Készült: 2016-02-15
Módosítás: 2019-06-18

Komlósi Piroska Éva

Cím: PhD
Nem: nő
Születési év: 1946
Születési hely: Magyarország
Email-cím(ek): Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Hivatali telefonszám:

Doktori tanulmányok
Doktori (PhD) védés éve: 1995.
Tudományág: pszichológia
Disszertáció címe: Kombinált családterápia
Oklevelet kiállító intézmény: ELTE

MA-tanulmányok
MA-fokozat megszerzésének éve: 1970.
Tudományág(ak): Pszichológia és orosz nyelv és irodalom
Oklevelet kiállító intézmény: ELTE

Egyéb tanulmányok és képesítések

Intézmény Képesítés Év
Orvostovábbképző Intézet Klinikai szakpszichológus 1982.
HIETE Pszichoterapeuta 2001.
     

Munkatapasztalat
Jelenlegi munkaadó: Károli Gáspár Református Egyetem
Kar: Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar
Intézet: Társadalom- és Kommunikációtudományi Intézet
Tanszék: Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék
Beosztás: Docens ( 1997 - )

Korábbi munkaadó: International Business School Budapest - Oxford
Beosztás: Vezető tanár (1991-1997 )

Egyéb korábbi munkaadó: Zsámbéki Tanítóképző Főiskola
Beosztás: Adjunktus ( 1985- 1991 )


Kutatási és oktatási szakterületek

Csoportdinamika és csoportpszichoterápia
Családdinamika és családterápia
Családi kommunikáció
Spirituális fejlődés
Kommunikáció készségfejlesztés

Tudományos kutatócsoportban vagy projektben való részvétel

World Health Organisation, (pszichológus, a Research Board tagja , Copenhagen, 1988-91)

European Group-Analytic Training Institution Network( tag, „Block-training research”,1998-2006)

FETA (Felsőoktatási Tanácsadás Egyesület)- Életmód kérdőív
(2014)

Oktatásszervezés, tudományszervezés

Időszak Funkció vagy tevékenység
1998-2000 Akkreditálás - „Kommunikáció szak” képzése a KRE BTK-n
2000 Akkrditáció - „Családkonzulens”- pedagógus továbbképző kurzus, KRE BTK
2009 Akkreditáció – „Mediáció. Konfliktuskezelő tréning tanároknak, diákoknak és szülőknek.” – pedagógus továbbképző program,k KRE BTK
2012 Akkreditáció - „Családi életre és kapcsolati kultúrára nevelés”– pedagógus továbbképző program, KRE BTK
   

Nyelvtudás

Nyelv Nyelvtudás szintje és fajtája
Angol középfokú (állami nyelvvizsga)
Orosz felsőfokú nyelvvizsga (ELTE)
Német társalgás, olvasás, írás
   
   

Díjak és kitüntetések

Díj vagy kitüntetés neve Kiadó intézmény Elnyerés éve
     
     
     

Tagság tudományos társaságokban

Szervezet neve Betöltött funkció
Magyar Pszichológiai Társaság tag
Magyar Pszichoanalitikus Egyesület tag
Magyar Csoportpszichoterápiás Egyesület tag
Magyar Családterápiás Egyesület vezetőségi tag

Vendégoktatás és kutatóutak külföldi intézményekben

Időszak Intézmény Tevékenység
2009. március Universidad Complutense MADRID Erasmus tanári mobilitás - előadás
2010. május Christelijke Hoegeschool, EDE (Hollandia) Erasmus tanári mobilitás -előadás
2012. október Vest University, TEMESVÁR Erasmus tanári mobilitás – előadás
     
     

Doktori témavezetések

Doktori hallgató neve,
intézmény
Kutatási téma / Disszertáció címe Védés éve
     
     
     
     

Opponencia doktori védéseken

Doktori hallgató neve,
intézmény
Kutatási téma / Disszertáció címe Védés éve
Szarka Miklós,
DHTK
Pasztorális munka lelkész házaspárokkal 2012
Bíró Viola,
Pécsi Tudomány Egyetem
Rizikó faktorok a kamaszkorban. 2011
Dégi Csaba,
SOTE
Pszichoszociális faktorok a daganatos
betegeknél.
2010
     
     

 

Publikációs lista

(MTMT)

 

Szerkesztett kötetek, folyóiratok

Spannraft M., Sepsi E., Bagdy E., Komlósi P., Grezsa F.:(szerk): Ki látott engem? Buda Béla 75
Károli Könyvek, L’Harmattan K. Bp. 2014. 446.o.

