Készült: 2016-02-15
Módosítás: 2016-09-12

 

Joop van der Horst

Cím: PhD
Nem: férfi
Születési év: 1949
Születési hely: Leiden (Hollandia)
Email-cím(ek):Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Hivatali telefonszám: 2 676869

Doktori tanulmányok
Doktori (PhD) védés éve: 1986
Tudományág: nyelvészet
Disszertáció címe: Történeti nyelvtan és nyelvi jelek (Historische grammatica en taaltekens)
Oklevelet kiállító intézmény: Amszterdami Egyetem (Universiteit van Amsterdam)

MA-tanulmányok
MA-fokozat megszerzésének éve:1975
Tudományág(ak): Holland nyelv és irodalom
Oklevelet kiállító intézmény: Leideni Egyetem (Universiteit Leiden)

Egyéb tanulmányok és képesítések

Intézmény Képesítés Év
     
     
     

Munkatapasztalat
Jelenlegi munkaadó: Károli Gáspár Református Egyetem
Kar: Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar
Intézet:Német és Hollandnyelvű Kultúrák
Tanszék: Néderlandisztika
Beosztás:egyetemi docens

Korábbi munkaadó: Leuveni Katolikus Egyetem (KU Leuven)
Beosztás: egyetemi tanár

Egyéb korábbi munkaadó: Amszterdami Egyetem
Beosztás:


Kutatási és oktatási szakterületek

nyelvtörténet, szintaxis, morfológia, szociolingvisztika, fonetika

Tudományos kutatócsoportban vagy projektben való részvétel
Kázus és tematikus viszonyok
Holland nyelvtan francia ajkúak számára
Oktatásszervezés, tudományszervezés

Időszak Funkció vagy tevékenység
   
   
   
   
   

Nyelvtudás

Nyelv Nyelvtudás szintje és fajtája
holland anyanyelv
angol C1
német C1
francia B2
latin B2

Díjak és kitüntetések

Díj vagy kitüntetés neve Kiadó intézmény Elnyerés éve
LOT publikáció díj    
Onze Taal díj Onze Taal Genootschap  
     

Tagság tudományos társaságokban

Szervezet neve Betöltött funkció
IVN Néderlandisták Nemzetközi Egyesülete tag
   
   
   

Vendégoktatás és kutatóutak külföldi intézményekben

Időszak Intézmény Tevékenység
2007 Berlin Freie Universitaet vendégoktatás
2008 Maastrichti Egyetem vendégoktatás
2009 Kölni Egyetem vendégoktatás
2010 Münsteri Egyetem vendégoktatás
2011 Wroclawi Egyetem vendégoktatás

Doktori témavezetések

Doktori hallgató neve,
intézmény
Kutatási téma / Disszertáció címe Védés éve
Van de Velde, Freek De syntactische bouw van de nederlandse nominale constituent 2007
Schonenboom, Judith Analyse, norm en gebruik als factoren van taalverandering 2000
Cappelle, Bert Particle Patterns in English 2005    
     

Opponencia doktori védéseken

Doktori hallgató neve,
intézmény
Kutatási téma / Disszertáció címe Védés éve
Coussé, Evie Genti Egyetem Motivaties voor volgordevariaties 2008
Belemans, Rob Van (Limburgse) dialecten naar Europees erkende streektaal 2009
Karpinski, Jacek Wroclawi Egyetem Syntaxis van de nominale woordgroepen in Nederlandse en Poolse formulieren 2010

Neels, Rinaldo Leuveni Egyetem

De nakende taaldood van het Wymysojer in Wilamowice, een Germaans taaleiland in Zuid-Polen. 2012

 

Publikációs lista

Monográfiák

* Kleine Middelnederlandse Syntaxis, Amsterdam 1981, 2e druk 1989, 3e druk 1989, 4e druk 1994.

* (samen met E.A. Binnerts:) Jan Klaassen op herhaling. Een andere kijk op grammatica, Amsterdam 1984.

* Historische Grammatica en Taaltekens, dissertatie, Alblasserdam 1986.

* Korte geschiedenis van de Nederlandse taal, Den Haag 1989; 2e druk idem 1989, 3e druk 1992, 4e druk 2000.

