Készült: 2016-02-15
Módosítás: 2017-02-23

Haris Andrea

Cím: PhD
Nem: nő
Születési év: 1960
Születési hely: Magyarország
Email-cím(ek): Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Hivatali telefonszám:

Doktori tanulmányok
Doktori (PhD) védés éve: 2007
Tudományág: művészettörténet-tudomány
Disszertáció címe: A tihanyi bencés apátság műtárgyai és mesterei a 18. században
Oklevelet kiállító intézmény: ELTE BTK Művészettörténettudományi Doktori Iskola

MA-tanulmányok
MA-fokozat megszerzésének éve: 1984.
Tudományág(ak): művészettörténet - történelem
Oklevelet kiállító intézmény: ELTE BTK

Egyéb tanulmányok és képesítések

Intézmény Képesítés Év
     
     
     

Munkatapasztalat
Jelenlegi munkaadó: PPKE
Kar: Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar
Intézet: Művészettudományi Intézet
Tanszék: Művészettörténet Tanszék
Beosztás: óraadó (restaurálás)

Korábbi munkaadó: ELTE BTK Művészettörténet Tanszék - 2007-2008.
Beosztás: óraadó (műemlékvédelem története)

Egyéb korábbi munkaadó: Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 1984 - 2012
Beosztás: művészettörténész


Kutatási és oktatási szakterületek

„Istae fabricae a Martino”. Padányi Bíró Márton és a sümegi templom falképei. Késő barokk impressziók. Franz Anton Maulbertsch (1724–1796) és Josef Winterhalder (1743–1807). Kiállítási katalógus. Szerk. Jávor Anna, Lubomír Slavíček. Budapest, Magyar Nemzeti Galéria, 2009. 13–29.
Értékvédelem vagy újdonságérték? A soproni bencés templom XXI. századi „műemlékvédelme”. Műemlékvédelem, 55, 2011, 3. 215–221., ill.
Meister und Werkstätten. Ausbau und Einrichtung der Benediktinerabtei in Tihany im 18. Jahrhunderts. Acta Historiae Artium, 53. 2012. 137–234., ill.
A Grassalkovich-tervtár odisszeája. Kő kövön. Dávid Ferenc 73. születésnapjára. Szerk. Szentesi Edit, Mentényi Klára, Simon Anna. Budapest, 2013. 589-631., ill.
Műemléki érték és az értékleltár. Műemlékvédelem, 59, 2015, 3. 156-160.

A települések halmazától a városig. Tanulmányok Pápa város történetéből a kezdetektől 1970-ig. I. Főszerk. Kubinyi András. Pápa, Pápa Város Önkormányzata, 1994. 43-74., ill.
A vasvári domonkos kolostor története. Koldulórendi építészet a középkori Magyarországon. Tanulmányok. Szerk. Haris Andrea. Budapest, Országos Műemlékvédelmi Hivatal, 1994. 197-233., ill.
Kastélykápolnák hajdan volt díszei és mesterei. Körmend és Eszterháza. Magyar Műemlékvédelem, 11. 2002. 285—312., ill.
Műemlék épületek kutatásának módszertana és annak változásai. Műemlékvédelem, 48, 2004, 5, 297–302.
Majorsági központtól a kastélyig, avagy a tatai Eszterházy–kastély kiépülése. Kastélyok évszázadai, évszázadok kastélyai. Tanulmányok a 80 éves Koppány Tibor tiszteletére. Szerk. Feld István, Somorjay Selysette. Budapest, Castrum Bene Egyesület – Históriaantik Könyvesház 2008. 169–186.

18. századi magyar művészet

műemlékvédelem módszertana

Tudományos kutatócsoportban vagy projektben való részvétel

Barokk freskó festészet Magyarországon (OTKA) - munkatárs

Oktatásszervezés, tudományszervezés

Időszak Funkció vagy tevékenység
   
   
   
   
   

Nyelvtudás

Nyelv Nyelvtudás szintje és fajtája
angol középfokú nyelvvizsga, C típus
német középfokú nyelvvizsga, C típus
   
   
   

Díjak és kitüntetések

Díj vagy kitüntetés neve Kiadó intézmény Elnyerés éve
Opus Mirabile MTA Művészettörténeti Tudományos Bizottsága 2012
Opus Mirabile MTA Művészettörténeti Tudományos Bizottsága 2013
 Opus Mirabile  MTA Művészettörténeti Tudományos Bizottsága 2015

Tagság tudományos társaságokban

Szervezet neve Betöltött funkció
MTA Művészettörténeti Tudományos Bizottság tag
   
   
   

Vendégoktatás és kutatóutak külföldi intézményekben

Időszak Intézmény Tevékenység
     
     
     
     
     

Doktori témavezetések

Doktori hallgató neve,
intézmény
Kutatási téma / Disszertáció címe Védés éve
     
     
     
     