Komlósi Piroska (szerk): Családi életre és kapcsolati kultúrára felkészítés. Károli Könyvek, L’Harmattan K. Bp. 2014. 305.o.

Könyvfejezetek

Csoport-pszichoterápia. In.: Horti J.- Riskó Á. (szerk.); Onkopszichológia a gyakorlatban. Medicina, Bp. 2005. pp. 295-304.

Családterápiák. In.: Szőnyi G. - Füredi J. (szerk.): A pszichoterápia tankönyve. 2. átdolgozott kiadás, Medicina, 2008. pp. 348-362.

Komlósi P.- Buda B.: Családterápia és családi tanácsadás: hasonlóságok és különbségek. In.: Kulcsár É. (szerk.): Tanácsadás és pszichoterápia; ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2008. pp. 165-194.

Csoport-pszichoterápia. In.: Horti J.- Riskó Á. (szerk.): Onkopszichológia a gyakorlatban.
Medicina, Bp. 2005. 295-304.

A daganatos betegek családtagjainak pszichoszociális gondozása. In.: Horti József – Riskó Á.(szerk.): id.m. 295-304.

Mirnics Zs.- Komlósi P. et alii : A Közös Rorschach Vizsgálat családterápiás alkalmazása: kvalitatív vizasgtálat. In.: Bagdy E.- Mirnics Zs.- Vargha A.(szerk.): Egyén – pár –család. Animula, Bp. 2008. 414-444.

Családterápiák. In.: Szőnyi G. - Füredi J. (szerk.): A pszichoterápia tankönyve. 2. átdolgozott kiadás, Medicina, 2008. 348-362.o.

Komlósi P.- Buda B.: Családterápia és családi tanácsadás: hasonlóságok és különbségek. In.: Kulcsár É. (szerk.): Tanácsadás és pszichoterápia; ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2008. pp. 165-194.

Komlósi P.: A család – változások folyamata. In: Gutman Bea (szerk.): Családi boldogság, családi pokol? Jaffa Kiadó, Bp. Mesterkurzus. 2009. 71-96.o.

Hortobányiné dr. Nagy Ágnes – Dr. Komlósi Piroska: Hogyan lehet hatékonyan segíteni a NAT-ban kiemelt fejlesztési területként szereplő „Családi életre nevelés és a társas kapcsolati kultúra fejlesztése” témakör oktatását. Új Pedagógiai Szemle,2011/1-5. 86-91.

Komlósi P.: Üzenet lányainknak és fiainknak. In.: Bíró Szilveszter et alii (szerk.): Josephinum. 10 éves lettem…. Jubileumi évkönyv. Josephinum Kollégium és Szakkolégium, Piliscsaba, 2012. 25-27.o.

Komlósi P.: „Magam is megtapasztaltam, hogy de jó dolog tudni..!” In.: Spannraft et alii.(szerk): Ki látott engem? Buda Béla 75 Károli Könyvek, L’Harmattan K. Bp. 2014. 64-71.o

Komlósi Piroska – Pécsi Rita: A család működéséről. In.: Komlósi P. (szerk).: Családi életre és kapcsolati kultúrára felkészítés. Károli Könyvek, L’Harmattan K. Bp. 2014. 79-107.

Komlósi Piroska : Változások és veszteségek kezelése. In.: Komlósi P.(szerk): Családi életre és kapcsolati kultúrára felkészítés. Károli Könyvek, L’Harmattan K. Bp. 2014. 171-202.

Cikkek tudományos folyóiratokban

Komlósi P.: Die Entwicklung der Gruppenanalyse in Ungarn. Gruppenanalyse, Mattes Verlag, Heidelberg, 2002. Vol. 34. No.2. 168-175.

Komlósi P.: Családi szerepek – hivatásbeli szerepek. Confessio, XXVIII. 2004/3. 69-77.o.

Komlósi Piroska – Antal Mária Ildikó: A fejlődés egészsége –az egészség fejlődése. Magiszter, (Csíkszereda) I.évf. 4 szám. 2004. 33-53.

Komlósi P.: Az együttélés művészete. A párkapcsolatok nehézségei korunkban. In.: Párkapcsolat. 2005. IV. évf. I-II. szám, 19-25.

Komlósi P.: A spiritualitás képviselése a kommunikáció oktatásában. Studia Caroliensia,2008/2.84-98.

A spiritualitás képviselése a kommunikáció oktatásában. Studia Caroliensia, 2008/2. pp. 84-98.