* Analytische Taalkunde, uitg. M. Nijhoff, Groningen 1995.

* Het gezegde & Co.; beschouwingen over taal en zo, uitg. Sdu, Den Haag 1995.

*[samen met H.C. van der Horst] Geschiedenis van het Nederlands in de twintigste eeuw, Den Haag/Antwerpen 1999.

* [samen met A. Quak] Inleiding Oudnederlands, Leuven 2002.

* Het einde van de standaardtaal; een wisseling van Europese taalcultuur, Meulenhoff Amsterdam 2008.

* Geschiedenis van de Nederlandse Syntaxis (2 dln.), UPL Leuven 2008.

* Met oog op morgen; opstellen over taal, taalverandering en standaardtaal, Leuven 2010.

* Taal op drift; lange-termijnontwikkelingen in taal en samenleving, Amsterdam 2013.

Szerkesztett kötetek, folyóiratok


Könyvfejezetek

 

Cikkek tudományos folyóiratokban

-- (Samen met Freek Van de Velde) "Zo vreemd een groep", Taal en Tongval (2002-2003), 237-250.

-- Schreef J.B.C. Verlooy echt zo gebrekkig? Het 19de/20ste-eeuwse beeld van de 18de eeuw getoetst, Versl. Meded. Kon. Ak. Taal- en Letk. 114 (2004), 71- 82.

-- Want en wegens in: Taal in verandering; artikelen aangeboden aan Arjan van Leuvensteijn, eds. Saskia Daalder, Theo Janssen en Jan Noordegraaf, Amsterdam/Münster 2004, 17-22.

-- Progressief aan het + infinitief, in: Gehugdic sis samnungun thinro; liber amicorum W.J.J. Pijnenburg, ed. Arend Quak & Tanneke Schoonheim, z.p. 2005, 131-140.

-- (samen met Luk Draye) Hebben/haben versus zijn/sein in drieledige werkwoordsgroepen in het Duits en het Nederlands, in: Nederlands tussen Duits en Engels; handelingen van de workshop op 30 september en 1 oktober 2005 aan de Freie Universität Berlin, ed. Matthias Hüning, Ulrike Vogl, Ton van der Wouden en Arie Verhagen, Leiden 2006, 229-242.

-- Oudnederlands en de positie van het werkwoord in: >Twai tigjus jere=; jubileumnummer van het Mededelingenblad van de Vereniging van Oudgermanisten, red. Carole Post van der Linde & Lars van Wezel, Amsterdam 2007, 55-66.

-- “Grammaticale veranderingen: vaste verbindingen als nieuwe golf”, Over Taal 50 (2011), 48-50.

-- “De erfenis van De Saussure”, Karakter afl. 42, 2013, 12-13.

 

Konferenciaközlemények

(samen met Luk Draye) “Hebben/haben versus zijn/sein in drieledige werkwoordsgroepen in het Duits en het Nederlands”, in: Nederlands tussen Duits en Engels; handelingen van de workshop op 30 september en 1 oktober 2005 aan de Freie Universität Berlin, ed. Matthias Hüning, Ulrike Vogl, Ton van der Wouden en Arie Verhagen, Leiden 2006, 229-242.

(samen met Freek Van de Velde) “Het voorzetsel diachronisch”, in Neerlandistische ontmoetingen; trefpunt Wroclaw, ed. Irena Barbara Kalla & Bozena Czarnecka, Wroclaw 2008, 54-62.

“Herstel van het taallandschap; opkomst en (vooral) neergang van de Renaissance-visie op taal”, in Praagse Perspectieven 5, ed. Z. Hrncirova e.a., Praag 2008, 11-20.

“Op de hoogte”, in: Voor Magda; artikelen voor Magda Devos bij haar afscheid van de Universiteit Gent, ed. Johan de Caluwe & Jacques Van Keymeulen, Gent 2010, 659-668.

Recenziók

Koelmans L., Het Nederlands van Michiel de Ruyter; morfologie, woordvorming, syntaxis, Assen 2001: Leuvense Bijdragen 92 (2003), 261-263

Philippa M., F. Debrabandere & A. Quak, Etymologisch Woordenboek van het Nederlands deel I (A/E), Amsterdam 2003, in: Neerlandia/ Nederlands van Nu 52 (2004), 27-29.

