Készült: 2016-02-15
Módosítás: 2020-11-16

Gőbel Orsolya

Cím: PhD
Nem: nő
Születési hely: Magyarország
Email-cím(ek): Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Hivatali telefonszám: -

Doktori tanulmányok
Doktori (PhD) védés éve: 2006
Tudományág: Bölcsészettudomány, Pszichológia
Disszertáció címe: A képzeletjátékok indukálta intrapszichés folyamatok személyiségfejlesztő hatása az óvodáskorban
Oklevelet kiállító intézmény: Debreceni Egyetem
Doktori (PhD) védés éve: 1996

Tudományág: Bölcsészettudomány, Pszichológia
Disszertáció címe: Megküzdési stratégiák kidolgozása a kognitív sturturájukban sérült óvodáskorú gyermekeknél
Oklevelet kiállító intézmény: ELTE, Budapest

MA-tanulmányok
MA-fokozat megszerzésének éve: 1990
Tudományág(ak): Pszichológia
Oklevelet kiállító intézmény: ELTE, Budapest

Egyéb tanulmányok és képesítések

Intézmény Képesítés Év
ELTE, Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar pedagógiai szakpszichológia 1993
Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola oligofrén-tiflopedagógiai szakor tanár 1982
     

Munkatapasztalat
Jelenlegi munkaadó: Károli Gáspár Református Egyetem
Kar: Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar
Intézet: Pszichológiai Intézet
Tanszék: Fejlődés- és Neveléslélektani Tanszék
Beosztás: egyetemi docens

Jelenlegi munkaadó: Semmelweis Egyetem
Beosztás: egyetemi adjunktus

Korábbi munkaadó: Újbudai Nevelési Tanácsadó
Beosztás: pedagógiai szakpszichológus

Korábbi munkaadó: XI. ker. Logopédiai Intézet
Beosztás: gyógypedagógus-pszichológus

Korábbi munkaadó: Nyugat-magyarországi Egyetem
Beosztás: egyetemi adjunktus

Korábbi munkaadó: Magyar Iparművészeti Egyetem (később:MOME)
Beosztás: egyetemi adjunktus

Korábbi munkaadó: Zsámbéki Katolikus Tanítóképző Főiskola
Beosztás: főiskolai adjunktus


Kutatási és oktatási szakterületek

Oktatási tapasztalatok, szakterületek: Fejlődéslélektan, Személyiséglélektan, Szociálpszichológia, Neveléslélektan, Tanulási zavarral küszködők diagnosztikája és terápiája

Kutatási területek/témák:

1. A születésemlékek óvodáskori feldolgozása

2. Az anamnesztikus adatok előrejelző funkciója óvodás- és kisiskolás korban
3. Az intrauterin ikervesztésből származó érzelmi, magatartásbeli, szociális jelenségek diagnosztikája, terápiája
4. A szocioemocionális pedagógiai terápia hatásmechanizmusai (a módszer további bővítésének lehetőségei)
5. A tüdőtranszplantáción átesett fiatal betegek megküzdési stratégiáiáinak sajátosságai

Tudományos kutatócsoportban vagy projektben való részvétel

A prenatális élményfeldolgozás a gyermekkorban projekt; „alkotó tag”

Az anamnézis előrejelző funckiója (egyéni kutatás)

Oktatásszervezés, tudományszervezés

Időszak Funkció vagy tevékenység
2004-2007 ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Pszichológia-pedagógia szakos tanári gyakorlat vezetése
1998-2007 Magyar Iparművészeti Egyetem, Vizuális tesztek - tesztregiszter
1996-2000 ELTE, Fejlesztő Pedagógia Képzés, jegyzet

2000, 2007, 2013,2018

2000
2000

Szocioemocionális pedagógiai terápia (SZPT). Akkreditációs kézirat

Fejlesztő Pedagógia. Akkreditációs kézirat, 2000
„Védd magad!” Akkreditációs kézirat, 2000

   

Nyelvtudás

Nyelv Nyelvtudás szintje és fajtája
spanyol középfok, aktív beszédkészség
orosz középfok, jó írás, olvasás, beszédkészség 
német alapfok, írás, olvasás, és fordítási készség
angol alapszintű írás, olvasás és kommunikációs készség
   

Díjak és kitüntetések

Díj vagy kitüntetés neve Kiadó intézmény Elnyerés éve
     
     
     

Tagság tudományos társaságokban

Szervezet neve Betöltött funkció
Magyar Pszichológiai Társaság tag
MPPPOT tag
   
   

Vendégoktatás és kutatóutak külföldi intézményekben

Időszak Intézmény Tevékenység
2010- MPPPOT és az ELTE Affektív Pszichológiai Központ Perinatális Szaktanácsadó Képzés, vendégoktató
2000-2010 ELTE Tanító – és Óvóképző Főiskolai kar, Pedagógus-szakvizsgával bővített óvodapedagógus, Fejlesztés szakirányú Továbbképzési Szak Vizuális nevelés oktatása
     
     
     

Doktori témavezetések

Doktori hallgató neve,
intézmény
Kutatási téma / Disszertáció címe Védés éve
     
     
     
