Készült: 2016-02-15
Módosítás: 2020-03-11

Csoma Zsigmond

Cím: Dr. DSc.
Nem: férfi
Születési év: 1952
Születési hely: Magyarország
Email-cím(ek): Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Hivatali telefonszám: 00-36-1-483 2961, 70-677-1952

Doktori tanulmányok
Doktori (PhD) védés éve: 1988 CSc (kandidátus)
Tudományág: agrártörténelem
Disszertáció címe: Dunántúli szőlészeti-borászati hagyományok
Oklevelet kiállító intézmény: MTA

MA-tanulmányok
MA-fokozat megszerzésének éve: 1975
Tudományág(ak): okleveles kertészmérnök
Oklevelet kiállító intézmény: Kertészeti Egyetem

1981
Tudományág(ak): történelem, etnográfia
Oklevelet kiállító intézmény: Universit?t Wien, Geisteswissenschaftliche Fakult?t, Volkskunde-Geschichte

Egyéb tanulmányok és képesítések

Intézmény Képesítés Év
MTA DSc. (MTA-doktora) (1999 dec.) 2000 kihirdetés
     
     

Munkatapasztalat
Jelenlegi munkaadó: Károli Gáspár Református Egyetem
Kar: Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar
Intézet: Történettudományi Intézet
Tanszék: Koraújkori Történeti, Gazdasági- és Művelődéstörténeti Tanszék
Beosztás: tanszékvezető (2001-2010), mb. intézetvezető (2010-2011), egyetemi tanár

Korábbi munkaadó: Magyar Mezőgazdasági Múzeum
Beosztás: muzeológus, főosztályvezető-helyettes, főtitkár, főtanácsos

Egyéb korábbi munkaadó: Eszterházy Károly Főiskola, Eger
Kar: Tanárképzési és Tudástechnológiai Kar
Intézet: Kulturális Örökség és Művelődéstörténeti Intézet
Beosztás: kutató professzor


Kutatási és oktatási szakterületek
17-19. századi német-magyar gazdaság-művelődéstörténeti kapcsolattörténet
Koraújkori gazdaság- és társadalomtörténet
18-19. századi protestáns munkára (gazdálkodásra) nevelés, oktatás, lelkészek és szakírók
Protestantizmus és művelődés a koraújkorban, a reformáció „virágai”, borai
A keszthelyi Georgikon a magyar gazdaság- és művelődéstörténetben

Tudományos kutatócsoportban vagy projektben való részvétel
Református Kultúrtörténeti Kutatócsoport
Protestantizmus és Erdély Kutatócsoport
Nagyenyedi projekt
Protestáns gazdaságtörténet projekt

Oktatásszervezés, tudományszervezés

Időszak Funkció vagy tevékenység
1994 Kertészettörténet, néprajz, történeti ökológia. Egyetemi jegyzet-szöveggyűjtemény a Corvinus Egyetem Budai Campusa részére (Deáky Zitával)
2010-2012 4 db. digitális tankönyv az egri Eszterházy Károly Főiskolára
1.( Borászati szakirodalom és európai kapcsolatai 16-20. sz.), ez angolul is.
2. (Szőlészet-borászattörténet Magyarországon)
3. (A szőlő-és bortermelés kultúrája)
2001-2009 BA szakfelelős a Károli történelem szakán
2002-2008 Tanszékvezető az általa alapított Gazdaság– és Művelődéstörténeti Tanszéken
2008-2010 Tanszékvezető a Koraújkor, Gazdaság- és Művelődéstörténeti Tanszéken
2010-2011 Mb. intézetigazgató a KRE Történelem Szakán
2011-2013 MSc (MA) szakfelelős az egri Eszterházy Károly Főiskola Borkultúra szakán
   
   

Nyelvtudás

Nyelv Nyelvtudás szintje és fajtája
német közép
orosz közép
bolgár, román alap
   
   

Díjak és kitüntetések

Díj vagy kitüntetés neve Kiadó intézmény Elnyerés éve
Miniszteri Dicséret Kulturális Minisztérium 1991
„Az Év Boros Könyve” 2009 Magyar Bor Akadémia 2009
Tudományos Publikációs Díj Agroinform Kiadó és Nyomda 2010

Tagság tudományos társaságokban

Szervezet neve Betöltött funkció
MTA. Agrártörténeti és Faluszociológiai Bizottság alelnök
Magyar Néprajzi Társaság Anyagi Kultúra Szakosztálya elnök
Gesellschaft für Geschichte des Weins/Wiesbaden tag
Verein für Österreichische Volkskunde, Wien tag
Gesellschaft für Deutsche Agrargeschichte tag
Magyar Bortörténeti Társaság  
   
   
   

Vendégoktatás és kutatóutak külföldi intézményekben

Időszak Intézmény Tevékenység
1980-1981 Bécsi Egyetem, Institut für Volkskunde ösztöndíjas kutató
1987-1988 Universität Marburg an der Lahn, Institut für europ?ische Ethnologie und Kulturforschung ösztöndíjas kutató
     
     
     

Doktori témavezetések

Doktori hallgató neve,
intézmény
Kutatási téma / Disszertáció címe Védés éve
Molnár Bernadett, KRE BTK Ökokritika (Fekete István)  
Muskovics Andrea, ELTE BTK A Zsámbéki-medence pincéi 2013
Farkas Vince Kristóf   2015
Kocsis Annamária   2022
Szilágyi Zita   2022

Opponencia doktori védéseken

Doktori hallgató neve,
intézmény
Kutatási téma / Disszertáció címe Védés éve
Beck Tibor, ELTE BTK A filoxéra Magyarországon 2005
Vörös Andrea, Pécsi Egyetem BTK Pécs tőkés vállalkozói, kereskedői 2006
Fodor Ferenc, ELTE BTK Duna-Tisza közi Homokhátság kertkultúrájának története 2006
Lichtneckert András, Debreceni Egyetem BTK Arácsi szőlőhegy a középkor óta 2007
Marton Szabolcs, Szegedi Egyetem BTK A magyar szeszes italok története (kumisz, sőr, pálinka) 2007
Máté Andrea, Pécsi Egyetem BTK A „Pannon borrégió” agrárföldrajzi és borturisztikai értékelése 2009
Kurucz György, ELTE BTK Habilitációs opponens, Festetics György és a magyarországi agrárszakoktatás a 18-19. sz. fordulóján 2009
Sági Norberta, ELTE BTK Kecskemét zöldségkultúrája 2009
Nagy Mariann, Debreceni Egyetem BTK Habilitációs opponens, A Habsburg birodalom gazdasága 2012-2013
     
     

 

Publikációs lista

(MTMT)

Monográfiák

1986.- “Nászéjszakák bora” a Somlai. Mezőgazdasági Kiadó. Budapest.

1993.- Uradalmi és jobbágy-paraszti szőlő-bortermelés Somlón /17-20. század közepéig/ Termeléstörténeti, történeti - ökológiai tájmonográfia. Debrecen.

1994. - ...és hol a vidék zsidósága...? Történeti és néprajzi tanulmányok a falusi, mezővárosi zsidók és nemzsidók együttéléséről. Budapest. Centrál Európa Alapítványi Könyvek 2. (Deáky Zitával és Vörös Évával)

1995. - Szőlészeti, borászati hagyományok, a megújulás és a közösség kötelékében(Kapcsolatok, hatások, konfliktusok Dunántúl és Európa között a 17. század végétől a 20. század elejéig) 1995.

1997. - Kertészet és polgárosodás. Az európai szőlészeti-borászati-kertészeti ismeretek oktatása, szaktanácsadása a Georgikonban és a Keszthelyi Uradalomban, a 18. sz. végétől a 19. sz. közepéig). Agrártörténeti-agrártudomány-történeti tanulmány. Bp.

1998. - Falusi környezet –nagyvárosi ellátás. (Budapest a kert-, a szőlő-, és bortörténet városa). Agrártörténeti, agrártudomány-történeti, agráretnográfiai városmonográfia Pest, Buda, Óbuda városegyesítése 125. évfordulóján. Bp.

1999. - Szent Vincétől - Szent János poharáig. Bp.

2001. - Hagyományok-Ízek-Régiók. (Magyarország hagyományos és tájjellegű mezőgazdasági és élelmiszer-ipari termékeinek gyűjteménye I-II. Budapest. FVM-AMC kiadása. (I. kötet 415 old., II. kötet 365 old.).

2002. - A borkóstolás története, művészete, gyakorlata. Bp. Agroinform Kiadó.

2004. - Történeti borkalendárium. Mezőgazda Kiadó. Budapest.

2006. - Bortörténeti Breviárium. (Magyar borföldrajz kicsiknek, nagyoknak, kelettől nyugatig, északtól délig). Agroinform Kiadó. Budapest. 291 p.

2008. - Nők a magyar szőlő- és borkultúrában. Agroinform Kiadó. Budapest. 187 p.

2009. - Borban a vigasság (A bor közösség- és hangulatformáló ereje Magyarországon).
Bp. 384 p.

2009 - A zalakarosi szőlő és bor helye az Alpok és a Balaton között.(Történeti-néprajzi, agrár- és helytörténeti monográfia egy zalai falu szőlő-borkultúrájáról kelet-nyugat, és észak-dél között. 250 p. Ökormányzat Kiadása. (Novák Ferenccel)

2009 - Késő reneszánsz, kora újkori kertek és borok Erdélyben. Magyar Mezőgazdasági Múzeum - Agroinform Kiadó. Budapest. 256 p.

2011.

- Az Egri Eszterházy Károly Főiskola “Borkultúra” MA szakán 3 + 1 elektonikus tankönyv írása órarendi tantárgyak számára:

- A magyar borászati szakirodalom kialakulása, története. Ez angol fordításban is.

A magyarországi szőlő-borkultúra története.

- A magyarországi szőlő-bortermelés története.

 

2013.

- Munkásságának tiszteletére jelent meg 60. születésnapjára az Őt köszöntők  kötete: Szőlő, bor, termelés, fogyasztás, társadalom. Borkultúra és társadalom visszatekintve a 21. századi Magyarországról. Agroinform Könyvkiadó és a Magyar Bortörténeti Társaság. 606 old. ISBN: 978-963-08-5828-1.

 

2015. 

Szőlőkatasztrófák Magyarországon.  Agroinform  Kiadó és Nyomda. 295 old.

- Paraszti virágkultúra Magyarországon. Agroinform Kiadó és Nyomda. 310 old.. 

 2017.

– A reformáció borai és virágai. Agroinform Kiadó és Nyomda, 308 old.

 

Szerkesztett kötetek, folyóiratok

1991. - A Duna menti népek hagyományos műveltsége.Tanulmányok Andrásfalvy Bertalan tiszteletére./Die Kultur der Völker von Donau. Festschrift für Bertalan Andrásfalvy/. Budapest. Haupt Red. Halász Péter

1993. - Tanulmányok és közlemények a Kárpát-medence peremterületeinek szőlő-burkultúrájáról. /Studien und Veröffentlichungen zur Winzer- und Keltereikultur in den Randgebieten des Karpatenbeckens/. In: Néprajzi Látóhatár /Ethnographische Rundschau/. 1993/3. II. évf./Jahrgang/. S. 228.

1994. - ...és hol a vidék zsidósága...? Történeti és néprajzi tanulmányok a falusi, mezővárosi zsidók és nemzsidók együttéléséről. Budapest. Centrál Európa Alapítványi Könyvek 2.

2000. - Millenniumi szőlős-boroskönyv. A szőlő és bor Magyarországon. (Írások és gondolatok egy agrárágazat múltjáról, jelenéről, jövőjéről, a harmadik ezredfordulón). Bp. Agroinform Kiadó. (Balogh Istvánnal szerk.)

2000. - Galambos Ferenc OSB alsóőri/Unterwart-(Ausztria) plébánosa ünnepi köszöntő kötete.
(Festschrift für OSB. Ferenc Galambos, röm.kath. Pfarrer von Unterwart/Österreich). In: Néprajzi Látóhatár 2000/3-4. (Viga Gyulával)

2009. - „ad vinum diserti…” Monostori szőlő- és borgazdálkodás. (Dénesi Tamással szerkesztett). Pannonhalma - Bp. (Pannonhalmi Bencés Apátság Levéltára – Magyar Bortörténeti Társaság) 229 p.

Báti Anikóval: Életképek a Kárpát-medence életéhez. Középkori anyagi kultúra Magyarországon. 2014. Budapest. 240 oldal. Magyar Néprajzi Társaság.

 

Könyvfejezetek

1987.- Czibulya Ferenc: Bolgár kertészek magyar földön. A történeti utószó. Mezőgazdasági Kiadó. Bp.

1994. - ...és hol a vidék zsidósága...? Történeti és néprajzi tanulmányok a falusi, mezővárosi zsidók és nemzsidók együttéléséről. Budapest. Centrál Európa Alapítványi Könyvek 2. (Deáky Zitával és Vörös Évával)

1997. - Die Landwirtschaft und die Agrargesellschaft der Deutschen in Budapest und in seiner Umgebung seit dem Ende des 17. Jahrhunderts bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts. In: Deutsche in Budapest. Könyvfejezet/Buchkapitel. 216-235. Zusammengestellt von Wendelin Hambuch.

1998. -A budapesti és a Budapest környéki németek mezőgazdasága és agrártársadalma a 17. század végétől a 20. század közepéig. In: Németek Budapesten. Bp.140-157. Szerk: Hambuch Vendel

- Kertészet és polgárosodás. In: Régi magyar kertek. Szerk: Géczi János és Stirling János. Vár Ucca 17. pp. 350-381.

2000. - Millenniumi szőlős-boroskönyv. A szőlő és bor Magyarországon. (Írások és gondolatok egy agrárágazat múltjáról, jelenéről, jövőjéről, a harmadik ezredfordulón). Bp. Agroinform Kiadó.

- Galambos Ferenc OSB alsóőri/Unterwart-Ausztria plébános ünnepi köszöntő kötete. (Festschrift für OSB. Ferenc Galambos, röm.kath. Pfarrer von Unterwart/Österreich). In: Néprajzi Látóhatár 2000/3-4.

2003. - A magyar bor útja. BKL Kiadó. Szombathely.

- A hungarikumok története és szerepe. In: Kertészeti hungarikumok. (Magyarország az ezredfordulón. Stratégiai tanulmányok a Magyar Tudományos Akadémián II. Az agrárium helyzete és jövője. Szerk: Glatz Ferenc, Nyéki József és Papp János. MTA Társadalomkutató Központ, Bp. 31-46.

2004. - Magyar borhagyományok, borivási szokások. Válogatott írások a Magyar borkultúráról. Szerk: Lelkes Lajos. Mezőgazda Kiadó. Bp.

- Szőlészeti-borászati és kertészeti kiállítások. In: Magyarország mezőgazdasága országos kiállításokon. Hungarian agriculture at national exhibitions. (OMÉK díszkötet). Szerk: Estók János.

2007. - Magyar füves- és gyógyborok. Budapest. 423 p.

2009. - „ad vinum diserti…” Monostori szőlő- és borgazdálkodás. (Dénesi Tamással szerkesztett). Több fejezet szerzője. Pannonhalma - Bp. (Pannonhalmi Bencés Apátság Levéltára – Magyar Bortörténeti Társaság) 229 p.

Cikkek tudományos folyóiratokban

1982. - A szőlőfajtaváltás és hatása Somlón /XVIII-XX.század/. /Der Rebsortewechsel und seine Wirkung auf die Schomlauer Weingegend XVIII-XX./ In: Agrártörténeti Szemle /Agrarhistorische Revue/ Bd. 3-4. S. 379-387.

1983. - Késes metszőollók Magyarországon. Az eszközváltás hatása a tőkemüvelés és metszési módokra. /Die Messerrebscheren in Ungarn. Die Wirkung des Gerätewechsels auf die Schnittmethoden beim Weinbau. In: Ethnographia /Zeitschrift für Ungarische Volkskunde/ Bd. 1. S. 51-66.

1987. - A dunántúli néptanitók és papok küzdelme a filoxéra ellen. / Der Kampf der Dorflehrer und der ländlichen Pfarrer in Transdanubien gegen die Reblaus. Beiträge zum Natio- nalzusammenschluss gegen die Reblaus/ In: Agrártörténeti Szemle /Agrarhistorische Revue/ Bd. 3-4. S. 677-691.

1992. - A felsőőri bicskák és dunántúli kusztorák. Adatok a nyugat-magyarországi népi fémművességhez és az Alpok, valamint a Kárpát-medence gazdasági kapcsolataihoz. /Messerschmiede in Oberwart. Angaben zur volkstümlichen Metallkunst in Westungarn und zu den Wirtschaftsbeziehungen zum alpinen Bereich und zum Karpatenbecken/ In: Ethnographia 1992/3-4. S.219-239.

1995. - Az európai és a magyarországi szőlészeti-borászati ismeretek oktatása a keszthelyi Georgikonban (XVIII. sz.vége - XIX. sz. közepe.) In: Agrártörténeti Szemle 1995. 1-4. 190-243.

1995. - Másság-tolerancia-munkamegosztás. A kóser élelmiszer-alapanyagok termelése, előállítása során. In: Ethnographia CVI. (1995) 1. 85-119.

1997. - Haszonkertészeti ismeretetek és uradalmi gyakorlat a Dunántúlon és Nyugat-Magyarországon a XVII. század végétől a XIX. század közepéig. In: Agrártörténeti Szemle (1997).343-452.

1998. - A szőlészeti-borászati szakirodalom kialakulása Magyarországon (18-19. sz.) In: Századok 1998/4. 859-908.

- Paraszti-uradalmi szőlőfajtaismeret és használat a Kárpát-medence nyugati területein a középkortól a XX. század közepéig. (Az ősi és hungaricum szőlőfajták történeti-ökológiai, ethno-ampelográfiai vizsgálata. In: Ethnographia. 1998/2. 505-549.

2005. - Egy felsőőri népiskolai kéziratos gyümölcstermesztési jegyzete 1856-ból és tanulságai. Adatok Nyugat-Magyarország és az Alpok vidékének újkori népi és államilag szakoktatott, felkarolt gyümölcskultúrájához. In: Ethnographia, 2005/2. 183-247.

2011. - A mindennapi természetismeret tükröződése Károli Gáspár bibliafordításában. In: Magyar Terminológia. 2011. 4. kötet. 1. szám. 82-87.

Magyar nyelven

1984. - A magyar anyagi kultúra és népi társadalom kutatása Ausztriában /l970-981/ /Forschung der ungarischen materiellen Kultur und der bauerlichen Gesellschaft in Österreich /1970-1981/. In: A határainkon kivüli magyar néprajzi kutatások /Ungarische Ethnologische Forschungen ausserhalb unserer Grenzen./ Budapest. S. 199-208.

1985.- A filoxéra és hatása a Káli-medencében. /Die Phylloxera - Reblaus und ihre Wirkung im Káli-Becken/ In: Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei /Mitteilungen der Museen des Komitats Veszprém/ Veszprém. Bd. 17. S. 733-757.

- A pannonhalmi főapátság és a magyarországi bencés rendházak küzdelme birtokaikon a filoxéra ellen. / Kampf gegen die Reblaus auf den Gütern der Erzabtei zu Pannonhalma und auf den anderen Gütern des Benediktiner Ordens in Ungarn. / In: Magyar Mezôgazdasági Múzeum Közleményei. /Mitteilungen des Ungarischen Landwirtschaftsmuseums/ Bd. l984-l985. Budapest. S. 173-213.

1986. - A metszőolló megjelenése Magyarországon és nyugat-európai előzményei. /Die Erscheinung der Rebschere in Ungarn und ihre westeuropäischen Vorgänger/ In: Kertészeti Egyetem Közleményei/ Mitteilungen der Universität für Gartenbau/. Bd. 1984. Budapest. S. 321-326.

- A kővágóőrsi ürmös és a törökök emléke: a mustméz. / Der Wermutwein von Kôvágóőrs-Umgebung von Badacsony- und die Erinnerung an die Türken: der Mosthonig./ In: Történeti és néprajzi dolgozatok a Káli-medencéből. / Historische und Ethnographische Aufsätze aus dem Kaler-Tal. / Hg.: Lackovics Emőke. Veszprém. S. 27-30.

- A kővágóőrsi aszúborok és hírük. / Ausbruchweine von Kővágóőrs und ihr guter Ruf./ In: Történeti és néprajzi dolgozatok a Káli-medencéből. /Historische und ethnographische Aufsätze aus dem Kaler-Tal. Hg.:Lackovics Emőke.Veszprém. S. 30-33.

1987. - Minőségi bortermelésre törekvés Dunántúlon a XVII-XIX. században. /Die Entstehung der wissenschaftlichen und qualitäten Betrachtung der Weinbereitung und des Weinbaues in Transdanubien im 17-19. Jh. / In: Lippay János tudományos ülésszak előadásai l984-ben. /János Lippay Tagungshäfte der Universität für Gartenbau/ Budapest, Bd. 1. S. 319-329.

1988.- Gazdasági-kulturális és családi kapcsolatrendszer Káli-medence és Stájerország valamint az egykori Nyugat-Magyarország és Felső-Őrség /Dél-Burgenland/ között. / Wirtschaftliches und kulturelles Beziehung-System zwischen dem Kaler - Becken und der Steiermark, sowie der Oberen Wart /Südburgenland/ und Westungarn/ In: Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei / Mitteilungen der Museen im Komitat Veszprém/Veszprém. S. 133-165. In: Kapcsolatok rendszere a Káli-medence falvaiban, a 18-20. sz-ig. System der Beziehungen in den Dörfern des Kaler-Tales vom l8 Jh bis zum 20. Jh. Hg.: Lackovits Emőke.

- A Munkaeszköztörténeti Archivum és a Georgikon Majormúzeum évfordulója /25 Jahre Jubileum des Arbeitsgerätehistorischen Archivs und das Georgikon Maierhofmuseum/ In: Arator. Dolgozatok Balassa Iván tiszteletére./Arator. Festschrift zum 7O. Geburstag von Iván Balassa./ Hg.: Voigt Vilmos - Balázs Géza. Budapest./1987/ 268.. S.15-19.

- Die Märkte in Oberwart, ihre Bedeutung für den Warenaustausch und den Warentransport. In: Märkte und Warenaustausch im pannonischen Raum. Vortäge des 4. Internationalen Symposiums “Ethnographia Pannonica” in Székesfehérvár l987. Székesfehérvár. Hg.: László Lukács. S. 184-187.

- Bäuerliche Blumengärten un die Frauen. In: Acta Museorum Agriculturae. XX. l987 /1988/./Mitteilung der Landwirtschaftsmuseen. CIMA 8. S. 143-149.

