Készült: 2016-02-15
Módosítás: 2020-10-27

 

F. Földi Rita

Cím: PhD
Nem: nő
Születési év: 1953
Születési hely: Magyarország
Email-cím(ek): Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Hivatali telefonszám: 06-1-430-2340/110

Doktori tanulmányok
Doktori (PhD) védés éve: 1998
Tudományág: pszichológia
Disszertáció címe: Hiperaktivitás és tanulási zavarok
Oklevelet kiállító intézmény: Debreceni Egyetem

MA-tanulmányok
MA-fokozat megszerzésének éve: 1976,1992
Tudományág(ak): sporttudomány, pszichológia
Oklevelet kiállító intézmény: MTE, ELTE

Egyéb tanulmányok és képesítések

Intézmény Képesítés Év
ELTE, Semmelweis Egyetem, CSAKIT pedagógiai szakpszichológus, klinikai szakpszichológus, neuropszichológus, csoportanalitikus 1995, 2000, 2002, 2004
     
     

Munkatapasztalat
Jelenlegi munkaadó: Károli Gáspár Református Egyetem
Kar: Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar
Intézet: Pszichológiai Intézet, Tanárképzési Központ
Tanszék: Fejlődés és Neveléslélektani Tanszék
Beosztás: tanszékvezető, csoportvezető

Korábbi munkaadó: ELTE Gyógypedagógiai Kar
Beosztás: docens

Egyéb korábbi munkaadó: ELTE Tanítóképző Főiskolai Kar
Beosztás: docens, főigazgató-helyettes


Kutatási és oktatási szakterületek

Oktatott tárgyak: fejlődéslélektan (BA-MA) gyermek és ifjúsági patopszichológia, pszichodiagnosztika, terápiás eljárások;
pedagógiai és iskolapszichológia, neuropszichológia, fejlődés neuropszichológia, neurológiai kórképek neuropszichológiája, szindrómaanalízis;
iskolai integráció, sajátos nevelési igényű gyermekek.

Kutatási terület: hiperaktivitás és magatartási zavarok, tanulási zavarok neuropszichológiája, obesitas pszichológiai faktorai.
A tanulási zavarok etiológiája, prevenciója mozgásfejlődés és mozgásfejlődés zavarainak szerepe a perceptuális funkciók szerveződésében, illetve a kognitív képességek alakulásában .
A hiperaktivitás oki háttere neuropszichológiai megközelítése.
Téri vizuális képességek és intelligencia vizsgálat a hiperaktív gyermekeknél.


Tudományos kutatócsoportban vagy projektben való részvétel
Obesitas, fejlődéslélektani műhely- lezárva

Fejlődés neuropszichológiai kutatócsoport

F Földi Rita- Páli Judit

Kutatási tevékenység, profil rövid leírása: 

Az ADHD-s gyerekek körében végzett vizsgálatok arra, utalnak, hogy az ADHD tüneteinek erőssége összefüggést mutat a mentalizációval, a tudatelméleti fejlettséggel. Ebben a vonatkozásban több kutatás a környezeti / családi tényezők szerepét vizsgálja, mint a családszerkezet, családon belüli kommunikáció és szocioökonómiai státusz.  Dunn és Cuttind (1999)pl a fent említett családi háttér változókkal kapcsolatban az érzelemmegélés és a hamis vélekedés tesztekkel találtak összefüggést. Moses és Pears (2003) a demográfiai jellemzők és a nevelési stílussal kapcsolatban találtak összefüggés a tudatelmélet fejlettségével. Jelen vizsgálatunk központi kérdése, hogy a mentalizáció (Faux Pas) és a reziliencia fejlettsége milyen összefüggést mutat  az ADHD-tüneteinek erősségével, (Conners. skála) és a szülő által érzékelt képességekkel és nehézségekkel (SDQ)  (Tótok Veronika és Herczeg Viktória hallgatók részvétlével)

Hallgatók bevonásával vizsgáltuk általános iskolás korú gyermekeknél a nyelvi zavarok kimutatásának lehetőségét neuropszichológiai tesztekkel (Juhász Anikó hallgató, OTDK 2. helyezett)

Valamint az atipikus nyelvi fejlődésű gyermekek tempótartásának vizsgálatát végeztük el. (Kertész Csaba hallgató, OTDK különdíj, Kardos Lajos pszichológiai verseny I díj, 2018)

 

A kutatócsoport keretében eddig megjelent közös publikációk: 

 

  1. F, Földi Rita ; Németh, Nándor ; Tótok, Veronika ; Herczeg, Viktória Végrehajtó funkciók és mentalizáció vizsgálata ADHD-val diagnosztizált gyermekknél   

            In: Vargha, András (szerk.) Múlt és jelen összeér : A Magyar Pszichológiai Társaság XXV. Jubileumi Országos Tudományos Nagygyűlése Kivonatkötet Budapest,                        Magyarország : Magyar Pszichológiai Társaság, (2016) pp. 256-257. , 2 p.

  1. Juhász, Anikó ; F, Földi Rita: Piramis és Pálma, Kempler-féle teszt alkalmazása nyelvi fejlődési zavarral küzdő gyermekeknél In: Vargha, András (szerk.) Múlt és jelen összeér : A Magyar Pszichológiai Társaság XXV. Jubileumi Országos Tudományos Nagygyűlése Kivonatkötet Budapest, Magyarország : Magyar Pszichológiai Társaság, (2016) pp. 254-255. , 2 p.
  2. Juhász, Anikó ; Fodorné, F Rita : Piramis és pálma, valamint Kempler féle teszt alkalmazása nyelvfejlődési zavarral küzdő gyermekeknél PSYCHOLOGIA HUNGARICA CAROLIENSIS 2017 : 2 pp. 28-42. , 12 p. (2017)
  3. Kertész, Csaba ; Földi, Rita:Tempótartás számítógépes vizsgálata atipikus nyelvi fejlődésű gyerekeknél In: Lippai, Edit (szerk.)Változás az állandóságban : A Magyar Pszichológiai Társaság XXVII. Országos Tudományos Nagygyűlése : Kivonatkötet Budapest, Magyarország : Magyar Pszichológiai Társaság, (2018) pp. 224-225. , 2 p.
  4. Kertész, Csaba ; Földi, Rita: Az improvizáció pszichológiai vetületei, és alkalmazási lehetőségei a zeneoktatásban (2019)
  5. Kertész, Csaba ; Földi, Rita ; Honbolygó, Ferenc: Rhythmic synchronization and its relation to phonological awareness and reading acquisition (2020)
  6. Varga Zsuzsanna– Páli Judit A Rey komplex ábra b változat értékelő rendszerének fejlesztése.  PSYCHOLOGIA HUNGARICA CAROLIENSIS 1.: (2.) pp. 72-95.

A kutatócsoport keretében eddig megjelent egyéni publikációk:

F, Földi Rita ; Boda-Ujlaky, Judit: Vestibular regulation in children with ADHD from a neuropsychological perspective PSYCHOLOGIA HUNGARICA CAROLIENSIS 2014 : 2 pp.                                                     66-75. , 10 p. (2014)

 Reziliens Fejlődés - Pozitív Kutatócsoportot 

A Reziliens Fejlődés - Pozitív Kutatócsoportot 2018-ban a KRE, Fejlődéslélektani Tanszék munkatársai alapították. A kutatók korábbi egyéni  kutatási (reziliencia, szorongás, életminőség, ADHD, párkapcsolati intimitás, szülővé válás, szülői nevelői stílus) területeket a reziliencia témája köré szervezték. A rezilienciának három alappillére - egyéni, családi, társas - közül kettőt részletesen vizsgálunk, ezek az egyéni és a családi reziliencia összefüggései. A Kutatócsoport első kutatásában a CD-RISK reziliencia kérdőívet adaptálta gyermekek-és serdülők körében. A reziliencia mint a személyiség protektív faktora élénken kutatott terület a felnőtt korosztályban, azonban a gyermeki- és serdülőkori protektív faktorok feltérképezése is sürgető feladat. A reziliencia jelentőségének azonosítása például a krónikus betegségekből való felépülésben, a váratlan élethelyzetekhez való alkalmazkodásban (pl. COVID-19 időszak) gyermek- és serdülőkorban a kutatócsoport távolabbi céljaként fogalmazódik meg. A kutatócsoport több területen párhuzamosan vizsgálódik, egyik téma a Szorongó és ADHD-s gyermekek/serdülők pszichés nehézségeinek, életminőségének és rezilienciájának vizsgálata". A vizsgálatunk fókuszában a gyermekek és szüleik rezilienciája, lelki rugalmassága áll. Kutatásaink arra irányulnak, hogy feltárjuk a családi és egyéni  protektív és vulnerabilitás faktorokat a gyermek és serdülő korosztályban. A családi, párkapcsolati aspektusokat  helyezzük a fókuszba, mikor azt szeretnénk feltárni, hogy a szülők rezilienciára való képessége milyen szerepet játszik a gyermekvállalás időszakában a mentális jóllét és párkapcsolati minőség szempontjából. Kiemelt figyelmet szentelünk a várandósságnak, mint normatív krízis állapotnak, mely meglehetősen próbára teszi az egyén alkalmazkodó képességét, így joggal feltételezhető, hogy a várandósság alatti testi lelki változások megélése összefügg nem csak a szülők rezilienciára való képességével, hanem a magzathoz való viszonyulásukkal is. Mivel korábbi kutatásaink szerint a párkapcsolati elégedettség és észlelt gondoskodás a magzati kötődés prediktorainak bizonyultak, érdemesnek tartjuk a párkapcsolati jellegzetességek rezilienciával való összefüggéseinek a vizsgálatát a pre és perinatális időszakban. Egyéni reziliencia szempontjából a klinikum területéről a ADHD és az anorexia nervosa a két kutatási területünk. Tudományos eredményeinket hazai és külföldi (Portugália, Spanyolország) konferenciákon ismertettük. Első, saját rendezésű konferenciánkra 2019. december 10-én került sor, “Fejlődéslélektani perspektívák: az anamnézistől a rezilienciáig” címen, magyar és angol nyelven.

 

A kutatócsoport keretében eddig megjelent közös publikációk: 

Tárnokiné, Törő Krisztina ; Pazdera, Nóra ; Adamy, Luca ; Bártfai, Anna ; Hadházi, Éva ; Kövesdi, Andrea ; Takács, Szabolcs ; Földi, Rita 2019: The effects of contested divorce on adolescent's and parent's resilience. IJRDO - Journal of Social Science and Humanities Research 4 244-262.

Ács, Alexandra ; Kövesdi, Andrea 2019: Serdülők Négy-fa rajzai a reziliencia, depresszió és szorongás tükrében. In: Lippai, Edit (szerk.) Összetart a sokszínűség : A Magyar Pszichológiai Társaság XXVIII. Országos Tudományos Nagygyűlése kivonatkötet. Debrecen, Magyarország: Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Pszichológiai Intézet. 206-207.