     

Opponencia doktori védéseken

Doktori hallgató neve,
intézmény
Kutatási téma / Disszertáció címe Védés éve
     
     
     
     

 

Publikációs lista

(MTMT)

 Monográfiák

1. Gőbel Orsolya (2006/2009/2014): Varázsjátékok I. Mozgás a képzelet szárnyán. L’Harmattan kiadó, Budapest. (84 oldal)

2. Gőbel Orsolya (2006/2010/2015):Varázsjátékok II. A fantázia tengerén. L’Harmattan kiadó, Budapest. (72oldal)

3. Gőbel Orsolya (2007/2014):Varázsjátékok III. Égig emelő légzés. L’Harmattan kiadó, Budapest. (71oldal)

4. Gőbel Orsolya (2008/2014):Varázsjátékok IV. A szív érintése. L’Harmattan kiadó, Budapest, (84 oldal)

5. Gőbel Orsolya (2009/2014):Varázsjátékok V. Önmagunkban elmélyülten. L’Harmattan kiadó, Budapest. (84 oldal)

6. Gőbel Orsolya (2012): Varázsjátékok VI. Tanulni, örülni, szeretni. Stresszcsökkentő, önértéknövelő, tanulást és integrációt elősegítő fantáziajátékok iskolások számára. Harmattan Kiadó. 120 oldal

7. Gőbel Orsolya (2012): „Csupa szépeket tudok varázsolni…” A Szocioemoionális Pedagógiai Terápia elméleti háttere és módszertana. L’Harmattan kiadó, Budapest;200 oldal

Könyvfejezetek

1. Gőbel Orsolya: Segítségnyújtás az óvodában a pszichológus szemszögéből. In:(Horányi Györgyné, Ormai Vera szerk.): Nevelési Tanácsadó Műhely, (Budapest): Fővárosi Pedagógiai Intézet,1991. 24-30.

2. Gőbel O., Bienerth A., Lőrincz E.(1992): Új, segítő hálózat kialakulóban: óvodapszichológu-sok Csepelen. In: Módszertani Gyűjtemények, Egészségnevelés-mentálhigiéné, Budapest.

3. Gőbel Orsolya (2006): A szocioemocionális pedagógiai terápia elmélete és gyakorlata. In: M.Tamás Márta (szerk).: Integráció és inklúzió. Fejlesztő módszerek a közoktatásban. Trefort Kiadó, Budapest, 152-167.

4. Gőbel Orsolya (2007) Ki varázsolja el a virágokat? Szocioemocionális pedagógiai terápia. In: Csendes K. (szerk.): Kisgyermekek, nagy problémák. Raabe Kiadó, Budapest. Kiegészítő kötet, 2007 október, (18/A), 1- 35.

5. Gőbel Orsolya (2010) Az anamnesztikus adatok életre keltése. A születésélmények meghatározó szerepe a beszédfejlődésben. In: A pedagógus elhivatottsága a változó közoktatásban. XV. Logopédiai és Pedagógiai napokon elhangzott előadások. "Fogjuk a kezed" Egyesület Sopron. 39-46.

5. Gőbel Orsolya (2011): A sémák szorításából a mandalák világa felé. Raabe Kiadó, Budapest; 2011 májusi kötet

6. Gőbel Orsolya (2013): Hogyan formáljuk a magatartás-zavaros gyerekek attitűdjét? A szocioemocionális pedagógiai terápiáról (SZPT). Raabe Kiadó, Budapest

6. Gőbel Orsolya (2013): A földön és az égben élő ikertestvérek találkozása óvodáskorban. In: Angster, Mária: Ikertörténetek. Budapest, Magyarország : Ursus Libris. pp. 322-327. 

7. Gőbel Orsolya (2016): Gyermeki tudás az isteni világról az intuitív-projektív hit szakaszában. In: Sepsi E.,Lovász I.,Kiss G., Faludy J. (szerk.): Vallás és művészet. Harmattan Kiadó, Budapest.13-30.

8. Gőbel Orsolya (2019): A prenatális és perinatális emlékek megjelenése, a korai sérülések, traumák feldolgozási lehetőségei óvodáskorban
In: Varga, Katalin; Andrek, Andrea; Molnár, Judit Eszter (szerk.) A szülés és születés minősége a perinatális tudományok megközelítésében
Budapest, Magyarország : Medicina Könyvkiadó, 527 p.
 

Cikkek tudományos folyóiratokban

1. Gőbel Orsolya: "Várjatok engem is!" A fogadás és elengedés fontossága az óvodában. Fejlesztő Pedagógia, 1992; (3-4):74-75.

2. Gőbel Orsolya: "Sikítok, ha azt mondják: Kedves Anyuka!" A megszólítás fontossága. Fejlesztő Pedagógia, 1993; (3): 30.

3. Gőbel Orsolya: A csoportszoba és a gyermekek. Fejlesztő Pedagógia szakfolyóirat, 2011, 22.évf. 4. szám; 53-55.

4. Gőbel Orsolya: A sajátos nevelési helyzetet teremtő Varázsjátékok. Fejlesztő Pedagógia szakfolyóirat, 2011, 22. évf. 5-6. szám; 25-30.

