Holland nyelv és kultúra tanára (rövid ciklusú tanárképzés)

A holland nyelv és kultúra tanára rövid ciklusú tanárképzés 2018 óta folyik az Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karán, levelező munkarendben, ám a hollandtanításnak több mint 15 éves előzménye van: 2003-tól 2010-ig nappali, 5 éves képzésben futott.

A 2 féléves képzés esetében az azonos szakos egyetemi szintű bölcsész diplomával, illetve diszciplináris MA-val rendelkező hallgatóknak (tehát akiknek nincsen tanári végzettségük) csak a 60 kredites tanári modult kell elvégezniük, amely pedagógia, pszichológia és szakmódszertan tárgyakból áll. A felvételi itt egy pályaalkalmassági beszélgetés. Ezt a modult a Tanárképző Központ gondozza

A más szakos, akár főiskolai, akár egyetemi szintű tanári végzettséggel rendelkező hallgatók 4 félév alatt szerezhetnek holland nyelv és kultúra tanára szakos diplomát. A bemenet a tanári diplomán kívül a felsőfokú, komplex nyelvvizsga holland nyelvből. Ebben a képzésben megszerzendő az MA fokozat hollandból és mellette a tanári modul (100 kredit a diszciplináris modul, 20 pedig a tanári modul).

A tanítói végzettséggel rendelkezőknek is felsőfokú, komplex nyelvvizsgával kell rendelkezniük holland nyelvből. Nekik 5 féléves képzésben kell részt venniük, amelyből 118 kredit a diszciplináris (MA), 32 kredit pedig a tanári modul.

A diszciplináris modulban a hallgatók nyelvfejlesztés, nyelvészet, holland-flamand irodalom, történelem, képzőművészet, valamint holland-flamand kultúra és országismeret témájú tárgyakat hallgatnak. A 4 és 5 féléves képzésekre jelentkezőknek egy holland nyelvű motivációs beszélgetésen kell részt venniük, ahol a holland nyelvtani fogalmakkal, illetve holland nyelvű olvasmányaikkal kapcsolatos kérdésekre kell válaszolniuk. A rövid ciklusú tanárképzések mintatantervei megtekinthetőek a honlapon az „Oktatás”, „Mintatantervek”, „Rövid ciklusú tanárképzés” menüpontok alatt.