Készült: 2016-02-15
Módosítás: 2016-09-12

Dióssi Adrienn

Cím:
Nem: Nő
Születési év: 1978
Születési hely: Budapest
Email-cím(ek): Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Hivatali telefonszám:

Doktori tanulmányok
Doktori (PhD) védés éve:
Tudományág: Összehasonlító irodalomtudomány
Disszertáció címe: Az emlékezés formái kortárs holland és magyar regényekben
Oklevelet kiállító intézmény: Debreceni Egyetem

MA-tanulmányok
MA-fokozat megszerzésének éve: 2002
Tudományág(ak): Néderlandisztika
Oklevelet kiállító intézmény: KRE
MA-fokozat megszerzésének éve: 2003
Tudományág(ak): Magyar nyelv és irodalom
Oklevelet kiállító intézmény: ELTE


Egyéb tanulmányok és képesítések

Intézmény Képesítés Év
     
     
     

Munkatapasztalat
Jelenlegi munkaadó:
Kar: Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar
Intézet: Német és Holland nyelvű Kultúrák Intézete
Tanszék: Néderlandisztika Tanszék
Beosztás: egyetemi tanársegéd


Kutatási és oktatási szakterületek

Modern holland irodalom, posztmodern próza, posztmodern elméletek, emlékezés formái a kortárs irodalomban, narratológia

Tudományos kutatócsoportban vagy projektben való részvétel

1996-1998 Balassi Bálint összes verse, hálózati kritikia kiadás, munkatárs

2005-2008 Dutch Language, Literature and Culture in a Central European Context, Joint Curriculum for a BA, koordinátor


Oktatásszervezés, tudományszervezés

Időszak Funkció vagy tevékenység
2006 DCC e-learning kurzus, Nederlandse literatuur van de interbellum
2008 Taalunie, oktatási segédanyag, Verhaalanalyse, szerk. Bálint Cecília, Dióssi Adrienn, Gedeon, Budapest, 2008, 96 p.
2008 DCC e-learning kurzus, Nederlandse literatuur vanaf 1945, E-learning, társszerzők: Susan Mahmody, Stijn van Clooster, Universität Wien
2007-2009 Kersvers. Bloemlezing moderne Nederlandstalige poëzie, szerk. Dióssi Adrienn, Jelica Novakovic´-Lopusˇina, Irena Barbara Kalla, Károli Egyetemi Kiadó, Budapest, 2009
   

Nyelvtudás

Nyelv Nyelvtudás szintje és fajtája
holland felsőfok
angol középfok
német középfok
   
   

Díjak és kitüntetések

Díj vagy kitüntetés neve Kiadó intézmény Elnyerés éve
     
     
     

Tagság tudományos társaságokban

Szervezet neve Betöltött funkció
1. IVN Internationale Vereniging voor Neerlandistiek (Nemzetközi Néderlandista Egyesület)  
   
   
   

Vendégoktatás és kutatóutak külföldi intézményekben

Időszak Intézmény Tevékenység
2005 Universität Wien Ceepus oktatói mobilitás
2005 Universiteit Utrecht Huygens kutatói ösztöndíj
2006 Universiteit van Amsterdam Taalunie Winterschool, kutatói ösztöndíj
2007-2008 Universiteit van Amsterdam Taalunie, kutatói ösztöndíj
     

Doktori témavezetések

Doktori hallgató neve,
intézmény
Kutatási téma / Disszertáció címe Védés éve
     
     
     
     

Opponencia doktori védéseken

Doktori hallgató neve,
intézmény
Kutatási téma / Disszertáció címe Védés éve
     
     
     
     

 

Publikációs lista

 

Könyvfejezetek

’Ic wille leven vri’. Vri en vriheit in Hadweijchs Strofische Gedichten In. Párhuzamok, Károli-tanulmányok II, Tanulmányok a néderlandisztika tárgyköréből szerk. Agnes Sneller, Budapest, 2002, 221-234 p.

Hadewijch en haar mystieke leer, In. Allegro con brio, Írások Zemplényi Ferenc 60. születésnapjára, szerk. Bánki Éva, Tóth Tünde, Palimpszeszt, Budapest, 2002, 60-71 p.

Berlijn als bemiddelaar. Cees Nooteboom ’Allerzielen’ en Péter Nádas ’Het boek der herinneringen’. In. In memoriam Kata Damokos. Acta Comenii Societatis Neerlandicorum Europae Centralis et Orientalis 9. szerk. Judit Gera etc. Debrecen, 2005, 97-106 p.