Kövesdi, Andrea ; Törő, Krisztina ; Hadházi, Éva ; Takács, Szabolcs ; F., Földi Rita 2019: Reziliencia és az Én-állapot összefüggése anorexiás serdülőknél. In: Lippai, Edit (szerk.) Összetart a sokszínűség : A Magyar Pszichológiai Társaság XXVIII. Országos Tudományos Nagygyűlése kivonatkötet

 

Hadházi, Éva ; Takács, Szabolcs ; Földi, Rita ; Kövesdi, Andrea ; Tárnokiné, Törő Krisztina 2019: Az intimitás korrelátumainak vizsgálata In: Hűség Lojalitás Kötődés : Magyar Családterápiás Egyesület XXXIII. Vándorgyűlése. 58.

 Törő, Krisztina ; Csikós, Gábor ; Mokos, Judit ; Gyetvai, Anna ; Kövesdi, Andrea ; Hadházi, Éva ; Földi, rita
Rugalmas "szülő"-e a gyermekotthon?: Reziliencia vizsgálata a gyermekvédelmi szakellátás rendszerében dolgozók körében
SERDÜLŐ- ÉS GYERMEK-PSZICHOTERÁPIA 13 : 2 pp. 113-134. , 22 p. (2020)

Csikós, Gábor ; Törő, Krisztina ; Rózsa, Sándor ; Hadházi, Éva ; Kövesdi, Andrea ; Földi, Rita
Psychological factors in Hungarian families under the coronavirus pandemic: The effects of resilience and stress on the wellbeing of adolescents, their interconnections within the family
In: Alison, Taysum; Siavash, Bakhtiar; Sophio, Moralishvili; Ahmet, Ecirli (szerk.)

Konferenciaszereplések

Kövesdi, Andrea ; Hadházi, Éva ; Törő, Krisztina ; Takács, Szabolcs ; Földi, Rita
A reziliencia jelensége, és vizsgálata anorexiás serdülők körében (2019)
Fejlődéslélektani perspektívák: az anamnézistől a rezilienciáig, A KRE Pszichológiai Intézete Reziliens Fejlődés Pozitív Kutatócsoportjának I. Konferenciája,

 

Törő, Krisztina ; Pazdera, Nóra ; Adamy, Luca ; Hadházi, Éva ; Kövesdi, Andrea ; Takács, Szabolcs ; Földi, Rita
Kritikus válás megélt serdülők és szüleik rezilienciájának vizsgálata (2019)
Fejlődéslélektani perspektívák: az anamnézistől a rezilienciáig, A KRE Pszichológiai Intézete Reziliens Fejlődés Pozitív Kutatócsoportjának I. Konferenciája,

 

Hadházi, Éva ; Takács, Szabolcs ; Földi, Rita ; Kövesdi, Andrea ; Törő, Krisztina
A párkapcsolati intimitás jellegzetességeinek empirikus vizsgálata (2019)
Fejlődéslélektani perspektívák: az anamnézistől a rezilienciáig, A KRE Pszichológiai Intézete Reziliens Fejlődés Pozitív Kutatócsoportjának I. Konferenciája, 2019.12.10.,

 

Földi, Rita ; Kövesdi, Andrea ; Hadházi, Éva ; Törő, Krisztina ; Takács, Szabolcs
Kortárs kapcsolatok, mentalizáció és reziliencia ADHD-s gyermekeknél (2019)
Fejlődéslélektani perspektívák: az anamnézistől a rezilienciáig, A KRE Pszichológiai Intézete Reziliens Fejlődés Pozitív Kutatócsoportjának I. Konferenciája,

 
Krisztina, Törő ; Rita, Földi ; Andrea, Kövesdi** ; Éva, Hadházi**
The aspects of conflict between father and child in forensic psychologist experts'examination-18 th International Conference On Social Sciences 2019.05.17-18 Lisszabon Portugália : (2019)Oktatásszervezés, tudományszervezés

Időszak Funkció vagy tevékenység
   
   
   
   
   

Nyelvtudás

Nyelv Nyelvtudás szintje és fajtája
német középfok „C”
angol alapfok, PhD-képzéshez
   
   
   

Díjak és kitüntetések

Díj vagy kitüntetés neve Kiadó intézmény Elnyerés éve
     
     
     

Tagság tudományos társaságokban

Szervezet neve Betöltött funkció
MTA köztestületi tag  
Magyar Pszichológiai Társaság  
Fejlesztő Pedagógiáért Alapítvány elnök
Magyar Pre- és Perinatális Pszichológiai és Orvostudományi Társaság  
Tinnitus Egyesület  
POZITÍV Országos Szakmai Egyesület  
   
   

Vendégoktatás és kutatóutak külföldi intézményekben

Időszak Intézmény Tevékenység
1996. október Universität Saarbrücken iskolai integráció tanulmányozása,
TEMPUS tanulmányút
1997. november Frankfurt iskolai integráció, TEMPUS tanulmányút
     
     
     

Doktori témavezetések

Doktori hallgató neve,
intézmény
Kutatási téma / Disszertáció címe Védés éve
Lakatos Katalin,
Semmelweis Egyetem
A mozgásérettség vizsgálatának jelentősége a tanulási zavarok korai felismerésében. 2005
Rácz Katalin,
Semmelweis Egyetem
Az alapozó terápia hatékonyságának vizsgálata iskolaéretlen óvodások körében 2015
Barthel Betty Semmelweis Egyetem Alapozó terápia és értelmi akadályozottság 2015
Livják Emília

A korai mozgásfejlődés hatása a gyermek értelmi képességeinek fejlődésére

2016

Kovács Kriszta             Sportszülői magatartás                                          2021

külső könzulens:

Csirkés Zsolt              Szenzomotoros torna hatása az óvodások egyensúlyozó

                               képességére és poszturális stabilitására                    2020

Opponencia doktori védéseken

Doktori hallgató neve,
intézmény
Kutatási téma / Disszertáció címe Védés éve
ELTE Neveléstudományi DI 2 fő    

Debreceni Egyetem , Humán

Tudományok DI 5 fő

   
Semmelweis Egyetem 1 fő    
     

 

Publikációs lista

(MTMT)

 

 

 

 

2015

Rita F Földi- Judit Boda-Ujlaky
Vestibular regulation in children with ADHD: a neuropsychological perspective. a Psychologia Hungarica Caroliensis. 2014/2.


F. Földi Rita:
A nevetés- kinevetés pszichológiája, megjelenése a művészetben és politikában


Magyar Művészet, 2015/2 p.71-77

F.Földi Rita

Gyermekkori problémák. ADHD Nyugat-magyarországi ADHD Konferencia. Győr,előadás 2015.04.11.absztrakt 1p

F Földi Rita

Időskor, szerepcsökkenés: előadás

In: Századnyitási pánik. absztrakt 1p Konferencia helye, ideje: Budapest, Magyarország, 2015.03.06-2015.03.07

1.

F Földi Rita

Iskolások ADHD problémái: Terápiás lehetőségek

p. Invited speech. p.
Magyarország

plenáris előadás az ADHD iskoláskori terápiás lehetőségeiről, http://www.esemenymenedzser.hu/konferenciak-treningek/15317-x-adhd-konferencia-2014-oktober-11-12.html (2014)

Egyéb/Kutatási jelentés (közzétett)/Tudományos

2.

Földi Rita

A hiperaktivitás diagnosztikája: Iskoláskori problémák,

p. Invited speech. p.
Magyarország

http://www.adhd-magyarorszag.com/rendezvenyeink/elso-eszak-magyarorszagi-adhd-konferencia-2014-aprilis-12-9-16-ig-debrecenben/78, diagnosztikai nehézségek iskolás korban, plenáris előadás, Konferencia a hiperaktív gyermekekért (2014)

Egyéb/Nem besorolt/Tudományos

3.

F Földi Rita

Értékátadás és családi szocializáció


Magyarország

http://nokredit.hu/szabadegyetem-14/, 2014. július 1 (2014)

Egyéb/Nem besorolt/Tudományos

4.

F Földi Rita

Szabályozó folyamat és mozgásszabályozás

 

Magyar Óvodapedagógiai Egyesület,, Invited speech (2014)

Egyéb/Nem besorolt/Tudományos

2013

5.

F Földi Rita

Hiperaktivitás és szocializáció

 

http://www.kutatokejszakaja.hu/2013/esemenynaptar/esemeny.php?id=2979&menu_id=4, 2013.09.27 (2013)

Egyéb/Nem besorolt/Tudományos

6.

F Földi Rita

Korai kötődés és viselkedészavarok

 

Születéstől a felnőttkorig A prevenció és terápia jegyében, 2013. nov. 26 (2013)

Egyéb/Nem besorolt/Tudományos

7.

F Földi Rita

Értékátadás és nevelés a református iskolákban


Magyarország

Példaadással nevelni - Dunántúli Református Pedagógusok II. Találkozója, http://www.refdunantul.hu/hir/mutat/10497/ (2013)

Egyéb/Nem besorolt/Tudományos

2012

8.

F Földi Rita

Amikor a puzzle darabok nem illenek össze, avagy a mozaikcsaládok nehézségei.

In: Cseppben a tenger XVI. Budapesti Pszichológiai Napok.. Konferencia helye, ideje: Budapest, Magyarország, 2012.04.13-2012.04.15.p. 101. 1 p.

Egyéb konferenciaközlemény/Absztrakt/Tudományos

9.

F Földi Rita

A kasztráló anya

In: RÁCIÓ ~ GENERÁCIÓ ~ DEGENERÁCIÓ: avagy melyik korosztály téved nagyobbat?. Konferencia helye, ideje: Kecskemét, Magyarország, 2012.04.13-2012.04.14.p. 24. 1 p.

Egyéb konferenciaközlemény/Absztrakt/Tudományos

10.

Földi Rita

ADHD és iskoláskori problémák: ADHD Magyarország Konferenciája

p. Invited speech. p.
Magyarország

plenáris előadás, http://www.egymasralepnitilos.hu/hirek/az-adhd-magyarorszag-konferenciameghivoja (2012)

Egyéb/Nem besorolt/Tudományos

11.

F Földi Rita

Iskolai beilleszkedés és ADHD

p. Invited speech. p.
Magyarország

ADHD egy életen át - "Ajándék vagy átok" - Konferencia a hiperaktív gyermekekért, http://konferenciakalauz.hu/konferenciak/14345-adhd-egy-leten-t-aj-nd-k-vagy-tok-konferencia-a-hiperakt-v-gyermekek-rt, 2011.09.30. Konferencia a hiperaktív gyermekekért (2012)

Egyéb/Nem besorolt/Tudományos

12.

F Földi Rita

A mozgás és észlelés szerepe,illetve zavarainak következményei


Magyarország

MUTASSAM-E, VAGY MONDJAM, Demoszthenesz Egyesület Beszédhibások és Segítőik Érdekvédelmi Egyesülete, 2012-10-17 - leírás és absztrakt: http://demoszthenesz.hu/mutassam-e-vagy-mondjam-a-27-i-konferenciankrol-reszletesebben/ (2012)

Egyéb/Nem besorolt/Tudományos

13.

Rácz Katalin, Földi Rita, Barthel Betty

A beszéd- és mozgásfejlődés összefüggései

GYÓGYPEDAGÓGIAI SZEMLE 40:(2) pp. 136-145. (2012)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

Független idéző: 2 Összesen: 2

14.

