Készült: 2020-09-30
Módosítás: 2023-02-17

 

 

Hermann Zoltán

Cím: Dr. habil .(PhD)
Nem: férfi
Születési év: 1967
Születési hely: Kalocsa
Email-cím(ek): Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Hivatali telefonszám:

Doktori tanulmányok
Doktori (PhD) védés éve: 2000
Tudományág: irodalomtudomány
Disszertáció címe: Jelentésterek. A belső szöveg szerveződésének modelljei a népköltészetben és az irodalmi romantikában
Oklevelet kiállító intézmény: ELTE

Habilitáció éve: 2014
Tudományág: irodalomtudomány
Disszertáció címe: Varázs/szer/tár. Varázsmesei kánonok a régiségben és a romantikában (könyv)
Oklevelet kiállító intézmény: Debreceni Egyetem

MA-tanulmányok
MA-fokozat megszerzésének éve: 1994
Tudományág(ak): Magyar nyelv és irodalom, Orosz nyelv és irodalom
Oklevelet kiállító intézmény: ELTE

Egyéb tanulmányok és képesítések

Intézmény Képesítés Év
Nemzetközi Kapcsolatok Intézete (MGIMO), Moszkva  -  1987-88
     
     

 

Munkatapasztalat


Jelenlegi munkaadó: Károli Gáspár Református Egyetem 
Kar: Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar
Intézet: Magyar nyelv-, Irodalom és Kultúratudományi Intézet
Tanszék: Régi és Klasszikus Magyar Irodalom Tanszék
Beosztás: Habilitált egyetemi docens, Szakvezető (BA), Képzés vezető (GYIK)

Korábbi munkaadók:


Pannon Egyetem (egyetemi adjunktus), 2000-2006
Kontyfa Gimnázium (középiskolai tanár, osztályfőnök), 1997-2000
KRE BTK (óraadó és félállású egyetemi adjunktus), 1997-2006)
Műcsarnok (könyvtáros), 1994-1997
Bátyai Általános Iskola (képesítés nélküli tanító), 1988-1989
Külügyminisztérium (nemzetközi ösztöndíjas), 1987-1988

 

Kutatási és oktatási szakterületek

Oktatás:
1. XIX. századi irodalomtörténet
2. irodalomelmélet
3. kultúratudomány

Kutatási területek:
1. orosz és magyar népköltészet
2. klasszikus orosz és magyar irodalom
3. irodalom- és szövegelmélet
4. kortárs színház
5. gyermek- és ifjúsági irodalom

 

Tudományos kutatócsoportban vagy projektben való részvétel

KRE BTK Gyermek- és Ifjúsági Irodalom Kutatócsoport (GYIIK) – alapító tag, vezető
MTA TKI Kritikai Kiadások, munkatárs
MTA-DE Klasszikus Magyar Irodalmi Textológiai Kutatócsoport, munkatárs
OTKA-KRE – résztvevő
FKFP-KRE – résztvevő
Írásmódok a diszkurzív elemzés tükrében, OTKA, (2007-2010) - résztvevő
Az elbeszélő diskurzus (elmélet, történet, műfaj), OTKA, (2003-2005) - résztvevő

 

Oktatásszervezés, tudományszervezés

Időszak Funkció vagy tevékenység
2013 óta Gyermek- és ifjúsági irodalmi szakember felsőoktatási szakirányú továbbképzési szak akkreditációja és vezetése
2009-2012  Tanszékvezető / Klasszikus Magyar Irodalom Tanszék
 2009-2011  A KRE BTK Irodalomtudományi Doktori Iskola akkreditációja, a Doktori Iskola és a Kari Doktori Tanács titkára a DI megszüntetéséig
  2009-2011 Megbízott tanszékvezető / Modern Magyar Irodalom Tanszék
2005 A KRE magyar irodalom BA, az Irodalom- és Kultúratudomány MA akkreditációja
   

 

Nyelvtudás

Nyelv Nyelvtudás szintje és fajtája
 orosz felsőfok
 német középfok
   

 

Díjak és kitüntetések

Díj vagy kitüntetés neve Kiadó intézmény Elnyerés éve
 Bolyai János Kutatói Ösztöndíj  MTA  2001
     
     

 

Tagság tudományos társaságokban

Szervezet neve Betöltött funkció
 MTA  köztestületi tag
   
   

 

Vendégoktatás és kutatóutak külföldi intézményekben

Időszak Intézmény Tevékenység
2017. május BBTE Kolozsvár  Előadások a gyerekirodalomról
     
     
     

 

Doktori témavezetések

Doktori hallgató neve,
intézmény
Kutatási téma / Disszertáció címe Védés éve
Sárai-Szabó Linda, KRE Elfriede Jelinek regényei abszolvált
Vadas János, KRE Jogfilozófia és reformkori irodalom abszolvált
Némethné Budaházi Anikó, KRE Társasélet a reformkorban abszolvált
Wolf Zita, KRE Gyermekirodalom-kritika inaktív
Szabó Andrea,KRE A Móra Kiadó korszakai inaktív
Pásztorné Csörgei Andrea, ELTE Női szerepek a gyermekirodalomban inaktív
     