1989. - Beschaffung von weichem Bauholz /Nadelholz/ in Mittel-Transdanubien. /Angaben zur Tätigkeit der Holzfuhr- und Zimmerleute aus der Oberen Wart. In: Ideen, Objekte und Lebensformen. Gedenkschrift für Zsigmond Bátky. l989. Székesfehérvár. S.227-236. Hg: Béla Gunda, László Lukács, Attila Paládi-Kovács.

- Emmausfest am Weinberg von Bóly /Deutschbohl in Südungarn.Untersuchung des Volksreligiösen, ethnischen, interethnischen und sozialstrukturellen Osterfestkreises in einem Stiffoler-Dorf. In: Fremdsein. Minderheiten und Gruppen in Hessen. Hessische Blätter für Volks- und Kulturforschung. l988 /l989/ Neue Folge.23. Marburg an der Lahn. S. 129-144.

1991. - A hagyományos gazdálkodási kép és az etnikai azonosságtudat a Kárpát-medencében /18-19.sz./ /Das traditionelle Wirtschaftsbild und die ethnische Identität im Karpaten-Becken /18-19.Jh./ In: Nemzetiség - Identitás /Nationalität und Identität/ Békéscsaba - Debrecen. S. 97-107.

- Etnikai és mentalitásbeli sajátosságok a dunántúli németek szőlő- és bortermelésében a XVII.-XX.században. Gazdasági integráció egy művelési ágon belül. /Ethnische und Mentalitätseigenschaften im Weinbau der Deutschen Transdanubiens, XVII.-XX. Jahrhunderte/. In: A Duna menti népek hagyományos műveltsége./Die kultur der Völker von Duna/ Hg: Halász Péter. Budapest. S. 277-287.

1992. - Idegen nyelvet beszélő szolga- és cseregyerekek a Kárpát-medence nyugati területén./Knecht- und Tauschkinder in den westlichen Gebieten des Karpatenbeckens, bei eine Fremdsprache lernen. In: Néprajzi Látóhatár /Ethnographische Rundschau/1992 1-2. S. 54-70.

- Tézisek Tessedik Sámuel kertészeti megfigyeléseihez és munkásságához./Thesen zu den gartenbaulichen Beobachtungen und Tätigkeit von Schamuel Teschedik / In: Kertészeti és Élemiszeripari Egyetem Lippay János tudományos ülésszak előadásai. /Vorträge der wissenschaftlichen Sitzung von János Lippay an der Universität für Gartenbau/. 1992. 786-788.

- A hagyományos gazdálkodási kép és etnikai azonosságtudat a Kárpát-medencében. 18-19. század. In: Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve I. Kolozsvár. Szerk.: Keszeg Vilmos. 1992. pp. 7-24.

- Az őrvidéki magyarság gazdasági és kultúrális kapcsolatai a Dunántúllal (16.-20. sz. eleje)./Wirtschaftliche und Kulturelle Beziehungen der Madjaren von Obere Wart mit dem Transdanubien von 16. Jh.-bis Anfang des 20. Jh.s/ In: Savaria. A Vas Megyei Múzeumok Értesítője 21/1. 1992. 9-20.

1994. - Kertészeti vásártípusok a Kárpát-medencében (XVIII-XIX.század) /Gartenmarkt-Typen in Karpaten-Becken (18-20. Jh.) In:Néprajzi Tanulmányok Ikvai Nándor Emlékére II. Studia Comitatensia 24. /Ethnographische Studien andenken zu Herrn Nándor Ikvai.II/. Szerk./Redigiert/ Novák László. S. 61-67.

1996. A kertészet gazdasági és társadalmi jelentősége Magyarországon a XIX. század Második felében. In: Agrártörténeti Szemle (XXXVIII) 1996. 1-4. 3-38.

1997 - A kertészet fejlődése és a népiskolák, néptanítók szerepe az ismeretek elsajátításában, terjesztésében a 19. sz. második felében. In: Népiskolák Magyarországon. Tatabányai Múzeum Tudományos Füzetek 1. Tatabánya 1997. 91-126.

- Peter Jordan, az ausztria és magyarországi agrárszakoktatás és mezőgazdaság szürke eminenciása. Adatok az osztrák-magyar és az európai mezőgazdasági kapcsolatokhoz a XVIII-XIX. század fordulóján. In: Iskola és társadalom. Zalai Gyűjtemény 41. Zalaegerszeg 1997. Szerk: Sasfi Csaba. 115-131.

1998. - Herder ma. Szimpózium Bécsben, 1997. április 10-13. In: Ethnographia. 1998/2. 685-691.

2000. - Cseregyerekek és a mezőgazdasági innovációk (A Kárpát-medence nyugati és északi területein a 18. századtól a 20. század első negyedéig. In: Néprajzi Látóhatár 2000/3-4. 79-87.

- A régi magyar kertészeti tájfajták szerepe az európai és a magyarországi agrobiodiverzitásban. In: Az agrobiodiverzitás megőrzése és hasznosítása. Budapest-Tápiószele. Szerk: Gyulai Ferenc. 2000. Szekció II/1.

-Tauschkinder und die landwirtschaftlichen Innovationan (Im westlichen und nördlichen Gebiet des Karpatenbeckens vom 18. Jahrhundert bis zum ersten Viertel des 20. Jahrhunderts). In: Néprajzi Látóhatár 2000/3-4. 87-94. Ünnepi írások a 80 esztendős Galambos Ferenc Iréneusz OSB. Tiszteletére. Szerk: Csoma Zs.-Viga Gy.

- Nagy állatok kóser vágása a falusi-mezővárosi környezetben Magyarországon a 18-20. században. In: Népi vallásosság a Kárpát-medencében III. Pécs. Dunántúli Dolgozatok (D) Néprajzi sorozat. 2000. 123-130. Szerk: L. Imre Mária.
Millenniumi szőlős-boroskönyv. A szőlő és bor Magyarorzságon )Írások és gondolatok egy agrárágazat múltjáról, jelenéről, jövőjéről a harmadik ezredfordulón). Bp. 2000. Agroinform. (Balogh Istvánnal)

2001. - A budai szőlő-borkultúra virágzása és pusztulása. In: Hegytörténet. Hegytörténeti Konferencia, Budapest-Hegyvidék. 2000. Szerk: Novák Ferenc. Bp. 2001. 47-56.

2003. - A magyarországi zsidó hitközségek gazdasági autonómiája. In: Autonóm közösségek a magyar történelemben. (Bibliotheca Cumanica.) Szerk: Bánkiné Molnár Erzsébet. 2003. Kiskunfélegyháza. 221-228.

- A hungarikumok története és szerepe. In: Kertészeti hungarikumok. (Magyarország az ezredfordulón. Stratégiai tanulmányok a Magyar Tudományos Akadémián II. Az agrárium helyzete és jövője. Szerk: Glatz Ferenc, Nyéki József és Papp János. MTA Társadalomkutató Központ, Bp. 31-46.

- „Magyarnak mondjuk-magyarul írjuk…” Magyarnyelvű szőlészeti-borászati-kertészeti szakirodalom a 18-19. század fordulóján. In: Apáczai Csere Emlékülés. Magyar Mezőgazdasági Múzeum. 2003. Budapest.

2004. - Die ungarischen Weingärten als Kulturlandschaften. In: Kulturlandschaft-Cultural Landscape Paysage Cultural. International Conference of Agricultural Museums. 2004. Lindlar. pp. 27-30.

2005. - Die kritischen Perioden und Ausbruchsmöglichkeiten des ungarischen Weinbaus und der Weinkunde im 20-sten Jahrhundert. In: The Development of Agriculture during 20th Century, its Documentation and Presentation in Museums. Roznov pod Radhoztem. (Csehország) In: CIMA XIV.

2006. - Az első női foglalkozási statisztika Magyarországon. A női emancipáció és az első részletes női népszámlálás. In: Nők a modernizálódó magyar társadalomban. Debrecen, 2006. 181-205.

- A Batthyány család jelentősége a XVI. sz. végi európai botanikában. In: A Batthyányak évszázadai. Körmend-Szombathely, 2006. 81-89.

2007. - Kofák a magyar népi társadalomban. In: A nők élete. Konferencia kötet. Szerk: Fábri Anna- Ujváry Gábor.

- Die erste (ungarische) Weindissertation zur Erlangung des Doktorates der Medizin und ihre Bedeutung für das Gesundheitswesen des österreich-ungarischen Reiches. In: Gesundheit und Hygiene im pannonischen Raum. Schlaininger Gespr?che 2003/2004. Wissenschaftliche Arbeiten aus dem Burgenland. Heft 120. 2007. 475-479.

- Luxusfogyasztás-kertészeti növényfajták (például a keszthelyi Festetics-uradalomban). In: A fogyasztás társadalomtörténete. Rendi Társadalom-Polgári Társadalom 18. 2007. Bp-Pápa. 97-112.

- A középkori francia-vallon hatás a magyarországi szőlő-borkultúrára. In: A Herman Ottó Múzeum Évkönyve XLVI. Miskolc. 2007. 578-586.

2008. - Erdélyi gyümölcs az Alföldön. In: Tradicionális kereskedelem és migráció az Alföldön. Szerk: Novák László Ferenc. Nagykőrös. Arany János Múzeum Közleményei XI. 215-245.

- A Festeticsek keszthelyi angolkertjének kialakítása a 18-19. század fordulóján. In: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Múzeumainak Közleményei 13-14. Tata. 37-48.

2009. - Nagyváthy János szőlészeti-borászati ismeretei és ezek forrásai. In: Nagyváthy János
Emlékkönyv. Georgikon kiskönyvtár 23. Keszthely, 2007 (2009). 57-85. Szerk:
Lukács Gábor-Kocsondi József.

- Késő reneszánsz zöldségeskertek (Erdélyben és a székelyföldi területeken, a 16-17. században). In: Reneszánsz kaleidoszkóp. Szerk: Berecz Ágnes és Petrőczi Éva. Ráday Gyűjtemény – Fekete Sas Kiadó. Bp. 104-137.

- A szőlődézsma megváltásának problémái a Benedek-rendi monostori uradalmakban. In: „ad vinum diserti…” Monostori szőlő-és borgazdálkodás. 137-153.

- Technológiaváltás a 19-20. század fordulóján a magyarországi bencés uradalmak szőlő- és bortermelésében. In: „ad vinum diserti…” Monostori szőlő-és borgazdálkodás. 187-193.

2010. - A késő reneszánsz magyar nyelvű kertészeti szakirodalma (Ókori és kontra kortárs hivatkozások). In: Orpheus Noster. 2009. I. évf. 1. sz. 95-115.

- „Szuekseges- is volt erre nézve ily koenyvet valaha magyari nyelven irni, ..” (A XVI-XVII. századi nyomtatott magyar nyelvű haszonkertészeti szakirodalom kialakulása). In: Agrártörténeti Szemle 2009. 1-4. (L. évfolyam). 123-157.

- Noé a vidám részeges? (Az Ószövetség egyik szimbóluma és továbbélése a változó mai népi kultúrában. Olvasó. Tanulmányok a 60 esztendős Barna Gábor tiszteletére. Szerk: Mód László és Simon András. Szeged. 417-429.

- Édes ízek és édes borok a kora újkortól Magyarországon. In: Édes ünnepek és cukormentes hétköznapok. Édes sült tészták és sütemények a kora újkortól Magyarországon. (Szerepük és helyük az egykori és a mai falusi-városi táplálkozáskultúrában). Szerk: Báti Anikó – Csoma Zsigmond – Mészáros Márta. Budapest. Studia Caroliensia 2010/3-4. 131-142.

2011. - Hungarikum - agrárium – néprajz. (Gondolatok, elmélkedések, eredmények, tapasztalatok, javaslatok). In: Hagyomány-örökség-közkultúra. A magyar népművészet helye és jövője a Kárpát-medencében. Szerk: Diószegi László-Juhász Katalin. Budapest. 2011. 201-221.

- A magyarországi hegyközségek 20. századi megszüntetése és újjászervezése. In: Tradicionális agrárközösségek, mezőgazdasági szövetkezetek a Kárpát-medencében (19-21. század). Szerk: Petercsák Tivadar. Eger. Az Eszterházy Károly Főiskola Tudományos Közleményei. Új sorozat XXXVIII. kötet. 2011. 195-205.

- Internetes tanulmány Mészáros Mártával: Éva almája és alma tortája. In: Septempunctata. Tanulmányok Petrőczi Éva hatvanadik születésnapjára. Szerkesztette: Pénzes Tiborc Szabolcs. 2011. 161-187. Kiadja a rec.iti, az MTA Irodalomtudományi Intézetének recenziós portálja http://rec.iti.mta.hu/rec.iti könyv formában: Septempunctata. Tanulmányok Petrőczi Éva hatvanadik születésnapjára. Szerk: Pénzes Tiborc Szabolcs. Bp. 2011. 161-187.

- A mindennapi természetismeret tükröződése Károli Gáspár bibliafordításában. In: Magyar Terminológia. 2011. 4. kötet. 1. szám. 82-87.

- Széchenyi és Schams Ferenc érdemei a magyar szőlő és bor európai szintre emelésében a 19. század első harmadában. In: A Magyar Mezőgazdasági Múzeum Közleményei 2011-2012. 291-305. Budapest. Szotyori-Nagy Ágnes.

2012. - Kelemen Mikes’ Bedeutung für die Wirtschaftsgeschichte. Literaturtransfer und Interkulturalit?t im Exil. Das Werk von Kelemen Mikes im kontext der europ?ischen Aufkl?rzng. /Transmission of Literature and Intercultural Discourse in Exile/Transmission de la littérature et interculturalité an exil. 2012. 70-83. Bern-Berlin-Bruxelles-Frankfurt am Main-New York-Oxford-Wien. Hrsg./ed./éd. Gábor Tüskés.

- Hagyomány és modernizáció a magyar paraszti szőlő-és borgazdálkodásban (20. század, 21. század eleje). 2012. 49-71. In: Tradíció és innováció a 20. századi magyar paraszti gazdálkodásban. Eger. 2012. In: Konferenciák, műhelybeszélgetések. IV. Az Eszterházy Károly Főiskola Történelemtudományi Doktori Iskolájának Kiadványai. Sorozatszerkesztő: Romsics Ignác. Szerk: Ballabás Dániel.

- A kalendáriumok (csíziók) jelentősége a magyar agráriumban és a georgikoni oktatásban. Gazda és növénye a 19. században. Szerk. Szotyori-Nagy Ágnes. 2012. 79-88. Keszthely.

- Erdély egyik történeti-ökológiai forrása, Bod Önéletírása. In: Egyház, társadalom és művelődés Bod Péter korában. Szerk: Gudor Botond-Kurucz György-Sepsi Enikő. 2012. 130-142. Budapest.

- A magyar szőlő-és borkultúra társadalmi szerepe. Honismeret. 2012/5. 41-44.

- Zárszó: Szűcs Sándor és munkásságának időszerűsége. (angolul is). 321-324.In: Szűcs Sándor: A puszta utolsó krónikása. Túrkeve 2012.

2013.

-Kultúrák kereszteződésében, kultúrák határán – Mikes Kelemen gazdaságtörténeti jelentősége -.  Jászkunság. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Tudományos Egyesület Évkönyve 1. Szerk: Örsi Julianna. Túrkeve. 9-21.  és Agrártörténeti Szemle. 2012-2013. 1-4. (LIII-LIV.) 199-211.

-Szűcs Sándor írásainak időszerűsége. Jászkunság. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Tudományos Egyesület Évkönyve 1. Szerk: Örsi Julianna. Túrkeve. 125-128.

-Szűcs Sándor, a magyar agrármúlt kutatója.  Agrártörténeti Szemle. 2012-2013. 1-4. (LIII-LIV.) 320-322.

-Százhetvenöt éve született Mathiász János. In. Honismeret 2013/1. (XLI.) 22-23.

.Mathiász János. In: Nemzeti évfordulóink 2013.  35. Bp. Főszerk: Estók János.

-Augusztus eleji imák a szőlőért. Magyar Mezőgazdaság 2013. augusztus 7. 43.

-Borfujtó Márton és a libaprákli. Magyar Mezőgazdaság 2013. november 6. 50.

 

2014.

- A Kárpát-medence szőlő- és borkultúrája a 19-20. század fordulóján. (Hagyományok és innovációk együtt- és egymás mellett élése, regionalitása a nagy szőlőrekonstrukció előestéjén. 5-22.In:  Mód László-Simon András (szerk.): Hajdanvolt szüretek, zsendülő gerezdek. Szőlészeti-borászati hagyományok a Kárpát-medencében  (1875-1920). Szülőföld Könyvkiadó. 2014. Szeged.

- Der Einfluss der Familie Batthyány auf die europӓische Botanik im 16. und 17. Jahrhundert.  In: Die Familie Batthyány. Ein österreichisch-ungarisches Magnatengeschlecht vom Ende des Mittelalters bis zur Gegenwart.  Hg: Rudolf Kropf. Redaktion: Martin Krenn. Wissenschaftliche Arbeiten aus Burganlend (WAB) Band 146. Eisenstadt 2014. 331-343.

- Die deutsche Gartenzunft von Pest und ihre Bedeutung in der ungarischen Gartenkultur vom 18. bis zum 20. Jahrhundert. Zünftiges Handwerk. Hg: Rudolf Kropf und Margarete Wagner. Redaktion: Margarete Wagner. Wissenschaftliche Arbeiten aus dem Burgenland (WAB) Band 117.  Eisenstadt. 2014. 152-165.

- Középkori elemek a mai magyar anyagi kultúrában c. kötet előszava: Középkor-Jelenkor. Sötétség vagy világosság. (Gondolatok a konferencia és a kötet elé). In: Életképek a Kárpát-medence anyagi kultúrája köréből I. Középkori elemek a mai magyar anyagi kultúrában. Bp. 2014. 7-8.  Sorozatszerkesztő: Báti Anikó-Csoma Zsigmond. Kötetszerkesztő: Báti Anikó-Csoma Zsigmond. Agroinform Kiadó és Nyomda.

- Középkori emlékek a mai magyar szőlő-borágazatban.  In: Életképek a Kárpát-medence anyagi kultúrája köréből I. Középkori elemek a mai magyar anyagi kultúrában. Bp. 2014. 87-98.  Sorozatszerkesztő: Báti Anikó-Csoma Zsigmond. Kötetszerkesztő: Báti Anikó-Csoma Zsigmond. Agroinform Kiadó és Nyomda.

- Északipart Borászai. 55/2014. Vonat a borospincében. A badacsonyi bor története. 42-46.

 

2015.

- A magas és a népi kultúra írásos gazdálkodási emlékei, az agrárkalendáriumok . A Magyar Mezőgazdasági Múzeum Közleményei 2013–2015. 35-47. Budapest, 2015. Főszerkesztő Estók János. Szerkesztő. Szotyori-Nagy Ágnes.

- A Közönséges Instructio… szerepe Nagyváthy János életművében.  In: Nagyváthy János 260. Georgikon Kiskönyvtár 27.  Tanulmányok Nagyváthy János „Közönséges Instructio” című könyvéről. Keszthely. 2015. 34-49. Szerk: Tóth Éva – dr. Lukács Gábor.

- Die Rolle der zwei Beythe (István-Stephan - András-Andreas) auf die mitteleuropaische Botanik und in der protestantischen Kirche (Ende des 16-en Jahrhunderts). Od Reformachie Pozalozenie Cirkvi – A reformációtól egyházalapításig. Eds-Szerk: Péter Kónya. Presov.  195-211.

- Szerémség és Tokaj, a két híres magyar borvidék történeti hasonlósága. Átjáró. Interdiszciplináris folyóirat. „Elfeledett borvidékek”.  2015/1. 5-13.

- Deáky Zita 60. születésnapi köszöntése. Néprajzi Hírek. 2015/2.

- Szűcs Sándor a magyar agrármúlt kutatója. In: Kötődés. Örsi Julianna munkássága. Alföldi Könyvtéka Sorozat. 11. kötet. Szerk: Elek György – Márki Gábor. 143-145. Túrkeve.

 

2016.

- Az „ojtogató” vidéki papok és néptanítók társadalmi- gazdasági jelentősége. Agrártörténeti Szemle (LVI.) 2015/1-4. szám 187-197.

- Dózsa György öröksége c. kötetben, Paraszti fegyverhasználat a szőlőhegyeken a Dózsa-féle parasztfelkelés után. Szerk: Bakos István. Bp. 2016.

- A szekszárdi Fuxli, mint az identitás és a német szekszárdi borosgazdák „mi” tudatának reneszánsza.Tükör által. Tanulmányok a nyelv, a kultúra, az identitás témaköréből. Károli Könyvek. Tanulmánykötet. Sorozatszerkesztő: Sepsi Enikő. Szerk: Czeglédy Anita, Sepsi Enikő, Szummer Csaba. Károli Gáspár Református Egyetem és a L’Harmattan Kiadó. Bp. 2016. 51-58.

 

2017.

- Solymos Ede és Balassa Iván barátságának eredménye a Magyar Mezőgazdasági Múzeum Munkaeszköz-történeti Archívumában. In: Kothencz Kelemen (szerk.): Víz,     ember, örökség. Tanulmányok a 90 éve született Solymos Ede tiszteletére. (Bajai Dolgozatok 21.) Baja, 2017. 53-68.

- Középkori mustminőség - mérési módszer későparaszti  hagyománya a Duna-Tisza közén. In: Fodor Gergely-Gyöngyössy Orsolya (szerk.): Sodrásban. Tanulmányok Dr.           Szűcs Judit köszöntésére. Csongrádi Információs Központ, Csemegi Károly Könyvtár és Tari László Múzeum. Csongrád, 2017. 179-184.

- Száz éve született Balassa Iván, a református néprajztudós. Honismeret 2017/6. 98-102.  

- Balassa Iván íróasztalánál. In: Balassa Iván: Tájak, eszközök, hagyományok. Néprajzi tanulmányok. Sárospatak. Szerk: Kováts Dániel és Viga Gyula.  603-614.

- Suri Viviennel közösen: Káposztáskertek Pest-Buda környékén a XVIII-XIX. században. Honismeret 2017/5. XIV. évf. 45-50.

 

2018.

- Adalékok Pula szőlő- és borkultúrájához és Szent Márton-kultuszához. In:  Pula Náczihegyi Tükör-Spegel. XXIX. évf. 2018/1.   12-13.

- Bor és borászat a Kárpát-medencében. in: Rubicon . Magyar bortörténelem különszám. 2018/2.  4-8.

- Erdélyi ürmösök és aszúk. In: Rubicon. Magyar bortörténelem különszám. 2018/2.  66-67.

 

2019.

- A magyar paraszti konyhakert-, zöldségkultúra és a hasúra-gazdálkodás Magyarországon.  Ethnographia (130). 2019/2. 171-191.