Opponencia doktori védéseken

Doktori hallgató neve,
intézmény
Kutatási téma / Disszertáció címe Védés éve
Hámori Katalin,
ELTE BTK
Georg Raphael Donner hatása a magyar szobrászatra 2014
Nagy Veronika,
ELTE BTK
Maulbertsch sümegi „műhelye” falképfestészet a Dunántúlon a 18. század derekán 2015
     
     

 

Publikációs lista

(MTMT)


Tanulmányok


Révhelyi Elemér munkássága a tatai múzeum hagyatéki gyűjteménye tükrében. Tata, Komárom Megyei Múzeumi Igazgatóság, 1988. 80 p., ill. (Tudományos füzetek/Komárom megyei múzeumi szervezet, 4.)

A pápai Kenessey-Szondy ház építéstörténete. Pápai Múzeum Értesítője, 1. 1988. 137-153.
A vasvári „hypocaustum”. Vasi Szemle, 43, 1988, 1. 89-100. ill.

Esterházy Ferenc ünnepélyes bevonulása Pápára. Pavilon, No 4. 1990. 23–29., ill.

„Kastélyt” épített-e Grassalkovich (I.) Antal Hatvanban? Műemlékvédelmi Szemle, 1991, 1. 9-16., ill. (társszerző: D. Mezey Alice)

Pápa a 18. században. Egy barokk városkép kialakulásának folyamata. Pápai Múzeumi Értesítő, 3/4. 1992. 123-138., ill.

A pápai Corvin-ház építéstörténetének kérdőjelei. Műemlékvédelmi Szemle, 1992, 2. 49-60., ill.

A kunbaracsi ún. Vörös-kastély története. Műemlékvédelem, 37, 1993, 4. 203-209., ill.

A vasvári domonkos kolostor építéstörténete. Lapok Vasvár Történetéből, 2. 1993. 1–6., ill.

Gondolatok egy sajtótájékoztató kapcsán. Műemlékvédelmi Szemle, 1994, 1. 139-140.
A települések halmazától a városig. Tanulmányok Pápa város történetéből a kezdetektől 1970-ig. I. Főszerk. Kubinyi András. Pápa, Pápa Város Önkormányzata, 1994. 43-74., ill.

A vasvári domonkos kolostor története. Koldulórendi építészet a középkori Magyarországon. Tanulmányok. Szerk. Haris Andrea. Budapest, Országos Műemlékvédelmi Hivatal, 1994. 197-233., ill.

Megjegyzések Pápa műemlékvédelméhez. Pápai Múzeumi Értesítő, 5. 1995. 219-222.

Egy homlokzat várostörténeti tanulságai. A pápai református Ókollégium. Műemlékvédelmi Szemle, 6, 1996, 1. 111-126., ill.

Egy tihanyi mester legendája. Stulhoff Sebestyén. Tihanyi Kalendárium 1997. Szerk. Korzenszky Richárd. Tihany, Tihanyi Bencés Apátság, [1996]. 110-112., ill.

A templom Szűz Mária-oltára. Tihanyi Kalendárium 1998. Szerk. Korzenszky Richárd. Tihany, Tihanyi Bencés Apátság, [1997]. 73-76., ill.
A tihanyi bencés apátság. Tihany, Bencés Apátság, 1997. 36 p., ill.

Telkek és tulajdonosok. A pápai „Hoszu uttza” krónikája a 17-18. században. Koppány Tibor hetvenedik születésnapjára. Tanulmányok. Szerk. Bardoly István, László Csaba. Budapest, Országos Műemlékvédelmi Hivatal, 1998. 243-272., ill.

A templom szószéke. Tihanyi Kalendárium 2000. Szerk. Korzenszky Richárd. Tihany, 1999. 49–52.

„A Balaton felett Tihany nevű helyen” apátság alapíttatott. Tihanyi Kalendárium 2003. Szerk. Korzenszky Richárd. Tihany, Tihanyi Bencés Apátság, 2002. 3–5. , ill.

Csepreg, Szent Katalin-templom. + Vasvár, Szent Mihály társaskáptalani templom. + Vasvár, volt domonkos kolostor. Lapidarium Hungaricum. 5. Vas megye. Szerk. Lővei Pál, Budapest, Kulturális Örökségvédelmi Hivatal, 2002. I.: 215–226., ill. II.: 533–566., ill. (társszerző: Ivicsics Péter)

Hatvan, Grassalkovich-kastély. Műemlékvédelmi Szemle, 12, 2002, 2. 43–45., ill. (társszerző: D. Mezey Alice)

Kastélykápolnák hajdan volt díszei és mesterei. Körmend és Eszterháza. Magyar Műemlékvédelem, 11. 2002. 285—312., ill.

A pápai Griff, egy városi fogadó a 19. század elején. Détshy Mihály nyolcvanadik születésnapjára. Tanulmányok. Szerk. Bardoly István, Haris Andrea. Budapest, Kulturális Örökségvédelmi Hivatal, 2002. 539—559.