Rácz Katalin, Barthel Betty, Földi Rita

Az Alapozó Terápia hatásai az iskolai felkészültségre

FEJLESZTŐ PEDAGÓGIA: PEDAGÓGIAI SZAKFOLYÓIRAT 23:(3) pp. 4-15. (2012)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

Független idéző: 1 Összesen: 1

2011

15.

Földi Rita

A hiperaktivitás diagnosztikája

In: Császár-Nagy N, Demetrovics Zs, Vargha A (szerk.)

A klinikai pszichológia horizontja: tisztelgő kötet Bagdy Emőke 70. születésnapjára. Tanulmánykötet. 748 p.
Budapest: Károli Gáspár Református Egyetem; L'Harmattan Kiadó, 2011. pp. 507-519.
(Károli Könyvek)
(ISBN:978-963-236-431-5; 978-963-236-467-4)

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

16.

F Földi Rita

Hiperaktivitás, kórkép, vagy fejlődési jellemző

In: Csendes Krisztina (szerk.)

Kisgyermekek, nagy problémák: 4-9 éves gyermekeket nevelő pedagógusok kézikönyve. 450 p.
Budapest: Raabe Kiadó, 2011. p. 8.
(ISBN:963-9600-02-4)

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos


Cserelapos kézikönyv
http://www.raabe.hu/index.php?page=shop.product_details&flypage=shop.flypage&product_id=217&category_id=7&manufacturer_id=0&option=com_virtuemart&Itemid=45&vmcchk=1&Itemid=45
17.

F Földi Rita

A hiperaktivitás háttértényezői

In: Csendes Krisztina (szerk.)

Kisgyermekek, nagy problémák: 4-9 éves gyermekeket nevelő pedagógusok kézikönyve. 450 p.
Budapest: Raabe Kiadó, 2011. p. 9.
(ISBN:963-9600-02-4)

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos


Cserelapos kézikönyv
http://www.raabe.hu/index.php?page=shop.product_details&flypage=shop.flypage&product_id=217&category_id=7&manufacturer_id=0&option=com_virtuemart&Itemid=45&vmcchk=1&Itemid=45
18.

F Földi Rita

Analysis of hyperactive children’s projective drawings

CONFINIA PSYCHOPATHOLOGICA 1: pp. 87-107. (2011)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

19.

F Földi Rita

A család szerepe a gyermek fejlődésében


Magyarország

http://pedagogiai-tarsasag.hu/?p=944, Dr. Karácsony Sándor születésének 120. évfordulója tiszteletére rendezett konferenciára. (2011)

Egyéb/Nem besorolt/Tudományos

20.

F Földi Rita

Szenvedélybetegség: a társadalom kórtünete

 

plenáris előadás, http://pedagogiai-tarsasag.hu/?p=4534, „Veszélyeztetett ifjúság – veszélyeztetett társadalom” című nyári konferencia (2011)

Egyéb/Nem besorolt/Tudományos

21.

F Földi Rita

"Mozgás és vizuális észlelés kapcsolata"


Magyarország

Szakmai és családi nap' az ADHD-, és a Menthalhigiénés Világnap alkalmából, Plenáris előadás (2011)

Egyéb/Nem besorolt/Tudományos

22.

Rácz Katalin, Földi Rita, Barthel Betty

A vesztiburális rendszer érettségének vizsgálata iskolaérett és iskolaéretlen gyermekeknél. Aninquiry of the vestibural system's maturity at shool matured and immatured children

MAGYAR SPORTTUDOMÁNYI SZEMLE 4: pp. 16-21. (2011)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

23.

Rácz Katalin, Földi Rita

A vizuális észlelés vizsgálatának jelentősége a tanulási zavarok megelőzésében

KALOKAGATHIA 48-49:(3-4) pp. 5-18. (2011)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

Független idéző: 1 Összesen: 1

24.

Rácz Katalin, Barthel Betty, Földi Rita

A vesztibuláris rendszer érettségének vizsgálata iskolaérett és iskolaéretlen gyerekeknél

MAGYAR SPORTTUDOMÁNYI SZEMLE 12:(48) pp. 16-20. (2011)

Folyóiratcikk/Rövid közlemény/Tudományos

2010

25.

Földi Rita

Szociálpolitikai feladatok és felelősök

In: Császár A (szerk.)

Obezitás. Elmélet és klinikum. 393 p.
Budapest: TEVA Magyarország Zrt., 2010. pp. 341-351.

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

26.

F Földi Rita

Belső szabályozás önfegyelem alakulása

MAGYAR REFORMÁTUS NEVELÉS 10:(4) pp. 36-38. (2010)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

2009

27.

Barthel Betty, Bognár Aliz, Rácz Katalin, Földi Rita

Alapozó Terápia kontra értelmi akadályozottság?

GYÓGYPEDAGÓGIAI SZEMLE 37:(1) pp. 26-32. (2009)

Folyóiratcikk/Rövid közlemény/Tudományos

28.

Rácz Katalin, Barthel Betty, Földi Rita

Óvodás korú gyermekek mozgásvizsgálati eredményeinek összehasonlító vizsgálata a részképesség zavarok függvényében

In: 39. Mozgásbiológiai Konferencia: Program. Előadás-kivonatok. Konferencia helye, ideje: Budapest, Magyarország, 2009.11.05-2009.11.06.

Egyéb konferenciaközlemény/Absztrakt/Tudományos

2008

29.

Földi Rita

A hiperaktív gyermekek helyzete Magyarországon, törvényi változások

In: Márkné Ettlinger Zsuzsanna, Táp Ferencné, Földes Tamás (szerk.)

A fejlesztés egyéni útjai a közoktatásban : XIV. Soproni Logopédiai és Pedagógiai Napok: országos akkreditált szakmai konferencián elhangzott előadások : 2008. április 3-5.. 138 p.
Konferencia helye, ideje: Sopron, Magyarország, 2008.04.03-2008.04.05. Sopron: "Fogjuk a kezed" Egyesület, 2008. pp. 119-127.

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

Független idéző: 1 Összesen: 1

30.

F Földi Rita

Testnevelési játékok a tanulási zavarok prevenciójában és korrekciójában Iskolapszichológia sorozat

Budapest: ELTE PPK Neveléstudományi Intézet, 2008.

Könyv/Monográfia/Tudományos

Független idéző: 2 Összesen: 2

31.

F Földi Rita

Bíró Kata (szerk.)

AGRESSZIÓ AZ ISKOLÁBAN - ÉS A JOG ?: A beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő tanulók agressziós jelenségeiről és jogsértések nélküli pedagógiai kezelésükről; munkamegosztás és együttműködés a pedagógusok és a gyógypedagógus, gyermekpszichológus és más segítő szakember között

In: Bíró Kata

Agresszió az iskolában és a jog. Budapest: Jogismeret Alapítvány, 2008. Paper http://www.jogismeret.hu/media/agresszio.pdf. 8 p.

Könyvrészlet/Könyvfejezet/Tudományos

32.

F Földi Rita

Fegyelem és megbocsájtás

MAGYAR REFORMÁTUS NEVELÉS 9:(1-2) pp. 12-15. (2008)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

33.

Rácz Katalin, Földi Rita

Rey komplex ábrateszt eredményeinek összehasonlító vizsgálata az iskolaérettség tükrében

In: Keresztesi Katalin (szerk.)

Sporttudomány, neveléstudomány a gyakorlatért: 37. Mozgásbiológiai konferencia. Konferencia helye, ideje: Szarvas, Magyarország, 2007.11.15-2007.11.16. Szarvas: Tessedik Sámuel Főiskola Pedagógiai Főiskolai Kar, 2008. pp. 91-99.
(ISBN:978-963-87735-3-1)

Könyvrészlet/Konferenciaközlemény/Tudományos

34.

Rácz Katalin, Földi Rita

Comparative Analysing of the Results of the Rey Complex Figure Test in the Mirror of School Maturity

 

18th International Conference on Sport Sciences for Students, Budapest, 2008. április 25-26. (2008)

Egyéb/Nem besorolt/Tudományos

35.

Rácz Katalin-Földi Rita

Keresztesi Katalin (szerk ) (szerk.)

Rey komplex ábrateszt eredményeinek összehasonlító vizsgálata az iskolaérettség tükrében.: Sporttudomány, neveléstudomány a gyakorlatért , 37.Mozgásbiológiai Konferencia

Konferencia helye, ideje: Szarvas, Magyarország, 2007.11.14-2007.11.15.

Szarvas: 2008. 233 p.
(ISBN:978 963 87735 3 1)

Könyv/Tanulmánykötet/Tudományos

2007

36.

Földi Rita

Untersuchung die. Intelligenz-struktur und Neuropsychologischen Methoden bei hyperaktiven Kinder

In: Pädagogische Professionalität und sonderpädagogische Kompetenz vor neuen Herausforderungen. Konferencia helye, ideje: Berlin, Németország, 2007.11.24-2007.11.27. Berlin: Humboldt Universität, p. 13. 1 p.

Egyéb konferenciaközlemény/Absztrakt/Tudományos

37.

F Földi Rita

Szocializáció és hiperaktivitás

In: Csendes Krisztina (szerk.)

Kisgyerekek nagy problémák. Budapest: RAABE Tanácsadó és Kiadó Kft., 2007. p. 11.

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

2006

38.

Barthel Betty, Rácz Katalin, Marton-Dévényi Éva, Földi Rita

Az Alapozó Terápia hatásmechanizmusának vizsgálata, módszertani megfontolások

In: 36. Mozgásbiológiai Konferencia: Program, előadáskivonatok. 34 p.
Konferencia helye, ideje: Budapest, Magyarország, 2006.04.27-2006.04.28. Budapest: Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar, p. 4.

Egyéb konferenciaközlemény/Absztrakt/Tudományos

39.

F Földi Rita

Enyhe agysérülés következtében kialakult funkciózavarok differenciáldiagnosztikája neuropszichológiai eljárások

Budapest: Fogyatékos Gyermekek, Tanulók Felzárkóztatásáért Országos Közalapítvány, 2006. 24 p.
(ISBN:978-963-86308-9-6)

Könyv/Monográfia/Tudományos

40.

Rácz Katalin, Barthel Betty, Földi Rita, Marton Éva

Nagycsoportos óvodások egyensúlyozó- és figyelmi képessége közötti korreláció vizsgálata

In: 36. Mozgásbiológiai Konferencia: Program, előadáskivonatok. 34 p.
Konferencia helye, ideje: Budapest, Magyarország, 2006.04.27-2006.04.28. Budapest: Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar, p. 3.

Egyéb konferenciaközlemény/Absztrakt/Tudományos

41.

Rácz Katalin, Barthel Betty, Földi Rita, Marton Éva

The Research of the Correlation Between the Balancing and Attention Ability of Nursery School Children Aged From 5 Years to 6 Years 4 Months

 

17th. International Congress on Sport Sciences for Students, 17. Nemzetközi Sporttudományi Konferencia Diákoknak, Budapest, 2006. április 21-22. (2006)

Egyéb/Nem besorolt/Tudományos

42.

Rácz Katalin, Barthel Bettina, Földi Rita, Marton Éva

The Comparative Research of the Results of the Kinetic Survey Among Children Betweeen the Age of 5 and the Age of 6 Years and 4 Months

 

Poszter, 11th annual Congress of the EUROPEAN COLLEGE OF SPORT SCIENCE, LAUSANNE, Svájc, 2006. július 5-8. (2006)

Egyéb/Nem besorolt/Tudományos

2005

43.