A család – változások folyamata. In: Gutman Bea (szerk.): Családi boldogság, családi pokol? Jaffa Kiadó, Bp. Mesterkurzus. 2009. pp. 71-96.

Working on your own family. Systemic Therapy, 2010, Vol. 4-5, pp. 41-53.

Komlósi, P.:Working on your own family. Systemic Therapy, 2010, Vol.4-5.pp.41-53.

Komlósi P.:A továbbképzések szerepe a kiégés megelőzésében. Kapocs, XII. 24-28.

Konferenciaközlemények

Komlósi P.: Segítő háló a Bethesda Gyermekkórházban. A szupervízió hálót erősítő szerepe. Segítők IV. Konferenciája . Marosvásárhely, 2009. szeptember 25-29.

Komlósi P.: „Vele megelégszem…” Csillagpont, Tata, 2011. július 20-24.

Komlósi P. : „A szupervízió sajátosságai a családterápiában” Segítők VI. konferenciája, Marosvásárhely, 2012. március 25-28.

Komlósi P.: Családi drámák – játékossággal enyhítve. Segítők VII. konferenciája, Marosvásárhely, 2013. március 1-3.

Komlósi P.: Pszichoszomatikus beteg gyermek a családban. Segítők VII. konferenciája, Marosvásárhely, 2013. március 1-3.

Komlósi P.: Miért nem értjük meg egymást? Nehézségek a generációk közötti kommunikációban. Csillagpont Konferencia, Mezőtúr, 2013. augusztus 1-4.

Komlósi P. : Mit köszönhet a családterápia Buda Bélának? Magyar Családterápiás Egyesület XXIV. Vándorgyűlése, Eger, 2014. április 25-27.

Komlósi P.: A személyiség fejlődése és a spiritualitás sajátosságai az ifjúkorban. Konfi+ Konferencia, Balatonszárszó, 2014. augusztus 24-26.

Recenziók

Elke Endrass – Siegfried Kratzer: Megbetegítő hit? Kiutak a válságból. MRE Kálvin János Kiadó, Bp. 2006.158 o. (Reformátusok lapja, 2012)


Piroska Éva Komlósi

Title: PhD
Gender: F
Year of Birth: 1946
Place of Birth (Country): Hungary
Email-address(es): Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Office Phone Number:

Doctoral Studies
Year of Doctoral Defence (PhD / CSc): 1995.
Discipline: psychology
Title of Thesis: Combined Family Therapy
Issuing Institution: ELTE BTK

MA Studies
Year of Obtaining the MA Degree: 1970.
Discipline(s): psychology and russian language and literature
Issuing Institution: ELTE BTK

Further Studies and Qualifications

Institution Qualification Year of Obtaining the Qualification
Orvostovábbképző Intézet Clinical psychologist 1982.
HIETE Psychotherapist 2001.
     

Employment
Current Employer: Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary
Faculty: Faculty of Humanities
Institute: Social- and Communication Sciences
Department: Communication- and Media Sciences
Current Position(s): Associated professor (1997 - )

Previous Employer: International Business School Budapest - Oxford
Previous Position Held: Teacher ( 1991- 1997)

Other Previous Employers: Teachers Training School Zsámbék
Other Previous Positions Held: Assistant lecturer ( 1985 – 1991)


Areas of Research and Teaching

Group dynamics and group psychotherapy
Family dynamics and family therapy
Communication in family
Spiritual development
Training in communication skills

Membership in Research Groups and Projects

World Health Organisation, (psychologist member of Research Board , Copenhagen, 1988-91)

European Group-Analytic Training Institution Network(member of „Block-training research”,1998-2006

FETA (High Education Consulting Society )- Life-style survey
(2014)

Educational Functions, Curriculum Development and Other
Teaching-Related Activities

Period Function or Activity
1998-2000 Accreditation of Communication Studies at KRE BTK
2000 Accreditation of „Family Consultation”-further education program for teachers, KRE BTK
2009 Accreditation of „ Mediation. Training in conflict resolution for teachers, pupils and parents” – further education program for teachers, KRE BTK
2012 Accreditation of „ Education for family life and relational culture „ –further education program for teachers, KRE BTK
   

Language Skills

Language Level and Kind of Proficiency
Russian High level state exam (1970 )
English Medium level state exam (1995)
German Basic level
   
   

Honours, Distinctions, and Prizes

Name of Distinction Issuing Institution Year of Issuing
     
     
     