A tihanyi apátság a 16–18. században. Tihanyi Kalendárium 2004. Szerk. Korzenszky Richárd. Tihany, Tihanyi Bencés Apátság, 2003. 3–8., ill. (társszerző: László Csaba)

A restaurálások bírálatának tapasztalatai. Műemlékvédelem, 47. 2003. 383–386.

Utolsó feljegyzés a vasaljai mellékoltár tárgyában. Etűdök. Tanulmányok Granasztóiné Györffy Katalin tiszteletére. Szerk. Bardoly István. Budapest, Kulturális Örökségvédelmi Hivatal, 2004. 161–169., ill.

Műemlék épületek kutatásának módszertana és annak változásai. Műemlékvédelem, 48, 2004, 5, 297–302.

Wohnhäuser in Pápa bis zum Ende des 18. Jahrhunderts. Hausbau und Bauforschung in Ungarn. Bericht über die Tagung des Arbeitskreises für Hausforschung e.V. in Székesfehérvár (Stuhlweißenburg), Ungarn, vom 19. – 23. Juni 1996. Hrsg. István Feld, Ulrich Klein. Marburg, Jonas Verlag, 2004. 239–252., ill.

A tér szellemisége. Műemlékvédelem, 49, 2005, 2. 87–90., ill.

„A Balaton felett Tihany nevű helyen” apátság alapíttatott. Országépítő, 16, 2005, 4. 9–13., ill. (társszerző: László Csaba)

„A Balaton felett Tihany nevű helyen” apátság alapíttatott. Tichon super Balatin 1055. Szerk. Korzenszky Richárd. Tihany, Tihanyi Bencés Apátság, 2006. 33–42., ill. (társszerző: László Csaba)

„et Deo consecrat” – A Mária felajánlás ikonográfiája és a tétszentkúti templom oltárképe. Omnis creatura significans. Tanulmányok Prokopp Mária 70. születésnapjára. Szerk. Kerny Terézia, Tüskés Anna. Budapest, CentrArt Egyesület, 2009. 205–212.

Majorsági központtól a kastélyig, avagy a tatai Eszterházy–kastély kiépülése. Kastélyok évszázadai, évszázadok kastélyai. Tanulmányok a 80 éves Koppány Tibor tiszteletére. Szerk. Feld István, Somorjay Selysette. Budapest, Castrum Bene Egyesület – Históriaantik Könyvesház 2008. 169–186.

Nézzük meg együtt. Az apátsági templom keresztelőkútja. Tihanyi Kalendárium 2009. Szerk. Korzenszky Richárd. Tihany, Tihanyi Bencés Apátság, 2008. 113–115.

A vasvári domonkos kolostorról – húsz év múlva. Műemlékvédelem, 53, 2009, 3. 130–138.

„Fantázia és forrás”, avagy egy oltárterv a 18. század közepéről. „A feledés árja alól új földeket hódítok vissza.” Írások Tímár Árpád tiszteletére. Szerk. Bardoly István, Jurecskó László, Sümegi György. Budapest, MTA Művészettörténeti Kutatóintézet – MissionArt Galéria, 2009. 138–145.

„Istae fabricae a Martino”. Padányi Bíró Márton és a sümegi templom falképei. Késő barokk impressziók. Franz Anton Maulbertsch (1724–1796) és Josef Winterhalder (1743–1807). Kiállítási katalógus. Szerk. Jávor Anna, Lubomír Slavíček. Budapest, Magyar Nemzeti Galéria, 2009. 13–29.

Kontúrok. Schmidt Ferenc képfaragó és a Szentháromság–szobrok. „Ez a világ, mint egy kert…” Tanulmányok Galavics Géza tiszteletére. Szerk. Bubryák Orsolya. Budapest, MTA Művészettörténeti Kutatóintézet – Gondolat Kiadó, 2010. 741–750.

Értékvédelem vagy újdonságérték? A soproni bencés templom XXI. századi „műemlékvédelme”. Műemlékvédelem, 55, 2011, 3. 215–221., ill.

A Leonardo projekt I. Ausztria. Örökség, 16, 2012, 1/2. 26–31., ill.

Meister und Werkstätten. Ausbau und Einrichtung der Benediktinerabtei in Tihany im 18. Jahrhunderts. Acta Historiae Artium, 53. 2012. 137–234., ill.

Az alapító király a barokk apátság emlékezetében. Tihanyi Kalendárium 2013. Szerk. Korzenszky Richárd. Tihany, Tihanyi Bencés Apátság, 2012. 54–58.

Az „angyali társaságnak szövetsége” a sümegi orgonakarzaton. Ars Hungarica, 39. 2013. suppl. 99–105., ill.