Földi Rita

A hiperaktivitás organikus és lelki háttere

Pécs: Comenius Bt., 2005. 234 p.
(ISBN:963 86711 2 2)

Könyv/Szakkönyv/Tudományos

Független idéző: 13 Függő idéző: 1 Összesen: 14

44.

Földi Rita

Tanulási zavart okozó funkciózavarok differenciál-diagnosztikája, neuropszichológiai eljárások

FEJLESZTŐ PEDAGÓGIA: PEDAGÓGIAI SZAKFOLYÓIRAT 1: pp. 5-12. (2005)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

45.

F Földi Rita

A tanulási zavarok differenciáldiagnosztikája neuropszichológiai eljárásokkal.

FEJLESZTŐ PEDAGÓGIA: PEDAGÓGIAI SZAKFOLYÓIRAT 2: p. 2. (2005)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

Független idéző: 6 Összesen: 6

46.

F Földi Rita

Pszinapszis 2006 - A bennünk zajló világ: Neveletlen hercegnők, hercegek, szülőket nevelő gyerekek - A családi szocializáció szerepe az értékképzés alakulásában

In: Pszinapsis, IX. Budapesti Pszichólógiai Napok: Ablak az Egészségre. Konferencia helye, ideje: Budapest, Magyarország, 2005.03.12-2005.03.14. Budapest: p. 35.

Egyéb konferenciaközlemény/Absztrakt/Tudományos

2004

47.

F. Földi Rita

Hiperaktivitás és tanulási zavarok

Pécs: Comenius Bt., 2004. 155 p.

Könyv/Szakkönyv/Tudományos

Független idéző: 15 Összesen: 15

48.

Földi Rita

Neuropszichológiai vizsgálatok jelentősége a tanulási és viselkedészavarok differenciál- diagnosztikájában

MAGYAR PSZICHOLÓGIAI SZEMLE 3: pp. 19-40. (2004)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

Független idéző: 14 Összesen: 14

49.

F Földi Rita

Neuropszichológiai vizsgálatok alkalmazása a funkciózavarok feltárására hátrányos helyzetű gyerekeknél: Egy Phare kutatás tapasztalatai

In: A Magyar Pszichológiai Társaság XVI Nagygyűlése. Konferencia helye, ideje: Debrecen, Magyarország, 2004.05.27-2004.05.29. Debrecen: pp. 218-219.

Egyéb konferenciaközlemény/Konferenciaközlemény/Tudományos

50.

F Földi Rita

A differenciált tanulást befolyásoló pszichológiai tényezők

In: A Tanulás Tanítása. Konferencia helye, ideje: Szováta, Románia, 2004.07.04-2004.07.07. Szováta: Bolyai Nyári Akadémia, Paper Földi.

Egyéb konferenciaközlemény/Nem besorolt/Tudományos

2003

51.

Földi Rita

A REY- féle összetett figura és felismerési próba neuropszichológiai alkalmazási lehetőségei

IDEGGYÓGYÁSZATI SZEMLE / CLINICAL NEUROSCIENCE 56:(3-4) pp. 89-91. (2003)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

Független idéző: 9 Függő idéző: 1 Összesen: 10

52.

Földi Rita

Pető Katalin (szerk.)

Szexualitás a pszichoanalízis és a társadalomtudományok tükrében: Résztárgy-észlelés és hiperaktivitás

Konferencia helye, ideje: Budapest, Magyarország, 2002.10.25-2002.10.26.

Budapest: Animula, 2003. 155 p.
(ISBN:963 94 1039)

Könyv/Tanulmánykötet/Tudományos

2002

53.

F Földi Rita

ALAN BADDELEY: Az emberi emlékezet. Pszichoterápia 2002 április

PSZICHOTERÁPIA 4: p. 2. (2002)

Folyóiratcikk/Recenzió/kritika/Tudományos

2001

54.

F Földi Rita

RONALD J. COMER: A LÉLEK BETEGSÉGEI

PSZICHOTERÁPIA 10: p. 2. (2001)

Folyóiratcikk/Recenzió/kritika/Tudományos

55.

Földi Rita

Intrauterin fejlődés és hiperaktivitás

Konferencia helye, ideje: Budapest, Magyarország, 2001.10.05-2001.10.07.

2001. 2 p.
Szülők-szülés-születés, Magyar Pre és Perinatális Pszichológiai és Orvostudományi társaság IV kongresszusa

Egyéb konferenciakötet/ /Tudományos

2000

56.

Földi Rita

Társy József (szerk.)

A tanulási zavarok azonosítása és kezelése

Konferencia helye, ideje: Miskolc; Kosice, Magyarország, 2000.10.13-2000.10.14.

Oktatási Minisztérium, 2000. 2 p.
(A nevelés helyzete az ezredforduló oktatási intézményeiben)

Egyéb konferenciakötet/ /Tudományos

57.

Földi Rita

Gaál Sándorné és dr Bencze Sándorné (szerk.)

Bánásmód a hiperaktív gyerekekkel.: in:Prevenció és korrekció a 3-10 éves korú gyermekek testnevelésében

Konferencia helye, ideje: Szarvas, Magyarország, 2000.

Szarvas:Tessedik Sámuel Főiskola, 2000. 372 p.
Prevenció és korrekció a 3-10 éves korú gyermekek testnevelésében (39-43 o)

Egyéb konferenciakötet/ /Tudományos

58.

F Földi Rita

PSZICHOLÓGIA 2000 – A Magyar Pszichológiai Társaság XIV. Nagygyűlése: A képességstruktúra alakulása hiperaktív gyermekeknél

In: PSZICHOLÓGIA 2000 – A Magyar Pszichológiai Társaság XIV. Nagygyűlése. Konferencia helye, ideje: Budapest, Magyarország, 2000.05.28-2000.05.30.p. 153.

Egyéb konferenciaközlemény/Absztrakt/Tudományos

Független idéző: 1 Összesen: 1

1999

59.

Földi Rita

A korai felismerés és fejlesztés jelentősége

MONTESSORI MŰHELY 1999:(1.az) pp. 5-8. (1999)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

Független idéző: 1 Összesen: 1

60.

F Földi Rita

A korai felismerés és fejlesztés jelentősége

MONTESSORI MŰHELY 1999:(1sz) pp. 5-8. (1999)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

1998

61.

F Földi Rita

Hiperaktivitás és tanulási zavarok

Budapest: Volán Humán Szolgáltatások Rt, 1998. 187 p.

Könyv/Monográfia/Tudományos

Független idéző: 21 Összesen: 21

62.

Földi Rita

Hiperaktív gyerekek fejlesztése az óvodában

ÓVODAI NEVELÉS 1998:(5 szám) pp. 6-11. (1998)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

Független idéző: 4 Összesen: 4

63.

F Földi Rita

Hamza István (szerk.)

A mozgás szerepe és jelentősége az óvodai programokban

In: Hamza István (szerk.)

Az óvodák jelene és jövője: a VI. Országos Szakmai-Módszertani Konferencia szakanyaga. Budapest: Magyar Testnevelési Egyetem, 1998. pp. 82-89.
(ISBN:963-7166-68-8)

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

64.

F Földi Rita

Hiperaktivitás és tanulási zavarok

In: XIII. Országos Pszichológiai Tudományos Nagygyűlés.. Konferencia helye, ideje: Pécs, Magyarország, 1998.04.15-1998.04.18.p. 157. 1 p.

Egyéb konferenciaközlemény/Absztrakt/Tudományos

65.

F Földi Rita

Hiperaktivitás és tanulási zavarok

149 p. Benyújtás éve: 1998. Védés éve: 1998.
Témavezető(k): Porkolábné Balogh Katalin.
1998.

Disszertáció/PhD/Tudományos

Független idéző: 1 Összesen: 1

1997

66.

Földi Rita

Komplexitás az óvodai foglalkozásokon

ÓVODAI NEVELÉS 1997:(1.sz) pp. 3-11. (1997)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

67.

Földi Rita

Báthory Zoltán-Falus Iván (szerk.)

Pedagógiai Lexikon, Keraban Kiadó: Mozgászavar, Mozgásfejlesztés, Mozgásintelligencia


Magyarország

szócikk (1997)

Egyéb/Ismertetés/Katalógus/Tudományos

68.

F Földi Rita

Hamza István (szerk.)

A hiperaktivitás és az egyensúly-érzékelés összefüggései

In: Hamza I (szerk.)

Testnevelés az óvodában. Budapest: Magyar Testnevelési Egyetem, 1997. pp. 24-30.
(ISBN:963 7966 61 0)

Könyvrészlet/Könyvfejezet/Tudományos

1996

69.

F Földi Rita

Az egyensúlyi rendszer stimulálásának lehetőségei a testnevelési játékokban

In: A Magyar Pszichológiai Társaság XII. Országos Tudományos Nagygyűlése. Konferencia helye, ideje: Budapest, Magyarország, 1996.05.22-1996.05.25. Budapest: Magyar Pszichológiai Társaság, pp. 153-154.

Egyéb konferenciaközlemény/Absztrakt/Tudományos

70.

F Földi Rita

Mozgásterápiák a korai fejlesztésben

In: Tanulási és magatartási zavarok korai megelőzése (szemelvénygyűjtemény). Konferencia helye, ideje: Pécs, Magyarország, 1996.05pp. 21-22.

Egyéb konferenciaközlemény/Konferenciaközlemény/Tudományos

Független idéző: 1 Összesen: 1

1995

71.

F Földi Rita, Hamza I, Tóth Á

Játék egyensúlyozás, vízhezszoktatás.

Budapest: Nagy-Gáspár Kft., 1995.

Könyv/Monográfia/Tudományos

Független idéző: 12 Összesen: 12

1994

72.

Földi Rita

Az érzékek közötti asszociáció fejlesztése

CSENGŐSZÓ II évf.:(2 szám) pp. 21-24. (1994)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

1993

73.

F Földi Rita

Testnevelési játékok a tanulási zavarok prevenciójában és korrekciójában

Budapest: ELTE PPK Neveléstudományi Intézet, 1993. 67 p.
(Iskolapszichológia sorozat; 24.)
(ISBN:963-462-873-7)

Könyv/Szakkönyv/Tudományos

Független idéző: 15 Összesen: 15

74.

Földi Rita

Testnevelési játékok szerepe a koordinációs képességek és a pszichikus alapfunkciók fejlesztésében

ÓVODAI NEVELÉS 1993:(1 szám) pp. 6-9. (1993)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

Független idéző: 2 Összesen: 2

75.

Földi Rita

A Budapesti Tanítóképző Főiskola tudományos közleményei. 14 1993: A tanulási zavarok megelőzésének lehetőségei a 3-8 éves korosztálynál.

In: Bollókné Panyik Ilona (szerk.)

A Budapesti Tanítóképző Főiskola tudományos közleményei XIV.. Budapest: Budapesti Tanítóképző Főiskola, 1993. pp. 174-187.
(ISBN:0139-4991)

Könyvrészlet/Könyvfejezet/Tudományos

76.