- A népi írók és a hasúra-gazdálkodás (A harmadik út a 20. századi magyar agráriumban). Agrártörténeti Szemle (LX). 2019.1-4. 75-87.
Idegen nyelvű konferenciakötet

1989. - Beschaffung von weichem Bauholz /Nadelholz/ in Mittel-Transdanubien. /Angaben zur Tätigkeit der Holzfuhr- und Zimmerleute aus der Oberen Wart. In: Ideen, Objekte und Lebensformen. Gedenkschrift für Zsigmond Bátky. l989. Székesfehérvár. S.227-236. Hg: Béla Gunda, László Lukács, Attila Paládi-Kovács.

- Emmausfest am Weinberg von Bóly /Deutschbohl in Südungarn.Untersuchung des Volksreligiösen, ethnischen, interethnischen und sozialstrukturellen Osterfestkreises in einem Stiffoler - Dorf. In: Fremdsein. Minderheiten und Gruppen in Hessen. Hessische Blätter für Volks- und Kulturforschung. l988 /l989/ Neue Folge. 23. Marburg an der Lahn. S. 129-144.

1991. - Der Einfluß und die Verbreitung der deutschen und deutschsprachigen Weinbauliteratur in Ungarn, während der Landwirtschaftlichen Revolution. In: Magyar Mezőgazdasági Múzeum Közleményei.1990-1991. 57-75.

1995. - Bäuerlicher und Kleinadeliger Weintransport und Fuhrleute zwischen dem Vorraum der Ostalpen und dem ungarischen Transdanubien (Kontakte über die Ost-West Grenzen, 17. - bis Anfang des 20. Jh.-s. In: Magyar Mezőgazdasági Múzeum Közleményei. 1992-1994. 59-87.

- Jahrhunderte des ungarischen Weinhandels. Társszerző Kovács Sándor. In: Magyar Mezőgazdasági Múzeum Közleményei. 1992-1994. 125-140.

1997. - Die Vermittlung der Wirtschaftsgüter als bäuerliche Tätigkeit zwischen Ost und West in einem von vielen Nationalitäten bewohnten Gebiet am Beispiel des ehemaligen Westungarns. /Südburgenland/ In: Hessische Blätter für Volks- und Kulturforschung. Neue Folge 22. S. 287-291. Marburg an der Lahn.

- Eine Innovationserscheinung im Weinbau in der Österreichisch-Ungarischen Monarchie und ihre Beziehungen zu Süddeutschland: am Beispiel der Kremser Rebschere. In: Kapcsolatok és konfliktusok...Kontakte und Konflikte... 1997. Szombathely. Szerk: Csoma Zs és Gráfik I.

1998. - Die Märkte in Oberwart, ihre Bedeutung für den Warenaustausch und den Warentransport. In: Märkte und Warenaustausch im pannonischen Raum. Vortäge des 4. Internationalen Symposiums “Ethnographia Pannonica” in Székesfehérvár l987. Székesfehérvár. Hg.: László Lukács. S. 184-187.

- Bäuerliche Blumengärten un die Frauen. In: Acta Museorum Agriculturae. XX. 1987 /1988/./Mitteilung der Landwirtschaftsmuseen. CIMA . 8. S. 143-149.

1998. - “Abergläubische Hebammenkräuter”. Eine ethnologische Untersuchung zu einem mittelalterlichen weiblichen Gewerbe. In: Hessische Blätter für Volks- und Kulturforschung. Neue Folge 34. 1998. 127-151. Grünzeug. Pflanzen im ethnographischen Blick. Hg: A. C. Bimmer.

2000. - Tauschkinder und die landwirtschaftlichen Innovationen (Im westlichen und nördlichen Gebiet des Karpatenbeckens vom 18. Jahrhundert bis zum ersten Viertel des 20. Jahrhunderts). In: Néprajzi Látóhatár 2000/3-4. 87-94. Ünnepi írások a 80 esztendős Galambos Ferenc Iréneusz OSB. Tiszteletére. Szerk: Csoma Zs.-Viga Gy.

2001 - Weinheilige. Historische Schichten und kulturanthropologische Beobachtungen der Verehrung von Weinheiligen im Karpaten-Becken. 141-156. In: Volkskundliche Tableaus. Eine Festschrift für Martin Scharfe zum 65. Geburtstag von Weggefährten, Freunden und Schülern. Münster/New-York, München/Berlin. Hrsg: Siegfried Becker, Andreas C. Bimmer, Karl Braun, Jutta Buchner-Fuchs, Sabine Gieshe, Christel Köhle-Hezinger.

- Messerschmiede in Oberwart. In: Forscher-Gestalter-Vermittler. Festschrift Gerald Schlag. Wissenschaftliche Arbeiten aus dem Burgenland (WAB) Band 105. 2001. Eisenstadt. 43-55.

2004. - Die ungarischen Weingärten als Kulturlandschaften. In: Kulturlandschaft-Cultural Landscape-Paysage Cultural. International Conference of Agricultural Museums. 2004. Lindlar. pp. 27-30.

2005. - Die kritischen Perioden und Ausbruchsmöglichkeiten des ungarischen Weinbaus und der Weinkunde im 20-sten Jahrhundert. In: The Development of Agriculture during 20th Century, its Documentation and Presentation in Museums. Roznov pod Radhoztem. (Csehország) In: CIMA XIV.

2007. - Die erste (ungarische) Weindissertation zur Erlangung des Doktorates der Medizin und ihre Bedeutung für das Gesundheitswesen des österreich-ungarischen Reiches. In: Gesundheit und Hygiene im pannonischen Raum. Schlaininger Gesprache 2003/2004. Wissenschaftliche Arbeiten aus dem Burgenland. Heft 120. 2007. 475-479.

2011. - Alltag und Handwerk im burgenl?ndisch-westungarischen Raum. (Wolfgang Gürtler) Festschrift. Wissenschaftliche Arbeiten aus dem Burgenland (WAB) Band 118. Hg: Veronika Plöckinger-Walenta und Gerhard J. Winkler. Eisenstadt 2011. Das wirtschaftliche und kulturelle Beziehungsnetz zwischen den Alpen und dem Plattensee. (Historisch-ethnographische Beziehungen zwischen der Steiermark, dem Südburgenland und Westungarn vom 18. Jahrhundert bis zum Zweiten Weltkrieg. 61-83.

2012. - Kelemen Mikes’ Bedeutung für die Wirtschaftsgeschichte. Literaturtransfer und Interkulturalit?t im Exil. Das Werk von Kelemen Mikes im kontext der europ?ischen Aufkl?rzng. /Transmission of Literature and Intercultural Discourse in Exile/Transmission de la littérature et interculturalité an exil. 2012. 70-83. Bern-Berlin-Bruxelles-Frankfurt am Main-New York-Oxford-Wien. Hrsg./ed./éd. Gábor Tüskés.

2014.

- Der Einfluss der Familie Batthyány auf die europӓische Botanik im 16. und 17. Jahrhundert.  In: Die Familie Batthyány. Ein österreichisch-ungarisches Magnatengeschlecht vom Ende des Mittelalters bis zur Gegenwart.  Hg: Rudolf Kropf. Redaktion: Martin Krenn. Wissenschaftliche Arbeiten aus Burganlend (WAB) Band 146. Eisenstadt 2014. 331-343.

- Die deutsche Gartenzunft von Pest und ihre Bedeutung in der ungarischen Gartenkultur vom 18. bis zum 20. Jahrhundert. Zünftiges Handwerk. Hg: Rudolf Kropf und Margarete Wagner. Redaktion: Margarete Wagner. Wissenschaftliche Arbeiten aus dem Burgenland (WAB) Band 117.  Eisenstadt. 2014. 152-165.

 

2015.

Die Rolle der zwei Beythe (István-Stephan - András-Andreas) auf die mitteleuropaische Botanik und in der protestantischen Kirche (Ende des 16-en Jahrhunderts). Od Reformachie Pozalozenie Cirkvi – A reformációtól egyházalapításig. Eds-Szerk: Péter Kónya. Presov.  195-211.

 

2016.

- Bӓuerlicher Weinbau – Weinbereitung – Weinhandel im Grenzgebiet und in Westungarn im 18, Jahrhundert. Wein und Weinbau. Tagungsband der 18. und 19. Schlaininger Gesprӓche 1998 und 1999. Hg: Margarete Wagner und Rudolf Kropf.  Eisenstadt 2016. 11-33.

- Die Reblauskatastrophe in Ungarn.  Wein und Weinbau. Tagungsband der 18. und 19. Schlaininger Gesprӓche 1998 und 1999. Hg: Margarete Wagner und Rudolf Kropf.  Eisenstadt 2016. 309 - 327.

- Bács-Kiskun 56/60. Honismeret. 2016/6.(XLIV.) 37-38.

 

2017.

- Protestantische Pastoren und Lehrmeister als Weinbauer, Gӓrtner und Landwirte im Ungarn der Frühen Neuzeit. In: Kurucz György (Hg.): Protestantismus, Wissen und die Welt der Wissenschaften. Ausgewӓhlte Studien. (LHarmattan Hongrie. Collection Károli. Collection dirigée par Enikő Sepsi.) Budapest. 2017. 159-183.

             

2018.

- A Late Medieval Method of Determining the Quality of Must Used in Hungary in the 19th Century.  In: Orpheus Noster. X. évf. 2018/1. 35 – 40. Red: Frazer-Imreh Mónika.

 

Recenziók

1977. - Bakos István : Éhe kenyérnek .../Hunger des Brotes../ In: Agrártörténeti Szemle /Agrarhistorische Revue/ Bd. 1. 303.S.

- Novák Lászlók: A szőlő Albertirsa és Pilis hagyományos telekrendszerében és üzemszervezetében. /Der Wein im traditionellen Grund- und Betriebsystem von Albertirsa und Pilis/ In: Agrártörténeti Szemle /Agrarhistorische Revue/Bd. 3-4. S.575-576.

- Szabó Attila - Péntek János: Ezerjófü. Etnobotanikai útmutató. /Tausendgutgras. Ethnobotanische Anweisung/ In: Honismeret /Heimatkunde/ Bd.4. S.62-63., und in Ethnographia / Zeitschrift für Ungarische Volkskunde/ Bd. 4. S.726-728.

1978. - Kós Károly: Tájak, falvak, hagyományok /Landschaften, Dörfer, Überlieferungen/ In: Agrártörténeti Szemle /Agrarhistorische Revue/ Bd. 1-2. S. 319-321.

- Varga Gyula: Az érmelléki szôlôkultura /Die Weinkultur von Érmellék Ost-Ungarn, West-Rumänien/ In: Agrártörténeti Szemle /Agrarhistorische Revue/ Bd. 1-2. S.345- 346.

- Bihari Múzeum Évkönyve /Jahrbuch des Museums von Bihar/ In: Agrártörténeti Szemle /Agrarhistorische Revue/ Bd. 1-2. S. 341-342.

1979. - A magyar néprajztudomány bibliográfiája l850-l870. /Die Bibliographie der Ungarischen Volkskunde l850-l870. Hg: István Sándor/ In: Agrártörténeti Szemle/Agrarhistorische Revue/ Bd. 1-2. S. 267-268.

- Arborétumok Vas megyében. /Jeli, Kámon, Sárvár, Szeleste/. /Arboreten im Komitat Vas, Jeli, Kámon, Sárvár, Szeleste. Hg.: Temesi Lászlóné/. In: Honismeret/Heimatkunde/ Bd. 2. S. 60 - 61.

1980. - Méliusz Péter: Herbárium /Herbarium... das erste botanische Buch in ungarischer Sprache aus dem Jahre l578/ In: Ethnographia /Zeitschrift für Ungarische Volkskunde/. Bd. 3-4. S. 638-640.

1982. - Erik Bauer: Wiener Barockgärten. In: Agrártörténeti Szemle /Agrarhistorische Revue/ Bd. 3-4. 579. S.

1983. - Franz Simon: Bäuerliche Bauten und Geräte in Südburgenland und in den Grenzgebieten. In: Ethnographia /Zeitschrift für Ungarischen Volkskunde/ Bd. 2. S. 647-649.

1984. - Lajos Für: Kertes tanyák a futóhomokon. Tájtörténeti tanulmány. /Die Garten der Meierhöfe auf Sandboden. Agrarhistorische Studien/ In: Kertgazdaság /Gartenwirtschaft/ Bd. 4. S. 91.

1989. - Geschichte des deutschen Gartenbaues. Red. Günther Franz. Agrártörténeti Szemle /Agrarhistorische Revue/ 1989/ 1-4 S. 288-289.

1989. - Werner Rösener: Bauern im Mittelalter. In: Hessische Blätter für Volks und Kulturforschung. Bd. 27/ 1991. S. 267-268.

- Nachum T.Gidal: Die Juden in Deutschland von der Römerzeit bis zur Weimarer Republik. In: Hessische Blätter für Volks und Kulturforschung. Bd.27/1991. S. 289-191. - Hansjörg Küster: Wo der Pfeffer wächst. Ein Lexikon zur Kulturgeschichte der Gewürze. In: Hessische Blätter für Volks und Kulturforschung Bd. 27/1991. S. 293-294.

1994. - Bognár Sándor: A magyar növényvédelem története a legrégibb időktől napjainkig (1030-1980). In: Agrártörténeti Szemle 1994/1-4. 540-542.

1995. - Ethnographia 1993. In. Agrártörténeti Szemle 1995/1-4. 443-444.

- Gunst Péter: Die bäuerliche Gesellschaft Ungarns in der Zeit zwischen den beiden Weltkriegen. In: Studia Historica. 192. Bp. Akadémia Kiadó 1991. 247. Seite. In: Zeitschrift für Agrargeschichte und Agrarsoziologie (ZAA) 43. (1995) Heft 2. S. 286-287.

1998. - Magyar Néprajz nyolc kötetben. IV. Anyagi kultúra 3. Életmód. In: Ethnographia. 1998/2. 715-720.

2012. - Századok. 146. évf. 2012/3. 749-755. Orosz István-Papp Klára: Szőlőtermelés és borkereskedelem. Speculum Historiae Debreceniense 2. (A Debreceni Egyetem Történelmi Intézete Kiadványai.) Sorozatszerkesztő: Papp Klára. 2009. 384.

- Ethnographia 123. évf. 2012/1. 104-107. Muskovics Andrea Anna: Présházak és pincék Esztergomban. (A szőlőfeldolgozás és bortárolás építészeti emlékei az egykori Esztergom Királyi városban a XVIII-XX. században. Esztergom. 2011. 174.p.

2014.

- Simon András: Hagyomány, újítás, minőség. A szőlőfeldolgozás-mustnyerés technológiája. A dél-zalai példa. Szeged: Szegedi Tudományegyetem Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék. 2012.  Táj és Népi Kultúra. 8. Sorozatszerkesztő: Juhász Antal. Ethnographia. 125. 2014/3.  479-480.

 

2015.

- Mód László – Simon András: Vörös aszúk, ürmösök, sillerek. Történeti borvidékeink zsebkalauza (1875-1920).  Ethnographia  (126) 2015/2. 337-339. 

 

2017.

- Mód László: Ártéri szőlőskertek az Alsó-Tisza mentén. MTA BTK. Néprajztudományi Intézet. Budapest. 2016. (Életmód és tradíció 15.).

  Honismeret. 2017/4. 109-112. ,  és Agrártörténeti Szemle 2017/1-4. 221-224.

- Farkas Gyöngyi: Lázadó falvak. Kollektivizálás elleni tüntetések a vidéki Magyarországon, 1951-1963. Budapest. Koráll. 2016.

  Honismeret. 2017/4. 116-119. , és Ethnographia 2017/4.

2019.

- Monográfia egy győri templomról. (Galambos Krisztina: A győri Szent Imre herceg úti templom története. Szent Imre Plébánia. Győr. 2018.) Honismeret. 2019/3. 115-117.


Szépirodalmi alkotások

Tudományos ismeretterjesztő rádióelőadások, elhangzottak magyarul a Kis Magyar Néprajz - c. rádiósorozatban Wissenschaftliche Rundfunkbeiträge /Die Beiträge erfolgen in der Reihe der Kultur- und agrarhistorischen, volkskundlichen Vorlesungen /Kis Magyar Néprajz/ im Programm Kossuth Budapest I, Petôfi-Budapest II, und Bartók- Budapest III. Sendedauer 5 Minute/

- “Ha meghalok, ürmösborba temessetek"/'Wenn ich gestorben bin, beerdigt mich in Wermutwein'
- A Somlai, népi gyógyborunk./Der Schomlauer, unser volksmedizinischer Heilwein.
- Az őri kések és a dunántúli kusztorák. /Der 'Warter Feitl' und die Taschenmesser in Transdanubien.
- A gesztenyesütögetők a pesti utcákon. /Die Maronibrater in den Strassen von Pest.
- Az első metszőollók Magyarországon. /Die ersten Rebscheren in Ungarn./
- A budai és Buda környéki szőlők pusztulása./ Der Untergang der Weingarten von Buda und Umgebung./
- A filoxéra következményei a Balaton mellett. /Die Folgen der Reblaus für den Weinbau am Plattensee./
- Nagyváthy János agráretnográfiai megfigyelései. /Die agrarethnographischen Beobachtungen des János Nagyváthy.
- A magyarországi káposztáskertek. /Der Krautgärten in Ungarn/
- Somló, történeti és híres borvidékünk. /Schomlau, unser historisches und berühmtes Weinbaugebiet./
- Dinnyéskertek és dinnyeünnepek. /Der Melonengarten und die Melonenruten./
- Szentbékkállai rozmaringos asszonyok. /Die Rosmarin züchtenden Frauen von Szentbékkálla oberes Plattenseegebiet/.
- A magyarországi aszúbor. /Der Ausbruchwein in Ungarn.
- Aszúborhamisítások Magyarországon. /Die Falschungen beim Ausbruchwein in Ungarn./
- A rozmaring a népéletben. /Der Rosmarin im Volksleben./
- A mustméz. /Der Mosthonig./
- A paraszti borkészítés és borstabilítás módszere. /Die Technik der bäuerlichen Weinbereitung und Weinstabilisierung.
- A nagymarosi német csemegeszőlőtermesztők. /Die deutschen Tafeltraubenzüchter von Grossmarosch im Donauknie./
- Ismeretlen borürmértékünk, a pápai akó./Unser unbekanntes Weinholmass: Der Eimer von Pápa./
- Kétszázéve minőségi bortermelés a Balaton mentén. /Zweihundert Jahre Qualitätsweinbau am Plattensee.
- Vince-napi termésbecslés a szőlőhegyeken. /Ernteschatzung am Vince-Tag im Weinberg./
- Borfuvaros furfangok./Schelmheiten beim Weintransport./
- Szőlő és bor a népi gyógyászatban. /Rebe und Wein in der Volksmedizin./
- Szőlő és must a népi táplálkozásban. /Rebe und Most in der Volksnährung./
- Zöldségeskertek Csallóközben. /Gemüsegarten in Insel ,,Csallóköz,, bei Pressburg./
- Káposztáskertek a Vág folyó völgyében./Krautgarten des Tales von Vág Fluss./
- Virágok és lányok a magyar folklórban és a népm_vészetben. /Blumen und Mädchen in der ungarischen Folklore und Volkskunst.
- A virágok és a parasztasszonyok közti kapcsolat. /Die Beziehung zwischen den Blumen und den Bäuerinnen.
- Régi parasztvirágok kertjeinkben. /Alte bäuerliche Blumen in unserer Garten.
- Virágoskertek a paraszti udvaron. / Blumengarten auf dem Bauernhof./
- A balatonfelvidéki hegyrendek, mint a demokratikus jog példái. /Die Weinbergordnung im Oberen Plattenseegebiet als Beis- piel demokratischen Rechts.
- A minőségi bortermelés. /Die Entstehung des Qualitätsweines./
Háromkirályoktól Szilveszterig c. kultúrtörténeti-néprajzi rádióműsorban elhangzott magyarul: "Az ízes dinnyétől a csengő barackig" c. rovatomban.

In einer neuen Kulturhistorischen Volkskundlichen Radiosendung: 'Vom Dreikönigstag bis Sylvester' im Programm Kossuth-Budapest I, Sendedauer 60 Minuten. Ich habe 1990 bis zum Ende dieser Sendung eine Spalte geleitet.
'Von der schmackhaften Melone bis zum klingelnden Aprikose'
- "Borban az igazság, borban a vigasz". /Im Wein ist die Wahrheit,im Wein ist der Trost./
- A dinnyéskertek emlékezete. /Andenken des Melonenungarns.
- A szőlőtermesztés regénye. /Der Roman des Rebenanbaus.
- A káposztáshús, mint Magyarország címere. /Das Krautfleisch ist Wappen Ungarns./

2007-től heti rendszerességgel hétfönként reggel 5.15-től az MR1.-en(Kossuth) Hajnal-Táj. Heti néprajz Csoma Zsigmonddal, a Károli Gáspár Református Egyetem, majd később az egri Eszterházy Károly Főiskola tanárával. Művelődés-gazdaság-történeti műsor.

Kiállítások, tudományos forgatókönyvek, rendezvények. / Ausstellungen, wissenschaftliche Konzeption, Ausstellungsdidaktik und Realisation: 1982.- A zsámbéki-medence szőlő-és borkultúrája. Tök, Egyetértés TSZ. Jelenleg részben a Patkó Csárdában. Die Reb- und Weinkultur im Zsámbékerbecken.Ständige Ausstellung in Tök. /Seit O8. l982/.

- A szőlő és bor a Mátraalja népi kultúrájában. Gyöngyöstarján. Rebe und Wein in der Volkskultur des Mátra-Gebietes. Ständige Ausstellung der Gemeinde Gyöngyöstarján im Denkmalskeller von 174O. /Nordost Ungarn/ Seit 1O. 1982.

1983. - A Bólyi Mg. Kombinát területének termeléstörténete, Békáspuszta, Bóly (Baranya m.) Die landwirtschaftliche Produktionsgeschichte des Kombinats von Bóly /Deutschbohl in Südungarn/ Seit 12. 1983./

A kiállítás főbb fejezetei./ Schwerpunkte der ständigen Ausstellung:
- A szántóföldi növénytermesztés és gépesítés története Délkelet-Dunántúlon./Die Geschichte der Ackerpflanzen-produktion,ihre Mechanisierung in Südost-Transdanubien.
- Az állattenyésztés története, ló,-sertés,-juh és baromfitenyésztés. / Zur Geschichte der Tierzucht: Pferdezucht, Schweinezucht, Schafzucht und Geflügelzucht.
-A bor,-komló,-sőrtermelés története. / Zur Gechichte des Wein - und Hopfenanbaues sowie der Brauerei.
-A Batthyány uradalom élete. / Das Leben und die Geschichte der Herrschaf von Batthány.
1984.- Kukoricatörténeti kiállítás a bábolnai Kukoricamúzeumban.

Historische Maschinenausstellung im Museum für den Maisanbau im Bábolna - Nagyigmánd /Westungarn/. Ständige Ausstellung.Október 10-től, Seit 1O. 1984.