A Grassalkovich-tervtár odisszeája. Kő kövön Stein auf Stein. Dávid Ferenc 73. születésnapjára = Festschrift für Ferenc Dávid. Szerk. Szentesi Edit, Mentényi Klára, Simon Anna. I– II. Budapest, Vince Kiadó, 2013. I.: 589–630., ill.

Leonardo projekt III. – Szlavónia. Műemlékvédelem, 57, 2013, 1. 65–70.

Sümeg – átfestve. Műemlékvédelem, 57, 2013, 4. 244–253., ill.

Ybl Miklós nyomában – a kókai római katolikus plébánia. Műemlékvédelem, 58, 2014, 2. 113–118. [társszerző: Ivicsics Péter]

Műemléki érték és az értékleltár. Műemlékvédelem, 59, 2015, 3. 156–160.

Ultima realitas. Enigma, 21. 2015. No. 82. 173–174.

A rábakovácsi kastély – egy középnemesi reprezentáció 1750-ből. Műemlékvédelem, 59, 2015, 6. 254–264.


Szerkesztett kötetek, folyóiratok

Koldulórendi építészet a középkori Magyarországon. Tanulmányok. [Szeged, 1988]. Szerk. Haris Andrea. Budapest, Országos Műemlékvédelmi Hivatal, 1994. 656 p., ill. (Művészettörténet - műemlékvédelem, 7.)

A magyar műemlékvédelem korszakai. Tanulmányok. Szerk. Bardoly István. Haris Andrea. Budapest, Országos Műemlékvédelmi Hivatal, 1996. 276 p., ill. (Művészettörténet - műemlékvédelem, 9.)

Az örökség hagyományozása. Könyöki József műemlékfelmérései 1869-1890. Összeállította: Váliné Pogány Jolán. Szerk. Haris Andrea, Bardoly István. Budapest, Országos Műemlékvédelmi Hivatal, 2000. 374 p., ill. (Forráskiadványok, 4.)

Détshy Mihály nyolcvanadik születésnapjára. Tanulmányok. Szerk. Bardoly István, Haris Andrea. Budapest, Kulturális Örökségvédelmi Hivatal, 2002. 674 p., ill. (Művészettörténet - műemlékvédelem, 11.)

Magyarország műemlékjegyzéke. Heves megye. Szerk. Bardoly István, Haris Andrea. Budapest, Kulturális Örökségvédelmi Hivatal, 2005. 176 p., ill.

Magyarország műemlékjegyzéke. Jász-Nagykun-Szolnok megye. Szerk. Bardoly István, Haris Andrea. Budapest, Kulturális Örökségvédelmi Hivatal, 2005. 80 p., ill.

Magyarország műemlékjegyzéke. Nógrád megye. Összeáll. Borossay Katalin. Szerk. Bardoly István, Haris Andrea. Budapest, Kulturális Örökségvédelmi Hivatal, 2005. 136 p., ill.

Magyarország műemlékjegyzéke. Bács-Kiskun megye. Összeáll. Borossay Katalin. Szerk. Bardoly István, Haris Andrea. Budapest, Kulturális Örökségvédelmi Hivatal, 2006. 127 p., ill.

Magyarország műemlékjegyzéke. Komárom-Esztergom megye. Összeáll. Haris Andrea. Szerk. Bardoly István, Haris Andrea. Budapest, Kulturális Örökségvédelmi Hivatal, 2006. 151 p., ill.

Magyarország műemlékjegyzéke. Zala megye. Összeáll. Nagy Veronika. Szerk. Bardoly István, Haris Andrea. Budapest, Kulturális Örökségvédelmi Hivatal, 2006. 151 p., ill.

Magyarország műemlékjegyzéke. Fejér megye. Összeáll. D. Mezey Alice. Szerk. Bardoly István, Haris Andrea. Budapest, Kulturális Örökségvédelmi Hivatal, 2008. 191 p., ill.

Magyarország műemlékjegyzéke. Csongrád megye. Szerk. Haris Andrea, Velladics Márta. Budapest, Osiris Kiadó, 2014. 163 p., ill.

Jakab Réka: Veszprém város 18. századi topográfiája. Műhelytanulmányok a műemléki topográfiához. 1. füzet. Sorozatszerk. Entz Géza Antal. Szerk. Haris Andrea. Székesfehérvár, Enigma 2001 Kiadó, 2014. 45. p., ill.

