Készült: 2016-02-15
Módosítás: 2016-09-15

Gergely András

Cím: Prof., DSc
Nem: férfi
Születési év: 1946
Születési hely: Magyarország
Email-cím(ek): Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Hivatali telefonszám: 483-2875

Doktori tanulmányok
Doktori (PhD) védés éve: 1996 (DSc)
Tudományág: történettudomány
Disszertáció címe: Közép-Európa forradalmai 1848-ban
Oklevelet kiállító intézmény: MTA

MA-tanulmányok
MA-fokozat megszerzésének éve: 1969
Tudományág(ak): történelem-filozófia
Oklevelet kiállító intézmény: ELTE

Egyéb tanulmányok és képesítések

Intézmény Képesítés Év
Eötvös Kollégium tanár 1969
     
     

Munkatapasztalat
Jelenlegi munkaadó: Károli Gáspár Református Egyetem
Kar: Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar
Intézet: Történettudományi Intézet
Tanszék: Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszék
Beosztás: professzor emeritus

Korábbi munkaadó: ELTE
Beosztás: egyetemi tanár

Egyéb korábbi munkaadó: Andrássy Gyula Német Nyelvű Egyetem
Beosztás: egyetemi tanár


Kutatási és oktatási szakterületek
Magyarország és Közép-Európa politikai- és eszmetörténete a 19. században
történetfilozófia
historiográfia
a történettudomány módszertana

Tudományos kutatócsoportban vagy projektben való részvétel
OTKA társadalomtudományi kollégium, tag
KRE Doktori Iskola

Oktatásszervezés, tudományszervezés

Időszak Funkció vagy tevékenység
2003 Magyarország története 1790-1918. (szerkesztés és részben megírás)
2011 Történettudományi doktori iskola kurrikuluma
   
   
   

Nyelvtudás

Nyelv Nyelvtudás szintje és fajtája
angol középfokú állami nyelvvizsga
német felsőfokú állami nyelvvizsga
orosz felsőfokú állami nyelvvizsga
holland középfokú állami nyelvvizsga
   

Díjak és kitüntetések

Díj vagy kitüntetés neve Kiadó intézmény Elnyerés éve
Ránki György Díj Soros Alapítvány 1991
Arany érdemkereszt Magyar Köztársaság 1991
     

Tagság tudományos társaságokban

Szervezet neve Betöltött funkció
   
   
   
   

Vendégoktatás és kutatóutak külföldi intézményekben

Időszak Intézmény Tevékenység
1990 Hamburgi Egyetem vendégtanár
1986-87,
2006, 2009,
2013
Humboldt Egyetem Alexander von Humboldt Alapítvány ösztöndíja
1971 Európa Történeti Intézet (Mainz) az Európa Történeti Intézet ösztöndíja
     
     

Doktori témavezetések

Doktori hallgató neve,
intézmény
Kutatási téma / Disszertáció címe Védés éve
Csík Tibor, ELTE A magyar agráriusok a dualizmus korában 2002
Dobszay Tamás, ELTE A községi önkormányzat ügye a reformkorban 2002
Velkey Ferenc, MTA Széchenyi politikája a forradalom előtti években 1999
     

Opponencia doktori védéseken

Doktori hallgató neve,
intézmény
Kutatási téma / Disszertáció címe Védés éve
  Mintegy 15 PhD, CSc és DSc opponencia  
     
     
     

 

Publikációs lista

(MTMT)

Monográfiák

Széchenyi eszmerendszerének kialakulása. Bp. 1972. 177 l.

Kiegyezés után (Szász Zoltánnal közösen). Bp. 1978. 266 l.

Egy gazdaságpolitikai alternatíva a reformkorban: a fiumei vasút. Bp. 1982. 162 l.

Egy nemzetet az emberiségnek. Tanulmányok a magyar reformkorról és 1848-ról. Bp. 1987. 503 l.

Áruló vagy áldozat? István, az utolsó magyar nádor rejtélye. Gyomaendrőd, 1989. 151 l.

1848-ban hogy is volt? Tanulmányok Magyarország és Közép-Európa 1848-49-es történetéből. Bp. 2001. 518 l.

Széchenyi István. Pozsony, 2006. 243 l.

Egy nemzet születése. Magyarország története 1790-1848. Bp. 2009.

[Hungary in the Age of] Reform and Revolution 1830-1849. New York, 2011.

