Készült: 2016-02-15
Módosítás: 2016-09-12

Bozsonyi Károly

Cím: PhD
Nem: férfi
Születési év: 1966
Születési hely: Magyarország
Email-cím(ek): Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Hivatali telefonszám:

Doktori tanulmányok
Doktori (PhD) védés éve: 2002
Tudományág: Szociológia
Disszertáció címe: A kollektív viselkedés matematikai elmélete
Oklevelet kiállító intézmény: ELTE

MA-tanulmányok
MA-fokozat megszerzésének éve: 1991
Tudományág(ak): szociológia, filozófia
Oklevelet kiállító intézmény: ELTE

MSc-fokozat megszerzésének éve: 2000
Tudományág(ak): fizika
Oklevelet kiállító intézmény: ELTE

Egyéb tanulmányok és képesítések

Intézmény Képesítés Év
     
     
     

Munkatapasztalat
Jelenlegi munkaadó: Károli Gáspár Református Egyetem
Kar: Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar
Intézet: Társadalom- és Kommunikációtudományi Intézet
Tanszék: Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék
Szociológia Tanszék
Beosztás: rektorhelyettes, intézetvezető, egyetemi docens

Korábbi munkaadó: Forsense Kft
Beosztás: fejlesztési igazgató

Korábbi munkaadó: AGB Nielsen Media Research Kft
Beosztás: marketing igazgató

Egyéb korábbi munkaadó: BKF Gazdaságtudományi Tsz
Beosztás: docens

Egyéb korábbi munkaadó: PPKE BTK Szociológia szak
Beosztás: címzetes docens

Egyéb korábbi munkaadó: ELTE EJC
Beosztás: Társadalomtudományi Műhely vezetője

Kutatási és oktatási szakterületek
Bevezetés a filozófiába
Szociológia
Médiagazdaságtan
Gazdasági matematika
Matematikai statisztika
Statisztikai modellezés
Idősor elemzés
Geo-statisztika

Tudományos kutatócsoportban vagy projektben való részvétel


Oktatásszervezés, tudományszervezés

Időszak Funkció vagy tevékenység
   
   
   
   
   

Nyelvtudás

Nyelv Nyelvtudás szintje és fajtája
angol középfok
orosz alapfok
német alapfok
   
   

Díjak és kitüntetések

Díj vagy kitüntetés neve Kiadó intézmény Elnyerés éve
     
     
     

Tagság tudományos társaságokban

Szervezet neve Betöltött funkció
Magyar Szociológia Társaság - Politikai
Viselkedés Szakosztály
tag
Magyar Politikatudományi Társaság –
Politikai Viselkedés Szakosztály
tag
   
   

Vendégoktatás és kutatóutak külföldi intézményekben

Időszak Intézmény Tevékenység
     
     
     
     
     

Doktori témavezetések

Doktori hallgató neve,
intézmény
Kutatási téma / Disszertáció címe Védés éve
     
     
     
     

Opponencia doktori védéseken

Doktori hallgató neve,
intézmény
Kutatási téma / Disszertáció címe Védés éve
Németh Renáta,
ELTE
1 opponálás (Habilitáció) 2014
Koltai Júlia,
ELTE
1 opponálás (PhD) 2013
Máder Miklós
Ságvári Bence
Huszti Éva,
ELTE
3 opponálás 2010, 2011, 2013
Oravecz Beatrix,
Corvinus University
1 opponálás 2007
Bálint Lajos,
PTE
1 opponálás 2009
     

 

Publikációs lista

(MTMT)

Monográfiák

 

Szerkesztett kötetek, folyóiratok


Könyvfejezetek

Bálint Lajos, Bozsonyi Károly, Duráczky Bálint
Figures, Maps, Conclusions - Spatial and Demographic Trends of Religious Affiliations as Reflected by 130 Years of Census
In: Sepsi Enikő, Balla Péter, Csanády Márton (szerk.)
Confessionality and University in the Modern World: 20th Anniversary of "Károli" University. 372 p.
Konferencia helye, ideje: Budapest, Magyarország, 2013.10.15-2013.10.17. Budapest: Károli Gáspár Református Egyetem; L'Harmattan Kiadó, 2014. pp. 309-321.
(Studia Caroliensia)
2013 Yearbook of the Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary

Serfőző Lili, Bozsonyi Károly, Kmetty Zoltán
Jó bor, jó egészség? A magyarok borokkal kapcsolatos percepciói és attitűdjei
In: Muskovics Andrea Anna (szerk.)
Szőlő, bor, termelés, fogyasztás, társadalom : borkultúra és társadalom visszatekintve a 21. századi Magyarországról. 606 p.
Budapest: Agroinform; Magyar Bortörténeti Társaság, 2013. pp. 352-358.