Szűts István Gergely: Veszprém ipar- és településszerkezeti változásai a 20. században. Műhelytanulmányok a műemléki topográfiához. 1. füzet. Sorozatszerk. Entz Géza Antal. Szerk. Haris Andrea. Székesfehérvár, Enigma 2001 Kiadó, 2014. 33. p., ill.Andrea Haris

Title: PhD.
Gender: female
Year of Birth: 1960.
Place of Birth (Country): Hungary
Email-address(es): Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Office Phone Number:

Doctoral Studies
Year of Doctoral Defence (PhD / CSc): 2007
Discipline: Art history
Title of Thesis: A tihanyi bencés apátság műtárgyai és mesterei a 18. században / Works and masters of the 18th century at the Benedictine Abbey of Tihany
Issuing Institution: ELTE BTK Művészettörténettudományi Doktori Iskola / ELTE Faculty of Humanities /Doctoral (PhD) School for the History of Art

MA Studies
Year of Obtaining the MA Degree: 1984
Discipline(s): art history - history
Issuing Institution: ELTE BTK / ELTE Faculty of Humanities

Further Studies and Qualifications

Institution Qualification Year of Obtaining the Qualification
     
     
     

Employment
Current Employer: PPKE
Faculty: Faculty of Humanities
Institute: Institute of Aesthetics and Art History
Department: Department of Art History
Current Position(s): Visiting professor

Previous Employer: ELTE BTK Department of Art History - 2007-2008.
Previous Position Held: Visiting professor

Previous Employer: KÖH / National Office of Cultural Heritage 1984 - 2012
Previous Position Held: art historian


Areas of Research and Teaching

Hungarian Baroque Art
Protection of Monuments

Membership in Research Groups and Projects

Baroque Ceiling Painting in Hungary (OTKA / Hungarian Scientific Research Fund) - colleague

Educational Functions, Curriculum Development and Other
Teaching-Related Activities

Period Function or Activity
   
   
   
   
   

Language Skills

Language Level and Kind of Proficiency
English intermediate
German intermediate
   
   
   

Honours, Distinctions, and Prizes

Name of Distinction Issuing Institution Year of Issuing
Opus Mirabile MTA Művészettörténeti Tudományos Bizottsága / MTA Commitee on Art History 2012
Opus Mirabile MTA Művészettörténeti Tudományos Bizottsága / MTA Commitee on Art History 2013
 Opus Mirabile  MTA Művészettörténeti Tudományos Bizottsága / MTA Commitee on Art History 2015

Membership in Academic Societies

Name of Organization Function (if any)
MTA Művészettörténeti Tudományos Bizottság member
   
   
   

Guest Professorships and Research Fellowships in Foreign
Institutions

Period Institution Activities
     
     
     
     
     

Promotorship in Doctoral Studies

Name of
Doctoral Student,
Institution
Research Topic / Title of Dissertation Year of Defence
(if applicable)
     
     
     
     

Opponentship in Doctoral Defences

Name of
Doctoral Student,
Institution
Title of Dissertation Year of Defence
Hámori Katalin,
ELTE BTK
Georg Raphael Donner hatása a magyar szobrászatra / Georg Raphael Donner’s influence on the Hungarian sculpture 2014
Nagy Veronika,
ELTE BTK
Maulbertsch sümegi „műhelye” falképfestészet a Dunántúlon a 18. század derekán / The Sümeg „workshop”of Maulbertsch . The fresco painting in Western Hungary in the middle of 18th century 2015
     
     

 

List of Publications

(MTMT)


Studies


Elemér Révhelyi's Legacy of the Museum Collections in Tata. / Révhelyi Elemér munkássága a tatai múzeum hagyatéki gyűjteménye tükrében. Tata, Komárom Megyei Múzeumi Igazgatóság, 1988. 80 p., ill. (Tudományos füzetek/Komárom megyei múzeumi szervezet, 4.)

Architectural History of the "Szondy-Kenessey House" in Pápa. / A pápai Kenessey-Szondy ház építéstörténete. Pápai Múzeum Értesítője, 1. 1988. 137-153

"Hypocaustum" in Vasvár. /A vasvári „hypocaustum”. Vasi Szemle, 43, 1988, 1. 89-100. ill.

Celebrating Esterházy Ferenc in Pápa. / Esterházy Ferenc ünnepélyes bevonulása Pápára. Pavilon, No 4. 1990. 23–29., ill.

Was it a manor-house that Antal Grassalkovich had built in Hatvan? / „Kastélyt” épített-e Grassalkovich (I.) Antal Hatvanban? Műemlékvédelmi Szemle, 1991, 1. 9-16., ill. (társszerző: D. Mezey Alice)

Pápa in the 18th century. / Pápa a 18. században. Egy barokk városkép kialakulásának folyamata. Pápai Múzeumi Értesítő, 3/4. 1992. 123-138., ill.

Question-marks about the Architectural History of the "Corvin House" in Pápa. / A pápai Corvin-ház építéstörténetének kérdőjelei. Műemlékvédelmi Szemle, 1992, 2. 49-60., ill.

Architectural History of the "Vörös" Manor House in Kunbaracs. / A kunbaracsi ún. Vörös-kastély története. Műemlékvédelem, 37, 1993, 4. 203-209., ill.

Architectural History of the Dominican Monastery of Vasvár. / A vasvári domonkos kolostor építéstörténete. Lapok Vasvár Történetéből, 2. 1993. 1–6., ill.