Membership in Academic Societies

Name of Organization Function (if any)
Magyar Pszichológiai Társaság member
Magyar Pszichoanalitikus Egyesület member
Magyar Csoportpszichoterápiás Egyesület member
Magyar Családterápiás Egyesület board member

Guest Professorships and Research Fellowships in Foreign
Institutions

Period Institution Activities
2009. March Universidad Complutense MADRID Erasmus teacher mobility - lecturing
2010. May Christelijke Hoegeschool, EDE (Holland) Erasmus teacher mobility - lecturing
2012. October Vest University, TIMISOARA Erasmus teacher mobility – lecturing
     
     

Promotorship in Doctoral Studies

Name of
Doctoral Student,
Institution
Research Topic / Title of Dissertation Year of Defence
(if applicable)
     
     
     
     

Opponentship in Doctoral Defences

Name of
Doctoral Student,
Institution
Title of Dissertation Year of Defence
Dégi Csaba,
SOTE
Pszichoszociális faktorok a daganatos
betegeknél.
2010
Bíró Viola,
Pécsi Tudományegyetem
Rizikó faktorok a kamaszkorban. 2011
Szarka Miklós,
DHTK
Pasztorális munka lelkész házaspárokkal 2012
     

 

List of Publications

(MTMT)

Edited Books and Journals

Spannraft M., Sepsi E., Bagdy E., Komlósi P., Grezsa F.:(szerk): Ki látott engem? Buda Béla 75
Károli Könyvek, L’Harmattan K. Bp. 2014. 446.

Komlósi Piroska (szerk): Családi életre és kapcsolati kultúrára felkészítés. Károli Könyvek, L’Harmattan K. Bp. 2014. 305.

Chapters in Books

Csoport-pszichoterápia. In.: Horti J.- Riskó Á. (szerk.); Onkopszichológia a gyakorlatban. Medicina, Bp. 2005. pp. 295-304.

Családterápiák. In.: Szőnyi G. - Füredi J. (szerk.): A pszichoterápia tankönyve. 2. átdolgozott kiadás, Medicina, 2008. pp. 348-362.

Komlósi P.- Buda B.: Családterápia és családi tanácsadás: hasonlóságok és különbségek. In.: Kulcsár É. (szerk.): Tanácsadás és pszichoterápia; ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2008. pp. 165-194.

Csoport-pszichoterápia. In.: Horti J.- Riskó Á. (szerk.): Onkopszichológia a gyakorlatban.
Medicina, Bp. 2005. 295-304.

A daganatos betegek családtagjainak pszichoszociális gondozása. In.: Horti József – Riskó Á.(szerk.): id.m. 295-304.

Mirnics Zs.- Komlósi P. et alii : A Közös Rorschach Vizsgálat családterápiás alkalmazása: kvalitatív vizasgtálat. In.: Bagdy E.- Mirnics Zs.- Vargha A.(szerk.): Egyén – pár –család. Animula, Bp. 2008. 414-444.

Családterápiák. In.: Szőnyi G. - Füredi J. (szerk.): A pszichoterápia tankönyve. 2. átdolgozott kiadás, Medicina, 2008. 348-362.

Komlósi P.- Buda B.: Családterápia és családi tanácsadás: hasonlóságok és különbségek. In.: Kulcsár É. (szerk.): Tanácsadás és pszichoterápia; ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2008. pp. 165-194.

Komlósi P.: A család – változások folyamata. In: Gutman Bea (szerk.): Családi boldogság, családi pokol? Jaffa Kiadó, Bp. Mesterkurzus. 2009. 71-96.

Hortobányiné dr. Nagy Ágnes – Dr. Komlósi Piroska: Hogyan lehet hatékonyan segíteni a NAT-ban kiemelt fejlesztési területként szereplő „Családi életre nevelés és a társas kapcsolati kultúra fejlesztése” témakör oktatását. Új Pedagógiai Szemle,2011/1-5. 86-91.

Komlósi P.: Üzenet lányainknak és fiainknak. In.: Bíró Szilveszter et alii (szerk.): Josephinum. 10 éves lettem…. Jubileumi évkönyv. Josephinum Kollégium és Szakkolégium, Piliscsaba, 2012. 25-27.

Komlósi P.: „Magam is megtapasztaltam, hogy de jó dolog tudni..!” In.: Spannraft et alii.(szerk): Ki látott engem? Buda Béla 75 Károli Könyvek, L’Harmattan K. Bp. 2014. 64-71.