5. Gőbel Orsolya: "A levegő varázsa". Óvónők Lapja, 2014-2015/13.2-5.

Konferenciaközlemények

1. Gőbel Orsolya: Magyar Pszichológiai Társaság XVII. Országos Tudományos Nagygyűlése. 2006. május 25-27, Budapest, Absztrakt – kötet 445p., p.374-375

2. Gőbel Orsolya: A lélekben megteremtett tér; a Szocioemocionális Pedagógiai Terápia a gyakorlatban. Hatékony tudomány – pedagógiai kultúra – sikeres iskola. VIII. Országos Neveléstudományi Konferencia. 2008. november 13-15. Absztrakt kötet: 347.p., p.108

3. Gőbel Orsolya: Élettörténet átírás - a Szocioemocionális pedagógiai terápia (SZPT) folyamatában, óvodás korban. Magyar Pszichológiai Társaság XVIII. Országos Tudományos Nagygyűlése. 2008. május 22-24, Nyíregyháza. Absztrakt – kötet 340p.; p.65-66.

4. Mayer József, Achs Károly, Csillag Ferenc, Gőbel Orsolya, Rucska Andrea, Simon Márta: Agresszió és nevelés. „Az oktatás közügy”. VII. Nevelésügyi Kongresszus. Budapest, 2008.augusztus 25-28. Absztrakt kötet: 197p; p.185.

5. Gőbel Orsolya: A lélekformálódás művészi útjai „Áramlásban”. II. Művészetterápiás Konferencia, Budapest, 2009.április 24/25 Absztrakt kötet

6. Gőbel Orsolya: Az elvesztett ikertestvér jelenléte. Versenyképesség: versengés és összefogás a pszichoterápiák és tanácsadások világában. A Pszichoterápia folyóirat ötödik, jubileumi konferenciája. 2009. május 8-9. A Pszichoterápia szakfolyóirat különszáma. Mentalport Pszichoanalitikus Oktató, Tanácsadó és Pszichoterápiás Kft. Absztrakt kötet: 60p.; p.36-37.

7. Gőbel Orsolya: A magzati sérülések feldolgozása gyermekkorban. Magyar Hipnózisegyesület XXI. Találkozója, „Transzgenerációs hatások és megjelenésük a hipnoterápiában”. Dobogókő, 2010. május 7-9. Absztrakt kötet: 24p. ; p.10.

8. Gőbel Orsolya: A lélek méregtelenítse szimbólumokkal. „Áramlásban”. III. Művészetterápiás Konferencia, Budapest; 2010.november 5-7. Absztrakt kötet 40p.; p.18-19.

9. Andrek Andrea, Gőbel Orsolya, Molnár Judit Eszter, Orosz Katalin: Születés, mint tapasztalat? (műhely) A perinatális pszichológia tudományos eredményei es a pszichoterápiás tapasztalatok. Moderátor: Császár Ajna. III. Országos Gyermekpszichoterápiás konferencia. „Együtt és külön”; 2010. november 19-20. Absztrakt kötet 31p; p.21.

10. Gőbel Orsolya: Intrauterin ikervesztés az autisztikus tünetek hátterében. A Magyar Pszichológiai Társaság XX. Jubileumi Nagygyűlése, 2011. Május 25-27. Budapest. Absztrakt kötet: p.145 (246pp)

11. Gőbel Orsolya: Kapcsolat az elvesztett ikertestvérrel. A Magyar Pszichológiai Társaság XXII. Nagygyűlése, 2013. június 5-7. Kivonatkötet, pp 213-201 (359pp)

12. Gőbel Orsolya: "Üresen maradt egy hely mellettem". Generációs hiátus (intrauterin ikervesztés) a gyermekek megéléseiben. "Ki vigasztalja meg a gyermekeket?" A Napfogyatkozás Egyesület V. Konferenciája a gyermekek gyászáról. 2013. október 25. Konferenciakiadvány, p.9

13. Gőbel Orsolya: A Varázsjátékok szimbólumai mint a gyógyulás katalizátorai. "Trauma és gyógyítás művészetterápiával" Áramlásban IV. Művészetterápiás Konferencia. 2014.november 7-9. Konferenciakiadvány

14. Gőbel Orsolya: Együtt fogantunk, együtt vagyunk. A természetes és a mesterséges fogantatás a gyermekek szemszögéből. MPPPOT Konferencia, Absztrakt-kötet. 2015. március 20-21.

Egyéb, tudományos ismeretterjesztő megjelent és internetes cikkek

1. Gőbel Orsolya: Tényleg nem érti? A szavak felelőssége. Figyelj Rám! Magyar Óvodapedagógiai Egyesület lapja, Csepel, 1993; 2 (1-2): 11-12.

