Készült: 2016. február 16.

Képi kifejezéspszichológiai szaktanácsadó szakirányú továbbképzés
Akkreditációs szám: OH-FHF/263-3/2008

Jelentkezési határidő: 2017. december 15.

A szak olyan szakembereket képez, akik a képi kifejezés pszichológiája és pszichopatológiája, pszichológiai képelemzés, rajzvizsgálat és művészetterápia területén egyetemi színvonalú, nemzetközi szinten is naprakész ismeretekkel rendelkeznek, amelyeket a gyakorlatban hasznosítanak az alapdiplomának megfelelő kompetenciakörben. Célja: egyetemi színvonalú, tudományosan megalapozott képzés biztosítása már diplomával rendelkező szakemberek számára.

A továbbképzést sikeresen elvégzők oklevelet kapnak, amelyben (az eddigi diplomájuk megnevezése mellett) szerepel: képi kifejezéspszichológiai szaktanácsadó.

A képzési idő 4 félév, 120 kredit (360 kontaktóra). A képzés kétévente indul (legközelebb 2018 februárban), a kontaktórák félévente 5-6 alkalommal, péntek délután és szombati napokon lesznek.

Kiemelt tantárgyak: formai-szerkezeti rajzelemze´s, szi´npszicholo´gia, klasszikus rajztesztek 1-2, dinamikus rajzvizsga´lat, specifikus ko´rke´pek ke´pi kifejeződe´se, specia´lis rajztesztek 1-2, gyermekrajzok elemze´si mo´dszerei, hagyoma´nyos e´s specia´lis csala´drajzok, nonfigurati´v alkota´sok e´s firkatesztek.

A hallgatóknak a levelező hallgatói jogviszony révén diákigazolvány jár.

A képzés helye
Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar
Pszichológiai Intézet
1037 Budapest, Bécsi út 324., V. ép.

Szakvezető
Prof. Dr. Vass Zoltán (elérhetőség: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.,www.zoltanvass.hu)

Az oklevél megszerzéséhez a tantárgyi követelmények teljesítése, köztük 120 órás önismereti célú, képelemzési területen (például művészetterápia) végzett csoportmunka teljesítése szükséges (utóbbi alól mentesül, aki minősített csoportvezető irányításával 120 óra önismereti csoportmunkát korábban már elvégzett), valamint záródolgozat készítése és vizsgabizottság előtti megvédése.
Végzettség szintje: szakirányú egyetemi továbbképzés, amely az alapképzésben szerzett oklevél szintjétől függően egyetemi vagy főiskolai.
A képzés önköltséges: 120 000 Ft/félév.
Ezen felül az önismereti csoport díja 1000-1200 Ft + ÁFA /óra.

Tantárgyak
Főbb ismeretkörök: (1) pszichológiai alapozó tantárgyak, (2) képi kifejezéspszichológiai alapozó tantárgyak, (3) speciális kifejezéspszichológiai tantárgyak, mint például a színpszichológia, klasszikus és speciális rajztesztek, dinamikus rajzvizsgálat, gyermekrajzok, hagyományos és speciális családrajzok, nonfiguratív alkotások pszichológiai elemzése.

Jelentkezési előfeltételek
1. Legalább alapképzésben (illetve a korábbi képzési rendszerben főiskolai szintű képzésben) szerzett végzettség és szakképzettség.

2. Felvételi beszélgetés, amely a jelentkező érdeklődési körére, motivációjára, szemléleti irányultságára, szakterületi tájékozottságára és gyakorlati tapasztalataira irányul.

A jelentkezés módja
Tóth Nikoletta oktatásszervezőnél
e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
tel.: 06-1-430-2342.
Postacím: Tóth Nikoletta, 1037 Budapest, Bécsi út 324., V. épület

A képi kifejezéspszichológiai szakirányú továbbképzés felvételi időpontja: 2018. január hónap
A képzés kezdete: 2018. február hónap

A jelentkezéshez az alábbi dokumentumokat kell csatolni:
1. kitöltött jelentkezési lap
2. fényképpel ellátott önéletrajz, amely kitér az önismereti tapasztalatok bemutatására is;
3. megszerzett diploma, oklevél másolata.


vagy elektronikus úton: http://www.kre.hu/btkfelveteli


A kifejezéspszichológiai szaktanácsadó tevékenységének ismertetése
A kifejezéspszichológiai ismeretekkel rendelkező szakember minden olyan területen, szervezetben, intézményben, létesítményben működhet, ahol nevelés, fejlesztés, képzés, újranevelés, korrekció, gyógyítás és rehabilitáció tevékenysége folyik, és ezek során a szakemberek humán intervenciókat használnak fel munkájukban.

Kiemelt fontosságú a képzés a pedagógus, pszichológus, fejlesztő pedagógus, családgondozó pedagógus, gyógypedagógus, logopédus, gyermekorvos, gyermekpszichiáter, szociálpedagógus, lelkész, művészetpedagógus, konduktor, diplomás egészségügyi szakdolgozó, diplomás szociális munkás szakemberek számára, akik általános iskolákban, óvodákban, a gyermekvédelemben, az egészségnevelés és mentálhigiéné területén dolgoznak.

A hasznosítási területhez tartoznak a gyermekpszichológiai és pedagógiai szolgáltatást nyújtó intézmények, a komplex szakszolgálati intézetek, a gyermek- és ifjúságvédelmi hatóságok, a pedagógiai központok, logopédiai szakszolgálatok és beszédjavító intézetek, korai fejlesztő központok, a pályaválasztási tanácsadók, családsegítő központok, családvédelmi és mentálhigiénés szolgálatok, humán szolgáltató központok, gyermekjóléti szolgálatok, pedagógiai szakszolgálati központok, gyógypedagógiai intézmények (fejlesztés és prevenció), a nevelési tanácsadók országos hálózata, a Tanulási Képességeket Vizsgáló Szakértői Bizottságok, az utazó gyógypedagógiai szakszolgálatok, a regionális családsegítő központok, szociális gondozási központok, valamint azok az intézmények, ahol kollégiumi és gyermekotthoni nevelés, művészeti nevelés, napközis és tanulószobai foglalkozás történik. A felnőttekkel foglalkozó szakembereket felvevő intézmények közé tartoznak a pszichiátriai intézmények és gondozók, a rehabilitációs intézmények, a szenvedélybetegek terápiás intézményei, gyógypedagógiai intézmények, a testi és szellemi fogyatékos ifjúsági és felnőtt intézmények, valamint a geriátriai intézmények.

A kifejezéspszichológiai ismeretek hasznosíthatók gyerekeknél primer, illetve szekunder prevenciós és szűrővizsgálati céllal magatartási és beilleszkedési problémák (megváltozott viselkedés, túlzott visszahúzódás, közösségi szabályok figyelmen kívül hagyása, kapcsolati nehézségek stb.) esetében, az érzelmi-indulati élet zavarai esetében (fokozott érzékenység, nyugtalanság, agresszivitás, ideges eredetű beszédzavar, neurotikus tünetek stb.), tanulási és teljesítményzavarok esetén, ha a gyermek teljesítménye képességei alatt marad (írás- és olvasászavar, figyelemzavar, tanulási kedv hiánya stb.), valamint az iskolaérettség megállapításával kapcsolatos kérdésekben.

 

Következő események


Összes esemény

Nyelvvizsgaközpont

Sport a Károlin

Sport a Károlin

Youtube