Készült: 2016-02-15
Módosítás: 2016-09-12

Bátki Anna

Cím: Dr. PhD
Nem: nő
Születési év: 1975
Születési hely: Magyarország
Email-cím(ek): Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Hivatali telefonszám:

Doktori tanulmányok
Doktori (PhD) védés éve: 2010
Tudományág: Pszichológia
Disszertáció címe: Örökbefogadott gyermekek érzelemregulációs fejlődése
Oklevelet kiállító intézmény: Semmelweis Egyetem

MA-tanulmányok
MA-fokozat megszerzésének éve: 1999
Tudományág(ak): pszichológia
Oklevelet kiállító intézmény: ELTE

Egyéb tanulmányok és képesítések

Intézmény Képesítés Év
Cambridge University M.Phil 2000
     
     

Munkatapasztalat
Jelenlegi munkaadó: Károli Gáspár Református Egyetem
Kar: Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar
Intézet: Pszichológiai Intézet
Tanszék: Személyiség és Klinikai Pszichológiai Tanszék
Beosztás: egyetemi adjunktus

Egyéb jelenlegi munkaadó: Vadaskert Gyermekpszichiátriai Kórház
Beosztás: klinikai szakpszichológus

Korábbi munkaadó: Adoption, Fostering and Kinship Care Service
Tavistock Clinic, London
Beosztás: kutató

Egyéb korábbi munkaadó: OPNI
Beosztás: klinikai szakpszichológus


Kutatási és oktatási szakterületek
Klinikai pszichológia, Pszichopatológia és diagnosztika, Kognitív fejlődéslélektan, Kötődés. Érzelemreguláció fejlődése, Örökbefogadás, Családterápia

Tudományos kutatócsoportban vagy projektben való részvétel


Oktatásszervezés, tudományszervezés

Időszak Funkció vagy tevékenység
   
   
   
   
   

Nyelvtudás

Nyelv Nyelvtudás szintje és fajtája
magyar anyanyelv
angol felsőfok
olasz középfok
   
   

Díjak és kitüntetések

Díj vagy kitüntetés neve Kiadó intézmény Elnyerés éve
     
     
     

Tagság tudományos társaságokban

Szervezet neve Betöltött funkció
   
   
   
   

Vendégoktatás és kutatóutak külföldi intézményekben

Időszak Intézmény Tevékenység
     
     
     
     
     

Doktori témavezetések

Doktori hallgató neve,
intézmény
Kutatási téma / Disszertáció címe Védés éve
     
     
     
     

Opponencia doktori védéseken

Doktori hallgató neve,
intézmény
Kutatási téma / Disszertáció címe Védés éve
     
     
     
     

 

Publikációs lista

(MTMT)

Monográfiák

 

Szerkesztett kötetek, folyóiratok


Könyvfejezetek

Bátki A., Pléh Cs. (2008): Evolúciós pszichopatológia: jelszavak és kérdőjelek. In: Pléh, Cs: A lélek és a lélektan örömei. Gondolat Kiadó, Budapest

Bátki, A., Bőhm, V. (2005): Evolúció és pszichopátia: egy integratív javaslat. In: Gervain, J, Kovács, K., Lukács, Á., Racsmány, M. (szerk): Az ezerarcú elme. Akadémiai Kiadó, Budapest

Bátki, A. (2001): Az univerzalizmus és relativizmus kérdése az evolúciós és a kulturális pszichológiában.In: Pléh, C., Csányi V., Bereczkei, T. (szerk.): Lélek és Evolúció, Osiris, Budapest

Pléh, Cs., Bátki A. (2001): Evolúciós pszichopatológia, In: Kampis, Gy, Ropolyi L. (szerk.): Evolúció és megismerés, Typotex, Budapest

Cikkek tudományos folyóiratokban

Bátki, A (2013): Intézetből örökbefogadott gyerekek érzelemregulációs fejlődése. Magyar Pszichológiai Szemle, 68. 1. 105-125

Bátki, A (2010): Örökbe fogadott gyerekek érzelemregulációs fejlődése. Család, Gyermek, Ifjúság, 1:15-20

Bátki, A., Baron-Cohen, S., Connellan, J, Wheelwright, S. és Ahluwalia, J. (2000): Is there an innate gaze module? Evidence from human neonates, Infant Behavior & Development, 23: 223-229

Connellan, J.,Baron-Cohen, S.,Bátki, A., Wheelwright, S. és Ahluwalia, J. (2000): Sex differences in neonatal social cognition., Infant Behavior & Development 23: 113-118.