Thoughts after a press conference. / Gondolatok egy sajtótájékoztató kapcsán. Műemlékvédelmi Szemle, 1994, 1. 139-140.

From conglomerate of the settlements to city. / A települések halmazától a városig. Tanulmányok Pápa város történetéből a kezdetektől 1970-ig. I. Főszerk. Kubinyi András. Pápa, Pápa Város Önkormányzata, 1994. 43-74., ill.

Architectural History of the Dominican Monastery of Vasvár. / A vasvári domonkos kolostor története. Koldulórendi építészet a középkori Magyarországon. Tanulmányok. Szerk. Haris Andrea. Budapest, Országos Műemlékvédelmi Hivatal, 1994. 197-233., ill.

Comments to the protecion of monuments. / Megjegyzések Pápa műemlékvédelméhez. Pápai Múzeumi Értesítő, 5. 1995. 219-222.

The Town Historical Effects of a Facade. / Egy homlokzat várostörténeti tanulságai. A pápai református Ókollégium. Műemlékvédelmi Szemle, 6, 1996, 1. 111-126., ill.

A Craftman of Tihany's legend. / Egy tihanyi mester legendája. Stulhoff Sebestyén. Tihanyi Kalendárium 1997. Szerk. Korzenszky Richárd. Tihany, Tihanyi Bencés Apátság, [1996]. 110-112., ill.

St. Mary Altar. / A templom Szűz Mária-oltára. Tihanyi Kalendárium 1998. Szerk. Korzenszky Richárd. Tihany, Tihanyi Bencés Apátság, [1997]. 73-76., ill.
A tihanyi bencés apátság. Tihany, Bencés Apátság, 1997. 36 p., ill.

Sites and owners. / Telkek és tulajdonosok. A pápai „Hoszu uttza” krónikája a 17-18. században. Koppány Tibor hetvenedik születésnapjára. Tanulmányok. Szerk. Bardoly István, László Csaba. Budapest, Országos Műemlékvédelmi Hivatal, 1998. 243-272., ill.

The Pulpit. / A templom szószéke. Tihanyi Kalendárium 2000. Szerk. Korzenszky Richárd. Tihany, 1999. 49–52.

"Above Lake Balaton in a place called Tihany" an abbey was founded. / „A Balaton felett Tihany nevű helyen” apátság alapíttatott. Tihanyi Kalendárium 2003. Szerk. Korzenszky Richárd. Tihany, Tihanyi Bencés Apátság, 2002. 3–5. , ill.

Csepreg, Szent Katalin-templom. + Vasvár, Szent Mihály társaskáptalani templom. + Vasvár, volt domonkos kolostor. Lapidarium Hungaricum. 5. Vas megye. Szerk. Lővei Pál, Budapest, Kulturális Örökségvédelmi Hivatal, 2002. I.: 215–226., ill. II.: 533–566., ill. (társszerző: Ivicsics Péter)

Manor House of Grassalkovich in Hatvan. / Hatvan, Grassalkovich-kastély. Műemlékvédelmi Szemle, 12, 2002, 2. 43–45., ill. (társszerző: D. Mezey Alice)

Ancient decorations and masters of the palace chapels. Körmend and Eszterháza. /  Kastélykápolnák hajdan volt díszei és mesterei. Körmend és Eszterháza. Magyar Műemlékvédelem, 11. 2002. 285—312., ill.

The "Griffin" of Pápa, a town inn in the 19th century. / A pápai Griff, egy városi fogadó a 19. század elején. Détshy Mihály nyolcvanadik születésnapjára. Tanulmányok. Szerk. Bardoly István, Haris Andrea. Budapest, Kulturális Örökségvédelmi Hivatal, 2002. 539—559.

Abbey of Tihany in the 16-18. century. / A tihanyi apátság a 16–18. században. Tihanyi Kalendárium 2004. Szerk. Korzenszky Richárd. Tihany, Tihanyi Bencés Apátság, 2003. 3–8., ill. (társszerző: László Csaba)

Experience of restorations critisim. / A restaurálások bírálatának tapasztalatai. Műemlékvédelem, 47. 2003. 383–386.

Last record the subject of the side altar. /  Utolsó feljegyzés a vasaljai mellékoltár tárgyában. Etűdök. Tanulmányok Granasztóiné Györffy Katalin tiszteletére. Szerk. Bardoly István. Budapest, Kulturális Örökségvédelmi Hivatal, 2004. 161–169., ill.

Monuments research methodology and changes. / Műemlék épületek kutatásának módszertana és annak változásai. Műemlékvédelem, 48, 2004, 5, 297–302.