     
     

Opponencia doktori védéseken

Doktori hallgató neve,
intézmény
Kutatási téma / Disszertáció címe Védés éve
Laczkó András, PTE  Romantikus történelmi regények  2006
Kalavszky Zsófia, ELTE  A Puskin-életmű a biográfia újraíródásainak tükrében  2008
Gulyás Judit, ELTE  A népmese az 1840-es években  2009
Vaderna Gábor, ELTE (habilitáció)  A bárdköltészet lehetőségei  2016
Z. Kovács Zoltán, ELTE „Mert veszni fog, bizony, ki nyer” Etikai narratívák a magyar romantikában és a romantika után  2016
Szitás Andrea, Selye János Egyetem/Révkomárom Szitás Andrea Komárom a régi és klasszikus magyar irodalomban  2017
Gyimesi Emese, ELTE Szendrey Júlia pályafutásának társadalomtörténeti kontextusai  2019
Csonki Árpád, ELTE Hagyományőrzés és hagyományteremtés a XVIII. század végének és a XIX. század elejének hősi epikájában  2020
Orosz Andrea, ELTE Kováts József: az életrajz és az életmű feltérképezése  2020
Mészáros Gábor, ELTE A Holmi negyedik darabjának olvasatai, lokális és globális horizontjai. Pálóczi Horváth Ádám kapcsolatrendszerének értelmezése (elő-opponensi bírálat)  2020

 

Publikációs lista

(MTMT)

 

    Független idézők összesen: 0
    Tudományos közlemények összesen:

 

 

 

Zoltán Hermann

Title: Dr. (PhD)
Gender: male
Year of Birth: 1967
Place of Birth (Country): Hungary
Email-address(es): Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Office Phone Number: +36303893928

Doctoral Studies
Year of Doctoral Defence (PhD / CSc): 2000
Discipline: Theory of Literature
Title of Thesis: Jelentésterek. A belső szöveg szerveződésének modelljei a népköltészetben és az irodalmi romantikában ("Spatium" of Meanings)
Issuing Institution: ELTE, Budapest

Habilitation: 2014
Discipline: Theory of Literature
Title of Thesis: Canons of Fairy Tales in the Era of Romanticism
Issuing Institution: University of Debrecen

MA Studies
Year of Obtaining the MA Degree: 1994
Discipline(s): Hungarian and Russian Literature
Issuing Institution: ELTE, Budapest

Further Studies and Qualifications

Institution Qualification Year of Obtaining the Qualification
 Institute of Foreign Affairs, Moscow  .  1987-88
     
     

Employment
Current Employer: Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary
Faculty: Faculty of Humanities and Social Sciences
Institute: Institute of Hungarian Linguistic, Literary and Cultural Studies
Department: Ancient and Classical Hungarian Literature
Current Position(s): associate professor

Previous Employer(s): Pannon University, Veszprém; Palace of Arts, Budapest
Previous Position Held: senior lecturer, librarian


Areas of Research and Teaching

History of Literature of the 19th century
Folklore & Orality
Cultural Studies
Children's & Youth's Literature
Criticism of the Contemporary Hungarian Theater

 

Membership in Research Groups and Projects

(Current):
KRE BTK Gyermek- és Ifjúsági Irodalom Kutatócsoport - Research Group of Children's & Youth's Literature (leader), KRE BTK
MTA-DE Klasszikus Magyar Irodalmi Textológiai Kutatócsoport - Research Grioup of Textology of the Cassical (18-19th century) Hungarian Literature, University of Debrecen

 

Period Function or Activity
   as in hungarian section
   
   
   
   

Language Skills

Language Level and Kind of Proficiency
 Russian  high
 German  middle
   
   
   

Honours, Distinctions, and Prizes

Name of Distinction Issuing Institution Year of Issuing
     
     
     

Membership in Academic Societies

Name of Organization Function (if any)
 MTA / Hungarian Academy of Sciences  member of the Public Body of the MTA/HAS
   
   
   

 

Guest Professorships and Research Fellowships in Foreign
Institutions

Period Institution Activities
   as in hungarian section  
     
     
     
     

Promotorship in Doctoral Studies

Name of
Doctoral Student,
Institution
Research Topic / Title of Dissertation Year of Defence
(if applicable)
   as in hungarian section  
     
     
     

Opponentship in Doctoral Defences

Name of
Doctoral Student,
Institution
Title of Dissertation Year of Defence
   as in hungarian section  
     
     
     

 

List of Publications

(MTMT2)

    Number of independent citations : 0
    Number of scientific publications:

Napi biztatás

Napi jegyzet a Kossuth-on

Egyesített Bibliaolvasó

Nyelvvizsgaközpont

Közösségi Média

Sport a Károlin

Sport a Károlin