2. Gőbel Orsolya: Még harcolnak. A nyílt vagy rejtett agresszió megjelenésének lehetséges okai az óvodai csoportban. Vigyázz rám! Magyar Óvodapedagógiai Egyesület szaklapja, 1993;2 (1-2):13

3. Gőbel Orsolya: Az érintés. Lurkóvilág. Óvodai Magazin, 2007;1(1) 6.

4. Gőbel Orsolya: Játszóvá válni, játszótársnak lenni, játszani... Lurkóvilág. Óvodai Magazin, 2007;1(2) 7.

5. Gőbel Orsolya: Egymásra hangolódást, beszoktatás helyett. Lurkóvilág. Óvodai Magazin, 2007;1 (3) 9.

6. Gőbel Orsolya: Tündérvilág. Lurkóvilág. Óvodai Magazin, 2007;1 (4) 5.

7. Gőbel Orsolya: A Szocioemocionális Pedagógiai Terápia (SZPT). In: Talentum. Diósgyőri Gimnázium és Városi Pedagógiai Intézet, Miskolc, 2008. p.16-23.

8. Gőbel Orsolya: Mese, egyidejűség, az idő dinamikája a gyermek világában. Lurkóvilág. Óvodai Magazin, 2008; 2 (1) 7.

9. Gőbel Orsolya: A gyermek biztonságos terei. Lurkóvilág. Óvodai Magazin, 2008; 2 (2) 5.

10. Gőbel Orsolya: Temperamentumunk és kapcsolataink. Lurkóvilág. Óvodai Magazin, 2008; 2 (3) 5-7.

11. Gőbel Orsolya: A család. Lurkóvilág. Óvodai Magazin, 2008; 2 (4) 5.

12. Gőbel Orsolya: Csak le ne maradjon. Különórák és fejlesztő foglalkozások a mindennapokban. Lurkóvilág. Óvodák és szülők magazinja, 2009; 3 (1) 5.

13. Gőbel Orsolya: Csendes pihenő? Lurkóvilág. Óvodák és szülők magazinja, 2009; 3 (2) 4.

14. Gőbel Orsolya: Nézze vagy ne nézze? A televíziózásról. Lurkóvilág. Óvodák és szülők magazinja, 2009; 3 (3) 6-7.

15. Gőbel Orsolya: A csendben születő hang, avagy a belső hang kialakulása. Lurkóvilág. Óvodák és szülők magazinja, 2010; 4 (1) 5.

16. Gőbel Orsolya: A mozgás öröme a kezdetektől... Lurkóvilág. Óvodák és szülők magazinja, 2010; 4 (2) 6.

17. Gőbel Orsolya: Veszteség-válság az óvodáskorban. Gyász, válás, költözés. Lurkóvilág. Óvodák és szülők magazinja, 2011; 5 (1) 8-11.

18. Gőbel Orsolya: Varázsjáték. Árvácska története. Lurkóvilág. Óvodák és szülők magazinja, 2011; 5 (1) 14-15.

19. Gőbel Orsolya: Az élőszó varázsa. Mesélés kontra tévézés. Family. Családi és párkapcsolati magazin, 2011.1. Harmat Kiadó

20. Gőbel Orsolya: Élmény. Filmek vagy mesék? Lurkóvilág. Óvodák és szülők magazinja, 2011; 5 (2) 4-5.

21.  Gőbel Orsolya: A gyógyító légzés; Lurkóvilág. Óvodák és szülők magazinja

22.  Gőbel Orsolya: Temperamentumok és kapcsolódások, Lurkóvilág. Óvodák és szülők magazinja

23.  Gőbel Orsolya: Különórák az óvodában!? Lurkóvilág. Óvodák és szülők magazinja

24.  Gőbel Orsolya:Időbarangolás a mese világában. Lurkóvilág. Óvodák és szülők magazinja

25.  Gőbel Orsolya: Én szegény! Hát nem látjátok?, avagy az agresszió két oldala. Lurkóvilág. Óvodák és szülők magazinja

26.  Gőbel Orsolya: Ha Huba Varázsjátékokat játszhatna. Lurkóvilág. Óvodák és szülők magazinja

27.  Gőbel Orsolya: Levél az iskolaválasztás kapcsán.Lurkóvilág. Óvodák és szülők magazinja

28.  Gőbel Orsolya: Zárt és nyitott terek a csoportszobában. Lurkóvilág. Óvodák és szülők magazinja

29.  Gőbel Orsolya: A csoportszoba és a gyermekek. Lurkóvilág. Óvodák és szülők magazinja

30.  Gőbel Orsolya: Játszóvá válni, játszótársnak lenni, játszani…Lurkóvilág. Óvodák és szülők magazinja

31.  Gőbel Orsolya: Elveszve? Lurkóvilág. Óvodák és szülők magazinja

32. Osztályfőnökök Országos Egyesülete: http://www.osztalyfonok.hu/cikk.php?id=604

Gőbel Orsolya (2009): Elveszettek?