Wohnhäuser in Pápa bis zum Ende des 18. Jahrhunderts. Hausbau und Bauforschung in Ungarn. Bericht über die Tagung des Arbeitskreises für Hausforschung e.V. in Székesfehérvár (Stuhlweißenburg), Ungarn, vom 19. – 23. Juni 1996. Hrsg. István Feld, Ulrich Klein. Marburg, Jonas Verlag, 2004. 239–252., ill.

The spirit of the place. / A tér szellemisége. Műemlékvédelem, 49, 2005, 2. 87–90., ill.

"Above Lake Balaton in a place called Tihany" an abbey was founded. / „A Balaton felett Tihany nevű helyen” apátság alapíttatott. Országépítő, 16, 2005, 4. 9–13., ill. (társszerző: László Csaba)

"Above Lake Balaton in a place called Tihany" an abbey was founded. /„A Balaton felett Tihany nevű helyen” apátság alapíttatott. Tichon super Balatin 1055. Szerk. Korzenszky Richárd. Tihany, Tihanyi Bencés Apátság, 2006. 33–42., ill. (társszerző: László Csaba)

" et Deo consecrat" - Iconography of Mary' offering and the Altarpiece of Tétszentkút. / „et Deo consecrat” – A Mária felajánlás ikonográfiája és a tétszentkúti templom oltárképe. Omnis creatura significans. Tanulmányok Prokopp Mária 70. születésnapjára. Szerk. Kerny Terézia, Tüskés Anna. Budapest, CentrArt Egyesület, 2009. 205–212.

From the grange center to the Manor House, or the build up to the Eszterhazy's Manor House. / Majorsági központtól a kastélyig, avagy a tatai Eszterházy–kastély kiépülése. Kastélyok évszázadai, évszázadok kastélyai. Tanulmányok a 80 éves Koppány Tibor tiszteletére. Szerk. Feld István, Somorjay Selysette. Budapest, Castrum Bene Egyesület – Históriaantik Könyvesház 2008. 169–186.

Let's look together. Baptistery of the Church. / Nézzük meg együtt. Az apátsági templom keresztelőkútja. Tihanyi Kalendárium 2009. Szerk. Korzenszky Richárd. Tihany, Tihanyi Bencés Apátság, 2008. 113–115.

About Dominican Monastery of Vasvár - twenty years later. .A vasvári domonkos kolostorról – húsz év múlva. Műemlékvédelem, 53, 2009, 3. 130–138.

"Fantasy and Source", or a mid 18th century drawing of an altar. / „Fantázia és forrás”, avagy egy oltárterv a 18. század közepéről. „A feledés árja alól új földeket hódítok vissza.” Írások Tímár Árpád tiszteletére. Szerk. Bardoly István, Jurecskó László, Sümegi György. Budapest, MTA Művészettörténeti Kutatóintézet – MissionArt Galéria, 2009. 138–145.

„Istae fabricae a Martino” Márton Padányi Bíró and the frescoes in the parish church of Sümeg. / „Istae fabricae a Martino”. Padányi Bíró Márton és a sümegi templom falképei. Késő barokk impressziók. Franz Anton Maulbertsch (1724–1796) és Josef Winterhalder (1743–1807). Kiállítási katalógus. Szerk. Jávor Anna, Lubomír Slavíček. Budapest, Magyar Nemzeti Galéria, 2009. 13–29.

Ferenc Schmidt sculptor and the Holy Trinity statues. / Kontúrok. Schmidt Ferenc képfaragó és a Szentháromság–szobrok. „Ez a világ, mint egy kert…” Tanulmányok Galavics Géza tiszteletére. Szerk. Bubryák Orsolya. Budapest, MTA Művészettörténeti Kutatóintézet – Gondolat Kiadó, 2010. 741–750.

Protection of value or novelty value? / Értékvédelem vagy újdonságérték? A soproni bencés templom XXI. századi „műemlékvédelme”. Műemlékvédelem, 55, 2011, 3. 215–221., ill.

Project of Leonardo I. - Austria / A Leonardo projekt I. Ausztria. Örökség, 16, 2012, 1/2. 26–31., ill.

Meister und Werkstätten. Ausbau und Einrichtung der Benediktinerabtei in Tihany im 18. Jahrhunderts. Acta Historiae Artium, 53. 2012. 137–234., ill.

Az alapító király a barokk apátság emlékezetében. Tihanyi Kalendárium 2013. Szerk. Korzenszky Richárd. Tihany, Tihanyi Bencés Apátság, 2012. 54–58.

The Company of Angels and the organ loft of Sümeg. /  Az „angyali társaságnak szövetsége” a sümegi orgonakarzaton. Ars Hungarica, 39. 2013. suppl. 99–105., ill.

The Odyssee of the Grassalkovich Archives. / A Grassalkovich-tervtár odisszeája. Kő kövön Stein auf Stein. Dávid Ferenc 73. születésnapjára = Festschrift für Ferenc Dávid. Szerk. Szentesi Edit, Mentényi Klára, Simon Anna. I– II. Budapest, Vince Kiadó, 2013. I.: 589–630., ill.