Emlékkötet Csoma Zsigmond 60. születésnapja alkalmából

Tóth Gergely, Hajnáczky Tamás, Bozsonyi Károly
A szegregációs folyamat egy sajátságos modellje: A szegregációs folyamat történeti rekonstrukciója és annak matematikai modellje Tiszabő település esetén
In: Bacsák Dániel, Krámer Lili, Szabó Miklós (szerk.)
Kulcskérdések a társadalomtudományban. Konferencia helye, ideje: , 2011.05.26-2011.05.28. Budapest: ELTE Társadalomtudományi Kar, 2013. pp. 201-222.

Bálint Lajos, Bozsonyi Károly
Választói részvétel és véleménypolarizáció térfilterezett modelljei
In: Kmetty Zoltán, Koltai Júlia (szerk.)
Változó képletek, változatos perspektívák: tanulmánykötet Tardos Róbert 65. születésnapjára. 287 p.
Budapest: Háttér, 2012. pp. 251-274.

Bálint Lajos, Bozsonyi Károly
Választói részvétel és véleménypolarizáció, homogenitása és azok időbeli dinamikája
In: Tardos Róbert, Enyedi Zsolt, Szabó Andrea (szerk.)
Részvétel, képviselet, politikai változás. 495 p.
Budapest: DKMKA - Corvinus, 2011. pp. 57-73.

Bálint Lajos, Bozsonyi Károly
Választói részvétel és véleménypolarizáció összefüggésének tér-ökonometriai modellezése
In: Tardos Róbert, Enyedi Zsolt, Szabó Andrea (szerk.)
Részvétel, képviselet, politikai változás. 495 p.
Budapest: DKMKA - Corvinus, 2011. pp. 57-73.

Paksi B, Bozsonyi K, Demetrovics Zs
Az ICSSZEM–OM pályázati rendszer keretében megvalósult iskolai egészségfejlesztési és drogmegelőzési tevékenység értékelése
In: Paksi B, Demetrovics Zs (szerk.)
Drogprevenció és egészségfejlesztés az iskolában. 338 p.
Budapest: L'Harmattan Kiadó, 2011. pp. 278-316.

Bálint Lajos, Bozsonyi Károly
Regional Characteristics of Suicides in Hungary
In: László Kulcsár, László J. Kulcsár (szerk.)
Regional Aspects of Social and Economic Restructuring in Eastern Europe: The Hungarian Case. 284 p.
Budapest: Hungarian Central Statistical Office, 2010. pp. 240-255.

Bozsonyi Károly, Daróczi Gergely
A normaszegéssel kapcsolatos állítások polarizációja, homogenitása és azok időbeli dinamikája
In: Rosta Gergely, Tomka Miklós (szerk.)
Mit értékelnek a magyarok?: Az Európai Értékrend Vizsgálat 2008. évi magyar eredményei. 450 p.
Budapest: Faludi Ferenc Akadémia, 2010. pp. 377-401.
(Agóra; IX.)

Az OCIPE Magyarország és a a Faludy Ferenc Akadémia közös
kiadványa
Bozsonyi Károly
Az európai országok átlagos boldogság szintje és az öngyilkossági hajlam közti lehetséges kapcsolat vizsgálata aggregált adatok segítségével
In: Mészáros József, Harcsa István (szerk.)
A krízis mint esély: ANDORKA-konferencia. 180 p.
Budapest: Gondolat Kiadó, 2010. pp. 114-116.

Zonda Tamás, Csoboth Csilla, Bozsonyi Károly
Epidemology of Suicidal Behavior in Individuals with Alcohol and/or Drug Abuse
In: Sher L, Vilens A (szerk.)
Suicidal Behavior in Alcohol and Drug Abuse and Dependence. New York: Nova Science Publishers, 2010. pp. 255-269.

Paksi B, Bozsonyi K, Kmetty Z
Adalékok a drogfogyasztás strukturalista magyarázatához.: A drogokkal való kapcsolatba kerülés társadalmi státussal összefüggő tényezőinek vizsgálata adatfúziós technika alkalmazásával.
In: Bagdy E, Demetrovics Zs, Pilling J (szerk.)
Polihistória: Köszöntők és tanulmányok Buda Béla 70. születésnapja alkalmából. 595 p.
Budapest: Akadémiai Kiadó, 2009. pp. 335-360.

