Készült: 2016-02-15
Módosítás: 2019-06-07

Kiss Paszkál

Cím: PhD
Nem: férfi
Születési év: 1970
Születési hely: Magyarország
Email-cím(ek):
Hivatali telefonszám: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Doktori tanulmányok
Doktori (PhD) védés éve: 2004
Tudományág: Pszichológia
Disszertáció címe: Between East and West: Hungarians Perceiving Other Nations and Europe
Oklevelet kiállító intézmény: European Ph.D. on Social Representation and Comunication

MA-tanulmányok
MA-fokozat megszerzésének éve: 1996
Tudományág(ak): Pszichológia
Oklevelet kiállító intézmény: Eötvös Loránd Tudományegyetem

Egyéb tanulmányok és képesítések

Intézmény Képesítés Év
     
     
   

 

 

 

 

 

 

Munkatapasztalat
Jelenlegi munkaadó: Károli Gáspár Református Egyetem
Kar: Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar
Intézet: Pszichológiai Intézet
Tanszék: Szociálpszichológiai Tanszék
Beosztás: egyetemi docens

Korábbi munkaadó: Eötvös Loránd Tudományegyetem
Beosztás: egyetemi docens

Egyéb korábbi munkaadó:
Beosztás:


Kutatási és oktatási szakterületek
Társadalmi identitás és társadalmi reprezentáció, implicit és explicit politikai megismerés, pártidentifikáció és függetlenség, nemzeti identitás, nemzetközi mobilitás és nemzetközi viszonyok, munkamotiváció és szervezeti viselkedés.

Tudományos kutatócsoportban vagy projektben való részvétel
2010-2012: Csoportközi viszonyok, európai és nemzeti identitás (témavezető) “Az élethosszig tartó tanulás társadalmi folyamatainak viselkedési- és idegtudományi háttere” alprojektben, amely az Európai léptekkel a tudásért, ELTE kutatóegyetemi pályázat része (TÁMOP 4.2.1./B-09/1/KMR-2010-0003).

2004-2007 A Versengés a szervezeti kultúrában: nemzeti jelleg és nemzetközi találkozás (témavezető) A versenyképesség egyéni, társadalmi és intézmények feltételei c. kutatási program része (projekt vezetője: Fülöp Márta, NKFP-5/049/04).

2001-2004: A EURONAT c. nemzetközi kutatási program (Európa és a nemzet reprezentációja a jelenlegi és a jövőbeni tagállamokban: média, elit és civil társadalom, HPSE-CT2001-00044) (magyar kutatócsoport koordinátora)

Oktatásszervezés, tudományszervezés

Időszak Funkció vagy tevékenység
2006 Kiss P., Szabó M., Ujhelyi A., Berkics M: Kutatásmódszertan: szociálpszichológia (elektronikus tananyag). http://mek.oszk.hu/05500/05588/ (2009. március 7.)
2006 A társas élet tudományos vizsgálata. In Oláh Attila (szerk.) Bevezetés a pszichológiába. HEFOP-tankönyv (elektronikus tananyag).
2004 Vélemény, véleményformálás: attitűdök szerepe a nevelésben. N. Kollár K. és Szabó É. (szerk.) Pszichológia pedagógusoknak. Budapest: Osiris Kiadó. 368-394.
1999 A társas megismerés (távoktatási tananyag). Budapest: BME Távoktatási Központ.
   

 

Nyelvtudás

Nyelv Nyelvtudás szintje és fajtája
Angol Középfokú nyelvvizsga szakfordítói gyakorlattal.
Francia DELF A4
   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

Díjak és kitüntetések

Díj vagy kitüntetés neve Kiadó intézmény Elnyerés éve
Pro Universitate Emlékérem ELTE 2011
     
     

 

 

 

 

 

Tagság tudományos társaságokban

Szervezet neve Betöltött funkció
Magyar Pszichológia Társaság szociálpszichológiai szekció elnöke
European Association of Social Psychology  
International Society of Political Psychology  
   

 

 

 

 

 

 

 

Vendégoktatás és kutatóutak külföldi intézményekben

Időszak Intézmény Tevékenység
2010. július La Sapienza University, Róma ERASMUS oktatói csere (tanítási és kutatási együttműködés)
2013 szeptember Limerick University ERASMUS oktatói csere (tanítási és kutatási együttműködés)
2014 szeptember Limerick University ERASMUS oktatói csere (tanítási és kutatási együttműködés)
     
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doktori témavezetések

Doktori hallgató neve,
intézmény
Kutatási téma / Disszertáció címe Védés éve
Dombi Annamária,
ELTE
A diplom és a szakmai siker reprezentációja  
Koltói Lilla,
ELTE
Tanítók észlelt kompetenciája és szakmai szocializációja  
Lerner Nikolett,
ELTE
Általános kompetenciák fejlesztése a felsőoktatásban  
Orbók Zita,
ELTE
Vezetés és morális kérdések szervezetben  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opponencia doktori védéseken

Doktori hallgató neve,
intézmény
Kutatási téma / Disszertáció címe Védés éve
Sándor Mónika,
ELTE
A versengés, a győzelem és a vesztés fogalma kisiskolás korban 2010
Kende Judit,
ELTE
Peer impact on the development of intergroup attitudes: a contextualised multi-method analysis 2014
Hadarics Márton,
ELTE
A társadalmi egyenlőséggel kapcsolatos attitűdök Nyugat- és Kelet-Európában: Motivációs alapok és viselkedéses következmények 2015
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publikációk

