Készült: 2016-02-16
Módosítás: 2016-08-26

A kommunikáció- és médiatudomány alapképzési szak szervezeti szakirányán végzett hallgatói különféle intézmények, szervezetek, vállalatok – nem ritkán multinacionális vállalatok - kommunikációs szakembereiként tudnak elhelyezkedni, többnyire PR vagy HR területen; sajtó, média szakirányos végzettjeink pedig a nyomtatott sajtó legkülönbözőbb orgánumaiban, az elektronikus sajtó felületein, rádiós és televíziós csatornák munkatársaiként.

A 2000 júniusában végleges akkreditációt elnyert képzési program a magas szintű etikai tartalommal és a pozitív emberi értékek hangsúlyozásával szakszerű kommunikációs oktatást kíván megvalósítani.

A 2. szemesztertől a gyakorlati készségeket elmélyítő terepmunka végigkíséri az egyetemi tanulmányokat.

A képzésben az alábbi 3 specializáció közül kötelező egyet választani:
- nemzetközi kommunikáció
- PR, marketing
- újságírás (nyomtatott, rádió, televízió, online)

Az elmúlt évek felmérései azt mutatják, hogy a nálunk végzettek a szakterületüknek megfelelő állásban tudtak elhelyezkedni. Hallgatóink a tanulmányaik alatt közvetlenül hasznosítható tudást szereznek, ezért a munkaadók örömmel fogadják diplomásainkat. A Magyar PR Szövetség által meghirdetett Az év PR szakdolgozata-díjat 2009-ben egyik hallgatónk nyerte el. A gyakorlati jártasság átadásán túl célunk az, hogy a hallgatók képzésük során képessé váljanak a kommunikáció jelenségeinek, folyamatainak, valamint intézményes és szociokulturális hátterének elemzésére, megértésére, ezek oktatására, illetve mások kommunikációs készségének fejlesztésére. Hasonlóan lényeges, hogy egyúttal képesek legyenek a kommunikációs problémák tudományos megközelítésére is.

Következő események


Összes esemény

Napi biztatás

Egyesített Bibliaolvasó

Nyelvvizsgaközpont

Közösségi Média

Sport a Károlin

Sport a Károlin