1985. - Népélet Zánkán (18. sz.-tól). A 18. századi helytörténeti házban.Volksleben in Zánka. Ständige Ausstellung im Heimathaus der Gemeinde Zánka / ein ehemaliges deutsches Dorf am nördlichen Plattensee/Június óta, Seit O6. l985.

- Barátok. Gyerekek az alkoholizmus ellen.Időszaki kiállítás az Attrium Hyatt Hotelben.. Freunde. Kinder gegen den Alkoholismus. Sonderausstellung mit Kinderzeichnungen im Hotel Attrium Hyatt von Budapest. in der Zeit von 1O. O4. 1985 bis 1O. O5. 1985. Rendező: a Vöröskereszt Alkoholizmus Elleni Bizottsága. Veranstalter: Verein Gegen den Alkoholismus im Roten Kreuz von Ungarn.

1988. - Minőségi szőlő-és bortermelés a Balaton mentén. Balatonfüred. Balaton Galéria. 1988 ősze. Die Geschichte der Reben - und Weinproduktion am Plattensee. Sonderausstellung in der Galerie von Balaton. Balatonfüred von 08. 1988 bis 10.1988.

- A kertészet története Magyarországon. Állandó kiállítás a Mezőgazdasági Múzeumban. Zur Geschichte des Gartenbaues in Ungarn. Ständige Ausstellung im Ungarischen Landwirtschaftsmuseum. Seit 20. 12. 1988.

1989. - Gazdasági és kultúrális kapcsolatok Dél-Németország és Magyarország között a 18-19. században. Például a szőlő- bortermelésben. Wirtschaftliche und kulturelle Beziehungen zwischen Süddeutschland und Ungarn im. 18 und 19. Jh., aufgezeigt am Beispiel des Weinanbaus und der Weinzubereitung. Időszaki kiállítás szponzorokkal, a Mezőgazdasági Múzeumban. / Sonderausstellung im Ungarischen Landwirtschaftsmuseum. Budapest, Herbst, 1989.

1990. - Dinnyevásár a 19. század második felében. Enteriőrkiállítás az OMÉK 90-en. Melonenmarkt in der 2. Hälfte des 19. Jh.-s. / Eine Enterieurausstellung/ In: OMÉK 90. Landwirtschaftliche Landesfachmesse im Jahre 1990. Budapest.

- Máramaros népei és kincsei. Die Völker und Schätze von Máramaros/Rumänien.Ünnepi időszaki kiállítás a romániai forradalom egy éves évfordulóján. A Mezőgazdasági Múzeum és a Máramarosi Néprajzi Múzeum közös kiállítása, a Művelődési és Közoktatási Minisztérium Múzeumi Koordinációs Bizottságával közösen. / Eine Jubileums -Sonderausstellung zum Anlass der Revolution Romaniens 1989 mit dem Museum für Volkskunde Máramaros. /Nord - Ost - Rumänien/ im Ungarischen Landwirtschaftsmuseum. Budapest, 12.1990 - 31.01.1991.

1991. - Kisebbségek a Duna-medencében, nemzetiségek Magyarországon. Történeti-néprajzi kiállítás a FUEV (Európai Kisebbségek Föderalisztikus Szövetsége) budapesti ülésének tiszteletére.Minderheiten im Donau - Becken, Minderheiten in Ungarn. /Wanderausstellung/ 1991. Budapest. FUEV Kongress - Basel UNO Kongress –Stuttgart - Unterwart/ Österreich.

1992. - Amerika 500 éve. Növények és állatok Amerikából. Időszaki kiállítás a Mezőgazdasági Múzeumban. Kertészeti növények (paradicsom, bab) és a filoxéra Magyarországon c. kiállítási részek. Amerika-500 Jahre.Pflanzen und Tiere aus Amerika. Sonderausstellung im Ungarischen Landwirtschaftsmuseum. 1992 Sommer-bis Winter. / Reblaus in Ungarn, Die Tomate und Bohnen in Ungarn/

- Fejezetek a magyarországi zsidók életéből. Történeti- néprajzi kiállítás a zsidó emancipációs törvény 125. évfordulójára. Kapitel aus dem Leben der Juden in Ungarn. / Historisch-ethnographische Ausstellung Anlässlich des 125. Jahrestages des Emanzipationsgesetzes aus dem Jahre 1867.

- Magyarországi minőségi bortermelés. I. Budapesti Nemzetközi Borfesztivál. Qualitatsweinbau Ungarns. Erste Budapester Internationaler Weinfestival, 1992

1993. - Magyarok Csehszlovákiában /1918-1993/ A Rákóczi Szövetség közgyülésére, vándorkiállítás. Die Magyaren in der Tschehoslowakei /1918-1993/

- A borszervírozás és borfogyasztás története Magyarországon. Kiállítás a II. Budapesti Nemzetközi Borfesztiválra. Geschichte des Weinkonsums und der Weinservierung in Ungarn. Zweite Budapester Internationaler Weinfestival,1993.

- Ünnepi borunk, a Somlai. Történeti-néprajzi kiállítás a Mezőgazdasági Múzeumban. Unser Festliche Wein, der Schomlauer. / Historisch-ethnographische Ausstellung in dem Ungarischen Landwirtschaftsmuseum. 1993-1994.

1994. - ...és hol a vidék zsidósága...? Történeti-néprajzi kiállítás a vidéki, falusi-mezővárosi zsidókról. Mezőgazdasági Múzeum. 1994. IV. 29-VII. 1, majd októbertől Tata, Művelődési Ház. /...und wo sind die ländlichen Juden...? / Historisch- ethnographische Ausstellung der dörflichen, marktflächischen, ländlichen Juden. Budapest, in dem Ungarischen Landwirtschaftsmuseum, 1994.

- A borkereskedelem évszázadai Magyarországon. A III. Budapesti Nemzetközi Borfesztivál kiállítása. /Jahrhunderte des Weinhandels in Ungarn. Dritte Budapester Internationaler Weinfestival, 1994.

1995. - Hagyomány és minőség. A német-magyar borkereskedelem évszázadai. A Mezőgazdasági Múzeum kiállítása Bonnban és Berlinben,1995 tavasza.Tradition und Qualität. Die Jahrhunderte des Weinhandels zwischen Deutschland-Ungarn. 1995 April. In Bonn und Berlin. Sonderausstellung.

- Német bormúzeum Villányban. Deutsches Weinbaumuseum von Villány. 1995. April.
-A szőlőhegy./Der Weinberg
-A hagyományos szőlőtermesztés./Dertraditionelle Weinbau
-Teleki (Taussig) Zsigmond és családja munkássága Villányban./Die Tätigkeit von Teleki (Taussig) Zsigmond und die familie Teleki in Villány
-A minőségi bortermelés./DerQualitätsweinbau
-Borkereskedelem és borkereskedők Villányban, a villányi bor Európában. /Weinhandel und Weinhändler in Villány, die villányer Weine in Europa.

- Hegyrendek-Borrendek. Kiállítás a borrendek nemzetközi találkozója tiszteletére Keszthelyen a Georgikon Majormúzeumban. /Kovács Sándor múzeumigazgatóval közösen/ Bergorden-Weinordnen. Sonderausstellung in Keszthely, im Georgikon Maierhofmuseum, 13.05-31.l0. Mit Herrn Museumdirektor Sándor Kovács zusammen/

- Trianon 75. Tények és illuziók a közép-európai kisebbségek életében.Időszaki kiállítás a Mezőgazdasági Múzeum Georgikon Majormúzeumában, a Centrál-Európa Alapítvány szervezésében./ Trianon 75, Tatsachen und Illusionen im Leben der Völkern der zentraleuropäischen Minderheiten. Sonderausstellung in Keszthely, im Georgikon Maierhofmuseum.03.06 - 31.10.1995.

1996
- A kollektív büntetés áldozatai, Opfer der kollektiven Bestrafung (Historisch-volkskundliche Ausstellung zum Gedenken des 50. Jahrestages der Vertreibung der Ungarndeutschen.)

Kiállítás a Mezőgazdasági Múzeumban 1996. március 2- április 1-ig, majd Budakeszin, Budakalászin, Soroksáron, Bátaszéken, Szekszárdon (összesen 10 alkalommal felépítve) és Ulmban (1997. október 16-26-ig a Donauschwäbisches Zentralmuseumban) is bemutatva.

1997
- Magyar Borok Háza ( a Várban a Szent-Háromság téren, előkészület, szakszöveg írás, borkiválasztás, elrendezés, történeti metszetek)

- Múzeumi Történeti Borház (élő kiállítás, interaktív, borturizmus, borgasztronómia, bortörténet, borszervírozás, borkóstolás története a Mezőgazdasági Múzeumban a Turizmus Rt-vel közösen.)

1998
- Kis dugók - nagy borok (Mezőgazdasági Múzeum)
- Az év bortermelője, a villányi Bock József (Mezőgazdasági Múzeum)
- Szent Márton borától a szentelt borokig (Őszi-téli borfesztivál a Mezőgazdasági Múzeum Történeti Borházában)
- Italom, munkám, kenyerem, életem... Bortörténeti kiállítás a VII. Budapesti Nemzetközi Borfesztiválra, a Vörösmarty téren,
- Budapest a szőlő-bortörténet fővárosa. Kiállítás a Mezőgazdasági Múzeumban.
- Különleges ízek, magyar borok Európa szívében. Kiállítás Alt-Schwerinben az Agrarhistorisches Museum-ban.

1999.
- Az év bortermelője, az egri Gál Tibor (Mezőgazdasági Múzeum)
- Mi, villányiak (Mezőgazdasági Múzeumban a négy villányi kitüntetett borászról, Tiffán, Gere, Polgár, Bock)

2000.
- A magyar mezőgazdaság 1000 éve. (Mezőgazdasági Múzeum, főrendezője a 9 múzeológus által részletekben megrendezett témáknak, saját önálló része: Európa éléskamrája – fényben és árnyékban című rész 1850-1921-ig.)

2001.
A Vajdahunyadvárban:
- "A magyar mezőgazdasági szakirodalom kezdetei", időszaki kiállítás a Mg. Könyvhónap tiszteletére, 2001.február.
- "Az év bortermelői" 2001. május 25. és konferencia a nagy tanácsteremben. Dr. Vonza András miniszter megnyitásával.
-"Ősz, szüret” 2001. szeptember (Kovács Judittal).
-"Szent Márton napi borok". 2001.november 11.
- Az év bortermelője: Figula Mihály.
- Esztergomban a Mária-Valéria Híd avatása alkalmával borfesztivál és a “Királyok és prímások borai. Híd a szívekhez” c. szőlő-bortörténeti kiállítás.

2002.
- Kelet-Európa gyöngye, a Tokaji Aszú c. kiállítás a Vajdahunyadvárban, 2002. február 28-tól. Ugyan-e néven kisérő rendezvényként konferencia, és 28 tételes aszú évjárat kóstoló-bemutató
- Szent István napi borkóstoló és előadás, bemutató
- A globalizásió borai és a hungarikumok. Bemutató, borkóstoló, előadás a Múzeumi Majális alkalmából a Nemzeti Múzeum kertjében.
- Szent Márton-napi borkóstoló és bemutató, előadás

2003.
- A magyar szőlő-és bor Európában c. állandó kiállítás a Vajdahunyadvárban, megnyitó 2003. szeptember 8.

2004.
- Pannónia szőlőskertje. Kiállítás Pannonhalmán 2004. Március 25-december 15-ig, és december 15-február 27-ig a Magyar Mezőgazdasági Múzeumban.

2005.
- A 150 éves Református Egyetem tiszteletére a BTK Történelem Szak konferenciája rendezése, szervezése 2005.október 11. (Fejezetek a magyarországi reformátusok életéből..) és előadás, konferencia elnök
- “Monostori szőlő-és borkultúra” Gazdaságtörténeti konferencia Pannonhalmán a Főapátság épületében. Társszervező a Pannonhalmi Főapátsági Levéltár. Két előadással.
- A Magyar Bor Akadémia ünnepi téli (dec. 7.) ülésén Dr. Eperjesi Imrét és munkásságát méltató előadás.
- Emellett kb. 18 konferencián, rendezvényen vett rész, mint meghívott és tartott felkérésre előadásokat.
(jan. 22. Gyenesdiás-Községháza, Vince-nap,
febr. 17. Budafok-V. pince: A bor mint gyógyszer
május 17. Ambrus-Lukács-Simon könyvismertetés a Mg. Múzeumban
május 25. Pécs, Baranya Megyei Önkormányzat díszterme, Hungaricum konferencián: Szőlő-borvédő szentek,
május 27. Sárospatak, Régi fajták Hegyalján
szept. 23. Esztergom, Gvadányi terem: Dunakanyar élelmiszertermelés-története
október 11. KRE 150 éves jubileumi konferencia – Történelem Szak, Gazdaság-és Művelődéstörténeti Tanszék
nov. 3. Robot és dézsmamegváltás a bencés gazdaságokban…
nov. 4. Technológia-váltás a bencés gazdaságokban…1860-1945.
nov. 10. Villány-Bock rendezvény: Szent Márton és kultusza
dec. 29. Mezőgazdasági Könyvtár és Dok. Központ: Ister-Granum nap, Borszentek előadás
dec. 2. Maligán Étterem: HIR TV. Borkultúra előadás és beszélgetés felvétele, a karácsonyi (dec. 24, 25 és 27.-i adásba)
dec. 6. Prága, a Magyar Köztársaság Kulturális Intézete színháztermében: Tokaj borkultúrájáról előadás, és 3 tokaj-hegyaljai bortermelő Árvay János-Tokaj, Leskó István-Mád, Babits László-Tolcsva bemutatása
dec. 7. Brno - Magyar Turizmus Rt. kirendeltségén Tokaj történetéről előadás és sajtófogadás
dec. 8. Keszthely, Pannon Egyetem, Pethe Koll. Uradalmi kertek 18-19.sz. fordulóján, a Festetics-Konferencián.

2006.
- KRE-n ünnepi konferencia szervezése 1956 tiszteletére, előadás: A híres 56-os aszú története, és az élelmiszersegélyek története. Konferencia levezető elnök.
- KRE és a Mezőgazdasági Múzeummal, valamint a Corvinus Egyetemmel közösen: Lippay János és kora. Konferencia szervezés és előadással.
- A Mezőgazdasági Múzeumban állandó kiállítás: A magyar mezőgazdaság története. III. rész. A török kor agrárgazdasága és agrártársadalma – c. rész.
- A Prágai Magyar Kultúra Házában Villány, a borvidék és két gazda, Polgár Zoltán, Kovács István bemutatása, villányi kiállítás a pincében itt.
- Katolikus Rádióban a szőlő-borkultúráról, október.

2007.
- Vince napi gazdarandevú. 3 napos rendezvény január 22. Vince nap alkalmából. Két kiállítás és rendezvénysorozat, kirakodó vásár, gazdabemutató, “Az Év Bortermelője: Garamvári Vencel”-bemutatása, történeti borkóstoló.
- Számos előadás tartása, rendszeresen a Kossuth Rádióban, MR1 adásban minden hét hétfőjén hajnalban 5:15-kor, a paraszti-népi kalendáriumokról, a neves és jeles napokról, a Katolikus Rádióban a boros kerekasztalról, október.
- Múzeumok éjszakáján Borkóstoló Akadémia szervezése, két előadás tartása a Mezőgazdasági Múzeumban.

2008.
- Vince napi gazdarendevú.
- Múzeumok éjszakáján Borkóstoló Akadémia szervezése, két előadás tartása a Mezőgazdasági Múzeumban.
- HÍR-es Íznapok. Aug végén, az utolsó hétvégén (szombat-vasárnap) gazdatalálkozó és programok szervezése az AMC-megbízásából, kóstoltatások szervezése, előadások, színpadi műsorok, gyerek-múzeumpedagógiai műsorok stb.
- Reneszánsz bor, reneszánsz élet, Tokaj reneszánsza. (A Reneszánsz Év kiállítása a Magyar Mezőgazdasági Múzeumban). 2008. május-november 15-ig.

2009.
- Múzeumok éjszakáján Borkóstoló Akadémia szervezése, két előadás tartása a Mezőgazdasági Múzeumban.
- Az Év Bortermelője: Konyári János. Vitrinkiállítás a Magyar Mezőgazdasági Múzeumban.
- Múzeumok Őszi Fesztiválján két előadás Szent Mártonról: Mezőgazdasági Múzeumban 2009. nov. 14. 14.h-tól, Természettudományi Múzeumban 2009. nov. 14. 20.h-tól

2010.
- Az “Év Bortermelője” Dr. Lőrincz György egri borász. Kiállítás a Magyar Mezőgazdasági Múzeumban.
- Történeti borkóstoló Dr. Lőrincz Györggyel és Mészáros Mártával, Kiskunfélegyházán a Kiskun Múzeumban.

2011.
- Az “Év Bortermelője” Légli Ottó balatonboglári borász. Kiállítás a Magyar Mezőgazdasági Múzeumban.
- Állandó Kádár-történeti kiállítás a Keszthelyi Georgikon Majormúzeumban

2012.
- Az “Év Bortermelője” Vida Péter szekszárdi borász. Kiállítás a Magyar Mezőgazdasági Múzeumban.
- Történeti borkóstoló Vida Péterrel és Mészáros Mártával, Kiskunfélegyházán a Kiskun Múzeumban.
- Az éltető víz. Kiállítás a Magyar Mezőgazdasági Múzeumban.

2013.
- Színek, illatok, ízek –c. kiállítás (Nagy Ágotával) a Magyar Mezőgazdasági Múzeumban.

Emellett 2001-től rendszeres előadások tartása a Károli Gáspár Református Egyetemen, többek közt:
- Bevezetés a magyar borkultúra gazdaság-és művelődéstörténetébe. I-II.
- Egy katasztrófa (filoxéra 1875-) története
- A reformáció “virágai”. A füveskönyvek világa.
- Bevezetés a gazdaságtörténetbe.
- Bevezetés a művelődéstörténetbe.
- Gazdaságtörténeti topográfia és ikonográfia.
- A felvilágosodás magyarnyelvű gazdasági-szőlészeti-borászati szakirodalma.
- A magyar református gazdasszonyok I-II.
- Nagyváthy a reformer református (18. sz. közepe-a magyar reformkorig)
- Reneszánsz kertek Erdélyben
- A keszthelyi Georgikon és tangazdasága
- Gazdálkodó vidéki lelkészek és papok-néptanítók
- Bevezetés a néprajzba
- Bevezetés a muzeológiába
- Koraújkori kertek és borok az Erdélyi fejedelemségben

2011-től az Egri Eszterházy Károly Főiskola “Borkultúra” MA (MSc) szakán is:
- A magyar borászati szakirodalom kialakulása, európai előzményei.
- A magyarországi szőlő-borkultúra története.
- A magyar szőlő-bortermelés technológia története.
- A bor kereskedelemi kultúrája, története.
- Magyarországi hires borvidékek, régiók, szőlőhegyek története
- Olaszország borászata
- Bor és gasztronómia
- Borturizmus, borfesztiválok, rendezvények
- Gyakorlati borturizmus-kirándulások borvidékekre
- A bor nemcsak vegyület... (Borkémia)

Film és multimédia

1996. Bordal (7 részes bortörténeti film, Duna TV, Dunatáj Alapítvány, leadta többször az MTV1, az MTV2, a Duna TV)
1996-2000 Több kisebb bortörténeti filmetűd a Dunatáj Alapítvánnyal, a Duna TV adta le.
2007. Séta a Történeti borház és pincemúzeumban (cca. 40 perces film a középkori és a Zsigmond, Mátyás korabeli borpincékről, múzeális használatukról)
2008. Somló. A Kreinbacher Pincészet megrendelésére. (cca. 12 peces film Somló történetéről)
2011-2012. Budafok története, Barlaglakások, Budafoki németek története, Budafoki pincerendszer története, A Záborszky Pince, Dunai borkereskedelem története, cca 5 perces filmek
Digital Textboocks (5 db.): (Az egri Eszterházy Károly Főiskola Borkultúra Szak digitális tankönyvei) 2010-2012.
- A magyar szőlészeti-és borászati szakirodalom kialakulása, európai kapcsolatai (internetes tankönyv, angolul is).
- A magyar szőlő-és bortermelés kultúrája (internetes tankönyv).
- A magyar szőlészet és borászat. (A szőlő- és bortermelés története, a magyar (kelet-európai) borkultúra gyökerei és európai kapcsolatai) (internetes tankönyv).


Konferenciaszervezés

2002. - Kelet-Európa gyöngye, a Tokaji Aszú c. kiállítás a Vajdahunyadvárban, 2002. február 28-tól. Ugyane néven kísérőrendezvényként konferencia, és 28 tételes aszú évjárat kóstoló-bemutató.

2005. - A 150 éves Református Egyetem tiszteletére a BTK Történelem Szak konferenciája rendezése, szervezése 2005.október 11. (Fejezetek a magyarországi reformátusok életéből..) és előadás, konferenciaelnök, szervező.

- “Monostori szőlő-és borkultúra” Gazdaságtörténeti konferencia Pannonhalmán a Főapátság épületében. KRE Gazdaság- és Művelődéstörténeti Tanszék, a Magyar Mezőgazdasági Múzeum és a Pannonhalmi Főapátsági Levéltár konferenciája. Két előadással, elnök, szervező.

2006. - KRE-n ünnepi konferencia szervezése 1956 50. évfordulója tiszteletére, előadás: A híres 56-os aszú története, és az élelmiszersegélyek története. Konferencia levezető elnök.

- KRE és a Mezőgazdasági Múzeummal, valamint a Corvinus Egyetem Budai Campussal közösen: Lippay János és kora. Konferencia szervezése a Mezőgazdasági Múzeumban, és előadás.

2007.
- Vince napi gazdarandevú. 3 napos rendezvény január 22. Vince nap alkalmából. Két kiállítás és rendezvénysorozat, kirakodó vásár, gazdabemutató, konferencia, “Az Év Bortermelője: Garamvári Vencel”-bemutatása, történeti borkóstoló.

- Múzeumok éjszakáján Borkóstoló Akadémia szervezése, két előadás tartása a Mezőgazdasági Múzeumban.

2008. - Múzeumok éjszakáján Borkóstoló Akadémia szervezése, két saját előadás tartása a Mezőgazdasági Múzeumban.

- HÍR-es Íznapok. Aug végén, az utolsó hétvégén (szombat-vasárnap) gazdatalálkozó és ferencia szervezése az AMC-megbízásából, kóstoltatások szervezése, előadások, színpadi műsorok, gyerek-múzeumpedagógiai műsorok stb.

2009. - Múzeumok éjszakáján Borkóstoló Akadémia szervezése, két előadás tartása a Mezőgazdasági Múzeumban.