Project of Leonardo III. - Slavonia / Leonardo projekt III. – Szlavónia. Műemlékvédelem, 57, 2013, 1. 65–70.

Sümeg - repainted / Sümeg – átfestve. Műemlékvédelem, 57, 2013, 4. 244–253., ill.

Mikós Ybl's footsteps. - Parish House of Kóka. / Ybl Miklós nyomában – a kókai római katolikus plébánia. Műemlékvédelem, 58, 2014, 2. 113–118. [társszerző: Ivicsics Péter]

Protection of value and the inventory. / Műemléki érték és az értékleltár. Műemlékvédelem, 59, 2015, 3. 156–160.

Ultima realitas. / Ultima realitas. Enigma, 21. 2015. No. 82. 173–174.

The Manor House of Rábakovácsi - a gentry representation from 1750. / A rábakovácsi kastély – egy középnemesi reprezentáció 1750-ből. Műemlékvédelem, 59, 2015, 6. 254–264.


Edited Books and Journals

Koldulórendi építészet a középkori Magyarországon. Tanulmányok. [Szeged, 1988]. Szerk. Haris Andrea. Budapest, Országos Műemlékvédelmi Hivatal, 1994. 656 p., ill. (Művészettörténet - műemlékvédelem, 7.)

A magyar műemlékvédelem korszakai. Tanulmányok. Szerk. Bardoly István. Haris Andrea. Budapest, Országos Műemlékvédelmi Hivatal, 1996. 276 p., ill. (Művészettörténet - műemlékvédelem, 9.)

Az örökség hagyományozása. Könyöki József műemlékfelmérései 1869-1890. Összeállította: Váliné Pogány Jolán. Szerk. Haris Andrea, Bardoly István. Budapest, Országos Műemlékvédelmi Hivatal, 2000. 374 p., ill. (Forráskiadványok, 4.)

Détshy Mihály nyolcvanadik születésnapjára. Tanulmányok. Szerk. Bardoly István, Haris Andrea. Budapest, Kulturális Örökségvédelmi Hivatal, 2002. 674 p., ill. (Művészettörténet - műemlékvédelem, 11.)

Magyarország műemlékjegyzéke. Heves megye. Szerk. Bardoly István, Haris Andrea. Budapest, Kulturális Örökségvédelmi Hivatal, 2005. 176 p., ill.

Magyarország műemlékjegyzéke. Jász-Nagykun-Szolnok megye. Szerk. Bardoly István, Haris Andrea. Budapest, Kulturális Örökségvédelmi Hivatal, 2005. 80 p., ill.

Magyarország műemlékjegyzéke. Nógrád megye. Összeáll. Borossay Katalin. Szerk. Bardoly István, Haris Andrea. Budapest, Kulturális Örökségvédelmi Hivatal, 2005. 136 p., ill.

Magyarország műemlékjegyzéke. Bács-Kiskun megye. Összeáll. Borossay Katalin. Szerk. Bardoly István, Haris Andrea. Budapest, Kulturális Örökségvédelmi Hivatal, 2006. 127 p., ill.

Magyarország műemlékjegyzéke. Komárom-Esztergom megye. Összeáll. Haris Andrea. Szerk. Bardoly István, Haris Andrea. Budapest, Kulturális Örökségvédelmi Hivatal, 2006. 151 p., ill.

Magyarország műemlékjegyzéke. Zala megye. Összeáll. Nagy Veronika. Szerk. Bardoly István, Haris Andrea. Budapest, Kulturális Örökségvédelmi Hivatal, 2006. 151 p., ill.

Magyarország műemlékjegyzéke. Fejér megye. Összeáll. D. Mezey Alice. Szerk. Bardoly István, Haris Andrea. Budapest, Kulturális Örökségvédelmi Hivatal, 2008. 191 p., ill.

Magyarország műemlékjegyzéke. Csongrád megye. Szerk. Haris Andrea, Velladics Márta. Budapest, Osiris Kiadó, 2014. 163 p., ill.

Jakab Réka: Veszprém város 18. századi topográfiája. Műhelytanulmányok a műemléki topográfiához. 1. füzet. Sorozatszerk. Entz Géza Antal. Szerk. Haris Andrea. Székesfehérvár, Enigma 2001 Kiadó, 2014. 45. p., ill.

Szűts István Gergely: Veszprém ipar- és településszerkezeti változásai a 20. században. Műhelytanulmányok a műemléki topográfiához. 1. füzet. Sorozatszerk. Entz Géza Antal. Szerk. Haris Andrea. Székesfehérvár, Enigma 2001 Kiadó, 2014. 33. p., ill.

Következő események


Összes esemény

Nyelvvizsgaközpont

Sport a Károlin

Sport a Károlin

Napi biztatás

 

Youtube