F Földi Rita

A tanulási zavarok megelőzésének lehetőségei az óvodában testnevelési játékok felhasználásával

128 p. Benyújtás éve: 1993. Védés éve: 1993.
Témavezető(k): Porkolábné Balogh Katalin.
1993.

Disszertáció/Egyetemi doktor/Tudományos

1992

77.

F Földi Rita

Személyiségfejlesztés és konfliktusok a testnevelési játékban

ISKOLAKULTÚRA 23-24: pp. 51-57. (1992)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

78.

Földi Rita

Testnevelési játékokkéziszerrel és anélkül, illetve szerepük a koordinációs képességek és pszichikus alapfunkciók fejlesztésében

Konferencia helye, ideje: Budapest, Magyarország, 1992

Budapest: Magyar Testnevelési Egyetem, 1992.
(ISBN:963-7166-08-4)

Könyv/Tanulmánykötet/Tudományos

Független idéző: 1 Összesen: 1

Nyilvános megjelenések

Népszabadság 2002. március 14.
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:6vlHNyu8qfcJ:nol.hu/archivum/archiv-53353+&cd=1&hl=hu&ct=clnk&gl=hu

168 óra. 2011. július 3
http://m.168ora.hu/tudas/fogyokura-hamburgerado-dukan-dieta-dieta-stahl-judit-termekdij-tulsuly-78075.html?print=1

F. Földi Rita: Tanárverések és a politika felelőssége. Magyar Nemzet, 2008.06.04.

F. Földi Rita: A politikai elit felelőssége és a devianciák. Magyar Nemzet, 2008 08.26.

F. Földi Rita: Egy nemes küldetés. Magyar Nemzet, 2009.03.03.

F. Földi Rita: Vitatott nemi szerepek az óvodai nevelésben. Magyar Nemzet, 2010 március 5

F. Földi Rita: Gyurcsány újra önmagát értelmezte. Magyar Nemzet, 2010. március 24.

F. Földi Rita: Szenvedélybetegségek, a társadalom kórtünete. Magyar Nemzet, 2010 október. 28.

F. Földi Rita: Battonya: egy bűncselekmény margójára. Magyar Nemzet, 2011 november.2

F. Földi Rita: Erőszak és konfliktuskezelés a családban. Magyar Nemzet, 2012. szeptember 4.

http://www.dunatv.hu/musor/videotar?vid=732319&pid=289498

http://www.dunatv.hu/musor/videotar?vid=731840&pid=615433

http://videotar.mtv.hu/Videok/2012/10/24/11/Csalad_barat_2012_oktober_24_.aspx

http://www.dunatv.hu/musor/videotar?vid=732319&pid=289498

http://videotar.mtv.hu/Videok/2012/09/26/11/Csalad_barat_2012_szeptember_26_.aspx

http://videotar.mtv.hu/Videok/2012/11/02/11/Csalad_barat_2012_november_2_.aspx

http://videotar.mtv.hu/Videok/2012/11/27/15/Csalad_barat_2012_november_27_.aspx

http://videotar.mtv.hu/Kategoriak/Csalad-barat.aspx (dec. 10)

http://videotar.mtv.hu/Kategoriak/Csalad-barat.aspx (dec.21)

Kossuth Rádió, 2012. október 6., Időt kérek

 

http://videotar.mtv.hu/Videok/2012/11/02/11/Csalad_barat_2012_november_2_.aspx

http://videotar.mtv.hu/Videok/2012/11/27/15/Csalad_barat_2012_november_27_.aspx

http://videotar.mtv.hu/Kategoriak/Csalad-barat.aspx (dec. 10)

http://videotar.mtv.hu/Kategoriak/Csalad-barat.aspx (dec 21)

http://videotar.mtv.hu/Videok/2013/01/21/12/Szabalyok_a_gyermeknevelesben.aspx

http://videotar.mtv.hu/Videok/2013/02/13/11/Hazassag_vagy_egyutteles_miert_felunk_elkotelezodni_.aspx

http://videotar.mtv.hu/Videok/2013/03/18/13/Muszaj_e_mindent_megbocsatani_.aspx

http://videotar.mtv.hu/Videok/2013/04/05/11/Csalad_barat_2013_aprilis_5_.aspx

http://videotar.mtv.hu/Videok/2013/04/17/20/MTV_Hirado_2013_aprilis_17_19_30.aspx

http://videotar.mtv.hu/Videok/2013/04/25/12/Szabad_emberi_kapcsolatok.aspx

http://videotar.mtv.hu/Videok/2013/05/07/18/Ridikul_2013_majus_7_.aspx

http://videotar.mtv.hu/Videok/2013/05/24/12/Ha_kikozositik_a_gyereket__.aspx

http://mno.hu/hirtv_musorok/gyogyhir-900221

http://www.echotv.hu/hirado-2013-08-09-hirado-19-30

http://www.echotv.hu/hirado-2013-08-19-hirado-19-30

http://echotv.hu/az-oktatas-vilaga-2013-09-04-az-oktatas-vilaga

http://videotar.mtv.hu/Videok/2013/09/09/12/Csalad_barat_2013_szeptember_9_.aspx

http://videotar.mtv.hu/Videok/2013/09/17/12/Csalad_barat_2013_szeptember_17_.aspx

http://videotar.mtv.hu/Videok/2013/09/23/06/MTV_Hirado_2013_szeptember_23_6_00.aspx

http://mno.hu/lanchidradio/ember-es-emberkep-szabad-gondolat-vasarnap-705-1188250

http://www.echotv.hu/birosagi-tortenetek-2013-10-23-birosagi-tortenetek-2-resz

 

http://videotar.mtv.hu/Videok/2013/10/07/13/Hiresek_es_nagymamak__Galambos_Erzsi_a_nagyszulo.aspx

http://videotar.mtv.hu/Videok/2013/10/31/13/Csalad_barat_2013_oktober_31_.aspx

http://videotar.mtv.hu/Videok/2013/12/06/13/Csalad_barat_2013_december_6_.aspx

http://www.echotv.hu/hirado (2014-01-05, 18 és 19.30)

http://www.mediaklikk.hu/mediatar/ Család-barát 2014.január 07. 10:18

http://www.mediaklikk.hu/mediatar/ január 20

http://www.mediaklikk.hu/mediatar/ február 3.

http://www.mediaklikk.hu/mediatar/ február 28

Kossuth Rádió március 1 szombat Szót kérek

http://www.mediaklikk.hu/musor/csalad-barat/ 2014 március 10

http://www.mediaklikk.hu/musor/napkozben/ 2014 március 27

http://www.hirado.hu/2014/03/29/ezt-mondjak-a-szakemberek-a-netes-ismerkedesrol/

http://www.mediaklikk.hu/mediatar/ család-barát 2014 április 14

http://www.mediaklikk.hu/mediatar/ család-barát 2014 május 5

http://www.mediaklikk.hu/musor/csalad-barat/ 2014 május 29

Kossuth Rádió május 29 Szót kérek

Kossuth Rádió Július 19 Szót kérek

család-barát 2014-08.29

Kossuth Rádió Napközben 2014.08.11

Kossuth Rádió Napközben 2014-09-04

http://ridikulmagazin.hu/cikk-rajongok-tehat-novok.htm

http://ridikulmagazin.hu/cikk-kallodo-gyerekek.htm 2014.08.29 család-barát

http://www.mediaklikk.hu/mediatar/ 2014.08.29 család-barát

http://mtva.hu/kozmedianap/csalad-barat-szinpad/ Közmédia napja: Család-barát, 2014-09-06

http://www.mediaklikk.hu/mediatar/ Család-barát 2014 október 6

http://www.mediaklikk.hu/mediatar/ október 29

Kossuth Rádió: napközben november 13

http://www.mediaklikk.hu/mediatar/ Család-barát : november 17

Duna TV Világ-nézet http://www.mediaklikk.hu/mediatar/ november 23

http://rtl.hu/most/58987_rtl_hirado_-_esti_kiadas_utkoztek_-_kirepult_a_kocsibol_egy_

http://www.origo.hu/egeszseg/20141022-valoban-sok-pszichiatriai-gyogyszert-kapnak-az-allami-gondozottak.html

http://www.echotv.hu/kulonkiadas-2014-11-02-eletbevagok

http://www.echotv.hu/kulonkiadas-2014-11-30-eletbevagok

http://www.echotv.hu/kulonkiadas-2014-12-14-eletbevagok

http://www.echotv.hu/kulonkiadas-2014-12-28-eletbevagok

: http://www.mediaklikk.hu/mediatar/ 2015-01-05, családbarát

 

 

http://videotar.mtv.hu/Videok/2012/11/02/11/Csalad_barat_2012_november_2_.aspx

http://videotar.mtv.hu/Videok/2012/11/27/15/Csalad_barat_2012_november_27_.aspx

http://videotar.mtv.hu/Kategoriak/Csalad-barat.aspx (dec. 10)

http://videotar.mtv.hu/Kategoriak/Csalad-barat.aspx (dec 21)

http://videotar.mtv.hu/Videok/2013/01/21/12/Szabalyok_a_gyermeknevelesben.aspx

http://videotar.mtv.hu/Videok/2013/02/13/11/Hazassag_vagy_egyutteles_miert_felunk_elkotelezodni_.aspx

http://videotar.mtv.hu/Videok/2013/03/18/13/Muszaj_e_mindent_megbocsatani_.aspx

http://videotar.mtv.hu/Videok/2013/04/05/11/Csalad_barat_2013_aprilis_5_.aspx

http://videotar.mtv.hu/Videok/2013/04/17/20/MTV_Hirado_2013_aprilis_17_19_30.aspx

http://videotar.mtv.hu/Videok/2013/04/25/12/Szabad_emberi_kapcsolatok.aspx

http://videotar.mtv.hu/Videok/2013/05/07/18/Ridikul_2013_majus_7_.aspx

http://videotar.mtv.hu/Videok/2013/05/24/12/Ha_kikozositik_a_gyereket__.aspx

http://mno.hu/hirtv_musorok/gyogyhir-900221

http://www.echotv.hu/hirado-2013-08-09-hirado-19-30

http://www.echotv.hu/hirado-2013-08-19-hirado-19-30

http://echotv.hu/az-oktatas-vilaga-2013-09-04-az-oktatas-vilaga

http://videotar.mtv.hu/Videok/2013/09/09/12/Csalad_barat_2013_szeptember_9_.aspx

http://videotar.mtv.hu/Videok/2013/09/17/12/Csalad_barat_2013_szeptember_17_.aspx

http://videotar.mtv.hu/Videok/2013/09/23/06/MTV_Hirado_2013_szeptember_23_6_00.aspx

http://mno.hu/lanchidradio/ember-es-emberkep-szabad-gondolat-vasarnap-705-1188250

http://www.echotv.hu/birosagi-tortenetek-2013-10-23-birosagi-tortenetek-2-resz

 

http://videotar.mtv.hu/Videok/2013/10/07/13/Hiresek_es_nagymamak__Galambos_Erzsi_a_nagyszulo.aspx

http://videotar.mtv.hu/Videok/2013/10/31/13/Csalad_barat_2013_oktober_31_.aspx

http://videotar.mtv.hu/Videok/2013/12/06/13/Csalad_barat_2013_december_6_.aspx

http://www.echotv.hu/hirado (2014-01-05, 18 és 19.30)

http://www.mediaklikk.hu/mediatar/ Család-barát 2014.január 07. 10:18

http://www.mediaklikk.hu/mediatar/ január 20

http://www.mediaklikk.hu/mediatar/ február 3.