- Édes ünnepek és cukormentes hétköznapok. A Károli Gáspár Egyetem Koraújkor- Gazdaság-és Művelődéstörténeti Tanszéke és a Kiskun Múzeum, valamint a Néprajzi Társaság Anyagi Kultúra Szakosztály közös konferenciája 2009. május 25-26. Kiskunfélegyházán. Szervező (Mészáros Mártával és Báti Anikóval), előadó. Konferenciakötetként megjelent: Studia Caroliensia 2010. 3-4.

2010. - Mikes Kelemen (Politikai játszmák és bujdosói hétköznapok). Nemzetközi Konferencia a Károli Gáspár Református Egyetemen, szervező, előadó.

2011. - A Makkai család (Makkai Sándor, Makkai László, Illés Lajos) jelentősége Erdély és Magyarország művelődéstörténetében. KRE Koraújkor, Gazdaság- és Művelődéstörténeti Tanszék konferenciája, társszervező Kurucz Györggyel.Zsigmond Csoma

Title: Professor Dr. DSc.
Gender: M
Year of Birth: 1952
Place of Birth : Hungary
Email-address(es): Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Office Phone Number: 00 361483 2961; 70-677-1952

Doctoral Studies
Year of Doctoral Defence (PhD / CSc): 1988 CSc
Discipline: Agrarian History
Title of Thesis: Dunántúli szőlészeti-borászati hagyományok
Issuing Institution: Hungarian Academy of Sciences

MA Studies
Year of Obtaining the MA Degree: 1975
Discipline(s): Horticulture
Issuing Institution: University of Horticulture
Year of Obtaining the MA Degree: 1981
Issuing Institution: Vienna University
Ethnography

Further Studies and Qualifications

Institution Qualification Year of Obtaining the Qualification
Hungarian Academy of Sciences DSc. 2000
     
     

Employment
Current Employer: Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary
Faculty: Humanities
Institute: Institute of History
Department: Early Modern, Economic, and Educational History
Current Position(s): Head of Department (2001-2010), professor emeritus

Other Previous Employers: Museum of Hungarian Agriculture
Other Previous Positions Held: Museologist


Areas of Research and Teaching

German-Hungarian Relations in the Eighteenth Century
Early Modern Economic and Social History

Protestantism and Education in Early Modern Times

Membership in Research Groups and Projects

Reformed Church Cultural History Research Group, Early Modern, Economic, and Educational History Department

Protestantism and Transylvania Research Group, Early Modern Economic, and Educational History Department

Educational Functions, Curriculum Development and Other Teaching-Related Activities

Period Function or Activity
1994 Kertészettörténet, néprajz, történeti ökológia. Egyetemi jegyzet-szöveggyűjtemény a Corvinus Egyetem Budai Campusa részére (In association with Deáky, Zita)
2010-2012 4 digital textbooks for Eszterházy Károly Teacher Training College of Eger 1. Borászati szakirodalom és európai kapcsolatai 16-20. sz., 2. The Literature of Viniculture and Its European Connections in a Historical Perspective, 16th-20th Centuries
2. Szőlészet-borászattörténet Magyarországon, 3. A szőlő-és bortermelés kultúrája
   
   
   

Language Skills

Language Level and Kind of Proficiency
Russian Medium
German Medium
   
   
   

Honours, Distinctions, and Prizes

Name of Distinction Issuing Institution Year of Issuing
Ministerial Commendation Ministry of Education and Culture 1991
The Wine Book of the Year Award Hungarian Wine Aacademy 2009
     

Membership in Academic Societies

Name of Organization Function (if any)
Hungarian Academy of Sciences, Agrarian History Committee  
Material Culture Subcomittee of the Hungarian
Ethnography Society
President
Gesellschaft für Geschichte des Weins, Wiesbaden  
Verein für Österreichische Volkskunde, Wien  
Gesellschaft für Deutsche Agrargeschichte  
Hungarian Wine History Society President
   
   
   

Guest Professorships and Research Fellowships in Foreign Institutions

Period Institution Activities
1980-81 University of Vienna, Institut für Volkskunde Visiting Fellow
1987-88 University of Marburg an der Lahn Research Fellow
     
     
     

Promotorship in Doctoral Studies

Name of
Doctoral Student,
Institution
Research Topic / Title of Dissertation Year of Defence
(if applicable)
Molnár Bernadett,
KRE BTK
Ökokritika (Fekete István)  
Muskovics Andrea,
ELTE BTK
A Zsámbéki-medence pincéi  2013
Farkas Vince Kristóf    2015
Kocsis Annamária    2022
Szilágyi Zita    2022

Opponentship in Doctoral Defences

Name of
Doctoral Student,
Institution
Title of Dissertation Year of Defence
Beck Tibor,
ELTE BTK
A filoxéra Magyarországon 2005
Vörös Andrea,
Pécsi Egyetem BTK
Pécs tőkés vállalkozói, kereskedői 2006
Fodor Ferenc,
ELTE BTK
Duna-Tisza közi Homokhátság kertkultúrájának története 2006
Lichtneckert András,
Debreceni
Egyetem BTK
Az arácsi szőlőhegy a középkor óta 2007
Marton Szabolcs,
Szegedi
Egyetem BTK
A magyar szeszes italok története (kumisz, sör, pálinka) 2007
Máté Andrea,
Pécsi Egyetem BTK
A „Pannon borrégió” agrárföldrajzi és borturisztikai értékelése 2009
     
     

 

List of Publications

(MTMT)

Monographs

1986.- “Nászéjszakák bora” a Somlai. Mezőgazdasági Kiadó. Budapest.

1993.- Uradalmi és jobbágy-paraszti szőlő-bortermelés Somlón /17-20. század közepéig/ Termeléstörténeti, történeti - ökológiai tájmonográfia. Debrecen.

1994. - ...és hol a vidék zsidósága...? Történeti és néprajzi tanulmányok a falusi, mezővárosi zsidók és nemzsidók együttéléséről. Budapest. Centrál Európa Alapítványi Könyvek 2. (Deáky Zitával és Vörös Évával)

1995. - Szőlészeti, borászati hagyományok, a megújulás és a közösség kötelékében(Kapcsolatok, hatások, konfliktusok Dunántúl és Európa között a 17. század végétől a 20. század elejéig) 1995.

1997. - Kertészet és polgárosodás. Az európai szőlészeti-borászati-kertészeti ismeretek oktatása, szaktanácsadása a Georgikonban és a Keszthelyi Uradalomban, a 18. sz. végétől a 19. sz. közepéig). Agrártörténeti-agrártudomány-történeti tanulmány. Bp.

1998. - Falusi környezet –nagyvárosi ellátás. (Budapest a kert-, a szőlő-, és bortörténet városa). Agrártörténeti, agrártudomány-történeti, agráretnográfiai városmonográfia Pest, Buda, Óbuda városegyesítése 125. évfordulóján. Bp.

1999. - Szent Vincétől - Szent János poharáig. Bp.

2001. - Hagyományok-Ízek-Régiók. (Magyarország hagyományos és tájjellegű mezőgazdasági és élelmiszer-ipari termékeinek gyűjteménye I-II. Budapest. FVM-AMC kiadása. (I. kötet 415 old., II. kötet 365 old.).

2002. - A borkóstolás története, művészete, gyakorlata. Bp. Agroinform Kiadó.

2004. - Történeti borkalendárium. Mezőgazda Kiadó. Budapest.

2006. - Bortörténeti Breviárium. (Magyar borföldrajz kicsiknek, nagyoknak, kelettől nyugatig, északtól délig). Agroinform Kiadó. Budapest. 291 p.

2008. - Nők a magyar szőlő- és borkultúrában. Agroinform Kiadó. Budapest. 187 p.

2009. - Borban a vigasság (A bor közösség- és hangulatformáló ereje Magyarországon).
Bp. 384 p.

2009 - A zalakarosi szőlő és bor helye az Alpok és a Balaton között.(Történeti-néprajzi, agrár- és helytörténeti monográfia egy zalai falu szőlő-borkultúrájáról kelet-nyugat, és észak-dél között. 250 p. Ökormányzat Kiadása. (Novák Ferenccel)

2009 - Késő reneszánsz, kora újkori kertek és borok Erdélyben. Magyar Mezőgazdasági Múzeum - Agroinform Kiadó. Budapest. 256 p.

2011.

- Az Egri Eszterházy Károly Főiskola “Borkultúra” MA szakán 3 + 1 elektonikus tankönyv írása órarendi tantárgyak számára:

- A magyar borászati szakirodalom kialakulása, története. Ez angol fordításban is.

A magyarországi szőlő-borkultúra története.

- A magyarországi szőlő-bortermelés története.

 

2013.

- Munkásságának tiszteletére jelent meg 60. születésnapjára az Őt köszöntők  kötete: Szőlő, bor, termelés, fogyasztás, társadalom. Borkultúra és társadalom visszatekintve a 21. századi Magyarországról. Agroinform Könyvkiadó és a Magyar Bortörténeti Társaság. 606 old. ISBN: 978-963-08-5828-1.

 

2015. 

Szőlőkatasztrófák Magyarországon.  Agroinform  Kiadó és Nyomda. 295 old.

- Paraszti virágkultúra Magyarországon. Agroinform Kiadó és Nyomda. 310 old.. 

 2017.

– A reformáció borai és virágai. Agroinform Kiadó és Nyomda, 308 old.

 
Edited Books and Journals

1991. - A Duna menti népek hagyományos műveltsége.Tanulmányok Andrásfalvy Bertalan tiszteletére./Die Kultur der Völker von Donau. Festschrift für Bertalan Andrásfalvy/. Budapest. Haupt Red. Halász Péter

1993. - Tanulmányok és közlemények a Kárpát-medence peremterületeinek szőlő-burkultúrájáról. /Studien und Veröffentlichungen zur Winzer- und Keltereikultur in den Randgebieten des Karpatenbeckens/. In: Néprajzi Látóhatár /Ethnographische Rundschau/. 1993/3. II. évf./Jahrgang/. S. 228.

1994. - ...és hol a vidék zsidósága...? Történeti és néprajzi tanulmányok a falusi, mezővárosi zsidók és nemzsidók együttéléséről. Budapest. Centrál Európa Alapítványi Könyvek 2.

2000. - Millenniumi szőlős-boroskönyv. A szőlő és bor Magyarországon. (Írások és gondolatok egy agrárágazat múltjáról, jelenéről, jövőjéről, a harmadik ezredfordulón). Bp. Agroinform Kiadó. (Balogh Istvánnal szerk.)

2000. - Galambos Ferenc OSB alsóőri/Unterwart-(Ausztria) plébánosa ünnepi köszöntő kötete.
(Festschrift für OSB. Ferenc Galambos, röm.kath. Pfarrer von Unterwart/Österreich). In: Néprajzi Látóhatár 2000/3-4. (Viga Gyulával)

2009. - „ad vinum diserti…” Monostori szőlő- és borgazdálkodás. (Dénesi Tamással szerkesztett). Pannonhalma - Bp. (Pannonhalmi Bencés Apátság Levéltára – Magyar Bortörténeti Társaság) 229 p.

Báti Anikóval: Életképek a Kárpát-medence életéhez. Középkori anyagi kultúra Magyarországon. 2014. Budapest. 240 oldal. Magyar Néprajzi Társaság.


Chapters in Books

1987.- Czibulya Ferenc: Bolgár kertészek magyar földön. A történeti utószó. Mezőgazdasági Kiadó. Bp.

1994. - ...és hol a vidék zsidósága...? Történeti és néprajzi tanulmányok a falusi, mezővárosi zsidók és nemzsidók együttéléséről. Budapest. Centrál Európa Alapítványi Könyvek 2. (Deáky Zitával és Vörös Évával)

1997. - Die Landwirtschaft und die Agrargesellschaft der Deutschen in Budapest und in seiner Umgebung seit dem Ende des 17. Jahrhunderts bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts. In: Deutsche in Budapest. Könyvfejezet/Buchkapitel. 216-235. Zusammengestellt von Wendelin Hambuch.

1998. -A budapesti és a Budapest környéki németek mezőgazdasága és agrártársadalma a 17. század végétől a 20. század közepéig. In: Németek Budapesten. Bp.140-157. Szerk: Hambuch Vendel

- Kertészet és polgárosodás. In: Régi magyar kertek. Szerk: Géczi János és Stirling János. Vár Ucca 17. pp. 350-381.

2000. - Millenniumi szőlős-boroskönyv. A szőlő és bor Magyarországon. (Írások és gondolatok egy agrárágazat múltjáról, jelenéről, jövőjéről, a harmadik ezredfordulón). Bp. Agroinform Kiadó.

- Galambos Ferenc OSB alsóőri/Unterwart-Ausztria plébános ünnepi köszöntő kötete. (Festschrift für OSB. Ferenc Galambos, röm.kath. Pfarrer von Unterwart/Österreich). In: Néprajzi Látóhatár 2000/3-4.

2003. - A magyar bor útja. BKL Kiadó. Szombathely.

- A hungarikumok története és szerepe. In: Kertészeti hungarikumok. (Magyarország az ezredfordulón. Stratégiai tanulmányok a Magyar Tudományos Akadémián II. Az agrárium helyzete és jövője. Szerk: Glatz Ferenc, Nyéki József és Papp János. MTA Társadalomkutató Központ, Bp. 31-46.

2004. - Magyar borhagyományok, borivási szokások. Válogatott írások a Magyar borkultúráról. Szerk: Lelkes Lajos. Mezőgazda Kiadó. Bp.

- Szőlészeti-borászati és kertészeti kiállítások. In: Magyarország mezőgazdasága országos kiállításokon. Hungarian agriculture at national exhibitions. (OMÉK díszkötet). Szerk: Estók János.

2007. - Magyar füves- és gyógyborok. Budapest. 423 p.

2009. - „ad vinum diserti…” Monostori szőlő- és borgazdálkodás. (Dénesi Tamással szerkesztett). Több fejezet szerzője. Pannonhalma - Bp. (Pannonhalmi Bencés Apátság Levéltára – Magyar Bortörténeti Társaság) 229 p.


Articles in Academic Reviews (Printed and Electronic)

1982. - A szőlőfajtaváltás és hatása Somlón /XVIII-XX.század/. /Der Rebsortewechsel und seine Wirkung auf die Schomlauer Weingegend XVIII-XX./ In: Agrártörténeti Szemle /Agrarhistorische Revue/ Bd. 3-4. S. 379-387.

1983. - Késes metszőollók Magyarországon. Az eszközváltás hatása a tőkemüvelés és metszési módokra. /Die Messerrebscheren in Ungarn. Die Wirkung des Gerätewechsels auf die Schnittmethoden beim Weinbau. In: Ethnographia /Zeitschrift für Ungarische Volkskunde/ Bd. 1. S. 51-66.

1987. - A dunántúli néptanitók és papok küzdelme a filoxéra ellen. / Der Kampf der Dorflehrer und der ländlichen Pfarrer in Transdanubien gegen die Reblaus. Beiträge zum Natio- nalzusammenschluss gegen die Reblaus/ In: Agrártörténeti Szemle /Agrarhistorische Revue/ Bd. 3-4. S. 677-691.

1992. - A felsőőri bicskák és dunántúli kusztorák. Adatok a nyugat-magyarországi népi fémművességhez és az Alpok, valamint a Kárpát-medence gazdasági kapcsolataihoz. /Messerschmiede in Oberwart. Angaben zur volkstümlichen Metallkunst in Westungarn und zu den Wirtschaftsbeziehungen zum alpinen Bereich und zum Karpatenbecken/ In: Ethnographia 1992/3-4. S.219-239.

1995. - Az európai és a magyarországi szőlészeti-borászati ismeretek oktatása a keszthelyi Georgikonban (XVIII. sz.vége - XIX. sz. közepe.) In: Agrártörténeti Szemle 1995. 1-4. 190-243.

1995. - Másság-tolerancia-munkamegosztás. A kóser élelmiszer-alapanyagok termelése, előállítása során. In: Ethnographia CVI. (1995) 1. 85-119.

1997. - Haszonkertészeti ismeretetek és uradalmi gyakorlat a Dunántúlon és Nyugat-Magyarországon a XVII. század végétől a XIX. század közepéig. In: Agrártörténeti Szemle (1997).343-452.

1998. - A szőlészeti-borászati szakirodalom kialakulása Magyarországon (18-19. sz.) In: Századok 1998/4. 859-908.

- Paraszti-uradalmi szőlőfajtaismeret és használat a Kárpát-medence nyugati területein a középkortól a XX. század közepéig. (Az ősi és hungaricum szőlőfajták történeti-ökológiai, ethno-ampelográfiai vizsgálata. In: Ethnographia. 1998/2. 505-549.

2005. - Egy felsőőri népiskolai kéziratos gyümölcstermesztési jegyzete 1856-ból és tanulságai. Adatok Nyugat-Magyarország és az Alpok vidékének újkori népi és államilag szakoktatott, felkarolt gyümölcskultúrájához. In: Ethnographia, 2005/2. 183-247.

2011. - A mindennapi természetismeret tükröződése Károli Gáspár bibliafordításában. In: Magyar Terminológia. 2011. 4. kötet. 1. szám. 82-87.


Conference Proceedings (Printed and Electronic)

MAGYAR NYELVEN

1984. - A magyar anyagi kultúra és népi társadalom kutatása Ausztriában /l970-981/ /Forschung der ungarischen materiellen Kultur und der bauerlichen Gesellschaft in Österreich /1970-1981/. In: A határainkon kivüli magyar néprajzi kutatások /Ungarische Ethnologische Forschungen ausserhalb unserer Grenzen./ Budapest. S. 199-208.

1985.- A filoxéra és hatása a Káli-medencében. /Die Phylloxera - Reblaus und ihre Wirkung im Káli-Becken/ In: Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei /Mitteilungen der Museen des Komitats Veszprém/ Veszprém. Bd. 17. S. 733-757.

- A pannonhalmi főapátság és a magyarországi bencés rendházak küzdelme birtokaikon a filoxéra ellen. / Kampf gegen die Reblaus auf den Gütern der Erzabtei zu Pannonhalma und auf den anderen Gütern des Benediktiner Ordens in Ungarn. / In: Magyar Mezôgazdasági Múzeum Közleményei. /Mitteilungen des Ungarischen Landwirtschaftsmuseums/ Bd. l984-l985. Budapest. S. 173-213.

1986. - A metszőolló megjelenése Magyarországon és nyugat-európai előzményei. /Die Erscheinung der Rebschere in Ungarn und ihre westeuropäischen Vorgänger/ In: Kertészeti Egyetem Közleményei/ Mitteilungen der Universität für Gartenbau/. Bd. 1984. Budapest. S. 321-326.

- A kővágóőrsi ürmös és a törökök emléke: a mustméz. / Der Wermutwein von Kôvágóőrs-Umgebung von Badacsony- und die Erinnerung an die Türken: der Mosthonig./ In: Történeti és néprajzi dolgozatok a Káli-medencéből. / Historische und Ethnographische Aufsätze aus dem Kaler-Tal. / Hg.: Lackovics Emőke. Veszprém. S. 27-30.

- A kővágóőrsi aszúborok és hírük. / Ausbruchweine von Kővágóőrs und ihr guter Ruf./ In: Történeti és néprajzi dolgozatok a Káli-medencéből. /Historische und ethnographische Aufsätze aus dem Kaler-Tal. Hg.:Lackovics Emőke.Veszprém. S. 30-33.

1987. - Minőségi bortermelésre törekvés Dunántúlon a XVII-XIX. században. /Die Entstehung der wissenschaftlichen und qualitäten Betrachtung der Weinbereitung und des Weinbaues in Transdanubien im 17-19. Jh. / In: Lippay János tudományos ülésszak előadásai l984-ben. /János Lippay Tagungshäfte der Universität für Gartenbau/ Budapest, Bd. 1. S. 319-329.

1988.- Gazdasági-kulturális és családi kapcsolatrendszer Káli-medence és Stájerország valamint az egykori Nyugat-Magyarország és Felső-Őrség /Dél-Burgenland/ között. / Wirtschaftliches und kulturelles Beziehung-System zwischen dem Kaler - Becken und der Steiermark, sowie der Oberen Wart /Südburgenland/ und Westungarn/ In: Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei / Mitteilungen der Museen im Komitat Veszprém/Veszprém. S. 133-165. In: Kapcsolatok rendszere a Káli-medence falvaiban, a 18-20. sz-ig. System der Beziehungen in den Dörfern des Kaler-Tales vom l8 Jh bis zum 20. Jh. Hg.: Lackovits Emőke.

- A Munkaeszköztörténeti Archivum és a Georgikon Majormúzeum évfordulója /25 Jahre Jubileum des Arbeitsgerätehistorischen Archivs und das Georgikon Maierhofmuseum/ In: Arator. Dolgozatok Balassa Iván tiszteletére./Arator. Festschrift zum 7O. Geburstag von Iván Balassa./ Hg.: Voigt Vilmos - Balázs Géza. Budapest./1987/ 268.. S.15-19.

- Die Märkte in Oberwart, ihre Bedeutung für den Warenaustausch und den Warentransport. In: Märkte und Warenaustausch im pannonischen Raum. Vortäge des 4. Internationalen Symposiums “Ethnographia Pannonica” in Székesfehérvár l987. Székesfehérvár. Hg.: László Lukács. S. 184-187. - Bäuerliche Blumengärten un die Frauen. In: Acta Museorum Agriculturae. XX. l987 /1988/./Mitteilung der Landwirtschaftsmuseen. CIMA 8. S. 143-149.

1989. - Beschaffung von weichem Bauholz /Nadelholz/ in Mittel-Transdanubien. /Angaben zur Tätigkeit der Holzfuhr- und Zimmerleute aus der Oberen Wart. In: Ideen, Objekte und Lebensformen. Gedenkschrift für Zsigmond Bátky. l989. Székesfehérvár. S.227-236. Hg: Béla Gunda, László Lukács, Attila Paládi-Kovács.

- Emmausfest am Weinberg von Bóly /Deutschbohl in Südungarn.Untersuchung des Volksreligiösen, ethnischen, interethnischen und sozialstrukturellen Osterfestkreises in einem Stiffoler-Dorf. In: Fremdsein. Minderheiten und Gruppen in Hessen. Hessische Blätter für Volks- und Kulturforschung. l988 /l989/ Neue Folge.23. Marburg an der Lahn. S. 129-144.

1991. - A hagyományos gazdálkodási kép és az etnikai azonosságtudat a Kárpát-medencében /18-19.sz./ /Das traditionelle Wirtschaftsbild und die ethnische Identität im Karpaten-Becken /18-19.Jh./ In: Nemzetiség - Identitás /Nationalität und Identität/ Békéscsaba - Debrecen. S. 97-107.