Szerkesztett kötetek, folyóiratok

A magyar polgári átalakulás kérdései. (Szerkesztés Dénes Iván Zoltánnal és Pajkossy Gáborral) Bp. 1984. 480 l.

Széchenyi István Válogatott Művei I-III. (Szerkesztés Spira Györggyel és Sashegyi Oszkárral) Bp. 1991.

The Hungarian State. Thousend Years in Europe. (Together with Gábor Máté) Bp. 2000.

Magyarország története 1790-1918. Bp. 2003. 556. l.

Könyvfejezetek

A magyar reformmozgalom kialakulása 1830-1840. In: Magyarország története 1790-1848. (Főszerk.: Mérei Gyula) Bp. 1980., 19832

Magyarország 1848-49-ben. Az Osztrák-Magyar Monarchia külpolitikája 1867-1918. In: Magyarország története 1790-1918. (Szerk. - - ) Bp. 2003.

The Rise of the Modern Hungarian State 1740-1867. In: Thousend Years in Europe. (Szerk.: - - és Máthé Gábor) Bp. 2000.

A magyar politikai sajtó története 1867-1892. (Veliky Jánossal közösen) In: A magyar sajtó története II/2. 1867-1892. (Szerk.: Kosáry Domokos és Németh G. Béla) Bp. 1985.

Cikkek tudományos folyóiratokban

Települések, lakások és lakóik a századforduló Magyarországán. Történelmi Szemle, 1971. 3-4. sz. 409-441.

Az 1848-as magyar polgári államszervezet. In: A magyarországi polgári államrendszerek. (Szerk.: Pölöskei Ferenc és Ránki György) Bp. 1981. 50-80.

The Liberalisation of Hungarian Political Life 1830-1848. In: Études Historiques Hongorises. (Szerk.: Glatz Ferenc és Pamlényi Ervin) Bp. 1985. I. 241-258.

Ungarns staatsrechtliche Stellung in der Habsburgermonarchie in den Aprilgesetzen von 1848. In: Gesellschaft, Politik und Verwaltung in der Habsburgermonarchie 1830-1918. (Szerk.: Glatz Ferenc és Ralph Melville) Bp. 1987. 41-54.

Der ungarische Adel und der Liberalismus im Vormärz. In: Liberalismus im 19. Jahrhundert. (Szerk.: Dieter Langewiesche) Göttingen, 1988. 458-483.

Das ungarische Komitat im 19. Jahrhundert. In: Études Historiques Hongroises 1990. Settlement and Society in Hungary. (Szerk.: Glatz Ferenc) Bp. 1990. 207-220.

Liberal Ideas and Reality. Central Europe in 1848-49. In: Perspectives on Ideas and Reality. (Szerk.: Nyíri János Kristóf) Bp. 1990. 98-115.

Das Bündnis zwischen Frankfurt und Pest-Buda und die österreichische Frage. In: 1848/1849 - Revolutionen in Ostmitteleuropa. (Szerk.: Rudolf Jaworski és Robert Luft) München, 1996. 257-278.

The Hungarian Nationalities Act of 1849. In: Geopolitics in the Danube Region. Hungarian Reconciliation Efforts 1848-1998. (Szerk.: Romsics Ignác és Király K. Béla) Bp. é. n. [1998.] 41-58.

Britischer Parlamentarismus oder Grundgesetz aus Belgien? Ungarns Aprilgesetze aus dem Jahre 1848. In: Verfassungswandel im europäischen Vergleich. (Szerk.: M. Kirsch és W. Schiera. Berlin, 2001. 305-312.

Kossuth’s Nationality Policy 1847-1853. In: Lajos Kossuth sent word… Papers delivered on the occasion of the bicentenary of Kossuth’s birth. (Szerk.: Péter László, Martin Rády, Péter Sherwood) London, 2003. 95-104.

Hogyan lettem történész? (Válasz a Korall körkérdésére) Korall, 2005. 1. sz. 171-175 [Verfassungsgeschichte im Vormärz in] Ungarn. In: Handbuch der europäischen Verfassungsgeschichte im 19. Jahrhundert. Institutionen und Rechtspraxis im gesellschatlichen Wandel. Band 2: 1815-1847. (Hrg. Werner Daum) Dietz, Bonn, 2012. 1041-1076.

Kulturpolitik und Nationsbildung in Ungarn unter besonderen Berücksichtigung der Theater. In: Kullturpolitik und Theater. Die kontinentalen Imperien in Europa im Vergleich. (Hrg. v. Philip Ther) Wien-Köln-Weimar, 2012. 153-174.

