Készült: 2016-02-15
Módosítás: 2019-03-05

Korpics Márta Katalin

Cím: PhD
Nem: nő
Születési év: 1966
Születési hely: Zalaegerszeg
Email-cím(ek):Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Hivatali telefonszám: (+36)-1-483-29-36

Doktori tanulmányok
Doktori (PhD) védés éve: 2009
Tudományág: Nyelvtudomány
Disszertáció címe: A zarándoklat mint a szakrális kommunikáció egy színtere
Oklevelet kiállító intézmény: PTE BTK

MA-tanulmányok
MA-fokozat megszerzésének éve: 1989
Tudományág(ak): Irodalom, nyelvtudomány, művészettudomány, pedagógia
Oklevelet kiállító intézmény: Janus Pannonius Tudományegyetem Tanárképző Kar

Egyéb tanulmányok és képesítések

Intézmény Képesítés Év
Janus Pannonius Tudományegyetem turizmus szervező és tanár 1994
     
     

Munkatapasztalat
Jelenlegi munkaadó: Károli Gáspár Tudományegyetem
Kar: Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar
Intézet: Társadalom és Kommunikációtudományi Intézet
Tanszék: Kommunikáció-és Médiatudományi Tanszék
Beosztás: egyetemi docens

Korábbi munkaadó: Nemzeti Közszolgálati Egyetem

beosztás: projekt szakmai szakértő, tréner, gyakorlatvezető

Korábbi munkaadó: Pécsi Tudományegyetem, Oktatási Igazgatóság
Beosztás: oktatási referens

Egyéb korábbi munkaadó: Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar
Beosztás: egyetemi adjunktus

Egyéb korábbi munkaadó: Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Szociológia Tanszék
Beosztás: tudományos munkatárs

Egyéb korábbi munkaadó: Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar
Beosztás: ügyvivő szakértő

 

Kutatási és oktatási szakterületek
szakrális kommunikáció
vallás és kommunikáció
közösségkutatás
egyház és média
kommunikációs készségfejlesztés
kultúrakutatás

Tudományos kutatócsoportban vagy projektben való részvétel
Pedagógusképzést segítő hálózatok fejlesztése a Dél-Dunántúlon, szakmai koordinátor

Információ-Tudás-Érvényesülés digitális tananyag-fejlesztés, szakmai koordinátor

Vallások és egyházak az egyesült Európában, tudományos segédmunkatárs OTKA kutatás

A szakrális kommunikáció helye a kommunikáció participációs szemléletében, OTKA kutatás, kutató


Oktatásszervezés, tudományszervezés

Időszak Funkció vagy tevékenység
2012-2014 oktatási referens, elemzések, projektekben való részvétel
2010-2012 Communicatio Alumni Szervezet létrehozása
2008-2012 Szakindítási anyagok létrehozásában való részvétel
2008-2013 Konferenciák szervezése
   

Nyelvtudás

Nyelv Nyelvtudás szintje és fajtája
angol közép
német alap
   
   
   

Díjak és kitüntetések

Díj vagy kitüntetés neve Kiadó intézmény Elnyerés éve
Az év publikációja KRE BTK 2015

 

 "Együtt-másokért" emlékérem

Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesület 2013
 Az év publikációja  PTE   2010

Tagság tudományos társaságokban

Szervezet neve Betöltött funkció
Kommunikációtudományi Társaság alapító tag, alelnök
Kommunikációtudományi Társaság Szakrális szakosztály titkár
Kommunikációtudományi Társaság Alumni szakosztály koordinátor
Vallástudományi Társaság  

Vendégoktatás és kutatóutak külföldi intézményekben

Időszak Intézmény Tevékenység
     
     
     
     
     

Doktori témavezetések

Doktori hallgató neve,
intézmény
Kutatási téma / Disszertáció címe Védés éve
     
     
     
     

Opponencia doktori védéseken

Doktori hallgató neve,
intézmény
Kutatási téma / Disszertáció címe Védés éve
 Huszár Orsolya  Az elvonulás mint kommunikációs színtér  2018
     
     
     

 

Publikációs lista

MTMT)

Monográfiák

A szakrális kommunikáció színterei: A zarándoklat. Budapest, Typotex, 2014

Egyházak és vallások az Egyesült Európában. (Wildmann Jánossal közösen) Budapest, Typotex, 2010

Szerkesztett kötetek, folyóiratok

A család és a közösség szolgálatában. Tanulmányok Komlósi Piroska tiszteletére. (Spannraft Marcellinával és Németh Lászlóval közösen), Budapest, KRE-L'Harmattan, 2016.