Marijke Mooijaart en Marijke van der Wal, Nederlands van Middeleeuwen tot Gouden Eeuw (Nijmegen 2008, Spiegel der Letteren 51 (2009), 266-267.

Matthias Hüning, Ulrike Vogl & Olivier Moliner (eds.), Standard languages and multilingualism in European history (2012) in: Internationale Neerlandistiek 51 (2013), 180-183

Syntax of Dutch (ed. Hans broekhuis e.a.):Engelstalige syntaxis van het Nederlands” in:Neerlandia/Nederlands van nu 117 (2013), 44-45.

 

Nyilvános megjelenések

“Talen bestaan niet”, lezing Leuvense Stand-up University, Leuven 16 februari 2007.

-- “Vaste werkwoordelijke verbindingen”, lezing Congres SAVN, Durban 17 juli 2007.

-- “Herstel van het taallandschap; opkomst en (vooral: neergang van de Renaissance-visie op taal”, lezing op het Regionaal Colloquium Neerlandicum ter gelegenheid van het jubileum van 85 jaar neerlandistiek in Praag, Praag 21 september 2007.

-- “Een wisseling van taalcultuur”, lezing Congres Onze Taal, Utrecht 8 december 2007.

-- “De digitale Statenvertaling 1637”, lezing bij de officiële in gebruik neming van de gedigitaliseerde tekst van de Statenvertaling, Trippenhuis KNAW Amsterdam 22 mei 2008.

-- “Naar een nieuwe taalcultuur”, openingslezing NT2-conferentie Blankenberge 23 mei 2008.

-- “Het einde van de taalcultuur van de Renaissance”, Congres “De Tuin der Talen”, Antwerpen 19 september 2008.

-- Discussiepanel in “Het andere boek”, Antwerpen 4 oktober 2008.

-- “Over de maakbaarheid van taal”, Congres Nederlands in hoger onderwijs en wetenschap, Brussel 10 oktober 2008.

-- “Het einde van de standaardtaal”, vertalersbijeenkomst Europese Unie, Evere 4 december 2008.

-- “Het veranderlijke voorzetsel”, lezing Jaarlijks colloquium Ver. van Oudgermanisten, Utrecht 16 mei 2009.

-- interview en uiteenzetting Institut néerlandais, Parijs 26 juni 2009.

-- “Het einde van de standaardtaal: ook in Vlaanderen?”, KANTLcolloquium

“Belgisch-Nederlands in het spanningsveld tussen Verkavelingsvlaams en standaardtaal”, Gent donderdag 29 april 2010.

-- Laudatio voor het Genootschap Onze Taal, ter gelegenheid van de Visser-Neerlandiaprijs die het ANV toekent (Taaldag VRT, Brussel 19 oktober 2010).

“Standaardtaal” lezing “Studiedag Taal” van de Sociale Hogeschool Heverlee, 31 januari 2011.

“Standaardtalen en taalcultuur”, Publiekssymposium ‘Gespleten tongen in de Lage Landen’ Leiden 12 november 2011.

-- “Vaste verbindingen in Europese talen”. Lezing Colloquium IVN, Antwerpen, 30 augustus 2012.

-- “Veranderingen in het hedendaagse Nederlands”, gastlezing zomerschool Zeist 1 augustus 2013.

-- “Vaste verbindingen in Europese talen”, voordracht onderzoeksmarkt ANBF, Namen 29 november 2013.

-- Lezing “The rise and fall of a European language culture”, colloquium “Beyond the Tyranny of Writing”, Luxemburg, 28 mei 2014.

-- “Lekenmeningen”, 28ste Conferentie HSN, Brugge 15 november 2014.

 

Onze Taal publikációk

-- “Waarom een prijs? De toegenomen aandacht voor taalkundige popularisering”, Onze Taal 76 (2007), 54-56.

-- “Niet van deze tijd; waarom een ‘Académie néerlandaise’ geen goed idee is”, Onze Taal 77 (2008), 123-125.

