Készült: 2016-02-16
Módosítás: 2016-08-30

Jelentkezés benyújtása: Országos Felsőoktatási
Információs Központ

 OFIK 1380 Budapest, Pf. 1190
Jelentkezési határidő: 2014. február 15.


A Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karán 1993 óta folyik magyartanár-képzés. 1993 és 2005 között osztatlan rendszerben, 2009-től kezdve pedig osztott rendszerű képzésben szerezhettek tanári szakképzettséget a hallgatók a magyartanár mesterképzési szakon. 2013 szeptemberétől indult újra az osztatlan rendszerű, kétszakos tanárképzés a munkaerő-piaci elvárásoknak megfelelően.

Egyetemünkön a magyartanár szakot jelenleg három másik szakkal lehet kombinálni: német nyelv és kultúra tanára, angol nyelv és kultúra tanára, illetve történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára szakokkal. A magyartanár szak 10 féléves képzési idő alatt általános iskolai tanári, míg 12 félév alatt középiskolai tanári képesítést nyújt majd. Mind a 10, mind a 12 féléves képzési forma párosítható bármelyik tanárszakunkon akár 10, akár 12 féléves képzéssel. Amennyiben a hallgató egy középiskolai és egy általános iskolai tanári képesítést nyújtó szakpárt végez, akkor a képzési idő 11 félév.

Az osztatlan magyartanár szak képzési programjának kiemelt célja, hogy naprakész nyelvészeti, irodalmi, kulturális, stílus- és kortörténeti, pedagógiai, pszichológiai, valamint szakmódszertani tudással, műelemző készséggel rendelkező tanárokat képezzen, illetve a hallgatók számára piacképes elméleti, gyakorlati tudást és készségfejlesztést nyújtson. Ezen túl az egyetem küldetésnyilatkozatának megfelelően a vallásos, ezen belül a református szellemű oktatás elvárásainak is igyekszünk megfelelni (egyházismereti, illetve a szabadon választható „Bibliai motívumok az irodalomban”, „A protestáns irodalom klasszikusai” kurzusainkkal). Kiemelt területnek számítanak a képzésben a nyelvészeti (leíró magyar nyelvészet, nyelvtörténet, szemantika, stilisztika, szövegtan, lexikográfia, nyelvpolitika, alkalmazott nyelvészet), az irodalmi (régi, klasszikus, modern és kortárs magyar irodalom, világirodalom, irodalomelmélet, műfajtörténet), illetve az irodalom és társművészetek kapcsolatával foglalkozó kurzusok. A tanárképzés a modern, kommunikatív szemléletű magyar nyelv- és irodalomoktatás célkitűzéseit igyekszik megvalósítani. A pedagógiai-pszichológiai és a szakmódszertani kurzusok, valamint a csoportos iskolai gyakorlat, illetve az összefüggő iskolai gyakorlat a tanári hivatáshoz nélkülözhetetlen ismeretek és készségek elsajátítását segítik elő. A KRE tanárképzése kiemelt területként kezeli a tanításmódszertan szakterületén belül az információs- és kommunikációs technológiák (IKT) felhasználását az oktatási folyamatban, így szakonként külön kurzus teszi lehetővé a modern IKT-s eszközök szaktárgyhoz kapcsolódó alkalmazási lehetőségeinek elsajátítását a tanári munka során.

Hallgatóink a magyartanár szak szakpárban történő elvégzése után tanárként helyezkedhetnek el a közoktatásban, illetve a magánszférában, továbbá doktori képzésben, illetve szakirányú továbbképzéseken folytathatják tanulmányaikat (például a 2014 szeptemberében első alkalommal induló Gyermek- és ifjúsági irodalmi szakember szakirányú továbbképzési szakon). A képzés tartalmi részéről a mintatantervek nyújtanak részletesebb információt. Az osztatlan magyartanár szakpáros képzés mintatantervei az Oktatás - Mintatantervek menüpont alatt megtekinthetők.

Képzési forma:
Az osztatlan rendszerű kétszakos tanárképzés keretein belül a magyartanári szakot nappali munkarenden indítjuk, államilag támogatott és költségtérítéses képzés formájában.
Felvételi keretszám: 30 < 130 (vö. www.felvi.hu)
Költségtérítés: 190.000/félév (vö. www.felvi.hu)

Szakfelelős:  Prof. Dr. Szabó András, tanszékvezető, egyetemi tanár, DSc
A tanárképzésért felelős: Dr. habil. Bodonyi Edit, főigazgató, egyetemi docens
Honlap.