Bozsonyi Károly, Kmetty Zoltán
Keresztnevek a piackutatásban
In: Bölcskei Andrea, N. Császi Ildikó (szerk.)
Név és valóság: A VI. Magyar Névtudományi Konferencia előadásai. 679 p.
Budapest: Károli Gáspár Református Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszéke, 2008. pp. 326-332.
(A Károli Gáspár Református Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszékének kiadványai; 1.)

Bozsonyi Károly, Kmetty Zoltán
Adatfúzió
In: Róka Jolán (szerk.)
BKF Annales évkönyv. Budapest: Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola, 2008. pp. 48-60.

Bozsonyi Károly
A szociológiában alkalmazott matematikai módszerekről
In: Horváth László, Mayer Gyula, Takács László (szerk.)
Bollók János emlékkönyv. Budapest: Typotex Kiadó, 2004. pp. 314-347.

Bozsonyi Károly, Veres Előd
Nagy időfelbontású öngyilkossági idősorok nemlineáris viselkedése
In: Fokasz Nikosz (szerk.)
Káosz és nemlineáris dinamika a társadalomtudományokban. Budapest: Typotex Kiadó, 2003. pp. 79-87.

Bozsonyi Károly, Fekete Attila, Gyenei Márta
Etnikai konfliktusok által veszélyeztetett települések-térségek lehatárolása társadalmi-gazdasági jellemzőik alapján
In: Elekes Zsuzsanna, Spéder Zsolt (szerk.)
Törések és kötések a magyar társadalomban - konferencia kötet. Budapest: Századvég Kiadó, 2000. pp. 124-151.

Paksi B, Bozsonyi K, Kó J,
Az alkoholfogyasztás és az öngyilkosság összefüggéseinek vizsgálata.
In: Rácz József, Kastaly Ildikó (szerk.)
Körkép a magyar nyelvu addiktológiai szakirodalomból.. 403 p.
Budapest: Haynal Imre Egészségtudományi Egyetem, Egészségügyi Foiskolai Kar, 1998. pp. 41-52.

Paksi B, Hegedűs R., Bozsonyi K (szerk.)
Collocquamur: Tanulmányok az első szociológia Ph.D. - évfolyam munkáiból.
Budapest: Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem. Szociológia és Szociálpolitika Tanszék, 1997. 263 p.
(Szociológiai muhelytanulmányok)

Cikkek tudományos folyóiratokban

Zonda Tamás, Bozsonyi Károly, Kmetty Zoltán, Veres Előd, Lester David
Teh Birthday Blues: A Study of a Large Hungarian Sample (1970–2002)
OMEGA-JOURNAL OF DEATH AND DYING 70: Paper 10.1177/0030222815575704. (2015)

Bálint Lajos, Daróczi Gergely, Bozsonyi Károly, Tóth Gergely
A választói viselkedés térbeli modellje - empirikus kísérlet budapesti adatok alapján
TÉR ÉS TÁRSADALOM 28:(3) pp. 32-49. (2014)

Bozsonyi Károly, Horváth Zsolt, Kmetty Zoltán
The Power grid: The Social Network of the Hungarian Elite int he Socialist Era Based on Hunting Habits
OSTERREICHISCHE ZEITSCHRIFT FUR GESCHICHTSWISSENSCHAFTEN 23:(1) pp. 186-228. (2012)

Bozsonyi Károly, Horváth Zsolt, Kmetty Zoltán
A hatalom hálója. A Kádár-kori hatalmi elit – hálózati struktúrája az együttvadászási szokások alapján
KORALL : TÁRSADALOMTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT 47: pp. 157-184. (2012)

Bozsonyi Károly, Veres Előd, Zonda Tamás, Kmetty Zoltán
A születésnap hatása az öngyilkossági számok alakulására Magyarországon: 1970-2002
PSYCHIATRIA HUNGARICA 25:(1) pp. 74-79. (2010)

Bozsonyi Károly, Veres Előd, Zonda Tamás, Kmetty Zoltán
Birthday effect in suicide behavior (1970-2000)
REVIEW OF SOCIOLOGY OF THE HUNGARIAN SOCIOLOGICAL ASSOCIATION 16:(2) pp. 96-105. (2010)