-- “Afscheid tegen wil en dank; de toekomst van het handschriftonderwijs”, Onze Taal 78 (2009), 58-60.

-- “Aldus de mensen, incluis mij”, Onze Taal 81 (2012), 276-278.

 Joop van der Horst

Title: PhD
Gender: m
Year of Birth: 1949
Place of Birth (Country):
Email-address(es):Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Office Phone Number: +361 2676869

Doctoral Studies
Year of Doctoral Defence (PhD / CSc): 1986
Discipline: Linguistics
Title of Thesis: Historische grammatica en taaltekens
Issuing Institution: University of Amsterdam

MA Studies
Year of Obtaining the MA Degree:1975
Discipline(s): Dutch Literature and Lingiustics
Issuing Institution: University of Leiden

Further Studies and Qualifications

Institution Qualification Year of Obtaining the Qualification
     
     
     

Employment
Current Employer: Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary
Faculty: Faculty of Humanities
Institute: Institute of German and Netherlandic Studies
Department: Department of Netherlandic Studies
Current Position(s): associate professor

Previous Employer: KU Leuven (Belgium)
Previous Position Held: professor

Other Previous Employers: University of Amsterdam
Other Previous Positions Held:


Areas of Research and Teaching
historical linguistics (grammaticalization, collocations, language changes)

descriptive linguistics (syntax, morphology)

sociolinguistics

Membership in Research Groups and Projects


Educational Functions, Curriculum Development and Other
Teaching-Related Activities

Period Function or Activity
   

Language Skills

Language Level and Kind of Proficiency
Dutch mothertongue
English C1
French B2
German C1
Latin B2

Honours, Distinctions, and Prizes

Name of Distinction Issuing Institution Year of Issuing
LOT-Award    
Onze Taal-Prize Onze Taal Genootschap  
     

Membership in Academic Societies

Name of Organization Function (if any)
IVN Internationale Vereniging Neerlandici  
   
   
   

Guest Professorships and Research Fellowships in Foreign
Institutions

Period Institution Activities
2007 Free University Berlin Visiting Professor
2008 Maastricht University Visiting Professor
2009 Köln University Visiting Professor
2010 Münster University Visiting Professor
2011 Wroclav University Visiting Professor

Promotorship in Doctoral Studies

Name of
Doctoral Student,
Institution
Research Topic / Title of Dissertation Year of Defence
(if applicable)
Van de Velde, Freek De syntactische bouw van de nederlandse nominale constituent 2007
Schonenboom, Judith Analyse, norm en gebruik als factoren van taalverandering 2000
Cappelle, Bert Particle Patterns in English 2005
     

Opponentship in Doctoral Defences

Name of
Doctoral Student,
Institution
Title of Dissertation Year of Defence
Coussé, Evie Gent University Motivaties voor volgordevariaties 2008
Belemans, Rob Van (Limburgse) dialecten naar Europees erkende streektaal 2009
Karpinski, Jacek Wroclawi Egyetem Syntaxis van de nominale woordgroepen in Nederlandse en Poolse formulieren 2010
Neels, Rinaldo Leuveni Egyetem De nakende taaldood van het Wymysojer in Wilamowice, een Germaans taaleiland in Zuid-Polen. 2012

 

List of Publications

Monographs

Kleine Middelnederlandse Syntaxis, Amsterdam 1981, 2e druk 1989, 3e druk 1989, 4e druk 1994.

* (samen met E.A. Binnerts:) Jan Klaassen op herhaling. Een andere kijk op grammatica, Amsterdam 1984.

* Historische Grammatica en Taaltekens, dissertatie, Alblasserdam 1986.

* Korte geschiedenis van de Nederlandse taal, Den Haag 1989; 2e druk idem 1989, 3e druk 1992, 4e druk 2000.

* Analytische Taalkunde, uitg. M. Nijhoff, Groningen 1995.

* Het gezegde & Co.; beschouwingen over taal en zo, uitg. Sdu, Den Haag 1995.

*[samen met H.C. van der Horst] Geschiedenis van het Nederlands in de twintigste eeuw, Den Haag/Antwerpen 1999.