MTMT

 

Kiss Paszkál

Title: PhD
Gender: M
Year of Birth: 1970
Place of Birth (Country): Hungary
Email-address(es): Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Office Phone Number:

Doctoral Studies
Year of Doctoral Defence (PhD / CSc): 2004
Discipline: Psychology
Title of Thesis: Between East and West: Hungarians Perceiving Other Nations and Europe
Issuing Institution: European Ph.D. on Social Representation and Comunication

MA Studies
Year of Obtaining the MA Degree: 1996
Discipline(s): Psychology
Issuing Institution: Eötvös Loránd University

Further Studies and Qualifications

Institution Qualification Year of Obtaining the Qualification
     
     
     

Employment
Current Employer: Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary
Faculty: Faculty of Humanities
Institute: Institute of Psychology
Department: Social Psychology
Current Position(s): associate professor

Previous Employer: Eötvös Loránd University
Previous Position Held: associate professor

Other Previous Employers:
Other Previous Positions Held:


Areas of Research and Teaching

Social identity and social representations, implicit and explicit political cognition, party identification and indeprendence, national identity, international mobility, and international relations, work motivations and organizational behavior.

Membership in Research Groups and Projects
2010-2012: Csoportközi viszonyok, európai és nemzeti identitás (témavezető) [Intergroup relations, European and national identity] In. “Az élethosszig tartó tanulás társadalmi folyamatainak viselkedési- és idegtudományi háttere” alprojektben, amely az Európai léptekkel a tudásért, ELTE kutatóegyetemi pályázat része (TÁMOP 4.2.1./B-09/1/KMR-2010-0003).

2004-2007 A Versengés a szervezeti kultúrában: nemzeti jelleg és nemzetközi találkozás (témavezető) [Competition in organizational culture: national differences and international encounters] A versenyképesség egyéni, társadalmi és intézmények feltételei c. kutatási program része (projekt vezetője: Fülöp Márta, NKFP-5/049/04).

2001-2004: A EURONAT international research project (Representations of Europe and the nation in present and future member states: media, elite and civic organizations, HPSE-CT2001-00044) (magyar kutatócsoport koordinátora)

Educational Functions, Curriculum Development and Other
Teaching-Related Activities

Period Function or Activity
2006 Kiss P., Szabó M., Ujhelyi A., Berkics M: Kutatásmódszertan: szociálpszichológia (elektronikus tananyag) [Research Methods in Social Psychology]. http://mek.oszk.hu/05500/05588/
2006 A társas élet tudományos vizsgálata. [Scientific investigation of social life], In Oláh Attila (szerk.) Bevezetés a pszichológiába. [Introduction to Psychology], HEFOP-tankönyv (elektronikus tananyag).
2004 Vélemény, véleményformálás: attitűdök szerepe a nevelésben. [Role of opinions, opinon change, and attitudes in Education] N. Kollár K. és Szabó É. (szerk.) Pszichológia pedagógusoknak. [Psychology for Teachers]Budapest: Osiris Kiadó. 368-394.
1999 A társas megismerés (távoktatási tananyag) [Social cognition (distance learning material)]. Budapest: BME Távoktatási Központ.
   

Language Skills

Language Level and Kind of Proficiency
English Fluent oral and written communication with translation experience to Hungarian.
French Good understanding and reading, fair speaking and writing skills.
   
   
   

Honours, Distinctions, and Prizes

Name of Distinction Issuing Institution Year of Issuing
Pro Universitate Prize ELTE 2011
     
     

Membership in Academic Societies

Name of Organization Function (if any)
Hungarian Psychological Association chair of the Social Psychology Section
European Association of Social Psychology  
International Society of Political Psychology  
   

Guest Professorships and Research Fellowships in Foreign
Institutions

Period Institution Activities
July 2010 La Sapienza University, Rome ERASMUS staff exchange (teaching, research)
Sept. 2013 Limerick University ERASMUS staff exchange (teaching, research)
Sept. 2014 Limerick University ERASMUS staff exchange (teaching, research)
     
     

Promotorship in Doctoral Studies

Name of
Doctoral Student,
Institution
Research Topic / Title of Dissertation Year of Defence
(if applicable)
Dombi, Annamária,
ELTE
Representation of university degree and professional success  
Koltói, Lilla,
ELTE
Perceived Competences in teacher training  
Lerner, Nikolett,
ELTE
Employability and developing general skills in higher education  
Orbók, Zita,
ELTE
Leadership and questions of moral integrity in organizations  

Opponentship in Doctoral Defences

Name of
Doctoral Student,
Institution
Title of Dissertation Year of Defence
Sándor, Mónika,
ELTE
Children’s Concepts of Competition, Winning and Losing 2010
Kende, Judit,
ELTE
Peer impact on the development of intergroup attitudes: a contextualised multi-method analysis 2014
Hadarics, Márton,
ELTE
Attitudes towards social equality in Western and Eastern Europe: Motivational bases and behavioral consequencies 2015
     

 

List of Publications


MTMT

 

Következő események


Összes esemény

Nyelvvizsgaközpont

Sport a Károlin

Sport a Károlin

Napi biztatás

 

Youtube