Készült: 2016-02-15
Módosítás: 2017-03-01

Grezsa Ferenc

Cím: Dr. med.
Nem: férfi
Születési év: 1957
Születési hely: Magyarország
Email-cím(ek):Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Hivatali telefonszám: +36/1-430 23 40 (202 mellék)

Doktori tanulmányok
Doktori (PhD) védés éve:
Tudományág:
Disszertáció címe:
Oklevelet kiállító intézmény:

MA-tanulmányok
MA-fokozat megszerzésének éve: 1981
Tudományág(ak): Orvostudomány
Oklevelet kiállító intézmény: Szegedi Orvostudományi Egyetem

Egyéb tanulmányok és képesítések

Intézmény Képesítés Év
Károli Gáspár Református Egyetem szupervizor 2005
Semmelweis Egyetem Budapest mentálhigiénés szakember 2002
Orvostovábbképző Intézet pszichiáter szakorvos 1986

Munkatapasztalat
Jelenlegi munkaadó: Károli Gáspár Református Egyetem
Kar: Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar
Intézet: Pszichológiai Intézet
Tanszék: Pszichológiai Továbbképző Központ
Beosztás: központvezető egyetemi adjunktus

Korábbi munkaadó: Magyar Testnevelési Egyetem
Beosztás: egyetemi adjunktus

Egyéb korábbi munkaadó: Szegedi Ifjúsági Drogambulancia
Beosztás: ambulancia vezető pszichiáter


Kutatási és oktatási szakterületek
Kutatás: mentálhigiénés hálózatfejlesztés, online tanácsadás, drogmegelőzés.
Oktatás: lelki egészség, lelki egészségfejlesztés, segítő hivatások, segítő kapcsolat, drogmegelőzés.

Tudományos kutatócsoportban vagy projektben való részvétel
Projekt: „Komplex, integrált szemléletű ifjúságpolitikai fejlesztések szakmai módszertani megalapozása”. Alprojekt: Egészségfejlesztés és univerzális drogmegelőzés” alprogram (TÁMOP 7.2.1) (vezető).

Oktatásszervezés, tudományszervezés

Időszak Funkció vagy tevékenység
2002 - Mentálhigiéné szakirányú továbbképzés – szakalapítás, szakvezetés
2014 - Online mentálhigiénés tanácsadás szakirányú továbbképzés - szakalapítás
   
   
   

Nyelvtudás

Nyelv Nyelvtudás szintje és fajtája
angol középfok (C típus)
   
   
   
   

Díjak és kitüntetések

Díj vagy kitüntetés neve Kiadó intézmény Elnyerés éve
Magyar Érdemrend Tiszti Kereszt Polgári tagozat Magyarország Elnöke 2015
Miniszteri dicséret Nemzeti Erőforrás Minisztériuma 2010
     
   

Tagság tudományos társaságokban

Szervezet neve Betöltött funkció
Szlovákiai Magyar Mentálhigiénés Közösség tiszteletbeli elnök
Erdélyi Magyar Mentálhigiénés Társaság tiszteletbeli elnök
Magyar Mentálhigiénés Szövetség tiszteletbeli elnök
   

Vendégoktatás és kutatóutak külföldi intézményekben

Időszak Intézmény Tevékenység
     
     
     
     
     

Doktori témavezetések

Doktori hallgató neve,
intézmény
Kutatási téma / Disszertáció címe Védés éve
     
     
     
     

Opponencia doktori védéseken

Doktori hallgató neve,
intézmény
Kutatási téma / Disszertáció címe Védés éve
     
     
     
     

 

Publikációs lista

(MTMT)


Kötet

 1. Grezsa, F, Surányi, Zs. (2014): Fiatalok szerhasználata. Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet, Budapest, ISBN 978 963 7366 58 1
 2. Grezsa, F. (1998): Beveztés a mentálhigiénébe. Magyar Testnevelési Egyetem. Egyetemi jegyzet. (Változatlan utánnyomás 2002-ben.)
 3. Grezsa, F. (1995): Tatai középiskolások drogfogyasztása. Praxis, Budapest
 4. Grezsa, F. (1995): Mentálhigiéné és szociális gondoskodás Tatán. Praxis, Budapest. Kéziratban (Tata város Polgármesteri Hivatalának tulajdonában.)


Szerkesztett kötet

 1. Spannraft, M, Bagdy, E, Sepsi, E, Komlósi, P, Grezsa, F. (szerk., 2014): „Ki látott engem?” – Buda Béla 75. Károli Gáspár Református Egyetem, L’Harmattan
 2. Grezsa F. - Takács P. (szerk., 2005): „Még ép a roncs ág” – Válogatás erdélyi mentálhigiénés szakemberek dolgozataiból. Országos Addiktológiai Intézet. Budapest
 3. Grezsa F. (szerk., 2001): A magyar Teréz anya – In memoriam Farkasinszky Teréz. TF Támogató Köre Alapítvány. Budapest
 4. Grezsa Ferenc és mtsai. (szerk., 2001): Ajánló bibliográfia – Mentálhigiéné. Oktatási Minisztérium. Budapest
 5. Tomcsányi T. - Grezsa F. - Jelenits I. (szerk., 1999): Tanakodó - A mentálhigiéné elmélete, a mentálhigiénés képzés, mentálhigiéné az emberek szolgálatában. Párbeszéd - Dialógus Alapítvány - Magyar Testnevelési Egyetem - Híd Alapítvány. Budapest
 6. Beöthy M. A. - Buza D. - Grezsa F. (szerk., 1997): Média a mentálhigiénében - a mentálhigiéné esélye a médiában. MTV – Telehír. Budapest