http://www.mediaklikk.hu/mediatar/ február 28

Kossuth Rádió március 1 szombat Szót kérek

http://www.mediaklikk.hu/musor/csalad-barat/ 2014 március 10

http://www.mediaklikk.hu/musor/napkozben/ 2014 március 27

http://www.hirado.hu/2014/03/29/ezt-mondjak-a-szakemberek-a-netes-ismerkedesrol/

http://www.mediaklikk.hu/mediatar/ család-barát 2014 április 14

http://www.mediaklikk.hu/mediatar/ család-barát 2014 május 5

http://www.mediaklikk.hu/musor/csalad-barat/ 2014 május 29

Kossuth Rádió május 29 Szót kérek

Kossuth Rádió Július 19 Szót kérek

család-barát 2014-08.29

Kossuth Rádió Napközben 2014.08.11

Kossuth Rádió Napközben 2014-09-04

http://ridikulmagazin.hu/cikk-rajongok-tehat-novok.htm

http://ridikulmagazin.hu/cikk-kallodo-gyerekek.htm 2014.08.29 család-barát

http://www.mediaklikk.hu/mediatar/ 2014.08.29 család-barát

http://mtva.hu/kozmedianap/csalad-barat-szinpad/ Közmédia napja: Család-barát, 2014-09-06

http://www.mediaklikk.hu/mediatar/ Család-barát 2014 október 6

http://www.mediaklikk.hu/mediatar/ október 29

Kossuth Rádió: napközben november 13

http://www.mediaklikk.hu/mediatar/ Család-barát : november 17

Duna TV Világ-nézet http://www.mediaklikk.hu/mediatar/ november 23

http://rtl.hu/most/58987_rtl_hirado_-_esti_kiadas_utkoztek_-_kirepult_a_kocsibol_egy_

http://www.origo.hu/egeszseg/20141022-valoban-sok-pszichiatriai-gyogyszert-kapnak-az-allami-gondozottak.html

http://www.echotv.hu/kulonkiadas-2014-11-02-eletbevagok

http://www.echotv.hu/kulonkiadas-2014-11-30-eletbevagok

http://www.echotv.hu/kulonkiadas-2014-12-14-eletbevagok

http://www.echotv.hu/kulonkiadas-2014-12-28-eletbevagok

http://www.mediaklikk.hu/mediatar/ 2015-01-05, családbarát

http://videotar.mtv.hu/Videok/2012/11/02/11/Csalad_barat_2012_november_2_.aspx

http://videotar.mtv.hu/Videok/2012/11/27/15/Csalad_barat_2012_november_27_.aspx

http://videotar.mtv.hu/Kategoriak/Csalad-barat.aspx (dec. 10)

http://videotar.mtv.hu/Kategoriak/Csalad-barat.aspx (dec 21)

http://videotar.mtv.hu/Videok/2013/01/21/12/Szabalyok_a_gyermeknevelesben.aspx

http://videotar.mtv.hu/Videok/2013/02/13/11/Hazassag_vagy_egyutteles_miert_felunk_elkotelezodni_.aspx

http://videotar.mtv.hu/Videok/2013/03/18/13/Muszaj_e_mindent_megbocsatani_.aspx

http://videotar.mtv.hu/Videok/2013/04/05/11/Csalad_barat_2013_aprilis_5_.aspx

http://videotar.mtv.hu/Videok/2013/04/17/20/MTV_Hirado_2013_aprilis_17_19_30.aspx

http://videotar.mtv.hu/Videok/2013/04/25/12/Szabad_emberi_kapcsolatok.aspx

http://videotar.mtv.hu/Videok/2013/05/07/18/Ridikul_2013_majus_7_.aspx

http://videotar.mtv.hu/Videok/2013/05/24/12/Ha_kikozositik_a_gyereket__.aspx

http://mno.hu/hirtv_musorok/gyogyhir-900221

http://www.echotv.hu/hirado-2013-08-09-hirado-19-30

http://www.echotv.hu/hirado-2013-08-19-hirado-19-30

http://echotv.hu/az-oktatas-vilaga-2013-09-04-az-oktatas-vilaga

http://videotar.mtv.hu/Videok/2013/09/09/12/Csalad_barat_2013_szeptember_9_.aspx

http://videotar.mtv.hu/Videok/2013/09/17/12/Csalad_barat_2013_szeptember_17_.aspx

http://videotar.mtv.hu/Videok/2013/09/23/06/MTV_Hirado_2013_szeptember_23_6_00.aspx

http://mno.hu/lanchidradio/ember-es-emberkep-szabad-gondolat-vasarnap-705-1188250

http://www.echotv.hu/birosagi-tortenetek-2013-10-23-birosagi-tortenetek-2-resz

 

http://videotar.mtv.hu/Videok/2013/10/07/13/Hiresek_es_nagymamak__Galambos_Erzsi_a_nagyszulo.aspx

http://videotar.mtv.hu/Videok/2013/10/31/13/Csalad_barat_2013_oktober_31_.aspx

http://videotar.mtv.hu/Videok/2013/12/06/13/Csalad_barat_2013_december_6_.aspx

http://www.echotv.hu/hirado (2014-01-05, 18 és 19.30)

http://www.mediaklikk.hu/mediatar/ Család-barát 2014.január 07. 10:18

http://www.mediaklikk.hu/mediatar/ január 20

http://www.mediaklikk.hu/mediatar/ február 3.

http://www.mediaklikk.hu/mediatar/ február 28

Kossuth Rádió március 1 szombat Szót kérek

http://www.mediaklikk.hu/musor/csalad-barat/ 2014 március 10

http://www.mediaklikk.hu/musor/napkozben/ 2014 március 27

http://www.hirado.hu/2014/03/29/ezt-mondjak-a-szakemberek-a-netes-ismerkedesrol/

http://www.mediaklikk.hu/mediatar/ család-barát 2014 április 14

http://www.mediaklikk.hu/mediatar/ család-barát 2014 május 5

http://www.mediaklikk.hu/musor/csalad-barat/ 2014 május 29

Kossuth Rádió május 29 Szót kérek

Kossuth Rádió Július 19 Szót kérek

család-barát 2014-08.29

Kossuth Rádió Napközben 2014.08.11

Kossuth Rádió Napközben 2014-09-04

http://ridikulmagazin.hu/cikk-rajongok-tehat-novok.htm

http://ridikulmagazin.hu/cikk-kallodo-gyerekek.htm 2014.08.29 család-barát

http://www.mediaklikk.hu/mediatar/ 2014.08.29 család-barát

http://mtva.hu/kozmedianap/csalad-barat-szinpad/ Közmédia napja: Család-barát, 2014-09-06

http://www.mediaklikk.hu/mediatar/ Család-barát 2014 október 6

http://www.mediaklikk.hu/mediatar/ október 29

Kossuth Rádió: napközben november 13

http://www.mediaklikk.hu/mediatar/ Család-barát : november 17

Duna TV Világ-nézet http://www.mediaklikk.hu/mediatar/ november 23

http://rtl.hu/most/58987_rtl_hirado_-_esti_kiadas_utkoztek_-_kirepult_a_kocsibol_egy_

http://www.origo.hu/egeszseg/20141022-valoban-sok-pszichiatriai-gyogyszert-kapnak-az-allami-gondozottak.html

http://www.echotv.hu/kulonkiadas-2014-11-02-eletbevagok

http://www.echotv.hu/kulonkiadas-2014-11-30-eletbevagok

http://www.echotv.hu/kulonkiadas-2014-12-14-eletbevagok

http://www.echotv.hu/kulonkiadas-2014-12-28-eletbevagok

http://www.mediaklikk.hu/mediatar/ 2015-01-05, családbarát

http://videotar.mtv.hu/Videok/2012/11/02/11/Csalad_barat_2012_november_2_.aspx

http://videotar.mtv.hu/Videok/2012/11/27/15/Csalad_barat_2012_november_27_.aspx

http://videotar.mtv.hu/Kategoriak/Csalad-barat.aspx (dec. 10)

http://videotar.mtv.hu/Kategoriak/Csalad-barat.aspx (dec 21)

http://videotar.mtv.hu/Videok/2013/01/21/12/Szabalyok_a_gyermeknevelesben.aspx

http://videotar.mtv.hu/Videok/2013/02/13/11/Hazassag_vagy_egyutteles_miert_felunk_elkotelezodni_.aspx

http://videotar.mtv.hu/Videok/2013/03/18/13/Muszaj_e_mindent_megbocsatani_.aspx

http://videotar.mtv.hu/Videok/2013/04/05/11/Csalad_barat_2013_aprilis_5_.aspx

http://videotar.mtv.hu/Videok/2013/04/17/20/MTV_Hirado_2013_aprilis_17_19_30.aspx

http://videotar.mtv.hu/Videok/2013/04/25/12/Szabad_emberi_kapcsolatok.aspx

http://videotar.mtv.hu/Videok/2013/05/07/18/Ridikul_2013_majus_7_.aspx

http://videotar.mtv.hu/Videok/2013/05/24/12/Ha_kikozositik_a_gyereket__.aspx

http://mno.hu/hirtv_musorok/gyogyhir-900221

http://www.echotv.hu/hirado-2013-08-09-hirado-19-30

http://www.echotv.hu/hirado-2013-08-19-hirado-19-30

http://echotv.hu/az-oktatas-vilaga-2013-09-04-az-oktatas-vilaga

http://videotar.mtv.hu/Videok/2013/09/09/12/Csalad_barat_2013_szeptember_9_.aspx

http://videotar.mtv.hu/Videok/2013/09/17/12/Csalad_barat_2013_szeptember_17_.aspx

http://videotar.mtv.hu/Videok/2013/09/23/06/MTV_Hirado_2013_szeptember_23_6_00.aspx

http://mno.hu/lanchidradio/ember-es-emberkep-szabad-gondolat-vasarnap-705-1188250

http://www.echotv.hu/birosagi-tortenetek-2013-10-23-birosagi-tortenetek-2-resz

http://videotar.mtv.hu/Videok/2013/10/07/13/Hiresek_es_nagymamak__Galambos_Erzsi_a_nagyszulo.aspx

http://videotar.mtv.hu/Videok/2013/10/31/13/Csalad_barat_2013_oktober_31_.aspx

http://videotar.mtv.hu/Videok/2013/12/06/13/Csalad_barat_2013_december_6_.aspx

http://www.echotv.hu/hirado (2014-01-05, 18 és 19.30)

http://www.mediaklikk.hu/mediatar/ Család-barát 2014.január 07. 10:18

http://www.mediaklikk.hu/mediatar/ január 20

http://www.mediaklikk.hu/mediatar/ február 3.