33. Gőbel, Orsolya: Érzékenyek, sérülékenyek, magányosak. Hogyan szeretnék, ha szeretnénk őket? („ÉN IS SEGÍTSÉGRE SZORULOK!” A magatartási zavarokkal küzdő gyermekek iránti kiemelt figyelem, hátrányaiknak csökkentése című konferencia DVD anyaga, 2017)

 

Egyéb publikációk

1. Szocioemocionális pedagógiai terápia (SZPT). Akkreditációs kézirat, 2000, 2007, 2013, 2018

2. Fejlesztő Pedagógia. Akkreditációs kézirat, 2000

3. „Védd magad!” Akkreditációs kézirat, 2000

 

Nyilvános megjelenések

RTL Klub: XXI. Század. Ami a gyermekrajzokból kiolvasható (riporter: Velti László): 2006.05.31.

Rádió: MR1. Kossuth Rádió: Vendég a háznál: 2009. szeptember 9. és 2009.október (17) 26.

ZöldTúra Zokni-bérlet A Millenárison. Házigazda: a Gondolkodj Egészségesen! Program. 2009-2010

MTV Nappali: Az óvodai beilleszkedés. 2010. szeptember 22. (Riporter: Demény Rózsa)

MTV Nappali: 2012.december

Magyar Rádió, Kossuth Rádió: Vendég a háznál: Intrauterin ikervesztés. 2014.01.15. és 2014.08.21.

Mária Rádió: Intrauterin emlékek, 2014.01.30.

Vendég a Háznál: 2016.12.24.

Duna TV, Családbarát 2017.03.06.

 

 Orsolya Gőbel

Title: PhD
Gender: F
Place of Birth (Country): Hungary
Email-address(es): Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Office Phone Number: -

Doctoral Studies
Year of Doctoral Defence (PhD / CSc): 2006
Discipline: Psychology
Title of Thesis: Personality Developing Impact of Intrapsychic Processes Triggered by Fantasy Games at the Pre-school Age
Issuing Institution: University of Debrecen

MA Studies
Year of Obtaining the MA Degree: 1990
Discipline(s): Psychology
Issuing Institution: ELTE, Budapest

Further Studies and Qualifications

Institution Qualification Year of Obtaining the Qualification
Eotvos Lorand Science University, Faculty of Arts Pedagogical psychology 1993
Barczi Gusztav Special Education Teacher Training College Oligophrenic-tiflopedagogical teacher 1982
     

Employment
Current Employer: Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary
Faculty: Faculty of Humanities
Institute: Institute of Psychology
Department: Department of Developmental and Educational Psychology
Current Position(s): University Adjunct Professor

Current Employer: Semmelweis University
Current Position Held: University Adjunct Professor

Previous Employer: Ujbuda Educational Consulting
Previous Position Held: pedagogical psychologist

Previous Employer: 11th district Logopedic Institute
Previous Position Held: educational psychologist

Previous Employer: West-Hungarian University
Previous Position Held: University Adjunct Professor

Previous Employer: Hungarian Fine Arts University (today: MOME)
Previous Position Held: University Adjunct Professor

Previous Employer: Zsámbék Catholic Teacher Training College
Previous Position Held: College Adjunct Professor

Other Previous Employers:
Other Previous Positions Held:


Areas of Research and Teaching

Teaching experience, areas: Developmental Psychology, Personality Psychology, Social Psychology, Educational Psychology, Diagnosis and Therapy of Students with Learning Disabilities

Research areas:

1. Processing birth memories at an early age (kindergarten)
2. Diagnostics and therapy of them emotional, behavioral and social issues originating from intrauterin twin loss
3. Action mechanisms of socio-emotional pedagogical therapy (and the possibilities of extending the method)
4. The characteristics of young lung-transplanted patients’ coping strategies

Membership in Research Groups and Projects

Prenatal experience-processing during childhood – project, constitutive member

Educational Functions, Curriculum Development and Other
Teaching-Related Activities

Period Function or Activity
2004-2007 Eotvos Lorand Science University, Faculty of Pedagogy and Psychology, Pedagogy-psychology teacher’s training course - leader
1998-2007 Hungarian University of Fine Arts, Visual tests – test register
1996-2000 Eotvos Lorant Science University, Developmental Pedagogy Training, lecture notes
2000, 2007, 2013,2018
2000
2000
Socio-emotional Pedagogical Therapy (SZPT). Accredited manuscript
Developmental Pedagogy. Accredited manuscript, 2000
„Defend Yourself!” Accredited manuscript, 2000
   

Language Skills

Language Level and Kind of Proficiency
Spanish B2 (intermediate),  active speaking skills
Russian B2 (intermediate), good writing, reading and well-maintained speaking skills
German A2 (basics), writing, reading and translation skills
English basic writing, reading and communicative skills
   

Honours, Distinctions, and Prizes

Name of Distinction Issuing Institution Year of Issuing
     
     
     

Membership in Academic Societies

Name of Organization Function (if any)
MPT member
MOK member
   
   

Guest Professorships and Research Fellowships in Foreign
Institutions

Period Institution Activities
2010- MPPPOT and ELTE Affective Psychology Centre Perinatal Consultant Training, Guest Lecturer
2000-2010 Eotvos Lorand Science University, Faculty of Teacher Training, Kindergarten Teacher with Pedagogy Exam, Developmental Studies Course Visual education - teaching
     
     
     

Promotorship in Doctoral Studies

Name of
Doctoral Student,
Institution
Research Topic / Title of Dissertation Year of Defence
(if applicable)
     