Tanulmány

 1. Szalai, T,D, Czeglédi, E, Vargha, A, Grezsa, F. (2016): Parental Attachment and Body Satisfaction in Adolescents. Journal of Child and Family Studies. 138/25, pp. 1-11.
 2. Vargha, A, Jantek, Gy, Grezsa, F, Mirnics, Zs, Vass, Z. (2016): A szülői kötődés főbb típusai és kapcsolatuk függőségi változókkal 15-16 éves tanulóknál. In: Spannraft, M, Korpics, M, Németh, L. (szerk. 2016): A család és a közösség szolgálatában – Tanulmányok Komlósi Piroska tiszteletére. KRE, L’Harmattan, 269-289.o.
 3. Kövi, Zs., Grezsa, F., Mirnics, Zs., Rózsa, S., Vargha, A., Kása, D., Koós, T., Vass, Z. (2016): Spirituális lelki jóllét mint szerhasználati protektív tényező. In: Sepsi, E. – Lovász, I. – Kiss, G. – Faludy, J. (szerk.): Vallás és művészet. /Károli könyvek./ Budapest, L'Harmattan Könyvkiadó, pp 31-44.
 4. Kövi, Zs, Grezsa, F, Kása, D, Mirnics, Zs, Rózsa, S, Vargha, A, Koós, T, Vass, Z. (2015): A vallásosság és a lelki jóllét alakulása általános és középiskolásoknál. Vallástudományi Szemle, 3-4 (2015), 58-69. o.
 5. Grezsa, F, Mirnics, Zs, Vargha, A, Kövi, Zs, Rózsa, S, Vass, Z, Koós, T. (2015): Iskolás- és serdülőkorúak droghasználata: kockázati és védő faktorok egy reprezentatív vizsgálat tükrében. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika 16 (2015) 4, 297-330. DOI: 10.1556/0406.16.2015.4.1
 6. Grezsa, F, Leindler, M, Mirnics, Zs, Rózsa, S. (2014): A droghasználat kapcsolati rizikófaktorai. In: Fülöp, J. (szerk.): Kapcsolatban - Istennel és emberrel. Károli Gáspár Református Egyetem, L’Harmattan Kiadó, Budapest, 245-256
 7. Grezsa, F, Vargha, A, Vass, Z. (2014): Tizenéves fiatalok szerhasználata: kockázati tényezők és védőfaktorok. In: Spannraft, M, Bagdy, E, Sepsi, E, Komlósi, P, Grezsa, F. (szerk.): „Ki látott engem?” – Buda Béla 75. Károli Gáspár Református Egyetem, L’Harmattan Kiadó, 425-444
 8. Grezsa, F. (2011): Kommunikáció és tanácsadás interneten – Egy serdülő program tapasztalatai. Császár-Nagy, N, Demetrovics, Zs, Vargha, A. (szerk.): A klinikai pszichológia horizontja – Tisztelgő kötet Bagdy Emőke 70. születésnapjára. Károli Gáspár Református Egyetem, L’Harmattan Kiadó, Budapest, 305 – 323.
 9. Csibi, S, Csibi, M, Grezsa, F. (2010): Az agressziókifejezés és a megküzdési stílus vizsgálata serdülőkorúak körében. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, XI. évf. 2010. június, 115 – 128.
 10. Grezsa, F. (2010): Online mentálhigiénés tanácsadás serdülőknek – Egy serdülőprogram tapasztalatai. In: Gabos, E (szerk.): A média hatása a gyermekekre és fiatalokra V. Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület, 276-282.
 11. Grezsa, F. (2009): Pszichológiai tanácsadás interneten. Mindennapi pszichológia, 2009. december
 12. Grezsa, F. (2009): Amin kívül „nincsen számunkra hely.” In: Polihistória. Köszöntők és tanulmányok Buda Béla 70. születésnapja alkalmából. Akadémiai Kiadó, 29 – 32
 13. Grezsa, F. (2008): Lelkület – önazonosság – nemzeti felemelkedés. Nagyvilág, LIII/7, 717-729.
 14. Takács, P, Grezsa, F. (2006): Kérdések és dilemmák a mentálhigiéné és a pszichoterápia mezsgyéjén. Pszichoterápia. 15/4. szám, 2006. augusztus, 291-293
 15. Grezsa, F, Takács, P, Farkas, M. (2005): Mentálhigiéné szakképzés Erdélyben. In: Grezsa, F. - Takács, P. (szerk.): „Még ép a roncs ág” – Válogatás erdélyi mentálhigiénés szakemberek dolgozataiból. Országos Addiktológiai Intézet. Budapest, 9-26
 16. Grezsa, F. (2004): Segítségnyújtás a világhálón. Embertárs. II/3, 2004. november, 262-270
 17. Grezsa, F, Farkasinszky, T. (2001): Új irányok, régi utak. In: Grezsa F. (szerk.): A magyar Teréz anya – In memoriam Farkasinszky Teréz. TF Támogató Köre Alapítvány. Budapest. 2001. 301 – 308
 18. Grezsa, F, S. Takács, Zs, Demetrovics, Zs. (2001): WWW.NECC.HU - Ifjúsági Mentálhigiénés Szolgálat az interneten. Új Pedagógiai Szemle. LI. évf. 2001. május, 115-120
 19. Grezsa, F. (1999): Nemzeti mentálhigiénés stratégia és program. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika. 99/1-2, 24-37
 20. Grezsa, F. (1999): Mentálhigiéné szakirányú továbbképzési szak a Magyar Testnevelési Egyetemen. In: Tomcsányi, T. – Grezsa, F. - Jelenits I. (szerk.): Tanakodó - A mentálhigiéné elmélete, a mentálhigiénés képzés, mentálhigiéné az emberek szolgálatában. Párbeszéd - Dialógus Alapítvány - Magyar Testnevelési Egyetem - Híd Alapítvány. Budapest, 105 – 122
 21. Grezsa, F. (1994): A rendszerváltozás hatása az ifjúság helyzetére és a drogpolitikára. In: Gerevich, J. (szerk.): Drog és politika. Egészséges Ifjúságért Alapítvány. Budapest, 45-52.
 22. Grezsa, F. (1993): A narkológia helyzete az átalakulás folyamatában. Addictologia Hungarica, I/4. 269 - 275
 23. Grezsa, F. (1989): Önkéntes segítők bevonása a narkológiai munkába. Gyermek és Ifjúságvédelem, 1989/1-2., 95 - 105
 24. Grezsa, F. (1988): Büntetőjogi eszközök és terápiás attitűdök a narkológiai munkában. Kriminológiai Közlemények, 25/1988, 67-78

