Magyar mint idegen nyelv tanára (rövid ciklusú tanárképzés)

 

A magyar mint idegen nyelv tanára rövid ciklusú tanárképzés 2017 óta folyik az Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karán, előtte csak nappali képzésben létezett – 1998-tól specializáció formájában, majd az osztott tanárképzés bevezetésével szakpárként lehetett a jelentkezőkből mesterszakos tanár, illetve másoddiplomás tanárképzésben lehettet még magyar mint idegen nyelv tanára végzettséget szerezni. A kétszakos, osztott tanárképzés 2017-től megszűnt, és jelenleg csak rövid ciklusú tanárképzés formájában lehet magyar mint idegen nyelv mestertanári diplomát szerezni.

A képzés célja az, hogy a hallgatót felkészítse a magyar nyelv idegen nyelvként és származásnyelvként történő oktatásának különféle módozataira (klasszikus idegen nyelv, származásnyelv, környezetnyelv), az iskola pedagógiai feladatainak ellátására, továbbá a magyarság kultúrájának átadásával kapcsolatos oktatási, pedagógiai feladatokra, pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatok végzésére, továbbá a tanulmányok doktori képzésben való folytatására.

A képzés időtartama 2, 4 vagy 5 félév, a bemenettől függően. A 2 féléves képzés esetében az azonos szakos egyetemi szintű bölcsész diplomával, illetve diszciplináris MA-val rendelkező hallgatóknak (tehát akiknek nincsen tanári végzettségük) csak a 60 kredites tanári modult kell elvégezniük, amely pedagógia, pszichológia és szakmódszertan tárgyakból áll. A felvételi itt egy pályaalkalmassági beszélgetés. Ezt a modult teljes egészében a Tanárképző Központ gondozza. A 2 féléves képzésre diszciplináris magyar, alkalmazott nyelvészet és hungarológia MA szakkal lehet jelentkezni, mivel a magyar mint idegen nyelv tanára képzésnek nincs azonos diszciplináris előzménye. Mivel ez a képzés arra épül, hogy a hallgató a diszciplináris ismeretek birtokában van, mindössze három MID-szakmódszertani tárgyat tartalmaz. Ezért – az eddigi tapasztalatok alapján - elsősorban a hungarológia mesterszakon végzetteknek, ezen belül is a magyar mint idegen nyelvi modullal rendelkezőknek ajánlható. A más szakos, akár főiskolai, akár egyetemi szintű tanári végzettséggel rendelkező hallgatók 4 félév alatt szerezhetnek magyar mint idegen nyelv tanára szakos diplomát. A bemenet a tanári diplomán kívül egy felsőfokú, komplex nyelvvizsga, illetve az ezzel egyenértékű végzettség. Ebben a képzésben 100 kredit a diszciplináris modul, 20 pedig a tanári modul. A tanítói végzettséggel rendelkezők eldönthetik, hogy általános iskolai vagy középiskolai tanárok szeretnének lenni: aki az általános iskolai képzést választja, annak 4 féléves a képzése, amelyből 88 kredit a diszciplináris, 32 kredit pedig a tanári modul; aki pedig középiskolai tanár szeretne lenni, annak az 5 féléves képzésben kell részt vennie, amelyből 118 kredit a diszciplináris, 32 kredit pedig a tanári modul. A diszciplináris modulban a hallgatók megismerkednek a magyar mint idegen nyelv és a hungarológia alapfogalmaival, a funkcionális nyelvszemlélettel, a magyar nyelv és kultúra átadásához szükséges nyelvpolitikai, kisebbségtudományi, szociolingvisztikai, tudománytörténeti, lexikográfiai stb. tudástartalommal és ezek alkalmazási lehetőségeivel. Az ezekre a képzésekre jelentkezőknek egy motivációs beszélgetésen kell részt venniük, ahol a magyar mint idegen nyelv és a hungarológia területén szerzett előzetes ismereteikkel kapcsolatos kérdésekre kell válaszolniuk.

A rövid ciklusú tanárképzések mintatantervei megtekinthetőek a honlapon az „Oktatás”, „Mintatantervek”, „Rövid ciklusú tanárképzés” menüpontok alatt.