Zonda Tamás, Bozsonyi Károly, Elekes Zsuzsanna
Az öngyilkosság az alkoholfogyasztás összefüggése a hosszútávú, populáció szintű vizsgálatok alapján
ADDIKTOLÓGIA : ADDICTOLOGIA HUNGARICA 2010:(1) pp. 5-

Zonda Tamás, Bozsonyi Károly, Veres Előd, Lester David, Micheal Frank
Holidays impact on suicide
OMEGA : JOURNAL OF DEATH AND DYING 2008:(2) pp. 153-162. (2008)

Bozsonyi Károly
Módszertani észrevételek a fogás-visszafogás módszer használatáról
ADDIKTOLÓGIA : ADDICTOLOGIA HUNGARICA 2007:(2) pp. 463-471. (2007)

Bozsonyi K, Veres E, Zonda T
The effect of public holidays on the suicide drive (frequency) in Hungary (1970-2002): Az ünnepek hatása az öngyilkossági hajlandóságra Magyarországon (1970-2002).
PSYCHIATRIA HUNGARICA 20:(6) pp. 463-471. (2005)

Bozsonyi Károly, Veres Előd, Zonda Tamás
Az öngyilkosság szezonális fluktuációja MAgyarországon
PSYCHIATRIA HUNGARICA 2005:(6) pp. 463-471. (2005)

Bozsonyi Károly, Zonda Tamás, Veres Előd
Az ünnepek hatása az öngyilkosságok számának változására
PSYCHIATRIA HUNGARICA 2005:(6) pp. 463-471. (2005)

Zonda T, Bozsonyi K, Veres E
Seasonal fluctuation of suicide in Hungary between 1970-2000
ARCHIVES OF SUICIDE RESEARCH 9:(1) pp. 77-85. (2005)

Zonda Tamás, Bozsonyi Károly, Veres Előd
Seasonal change of suicides in Hungary
ARCHIVES OF SUICIDE RESEARCH 1: pp. 77-85. (2004)

Bozsonyi Károly, Veres Előd, Zonda Tamás
Az öngyilkosságok szezonális fluktuációja Magyarországon (1970-2000)
PSYCHIATRIA HUNGARICA 2: pp. 391-398. (2003)

Bozsonyi Károly, Veres Előd
Nagy időfelbontású öngyilkossági idősorok nemlineáris viselkedése.
MAGYAR TUDOMÁNY 10: pp. 1330-1335. (2002)

Bozsonyi Károly, Zonda Tamás
A magyarországi öngyilkossági adatok szezonalitásáról
SZENVEDÉLYBETEGSÉGEK 2001:(2) pp. 133-141. (2001)

Bozsonyi Károly
Az Öngyilkossági idősorok nemlineáris viselkedése
SZOCIOLÓGIAI FIGYELŐ: SZOFI 4:(1-2) pp. 128-134. (2000)

Bozsonyi Károly
Invarianciaelvek a szociológiaelméletben és az empirikus kutatásban
SZOCIOLÓGIAI SZEMLE 1997:(4) pp. 75-84. (1997)

Paksi Borbála, Bozsonyi Károly, Kó József
Az alkohol fogyasztás és az öngyilkosság kapcsolata
SZENVEDÉLYBETEGSÉGEK 6: pp. 404-410. (1995)

Bozsonyi Károly
Megérthetjük-e, hogy miért jött? (Magyarázat, holizmus, önszervezés, előrejelzés)
REPLIKA 11-12: pp. 43-49. (1993)

Konferenciaközlemények

Albert Fruzsina, Dávid Bea, Bozsonyi Károly
Core discussion networks in Hungary between 1999-2011

XXXIII SUNBELT International Network Conference, Hamburg, 2013.05.21-26. (2013)
Egyéb/Nem besorolt/Tudományos

Bozsonyi Károly, Horváth Zsolt, Kmetty Zoltán
A hatalom hálója

VII Hunnet konferencia; Budapest (2011)
Egyéb/Nem besorolt/Tudományos

Bozsonyi Károly, Kmetty Zoltán, Tóth Gergely, Szvetelszky Zsuzsa, Bálint Lajos, Csepeli György, Pozsonyi Gábor, Orosz Györgyi
Szociológiai szimulációs modellek egy pénzügyi pánik magyarázatában

Magyar Szociológiai Társaság éves konferenciája; 2011, Miskolc, Plenáris előadás (2011)
Egyéb/Nem besorolt/Tudományos

Albert Fruzsina, Dávid Beáta, Bozsonyi Károly
Scale-free properties and dynamics of large social networks