http://www.mediaklikk.hu/mediatar/ február 28

Kossuth Rádió március 1 szombat Szót kérek

http://www.mediaklikk.hu/musor/csalad-barat/ 2014 március 10

http://www.mediaklikk.hu/musor/napkozben/ 2014 március 27

http://www.hirado.hu/2014/03/29/ezt-mondjak-a-szakemberek-a-netes-ismerkedesrol/

http://www.mediaklikk.hu/mediatar/ család-barát 2014 április 14

http://www.mediaklikk.hu/mediatar/ család-barát 2014 május 5

http://www.mediaklikk.hu/musor/csalad-barat/ 2014 május 29

Kossuth Rádió május 29 Szót kérek

Kossuth Rádió Július 19 Szót kérek

család-barát 2014-08.29

Kossuth Rádió Napközben 2014.08.11

Kossuth Rádió Napközben 2014-09-04

http://ridikulmagazin.hu/cikk-rajongok-tehat-novok.htm

http://ridikulmagazin.hu/cikk-kallodo-gyerekek.htm 2014.08.29 család-barát

http://www.mediaklikk.hu/mediatar/ 2014.08.29 család-barát

http://mtva.hu/kozmedianap/csalad-barat-szinpad/ Közmédia napja: Család-barát, 2014-09-06

http://www.mediaklikk.hu/mediatar/ Család-barát 2014 október 6

http://www.mediaklikk.hu/mediatar/ október 29

Kossuth Rádió: napközben november 13

http://www.mediaklikk.hu/mediatar/ Család-barát : november 17

Duna TV Világ-nézet http://www.mediaklikk.hu/mediatar/ november 23

http://rtl.hu/most/58987_rtl_hirado_-_esti_kiadas_utkoztek_-_kirepult_a_kocsibol_egy_

http://www.origo.hu/egeszseg/20141022-valoban-sok-pszichiatriai-gyogyszert-kapnak-az-allami-gondozottak.html

http://www.echotv.hu/kulonkiadas-2014-11-02-eletbevagok

http://www.echotv.hu/kulonkiadas-2014-11-30-eletbevagok

http://www.echotv.hu/kulonkiadas-2014-12-14-eletbevagok

http://www.echotv.hu/kulonkiadas-2014-12-28-eletbevagok

http://www.mediaklikk.hu/mediatar/ 2015-01-05, családbarátRita F. Földi

Title: PhD
Gender: F
Year of Birth:
Place of Birth (Country): Hungary
Email-address(es): Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Office Phone Number: 06-1-430-2340/110

Doctoral Studies
Year of Doctoral Defence (PhD / CSc): 1998
Discipline: psychology
Title of Thesis: ADHD and learning disabilities
Issuing Institution: Lajos Kossuth University Debrecen

MA Studies
Year of Obtaining the MA Degree: 1992
Discipline(s): Psychology
Issuing Institution: Loránd Eötvös University

Further Studies and Qualifications

Institution Qualification Year of Obtaining the Qualification
Group Analyst and Educational Society group analyst 2004
Semmelweis University neuropsychologist 2002
Semmelweis University clinical psychologist 2000
Loránd Eötvös University educational psychologist 1995
College of Physical Education sport sciences 1976
     
     
     

Employment
Current Employer: Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary
Faculty: Faculty of Humanities
Institute: Teacher Training Centre
Department: Educational Psychology Group
Current Position(s): Head of Department

Previous Employer: Loránd Eötvös University Faculty of Special Education
Previous Position Held: senior lecturer

Other Previous Employers: Loránd Eötvös University Faculty of Primary School Teacher Training
Other Previous Positions Held: senior lecturer, vice-director


Areas of Research and Teaching
Subjects: developmental psychology (BA-MA) child and adolescent psychopathology, psychological diagnosis, therapeutic processes

educational and school psychology, neuropsychology, neuropsychology of neurological syndromes, syndrome analysis

school integration, children with special educational needs

Research fields: ADHD and behavioral dusturbances, neuropsychology of learning disabilities, psychological factors of obesity

Membership in Research Groups and Projects
Obesity
Developmental Psychology

Educational Functions, Curriculum Development and Other
Teaching-Related Activities

Period Function or Activity
   
   
   
   
   

Language Skills

Language Level and Kind of Proficiency
German intermediate „C”
English professional elemantary
   
   
   

Honours, Distinctions, and Prizes

Name of Distinction Issuing Institution Year of Issuing
     
     
     

Membership in Academic Societies

Name of Organization Function (if any)
Hungarian Academy of Sciences public body member
Hungarian Psychological Assocation  
Foundation for Special Education Pedagogy president
Hungarian Pre- and Perinatal Psychological and
Medical Society
 
Tinnitus Society  
POZITÍV Hungarian Professional Association  
   
   
   

Guest Professorships and Research Fellowships in Foreign
Institutions

Period Institution Activities
Oct. 1996 Universität Saarbrücken integration in schools, TEMPUS study tour
Nov. 1997 Frankfurt integration is schools, TEMPUS study tour
     
     
     

Promotorship in Doctoral Studies

Name of
Doctoral Student,
Institution
Research Topic / Title of Dissertation Year of Defence
(if applicable)
Katalin Lakatos,
Semmelweis University
The significance of examining motoric maturity in early recognition of learning disabilities 2005
Katalin Rácz,
Semmelweis University
The study of efficiency of basic therapy in children with school immaturity  
     
     

Opponentship in Doctoral Defences

Name of
Doctoral Student,
Institution
Title of Dissertation Year of Defence
Betty Barthel,
Semmelweis University
Basic therapy versus intellectual handicap  
Emilia Livják,
Semmelweis University
Alternative prevention methods in learning disabilities  
     
     

 

List of Publications

(MTMT)

Monographs

1. F. Földi Rita: (1993, 2005 , 2008).Testnevelési játékok a tanulási zavarok prevenciójában és korrekciójában Iskolapszichológia sorozat. Kiadó: ELTE PPK

2. F. Földi Rita (1998) Hiperaktivitás és tanulási zavarok i. Volán - Humán Oktatási és Szolgáltató RT. 1998

3. F. Földi Rita: (1999) A pszichikus fejlődés problémái. Jegyzet a fejlesztő pedagógia szakirányú továbbképzéshez, 1999 OKKER, Budapest

4. F. Földi Rita: A hiperaktivitás organikus háttere és szorongásos tényezői. V. ker. PSZK. Szakmai továbbképzési anyag .Budapest, 2001 október

5. F. Földi Rita: (2004). Hiperaktivitás és tanulási zavarok. Második bővített kiadás. Comenius, Pécs

6. F. Földi Rita: (2005) A hiperaktivitás organikus és lelki háttere. Comenius . Pécs.

7. F. Földi Rita: (2006) Enyhe agysérülés következtében kialakult funkciózavarok differenciáldiagnosztikája neuropszichológiai eljárások. Kiadja: Fogyatékos Gyermekek, Tanulók Felzárkóztatásáért Országos Közalapítvány, ISBN 978-963-86308-9-6.

Chapters in Books

1. F. Földi Rita - Hamza I. - Tóth Á.: Játék egyensúlyozás, vízhezszoktatás. Nagy- Gáspár KFT, Budapest. 1995. (1-49. p.)

2. F. Földi Rita (2005) A mozgáskoordináció neuropszichológiai megközelítése. In: Testnevelés tantárgypedagógia, szerk. Ozsváth (65-67 p.)

3. F. Földi Rita: (2010) Szociálpolitikai feladatok és felelősök . In Obezitas, szerk. Császár Albert .Teva Magyarország Zrt, Budapest. (341-351 p)

4. F. Földi Rita : (2008) A beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő tanulók agressziós jelenségeiről és jogsértések nélküli pedagógiai kezelésükről; munkamegosztás és együttműködés a pedagógusok és a gyógypedagógus, gyermekpszichológus és más segítő szakember között. in: Agresszió az iskolában és a jog Jogismeret Alapítvány, Budapest

5. F. Földi Rita: (2011) A hiperaktivitás diagnosztikája és terápiája. In. Császár_Nagy N., Demetrovics Zs., Vargha A. (szerk.) A Klinikai pszichológia horizontja. L’Hartman Kiadó-Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest (p.507-519)

6. F. Földi Rita: Hiperaktivitás, kórkép, vagy fejlődési jellemző In: Kisgyerekek nagy problémák ( 2006 október , D8) Raabe Tanácsadó és Kiadó Kft.

7. F.Földi Rita: A hiperaktivitás háttértényezői. In: Kisgyerekek nagy problémák ( 2006 december D9) Raabe Tanácsadó és Kiadó Kft.

8. F. Földi Rita: Szocializáció és hiperaktivitás. In: Kisgyerekek nagy problémák ( 2007 október D11) Raabe Tanácsadó és Kiadó Kft.

Articles in Academic Reviews (Printed and Electronic)

1. F. Földi Rita: (1992.) Személyiségfejlesztés és konfliktusok a testnevelési játékban. Iskolakultúra. 23- 24. sz. 51- 57 p.

2. F. Földi Rita: (2003)A REY- féle összetett figura és felismerési próba neuropszichológiai alkalmazási lehetőségei. Ideggyógyászati Szemle 56 évf. 3-4 szám , impakt faktor:1

3. F. Földi Rita.: (2004) Neuropszichológiai vizsgálatok jelentősége a tanulási és viselkedészavarok differenciál- diagnosztikájában. Magyar Pszichológiai Szemle 2004 .3. szám

4. F. Földi Rita: (2005) A tanulási zavarok differenciáldiagnosztikája neuropszichológiai eljárásokkal. Fejlesztő Pedagógia, 2005. 2.szám

5. F. Földi Rita: (2008) Fegyelem és megbocsájtás. Református pedagógia. IX évf. 1-2 szám. (p.12-15) rpi.reformatus.hu/portal/page.php?167

6. Barthel Betty – Bognár Alíz – Rácz Katalin – Fodorné Dr. Földi Rita:

7. Alapozó Terápia kontra értelmi akadályozottság? Gyógypedagógiai Szemle 2009/1 (p.26)

8. F. Földi Rita: (2010) Belső szabályozás önfegyelem alakulása. Magyar Református Nevelés X évf. 4. sz.36-38.o.

9. F. Földi, R. (2011) Analysis of hyperactive children’s projective drawings. Confinia Psychopathologica Borderland of Psychiatry.Volom 1-No.1-2011/1, p.87-107)

10. Rácz Katalin, F. Földi Rita, Barthel Betty : (2011) A vesztiburális rendszer érettségének vizsgálata iskolaérett és iskolaéretlen gyermekeknél. An inquiry of the vestibural system's maturity at school matured and immatured children Magyar Sporttudományi Szemle 2011/4 (p-16-21)

11. Rácz Katalin, F. Földi Rita, Barthel Betty : (2012) A beszéd- és mozgásfejlődés összefüggései, Gyógypedagógiai Szemle 2012/2 (136-141. o.)

12. Rácz Katalin - Barthel Betty – F. Földi Rita: (2012) Az alapozó terápia hatásai az iskolai felkészültségre. Fejlesztő pedagógia. 23 évf. 3 szám/2012 (4-15. o.)

Conference Proceedings (Printed and Electronic)

1. F. Földi Rita: (1992)Testnevelési játékok kéziszerrel és anélkül, illetveszerepük a koordinációs képességek és a pszichikus alapfunkciók fejlesztésében. III. Országos Módszertani konferencia, MTE Budapest 1992. előadás-kivonatok 19- 39p.

2. F. Földi Rita: Mozgásos játékok szerepe a pszichikus alapfunkciókban. Magyar Pszichológiai Társaság XI. Országos Tudományos Nagygyűlése Budapest, 1993.