Hazai konferencia

 1. Grezsa, F. (2016): A mentálhigiéné és a szupervízió találkozási pontjai – Mentálhigiénés szempontok a szupervízióban. Időutazás és állomásai konferencia. Magyar Szupervizirok Társasága, Budapest, 2016. május 27.
 2. Grezsa, F. (2015): Online mentálhigiénés tanácsadás - képzési távlatok. Magyar Pszichológiai Társaság Országos Konferenciája - Online tanácsadás workshop. 2015. május 30. Eger
 3. Kövi Zs,, Vass Z, Grezsa F, Mirnics Zs, Rózsa S, Koós T, Vargha A. (2015): Spirituális lelki jóllét, mint szerhasználati protektív tényező. Vallás és Művészet konferencia, KRE BTK Művészettudományi és Szabadbölcsészeti Intézet, 2015. május 8-9.
 4. Simon, G, Grezsa, F. (2015): Mentálhigiénés segítés az interneten. Nemzetközi Gyermek- és Tinédzser addiktológiai konferencia, Győr, 2015. április 20-22, absztrakt kötet 75-76 oldal.
 5. Grezsa, F. (2011): Az új magyar drogstratégia. Magyar Addiktológiai Társaság Konferenciája, Siófok, 2011. november 26.
 6. Grezsa, F. (2011): Kommunikáció és tanácsadás interneten. Országos Kémiai Biztonsági Intézet XVIII.. Primer Prevenciós Fórum – Tényeken alapuló megelőzés a mentális egészségben. Budapest, 2011. május 19.
 7. Grezsa, F. (2009): Online mentálhigiénés tanácsadás serdülőknek - Egy serdülőprogram tapasztalatai. Országos Rádió és Televízió Testület - Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat: „A média hatása a gyermekekre és fiatalokra” konferencia. Balatonalmádi, 2009. szeptember 28.
 8. Grezsa, F. (2008): A serdülő, mint on-line kliens. Magyar Pszichológiai Társaság XVIII. Országos Tudományos Nagygyűlése, Nyíregyháza, 2008. május 24. Absztrakt kötet 114.
 9. Grezsa, F, Demetrovics, Zs. (2004): Személyes segítség a világhálón. Magyar Pszichiátriai Társaság XI. Vándorgyűlés, Szeged, 2004. január 29. Absztrakt kötet 21.
 10. Grezsa, F, Demetrovics, Zs, Lévai, R. (2002): Mentálhigiéné az interneten – www.necc.hu. Magyar Pszichiátriai Társaság V. Nemzeti Kongresszus, Budapest, 2002. március 21. Absztrakt kötet 89.
 11. Grezsa, F, S, Takács, Zs, Demetrovics, Zs, Lévai, R. (2002): WWW.NECC.HU - programismertetés. Poszter. Magyar Pszichiátriai Társaság V. Nemzeti Kongresszus, Budapest, 2002. március 21 – 23. Absztrakt kötet 90.

Külföldi konferencia

 1. Grezsa, F.: A szupervízió szerepe a diakóniai alkalmazott munkájában. (Diakónia Keresztyén Alapítvány, XV. Bethlen Kata Diakóniai Napok, Szászrégen, 2016. november 18-19.)
 2. Grezsa, F.: Hogyan szőjük a hálót? Hogyan épül hálózatunk? (KRE – Nemzetstratégiai Kutatóintézet, Kárpát-medencei Magyar Lelki Segítő Szolgálat II. Hálózatépítő Konferencia. Csíksomlyó, 2016. október 13-14-15.)
 3. Grezsa, F.: A lelki egészség építése és megóvása. (Mentálhigiénés Műhelykonferencia, Buda Béla Mentálhigiénés Forrásközpont, Szlovákiai Magyar Mentálhigiénés Közösség, Léva, 2016. április 23.)
 4. Grezsa F.: Identitás és lelki egészség (ea), Identitás a pedagógus – szülő – gyermek háromszögében konferencia. Magyar Mentálhigiénés Szövetség, Kezünkben a jövő alapítvány, II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, 2015. október 30-31, Beregszász
 5. Vargha, A, Grezsa, F, Mirnics, Zs. (2014): A szerhasználat protektív és rizikó tényezői középiskolásoknál. „Határtalan pszichológia / Unlimited psychology, A Magyar Pszichológiai Társaság XXIII. Országos Tudományos Nagygyűlése / XXIIIrd Annual Meeting of the Hungarian Psychological Association, 2014. május 15-17, Marosvásárhely, Románia / May 15-17, Târgu Mure?, Romania, Absztrakt kötet 35. oldal
 6. Grezsa, F, Vargha, A, Vass, Z, Mirnics, Zs. (2014): Tizenéves fiatalok szerhasználata, kockázati tényezők és védőfaktorok. „Határtalan pszichológia / Unlimited psychology, A Magyar Pszichológiai Társaság XXIII. Országos Tudományos Nagygyűlése / XXIIIrd Annual Meeting of the Hungarian Psychological Association, 2014. május 15-17, Marosvásárhely, Románia / May 15-17, Târgu Mure?, Romania, Absztrakt kötet 197. oldal
 7. F, Grezsa (2011): Welcome address. European Comission – Hungarian Presidency of European Union: Building an EU consensus for minimum quality standards in the prevention, treatment, and harm reduction of drugs. Brussels, 15th of June 2011.
 8. F, Grezsa, L, Balogh (1988): New directions – old paths. Congress of Polish Child-Psychiatric Association, Kraków, 1988.
 9. F, Grezsa, T, Farkasinszky (1987): Új irányok, régi utak. World Association of Social-Psychiatry, Regional Congress, Budapest

