatási szakterületek

Magyarország és Kelet-Közép Európa társadalom- és kultúrtörténete a 20. század második felében, a történetírás elmélete és módszerei

Tudományos kutatócsoportban vagy projektben való részvétel


Oktatásszervezés, tudományszervezés

Időszak Funkció vagy tevékenység
   
   
   
   
   

Nyelvtudás

Nyelv Nyelvtudás szintje és fajtája
angol  
német  
   
   
   

Díjak és kitüntetések

Díj vagy kitüntetés neve Kiadó intézmény Elnyerés éve
     
     
     

Tagság tudományos társaságokban

Szervezet neve Betöltött funkció
Hungarian Historical Review (2013–) szerkesztő
EURHISTXX, európai jelenkortörténeti hálózat (2005-től) szervezőbizottsági tag
   
   

Vendégoktatás és kutatóutak külföldi intézményekben

Időszak Intézmény Tevékenység
     
     
     
     
     

Doktori témavezetések

Doktori hallgató neve,
intézmény
Kutatási téma / Disszertáció címe Védés éve
     
     
     
     

Opponencia doktori védéseken

Doktori hallgató neve,
intézmény
Kutatási téma / Disszertáció címe Védés éve
     
     
     
     

 

Publikációs lista

Monográfiák

Narratives Unbound: Historical Studies in Post-Communist Eastern Europe. Szerk.: Sorin Antohi – Trencsényi Balázs – Apor Péter, Budapest: CEU Press, 2007.

Past for the Eyes: East European Representations of Communism in Cinema and Museums after 1989. Szerk.: Oksana Sarkisova – Apor Péter, Budapest: CEU Press, 2008.

The Sovietization of Eastern Europe: New Perspectives on the Postwar Period. Szerk.: Apor Balázs, Apor Péter és E. A. Rees, Washington: New Academia Publishing, 2008.

 

Szerkesztett kötetek, folyóiratok


Könyvfejezetek

 

A Munkásmozgalmi Panteon mint a történelem helye. A történész szerszámosládája. Szerk.: Szekeres András. Budapest: L’Harmattan, 2002. 67-79.

Történeti antropológia. Bevezetés a társadalomtörténetbe. Szerk.: Bódy Zsombor – Ö. Kovács József. Budapest: Osiris, 2003. (második javított kiadás: 2006) 443-466.

A konspiráció dialektikája. A Kádár-korszak történelmi regényeiről. Művészet és hatalom. A Kádár-korszak művészete. Szerk.: Kisantal Tamás – Menyhért Anna. Budapest: József Attila Kör – L’Harmattan, 2005. 157-180.

’A mindennapi élet öröme’ in Mindennapok Rákosi és Kádár korában. Szerk.: Horváth Sándor, Budapest: Nyitott Könyvműhely, 2008. 13-49.

’The Joy of Everyday Life’ in East Central Europe – L`Europe du Centre-Est: Eine wissenschaftliche Zeitschrift 34-35 (2007-2008) 1-2. 185-218.

’Euro-communism’ in A European Memory? Szerk.: Bo Strath – Malgorzata Pakier, Oxford: Berg, 2010. 233-246.

’Látványos történelem: Fotográfia és mozgókép az 1919 és 1956 közti folytonosság megalkotásában’ in Megtalálható-e a múlt? Tanulmányok Gyáni Gábor 60. születésnapjára. Szerk.: Bódy Zsombor – Horváth Sándor – Valuch Tibor, Budapest: Argumentum, 2010. 393-402.

’Propaganda és kultúra: Szombathely oktatásának átalakulása in Tanulmányok Szombathely történetéből, 1945-1990. Szerk.: Valuch Tibor, Szombathely: Szombathely Megyei Jogú Város, 2010. 199-232

Péter Apor – James Mark: ’Mobilizing Generation: The Idea of 1968 in Hungary’ in Talking About My Generation. Szerk.: Anna von der Goltz. Göttingen: Wallstein Verlag, 2011. 99-118.