* [samen met A. Quak] Inleiding Oudnederlands, Leuven 2002.

* Het einde van de standaardtaal; een wisseling van Europese taalcultuur, Meulenhoff Amsterdam 2008.

* Geschiedenis van de Nederlandse Syntaxis (2 dln.), UPL Leuven 2008.

* Met oog op morgen; opstellen over taal, taalverandering en standaardtaal, Leuven 2010.

* Taal op drift; lange-termijnontwikkelingen in taal en samenleving, Amsterdam 2013.

Articles in Academic Reviews (Printed and Electronic)

-- (Samen met Freek Van de Velde) "Zo vreemd een groep", Taal en Tongval (2002-2003), 237-250.

-- Schreef J.B.C. Verlooy echt zo gebrekkig? Het 19de/20ste-eeuwse beeld van de 18de eeuw getoetst, Versl. Meded. Kon. Ak. Taal- en Letk. 114 (2004), 71- 82.

-- Want en wegens in: Taal in verandering; artikelen aangeboden aan Arjan van Leuvensteijn, eds. Saskia Daalder, Theo Janssen en Jan Noordegraaf, Amsterdam/Münster 2004, 17-22.

-- Progressief aan het + infinitief, in: Gehugdic sis samnungun thinro; liber amicorum W.J.J. Pijnenburg, ed. Arend Quak & Tanneke Schoonheim, z.p. 2005, 131-140.

-- (samen met Luk Draye) Hebben/haben versus zijn/sein in drieledige werkwoordsgroepen in het Duits en het Nederlands, in: Nederlands tussen Duits en Engels; handelingen van de workshop op 30 september en 1 oktober 2005 aan de Freie Universität Berlin, ed. Matthias Hüning, Ulrike Vogl, Ton van der Wouden en Arie Verhagen, Leiden 2006, 229-242.

-- Oudnederlands en de positie van het werkwoord in: >Twai tigjus jere=; jubileumnummer van het Mededelingenblad van de Vereniging van Oudgermanisten, red. Carole Post van der Linde & Lars van Wezel, Amsterdam 2007, 55-66.

-- “Grammaticale veranderingen: vaste verbindingen als nieuwe golf”, Over Taal 50 (2011), 48-50.

-- “De erfenis van De Saussure”, Karakter afl. 42, 2013, 12-13.

Conference Proceedings (Printed and Electronic)

(samen met Luk Draye) “Hebben/haben versus zijn/sein in drieledige werkwoordsgroepen in het Duits en het Nederlands”, in: Nederlands tussen Duits en Engels; handelingen van de workshop op 30 september en 1 oktober 2005 aan de Freie Universität Berlin, ed. Matthias Hüning, Ulrike Vogl, Ton van der Wouden en Arie Verhagen, Leiden 2006, 229-242.

(samen met Freek Van de Velde) “Het voorzetsel diachronisch”, in Neerlandistische ontmoetingen; trefpunt Wroclaw, ed. Irena Barbara Kalla & Bozena Czarnecka, Wroclaw 2008, 54-62.

“Herstel van het taallandschap; opkomst en (vooral) neergang van de Renaissance-visie op taal”, in Praagse Perspectieven 5, ed. Z. Hrncirova e.a., Praag 2008, 11-20.

“Op de hoogte”, in: Voor Magda; artikelen voor Magda Devos bij haar afscheid van de Universiteit Gent, ed. Johan de Caluwe & Jacques Van Keymeulen, Gent 2010, 659-668.

Book Reviews

Koelmans L., Het Nederlands van Michiel de Ruyter; morfologie, woordvorming, syntaxis, Assen 2001: Leuvense Bijdragen 92 (2003), 261-263

Philippa M., F. Debrabandere & A. Quak, Etymologisch Woordenboek van het Nederlands deel I (A/E), Amsterdam 2003, in: Neerlandia/ Nederlands van Nu 52 (2004), 27-29.

Marijke Mooijaart en Marijke van der Wal, Nederlands van Middeleeuwen tot Gouden Eeuw (Nijmegen 2008, Spiegel der Letteren 51 (2009), 266-267.