Egyéb szakmai rendezvények - itthon

 1. Grezsa, F. (2015): A mentálhigiénés hálózat építésének modellje a Károli Gáspár Református Egyetemen. 25 éves a Zalai Mentálhigiénés Egyesület – Jubileumi ünnepség. Zalaegerszeg, 2015. október 9.
 2. Grezsa, F. (2015): Önazonosság - személyes és közösségi múlt – történelem. Hetednapi Adventista Egyház továbbképző napja, 2015. április 26, Budapest
 3. Grezsa, F. (2015): Mentális egészség – workshop. Egy nap a lelki egészségért konferencia. Rendben Van Kft. 2015. április 11. Sopron
 4. Grezsa, F. (2013): Mentálhigiéné a fogyatékos emberek szolgálatában. Fővárosi Önkormányzat Foglalkoztató Intézete Szakmai Nap, Darvastó, 2013. november 8.
 5. Grezsa, F. (2012): A segítő mentálhigiénéje a változások sodrában. Fővárosi Önkormányzat Foglalkoztató Intézete – Darvastói Szakmai Napok, Darvastó, 2012. június 11.
 6. Grezsa, F. (2012): Az Internet tanácsadási célú felhasználása. Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet – Nemzeti Drogmegelőzési Iroda – Nemzeti Drog Fókuszpont Internetes tanácsadás Konferencia, Budapest, 2012. május 7.
 7. Grezsa, F. (2012): A drogstratégia új irányai. Győr Megyei Jogú Város Kábítószerügyi Egyeztető Fórum „Játszani is engedd” Konferenciája, Győr, 2012. március 13.
 8. Grezsa, F. (2011): Az egyén, a család és a tágabb közösségek szerepe a társadalomban, ebből eredően a közösségi jog iránti igény fontossága. Az egyházi autonómiától a mai autonómia formákig. konferencia. Kárpát-medencei Magyar Autonómia Tanács, 2011. november 19-21, Mártély
 9. Grezsa, F. (2011): Drogprevenció az új Nemzeti Drogstratégia tükrében. Kábítószer-prevenció a büntetés-végrehajtási intézeteknél és az együttműködő szervezeteknél – Országos Kábítószer-prevenciós Értekezlet. Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet, Baracska, 2011. október 27.
 10. Grezsa, F. (2011): A mentálhigiénés képzések hatása a hivatásszemélyiség fejlődésére. IX. Regionális Mentálhigiénés Konferencia: A mentálhigiénés munka helye és kompetenciája a dinamikusan és permanensen változó szociális ellátó rendszerben. Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Győr Nyugat-dunántúli Regionális Szociális Módszertani Központ – Hajléktalanokat Segítő Szolgálat – Segítőház Alapítvány, Győr, 2011. október 18.
 11. Grezsa, F. (2011): Egészség – stratégia – iskola. Általános Iskolai Igazgatók Országos Szövetségének Szakmai Napja, Budapest, 2011. szeptember 29.
 12. Grezsa, F. (2011): Örömforrás, szenvedély és szenvedések a bentlakásos szociális intézményekben. Fővárosi Önkormányzat Foglalkoztató Intézete, Darvastó: Darvastói Szakmai Napok (konferencia), 2011. június 6.
 13. Grezsa, F. (2009): Drogbetegek "mentése" - fogalomértelmezés, ellátó hálózat, terápia. Magyarországi Református Egyház Kallódó Ifjúságot Mentő Misszió 25. Éves Jubileumi Konferenciája, Budapest, 2009. október 1.
 14. Grezsa, F. (2007): Az ország peremén, a nemzet közepén: önazonosság - lelkület - lelki egészség. Magyar Mentálhigiénés Szövetség: „A vidék megtartó ereje” konferencia. Hódmezővásárhely – Földeák, 2007. március 30 – 31.
 15. Grezsa, F. (2003): Mentálhigiénés tanácsadás interneten. Debreceni Egyetem Mentálhigiénés Program - Debreceni Kábítószerügyi Egyeztető Fórum: „A kábítószer megelőzés színterei” konferencia. Debrecen, 2003. október 10. (Első szerzőként, Demetrovics Zsolttal és S. Takács Zsuzsannával.)
 16. Grezsa, F. (2003): A segítés útvesztői. Debreceni Egyetem Mentálhigiénés Program - Debreceni Kábítószerügyi Egyeztető Fórum - Forrás Lelki Segítők Egyesülete - Lelkierő Fiatalon a Fiatalokért Egyesület: „A mentálhigiéné kihívásai a XXI. század elején – I. Mentálhigiénés Nyári Kollégium”, Debrecen, 2003. augusztus 12.
 17. Grezsa, F. (2003): A mentálhigiénés fejlesztés lehetőségei Erdélyben a Károli Református Egyetem illyefalvai képzési programjának tükrében. Magyar Egészségügyi Társaság – Szegedi Akadémiai Bizottság Orvostudományi Bizottsága, Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Családorvosi Intézete: „Kárpát-medence magyarlakta falvainak egészségügye az ezredfordulón” konferencia. Felsőszentiván, 2003. június 21.
 18. Grezsa, F. (2002): Tanácsadás interneten – www.necc.hu. Magyar Mentálhigiénés Szövetség: „Az ifjúság mentálhigiénés helyzete” konferencia. Budapest, 2002. március 8.