     
     
     

Opponentship in Doctoral Defences

Name of
Doctoral Student,
Institution
Title of Dissertation Year of Defence
     
     
     
     

 

List of Publications

(MTMT)

Monographs

1. Gőbel Orsolya (2006): Varázsjátékok I. Mozgás a képzelet szárnyán. L’Harmattan kiadó, Budapest. (84 oldal)

2. Gőbel Orsolya (2006):Varázsjátékok II. A fantázia tengerén. L’Harmattan kiadó, Budapest. (72oldal)

3. Gőbel Orsolya (2007):Varázsjátékok III. Égig emelő légzés. L’Harmattan kiadó, Budapest. (71oldal)

4. Gőbel Orsolya (2008):Varázsjátékok IV. A szív érintése. L’Harmattan kiadó, Budapest, (84 oldal)

5. Gőbel Orsolya (2009):Varázsjátékok V. Önmagunkban elmélyülten. L’Harmattan kiadó, Budapest. (84 oldal)

6. Gőbel Orsolya (2009):Varázsjátékok I. Mozgás a képzelet szárnyán. L’Harmattan kiadó, Budapest. (3. javított, átdolgozott kiadás, 84 oldal)

7. Gőbel Orsolya (2010):Varázsjátékok II. A fantázia tengerén. L’Harmattan kiadó, Budapest. (3. bővített, átdolgozott kiadás, 80oldal)

8. Gőbel Orsolya (2012): Varázsjátékok VI. Tanulni, örülni, szeretni. Stresszcsökkentő, önértéknövelő, tanulást és integrációt elősegítő fantáziajátékok iskolások számára. Harmattan Kiadó. 120 oldal

9. Gőbel Orsolya (2012): „Csupa szépeket tudok varázsolni…” A Szocioemoionális Pedagógiai Terápia elméleti háttere és módszertana. L’Harmattan kiadó, Budapest; 200 oldal

Chapters in Books

1. Gőbel Orsolya: Segítségnyújtás az óvodában a pszichológus szemszögéből. In:(Horányi Györgyné, Ormai Vera szerk.): Nevelési Tanácsadó Műhely, (Budapest): Fővárosi Pedagógiai Intézet,1991. 24-30.

2. Gőbel O., Bienerth A., Lőrincz E.(1992): Új, segítő hálózat kialakulóban: óvodapszichológu-sok Csepelen. In: Módszertani Gyűjtemények, Egészségnevelés-mentálhigiéné, Budapest. Gőbel Orsolya (2006): A szocioemocionális pedagógiai terápia elmélete és gyakorlata. In: M.Tamás Márta (szerk).: Integráció és inklúzió. Fejlesztő módszerek a közoktatásban. Trefort Kiadó, Budapest, 152-167.

3. Gőbel Orsolya (2007) Ki varázsolja el a virágokat? Szocioemocionális pedagógiai terápia. In: Csendes K. (szerk.): Kisgyermekek, nagy problémák. Raabe Kiadó, Budapest. Kiegészítő kötet, 2007 október, (18/A), 1- 35.

4. Gőbel Orsolya (2010) Az anamnesztikus adatok életre keltése. A születésélmények meghatározó szerepe a beszédfejlődésben. In: A pedagógus elhivatottsága a változó közoktatásban. XV. Logopédiai és Pedagógiai napokon elhangzott előadások. "Fogjuk a kezed" Egyesület Sopron. 39-46.

5. Gőbel Orsolya (2011)A sémák szorításából a mandalák világa felé. Raabe Kiadó, Budapest; 2011 májusi kötet

6. Gőbel Orsolya (2013): Hogyan formáljuk a magatartás-zavaros gyerekek attitűdjét? A szocioemocionális pedagógiai terápiáról (SZPT). Raabe Kiadó, Budapest

7. Gőbel Orsolya (2016): Gyermeki tudás az isteni világról az intuitív-projektív hit szakaszában. In: Sepsi E.,Lovász I.,Kiss G., Faludy J. (szerk.): Vallás és művészet. Harmattan Kiadó, Budapest.13-30.

8. Gőbel Orsolya (2019): A prenatális és perinatális emlékek megjelenése, a korai sérülések, traumák feldolgozási lehetőségei óvodáskorban
In: Varga, Katalin; Andrek, Andrea; Molnár, Judit Eszter (szerk.) A szülés és születés minősége a perinatális tudományok megközelítésében
Budapest, Magyarország : Medicina Könyvkiadó, 527 p.

Articles in Academic Reviews (Printed and Electronic)

1. Gőbel Orsolya: "Várjatok engem is!" A fogadás és elengedés fontossága az óvodában. Fejlesztő Pedagógia, 1992; (3-4):74-75.

2. Gőbel Orsolya: "Sikítok, ha azt mondják: Kedves Anyuka!" A megszólítás fontossága. Fejlesztő Pedagógia, 1993; (3): 30.