[Verfassungsgeschichte zwischen 1848-1870 in] Ungarn. (Zus. mit András Cieger) In: Handbuch der europäischen Verfassungsgeschichte im 19. Jahrhundert. Institutionen und Rechtspraxis im gesellschaftlichen Wandel. Band 3: 1848-1870. Dietz, Bonn, 2013.András Gergely

Title: Professor, DSc
Gender: M
Year of Birth: 1946
Place of Birth (Country): Hungary
Email-address(es): Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Office Phone Number: 4832875

Doctoral Studies
Year of Doctoral Defence (PhD / CSc): DSc 1996
Discipline: history
Title of Thesis: The Revolutions in Central-Europa in 1848
Issuing Institution: Hungarian Academy of Siences

MA Studies
Year of Obtaining the MA Degree: 1969
Discipline(s): history and philosophy
Issuing Institution: Eötvös-Loránd-University

Further Studies and Qualifications

Institution Qualification Year of Obtaining the Qualification
Eötvös-József-Collegium teacher 1969
     
     

Employment
Jelenlegi munkaadó: Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary
Faculty: Faculty of Arts
Institute: Institut for History
Department: Chair for modern and contemporain Hungarian History
Current Position(s): Professor

Previous Employer: Eötvös-Loránd-University
Previous Position Held: Professor

Other Previous Employers: Andrássy Gyula Deutschsprachige Universität
Other Previous Positions Held: Professor


Areas of Research and Teaching

19th century Hungarian and Central-European political and ideological History
Ideas about the history
Historiographie
Methods of historical sciences

Membership in Research Groups and Projects

OTKA (The country’s research fond), member of board
PhD School of the Károli-Gáspár-University

Educational Functions, Curriculum Development and Other Teaching-Related Activities

Period Function or Activity
2003 textbook writing
2011 preparation of the cursus of the doctoral schools in history
2003-2010 accreditation processes on different universities
   
   

Language Skills

Language Level and Kind of Proficiency
English medium state degree
German high state degree
Russian high state degree
Dutch medium state degree
   

Honours, Distinctions, and Prizes

Name of Distinction Issuing Institution Year of Issuing
Ránki-György prize Soros Foundation 1991
Gold merit cross order Republic of Hungary 1991
     

Membership in Academic Societies

Name of Organization Function (if any)
   
   
   
   

Guest Professorships and Research Fellowships in Foreign Institutions

Period Institution Activities
1990 University of Hamburg visiting Professor
1986-87,
2006,
2009, 2013
Humboldt Universität scholarship of the Humboldt Foundation
1971 Institut für Europäische Geschichte (Mainz) scholarship of the Institut
     
     

Promotorship in Doctoral Studies

Name of
Doctoral Student,
Institution
Research Topic / Title of Dissertation Year of Defence
(if applicable)
Tibor Csík,
ELTE
The agrarian lobby in Hungary before 1918 2002
Tamás Dobszay,
ELTE
Reformideas about the municipalities 2002
Ferenc Velkey,
HAcSc
Széchenyi in the last years before 1848 1999
     

Opponentship in Doctoral Defences

Name of
Doctoral Student,
Institution
Title of Dissertation Year of Defence
  about 15 PhD, CSc, DSc opponentship 1990-2012
     
     
     

 

List of Publications

(MTMT)

Monographs

The Awakening of István Széchenyi’ Reform-ideas. Bp. 1972.

After the Ausgleich of 1867. (Together with Zoltán Szász) Bp. 1978.

An Alternativ Economic Policy before 1848: the Railroad to the Adria. Bp. 1982.

One Nation for the Mankind. Studies on the Vormärz and on the Revolution of 1848. Bp. 1987.

The Mystery about the last Palatin, Archiduc Stephen. Bp. 1979.

What about the Revolution of 1848 in Hungary? Studies on the History of Hungary and Central Europe in 1848. Bp. 2001.

István Széchenyi (1791-1860). Pozsony, 2006.

The Birth of a Nation. Hungary between 1790-1848. Bp. 2009.

[Hungary in the Age of] Reform and Revolution 1830-1849. New York, 2011.


Edited Books and Journals

The Questions of the Modernisation of Hungary (Together with G. Pajkossy & I. Z. Dénes) Bp. 1984.

The selected Works of István Széchenyi. Bp. 1991.