Egyéb szakmai rendezvények - külföldön

 1. Grezsa, F. (2016): A pedagógus, mint segítő szakember – A pedagógus hivatásszemélyisége. Előadás. Komáromi Református Egyházmegye Pedagógus Továbbképzés. Martos, 2016. szeptember 25.
 2. Grezsa, F. (2012): Önazonosság és lelki egészség. Kárpátaljai Népfőiskolai Társaság Identitás Konferenciája, Nagydobrony (Ukrajna), 2012. június 2.
 3. Grezsa, F. (2011): A magyar nemzeti drogstratégia. Magyarország – Szerbia IPA Határokon Átnyúló Együttműködési Program Nyitó Konferenciája, Szabadka (Szerbia), 2011. december 14.
 4. Grezsa, F, Takács, P. (2011): Értékátadás és érdekérvényesítés a közösségben (műhelymunka). Marosi Református Egyházmegye Esperesi Hivatala – Kollegen Hilfe (Switzerland): Lelkészi Csendes Napok. Ratosnya, 2011. május 31.
 5. Grezsa, F. (2011): Önszerveződés és önsegítés, mint mentálhigiénés paradigma. Erdélyi Magyar Mentálhigiénés Társaság – Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Nemzeti Drogmegelőzési Iroda: Önszerveződés, önsegítés a mentálhigiénében konferencia. Illyefalva, 2011. május 28.
 6. Grezsa, F. (2009): Online mentálhigiénés segítés: kétségek és lehetőségek (Műhelycsoport) Asociaţia Pro HelPers – Segítők Baráti Köre: "Hálók a segítésben" - Segítők V. konferenciája. Marosvásárhely, 2009. november 7.
 7. Grezsa, F. (2009): Segítés interneten - Online tanácsadás serdülőknek. Asociaţia Pro HelPers – Segítők Baráti Köre: "Hálók a segítésben" - Segítők V. konferenciája. Marosvásárhely, 2009. november 7.
 8. Grezsa, F. (2005): Lelki segítő szolgálatok fejlesztésének lehetőségei Erdélyben. Magyar Mentálhigiénés Szövetség és a Keresztyén Ifjúsági és Diakóniai Alapítvány „A lelki segítés útjai” konferencia. Illyefalva (Kovászna megye), 2005. október 15.


Egyebek

 1. Grezsa, F. (2016): Hálózatépítés Csíksomlyón. Kisokos Nagyokos, II. évf. 4. (2016 ősz). Institutio Pro Transilvaniensa Egyesület. 8-9. o.
 2. Grezsa, F. (2015): Előszó. Nemzeti drogellenes stratégia 2013-2020. Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet 11.o.
 3. Az önazonosság szerepe a drogmegelőzésben. Beszélgetés dr. Grezsa Ferenccel. Köznevelés, 64. évfolyam 2. szám, 2008. január 18, pp. 8 – 9.
 4. Az elektronikus média hatása a családra. Polgári Magyarországért Alapítvány: „Média a családért” konferencia. Budapest, 2005. január 29.
 5. Az Oktatási Minisztérium Mentálhigiénés Szakértői Bizottságának tevékenysége. Új Pedagógiai Szemle. LI. évf., 2001. Május. pp. 71 – 75.
 6. Veszélyes utakon - drogprevenciós hangkazetta. Praxis. Budapest, 1996. (Tremkó Mariannal)
 7. Csongrádi menekülttábor: egy darabka Bosznia. Végeken. Budapest, 6. évfolyam 1. szám, 1996, pp. 27-29.Hódmezővásárhely, 2017. március 


Grezsa Ferenc, MDFerenc Grezsa

Title: MD
Gender: M
Year of Birth: 1957
Place of Birth (Country): Hungary
Email-address(es): Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Office Phone Number:

Doctoral Studies
Year of Doctoral Defence (PhD / CSc):
Discipline:
Title of Thesis:
Issuing Institution:

MA Studies
Year of Obtaining the MA Degree: 1981
Discipline(s): Medicine
Issuing Institution: Szeged Medical University

Further Studies and Qualifications

Institution Qualification Year of Obtaining the Qualification
Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary Supervisor 2005
Semmelweis University Budapest Expert of Mental Health 2002
Institute for Continuing Medical Studies Psychiatrist 1986

Employment
Current Employer: Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary
Faculty: Faculty of Humanities
Institute: Institute of Psychology
Department: Center of Continuing Studies in Psychology
Current Position(s): Head of Department

Previous Employer: National Institute for Family and Social Policy
Institute: National Institute for Family and Social Policy
Department: National Office for Drug Prevention
Current Position(s): Head of Office

Previous Employer: Hungarian University of Physical Education
Previous Position Held: Assistant professor

Other Previous Employers: Szeged Drug Outpatient Center
Other Previous Positions Held: Head of the Center


Areas of Research and Teaching
Research: Mmental health networking, Online counseling, Drug-prevention.