További tanszéki információk az osztatlan rendszerű kétszakos tanárképzés magyartanár szakáról
További tájékoztatás kapható Bódiss Marianna tanszéki adminisztrátortól (Magyar Nyelv-, Irodalom- és Kultúratudományi Intézet Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.; Tel: +36/1 483-2852), a pedagógia-pszichológia-szakmódszertan modulról Treier Abigéltől, a Tanárképző Központ koordinátorától (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., +36/1 483-2934), általános felvételi ügyekben pedig a Tanulmányi Osztálytól (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., 36/1 483-2898).
 
Információ:
1. A jelentkezési lap kitöltésével kapcsolatban:
Országos Felsőoktatási Információs Központ: Tel: 477-3131, E-mail: info@felvi hu. Honlap – a jelentkezési lap kitöltésével kapcsolatban hangos tájékoztató

2. Intézményi elérhetőség:
 Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Tanulmányi Osztály
1088 Budapest, Reviczky u. 4.
Tel: 483-2898, 483-2902, Fax: 483-2901
Félfogadási idő: hétfőn, szerdán 9-12, 13-15 óráig, pénteken 9-12 óráig

3. Tanszéki elérhetőség:
KRE BTK Magyar Nyelvtudományi Tanszék
1088 Bp. Reviczky u. 4. II. em. 217.
Tel: 483-2868
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. 
Honlapok: www.kre.hu, www.kre.hu/nyelveszet


Egyetemünkön 1993 és 2010 között folyt osztatlan rendszerű történelemtanár képzés önálló szakként, illetve szakpárban (a bolognai rendszer, azaz az osztott tanárképzés 2006-os bevezetése után a 2005-ben osztatlan képzésre felvett hallgatók 2010-ben történő végzéséig). 2009-től kezdve osztott rendszerű képzésben szerezhettek tanári szakképzettséget a hallgatók a történelemtanár mesterképzési szakon. 2013 szeptemberében újból osztatlan rendszerű lett a tanárképzés, ám jelenleg csak szakpáros formában folytatható. Egyetemünkön a történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára szakot jelenleg három másik szakkal lehet kombinálni: magyartanár, német nyelv és kultúra tanára, illetveangol nyelv és kultúra tanára szakokkal. A történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára szak 10 féléves képzési idő alatt általános iskolai tanári, míg 12 félév alatt középiskolai tanári képesítést nyújt, és a következő formákban végezhető el: mind a 10, mind a 12 féléves képzési forma párosítható bármelyik tanárszakunkon akár 10, akár 12 féléves képzéssel; tehát az általános iskolai képesítést nyújtó tanárképzési szak párosítható egy másik általános iskolai tanári képesítést nyújtó tanárképzési szakkal, vagy egy középiskolai tanárképzési szakkal; valamint a középiskolai tanári képesítést nyújtó tanárképzési szak párosítható egy másik középiskolai tanári képesítést nyújtó tanári szakkal, vagy egy általános iskolai tanári képesítést nyújtó tanárképzési szakkal. Amennyiben a hallgató egy középiskolai és egy általános iskolai tanári képesítést nyújtó szakpárt végez, akkor a képzési idő 11 félév.

Az osztatlan történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára szak képzési programjának kiemelt célja, hogy történelmi, pedagógiai, pszichológiai, valamint szakmódszertani tudással rendelkező tanárokat képezzen, és a hallgatók számára piacképes elméleti és gyakorlati tudást és készségfejlesztést nyújtson. Kiemelt területnek számít a képzésben az egyház- és vallástörténet, a művelődéstörténet, a hadtörténet, valamint a különböző politikai és társadalmi rendszerek története. A pedagógiai-pszichológiai és a szakmódszertani kurzusok, valamint a csoportos iskolai gyakorlat, illetve az összefüggő iskolai gyakorlat a tanári hivatáshoz nélkülözhetetlen ismeretek és készségek elsajátítását segítik elő.

Hallgatóink a történelemtanár és állampolgári ismeretek tanáraszak szakpárban történő elvégzése után tanárként helyezkedhetnek el a közoktatásban, illetve a magánszférában, továbbá doktori képzésben, illetve szakirányú továbbképzésben folytathatják tanulmányaikat.

A képzés tartalmi részéről a mintatantervek nyújtanak részletesebb információt. Az osztatlan történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára szakpáros képzés mintatantervei az Oktatás - Mintatantervek menüpont alatt megtekinthetők.


További tájékoztatás kapható Juhász Zsuzsa ügyintézőktől (Történettudományi Intézet, Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.; +36/1 483-2875), a pedagógia-pszichológia-szakmódszertan modulról Treier Abigéltől, a Tanárképző Központ koordinátorától (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., +36/1 483-2934), általános felvételi ügyekben pedig a Tanulmányi Osztálytól.

Következő események


Összes esemény

Napi biztatás

 

Egyesített Bibliaolvasó

Nyelvvizsgaközpont

Közösségi Média

Sport a Károlin

Sport a Károlin