- Etnikai és mentalitásbeli sajátosságok a dunántúli németek szőlő- és bortermelésében a XVII.-XX.században. Gazdasági integráció egy művelési ágon belül. /Ethnische und Mentalitätseigenschaften im Weinbau der Deutschen Transdanubiens, XVII.-XX. Jahrhunderte/. In: A Duna menti népek hagyományos műveltsége./Die kultur der Völker von Duna/ Hg: Halász Péter. Budapest. S. 277-287.

1992. - Idegen nyelvet beszélő szolga- és cseregyerekek a Kárpát-medence nyugati területén./Knecht- und Tauschkinder in den westlichen Gebieten des Karpatenbeckens, bei eine Fremdsprache lernen. In: Néprajzi Látóhatár /Ethnographische Rundschau/1992 1-2. S. 54-70.

- Tézisek Tessedik Sámuel kertészeti megfigyeléseihez és munkásságához./Thesen zu den gartenbaulichen Beobachtungen und Tätigkeit von Schamuel Teschedik / In: Kertészeti és Élemiszeripari Egyetem Lippay János tudományos ülésszak előadásai. /Vorträge der wissenschaftlichen Sitzung von János Lippay an der Universität für Gartenbau/. 1992. 786-788.

- A hagyományos gazdálkodási kép és etnikai azonosságtudat a Kárpát-medencében. 18-19. század. In: Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve I. Kolozsvár. Szerk.: Keszeg Vilmos. 1992. pp. 7-24.

- Az őrvidéki magyarság gazdasági és kultúrális kapcsolatai a Dunántúllal (16.-20. sz. eleje)./Wirtschaftliche und Kulturelle Beziehungen der Madjaren von Obere Wart mit dem Transdanubien von 16. Jh.-bis Anfang des 20. Jh.s/ In: Savaria. A Vas Megyei Múzeumok Értesítője 21/1. 1992. 9-20.

1994. - Kertészeti vásártípusok a Kárpát-medencében (XVIII-XIX.század) /Gartenmarkt-Typen in Karpaten-Becken (18-20. Jh.) In:Néprajzi Tanulmányok Ikvai Nándor Emlékére II. Studia Comitatensia 24. /Ethnographische Studien andenken zu Herrn Nándor Ikvai.II/. Szerk./Redigiert/ Novák László. S. 61-67.

1996. A kertészet gazdasági és társadalmi jelentősége Magyarországon a XIX. század Második felében. In: Agrártörténeti Szemle (XXXVIII) 1996. 1-4. 3-38.

1997 - A kertészet fejlődése és a népiskolák, néptanítók szerepe az ismeretek elsajátításában, terjesztésében a 19. sz. második felében. In: Népiskolák Magyarországon. Tatabányai Múzeum Tudományos Füzetek 1. Tatabánya 1997. 91-126.

- Peter Jordan, az ausztria és magyarországi agrárszakoktatás és mezőgazdaság szürke eminenciása. Adatok az osztrák-magyar és az európai mezőgazdasági kapcsolatokhoz a XVIII-XIX. század fordulóján. In: Iskola és társadalom. Zalai Gyűjtemény 41. Zalaegerszeg 1997. Szerk: Sasfi Csaba. 115-131.

1998. - Herder ma. Szimpózium Bécsben, 1997. április 10-13. In: Ethnographia. 1998/2. 685-691.

2000. - Cseregyerekek és a mezőgazdasági innovációk (A Kárpát-medence nyugati és északi területein a 18. századtól a 20. század első negyedéig. In: Néprajzi Látóhatár 2000/3-4. 79-87.

- A régi magyar kertészeti tájfajták szerepe az európai és a magyarországi agrobiodiverzitásban. In: Az agrobiodiverzitás megőrzése és hasznosítása. Budapest-Tápiószele. Szerk: Gyulai Ferenc. 2000. Szekció II/1.

-Tauschkinder und die landwirtschaftlichen Innovationan (Im westlichen und nördlichen Gebiet des Karpatenbeckens vom 18. Jahrhundert bis zum ersten Viertel des 20. Jahrhunderts). In: Néprajzi Látóhatár 2000/3-4. 87-94. Ünnepi írások a 80 esztendős Galambos Ferenc Iréneusz OSB. Tiszteletére. Szerk: Csoma Zs.-Viga Gy.

- Nagy állatok kóser vágása a falusi-mezővárosi környezetben Magyarországon a 18-20. században. In: Népi vallásosság a Kárpát-medencében III. Pécs. Dunántúli Dolgozatok (D) Néprajzi sorozat. 2000. 123-130. Szerk: L. Imre Mária.
Millenniumi szőlős-boroskönyv. A szőlő és bor Magyarorzságon )Írások és gondolatok egy agrárágazat múltjáról, jelenéről, jövőjéről a harmadik ezredfordulón). Bp. 2000. Agroinform. (Balogh Istvánnal)

2001. - A budai szőlő-borkultúra virágzása és pusztulása. In: Hegytörténet. Hegytörténeti Konferencia, Budapest-Hegyvidék. 2000. Szerk: Novák Ferenc. Bp. 2001. 47-56.

2003. - A magyarországi zsidó hitközségek gazdasági autonómiája. In: Autonóm közösségek a magyar történelemben. (Bibliotheca Cumanica.) Szerk: Bánkiné Molnár Erzsébet. 2003. Kiskunfélegyháza. 221-228.

- A hungarikumok története és szerepe. In: Kertészeti hungarikumok. (Magyarország az ezredfordulón. Stratégiai tanulmányok a Magyar Tudományos Akadémián II. Az agrárium helyzete és jövője. Szerk: Glatz Ferenc, Nyéki József és Papp János. MTA Társadalomkutató Központ, Bp. 31-46.

- „Magyarnak mondjuk-magyarul írjuk…” Magyarnyelvű szőlészeti-borászati-kertészeti szakirodalom a 18-19. század fordulóján. In: Apáczai Csere Emlékülés. Magyar Mezőgazdasági Múzeum. 2003. Budapest.

2004. - Die ungarischen Weingärten als Kulturlandschaften. In: Kulturlandschaft-Cultural Landscape Paysage Cultural. International Conference of Agricultural Museums. 2004. Lindlar. pp. 27-30.

2005. - Die kritischen Perioden und Ausbruchsmöglichkeiten des ungarischen Weinbaus und der Weinkunde im 20-sten Jahrhundert. In: The Development of Agriculture during 20th Century, its Documentation and Presentation in Museums. Roznov pod Radhoztem. (Csehország) In: CIMA XIV.

2006. - Az első női foglalkozási statisztika Magyarországon. A női emancipáció és az első részletes női népszámlálás. In: Nők a modernizálódó magyar társadalomban. Debrecen, 2006. 181-205.

- A Batthyány család jelentősége a XVI. sz. végi európai botanikában. In: A Batthyányak évszázadai. Körmend-Szombathely, 2006. 81-89.

2007. - Kofák a magyar népi társadalomban. In: A nők élete. Konferencia kötet. Szerk: Fábri Anna- Ujváry Gábor.

- Die erste (ungarische) Weindissertation zur Erlangung des Doktorates der Medizin und ihre Bedeutung für das Gesundheitswesen des österreich-ungarischen Reiches. In: Gesundheit und Hygiene im pannonischen Raum. Schlaininger Gespr?che 2003/2004. Wissenschaftliche Arbeiten aus dem Burgenland. Heft 120. 2007. 475-479.

- Luxusfogyasztás-kertészeti növényfajták (például a keszthelyi Festetics-uradalomban). In: A fogyasztás társadalomtörténete. Rendi Társadalom-Polgári Társadalom 18. 2007. Bp-Pápa. 97-112.

- A középkori francia-vallon hatás a magyarországi szőlő-borkultúrára. In: A Herman Ottó Múzeum Évkönyve XLVI. Miskolc. 2007. 578-586.

2008. - Erdélyi gyümölcs az Alföldön. In: Tradicionális kereskedelem és migráció az Alföldön. Szerk: Novák László Ferenc. Nagykőrös. Arany János Múzeum Közleményei XI. 215-245.

- A Festeticsek keszthelyi angolkertjének kialakítása a 18-19. század fordulóján. In: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Múzeumainak Közleményei 13-14. Tata. 37-48.

2009. - Nagyváthy János szőlészeti-borászati ismeretei és ezek forrásai. In: Nagyváthy János
Emlékkönyv. Georgikon kiskönyvtár 23. Keszthely, 2007 (2009). 57-85. Szerk:
Lukács Gábor-Kocsondi József.

- Késő reneszánsz zöldségeskertek (Erdélyben és a székelyföldi területeken, a 16-17. században). In: Reneszánsz kaleidoszkóp. Szerk: Berecz Ágnes és Petrőczi Éva. Ráday Gyűjtemény – Fekete Sas Kiadó. Bp. 104-137.

- A szőlődézsma megváltásának problémái a Benedek-rendi monostori uradalmakban. In: „ad vinum diserti…” Monostori szőlő-és borgazdálkodás. 137-153.

- Technológiaváltás a 19-20. század fordulóján a magyarországi bencés uradalmak szőlő- és bortermelésében. In: „ad vinum diserti…” Monostori szőlő-és borgazdálkodás. 187-193.

2010. - A késő reneszánsz magyar nyelvű kertészeti szakirodalma (Ókori és kontra kortárs hivatkozások). In: Orpheus Noster. 2009. I. évf. 1. sz. 95-115.

- „Szuekseges- is volt erre nézve ily koenyvet valaha magyari nyelven irni, ..” (A XVI-XVII. századi nyomtatott magyar nyelvű haszonkertészeti szakirodalom kialakulása). In: Agrártörténeti Szemle 2009. 1-4. (L. évfolyam). 123-157.

- Noé a vidám részeges? (Az Ószövetség egyik szimbóluma és továbbélése a változó mai népi kultúrában. Olvasó. Tanulmányok a 60 esztendős Barna Gábor tiszteletére. Szerk: Mód László és Simon András. Szeged. 417-429.

- Édes ízek és édes borok a kora újkortól Magyarországon. In: Édes ünnepek és cukormentes hétköznapok. Édes sült tészták és sütemények a kora újkortól Magyarországon. (Szerepük és helyük az egykori és a mai falusi-városi táplálkozáskultúrában). Szerk: Báti Anikó – Csoma Zsigmond – Mészáros Márta. Budapest. Studia Caroliensia 2010/3-4. 131-142.

2011. - Hungarikum - agrárium – néprajz. (Gondolatok, elmélkedések, eredmények, tapasztalatok, javaslatok). In: Hagyomány-örökség-közkultúra. A magyar népművészet helye és jövője a Kárpát-medencében. Szerk: Diószegi László-Juhász Katalin. Budapest. 2011. 201-221.

- A magyarországi hegyközségek 20. századi megszüntetése és újjászervezése. In: Tradicionális agrárközösségek, mezőgazdasági szövetkezetek a Kárpát-medencében (19-21. század). Szerk: Petercsák Tivadar. Eger. Az Eszterházy Károly Főiskola Tudományos Közleményei. Új sorozat XXXVIII. kötet. 2011. 195-205.

- Internetes tanulmány Mészáros Mártával: Éva almája és alma tortája. In: Septempunctata. Tanulmányok Petrőczi Éva hatvanadik születésnapjára. Szerkesztette: Pénzes Tiborc Szabolcs. 2011. 161-187. Kiadja a rec.iti, az MTA Irodalomtudományi Intézetének recenziós portálja http://rec.iti.mta.hu/rec.iti könyv formában: Septempunctata. Tanulmányok Petrőczi Éva hatvanadik születésnapjára. Szerk: Pénzes Tiborc Szabolcs. Bp. 2011. 161-187.

- A mindennapi természetismeret tükröződése Károli Gáspár bibliafordításában. In: Magyar Terminológia. 2011. 4. kötet. 1. szám. 82-87.

- Széchenyi és Schams Ferenc érdemei a magyar szőlő és bor európai szintre emelésében a 19. század első harmadában. In: A Magyar Mezőgazdasági Múzeum Közleményei 2011-2012. 291-305. Budapest. Szotyori-Nagy Ágnes.

2012. - Kelemen Mikes’ Bedeutung für die Wirtschaftsgeschichte. Literaturtransfer und Interkulturalit?t im Exil. Das Werk von Kelemen Mikes im kontext der europ?ischen Aufkl?rzng. /Transmission of Literature and Intercultural Discourse in Exile/Transmission de la littérature et interculturalité an exil. 2012. 70-83. Bern-Berlin-Bruxelles-Frankfurt am Main-New York-Oxford-Wien. Hrsg./ed./éd. Gábor Tüskés.

- Hagyomány és modernizáció a magyar paraszti szőlő-és borgazdálkodásban (20. század, 21. század eleje). 2012. 49-71. In: Tradíció és innováció a 20. századi magyar paraszti gazdálkodásban. Eger. 2012. In: Konferenciák, műhelybeszélgetések. IV. Az Eszterházy Károly Főiskola Történelemtudományi Doktori Iskolájának Kiadványai. Sorozatszerkesztő: Romsics Ignác. Szerk: Ballabás Dániel.

- A kalendáriumok (csíziók) jelentősége a magyar agráriumban és a georgikoni oktatásban. Gazda és növénye a 19. században. Szerk. Szotyori-Nagy Ágnes. 2012. 79-88. Keszthely.

- Erdély egyik történeti-ökológiai forrása, Bod Önéletírása. In: Egyház, társadalom és művelődés Bod Péter korában. Szerk: Gudor Botond-Kurucz György-Sepsi Enikő. 2012. 130-142. Budapest.

- A magyar szőlő-és borkultúra társadalmi szerepe. Honismeret. 2012/5. 41-44.

- Zárszó: Szűcs Sándor és munkásságának időszerűsége. (angolul is). 321-324.In: Szűcs Sándor: A puszta utolsó krónikása. Túrkeve 2012.

2013.

-Kultúrák kereszteződésében, kultúrák határán – Mikes Kelemen gazdaságtörténeti jelentősége -.  Jászkunság. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Tudományos Egyesület Évkönyve 1. Szerk: Örsi Julianna. Túrkeve. 9-21.  és Agrártörténeti Szemle. 2012-2013. 1-4. (LIII-LIV.) 199-211.

-Szűcs Sándor írásainak időszerűsége. Jászkunság. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Tudományos Egyesület Évkönyve 1. Szerk: Örsi Julianna. Túrkeve. 125-128.

-Szűcs Sándor, a magyar agrármúlt kutatója.  Agrártörténeti Szemle. 2012-2013. 1-4. (LIII-LIV.) 320-322.

-Százhetvenöt éve született Mathiász János. In. Honismeret 2013/1. (XLI.) 22-23.

.Mathiász János. In: Nemzeti évfordulóink 2013.  35. Bp. Főszerk: Estók János.

-Augusztus eleji imák a szőlőért. Magyar Mezőgazdaság 2013. augusztus 7. 43.

-Borfujtó Márton és a libaprákli. Magyar Mezőgazdaság 2013. november 6. 50.

 

2014.

- A Kárpát-medence szőlő- és borkultúrája a 19-20. század fordulóján. (Hagyományok és innovációk együtt- és egymás mellett élése, regionalitása a nagy szőlőrekonstrukció előestéjén. 5-22.In:  Mód László-Simon András (szerk.): Hajdanvolt szüretek, zsendülő gerezdek. Szőlészeti-borászati hagyományok a Kárpát-medencében  (1875-1920). Szülőföld Könyvkiadó. 2014. Szeged.

- Der Einfluss der Familie Batthyány auf die europӓische Botanik im 16. und 17. Jahrhundert.  In: Die Familie Batthyány. Ein österreichisch-ungarisches Magnatengeschlecht vom Ende des Mittelalters bis zur Gegenwart.  Hg: Rudolf Kropf. Redaktion: Martin Krenn. Wissenschaftliche Arbeiten aus Burganlend (WAB) Band 146. Eisenstadt 2014. 331-343.

- Die deutsche Gartenzunft von Pest und ihre Bedeutung in der ungarischen Gartenkultur vom 18. bis zum 20. Jahrhundert. Zünftiges Handwerk. Hg: Rudolf Kropf und Margarete Wagner. Redaktion: Margarete Wagner. Wissenschaftliche Arbeiten aus dem Burgenland (WAB) Band 117.  Eisenstadt. 2014. 152-165.

- Középkori elemek a mai magyar anyagi kultúrában c. kötet előszava: Középkor-Jelenkor. Sötétség vagy világosság. (Gondolatok a konferencia és a kötet elé). In: Életképek a Kárpát-medence anyagi kultúrája köréből I. Középkori elemek a mai magyar anyagi kultúrában. Bp. 2014. 7-8.  Sorozatszerkesztő: Báti Anikó-Csoma Zsigmond. Kötetszerkesztő: Báti Anikó-Csoma Zsigmond. Agroinform Kiadó és Nyomda.

- Középkori emlékek a mai magyar szőlő-borágazatban.  In: Életképek a Kárpát-medence anyagi kultúrája köréből I. Középkori elemek a mai magyar anyagi kultúrában. Bp. 2014. 87-98.  Sorozatszerkesztő: Báti Anikó-Csoma Zsigmond. Kötetszerkesztő: Báti Anikó-Csoma Zsigmond. Agroinform Kiadó és Nyomda.

- Északipart Borászai. 55/2014. Vonat a borospincében. A badacsonyi bor története. 42-46.

 

2015.

- A magas és a népi kultúra írásos gazdálkodási emlékei, az agrárkalendáriumok . A Magyar Mezőgazdasági Múzeum Közleményei 2013–2015. 35-47. Budapest, 2015. Főszerkesztő Estók János. Szerkesztő. Szotyori-Nagy Ágnes.

- A Közönséges Instructio… szerepe Nagyváthy János életművében.  In: Nagyváthy János 260. Georgikon Kiskönyvtár 27.  Tanulmányok Nagyváthy János „Közönséges Instructio” című könyvéről. Keszthely. 2015. 34-49. Szerk: Tóth Éva – dr. Lukács Gábor.

- Die Rolle der zwei Beythe (István-Stephan - András-Andreas) auf die mitteleuropaische Botanik und in der protestantischen Kirche (Ende des 16-en Jahrhunderts). Od Reformachie Pozalozenie Cirkvi – A reformációtól egyházalapításig. Eds-Szerk: Péter Kónya. Presov.  195-211.

- Szerémség és Tokaj, a két híres magyar borvidék történeti hasonlósága. Átjáró. Interdiszciplináris folyóirat. „Elfeledett borvidékek”.  2015/1. 5-13.

- Deáky Zita 60. születésnapi köszöntése. Néprajzi Hírek. 2015/2.

- Szűcs Sándor a magyar agrármúlt kutatója. In: Kötődés. Örsi Julianna munkássága. Alföldi Könyvtéka Sorozat. 11. kötet. Szerk: Elek György – Márki Gábor. 143-145. Túrkeve.

 

2016.

- Az „ojtogató” vidéki papok és néptanítók társadalmi- gazdasági jelentősége. Agrártörténeti Szemle (LVI.) 2015/1-4. szám 187-197.

- Dózsa György öröksége c. kötetben, Paraszti fegyverhasználat a szőlőhegyeken a Dózsa-féle parasztfelkelés után. Szerk: Bakos István. Bp. 2016.

- A szekszárdi Fuxli, mint az identitás és a német szekszárdi borosgazdák „mi” tudatának reneszánsza.Tükör által. Tanulmányok a nyelv, a kultúra, az identitás témaköréből. Károli Könyvek. Tanulmánykötet. Sorozatszerkesztő: Sepsi Enikő. Szerk: Czeglédy Anita, Sepsi Enikő, Szummer Csaba. Károli Gáspár Református Egyetem és a L’Harmattan Kiadó. Bp. 2016. 51-58.

 

2017.

- Solymos Ede és Balassa Iván barátságának eredménye a Magyar Mezőgazdasági Múzeum Munkaeszköz-történeti Archívumában. In: Kothencz Kelemen (szerk.): Víz,     ember, örökség. Tanulmányok a 90 éve született Solymos Ede tiszteletére. (Bajai Dolgozatok 21.) Baja, 2017. 53-68.

- Középkori mustminőség - mérési módszer későparaszti  hagyománya a Duna-Tisza közén. In: Fodor Gergely-Gyöngyössy Orsolya (szerk.): Sodrásban. Tanulmányok Dr.           Szűcs Judit köszöntésére. Csongrádi Információs Központ, Csemegi Károly Könyvtár és Tari László Múzeum. Csongrád, 2017. 179-184.

- Száz éve született Balassa Iván, a református néprajztudós. Honismeret 2017/6. 98-102.  

- Balassa Iván íróasztalánál. In: Balassa Iván: Tájak, eszközök, hagyományok. Néprajzi tanulmányok. Sárospatak. Szerk: Kováts Dániel és Viga Gyula.  603-614.

- Suri Viviennel közösen: Káposztáskertek Pest-Buda környékén a XVIII-XIX. században. Honismeret 2017/5. XIV. évf. 45-50.

 

2018.

- Adalékok Pula szőlő- és borkultúrájához és Szent Márton-kultuszához. In:  Pula Náczihegyi Tükör-Spegel. XXIX. évf. 2018/1.   12-13.

- Bor és borászat a Kárpát-medencében. in: Rubicon . Magyar bortörténelem különszám. 2018/2.  4-8.

- Erdélyi ürmösök és aszúk. In: Rubicon. Magyar bortörténelem különszám. 2018/2.  66-67.

 

2019.

- A magyar paraszti konyhakert-, zöldségkultúra és a hasúra-gazdálkodás Magyarországon.  Ethnographia (130). 2019/2. 171-191.

- A népi írók és a hasúra-gazdálkodás (A harmadik út a 20. századi magyar agráriumban). Agrártörténeti Szemle (LX). 2019.1-4. 75-87.

 Idegen nyelvű konferencia kötet

1989. - Beschaffung von weichem Bauholz /Nadelholz/ in Mittel-Transdanubien. /Angaben zur Tätigkeit der Holzfuhr- und Zimmerleute aus der Oberen Wart. In: Ideen, Objekte und Lebensformen. Gedenkschrift für Zsigmond Bátky. l989. Székesfehérvár. S.227-236. Hg: Béla Gunda, László Lukács, Attila Paládi-Kovács.

- Emmausfest am Weinberg von Bóly /Deutschbohl in Südungarn.Untersuchung des Volksreligiösen, ethnischen, interethnischen und sozialstrukturellen Osterfestkreises in einem Stiffoler - Dorf. In: Fremdsein. Minderheiten und Gruppen in Hessen. Hessische Blätter für Volks- und Kulturforschung. l988 /l989/ Neue Folge. 23. Marburg an der Lahn. S. 129-144.

1991. - Der Einfluß und die Verbreitung der deutschen und deutschsprachigen Weinbauliteratur in Ungarn, während der Landwirtschaftlichen Revolution. In: Magyar Mezőgazdasági Múzeum Közleményei.1990-1991. 57-75.