„Lees de tekst geschoten in de muren” Steden en herinneren, In. Károli-tanulmányok III., Budapest, 2006. 129-136 p.

Erinnerung in einem postmodernen Niederländischen Roman, Das Haus der Memoria, In. Neue Reflexionen zur kulturwissenschaftlichen Literaturwissenschaft. (Arbeiten zur deutschen Philologie, Band XXVIII, hg. von Tamás Lichtmann), szerk Gröller, Harald D., Hoorváth, Andrea, Loosen, Gert, Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2007, 87-98 p.

Het liegen van een jeugd. Herinnering aan volwassen worden in de postmoderne romans van Péter Esterházy en Stefan Hertmans, In. Volwassen worden. Cultuurverschijnsel en literair motief, szerk. Irena Barbara Kalla, Bożena Czarnecka, Neisse Verlag, Dresen / Oficyna Wydawnicza ATUT, Wroclaw, 2007, 27-38 p.

Herinnering en roman, herinneringsroman, In. Acte Neerlandica: bijdrage tot de Neerlandsitiek Debrecen, szerk. Gera Judit, Debrecen, 2009, 109-120 p.

Cikkek tudományos folyóiratokban

Vri en vrieheit in Hadewijch Strofische Gedichten, Palimpszeszt: tudományos és kutúrális folyóirat, 002, (8. évf.) 17. sz.

Fordítások

Fik Meijer: Gladiátorok, Gondolat Kiadó, Budapest, 2009

Dauwe Draaisma: A felejtés könyve, Gondolat Kiadó, Budapest, 2014

 

Nyilvános megjelenések

2005 május Het belang van kleine talen in een nieuwe Europa, KRE Néderlandisztika Tanszékének 10 éves jubileuma, Steden en herinneren.

2005 október Studiedag ELTE, ‘Terug naar de jeugd’ -romans in de laatste twintig jaar in de Nederlandse, Vlaamse en Hongaarse literatuur.

2006 január Winterschool, Universiteit van Amsterdam: Vervalsen en herschrijven. Vormen van de herinnering en de narratieve identiteit in Nederlandse, Vlaamse en Hongaarse romans van de laatste decennia.

2006 június, GuG Nachwuchsgermanisten, Debreceni Egyetem, Erinnerung in einem postmodernen Niederländischen Roman, Das Haus der Memoria

2006 augusztus IVN kongresszus, Rijksuniversiteit Gent, Vormen van de herinnering in Nederlandse en Hongaarse romans in de laatste vijfentwintig jaar.

2015 augusztus, Hyperdiverse neerlandistiek, 19. IVN kongresszus, Leideni Egyetem, Literaire manifestaties van de raakvlakken tussen postmodernisme en herinnering,

 Adrienn Dióssi

Title:
Gender: F
Year of Birth: 1978
Place of Birth (Country): Hungary
Email-address(es): Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Office Phone Number:

Doctoral Studies
Year of Doctoral Defence (PhD / CSc):
Discipline: Literary Studies
Title of Thesis: Forms of Memory in Dutch, Flemish and Hungarian Contemporary Novels
Issuing Institution: University of Debrecen, Faculty of Art

MA Studies
Year of Obtaining the MA Degree: 2002
Discipline(s): Dutch Language and Literature
Issuing Institution: KRE

Year of Obtaining the MA Degree: 2003
Discipline(s): Hungarian Language and Literature
Issuing Institution: ELTE


Further Studies and Qualifications

Institution Qualification Year of Obtaining the Qualification
     
     
     

Employment
Current Employer: Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary
Faculty: Faculty of Humanities
Institute: Institute of German and Dutch Studies
Department: Department of Netherlandic Studies
Current Position(s): Assistant lecturer

Areas of Research and Teaching
Modern Dutch Literature, Postmodern Novel, Postmodern Theory, Memory in Contemporary Literature, Narratology

Membership in Research Groups and Projects

1996-1998 Poems of Bálint Balassi, online critical edition, collaborator

2005-2008 Dutch Language, Literature and Culture in a Central European Context, Joint Curriculum for BA, project coordinator

Educational Functions, Curriculum Development and Other
Teaching-Related Activities

Period Function or Activity
2006 DCC e-learning course, Nederlandse literatuur van de interbellum
2008 Taalunie grant for teaching material, Verhaalanalyse, red. Bálint Cecília, Dióssi Adrienn, Gedeon, Budapest, 2008, 96 p.
2008 DCC e-learning course, Nederlandse literatuur vanaf 1945, co-authors: Susan Mahmody, Stijn van Clooster, Universität Wien
2007-2009 Kersvers. Bloemlezing moderne Nederlandstalige poëzie, red. Dióssi Adrienn, Jelica Novakovic´-Lopusˇina, Irena Barbara Kalla, Károli Egyetemi Kiadó, Budapest, 2009, 496 p. Taalunie grant for teaching material
   