3. Gőbel Orsolya: A csoportszoba és a gyermekek. Fejlesztő Pedagógia szakfolyóirat, 2011, 22.évf. 4. szám; 53-55.

4. Gőbel Orsolya: A sajátos nevelési helyzetet teremtő Varázsjátékok. Fejlesztő Pedagóga szakfolyóirat, 2011, 22. évf. 5-6. szám; 25-30.

Conference Proceedings (Printed and Electronic)

1. Gőbel Orsolya: Magyar Pszichológiai Társaság XVII. Országos Tudományos Nagygyűlése. 2006. május 25-27, Budapest, Absztrakt – kötet 445p., p.374-375

2. Gőbel Orsolya: A lélekben megteremtett tér; a Szocioemocionális Pedagógiai Terápia a gyakorlatban. Hatékony tudomány – pedagógiai kultúra – sikeres iskola. VIII. Országos Neveléstudományi Konferencia. 2008. november 13-15. Absztrakt kötet: 347.p., p.108

3. Gőbel Orsolya: Élettörténet átírás - a Szocioemocionális pedagógiai terápia (SZPT) folyamatában, óvodás korban. Magyar Pszichológiai Társaság XVIII. Országos Tudományos Nagygyűlése. 2008. május 22-24, Nyíregyháza. Absztrakt – kötet 340p.; p.65-66.

4. Mayer József, Achs Károly, Csillag Ferenc, Gőbel Orsolya, Rucska Andrea, Simon Márta: Agresszió és nevelés. „Az oktatás közügy”. VII. Nevelésügyi Kongresszus. Budapest, 2008.augusztus 25-28. Absztrakt kötet: 197p; p.185.

5. Gőbel Orsolya: A lélekformálódás művészi útjai „Áramlásban”. II. Művészetterápiás Konferencia, Budapest, 2009.április 24/25 Absztrakt kötet:

6. Gőbel Orsolya: Az elvesztett ikertestvér jelenléte. Versenyképesség: versengés és összefogás a pszichoterápiák és tanácsadások világában. A Pszichoterápia folyóirat ötödik, jubileumi konferenciája. 2009. május 8-9. A Pszichoterápia szakfolyóirat különszáma. Mentalport Pszichoanalitikus Oktató, Tanácsadó és Pszichoterápiás Kft. Absztrakt kötet: 60p.; p.36-37.

7. Gőbel Orsolya: A magzati sérülések feldolgozása gyermekkorban. Magyar Hipnózisegyesület XXI. Találkozója, „Transzgenerációs hatások és megjelenésük a hipnoterápiában”. Dobogókő, 2010. május 7-9. Absztrakt kötet: 24p. ; p.10.

8. Gőbel Orsolya: A lélek méregtelenítse szimbólumokkal. „Áramlásban”. III. Művészetterápiás Konferencia, Budapest; 2010.november 5-7. Absztrakt kötet 40p.; p.18-19.

9. Andrek Andrea, Gőbel Orsolya, Molnár Judit Eszter, Orosz Katalin: Születés, mint tapasztalat? (műhely) A perinatális pszichológia tudományos eredményei es a pszichoterápiás tapasztalatok. Moderátor: Császár Ajna. III. Országos Gyermekpszichoterápiás konferencia. „Együtt és külön”; 2010. november 19-20. Absztrakt kötet 31p; p.21.

10. Gőbel Orsolya: Intrauterin ikervesztés az autisztikus tünetek hátterében. A Magyar Pszichológiai Társaság XX. Jubileumi Nagygyűlése, 2011. Május 25-27. Budapest. Absztrakt kötet: p.145 (246pp)

Egyéb, tudományos ismeretterjesztő megjelent és internetes cikkek

1. Gőbel Orsolya: Tényleg nem érti? A szavak felelőssége. Figyelj Rám! Magyar Óvodapedagógiai Egyesület lapja, Csepel, 1993; 2 (1-2): 11-12.

2. Gőbel Orsolya: Még harcolnak. A nyílt vagy rejtett agresszió megjelenésének lehetséges okai az óvodai csoportban. Vigyázz rám! Magyar Óvodapedagógiai Egyesület szaklapja, 1993;2 (1-2):13

3. Gőbel Orsolya: Az érintés. Lurkóvilág. Óvodai Magazin, 2007;1(1) 6.

4. Gőbel Orsolya: Játszóvá válni, játszótársnak lenni, játszani... Lurkóvilág. Óvodai Magazin, 2007;1(2) 7.

5. Gőbel Orsolya: Egymásra hangolódást, beszoktatás helyett. Lurkóvilág. Óvodai Magazin, 2007;1 (3) 9.

6. Gőbel Orsolya: Tündérvilág. Lurkóvilág. Óvodai Magazin, 2007;1 (4) 5.

7. Gőbel Orsolya: A Szocioemocionális Pedagógiai Terápia (SZPT). In: Talentum. Diósgyőri Gimnázium és Városi Pedagógiai Intézet, Miskolc, 2008. p.16-23.