1995. - Bäuerlicher und Kleinadeliger Weintransport und Fuhrleute zwischen dem Vorraum der Ostalpen und dem ungarischen Transdanubien (Kontakte über die Ost-West Grenzen, 17. - bis Anfang des 20. Jh.-s. In: Magyar Mezőgazdasági Múzeum Közleményei. 1992-1994. 59-87.

- Jahrhunderte des ungarischen Weinhandels. Társszerző Kovács Sándor. In: Magyar Mezőgazdasági Múzeum Közleményei. 1992-1994. 125-140.

1997. - Die Vermittlung der Wirtschaftsgüter als bäuerliche Tätigkeit zwischen Ost und West in einem von vielen Nationalitäten bewohnten Gebiet am Beispiel des ehemaligen Westungarns. /Südburgenland/ In: Hessische Blätter für Volks- und Kulturforschung. Neue Folge 22. S. 287-291. Marburg an der Lahn.

- Eine Innovationserscheinung im Weinbau in der Österreichisch-Ungarischen Monarchie und ihre Beziehungen zu Süddeutschland: am Beispiel der Kremser Rebschere. In: Kapcsolatok és konfliktusok...Kontakte und Konflikte... 1997. Szombathely. Szerk: Csoma Zs és Gráfik I.

1998. - Die Märkte in Oberwart, ihre Bedeutung für den Warenaustausch und den Warentransport. In: Märkte und Warenaustausch im pannonischen Raum. Vortäge des 4. Internationalen Symposiums “Ethnographia Pannonica” in Székesfehérvár l987. Székesfehérvár. Hg.: László Lukács. S. 184-187.

- Bäuerliche Blumengärten un die Frauen. In: Acta Museorum Agriculturae. XX. 1987 /1988/./Mitteilung der Landwirtschaftsmuseen. CIMA . 8. S. 143-149.

1998. - “Abergläubische Hebammenkräuter”. Eine ethnologische Untersuchung zu einem mittelalterlichen weiblichen Gewerbe. In: Hessische Blätter für Volks- und Kulturforschung. Neue Folge 34. 1998. 127-151. Grünzeug. Pflanzen im ethnographischen Blick. Hg: A. C. Bimmer.

2000. - Tauschkinder und die landwirtschaftlichen Innovationen (Im westlichen und nördlichen Gebiet des Karpatenbeckens vom 18. Jahrhundert bis zum ersten Viertel des 20. Jahrhunderts). In: Néprajzi Látóhatár 2000/3-4. 87-94. Ünnepi írások a 80 esztendős Galambos Ferenc Iréneusz OSB. Tiszteletére. Szerk: Csoma Zs.-Viga Gy.

2001 - Weinheilige. Historische Schichten und kulturanthropologische Beobachtungen der Verehrung von Weinheiligen im Karpaten-Becken. 141-156. In: Volkskundliche Tableaus. Eine Festschrift für Martin Scharfe zum 65. Geburtstag von Weggefährten, Freunden und Schülern. Münster/New-York, München/Berlin. Hrsg: Siegfried Becker, Andreas C. Bimmer, Karl Braun, Jutta Buchner-Fuchs, Sabine Gieshe, Christel Köhle-Hezinger.

- Messerschmiede in Oberwart. In: Forscher-Gestalter-Vermittler. Festschrift Gerald Schlag. Wissenschaftliche Arbeiten aus dem Burgenland (WAB) Band 105. 2001. Eisenstadt. 43-55.

2004. - Die ungarischen Weingärten als Kulturlandschaften. In: Kulturlandschaft-Cultural Landscape-Paysage Cultural. International Conference of Agricultural Museums. 2004. Lindlar. pp. 27-30.

2005. - Die kritischen Perioden und Ausbruchsmöglichkeiten des ungarischen Weinbaus und der Weinkunde im 20-sten Jahrhundert. In: The Development of Agriculture during 20th Century, its Documentation and Presentation in Museums. Roznov pod Radhoztem. (Csehország) In: CIMA XIV.

2007. - Die erste (ungarische) Weindissertation zur Erlangung des Doktorates der Medizin und ihre Bedeutung für das Gesundheitswesen des österreich-ungarischen Reiches. In: Gesundheit und Hygiene im pannonischen Raum. Schlaininger Gesprache 2003/2004. Wissenschaftliche Arbeiten aus dem Burgenland. Heft 120. 2007. 475-479.

2011. - Alltag und Handwerk im burgenl?ndisch-westungarischen Raum. (Wolfgang Gürtler) Festschrift. Wissenschaftliche Arbeiten aus dem Burgenland (WAB) Band 118. Hg: Veronika Plöckinger-Walenta und Gerhard J. Winkler. Eisenstadt 2011. Das wirtschaftliche und kulturelle Beziehungsnetz zwischen den Alpen und dem Plattensee. (Historisch-ethnographische Beziehungen zwischen der Steiermark, dem Südburgenland und Westungarn vom 18. Jahrhundert bis zum Zweiten Weltkrieg. 61-83.

2012. - Kelemen Mikes’ Bedeutung für die Wirtschaftsgeschichte. Literaturtransfer und Interkulturalit?t im Exil. Das Werk von Kelemen Mikes im kontext der europ?ischen Aufkl?rzng. /Transmission of Literature and Intercultural Discourse in Exile/Transmission de la littérature et interculturalité an exil. 2012. 70-83. Bern-Berlin-Bruxelles-Frankfurt am Main-New York-Oxford-Wien. Hrsg./ed./éd. Gábor Tüskés.

2014.

- Der Einfluss der Familie Batthyány auf die europӓische Botanik im 16. und 17. Jahrhundert.  In: Die Familie Batthyány. Ein österreichisch-ungarisches Magnatengeschlecht vom Ende des Mittelalters bis zur Gegenwart.  Hg: Rudolf Kropf. Redaktion: Martin Krenn. Wissenschaftliche Arbeiten aus Burganlend (WAB) Band 146. Eisenstadt 2014. 331-343.

- Die deutsche Gartenzunft von Pest und ihre Bedeutung in der ungarischen Gartenkultur vom 18. bis zum 20. Jahrhundert. Zünftiges Handwerk. Hg: Rudolf Kropf und Margarete Wagner. Redaktion: Margarete Wagner. Wissenschaftliche Arbeiten aus dem Burgenland (WAB) Band 117.  Eisenstadt. 2014. 152-165.

 

2015.

Die Rolle der zwei Beythe (István-Stephan - András-Andreas) auf die mitteleuropaische Botanik und in der protestantischen Kirche (Ende des 16-en Jahrhunderts). Od Reformachie Pozalozenie Cirkvi – A reformációtól egyházalapításig. Eds-Szerk: Péter Kónya. Presov.  195-211.

 

2016.

- Bӓuerlicher Weinbau – Weinbereitung – Weinhandel im Grenzgebiet und in Westungarn im 18, Jahrhundert. Wein und Weinbau. Tagungsband der 18. und 19. Schlaininger Gesprӓche 1998 und 1999. Hg: Margarete Wagner und Rudolf Kropf.  Eisenstadt 2016. 11-33.

- Die Reblauskatastrophe in Ungarn.  Wein und Weinbau. Tagungsband der 18. und 19. Schlaininger Gesprӓche 1998 und 1999. Hg: Margarete Wagner und Rudolf Kropf.  Eisenstadt 2016. 309 - 327.

- Bács-Kiskun 56/60. Honismeret. 2016/6.(XLIV.) 37-38.

 

2017.

- Protestantische Pastoren und Lehrmeister als Weinbauer, Gӓrtner und Landwirte im Ungarn der Frühen Neuzeit. In: Kurucz György (Hg.): Protestantismus, Wissen und die Welt der Wissenschaften. Ausgewӓhlte Studien. (LHarmattan Hongrie. Collection Károli. Collection dirigée par Enikő Sepsi.) Budapest. 2017. 159-183.

             

2018.

- A Late Medieval Method of Determining the Quality of Must Used in Hungary in the 19th Century.  In: Orpheus Noster. X. évf. 2018/1. 35 – 40. Red: Frazer-Imreh Mónika.

 
Book Reviews

1977. - Bakos István : Éhe kenyérnek .../Hunger des Brotes../ In: Agrártörténeti Szemle /Agrarhistorische Revue/ Bd. 1. 303.S.

- Novák Lászlók: A szőlő Albertirsa és Pilis hagyományos telekrendszerében és üzemszervezetében. /Der Wein im traditionellen Grund- und Betriebsystem von Albertirsa und Pilis/ In: Agrártörténeti Szemle /Agrarhistorische Revue/Bd. 3-4. S.575-576.

- Szabó Attila - Péntek János: Ezerjófü. Etnobotanikai útmutató. /Tausendgutgras. Ethnobotanische Anweisung/ In: Honismeret /Heimatkunde/ Bd.4. S.62-63., und in Ethnographia / Zeitschrift für Ungarische Volkskunde/ Bd. 4. S.726-728.

1978. - Kós Károly: Tájak, falvak, hagyományok /Landschaften, Dörfer, Überlieferungen/ In: Agrártörténeti Szemle /Agrarhistorische Revue/ Bd. 1-2. S. 319-321.

- Varga Gyula: Az érmelléki szôlôkultura /Die Weinkultur von Érmellék Ost-Ungarn, West-Rumänien/ In: Agrártörténeti Szemle /Agrarhistorische Revue/ Bd. 1-2. S.345- 346.

- Bihari Múzeum Évkönyve /Jahrbuch des Museums von Bihar/ In: Agrártörténeti Szemle /Agrarhistorische Revue/ Bd. 1-2. S. 341-342.

1979. - A magyar néprajztudomány bibliográfiája l850-l870. /Die Bibliographie der Ungarischen Volkskunde l850-l870. Hg: István Sándor/ In: Agrártörténeti Szemle/Agrarhistorische Revue/ Bd. 1-2. S. 267-268.

- Arborétumok Vas megyében. /Jeli, Kámon, Sárvár, Szeleste/. /Arboreten im Komitat Vas, Jeli, Kámon, Sárvár, Szeleste. Hg.: Temesi Lászlóné/. In: Honismeret/Heimatkunde/ Bd. 2. S. 60 - 61.

1980. - Méliusz Péter: Herbárium /Herbarium... das erste botanische Buch in ungarischer Sprache aus dem Jahre l578/ In: Ethnographia /Zeitschrift für Ungarische Volkskunde/. Bd. 3-4. S. 638-640.

1982. - Erik Bauer: Wiener Barockgärten. In: Agrártörténeti Szemle /Agrarhistorische Revue/ Bd. 3-4. 579. S.

1983. - Franz Simon: Bäuerliche Bauten und Geräte in Südburgenland und in den Grenzgebieten. In: Ethnographia /Zeitschrift für Ungarischen Volkskunde/ Bd. 2. S. 647-649.

1984. - Lajos Für: Kertes tanyák a futóhomokon. Tájtörténeti tanulmány. /Die Garten der Meierhöfe auf Sandboden. Agrarhistorische Studien/ In: Kertgazdaság /Gartenwirtschaft/ Bd. 4. S. 91.

1989. - Geschichte des deutschen Gartenbaues. Red. Günther Franz. Agrártörténeti Szemle /Agrarhistorische Revue/ 1989/ 1-4 S. 288-289.

1989. - Werner Rösener: Bauern im Mittelalter. In: Hessische Blätter für Volks und Kulturforschung. Bd. 27/ 1991. S. 267-268.

- Nachum T.Gidal: Die Juden in Deutschland von der Römerzeit bis zur Weimarer Republik. In: Hessische Blätter für Volks und Kulturforschung. Bd.27/1991. S. 289-191. - Hansjörg Küster: Wo der Pfeffer wächst. Ein Lexikon zur Kulturgeschichte der Gewürze. In: Hessische Blätter für Volks und Kulturforschung Bd. 27/1991. S. 293-294.

1994. - Bognár Sándor: A magyar növényvédelem története a legrégibb időktől napjainkig (1030-1980). In: Agrártörténeti Szemle 1994/1-4. 540-542.

1995. - Ethnographia 1993. In. Agrártörténeti Szemle 1995/1-4. 443-444.

- Gunst Péter: Die bäuerliche Gesellschaft Ungarns in der Zeit zwischen den beiden Weltkriegen. In: Studia Historica. 192. Bp. Akadémia Kiadó 1991. 247. Seite. In: Zeitschrift für Agrargeschichte und Agrarsoziologie (ZAA) 43. (1995) Heft 2. S. 286-287.

1998. - Magyar Néprajz nyolc kötetben. IV. Anyagi kultúra 3. Életmód. In: Ethnographia. 1998/2. 715-720.

2012. - Századok. 146. évf. 2012/3. 749-755. Orosz István-Papp Klára: Szőlőtermelés és borkereskedelem. Speculum Historiae Debreceniense 2. (A Debreceni Egyetem Történelmi Intézete Kiadványai.) Sorozatszerkesztő: Papp Klára. 2009. 384.

- Ethnographia 123. évf. 2012/1. 104-107. Muskovics Andrea Anna: Présházak és pincék Esztergomban. (A szőlőfeldolgozás és bortárolás építészeti emlékei az egykori Esztergom Királyi városban a XVIII-XX. században. Esztergom. 2011. 174.p.

2014.

- Simon András: Hagyomány, újítás, minőség. A szőlőfeldolgozás-mustnyerés technológiája. A dél-zalai példa. Szeged: Szegedi Tudományegyetem Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék. 2012.  Táj és Népi Kultúra. 8. Sorozatszerkesztő: Juhász Antal. Ethnographia. 125. 2014/3.  479-480.

 

2015.

- Mód László – Simon András: Vörös aszúk, ürmösök, sillerek. Történeti borvidékeink zsebkalauza (1875-1920).  Ethnographia  (126) 2015/2. 337-339. 

 

2017.

- Mód László: Ártéri szőlőskertek az Alsó-Tisza mentén. MTA BTK. Néprajztudományi Intézet. Budapest. 2016. (Életmód és tradíció 15.).

  Honismeret. 2017/4. 109-112. ,  és Agrártörténeti Szemle 2017/1-4. 221-224.

- Farkas Gyöngyi: Lázadó falvak. Kollektivizálás elleni tüntetések a vidéki Magyarországon, 1951-1963. Budapest. Koráll. 2016.

  Honismeret. 2017/4. 116-119. , és Ethnographia 2017/4.

2019.

- Monográfia egy győri templomról. (Galambos Krisztina: A győri Szent Imre herceg úti templom története. Szent Imre Plébánia. Győr. 2018.) Honismeret. 2019/3. 115-117.
Creative Writing

Tudományos ismeretterjesztő rádióelőadások, elhangzottak magyarul a Kis Magyar Néprajz - c. rádiósorozatban Wissenschaftliche Rundfunkbeiträge /Die Beiträge erfolgen in der Reihe der Kultur- und agrarhistorischen, volkskundlichen Vorlesungen /Kis Magyar Néprajz/ im Programm Kossuth Budapest I, Petôfi-Budapest II, und Bartók- Budapest III. Sendedauer 5 Minute/

- “Ha meghalok, ürmösborba temessetek"/'Wenn ich gestorben bin, beerdigt mich in Wermutwein'
- A Somlai, népi gyógyborunk./Der Schomlauer, unser volksmedizinischer Heilwein.
- Az őri kések és a dunántúli kusztorák. /Der 'Warter Feitl' und die Taschenmesser in Transdanubien.
- A gesztenyesütögetők a pesti utcákon. /Die Maronibrater in den Strassen von Pest.
- Az első metszőollók Magyarországon. /Die ersten Rebscheren in Ungarn./
- A budai és Buda környéki szőlők pusztulása./ Der Untergang der Weingarten von Buda und Umgebung./
- A filoxéra következményei a Balaton mellett. /Die Folgen der Reblaus für den Weinbau am Plattensee./
- Nagyváthy János agráretnográfiai megfigyelései. /Die agrarethnographischen Beobachtungen des János Nagyváthy.
- A magyarországi káposztáskertek. /Der Krautgärten in Ungarn/
- Somló, történeti és híres borvidékünk. /Schomlau, unser historisches und berühmtes Weinbaugebiet./
- Dinnyéskertek és dinnyeünnepek. /Der Melonengarten und die Melonenruten./
- Szentbékkállai rozmaringos asszonyok. /Die Rosmarin züchtenden Frauen von Szentbékkálla oberes Plattenseegebiet/.
- A magyarországi aszúbor. /Der Ausbruchwein in Ungarn.
- Aszúborhamisítások Magyarországon. /Die Falschungen beim Ausbruchwein in Ungarn./
- A rozmaring a népéletben. /Der Rosmarin im Volksleben./
- A mustméz. /Der Mosthonig./
- A paraszti borkészítés és borstabilítás módszere. /Die Technik der bäuerlichen Weinbereitung und Weinstabilisierung.
- A nagymarosi német csemegeszőlőtermesztők. /Die deutschen Tafeltraubenzüchter von Grossmarosch im Donauknie./
- Ismeretlen borürmértékünk, a pápai akó./Unser unbekanntes Weinholmass: Der Eimer von Pápa./
- Kétszázéve minőségi bortermelés a Balaton mentén. /Zweihundert Jahre Qualitätsweinbau am Plattensee.
- Vince-napi termésbecslés a szőlőhegyeken. /Ernteschatzung am Vince-Tag im Weinberg./
- Borfuvaros furfangok./Schelmheiten beim Weintransport./
- Szőlő és bor a népi gyógyászatban. /Rebe und Wein in der Volksmedizin./
- Szőlő és must a népi táplálkozásban. /Rebe und Most in der Volksnährung./
- Zöldségeskertek Csallóközben. /Gemüsegarten in Insel ,,Csallóköz,, bei Pressburg./
- Káposztáskertek a Vág folyó völgyében./Krautgarten des Tales von Vág Fluss./
- Virágok és lányok a magyar folklórban és a népm_vészetben. /Blumen und Mädchen in der ungarischen Folklore und Volkskunst.
- A virágok és a parasztasszonyok közti kapcsolat. /Die Beziehung zwischen den Blumen und den Bäuerinnen.
- Régi parasztvirágok kertjeinkben. /Alte bäuerliche Blumen in unserer Garten.
- Virágoskertek a paraszti udvaron. / Blumengarten auf dem Bauernhof./
- A balatonfelvidéki hegyrendek, mint a demokratikus jog példái. /Die Weinbergordnung im Oberen Plattenseegebiet als Beis- piel demokratischen Rechts.
- A minőségi bortermelés. /Die Entstehung des Qualitätsweines./
Háromkirályoktól Szilveszterig - c. kultúrtörténeti-néprajzi rádióműsorban elhangzott magyarul: "Az ízes dinnyétől a csengő barackig" c. rovatomban.
In einer neuen Kulturhistorischen Volkskundlichen Radiosendung: 'Vom Dreikönigstag bis Sylvester' im Programm Kossuth-Budapest I, Sendedauer 60 Minuten. Ich habe 1990 bis zum Ende dieser Sendung eine Spalte geleitet.
'Von der schmackhaften Melone bis zum klingelnden Aprikose'
- "Borban az igazság, borban a vigasz". /Im Wein ist die Wahrheit,im Wein ist der Trost./
- A dinnyéskertek emlékezete. /Andenken des Melonenungarns.
- A szőlőtermesztés regénye. /Der Roman des Rebenanbaus.
- A káposztáshús, mint Magyarország címere. /Das Krautfleisch ist Wappen Ungarns./

2007-től heti rendszerességgel hétfönként reggel 5.15-től az MR1.-en(Kossuth) Hajnal-Táj. Heti néprajz Csoma Zsigmonddal, a Károli Gáspár Református Egyetem, majd később az egri Eszterházy Károly Főiskola tanárával. Művelődés-gazdaság-történeti műsor.

Kiállítások, tudományos forgatókönyvek, rendezvények. / Ausstellungen, wissenschaftliche Konzeption, Ausstellungsdidaktik und Realisation: 1982.- A zsámbéki-medence szőlő-és borkultúrája. Tök, Egyetértés TSZ. Jelenleg részben a Patkó Csárdában. Die Reb- und Weinkultur im Zsámbékerbecken.Ständige Ausstellung in Tök. /Seit O8. l982/.

- A szőlő és bor a Mátraalja népi kultúrájában. Gyöngyöstarján. Rebe und Wein in der Volkskultur des Mátra-Gebietes. Ständige Ausstellung der Gemeinde Gyöngyöstarján im Denkmalskeller von 174O. /Nordost Ungarn/ Seit 1O. 1982.

1983. - A Bólyi Mg. Kombinát területének termeléstörténete, Békáspuszta, Bóly (Baranya m.) Die landwirtschaftliche Produktionsgeschichte des Kombinats von Bóly /Deutschbohl in Südungarn/ Seit 12. 1983./

A kiállítás főbb fejezetei./ Schwerpunkte der ständigen Ausstellung:
- A szántóföldi növénytermesztés és gépesítés története Délkelet-Dunántúlon./Die Geschichte der Ackerpflanzen-produktion,ihre Mechanisierung in Südost-Transdanubien.
- Az állattenyésztés története, ló,-sertés,-juh és baromfitenyésztés. / Zur Geschichte der Tierzucht: Pferdezucht, Schweinezucht, Schafzucht und Geflügelzucht.
-A bor,-komló,-sőrtermelés története. / Zur Gechichte des Wein - und Hopfenanbaues sowie der Brauerei.
-A Batthyány uradalom élete. / Das Leben und die Geschichte der Herrschaf von Batthány.
1984.- Kukoricatörténeti kiállítás a bábolnai Kukoricamúzeumban.

Historische Maschinenausstellung im Museum für den Maisanbau im Bábolna - Nagyigmánd /Westungarn/. Ständige Ausstellung.Október 10-től, Seit 1O. 1984.

1985. - Népélet Zánkán (18. sz.-tól). A 18. századi helytörténeti házban.Volksleben in Zánka. Ständige Ausstellung im Heimathaus der Gemeinde Zánka / ein ehemaliges deutsches Dorf am nördlichen Plattensee/Június óta, Seit O6. l985.

- Barátok. Gyerekek az alkoholizmus ellen.Időszaki kiállítás az Attrium Hyatt Hotelben.. Freunde. Kinder gegen den Alkoholismus. Sonderausstellung mit Kinderzeichnungen im Hotel Attrium Hyatt von Budapest. in der Zeit von 1O. O4. 1985 bis 1O. O5. 1985. Rendező: a Vöröskereszt Alkoholizmus Elleni Bizottsága. Veranstalter: Verein Gegen den Alkoholismus im Roten Kreuz von Ungarn.

1988. - Minőségi szőlő-és bortermelés a Balaton mentén. Balatonfüred. Balaton Galéria. 1988 ősze. Die Geschichte der Reben - und Weinproduktion am Plattensee. Sonderausstellung in der Galerie von Balaton. Balatonfüred von 08. 1988 bis 10.1988.