’Praefiguratio: Exemplary History and Temporal Order in the 30th Anniversary of the First Hungarian Soviet Republic of 1919’ in Politics, Religion & Ideology 2011. 2. 123–141.

 

Cikkek tudományos folyóiratokban

Latorczay Lőrinc népbírósági pere. Sic Itur Ad Astra 1993. 2-4. 235-260.

Századvégi utóirat anarchizmusról és rockzenéről. Valóság 1994. 3. 30-40.

A népi demokrácia építése: Kunmadaras, 1946. Századok 1998. 3. 601-632.

Történet-írás a népbíróságon: apró történet a kommunizmus születéséről. Studia Miskolcinensis 1999. 226-234.

Az olvasó válasza: hol van a jelentések rendszere? Történeti Tanulmányok 1999. 225-234.

The Creative Fear: Fascism, Anti-Semitism, Democracy and the Foundation of the People’s Democracy in Hungary. Myth and Memory in the Construction of Community. Szerk.: Bo Strath. Brüsszel: PIE Lang, 2000. 263-279.

Immortalitas Imperator: A Munkásmozgalmi Panteon születése. Aetas 2002. 2-3. 179-205.

The Eternal Body: The Birth of The Pantheon of the Labor Movement in Budapest. East Central Europe – L`Europe du Centre-Est: Eine wissenschaftliche Zeitschrift 2004. 1. 23-42.

Előkép: a Tanácsköztársaság felidézése a Rákosi-rendszerben. Századvég 2005. 1. 3-30.

Une communauté ordinaire. La naissance du Panthéon du mouvement ouvrier a Budapest. La Nouvelle Alternative 2005. 4. 95-113.

Balázs Trencsényi – Péter Apor, ‘Fine-tuning the Polyphonic Past: Historical Studies in Post-Communist Hungary’ in Sorin Antohi, Balázs Trencsényi and Péter Apor (eds.), Narratives Unbound: Historical Studies in Post-comunist Eastern Europe (Budapest – New York, 2007). 1-99.

‘Secret Agents: Historiography and the Context of a Public Scandal in Contemporary Hungary’ in Zwischen Amnesie und Nostalgie: Die Erinnerung an den Kommunismus in Südosteuropa, eds.: Ulf Brunnbauer – Stefan Troebst (Cologne – Weimar – Vienna, 2007). 113-130.

’The Origins of Symmetry: A Micro-History of the Birth of Communist Historiography in Hungary’ in The Sovietization of Eastern Europe: New Perspectives on the Postwar Period. Szerk.: Apor Balázs, Apor Péter és E. A. Rees, Washington: New Academia Publishing, 2008. 265-283.

’Cigányok tere: kísérlet a kommunista romapolitika közép-kelet-európai összehasonlító értelmezésére, 1945-1961’ in Aetas 2009. 2. 69-86.

’A bizonyosság bizonytalansága: elbeszélés és bizonyítás a Tanácsköztársaság históriájában, 1959-1965’ in BUKSZ 2010. december. 342-352.

’Hitelesség és hitetlenség: emlékezet, történelem és közelmúlt-feldolgozás Kelet-Közép-Európában’ in Korall 41 (2010. 3.). 159-183.

’A hitelesség fabrikálása. Az 1919 és 1956 közti történelmi folytonosság megformálása’ in Aetas 2010. 3. 67-95.

 

Konferenciaközlemények

The Abscences of Europe's Concept. ISHA Journal 1994. 1.

 

Recenziók

 

Fordítások

 

Szépirodalmi alkotások

 

Film és multimédia


Diszkográfia

 

Konferenciaszervezés

 

Nyilvános megjelenések

 Péter Apor

Title: PhD
Gender: male
Year of Birth: 1971
Place of Birth (Country): Miskolc, Hungary
Email-address(es): Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Office Phone Number:

Doctoral Studies
Year of Doctoral Defence (PhD / CSc): 2002
Discipline: history
Title of Thesis: Corpus Communismi Mysticum: History, Politics and Continuity in Communist Hungary
Issuing Institution: European University Institute, Firenze