7th International Conference on Social Science Methodology (coference), Italy, Napoli, (1-5 Sept. 2008) (2008)
Egyéb/Nem besorolt/Tudományos

Albert Fruzsina, Dávid Beáta, Bozsonyi Károly
Izoláció és vagy Erózió? A barátok számának változása 1993-1997 között

V. Hunnet konferencia, Budapest, (2008. szeptember 19) www.socialnetwork.hu (2008)
Egyéb/Nem besorolt/Tudományos

Bozsonyi Károly, Jelenfi Gábor, Kmetty Zoltán
A Magyarországi aktív banki ügynökök

V. HUNNET kapcsolathálózati konferencia, 2008 Budapest (2008)
Egyéb/Nem besorolt/Tudományos

Bozsonyi Károly, Kmetty Zoltán
Dependence of Data Fusion’s Quality of Conditional Independence Assumptation’s breaking

7’th Internatioanal Conference On Social Science Methodology, 2008 Naples (2008)
Egyéb/Nem besorolt/Tudományos

Bozsonyi Károly, Kmetty Zoltán
Keresztnevek a piac- és társadalomkutatásban

VI. Magyar Névtudományi Konferencia (2007)
Egyéb/Nem besorolt/Tudományos

Recenziók

 

Fordítások

 

Szépirodalmi alkotások

 

Film és multimédia


Diszkográfia

 

Konferenciaszervezés

 

Nyilvános megjelenések

 


Károly Bozsonyi

Title: PhD
Gender: M
Year of Birth: 1966
Place of Birth (Country): Hungary
Email-address(es): Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Office Phone Number:

Doctoral Studies
Year of Doctoral Defence (PhD / CSc): 2002
Discipline: Doctor of Sociology
Title of Thesis: Mathematical theory of collective bahaviour
Issuing Institution: ELTE

MA Studies
Year of Obtaining the MA Degree: 1991
Discipline(s): Sociology-philosophy
Issuing Institution: ELTE

Year of Obtaining the MSc Degree: 2000
Discipline(s): Physicist
Issuing Institution: ELTE

Further Studies and Qualifications

Institution Qualification Year of Obtaining the Qualification
     
     
     

Employment
Current Employer: Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary
Faculty: Faculty of Humanities
Institute: Institute of Social and Communication Sciences
Department: Department of Communication and Media Studies
Current Position(s): Vice Rector,
Head of Institute
Associate Professor

Previous Employer: Forsense Kft
Previous Position Held: Projekt director

Previous Employer: AGB Nielsen Media Research Kft
Previous Position Held: Marketing director

Previous Employer: Budapest College of Communication and Business Dept. of Economical Science
Previous Position Held: Associate Professor

Other Previous Employers: PPKE Faculty of Humanities
Dept. of Social Science
Other Previous Positions Held: Associate Professor

Other Previous Employers: ELTE EJC
Other Previous Positions Held: Leader of Social Science Workshop


Areas of Research and Teaching
Introduction to Philosophy
Sociology
Media economics
Mathematics for economics
Mathematical statistics
Statistical modeling
Time serises analysis
Geo- statistics

 Membership in Research Groups and Projects


Educational Functions, Curriculum Development and Other
Teaching-Related Activities

Period Function or Activity
   
   
   
   
   

Language Skills

Language Level and Kind of Proficiency
English advanced
Russian basic
German basic
   
   

Honours, Distinctions, and Prizes

Name of Distinction Issuing Institution Year of Issuing
     
     
     

Membership in Academic Societies

Name of Organization Function (if any)
Hungarian Sociological Association Member
Hungarian Sociological Association, Political Behaviourment Group Member
   
   

Guest Professorships and Research Fellowships in Foreign
Institutions

Period Institution Activities
     
     
     
     
     

Promotorship in Doctoral Studies

Name of
Doctoral Student,
Institution
Research Topic / Title of Dissertation Year of Defence
(if applicable)
     
     
     
     

Opponentship in Doctoral Defences

Name of
Doctoral Student,
Institution
Title of Dissertation Year of Defence
Renáta Németh,
ELTE
1 opponentship 2014
Júlia Koltai,
ELTE
1 opponentship (PhD) 2013
Miklós Máder
Bence Ságvári
Éva Huszti,
ELTE
3 opponentship 2010, 2011, 2013
Beatrix Oravecz,
Corvinus University
1 opponentship 2007
Lajos Bálint,
PTE
1 opponentship 2009
     

 

List of Publications

(MTMT)

Monographs

 