Komlósi Piroska – Pécsi Rita: A család működéséről. In.: Komlósi P. (szerk).: Családi életre és kapcsolati kultúrára felkészítés. Károli Könyvek, L’Harmattan K. Bp. 2014. 79-107.

Komlósi Piroska : Változások és veszteségek kezelése. In.: Komlósi P.(szerk): Családi életre és kapcsolati kultúrára felkészítés. Károli Könyvek, L’Harmattan K. Bp. 2014. 171-202.

Komlósi P.: „Magam is megtapasztaltam, hogy de jó dolog tudni..!” In: Spannraft et alii.(szerk): Ki látott engem? Buda Béla 75. Károli Könyvek, L’Harmattan K. Bp. 2014. 64-71.

Komlósi Piroska – Pécsi Rita: A család működéséről. In: Komlósi P. (szerk).: Családi életre és kapcsolati kultúrára felkészítés. Károli Könyvek, L’Harmattan K. Bp. 2014. 79-107.

Komlósi Piroska: Változások és veszteségek kezelése. In: Komlósi P.(szerk): Családi életre és kapcsolati kultúrára felkészítés

Articles in Academic Reviews (Printed and Electronic)

Komlósi P.: Die Entwicklung der Gruppenanalyse in Ungarn. Gruppenanalyse, Mattes Verlag, Heidelberg, 2002. Vol. 34. No. 2. 168-175.

Komlósi P.: Családi szerepek – hivatásbeli szerepek. Confessio, XXVIII. 2004/3. 69-77.

Komlósi Piroska – Antal Mária Ildikó: A fejlődés egészsége –az egészség fejlődése. Magiszter, (Csíkszereda) I.évf. 4 szám. 2004. 33-53.

Komlósi P.: Az együttélés művészete. A párkapcsolatok nehézségei korunkban. In.: Párkapcsolat. 2005. IV. évf. I-II. szám, 19-25.

Komlósi P.: A spiritualitás képviselése a kommunikáció oktatásában. Studia Caroliensia,2008/2. 84-98.

A spiritualitás képviselése a kommunikáció oktatásában. Studia Caroliensia, 2008/2. pp. 84-98.

A család – változások folyamata. In: Gutman Bea (szerk.): Családi boldogság, családi pokol? Jaffa Kiadó, Bp. Mesterkurzus. 2009. pp. 71-96.

Working on your own family. Systemic Therapy, 2010, Vol. 4-5, pp. 41-53.

Komlósi, P.:Working on your own family. Systemic Therapy, 2010, Vol.4-5. pp. 41-53.

Komlósi P.:A továbbképzések szerepe a kiégés megelőzésében. Kapocs, XII. 24-28.

Conference Proceedings (Printed and Electronic)

Komlósi P.: Segítő háló a Bethesda Gyermekkórházban. A szupervízió hálót erősítő szerepe. Segítők IV. Konferenciája . Marosvásárhely, 2009. szeptember 25-29.

Komlósi P.: „Vele megelégszem…” Csillagpont, Tata, 2011. július 20-24.

Komlósi P.: „A szupervízió sajátosságai a családterápiában” Segítők VI. konferenciája, Marosvásárhely, 2012. március 25-28.

Komlósi P.: Családi drámák – játékossággal enyhítve. Segítők VII. konferenciája, Marosvásárhely, 2013. március 1-3.

Komlósi P.: Pszichoszomatikus beteg gyermek a családban. Segítők VII. konferenciája, Marosvásárhely, 2013. március 1-3.

Komlósi P.: Miért nem értjük meg egymást? Nehézségek a generációk közötti kommunikációban. Csillagpont Konferencia, Mezőtúr, 2013. augusztus 1-4.

Komlósi P.: Mit köszönhet a családterápia Buda Bélának? Magyar Családterápiás Egyesület XXIV. Vándorgyűlése, Eger, 2014. április 25-27.

Komlósi P.: A személyiség fejlődése és a spiritualitás sajátosságai az ifjúkorban. Konfi+ Konferencia, Balatonszárszó, 2014. augusztus 24-26.

Book Reviews

Elke Endrass – Siegfried Kratzer: Megbetegítő hit? Kiutak a válságból. MRE Kálvin János Kiadó, Bp. 2006.158 o. (Reformátusok lapja, 2012)

Következő események


Napi biztatás

Napi jegyzet a Kossuth-on

Egyesített Bibliaolvasó

Nyelvvizsgaközpont

Közösségi Média

Károli Podcast

Károli Podcast

Sport a Károlin

Sport a Károlin