Matthias Hüning, Ulrike Vogl & Olivier Moliner (eds.), Standard languages and multilingualism in European history (2012) in: Internationale Neerlandistiek 51 (2013), 180-183

Syntax of Dutch (ed. Hans broekhuis e.a.):Engelstalige syntaxis van het Nederlands” in:Neerlandia/Nederlands van nu 117 (2013), 44-45.

Academic and public Appearances (Live and Electronic)

“Talen bestaan niet”, lezing Leuvense Stand-up University, Leuven 16 februari 2007.

-- “Vaste werkwoordelijke verbindingen”, lezing Congres SAVN, Durban 17 juli 2007.

-- “Herstel van het taallandschap; opkomst en (vooral: neergang van de Renaissance-visie op taal”, lezing op het Regionaal Colloquium Neerlandicum ter gelegenheid van het jubileum van 85 jaar neerlandistiek in Praag, Praag 21 september 2007.

-- “Een wisseling van taalcultuur”, lezing Congres Onze Taal, Utrecht 8 december 2007.

-- “De digitale Statenvertaling 1637”, lezing bij de officiële in gebruik neming van de gedigitaliseerde tekst van de Statenvertaling, Trippenhuis KNAW Amsterdam 22 mei 2008.

-- “Naar een nieuwe taalcultuur”, openingslezing NT2-conferentie Blankenberge 23 mei 2008.

-- “Het einde van de taalcultuur van de Renaissance”, Congres “De Tuin der Talen”, Antwerpen 19 september 2008.

-- Discussiepanel in “Het andere boek”, Antwerpen 4 oktober 2008.

-- “Over de maakbaarheid van taal”, Congres Nederlands in hoger onderwijs en wetenschap, Brussel 10 oktober 2008.

-- “Het einde van de standaardtaal”, vertalersbijeenkomst Europese Unie, Evere 4 december 2008.

-- “Het veranderlijke voorzetsel”, lezing Jaarlijks colloquium Ver. van Oudgermanisten, Utrecht 16 mei 2009.

-- interview en uiteenzetting Institut néerlandais, Parijs 26 juni 2009.

-- “Het einde van de standaardtaal: ook in Vlaanderen?”, KANTLcolloquium

“Belgisch-Nederlands in het spanningsveld tussen Verkavelingsvlaams en standaardtaal”, Gent donderdag 29 april 2010.

-- Laudatio voor het Genootschap Onze Taal, ter gelegenheid van de Visser-Neerlandiaprijs die het ANV toekent (Taaldag VRT, Brussel 19 oktober 2010).

“Standaardtaal” lezing “Studiedag Taal” van de Sociale Hogeschool Heverlee, 31 januari 2011.

“Standaardtalen en taalcultuur”, Publiekssymposium ‘Gespleten tongen in de Lage Landen’ Leiden 12 november 2011.

-- “Vaste verbindingen in Europese talen”. Lezing Colloquium IVN, Antwerpen, 30 augustus 2012.

-- “Veranderingen in het hedendaagse Nederlands”, gastlezing zomerschool Zeist 1 augustus 2013.

-- “Vaste verbindingen in Europese talen”, voordracht onderzoeksmarkt ANBF, Namen 29 november 2013.

-- Lezing “The rise and fall of a European language culture”, colloquium “Beyond the Tyranny of Writing”, Luxemburg, 28 mei 2014.

-- “Lekenmeningen”, 28ste Conferentie HSN, Brugge 15 november 2014.

Onze Taal publications

“Waarom een prijs? De toegenomen aandacht voor taalkundige popularisering”, Onze Taal 76 (2007), 54-56.

-- “Niet van deze tijd; waarom een ‘Académie néerlandaise’ geen goed idee is”, Onze Taal 77 (2008), 123-125.

-- “Afscheid tegen wil en dank; de toekomst van het handschriftonderwijs”, Onze Taal 78 (2009), 58-60.

-- “Aldus de mensen, incluis mij”, Onze Taal 81 (2012), 276-278.

 

Következő események


Összes esemény

Nyelvvizsgaközpont

Sport a Károlin

Sport a Károlin

Napi biztatás

 

Youtube