MA Studies
Year of Obtaining the MA Degree: 1995
Discipline(s): history
Issuing Institution: ELTE

Further Studies and Qualifications

Institution Qualification Year of Obtaining the Qualification
ELTE Hungarian Linguistics and Literature 1997
CEU History 1996
     

Employment
Current Employer: Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary
Faculty: Faculty of Humanities
Institute: Institute of History
Department: Modern and Contemporary World History
Current Position(s): Assistant Lecturer

Previous Employer: EUNAMUS
Previous Position Held: searcher

Other Previous Employers:
Other Previous Positions Held:


Areas of Research and Teaching


Membership in Research Groups and Projects


Educational Functions, Curriculum Development and Other
Teaching-Related Activities

Period Function or Activity
   
   
   
   
   

Language Skills

Language Level and Kind of Proficiency
English  
German  
   
   
   

Honours, Distinctions, and Prizes

Name of Distinction Issuing Institution Year of Issuing
     
     
     

Membership in Academic Societies

Name of Organization Function (if any)
Hungarian Historical Review (2013–) editor
EURHISTXX organizer member
   
   

Guest Professorships and Research Fellowships in Foreign
Institutions

Period Institution Activities
     
     
     
     
     

Promotorship in Doctoral Studies

Name of
Doctoral Student,
Institution
Research Topic / Title of Dissertation Year of Defence
(if applicable)
     
     
     
     

Opponentship in Doctoral Defences

Name of
Doctoral Student,
Institution
Title of Dissertation Year of Defence
     
     
     
     

 

List of Publications

Monographs

Narratives Unbound: Historical Studies in Post-Communist Eastern Europe. Szerk.: Sorin Antohi – Trencsényi Balázs – Apor Péter, Budapest: CEU Press, 2007.

Past for the Eyes: East European Representations of Communism in Cinema and Museums after 1989. Szerk.: Oksana Sarkisova – Apor Péter, Budapest: CEU Press, 2008.

The Sovietization of Eastern Europe: New Perspectives on the Postwar Period. Szerk.: Apor Balázs, Apor Péter és E. A. Rees, Washington: New Academia Publishing, 2008.

Edited Books and Journals

Chapters in Books

A Munkásmozgalmi Panteon mint a történelem helye. A történész szerszámosládája. Szerk.: Szekeres András. Budapest: L’Harmattan, 2002. 67-79.

Történeti antropológia. Bevezetés a társadalomtörténetbe. Szerk.: Bódy Zsombor – Ö. Kovács József. Budapest: Osiris, 2003. (második javított kiadás: 2006) 443-466.

A konspiráció dialektikája. A Kádár-korszak történelmi regényeiről. Művészet és hatalom. A Kádár-korszak művészete. Szerk.: Kisantal Tamás – Menyhért Anna. Budapest: József Attila Kör – L’Harmattan, 2005. 157-180.

’A mindennapi élet öröme’ in Mindennapok Rákosi és Kádár korában. Szerk.: Horváth Sándor, Budapest: Nyitott Könyvműhely, 2008. 13-49.

’The Joy of Everyday Life’ in East Central Europe – L`Europe du Centre-Est: Eine wissenschaftliche Zeitschrift 34-35 (2007-2008) 1-2. 185-218.

’Euro-communism’ in A European Memory? Szerk.: Bo Strath – Malgorzata Pakier, Oxford: Berg, 2010. 233-246.

’Látványos történelem: Fotográfia és mozgókép az 1919 és 1956 közti folytonosság megalkotásában’ in Megtalálható-e a múlt? Tanulmányok Gyáni Gábor 60. születésnapjára. Szerk.: Bódy Zsombor – Horváth Sándor – Valuch Tibor, Budapest: Argumentum, 2010. 393-402.

’Propaganda és kultúra: Szombathely oktatásának átalakulása in Tanulmányok Szombathely történetéből, 1945-1990. Szerk.: Valuch Tibor, Szombathely: Szombathely Megyei Jogú Város, 2010. 199-232

Péter Apor – James Mark: ’Mobilizing Generation: The Idea of 1968 in Hungary’ in Talking About My Generation. Szerk.: Anna von der Goltz. Göttingen: Wallstein Verlag, 2011. 99-118.