Konferenciaközlemények

 

Recenziók

 

Fordítások

 

Szépirodalmi alkotások

 

Film és multimédia


Diszkográfia

 

Konferenciaszervezés

 

Nyilvános megjelenések

Batki, A. (2009) The development of emotion-regulation and representational abilities in post-institutionalized adopted children (poszter) Nemzetközi ESCAP Konferencia, Budapest

Oláh, Sz., Martsa, Zs., Bátki, A., Gádoros, J (2011) ADHD diagnositics and treatment - experiences at a Hungarian psychiatric hospital and clinic for children, 3rd International Congress on ADHD – From childhood to adult disease took place in Berlin

Futó, J., Bátki, A., Koós, O., Fonagy, P., Gergely, Gy. (2004) Early Social-Interactive Determinants of Later Representational and Affect-Regulative Competence in Pretend Play. (poszter) 14th Biennial Conference on Infant Sudies, ChicagoAnna Bátki

Title: PhD
Gender: F
Year of Birth: 1975
Place of Birth (Country): Hungary
Email-address(es): Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Office Phone Number:

Doctoral Studies
Year of Doctoral Defence (PhD / CSc): 2010
Discipline: Psychology
Title of Thesis: The development of emotion-regulation and representational abilities in adopted children
Issuing Institution: Semmelweis University

MA Studies
Year of Obtaining the MA Degree: 1999
Discipline(s): Psychology
Issuing Institution: ELTE

Further Studies and Qualifications

Institution Qualification Year of Obtaining the Qualification
Cambridge University M.Phil. 2000
     
     

Employment
Current Employer: Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary
Faculty: Faculty of Humanities
Institute: Institute of Psychology
Department: Personality and Clinical Psychology
Current Position(s): senior lecturer

Other Current Employer: Vadaskert Child and Adolscent Psychichiatric Hospital
Previous Position Held: clinical psychologist

Previous Employer: Adoption, Fostering and Kinship Care Service
Tavistock Clinic, London
Previous Position Held: Researcher

Other Previous Employers: National Institute of Psychiatry and Neurology
Other Previous Positions Held: clinical psychologist


Areas of Research and Teaching

Clinical Psychology, Psychopathology and Diagnostics, Cognitive Developmental Psychology, Attachment, Development of emotion regulation, Adoption, Family therapy

Membership in Research Groups and ProjectsEducational Functions, Curriculum Development and Other
Teaching-Related Activities

Period Function or Activity
   
   
   
   
   

Language Skills

Language Level and Kind of Proficiency
English fluent
Italian conversational
Hungarian native
   
   

Honours, Distinctions, and Prizes

Name of Distinction Issuing Institution Year of Issuing
     
     
     

Membership in Academic Societies

Name of Organization Function (if any)
   
   
   
   

Guest Professorships and Research Fellowships in Foreign
Institutions

Period Institution Activities
     
     
     
     
     

Promotorship in Doctoral Studies

Name of
Doctoral Student,
Institution
Research Topic / Title of Dissertation Year of Defence
(if applicable)
     
     
     
     

Opponentship in Doctoral Defences

Name of
Doctoral Student,
Institution
Title of Dissertation Year of Defence
     
     
     
     

 

List of Publications

(MTMT)

Chapters in Books

Bátki A., Pléh Cs. (2008): Evolúciós pszichopatológia: jelszavak és kérdőjelek. In: Pléh, Cs: A lélek és a lélektan örömei. Gondolat Kiadó, Budapest

Bátki, A., Bőhm, V. (2005): Evolúció és pszichopátia: egy integratív javaslat. In: Gervain, J, Kovács, K., Lukács, Á., Racsmány, M. (szerk): Az ezerarcú elme. Akadémiai Kiadó, Budapest

Bátki, A. (2001): Az univerzalizmus és relativizmus kérdése az evolúciós és a kulturális pszichológiában.In: Pléh, C., Csányi V., Bereczkei, T. (szerk.): Lélek és Evolúció, Osiris, Budapest

Pléh, Cs., Bátki A. (2001): Evolúciós pszichopatológia, In: Kampis, Gy, Ropolyi L. (szerk.): Evolúció és megismerés, Typotex, Budapest

Articles in Academic Reviews (Printed and Electronic)

Bátki, A (2013): Intézetből örökbefogadott gyerekek érzelemregulációs fejlődése. Magyar Pszichológiai Szemle, 68. 1. 105-125

Bátki, A (2010): Örökbe fogadott gyerekek érzelemregulációs fejlődése. Család, Gyermek, Ifjúság, 1:15-20

Bátki, A., Baron-Cohen, S., Connellan, J, Wheelwright, S. és Ahluwalia, J. (2000): Is there an innate gaze module? Evidence from human neonates, Infant Behavior & Development, 23: 223-229

Connellan, J.,Baron-Cohen, S.,Bátki, A., Wheelwright, S. és Ahluwalia, J. (2000): Sex differences in neonatal social cognition., Infant Behavior & Development 23: 113-118.

 

Academic and public Appearances (Live and Electronic)

Batki, A. (2009) The development of emotion-regulation and representational abilities in post-institutionalized adopted children (poszter) Nemzetközi ESCAP Konferencia, Budapest

Oláh, Sz., Martsa, Zs., Bátki, A., Gádoros, J (2011) ADHD diagnositics and treatment - experiences at a Hungarian psychiatric hospital and clinic for children, 3rd International Congress on ADHD – From childhood to adult disease took place in Berlin

Futó, J., Bátki, A., Koós, O., Fonagy, P., Gergely, Gy. (2004) Early Social-Interactive Determinants of Later Representational and Affect-Regulative Competence in Pretend Play. (poszter) 14th Biennial Conference on Infant Sudies, ChicagoKövetkező események


Összes esemény

Nyelvvizsgaközpont

Sport a Károlin

Sport a Károlin

Napi biztatás

 

Youtube