The Hungarian State. Thousend Years in Europe. (Together with Gábor Máthé) Bp. 2000.

A History of Hungary 1790-1918. Bp. 2003.

Chapters in Books

The Beginning of the Reform Years in Hungary 1830-1840. In: A History of Hungary 1790-1848. (Ed. by Gyula Mérei) Bp. 1980., 19832.

Hungary in the Revolution of 1848-1849; The Foreign Policy of the Habsburg Monarchy 1867-1918. In. A History of Hungary 1790-1918. (Ed. by - - ) Bp. 2003.

Rise of the Modern Hungarian State 1740-1867. In: The Hungarian State. Thousend Years in Europe. (Ed. by - - & G. Máthé) Bp. 2000.

The History of the Political Press in Hungary 1867-1892. (Together with János Veliky) In: A History of the Hungarian Political Press II/2. 1867-1892. (Ed. by D. Kosáry & G. B. Németh) Bp. 1985.

The State System of Hungary in 1848. In: The State Systems of Hungary 1848-1945. (Ed. by F. Pölöskei & Gy. Ránki) Bp. 1981.

The Liberalisation of Hungarian Political Life 1830-1848. In: Études historiques hongroises (Ed. by F. Glatz & E. Pamlényi) Bp. 1985.

Ungarns staatsrechtliche Stellung in den Aprilgesetzen von 1848. In: Gesellschaft und Politik in der Habsburgermonarchie 1830-1918. (Ed. by F. Glatz & R. Melville) Bp. 1987.

Der ungarische Adel und der Liberalismus im Vormärz. In: Liberalismus im 19. Jahrhundert. (Ed. by D. Langewiesche) Göttingen, 1988.

Das ungarische Komitat im 19. Jahrhundert. In: Études Historiques Hongroises 1990. Settlement and Society in Hungary (Ed. by F. Glatz) Bp. 1990.

Liberal Ideas and Reality. Central Europa in 1848-49. In: Perspectives on Ideas and Reality. (Ed. by J. C. Nyíri) Bp. 1990.

Das Bündnis zwischen Frankfurt und Pest-Buda und die österreichische Frage. In:1848/1849. Revolutionen in Ostmitteleuropa (Ed. by R. Jaworski & R. Luft) München, 1996.

The Hungarian Nationalities Act of 1849. In: Geopolitics in the Danube Region. Hungarian Reconciliation Efforts 1848-1998. (Ed. by I. Romsics & B. K. Király) Bp. 1998.

Britischer Parlamentarismus oder Grundgesetz aus Belgien? Ungarns Aprilgesetze aus dem Jahre 1848. In: Verfassungswandel um 1848 im europäischen Vergleich. (Ed. by M. Kirsch & W. Schiera) Berlin, 2001.

Kossuth’s Nationality Policy 1847-1853. In: Lajos Kossuth sent word. (Ed. by L. Péter, M. Rády) London, 2003.

How did I having been a Historien? (Answers for an inquiry) Korall, 2005.

[Verfassungsgeschichte im Vormärz in] Ungarn. In: Handbuch der europäischen Verfassungsgeschichte im 19. Jahrhundert. Institutionen und Rechtspraxis im gesellschaftlichen Wandel. Band 2: 1815-1847. (Ed. by W. Daum) Bonn, 2012.

Kulturpolitik und Nationsbildung in Ungarn unter besonderen Berücksichtigung der Theater. In: Kulturpolitik und Theater. Die kontinentalen Imperien in Europa im Vergleich. (Ed. by Ph. Ther) Wien-Köln-Weimar, 2012.

[Verfassungsgeschichte zwischen 1848-1870 in] Ungarn. (Together with A. Cieger) In: Handbuch der europäischien Verfassungsgeschichte im 19. Jahrhundert. Institutionen und Rechtspraxis im Gesellschaftlichen Wandel. Band 3: 1848-1870. Bonn, 2013.

Articles in Academic Reviews (Printed and Electronic)

 

Conference Proceedings (Printed and Electronic)

 

Book Reviews

 

Translations

 

Creative Writing

 

Films and Multimedia (Digital Textbooks, Multimedia Creations etc.)


Discography

 

Organisation of Conferences

 

Academic and public Appearances (Live and Electronic)

 

Következő események


Összes esemény

Nyelvvizsgaközpont

Sport a Károlin

Sport a Károlin

Napi biztatás

 

Youtube