- A kertészet története Magyarországon. Állandó kiállítás a Mezőgazdasági Múzeumban. Zur Geschichte des Gartenbaues in Ungarn. Ständige Ausstellung im Ungarischen Landwirtschaftsmuseum. Seit 20. 12. 1988.

1989. - Gazdasági és kultúrális kapcsolatok Dél-Németország és Magyarország között a 18-19. században. Például a szőlő- bortermelésben. Wirtschaftliche und kulturelle Beziehungen zwischen Süddeutschland und Ungarn im. 18 und 19. Jh., aufgezeigt am Beispiel des Weinanbaus und der Weinzubereitung. Időszaki kiállítás szponzorokkal, a Mezőgazdasági Múzeumban. / Sonderausstellung im Ungarischen Landwirtschaftsmuseum. Budapest, Herbst, 1989.

1990. - Dinnyevásár a 19. század második felében. Enteriőrkiállítás az OMÉK 90-en. Melonenmarkt in der 2. Hälfte des 19. Jh.-s. / Eine Enterieurausstellung/ In: OMÉK 90. Landwirtschaftliche Landesfachmesse im Jahre 1990. Budapest.

- Máramaros népei és kincsei. Die Völker und Schätze von Máramaros/Rumänien.Ünnepi időszaki kiállítás a romániai forradalom egy éves évfordulóján. A Mezőgazdasági Múzeum és a Máramarosi Néprajzi Múzeum közös kiállítása, a Művelődési és Közoktatási Minisztérium Múzeumi Koordinációs Bizottságával közösen. / Eine Jubileums -Sonderausstellung zum Anlass der Revolution Romaniens 1989 mit dem Museum für Volkskunde Máramaros. /Nord - Ost - Rumänien/ im Ungarischen Landwirtschaftsmuseum. Budapest, 12.1990 - 31.01.1991.

1991. - Kisebbségek a Duna-medencében, nemzetiségek Magyarországon. Történeti-néprajzi kiállítás a FUEV (Európai Kisebbségek Föderalisztikus Szövetsége) budapesti ülésének tiszteletére.Minderheiten im Donau - Becken, Minderheiten in Ungarn. /Wanderausstellung/ 1991. Budapest. FUEV Kongress - Basel UNO Kongress –Stuttgart - Unterwart/ Österreich.

1992. - Amerika 500 éve. Növények és állatok Amerikából. Időszaki kiállítás a Mezőgazdasági Múzeumban. Kertészeti növények (paradicsom, bab) és a filoxéra Magyarországon c. kiállítási részek. Amerika-500 Jahre.Pflanzen und Tiere aus Amerika. Sonderausstellung im Ungarischen Landwirtschaftsmuseum. 1992 Sommer-bis Winter. / Reblaus in Ungarn, Die Tomate und Bohnen in Ungarn/

- Fejezetek a magyarországi zsidók életéből. Történeti- néprajzi kiállítás a zsidó emancipációs törvény 125. évfordulójára. Kapitel aus dem Leben der Juden in Ungarn. / Historisch-ethnographische Ausstellung Anlässlich des 125. Jahrestages des Emanzipationsgesetzes aus dem Jahre 1867.

- Magyarországi minőségi bortermelés. I. Budapesti Nemzetközi Borfesztivál. Qualitatsweinbau Ungarns. Erste Budapester Internationaler Weinfestival, 1992

1993. - Magyarok Csehszlovákiában /1918-1993/ A Rákóczi Szövetség közgyülésére, vándorkiállítás. Die Magyaren in der Tschehoslowakei /1918-1993/

- A borszervírozás és borfogyasztás története Magyarországon. Kiállítás a II. Budapesti Nemzetközi Borfesztiválra. Geschichte des Weinkonsums und der Weinservierung in Ungarn. Zweite Budapester Internationaler Weinfestival,1993.

- Ünnepi borunk, a Somlai. Történeti-néprajzi kiállítás a Mezőgazdasági Múzeumban. Unser Festliche Wein, der Schomlauer. / Historisch-ethnographische Ausstellung in dem Ungarischen Landwirtschaftsmuseum. 1993-1994.

1994. - ...és hol a vidék zsidósága...? Történeti-néprajzi kiállítás a vidéki, falusi-mezővárosi zsidókról. Mezőgazdasági Múzeum. 1994. IV. 29-VII. 1, majd októbertől Tata, Művelődési Ház. /...und wo sind die ländlichen Juden...? / Historisch- ethnographische Ausstellung der dörflichen, marktflächischen, ländlichen Juden. Budapest, in dem Ungarischen Landwirtschaftsmuseum, 1994.

- A borkereskedelem évszázadai Magyarországon. A III. Budapesti Nemzetközi Borfesztivál kiállítása. /Jahrhunderte des Weinhandels in Ungarn. Dritte Budapester Internationaler Weinfestival, 1994.

1995. - Hagyomány és minőség. A német-magyar borkereskedelem évszázadai. A Mezőgazdasági Múzeum kiállítása Bonnban és Berlinben,1995 tavasza.Tradition und Qualität. Die Jahrhunderte des Weinhandels zwischen Deutschland-Ungarn. 1995 April. In Bonn und Berlin. Sonderausstellung.

- Német bormúzeum Villányban. Deutsches Weinbaumuseum von Villány. 1995. April.
-A szőlőhegy./Der Weinberg
-A hagyományos szőlőtermesztés./Dertraditionelle Weinbau
-Teleki (Taussig) Zsigmond és családja munkássága Villányban./Die Tätigkeit von Teleki (Taussig) Zsigmond und die familie Teleki in Villány
-A minőségi bortermelés./DerQualitätsweinbau
-Borkereskedelem és borkereskedők Villányban, a villányi bor Európában. /Weinhandel und Weinhändler in Villány, die villányer Weine in Europa.

- Hegyrendek-Borrendek. Kiállítás a borrendek nemzetközi találkozója tiszteletére Keszthelyen a Georgikon Majormúzeumban. /Kovács Sándor múzeumigazgatóval közösen/ Bergorden-Weinordnen. Sonderausstellung in Keszthely, im Georgikon Maierhofmuseum, 13.05-31.l0. Mit Herrn Museumdirektor Sándor Kovács zusammen/

- Trianon 75. Tények és illuziók a közép-európai kisebbségek életében.Időszaki kiállítás a Mezőgazdasági Múzeum Georgikon Majormúzeumában, a Centrál-Európa Alapítvány szervezésében./ Trianon 75, Tatsachen und Illusionen im Leben der Völkern der zentraleuropäischen Minderheiten. Sonderausstellung in Keszthely, im Georgikon Maierhofmuseum.03.06 - 31.10.1995.

1996
- A kollektív büntetés áldozatai, Opfer der kollektiven Bestrafung (Historisch-volkskundliche Ausstellung zum Gedenken des 50. Jahrestages der Vertreibung der Ungarndeutschen.)

Kiállítás a Mezőgazdasági Múzeumban 1996. március 2- április 1-ig, majd Budakeszin, Budakalászin, Soroksáron, Bátaszéken, Szekszárdon (összesen 10 alkalommal felépítve) és Ulmban (1997. október 16-26-ig a Donauschwäbisches Zentralmuseumban) is bemutatva.

1997
- Magyar Borok Háza ( a Várban a Szent-Háromság téren, előkészület, szakszöveg írás, borkiválasztás, elrendezés, történeti metszetek)

- Múzeumi Történeti Borház (élő kiállítás, interaktív, borturizmus, borgasztronómia, bortörténet, borszervírozás, borkóstolás története a Mezőgazdasági Múzeumban a Turizmus Rt-vel közösen.)

1998
- Kis dugók - nagy borok (Mezőgazdasági Múzeum)
- Az év bortermelője, a villányi Bock József (Mezőgazdasági Múzeum)
- Szent Márton borától a szentelt borokig (Őszi-téli borfesztivál a Mezőgazdasági Múzeum Történeti Borházában)
- Italom, munkám, kenyerem, életem... Bortörténeti kiállítás a VII. Budapesti Nemzetközi Borfesztiválra, a Vörösmarty téren,
- Budapest a szőlő-bortörténet fővárosa. Kiállítás a Mezőgazdasági Múzeumban.
- Különleges ízek, magyar borok Európa szívében. Kiállítás Alt-Schwerinben az Agrarhistorisches Museum-ban.

1999.
- Az év bortermelője, az egri Gál Tibor (Mezőgazdasági Múzeum)
- Mi, villányiak (Mezőgazdasági Múzeumban a négy villányi kitüntetett borászról, Tiffán, Gere, Polgár, Bock)

2000.
- A magyar mezőgazdaság 1000 éve. (Mezőgazdasági Múzeum, főrendezője a 9 múzeológus által részletekben megrendezett témáknak, saját önálló része: Európa éléskamrája – fényben és árnyékban című rész 1850-1921-ig.)

2001.
A Vajdahunyadvárban:
- "A magyar mezőgazdasági szakirodalom kezdetei", időszaki kiállítás a Mg. Könyvhónap tiszteletére, 2001.február.
- "Az év bortermelői" 2001. május 25. és konferencia a nagy tanácsteremben. Dr. Vonza András miniszter megnyitásával.
-"Ősz, szüret” 2001. szeptember (Kovács Judittal).
-"Szent Márton napi borok". 2001.november 11.
- Az év bortermelője: Figula Mihály.
- Esztergomban a Mária-Valéria Híd avatása alkalmával borfesztivál és a “Királyok és prímások borai. Híd a szívekhez” c. szőlő-bortörténeti kiállítás.

2002.
- Kelet-Európa gyöngye, a Tokaji Aszú c. kiállítás a Vajdahunyadvárban, 2002. február 28-tól. Ugyan-e néven kisérő rendezvényként konferencia, és 28 tételes aszú évjárat kóstoló-bemutató
- Szent István napi borkóstoló és előadás, bemutató
- A globalizásió borai és a hungarikumok. Bemutató, borkóstoló, előadás a Múzeumi Majális alkalmából a Nemzeti Múzeum kertjében.
- Szent Márton-napi borkóstoló és bemutató, előadás

2003.
- A magyar szőlő-és bor Európában c. állandó kiállítás a Vajdahunyadvárban, megnyitó 2003. szeptember 8.

2004.
- Pannónia szőlőskertje. Kiállítás Pannonhalmán 2004. Március 25-december 15-ig, és december 15-február 27-ig a Magyar Mezőgazdasági Múzeumban.

2005.
- A 150 éves Református Egyetem tiszteletére a BTK Történelem Szak konferenciája rendezése, szervezése 2005.október 11. (Fejezetek a magyarországi reformátusok életéből..) és előadás, konferencia elnök
- “Monostori szőlő-és borkultúra” Gazdaságtörténeti konferencia Pannonhalmán a Főapátság épületében. Társszervező a Pannonhalmi Főapátsági Levéltár. Két előadással.
- A Magyar Bor Akadémia ünnepi téli (dec. 7.) ülésén Dr. Eperjesi Imrét és munkásságát méltató előadás.
- Emellett kb. 18 konferencián, rendezvényen vett rész, mint meghívott és tartott felkérésre előadásokat.
(jan. 22. Gyenesdiás-Községháza, Vince-nap,
febr. 17. Budafok-V. pince: A bor mint gyógyszer
május 17. Ambrus-Lukács-Simon könyvismertetés a Mg. Múzeumban
május 25. Pécs, Baranya Megyei Önkormányzat díszterme, Hungaricum konferencián: Szőlő-borvédő szentek,
május 27. Sárospatak, Régi fajták Hegyalján
szept. 23. Esztergom, Gvadányi terem: Dunakanyar élelmiszertermelés-története
október 11. KRE 150 éves jubileumi konferencia – Történelem Szak, Gazdaság-és Művelődéstörténeti Tanszék
nov. 3. Robot és dézsmamegváltás a bencés gazdaságokban…
nov. 4. Technológia-váltás a bencés gazdaságokban…1860-1945.
nov. 10. Villány-Bock rendezvény: Szent Márton és kultusza
dec. 29. Mezőgazdasági Könyvtár és Dok. Központ: Ister-Granum nap, Borszentek előadás
dec. 2. Maligán Étterem: HIR TV. Borkultúra előadás és beszélgetés felvétele, a karácsonyi (dec. 24, 25 és 27.-i adásba)
dec. 6. Prága, a Magyar Köztársaság Kulturális Intézete színháztermében: Tokaj borkultúrájáról előadás, és 3 tokaj-hegyaljai bortermelő Árvay János-Tokaj, Leskó István-Mád, Babits László-Tolcsva bemutatása
dec. 7. Brno - Magyar Turizmus Rt. kirendeltségén Tokaj történetéről előadás és sajtófogadás
dec. 8. Keszthely, Pannon Egyetem, Pethe Koll. Uradalmi kertek 18-19.sz. fordulóján, a Festetics-Konferencián.

2006.
- KRE-n ünnepi konferencia szervezése 1956 tiszteletére, előadás: A híres 56-os aszú története, és az élelmiszersegélyek története. Konferencia levezető elnök.
- KRE és a Mezőgazdasági Múzeummal, valamint a Corvinus Egyetemmel közösen: Lippay János és kora. Konferencia szervezés és előadással.
- A Mezőgazdasági Múzeumban állandó kiállítás: A magyar mezőgazdaság története. III. rész. A török kor agrárgazdasága és agrártársadalma – c. rész.
- A Prágai Magyar Kultúra Házában Villány, a borvidék és két gazda, Polgár Zoltán, Kovács István bemutatása, villányi kiállítás a pincében itt.
- Katolikus Rádióban a szőlő-borkultúráról, október.

2007.
- Vince napi gazdarandevú. 3 napos rendezvény január 22. Vince nap alkalmából. Két kiállítás és rendezvénysorozat, kirakodó vásár, gazdabemutató, “Az Év Bortermelője: Garamvári Vencel”-bemutatása, történeti borkóstoló.
- Számos előadás tartása, rendszeresen a Kossuth Rádióban, MR1 adásban minden hét hétfőjén hajnalban 5:15-kor, a paraszti-népi kalendáriumokról, a neves és jeles napokról, a Katolikus Rádióban a boros kerekasztalról, október.
- Múzeumok éjszakáján Borkóstoló Akadémia szervezése, két előadás tartása a Mezőgazdasági Múzeumban.

2008.
- Vince napi gazdarendevú.
- Múzeumok éjszakáján Borkóstoló Akadémia szervezése, két előadás tartása a Mezőgazdasági Múzeumban.
- HÍR-es Íznapok. Aug végén, az utolsó hétvégén (szombat-vasárnap) gazdatalálkozó és programok szervezése az AMC-megbízásából, kóstoltatások szervezése, előadások, színpadi műsorok, gyerek-múzeumpedagógiai műsorok stb.
- Reneszánsz bor, reneszánsz élet, Tokaj reneszánsza. (A Reneszánsz Év kiállítása a Magyar Mezőgazdasági Múzeumban). 2008. május-november 15-ig.

2009.
- Múzeumok éjszakáján Borkóstoló Akadémia szervezése, két előadás tartása a Mezőgazdasági Múzeumban.
- Az Év Bortermelője: Konyári János. Vitrinkiállítás a Magyar Mezőgazdasági Múzeumban.
- Múzeumok Őszi Fesztiválján két előadás Szent Mártonról: Mezőgazdasági Múzeumban 2009. nov. 14. 14.h-tól, Természettudományi Múzeumban 2009. nov. 14. 20.h-tól

2010.
- Az “Év Bortermelője” Dr. Lőrincz György egri borász. Kiállítás a Magyar Mezőgazdasági Múzeumban.
- Történeti borkóstoló Dr. Lőrincz Györggyel és Mészáros Mártával, Kiskunfélegyházán a Kiskun Múzeumban.

2011.
- Az “Év Bortermelője” Légli Ottó balatonboglári borász. Kiállítás a Magyar Mezőgazdasági Múzeumban.
- Állandó Kádár-történeti kiállítás a Keszthelyi Georgikon Majormúzeumban

2012.
- Az “Év Bortermelője” Vida Péter szekszárdi borász. Kiállítás a Magyar Mezőgazdasági Múzeumban.
- Történeti borkóstoló Vida Péterrel és Mészáros Mártával, Kiskunfélegyházán a Kiskun Múzeumban.
- Az éltető víz. Kiállítás a Magyar Mezőgazdasági Múzeumban.

2013.
- Színek, illatok, ízek c. kiállítás (Nagy Ágotával) a Magyar Mezőgazdasági Múzeumban.

Emellett 2001-től rendszeres előadások tartása a Károli Gáspár Református Egyetemen, többek közt:
- Bevezetés a magyar borkultúra gazdaság-és művelődéstörténetébe. I-II.
- Egy katasztrófa (filoxéra 1875-) története
- A reformáció “virágai”. A füveskönyvek világa.
- Bevezetés a gazdaságtörténetbe.
- Bevezetés a művelődéstörténetbe.
- Gazdaságtörténeti topográfia és ikonográfia.
- A felvilágosodás magyarnyelvű gazdasági-szőlészeti-borászati szakirodalma.strong
- A magyar református gazdasszonyok I-II.
- Nagyváthy a reformer református (18. sz. közepe-a magyar reformkorig)
- Reneszánsz kertek Erdélyben
- A keszthelyi Georgikon és tangazdasága
- Gazdálkodó vidéki lelkészek és papok-néptanítók
- Bevezetés a néprajzba
- Bevezetés a muzeológiába
- Koraújkori kertek és borok az Erdélyi fejedelemségben

2011-től az Egri Eszterházy Károly Főiskola “Borkultúra” MA (MSc) szakán is:
- A magyar borászati szakirodalom kialakulása, európai előzményei.
- A magyarországi szőlő-borkultúra története.
- A magyar szőlő-bortermelés technológia története.
- A bor kereskedelemi kultúrája, története.
- Magyarországi hires borvidékek, régiók, szőlőhegyek története
- Olaszország borászata
- Bor és gasztronómia
- Borturizmus, borfesztiválok, rendezvények
- Gyakorlati borturizmus-kirándulások borvidékekre
- A bor nemcsak vegyület... (Borkémia)


Films and Multimedia (Digital Textbooks, Multimedia Creations etc.)

1996. Bordal (7 részes bortörténeti film, Duna TV, Dunatáj Alapítvány, leadta többször az MTV1, az MTV2, a Duna TV)
1996-2000 Több kisebb bortörténeti filmetűd a Dunatáj Alapítvánnyal, a Duna TV adta le.
2007. Séta a Történeti borház és pincemúzeumban (cca. 40 perces film a középkori és a Zsigmond, Mátyás korabeli borpincékről, múzeális használatukról)
2008. Somló. A Kreinbacher Pincészet megrendelésére. (cca. 12 peces film Somló történetéről)
2011-2012. Budafok története, Barlaglakások, Budafoki németek története, Budafoki pincerendszer története, A Záborszky Pince, Dunai borkereskedelem története, cca 5 perces filmek
Digital Textboocks (5 db.): (Az egri Eszterházy Károly Főiskola Borkultúra Szak digitális tankönyvei) 2010-2012.
- A magyar szőlészeti-és borászati szakirodalom kialakulása, európai kapcsolatai (internetes tankönyv, angolul is).
- A magyar szőlő-és bortermelés kultúrája (internetes tankönyv).
- A magyar szőlészet és borászat. (A szőlő- és bortermelés története, a magyar (kelet-európai) borkultúra gyökerei és európai kapcsolatai) (internetes tankönyv).

Organisation of Conferences

2002. - Kelet-Európa gyöngye, a Tokaji Aszú c. kiállítás a Vajdahunyadvárban, 2002. február 28-tól. Ugyane néven kísérőrendezvényként konferencia, és 28 tételes aszú évjárat kóstoló-bemutató.

2005. - A 150 éves Református Egyetem tiszteletére a BTK Történelem Szak konferenciája rendezése, szervezése 2005.október 11. (Fejezetek a magyarországi reformátusok életéből..) és előadás, konferenciaelnök, szervező.

- “Monostori szőlő-és borkultúra” Gazdaságtörténeti konferencia Pannonhalmán a Főapátság épületében. KRE Gazdaság- és Művelődéstörténeti Tanszék, a Magyar Mezőgazdasági Múzeum és a Pannonhalmi Főapátsági Levéltár konferenciája. Két előadással, elnök, szervező.

2006. - KRE-n ünnepi konferencia szervezése 1956 50. évfordulója tiszteletére, előadás: A híres 56-os aszú története, és az élelmiszersegélyek története. Konferencia levezető elnök.

- KRE és a Mezőgazdasági Múzeummal, valamint a Corvinus Egyetem Budai Campussal közösen: Lippay János és kora. Konferencia szervezése a Mezőgazdasági Múzeumban, és előadás.

2007.
- Vince napi gazdarandevú. 3 napos rendezvény január 22. Vince nap alkalmából. Két kiállítás és rendezvénysorozat, kirakodó vásár, gazdabemutató, konferencia, “Az Év Bortermelője: Garamvári Vencel”-bemutatása, történeti borkóstoló.

- Múzeumok éjszakáján Borkóstoló Akadémia szervezése, két előadás tartása a Mezőgazdasági Múzeumban.

2008. - Múzeumok éjszakáján Borkóstoló Akadémia szervezése, két saját előadás tartása a Mezőgazdasági Múzeumban.

- HÍR-es Íznapok. Aug végén, az utolsó hétvégén (szombat-vasárnap) gazdatalálkozó és ferencia szervezése az AMC-megbízásából, kóstoltatások szervezése, előadások, színpadi műsorok, gyerek-múzeumpedagógiai műsorok stb.

2009. - Múzeumok éjszakáján Borkóstoló Akadémia szervezése, két előadás tartása a Mezőgazdasági Múzeumban.

- Édes ünnepek és cukormentes hétköznapok. A Károli Gáspár Egyetem Koraújkor- Gazdaság-és Művelődéstörténeti Tanszéke és a Kiskun Múzeum, valamint a Néprajzi Társaság Anyagi Kultúra Szakosztály közös konferenciája 2009. május 25-26. Kiskunfélegyházán. Szervező (Mészáros Mártával és Báti Anikóval), előadó. Konferenciakötetként megjelent: Studia Caroliensia 2010. 3-4.

2010. - Mikes Kelemen (Politikai játszmák és bujdosói hétköznapok). Nemzetközi Konferencia a Károli Gáspár Református Egyetemen, szervező, előadó.

2011. - A Makkai család (Makkai Sándor, Makkai László, Illés Lajos) jelentősége Erdély és Magyarország művelődéstörténetében. KRE Koraújkor, Gazdaság- és Művelődéstörténeti Tanszék konferenciája, társszervező Kurucz Györggyel.

 Következő események


Összes esemény

Nyelvvizsgaközpont

Sport a Károlin

Sport a Károlin

Napi biztatás

 

Youtube