Teaching: Mental Health, Mental Health Promotion, Helping profession, Helping relationships, Drug-prevention

Membership in Research Groups and Projects
Health Promotion and universal drug-prevention in schools. (TÁMOP 7.2.1)
Head of the Sub-project

Educational Functions, Curriculum Development and Other
Teaching-Related Activities

Period Function or Activity
2002 - Continuing Studies on Mental Health (establishing, staff leader)
2014 - Continuing studies on Online Mental Health Counselling (establishing)
   
   
   

Language Skills

Language Level and Kind of Proficiency
english intermediate
   
   
   
   

Honours, Distinctions, and Prizes

Name of Distinction Issuing Institution Year of Issuing
Hungarían Order - Officer Cross (Civil Side) President of Hungary 2015
Minister Award Ministry of National Resources 2010
     

Membership in Academic Societies

Name of Organization Function (if any)
Hungarian Mental Health Community in Slovakia Honorary President
Hungarian Mental Health Association in Transsylvania Honorary President
Hungarian Mental Health Alliance Honorary President
   

Guest Professorships and Research Fellowships in Foreign
Institutions

Period Institution Activities
     
     
     
     
     

Promotorship in Doctoral Studies

Name of
Doctoral Student,
Institution
Research Topic / Title of Dissertation Year of Defence
(if applicable)
     
     
     
     

Opponentship in Doctoral Defences

Name of
Doctoral Student,
Institution
Title of Dissertation Year of Defence
     
     
     
     

 

List of Publications

(MTMT)

 

Monographs

 1. Grezsa, F, Surányi, Zs. (2014): Fiatalok szerhasználata. Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet, Budapest, ISBN 978 963 7366 58 1
 2. Grezsa, F. (1998): Beveztés a mentálhigiénébe. Magyar Testnevelési Egyetem. Egyetemi jegyzet. (Változatlan utánnyomás 2002-ben.)
 3. Grezsa, F. (1995): Tatai középiskolások drogfogyasztása. Praxis, Budapest
 4. Grezsa, F. (1995): Mentálhigiéné és szociális gondoskodás Tatán. Praxis, Budapest. Kéziratban (Tata város Polgármesteri Hivatalának tulajdonában.)

 

Edited Books and Journals

 1. Spannraft, M, Bagdy, E, Sepsi, E, Komlósi, P, Grezsa, F. (szerk., 2014): „Ki látott engem?” – Buda Béla 75. Károli Gáspár Református Egyetem, L’Harmattan
 2. Grezsa F. - Takács P. (szerk., 2005): „Még ép a roncs ág” – Válogatás erdélyi mentálhigiénés szakemberek dolgozataiból. Országos Addiktológiai Intézet. Budapest
 3. Grezsa F. (szerk., 2001): A magyar Teréz anya – In memoriam Farkasinszky Teréz. TF Támogató Köre Alapítvány. Budapest
 4. Grezsa Ferenc és mtsai. (szerk., 2001): Ajánló bibliográfia – Mentálhigiéné. Oktatási Minisztérium. Budapest
 5. Tomcsányi T. - Grezsa F. - Jelenits I. (szerk., 1999): Tanakodó - A mentálhigiéné elmélete, a mentálhigiénés képzés, mentálhigiéné az emberek szolgálatában. Párbeszéd - Dialógus Alapítvány - Magyar Testnevelési Egyetem - Híd Alapítvány. Budapest
 6. Beöthy M. A. - Buza D. - Grezsa F. (szerk., 1997): Média a mentálhigiénében - a mentálhigiéné esélye a médiában. MTV – Telehír. Budapest


Chapters in Books


Articles in Academic Reviews (Printed and Electronic)