Diszciplináris konstrukciók. A 70 éves Horányi Özséb tiszteletére (Bajnok Andreával, Milován Andreával, Pólya Tamással és Szabó Leventével közösen), Budapest, Typotex, 2012

Szakrális kommunikáció. A transzcendens mutatkozása. (P. Szilczl Dórával közösen) Budapest, Typotex, 2007

Könyvfejezetek

Az utak szerepe az önazonosság megtalálásában (Béres Istvánnal közösen). Spannraft M.-Sepsi E.-Bagdy E.-Komlósi P.-Grezsa F. (szerk. Ki látott engem? Buda Béla 75. Budapest, KRE-L'Harmattan Kiadó, 2014, 227-245.

Lehetetlen nem kommunikálni. A kommunikáció mint a közösség létalapja (Béres Istvánnal közösen. In Fekete Richárd-Kurucz Rózsa-Nagy Janka Teodóra (szerk.) "Szépet, jót, igazat akarva". Tanulmányok N. Horváth Béla 60. születésnapjára. Szekszárd, PTE, IGYK, 2013.

Religion and modernity. Theoretical framework of a research. In Raffay Zoltán (ed.). ACTA SZEKSZARDIENSIUM. UNIVERSITAS QUINQUEECLESIENSIS, FACULTAS DE ILLYÉS GYULA NOMINATA. Tom.XIV.:SCIENTIFIC PUBLICATIONS XIV.PTE IGYK Szekszárd, 2012.

A szakrális kommunikáció a kommunikáció participációs szemléletében In Bajnok-Korpics-Milován-Pólya-Szabó (szerk.) A kommunikatív állapot. Diszciplináris rekonstrukciók Horányi Özséb 70. születésnapjára. Budapest, Typotex, 249-256.

A zarándoklatról a társadalmi kommunikáció összefüggésében In Zarándokolni jó. Budapest, Kairosz, 2011.

Religious and Sacral Communities in Pécs In Nagy Janka (ed.)Scientific Publications XIII. Szekszárd, PTE IGYK, 2011. 145-155.

Miért szakrális, miért kommunikáció? (P. Szilczl Dórával közösen). In Szakrális kommunikáció Budapest, Typotex, 2007, 11-36.

Az élmények szerepe a vallásosságban. In Hamp-Glózer-Szőllőssy (szerk.) A kölcsönösség struktúrái, a kapcsolatokban megvalósuló egyház. Budapest, MPR-Balassi, 2002.

tudományos folyóiratokban

Kommunikációs modellek a valláskutatásban. Élet és Tudomány, LXVII.21, 64-651.

Utak, képek, kommunikáció (Béres Istvánnal közösen) Borostyán-kút, VI.2-3, 34-47.

Katolikus iskolába járok, tanítok. Vigilia, 1992.

Konferenciaközlemények

A látnok mint közvetítő. In Vassányi Miklós-Sepsi Enikő-Voigt Vilmos (szerk.) A spirituális közvetítő. KRE-L'Harmattan, 2014, 294-304.

Közlés, vagy örökség? A hit-átadás aktusainak kommunikációs szempontú vizsgálata egy kisközösségben. In Barna Gábor-Povedák Kinga (szerk.) Lelkiségek, lelkiségi mozgalmak Magyarországon és Kelet-Közép-Európában. Szeged, SZTE BTK Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék, 2014, 55-64.

The scenes of the churc communication in the light of a research. In Wildmann János (ed.) EVH, 2012.

Lelkiségi közösségek mint a szakrális kommunikáció megvalósulásának színterei. In Barna Gábor-Povedák Kinga (szerk.) Vallás, közösség, identitás. Szeged, Néprajzi és Kulturális Antropológia Tanszék, 2012.

A képhasználat jelentősége a zarándoklaton. In Barna Gábor (szerk.) Kép, képmás, kultusz. Szeged, Néprajzi és Kulturális Antropológia Tanszék, 2006.

Egy zarándokhely átalakulásának vizsgálata a turizmuskutatáson keresztül. In Fejős-Szijártó (szerk.) Helyeink, tárgyaink, képeink. Budapest, Néprajzi Múzeum, 2003.