3. F. Földi Rita: (1996) Mozgásterápiák a korai fejlesztésben. in: Tanulási nehézségek,magatartási zavarok. Korai Fejlesztők Országos Konferenciája, Pécs 1996. előadás kivonat 21-22. p

4. F. Földi Rita: (1996)Az egyensúlyozás stimulálásának lehetősége a testnevelési játékokban. Magyar Pszichológiai Társaság XII. Országos Tudományos Nagygyűlése 1996. 153- 154. p.

5. F . Földi Rita: Hiperaktivitás és tanulási zavarok összefüggései in:Pozitív Egyesület, Országos Konferencia anyaga, előadás kivonat. 1998

6. F. Földi Rita: Hiperaktivitás és tanulási zavarok Országos Pszichológus Nagygyűlés 1998, rezümé 167.o

7. Földi Rita: A mozgás szerepe és jelentősége az óvodai programokban in: MTE Az óvodák jelene és jövője szakmai konferencia Budapest, 1998 ( p. 82-88)

8. Földi Rita: (1998) A fülzúgás kognitív terápiája. Tinnitus Konferencia, Budapest, Konferencia anyag MEDITON KFT

9. F. Földi Rita (1999) Mozdul, majd megszólal. Mozgás, megelőzés, Nemzetközi Szakmai Konferencia MTE.

10. F. Földi Rita A tanulási zavarok azonosítása. Országos Közoktatási Konferencia, Konferenciaanyag 2000. Miskolc, 2000 okt. 17

11. F. Földi Rita:(2000) Figyelemhiány és hiperaktivitás. In,: Háttéranyagok a POZITÍV Országos Konferenciájához, Budapest, 2000 ( P. 9-11)

12. F. Földi Rita: (2002) Résztárgyészlelés és hiperaktivitás in: Szexualitáspszichoanalízis és a társadalomtudományok tükrében Pszichoanalitikus Konferencia, Animula Budapest. p 131-134

13. Rácz K., Barthel B., Földi R., Marton É. : Nagycsoportos óvodások egyensúlyozó- és figyelmi képessége közötti korreláció vizsgálata. 36. Mozgásbiológiai Konferencia, Budapest, 2006. április 27-28

14. Barthel B, Rácz K., Marton-Dévényi É., Földi R.: Az Alpozó Terápia hatásmechanizmusának vizsgálata – módszertani megfontolások 36. Mozgásbiológiai Konferencia, Budapest, 2006. április 27-28.

15. Barthel, Betty; Rácz, Katalin; Marton-Dévényi, Éva; Földi, Rita: Methodische Überlegungen zur Untersuchung des Wirkungsmechanismus der "Basic Therapy" – poszterprezentáció.

16. 2.Tagung Internationale Sonderpädagogik" in Kombination mit der "43. Arbeitstagung der DozentInnen der Sonderpädagogik deutschsprachiger Länder" vom 28. - 30.09.2006 Wien

17. Rácz K.,Barthel B., Földi R., Marton É.:.(2006) The Research of the Correlation Between the Balancing and Attention Ability of Nursery School Children Aged From 5 Years to 6 Years 4 Months, 17. th. International Congress on Sport Sciences, Budapest, april 21-22.,

18. Rácz K.,Barthel B., Földi R., Marton É: (2006)The Comparative Research of the Results of the Kinetic Survey Among Children Between the Age of 5 and the Age of 6 Years 4 Months. Congresse of the ECSS, Lausanne

19. Rácz K., Földi R.: Rey komplex ábrateszt eredményeinek összehasonlító az vizsgálata iskolaérettség tükrében, Mozgásbiológiai Konferencia, Szarvas, 2007. november 14-15.

20. F. Földi Rita (2007) Untersuchung die Intelligenz-struktur und Neuropsychologischen Methoden.bei hyperaktiven Kinder..- Pedagogische Möglichkeiten, Internationalen Kongress"Pädagogische Professionalität und sonderpädagogische Kompetenz vor neuen Herausforderungen" Humbold Univärsität Berlin, 15-17. 11. 2007

21. Katalin Rácz, Rita Földi (2008) Comparative Analysing of the Results of the Rey Complex Figure Test in the Mirror of School Maturity 18. th. International Conference on Sport Sciences for Students, Budapest, 2008. április 25-26.

22. F. Földi Rita (2010) Mozgás és vizuális észlelés kapcsolata. ADHD Konferencia , Budapest. 2010. szeptember 29 www.adhd-magyarorszag.com/FILES/5szakcsal/mozgasvizualis.doc

23. F. Földi Rita (2008) A hiperaktív gyermekek helyzete Magyarországon, törvényi változások. in. A fejlődés egyéni útjai a közoktatásban. Logopédiai és pedagógiai napok. Sopron. Konferenciakötet az Oktatási és Kulturális Minisztérium támogatásával. Kiadó: „Fogjuk a kezed egyesület. Sopron. (p-119-127).

24. Rácz Katalin, Földi Rita: (2008) Rey komplex ábrateszt eredményeinek összehasonlító vizsgálata az iskolaérettség tükrében. Sporttudomány, neveléstudomány a gyakorlatért 37. Mozgásbiológiai Konferencia – különkiadás 91-99. old.

25. Katalin Rácz, Rita Földi – (2008)Comparative Analysing of the Results of the Rey Complex Figure Test in the Mirror of School Maturity 18. th. International Conference on Sport Sciences for Students, Budapest, 2008. április 25-26. Sporttudomány, Neveléstudomány a gyakorlatért, 37. Mozgásbiológiai Konferencia Kiadványfüzete, 2008. (91-99 old)

26. F. Földi Rita (2011) Szenvedélybetegség a társadalom kórtünete. Veszélyeztetett ifjúság, veszélyeztetett társadalom. Péceli Csökmei kör nyári konferenciája. 2011. augusztus 20-21.pedagogiai-tarsasag.hu/index.php?option=com

27. F.Földi Rita: (2012) Amikor a puzzle darabok nem illenek össze, avagy a mozaikcsaládok nehézségei. in. Cseppben a tenger XVI. Budapesti Pszichológiai Napok.101.o.

28. F. Földi Rita: (2012) Kasztráló anya. Generáció konferencia, Kecskemét 2012. április 13-15, www.generaciokonferencia.hu/

1. F. Földi Rita: Testnevelési játékok szerepe a koordinációs képességek és a pszichikus alapfunkciók fejlesztésében. Óvodai Nevelés 1993. 1.sz. 6- 9.p.

2. Földi Rita: Az érzékek közötti asszociáció fejlesztése. Csengőszó.1994. II. évf. 21- 24. p.

3. F. Földi Rita: Hiperaktivitás vagy mozgékonyság BOA Módszertani füzetek 1996. 3- 4. sz. 1- 6. p.

4. F. Földi Rita: Komplexitás az óvodai foglalkozásokon. Óvodai Nevelés 1997.1.sz.

5. F. Földi Rita: Hiperaktivitás az Óvodában. Óvodai Nevelés, 1997 10.sz.3- 11.

6. F. Földi Rita: Hiperaktív gyerekek fejlesztése az óvodában Óvodai Nevelés 1998 5. Sz.

7. Földi Rita: A korai felismerés és fejlesztés jelentősége. Montessori műhely 1999/1

8. F. Földi Rita: A szexualitás fejlődéspszichológiája,

9. A Szív .Jezsuita lelkiségi és kulturális folyóirat, 2010 május

10. F.Földi Rita: Te vagy az igazi?

11. A Szív. Jezsuita lelkiségi és kulturális folyóirat, 2010 szeptember.

1. F. Földi Rita: Tanárverések és a politika felelőssége. Magyar Nemzet, 2008.06.04.

2. F. Földi Rita: A politikai elit felelőssége és a devianciák. Magyar Nemzet, 2008 08.26.

3. F. Földi Rita: Egy nemes küldetés. Magyar Nemzet, 2009.03.03.

4. F. Földi Rita: Vitatott nemi szerepek az óvodai nevelésben. Magyar Nemzet, 2010 március 5.

5. F. Földi Rita: Gyurcsány újra önmagát értelmezte. Magyar Nemzet, 2010. március 24.

6. F. Földi Rita: Szenvedélybetegségek, a társadalom kórtünete. Magyar Nemzet, 2010 okt. 28.

7. F. Földi Rita: Battonya: egy bűncselekmény margójára. Magyar Nemzet, 2011 november 2.

8. F. Földi Rita: Erőszak és konfliktuskezelés a családban. Magyar Nemzet, 2012. szeptember 4.

Book Reviews

F. Földi Rita: Ronald J. Comer: A lélek betegségei. Pszichoterápia, 2001. október

F. Földi Rita: Alan Baddeley: Az emberi emlékezet. Pszichoterápia, 2002. április

Academic and public Appearances (Live and Electronic)

Népszabadság 2002. március 14.
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:6vlHNyu8qfcJ:nol.hu/archivum/archiv-53353+&cd=1&hl=hu&ct=clnk&gl=hu

168 óra. 2011. július 3
http://m.168ora.hu/tudas/fogyokura-hamburgerado-dukan-dieta-dieta-stahl-judit-termekdij-tulsuly-78075.html?print=1

F. Földi Rita: Tanárverések és a politika felelőssége. Magyar Nemzet, 2008.06.04.

F. Földi Rita: A politikai elit felelőssége és a devianciák. Magyar Nemzet, 2008 08.26.

F. Földi Rita: Egy nemes küldetés. Magyar Nemzet, 2009.03.03.

F. Földi Rita: Vitatott nemi szerepek az óvodai nevelésben. Magyar Nemzet, 2010 március 5

F. Földi Rita: Gyurcsány újra önmagát értelmezte. Magyar Nemzet, 2010. március 24.

F. Földi Rita: Szenvedélybetegségek, a társadalom kórtünete. Magyar Nemzet, 2010 október. 28.

F. Földi Rita: Battonya: egy bűncselekmény margójára. Magyar Nemzet, 2011 november.2

F. Földi Rita: Erőszak és konfliktuskezelés a családban. Magyar Nemzet, 2012. szeptember 4.

http://www.dunatv.hu/musor/videotar?vid=732319&pid=289498

http://www.dunatv.hu/musor/videotar?vid=731840&pid=615433

http://videotar.mtv.hu/Videok/2012/10/24/11/Csalad_barat_2012_oktober_24_.aspx

http://www.dunatv.hu/musor/videotar?vid=732319&pid=289498

http://videotar.mtv.hu/Videok/2012/09/26/11/Csalad_barat_2012_szeptember_26_.aspx

http://videotar.mtv.hu/Videok/2012/11/02/11/Csalad_barat_2012_november_2_.aspx

http://videotar.mtv.hu/Videok/2012/11/27/15/Csalad_barat_2012_november_27_.aspx

http://videotar.mtv.hu/Kategoriak/Csalad-barat.aspx (dec. 10)

http://videotar.mtv.hu/Kategoriak/Csalad-barat.aspx (dec.21)

Kossuth Rádió, 2012. október 6., Időt kérekKövetkező események


Napi biztatás

Napi jegyzet a Kossuth-on

Egyesített Bibliaolvasó

Nyelvvizsgaközpont

Közösségi Média

Sport a Károlin

Sport a Károlin