8. Gőbel Orsolya: Mese, egyidejűség, az idő dinamikája a gyermek világában. Lurkóvilág. Óvodai Magazin, 2008; 2 (1) 7.

9. Gőbel Orsolya: A gyermek biztonságos terei. Lurkóvilág. Óvodai Magazin, 2008; 2 (2) 5.

10. Gőbel Orsolya: Temperamentumunk és kapcsolataink. Lurkóvilág. Óvodai Magazin, 2008; 2 (3) 5-7.

11. Gőbel Orsolya: A család. Lurkóvilág. Óvodai Magazin, 2008; 2 (4) 5.

12. Gőbel Orsolya: Csak le ne maradjon. Különórák és fejlesztő foglalkozások a mindennapokban. Lurkóvilág. Óvodák és szülők magazinja, 2009; 3 (1) 5.

13. Gőbel Orsolya: Csendes pihenő? Lurkóvilág. Óvodák és szülők magazinja, 2009; 3 (2) 4.

14. Gőbel Orsolya: Nézze vagy ne nézze? A televíziózásról. Lurkóvilág. Óvodák és szülők magazinja, 2009; 3 (3) 6-7.

15. Gőbel Orsolya: A csendben születő hang, avagy a belső hang kialakulása. Lurkóvilág. Óvodák és szülők magazinja, 2010; 4 (1) 5.

16. Gőbel Orsolya: A mozgás öröme a kezdetektől... Lurkóvilág. Óvodák és szülők magazinja, 2010; 4 (2) 6.

17. Gőbel Orsolya: Veszteség-válság az óvodáskorban. Gyász, válás, költözés. Lurkóvilág. Óvodák és szülők magazinja, 2011; 5 (1) 8-11.

18. Gőbel Orsolya: Varázsjáték. Árvácska története. Lurkóvilág. Óvodák és szülők magazinja, 2011; 5 (1) 14-15.

19. Gőbel Orsolya: Az élőszó varázsa. Mesélés kontra tévézés. Family. Családi és párkapcsolati magazin, 2011.1. Harmat Kiadó

20. Gőbel Orsolya: Élmény. Filmek vagy mesék? Lurkóvilág. Óvodák és szülők magazinja, 2011; 5 (2) 4-5.

21.  Gőbel Orsolya: A gyógyító légzés; Lurkóvilág. Óvodák és szülők magazinja

22.  Gőbel Orsolya: Temperamentumok és kapcsolódások, Lurkóvilág. Óvodák és szülők magazinja

23.  Gőbel Orsolya: Különórák az óvodában!? Lurkóvilág. Óvodák és szülők magazinja

24.  Gőbel Orsolya:Időbarangolás a mese világában. Lurkóvilág. Óvodák és szülők magazinja

25.  Gőbel Orsolya: Én szegény! Hát nem látjátok?, avagy az agresszió két oldala. Lurkóvilág. Óvodák és szülők magazinja

26.  Gőbel Orsolya: Ha Huba Varázsjátékokat játszhatna. Lurkóvilág. Óvodák és szülők magazinja

27.  Gőbel Orsolya: Levél az iskolaválasztás kapcsán.Lurkóvilág. Óvodák és szülők magazinja

28.  Gőbel Orsolya: Zárt és nyitott terek a csoportszobában. Lurkóvilág. Óvodák és szülők magazinja

29.  Gőbel Orsolya: A csoportszoba és a gyermekek. Lurkóvilág. Óvodák és szülők magazinja

30.  Gőbel Orsolya: Játszóvá válni, játszótársnak lenni, játszani…Lurkóvilág. Óvodák és szülők magazinja

31.  Gőbel Orsolya: Elveszve? Lurkóvilág. Óvodák és szülők magazinja

32. Osztályfőnökök Országos Egyesülete: http://www.osztalyfonok.hu/cikk.php?id=604

Gőbel Orsolya (2009): Elveszettek?

33. Gőbel, Orsolya: Érzékenyek, sérülékenyek, magányosak. Hogyan szeretnék, ha szeretnénk őket? („ÉN IS SEGÍTSÉGRE SZORULOK!” A magatartási zavarokkal küzdő gyermekek iránti kiemelt figyelem, hátrányaiknak csökkentése című konferencia DVD anyaga, 2017)Creative Writing

1. Szocioemocionális pedagógiai terápia (SZPT). Akkreditációs kézirat, 2000, 2007, 2013,2018

2. Fejlesztő Pedagógia. Akkreditációs kézirat, 2000

3. „Védd magad!” Akkreditációs kézirat, 2000

Academic and public Appearances (Live and Electronic)

RTL Klub: XXI. Század. Ami a gyermekrajzokból kiolvasható (riporter: Velti László): 2006.05.31.

Rádió: MR1. Kossuth Rádió: Vendég a háznál: 2009. szeptember 9. és 2009.október (17) 26.

ZöldTúra Zokni-bérlet A Millenárison. Házigazda: a Gondolkodj Egészségesen! Program. 2009-2010

MTV Nappali: Az óvodai beilleszkedés. 2010. szeptember 22. (Riporter: Demény Rózsa)

MTV Nappali: 2012.december

Vendég a Háznál: 2016.12.24.

Duna TV, Családbarát 207.03.06.

Következő események


Összes esemény

Nyelvvizsgaközpont

Sport a Károlin

Sport a Károlin

Napi biztatás

 

Youtube