Zarándoklat: vallásgyakorlat vagy turizmus? In Ádám-Szabó (szerk.) Zarándokutak. Mandulavirágzási tudományos napok, Pécs, 2002.

Zarándok és turista In Fejős-Szijártó (szerk.) Turizmus és kommunikáció. Budapest-Pécs, Néprajzi Múzeum-PTE Kommunikációs Tanszék, 2000.

Engesztelő mozgalom az egyházban, kisközösségek egyháza. (Online-publikáció), 2001.

Recenziók

 

Fordítások

 

Szépirodalmi alkotások

 

Film és multimédia


Diszkográfia

 

Konferenciaszervezés

2013

"Információ-Tudás-Érvényesülés" A digitális tananyagíró projekt záró konferenciája Szekszárd

Vallási turizmus PTE IGYK Szekszárd

2012

Test-kultúra-medialitás 2012. szeptember PTE IGYK Szekszárd

Vallás és Kommunikáció, Szakrális kommunikáció. A MKTT Szakrális Kommunikáció szakosztálya és a Communcatio Alumni Tagozat workshopja.

2010

MKTT Szakrális Kommunikációs Szakosztály és KRE BTK közös szervezése: A szakrális kommunikáció kutatási lehetőségei

2009

Vallások és egyházak az Egyesült Európában nemzetközi konferencia PTE-RIPE, Pécs

A szakrális kommunikáció tematizálása. KMTT Szakrális Kommunikáció Szakosztály, Budapest.

 

Nyilvános megjelenések

Tananyagok

A kommunikációtudomány diszciplinarizálódása (Béres Istvánnal-Kárpáti Eszterrel közösen) www.tankönyvtár.hu, digitális tananyag, 2014.

A kommunikáció zavarai www.tankönyvtár.hu, digitális tananyag, 2014.

Kompetitív és kooperatív stratégiák www.tankönyvtár.hu,digitális tananyag, 2014.

A média kulturális tanulmányozása www.tankönyvtár.hu, digitális tananyag, 2014.

Módszertani kézikönyv, 2013 (digitális írástudás-fejlesztés)

Közösség, kultúra, kommunikáció (Béres Istvánnal-Horváth Bélával közösen). In Nagy-Adamik (szerk.) "Toldozgatás helyett" A humán szolgáltatások fejlesztő kapacitásának térségi újragondolása. Szekszárd, PTE IGYK, 2012, 166-237.

Az interkulturális kommunikáció. digitális tananyag, 2011. http.//janus.ttk.pte.hu/tamop/tananyagok.html

Média-kultúra-gyermekek (Béres Istvánnal közösen). digitális tananyag, 2011. http.//janus.ttk.pte.hu/tamop/tananyagok.htmlMárta Katalin Korpics

Title: PhD
Gender: female
Year of Birth: 1966
Place of Birth (Country): Hungary
Email-address(es):Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Office Phone Number: (+36)-1- 483-29-36

Doctoral Studies
Year of Doctoral Defence (PhD / CSc): 2009
Discipline: Linguistics
Title of Thesis: The Pilgrimige as the Scene of Sacral Communication
Issuing Institution: University of Pécs

MA Studies
Year of Obtaining the MA Degree:1989
Discipline(s): literature, linguistics, aesthetic, education
Issuing Institution: Janus Pannonius University, Pécs

Further Studies and Qualifications

Institution Qualification Year of Obtaining the Qualification
JPU tourism manager and teacher 1994
     
     

Employment
Current Employer: Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary
Faculty: Faculty of Humanities
Institute: Institute of Social and Communication Sciences
Department: Department of Communication and Media Studies
Current Position(s): associate professor

Previous Employer: University of Pécs, Directorate of Academic Affairs
Previous Position Held: consultant

Other Previous Employers:Univ of Pécs, Illyés Gyula Faculty
Other Previous Positions Held: senior lecturer

Other Previous Employers:Univ of Pécs, Department of Sociology
Other Previous Positions Held: postdoctoral fellow

Other Previous Employers:Univ of Pécs, Faculty of Humanities Previous Positions Held: consultant

Areas of Research and Teaching
Sacral Communication

Religion and Communication

Communities

Church and Mass Media

Cultural Research

Practical Communication

Membership in Research Groups and Projects
The development of networks helping in a Teacher Education coordinator