’Praefiguratio: Exemplary History and Temporal Order in the 30th Anniversary of the First Hungarian Soviet Republic of 1919’ in Politics, Religion & Ideology 2011. 2. 123–141.

Articles in Academic Reviews (Printed and Electronic)

Latorczay Lőrinc népbírósági pere. Sic Itur Ad Astra 1993. 2-4. 235-260.

Századvégi utóirat anarchizmusról és rockzenéről. Valóság 1994. 3. 30-40.

A népi demokrácia építése: Kunmadaras, 1946. Századok 1998. 3. 601-632.

Történet-írás a népbíróságon: apró történet a kommunizmus születéséről. Studia Miskolcinensis 1999. 226-234.

Az olvasó válasza: hol van a jelentések rendszere? Történeti Tanulmányok 1999. 225-234.

The Creative Fear: Fascism, Anti-Semitism, Democracy and the Foundation of the People’s Democracy in Hungary. Myth and Memory in the Construction of Community. Szerk.: Bo Strath. Brüsszel: PIE Lang, 2000. 263-279.

Immortalitas Imperator: A Munkásmozgalmi Panteon születése. Aetas 2002. 2-3. 179-205.

The Eternal Body: The Birth of The Pantheon of the Labor Movement in Budapest. East Central Europe – L`Europe du Centre-Est: Eine wissenschaftliche Zeitschrift 2004. 1. 23-42.

Előkép: a Tanácsköztársaság felidézése a Rákosi-rendszerben. Századvég 2005. 1. 3-30.

Une communauté ordinaire. La naissance du Panthéon du mouvement ouvrier a Budapest. La Nouvelle Alternative 2005. 4. 95-113.

Balázs Trencsényi – Péter Apor, ‘Fine-tuning the Polyphonic Past: Historical Studies in Post-Communist Hungary’ in Sorin Antohi, Balázs Trencsényi and Péter Apor (eds.), Narratives Unbound: Historical Studies in Post-comunist Eastern Europe (Budapest – New York, 2007). 1-99.

‘Secret Agents: Historiography and the Context of a Public Scandal in Contemporary Hungary’ in Zwischen Amnesie und Nostalgie: Die Erinnerung an den Kommunismus in Südosteuropa, eds.: Ulf Brunnbauer – Stefan Troebst (Cologne – Weimar – Vienna, 2007). 113-130.

’The Origins of Symmetry: A Micro-History of the Birth of Communist Historiography in Hungary’ in The Sovietization of Eastern Europe: New Perspectives on the Postwar Period. Szerk.: Apor Balázs, Apor Péter és E. A. Rees, Washington: New Academia Publishing, 2008. 265-283.

’Cigányok tere: kísérlet a kommunista romapolitika közép-kelet-európai összehasonlító értelmezésére, 1945-1961’ in Aetas 2009. 2. 69-86.

’A bizonyosság bizonytalansága: elbeszélés és bizonyítás a Tanácsköztársaság históriájában, 1959-1965’ in BUKSZ 2010. december. 342-352.

’Hitelesség és hitetlenség: emlékezet, történelem és közelmúlt-feldolgozás Kelet-Közép-Európában’ in Korall 41 (2010. 3.). 159-183.

’A hitelesség fabrikálása. Az 1919 és 1956 közti történelmi folytonosság megformálása’ in Aetas 2010. 3. 67-95.

Conference Proceedings (Printed and Electronic)

The Abscences of Europe's Concept. ISHA Journal 1994. 1.

Book Reviews

 

Translations

 

Creative Writing

 

Films and Multimedia (Digital Textbooks, Multimedia Creations etc.)

Discography

 

Organisation of Conferences

 

Academic and public Appearances (Live and Electronic)

 Következő események


Összes esemény

Nyelvvizsgaközpont

Sport a Károlin

Sport a Károlin

Napi biztatás

 

Youtube