 1. Szalai, T,D, Czeglédi, E, Vargha, A, Grezsa, F. (2016): Parental Attachment and Body Satisfaction in Adolescents. Journal of Child and Family Studies. 138/25, pp. 1-11.
 2. Vargha, A, Jantek, Gy, Grezsa, F, Mirnics, Zs, Vass, Z. (2016): A szülői kötődés főbb típusai és kapcsolatuk függőségi változókkal 15-16 éves tanulóknál. In: Spannraft, M, Korpics, M, Németh, L. (szerk. 2016): A család és a közösség szolgálatában – Tanulmányok Komlósi Piroska tiszteletére. KRE, L’Harmattan, 269-289.o.
 3. Kövi, Zs., Grezsa, F., Mirnics, Zs., Rózsa, S., Vargha, A., Kása, D., Koós, T., Vass, Z. (2016): Spirituális lelki jóllét mint szerhasználati protektív tényező. In: Sepsi, E. – Lovász, I. – Kiss, G. – Faludy, J. (szerk.): Vallás és művészet. /Károli könyvek./ Budapest, L'Harmattan Könyvkiadó, pp 31-44.
 4. Kövi, Zs, Grezsa, F, Kása, D, Mirnics, Zs, Rózsa, S, Vargha, A, Koós, T, Vass, Z. (2015): A vallásosság és a lelki jóllét alakulása általános és középiskolásoknál. Vallástudományi Szemle, 3-4 (2015), 58-69. o.
 5. Grezsa, F, Mirnics, Zs, Vargha, A, Kövi, Zs, Rózsa, S, Vass, Z, Koós, T. (2015): Iskolás- és serdülőkorúak droghasználata: kockázati és védő faktorok egy reprezentatív vizsgálat tükrében. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika 16 (2015) 4, 297-330. DOI: 10.1556/0406.16.2015.4.1
 6. Grezsa, F, Leindler, M, Mirnics, Zs, Rózsa, S. (2014): A droghasználat kapcsolati rizikófaktorai. In: Fülöp, J. (szerk.): Kapcsolatban - Istennel és emberrel. Károli Gáspár Református Egyetem, L’Harmattan Kiadó, Budapest, 245-256
 7. Grezsa, F, Vargha, A, Vass, Z. (2014): Tizenéves fiatalok szerhasználata: kockázati tényezők és védőfaktorok. In: Spannraft, M, Bagdy, E, Sepsi, E, Komlósi, P, Grezsa, F. (szerk.): „Ki látott engem?” – Buda Béla 75. Károli Gáspár Református Egyetem, L’Harmattan Kiadó, 425-444
 8. Grezsa, F. (2011): Kommunikáció és tanácsadás interneten – Egy serdülő program tapasztalatai. Császár-Nagy, N, Demetrovics, Zs, Vargha, A. (szerk.): A klinikai pszichológia horizontja – Tisztelgő kötet Bagdy Emőke 70. születésnapjára. Károli Gáspár Református Egyetem, L’Harmattan Kiadó, Budapest, 305 – 323.
 9. Csibi, S, Csibi, M, Grezsa, F. (2010): Az agressziókifejezés és a megküzdési stílus vizsgálata serdülőkorúak körében. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, XI. évf. 2010. június, 115 – 128.
 10. Grezsa, F. (2010): Online mentálhigiénés tanácsadás serdülőknek – Egy serdülőprogram tapasztalatai. In: Gabos, E (szerk.): A média hatása a gyermekekre és fiatalokra V. Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület, 276-282.
 11. Grezsa, F. (2009): Pszichológiai tanácsadás interneten. Mindennapi pszichológia, 2009. december
 12. Grezsa, F. (2009): Amin kívül „nincsen számunkra hely.” In: Polihistória. Köszöntők és tanulmányok Buda Béla 70. születésnapja alkalmából. Akadémiai Kiadó, 29 – 32
 13. Grezsa, F. (2008): Lelkület – önazonosság – nemzeti felemelkedés. Nagyvilág, LIII/7, 717-729.
 14. Takács, P, Grezsa, F. (2006): Kérdések és dilemmák a mentálhigiéné és a pszichoterápia mezsgyéjén. Pszichoterápia. 15/4. szám, 2006. augusztus, 291-293
 15. Grezsa, F, Takács, P, Farkas, M. (2005): Mentálhigiéné szakképzés Erdélyben. In: Grezsa, F. - Takács, P. (szerk.): „Még ép a roncs ág” – Válogatás erdélyi mentálhigiénés szakemberek dolgozataiból. Országos Addiktológiai Intézet. Budapest, 9-26
 16. Grezsa, F. (2004): Segítségnyújtás a világhálón. Embertárs. II/3, 2004. november, 262-270
 17. Grezsa, F, Farkasinszky, T. (2001): Új irányok, régi utak. In: Grezsa F. (szerk.): A magyar Teréz anya – In memoriam Farkasinszky Teréz. TF Támogató Köre Alapítvány. Budapest. 2001. 301 – 308
 18. Grezsa, F, S. Takács, Zs, Demetrovics, Zs. (2001): WWW.NECC.HU - Ifjúsági Mentálhigiénés Szolgálat az interneten. Új Pedagógiai Szemle. LI. évf. 2001. május, 115-120
 19. Grezsa, F. (1999): Nemzeti mentálhigiénés stratégia és program. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika. 99/1-2, 24-37
 20. Grezsa, F. (1999): Mentálhigiéné szakirányú továbbképzési szak a Magyar Testnevelési Egyetemen. In: Tomcsányi, T. – Grezsa, F. - Jelenits I. (szerk.): Tanakodó - A mentálhigiéné elmélete, a mentálhigiénés képzés, mentálhigiéné az emberek szolgálatában. Párbeszéd - Dialógus Alapítvány - Magyar Testnevelési Egyetem - Híd Alapítvány. Budapest, 105 – 122
 21. Grezsa, F. (1994): A rendszerváltozás hatása az ifjúság helyzetére és a drogpolitikára. In: Gerevich, J. (szerk.): Drog és politika. Egészséges Ifjúságért Alapítvány. Budapest, 45-52.
 22. Grezsa, F. (1993): A narkológia helyzete az átalakulás folyamatában. Addictologia Hungarica, I/4. 269 - 275
 23. Grezsa, F. (1989): Önkéntes segítők bevonása a narkológiai munkába. Gyermek és Ifjúságvédelem, 1989/1-2., 95 - 105
 24. Grezsa, F. (1988): Büntetőjogi eszközök és terápiás attitűdök a narkológiai munkában. Kriminológiai Közlemények, 25/1988, 67-78

 

Conference Proceedings (Printed and Electronic)