"Information-Knowledge-Emergence" coordinator

Religions and Churches in the Common Europe, fellow

Sacral Communication fellow

 

Educational Functions, Curriculum Development and Other
Teaching-Related Activities

Period Function or Activity
2012-2014 consultant, project coordinator
2010-2012 Alumni Communication project
2008-2012 taking part of accreditation process
2008.2013 organization of conferences
   

Language Skills

Language Level and Kind of Proficiency
english B2
german A2
   
   
   

Honours, Distinctions, and Prizes

Name of Distinction Issuing Institution Year of Issuing

Publication of Year

 

Univ of Pécs 2010
"Together for Others" Association of Large Families 2014
     

Membership in Academic Societies

Name of Organization Function (if any)
Society of Communication Studies member
Hungarian Association of the Study of Religions member
   
   

Guest Professorships and Research Fellowships in Foreign
Institutions

Period Institution Activities
     
     
     
     
     

Promotorship in Doctoral Studies

Name of
Doctoral Student,
Institution
Research Topic / Title of Dissertation Year of Defence
(if applicable)
     
     
     
     

Opponentship in Doctoral Defences

Name of
Doctoral Student,
Institution
Title of Dissertation Year of Defence
     
     
     
     

 

Publikációs lista

(MTMT)

Monographs

A szakrális kommunikáció színterei: A zarándoklat. Budapest, Typotex, 2014

Egyházak és vallások az Egyesült Európában. (Wildmann Jánossal közösen) Budapest, Typotex, 2010

Edited Books and Journals

Szerkesztett kötetek, folyóiratok
Diszciplináris konstrukciók. A 70 éves Horányi Özséb tiszteletére (with Bajnok Andreával, Milován Andreával, Pólya Tamással és Szabó Leventével), Budapest, Typotex, 2012

 

Szakrális kommunikáció. A transzcendens mutatkozása. (with P. Szilczl Dórával) Budapest, Typotex, 2007

Chapters in Books

Az utak szerepe az önazonosság megtalálásában (with Béres Istvánnal). Spannraft M.-Sepsi E.-Bagdy E.-Komlósi P.-Grezsa F. (eds. Ki látott engem? Buda Béla 75. Budapest, KRE-L'Harmattan Kiadó, 2014, 227-245.

Lehetetlen nem kommunikálni. A kommunikáció mint a közösség létalapja (with Béres Istvánnal. In Fekete Richárd-Kurucz Rózsa-Nagy Janka Teodóra (eds.) "Szépet, jót, igazat akarva". Tanulmányok N. Horváth Béla 60. születésnapjára. Szekszárd, PTE, IGYK, 2013.

Religion and modernity. Theoretical framework of a research. In Raffay Zoltán (ed.). ACTA SZEKSZARDIENSIUM. UNIVERSITAS QUINQUEECLESIENSIS, FACULTAS DE ILLYÉS GYULA NOMINATA. Tom.XIV.:SCIENTIFIC PUBLICATIONS XIV.PTE IGYK Szekszárd, 2012.

A szakrális kommunikáció a kommunikáció participációs szemléletében In Bajnok-Korpics-Milován-Pólya-Szabó (eds.) A kommunikatív állapot. Diszciplináris rekonstrukciók Horányi Özséb 70. születésnapjára. Budapest, Typotex, 249-256.

A zarándoklatról a társadalmi kommunikáció összefüggésében In Zarándokolni jó. Budapest, Kairosz, 2011.

Religious and Sacral Communities in Pécs In Nagy Janka (ed.)Scientific Publications XIII. Szekszárd, PTE IGYK, 2011. 145-155.

Miért szakrális, miért kommunikáció? (with P. Szilczl Dórával). In Szakrális kommunikáció Budapest, Typotex, 2007, 11-36.

Az élmények szerepe a vallásosságban. In Hamp-Glózer-Szőllőssy (eds.) A kölcsönösség struktúrái, a kapcsolatokban megvalósuló egyház. Budapest, MPR-Balassi, 2002.

Articles in Academic Reviews (Printed and Electronic)

Kommunikációs modellek a valláskutatásban. Élet és Tudomány, LXVII.21, 64-651.

Utak, képek, kommunikáció (with Béres Istvánnal) Borostyán-kút, VI.2-3, 34-47.

Katolikus iskolába járok, tanítok. Vigilia, 1992.