Edited Books and Journals

Chapters in Books

Bálint Lajos, Bozsonyi Károly, Duráczky Bálint
Figures, Maps, Conclusions - Spatial and Demographic Trends of Religious Affiliations as Reflected by 130 Years of Census
In: Sepsi Enikő, Balla Péter, Csanády Márton (szerk.)
Confessionality and University in the Modern World: 20th Anniversary of "Károli" University. 372 p.
Konferencia helye, ideje: Budapest, Magyarország, 2013.10.15-2013.10.17. Budapest: Károli Gáspár Református Egyetem; L'Harmattan Kiadó, 2014. pp. 309-321.
(Studia Caroliensia)
2013 Yearbook of the Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary

Bálint Lajos, Bozsonyi Károly
Regional Characteristics of Suicides in Hungary
In: László Kulcsár, László J. Kulcsár (szerk.)
Regional Aspects of Social and Economic Restructuring in Eastern Europe: The Hungarian Case. 284 p.
Budapest: Hungarian Central Statistical Office, 2010. pp. 240-255.

Zonda Tamás, Csoboth Csilla, Bozsonyi Károly
Epidemology of Suicidal Behavior in Individuals with Alcohol and/or Drug Abuse
In: Sher L, Vilens A (szerk.)
Suicidal Behavior in Alcohol and Drug Abuse and Dependence. New York: Nova Science Publishers, 2010. pp. 255-269.

Articles in Academic Reviews (Printed and Electronic)

Zonda Tamás, Bozsonyi Károly, Kmetty Zoltán, Veres Előd, Lester David
Teh Birthday Blues: A Study of a Large Hungarian Sample (1970–2002)
OMEGA-JOURNAL OF DEATH AND DYING 70: Paper 10.1177/0030222815575704. (2015)

Bozsonyi Károly, Horváth Zsolt, Kmetty Zoltán
The Power grid: The Social Network of the Hungarian Elite int he Socialist Era Based on Hunting Habits
OSTERREICHISCHE ZEITSCHRIFT FUR GESCHICHTSWISSENSCHAFTEN 23:(1) pp. 186-228. (2012)

Bozsonyi Károly, Veres Előd, Zonda Tamás, Kmetty Zoltán
Birthday effect in suicide behavior (1970-2000)
REVIEW OF SOCIOLOGY OF THE HUNGARIAN SOCIOLOGICAL ASSOCIATION 16:(2) pp. 96-105. (2010)

Zonda Tamás, Bozsonyi Károly, Veres Előd, Lester David, Micheal Frank
Holidays impact on suicide
OMEGA : JOURNAL OF DEATH AND DYING 2008:(2) pp. 153-162. (2008)

Bozsonyi K, Veres E, Zonda T
The effect of public holidays on the suicide drive (frequency) in Hungary (1970-2002): Az ünnepek hatása az öngyilkossági hajlandóságra Magyarországon (1970-2002).
PSYCHIATRIA HUNGARICA 20:(6) pp. 463-471. (2005)

Zonda T, Bozsonyi K, Veres E
Seasonal fluctuation of suicide in Hungary between 1970-2000
ARCHIVES OF SUICIDE RESEARCH 9:(1) pp. 77-85. (2005)

Zonda Tamás, Bozsonyi Károly, Veres Előd
Seasonal change of suicides in Hungary
ARCHIVES OF SUICIDE RESEARCH 1: pp. 77-85. (2004)

Conference Proceedings (Printed and Electronic)

Albert Fruzsina, Dávid Bea, Bozsonyi Károly
Core discussion networks in Hungary between 1999-2011

XXXIII SUNBELT International Network Conference, Hamburg, 2013.05.21-26. (2013)

Albert Fruzsina, Dávid Beáta, Bozsonyi Károly
Scale-free properties and dynamics of large social networks

7th International Conference on Social Science Methodology (coference), Italy, Napoli, (1-5 Sept. 2008) (2008)

Bozsonyi Károly, Kmetty Zoltán
Dependence of Data Fusion’s Quality of Conditional Independence Assumptation’s breaking

7’th Internatioanal Conference On Social Science Methodology, 2008 Naples (2008)

Book Reviews

 

Translations

 

Creative Writing

 

Films and Multimedia (Digital Textbooks, Multimedia Creations etc.)

Discography

 

Organisation of Conferences

 

Academic and public Appearances (Live and Electronic)

 

 

Következő események


Összes esemény

Nyelvvizsgaközpont

Sport a Károlin

Sport a Károlin

Napi biztatás

 

Youtube