 1. Grezsa, F.: A szupervízió szerepe a diakóniai alkalmazott munkájában. (Diakónia Keresztyén Alapítvány, XV. Bethlen Kata Diakóniai Napok, Szászrégen, 2016. november 18-19.)
 2. Grezsa, F.: Hogyan szőjük a hálót? Hogyan épül hálózatunk? (KRE – Nemzetstratégiai Kutatóintézet, Kárpát-medencei Magyar Lelki Segítő Szolgálat II. Hálózatépítő Konferencia. Csíksomlyó, 2016. október 13-14-15.)
 3. Grezsa, F. (2016): A mentálhigiéné és a szupervízió találkozási pontjai – Mentálhigiénés szempontok a szupervízióban. Időutazás és állomásai konferencia. Magyar Szupervizirok Társasága, Budapest, 2016. május 27.
 4. Grezsa, F.: A lelki egészség építése és megóvása. (Mentálhigiénés Műhelykonferencia, Buda Béla Mentálhigiénés Forrásközpont, Szlovákiai Magyar Mentálhigiénés Közösség, Léva, 2016. április 23.)
 5. Grezsa F.: Identitás és lelki egészség (ea), Identitás a pedagógus – szülő – gyermek háromszögében konferencia. Magyar Mentálhigiénés Szövetség, Kezünkben a jövő alapítvány, II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, 2015. október 30-31, Beregszász
 6. Grezsa, F. (2015): Online mentálhigiénés tanácsadás - képzési távlatok. Magyar Pszichológiai Társaság Országos Konferenciája - Online tanácsadás workshop. 2015. május 30. Eger
 7. Kövi Zs,, Vass Z, Grezsa F, Mirnics Zs, Rózsa S, Koós T, Vargha A. (2015): Spirituális lelki jóllét, mint szerhasználati protektív tényező. Vallás és Művészet konferencia, KRE BTK Művészettudományi és Szabadbölcsészeti Intézet, 2015. május 8-9.
 8. Simon, G, Grezsa, F. (2015): Mentálhigiénés segítés az interneten. Nemzetközi Gyermek- és Tinédzser addiktológiai konferencia, Győr, 2015. április 20-22, absztrakt kötet 75-76 oldal.
 9. Vargha, A, Grezsa, F, Mirnics, Zs. (2014): A szerhasználat protektív és rizikó tényezői középiskolásoknál. „Határtalan pszichológia / Unlimited psychology, A Magyar Pszichológiai Társaság XXIII. Országos Tudományos Nagygyűlése / XXIIIrd Annual Meeting of the Hungarian Psychological Association, 2014. május 15-17, Marosvásárhely, Románia / May 15-17, Târgu Mure?, Romania, Absztrakt kötet 35. oldal
 10. Grezsa, F, Vargha, A, Vass, Z, Mirnics, Zs. (2014): Tizenéves fiatalok szerhasználata, kockázati tényezők és védőfaktorok. „Határtalan pszichológia / Unlimited psychology, A Magyar Pszichológiai Társaság XXIII. Országos Tudományos Nagygyűlése / XXIIIrd Annual Meeting of the Hungarian Psychological Association, 2014. május 15-17, Marosvásárhely, Románia / May 15-17, Târgu Mure?, Romania, Absztrakt kötet 197. oldal
 11. Grezsa, F. (2011): Az új magyar drogstratégia. Magyar Addiktológiai Társaság Konferenciája, Siófok, 2011. november 26.
 12. F, Grezsa (2011): Welcome address. European Comission – Hungarian Presidency of European Union: Building an EU consensus for minimum quality standards in the prevention, treatment, and harm reduction of drugs. Brussels, 15th of June 2011.
 13. Grezsa, F. (2011): Kommunikáció és tanácsadás interneten. Országos Kémiai Biztonsági Intézet XVIII.. Primer Prevenciós Fórum – Tényeken alapuló megelőzés a mentális egészségben. Budapest, 2011. május 19.
 14. Grezsa, F. (2009): Online mentálhigiénés tanácsadás serdülőknek - Egy serdülőprogram tapasztalatai. Országos Rádió és Televízió Testület - Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat: „A média hatása a gyermekekre és fiatalokra” konferencia. Balatonalmádi, 2009. szeptember 28.
 15. Grezsa, F. (2008): A serdülő, mint on-line kliens. Magyar Pszichológiai Társaság XVIII. Országos Tudományos Nagygyűlése, Nyíregyháza, 2008. május 24. Absztrakt kötet 114.
 16. Grezsa, F, Demetrovics, Zs. (2004): Személyes segítség a világhálón. Magyar Pszichiátriai Társaság XI. Vándorgyűlés, Szeged, 2004. január 29. Absztrakt kötet 21.
 17. Grezsa, F, Demetrovics, Zs, Lévai, R. (2002): Mentálhigiéné az interneten – www.necc.hu. Magyar Pszichiátriai Társaság V. Nemzeti Kongresszus, Budapest, 2002. március 21. Absztrakt kötet 89.
 18. Grezsa, F, S, Takács, Zs, Demetrovics, Zs, Lévai, R. (2002): WWW.NECC.HU - programismertetés. Poszter. Magyar Pszichiátriai Társaság V. Nemzeti Kongresszus, Budapest, 2002. március 21 – 23. Absztrakt kötet 90.
 19. F, Grezsa, L, Balogh (1988): New directions – old paths. Congress of Polish Child-Psychiatric Association, Kraków, 1988.
 20. F, Grezsa, T, Farkasinszky (1987): Új irányok, régi utak. World Association of Social-Psychiatry, Regional Congress, Budapest
 21.  

Book ReviewsTranslations


Creative Writing

 1. Grezsa, F. (2016): Hálózatépítés Csíksomlyón. Kisokos Nagyokos, II. évf. 4. (2016 ősz). Institutio Pro Transilvaniensa Egyesület. 8-9. o.
 2. Grezsa, F. (2015): Előszó. Nemzeti drogellenes stratégia 2013-2020. Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet 11.o.
 3. Az önazonosság szerepe a drogmegelőzésben. Beszélgetés dr. Grezsa Ferenccel. Köznevelés, 64. évfolyam 2. szám, 2008. január 18, pp. 8 – 9.
 4. Az elektronikus média hatása a családra. Polgári Magyarországért Alapítvány: „Média a családért” konferencia. Budapest, 2005. január 29.
 5. Az Oktatási Minisztérium Mentálhigiénés Szakértői Bizottságának tevékenysége. Új Pedagógiai Szemle. LI. évf., 2001. Május. pp. 71 – 75.

Films and Multimedia (Digital Textbooks, Multimedia Creations etc.)

 • Veszélyes utakon - drogprevenciós hangkazetta. Praxis. Budapest, 1996. (Tremkó Mariannal)
 • Csongrádi menekülttábor: egy darabka Bosznia. Végeken. Budapest, 6. évfolyam 1. szám, 1996, pp. 27-29.


Discography


Organisation of Conferences


Academic and public Appearances (Live and Electronic)

Következő események


Összes esemény

Nyelvvizsgaközpont

Sport a Károlin

Sport a Károlin

Napi biztatás

 

Youtube