Conference Proceedings (Printed and Electronic)

A látnok mint közvetítő. In Vassányi Miklós-Sepsi Enikő-Voigt Vilmos (eds.) A spirituális közvetítő. KRE-L'Harmattan, 2014, 294-304.

Közlés, vagy örökség? A hit-átadás aktusainak kommunikációs szempontú vizsgálata egy kisközösségben. In Barna Gábor-Povedák Kinga (eds.) Lelkiségek, lelkiségi mozgalmak Magyarországon és Kelet-Közép-Európában. Szeged, SZTE BTK Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék, 2014, 55-64.

The scenes of the churc communication in the light of a research. In Wildmann János (ed.) Religions and Churches in a Common Europe. EVH, 2012, 159-167.

Lelkiségi közösségek mint a szakrális kommunikáció megvalósulásának színterei. In Barna Gábor-Povedák Kinga (eds.) Vallás, közösség, identitás. Szeged, Néprajzi és Kulturális Antropológia Tanszék, 2012.

A képhasználat jelentősége a zarándoklaton. In Barna Gábor (ed.) Kép, képmás, kultusz. Szeged, Néprajzi és Kulturális Antropológia Tanszék, 2006.

Egy zarándokhely átalakulásának vizsgálata a turizmuskutatáson keresztül. In Fejős-Szijártó (eds.) Helyeink, tárgyaink, képeink. Budapest, Néprajzi Múzeum, 2003.

Zarándoklat: vallásgyakorlat vagy turizmus? In Ádám-Szabó (eds.) Zarándokutak. Mandulavirágzási tudományos napok, Pécs, 2002.

Zarándok és turista In Fejős-Szijártó (eds.) Turizmus és kommunikáció. Budapest-Pécs, Néprajzi Múzeum-PTE Kommunikációs Tanszék, 2000.

Engesztelő mozgalom az egyházban, kisközösségek egyháza. (Online-publikáció), 2001.

Book Reviews

 

Translations

 

Creative Writing

 

Films and Multimedia (Digital Textbooks, Multimedia Creations etc.)

Discography

 

Organisation of Conferences

"Információ-Tudás-Érvényesülés" A digitális tananyagíró projekt záró konferenciája Szekszárd

Vallási turizmus PTE IGYK Szekszárd

2012

Test-kultúra-medialitás 2012. szeptember PTE IGYK Szekszárd

Vallás és Kommunikáció, Szakrális kommunikáció. A MKTT Szakrális Kommunikáció szakosztálya és a Communcatio Alumni Tagozat workshopja.

2010

MKTT Szakrális Kommunikációs Szakosztály és KRE BTK közös szervezése: A szakrális kommunikáció kutatási lehetőségei

2009

Vallások és egyházak az Egyesült Európában nemzetközi konferencia PTE-RIPE, Pécs

A szakrális kommunikáció tematizálása. KMTT Szakrális Kommunikáció Szakosztály, Budapest.

 

Academic and public Appearances (Live and Electronic)

Curriculum

A kommunikációtudomány diszciplinarizálódása (with Béres Istvánnal-Kárpáti Eszterrel) www.tankönyvtár.hu, digitális tananyag, 2014.

A kommunikáció zavarai www.tankönyvtár.hu, digitális tananyag, 2014.

Kompetitív és kooperatív stratégiák www.tankönyvtár.hu,digitális tananyag, 2014.

A média kulturális tanulmányozása www.tankönyvtár.hu, digitális tananyag, 2014.

 

Módszertani kézikönyv, 2013 (digitális írástudás-fejlesztés)

Közösség, kultúra, kommunikáció (with Béres Istvánnal-Horváth Bélával). In Nagy-Adamik (eds.) "Toldozgatás helyett" A humán szolgáltatások fejlesztő kapacitásának térségi újragondolása. Szekszárd, PTE IGYK, 2012, 166-237.

Az interkulturális kommunikáció. digitális tananyag, 2011. http.//janus.ttk.pte.hu/tamop/tananyagok.html

 

Média-kultúra-gyermekek (Béres Istvánnal közösen). digitális tananyag, 2011. http.//janus.ttk.pte.hu/tamop/tananyagok.html

Következő események


Összes esemény

Nyelvvizsgaközpont

Sport a Károlin

Sport a Károlin

Napi biztatás

 

Youtube