Language Skills

Language Level and Kind of Proficiency
Dutch Full professional
English Professional working
German  
   
   

Honours, Distinctions, and Prizes

Name of Distinction Issuing Institution Year of Issuing
     
     
     

Membership in Academic Societies

Name of Organization Function (if any)
   
   
   
   

Guest Professorships and Research Fellowships in Foreign
Institutions

Period Institution Activities
2005 Universität Wien Ceepus Teacher Mobility
2005 Universiteit Utrecht Huygens Research Fellowship
2006 Universiteit van Amsterdam Taalunie Winterschool, Research Fellowship
2007-2008 Universiteit van Amsterdam Taalunie Research Fellowship
     

 

     
     
     
     
     

 

List of Publications

 

Chapters in Books

’Ic wille leven vri’. Vri en vriheit in Hadweijchs Strofische Gedichten In. Párhuzamok, Károli-tanulmányok II, red. Agnes Sneller, Budapest 2002, 221-234 p.

Hadewijch en haar mystieke leer, In. Allegro con brio, Írások Zemplényi Ferenc 60. születésnapjára, red. Bánki Éva, Tóth Tünde, Palimpszeszt, Budapest, 2002, 60-71 p.

Berlijn als bemiddelaar. Cees Nooteboom ’Allerzielen’ en Péter Nádas ’Het boek der herinneringen’. In. In memoriam Kata Damokos. Acta Comenii Societatis Neerlandicorum Europae Centralis et Orientalis 9. red. Judit Gera etc. Debrecen, 2005, 97-106 p.

„Lees de tekst geschoten in de muren” Steden en herinneren, In. Károli-tanulmányok III., Budapest, 2006. 129-136 p.

Erinnerung in einem postmodernen Niederländischen Roman, Das Haus der Memoria, In. Neue Reflexionen zur kulturwissenschaftlichen Literaturwissenschaft. (Arbeiten zur deutschen Philologie, Band XXVIII, hg. von Tamás Lichtmann), red. Gröller, Harald D., Hoorváth, Andrea, Loosen, Gert, Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2007, 87-98 p.

Het liegen van een jeugd. Herinnering aan volwassen worden in de postmoderne romans van Péter Esterházy en Stefan Hertmans, In. Volwassen worden. Cultuurverschijnsel en literair motief, red. Irena Barbara Kalla, Bożena Czarnecka, Neisse Verlag, Dresen / Oficyna Wydawnicza ATUT, Wroclaw, 2007, 27-38 p.

Herinnering en roman, herinneringsroman, In. Acte Neerlandica: bijdrage tot de Neerlandsitiek Debrecen, red. Gera Judit, Debrecen, 2009, 109-120 p.

 

Articles in Academic Reviews (Printed and Electronic)

Vri en vriheit in Hadewijch Strofische Gedichten, Palimpszeszt: tudományos és kulturális folyóirat, 2002. (8. évf.) 17. sz.

 

Translations

Fik Meijer: Gladiátorok, Gondolat Kiadó, Budapest, 2009

Dauwe Draaisma: A felejtés könyve, Gondolat Kiadó, Budapest, 2014

 

Academic and public Appearances (Live and Electronic)

 

2005 Het belang van kleine talen in een nieuwe Europa, KRE Néderlandisztika Tanszékének 10 éves jubileuma, Steden en herinneren.

2005 Studiedag ELTE, ‘Terug naar de jeugd’ -romans in de laatste twintig jaar in de Nederlandse, Vlaamse en Hongaarse literatuur.

2006 Winterschool, Universiteit van Amsterdam: Vervalsen en herschrijven. Vormen van de herinnering en de narratieve identiteit in Nederlandse, Vlaamse en Hongaarse romans van de laatste decennia.

2006 GuG Nachwuchsgermanisten, Debreceni Egyetem, Erinnerung in einem postmodernen Niederländischen Roman, Das Haus der Memoria

2006 IVN congress, Rijksuniversiteit Gent, Vormen van de herinnering in Nederlandse en Hongaarse romans in de laatste vijfentwintig jaar.

2015 Hyperdiverse neerlandistiek, 19e IVN congress, University of Leiden, Literaire manifestaties van de raakvlakken tussen postmodernisme en herinneringKövetkező események


Összes esemény

Nyelvvizsgaközpont

Sport a Károlin

Sport a Károlin

Napi biztatás

 

Youtube