Készült: 2016-02-15
Módosítás: 2020-11-15

Majzikné Lichtenberger Krisztina

Cím: PhD
Nem: nő
Születési év: 1977.
Születési hely: Zalaegerszeg
Email-cím(ek): Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Hivatali telefonszám:

Doktori tanulmányok
Doktori (PhD) védés éve: 2009.
Tudományág: neveléstudomány
Disszertáció címe: Szocializáció a posztmodern társadalomban, és ennek hatása a fiatalok családképére
Oklevelet kiállító intézmény: Eötvös Lóránd Tudományegyetem

MA-tanulmányok
MA-fokozat megszerzésének éve: 2000., 2001.
Tudományág(ak): német nyelvtanár, pedagógia szakos középiskolai tanár
Oklevelet kiállító intézmény: Eötvös Lóránd Tudományegyetem

Egyéb tanulmányok és képesítések

Intézmény Képesítés Év
Ruth-Cohn-Institute für TZI International tréner 2007.
Károli Gáspár Református Egyetem, Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar, Pszichológiai Intézet szupervizor 2011.
     

Munkatapasztalat
Jelenlegi munkaadó: Károli Gáspár Református Egyetem
Kar: Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar
Intézet: Tanárképző Központ
Tanszék:
Beosztás: egyetemi adjunktus

Korábbi munkaadó: Kempelen Farkas Gimnázium
Beosztás: középiskolai tanár

Egyéb korábbi munkaadó: Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Beosztás: egyetemi tanársegéd


Kutatási és oktatási szakterületek

  • kooperatív tanulásszervezés
  • reflexió és önreflexió a pedagógusképzésben
  • pályaorientáció
  • a didaktika gyakorlati kérdései

Tudományos kutatócsoportban vagy projektben való részvétel


Oktatásszervezés, tudományszervezés

Időszak Funkció vagy tevékenység
   
   
   
   
   

Nyelvtudás

Nyelv Nyelvtudás szintje és fajtája
német felsőfok (diploma)
angol középfok (C típus)
olasz társalgási szint
   
   

Díjak és kitüntetések

Díj vagy kitüntetés neve Kiadó intézmény Elnyerés éve
     
     
     

Tagság tudományos társaságokban

Szervezet neve Betöltött funkció
 Tanárképzők Szövetsége  tag
   
   
   

Vendégoktatás és kutatóutak külföldi intézményekben

 

Időszak Intézmény Tevékenység
2004. február-május   Universität Passau, Philosophische Fakultät, Lehrstuhl für Allgemeine Pädagogik doktori kutatás (KAAD ösztöndíj)
     
     
     
     

Doktori témavezetések

Doktori hallgató neve,
intézmény
Kutatási téma / Disszertáció címe Védés éve
     
     
     
     

Opponencia doktori védéseken

Doktori hallgató neve,
intézmény
Kutatási téma / Disszertáció címe Védés éve
     
     
     
     

 

Publikációs lista

MTMT

Monográfiák

 

Szerkesztett kötetek, folyóiratok

Majzikné Lichtenberger Krisztina – Fischer Andrea (2020): A reflexiót segítő mentori kommunikáció.
In: H. Varga Gyula (szerk.) Személyközi és médiakommunikációs tudatosság az iskolában.
Hungarovox Kiadó, Budapest. pp. 263-275. ISBN 978-963-534-037-81

Majzikné Lichtenberger Krisztina, Fischer Andrea (2020): A mentorképzés megújítása: Az új képzés jó gyakorlatai a Károli Gáspár Református Egyetemen
In: Karlovitz János Tibor (szerk.) Reflexiók néhány magyarországi pedagógia-releváns kontextusra. International Research Institute, Komarno. 2020. pp. 341-349. ISBN: 978-80-89691-65-4

 

Könyvfejezetek

Majzikné Lichtenberger Krisztina (2015): A tanárrá válás folyamata, ráhangolódás az iskolai gyakorlatokra. In:Dringó-Horváth Ida - Fischer Andrea (szerk.): Tanárjelölti kézikönyv. KRE BTK és Patrocinium Kiadó, Budapest. 9-21.o.

Majzikné Lichtenberger Krisztina (2015): Hallgatói beszámolók a gyakorlatokról. In:Dringó-Horváth Ida - Fischer Andrea (szerk.): Tanárjelölti kézikönyv. KRE BTK és Patrocinium Kiadó, Budapest. 123-131.o.

 

 

Cikkek tudományos folyóiratokban

Lichtenberger Krisztina (2000): Die Begegnung mit einer Fremdsprache in den Grundschulen in Nordrhein–Westfalen. In: Deutschunterricht für Ungarn 2000/3–4. 67–74. o.

Krisztina Lichtenberger Majzikné - Andrea Fischer (2018): The Role of Feedback in Developing Reflective Competence In: Practice and Theory in Systems of Education (PTSE), Volume 12 Number 3. 2018. 121-129.p.

 

Konferenciaközlemények

M. Lichtenberger Krisztina (2005): „A család olyan mint…” – német és magyar fiatalok metaforái a családról. Országos Neveléstudományi Konferencia, Budapest, tematikus előadás

M. Lichtenberger Krisztina – Zöldyné Szita Erzsébet (2005): Témacentrikus Interakció (TCI) – alkalmazási lehetőségek az oktatásban. Országos Neveléstudományi Konferencia, Budapest, poszter

Majzikné Lichtenberger Krisztina (2016): Minden gyermek érdeke, hogy lelkileg egészséges, motivált és személyiségében is megújulni képes pedagógusok neveljék. Mit tehet ezért a pedagógusképzés?
Tani-tani Konferencia, előadás (2016. február 5.)

Fischer Andrea – Majzikné Lichtenberger Krisztina: The Role of Feedback in Developing Reflective Competence
9th International Conference for Theory and Practice in Education
Budapest, 2017. november 26-27.

Majzikné Lichtenberger Krisztina (2019): Találkozás a szupervízióban – Roma gyerekekkel dolgozó pedagógusok támogatása Tiszavasváriban
Tani-tani Konferencia, előadás 2019. február 1.

Majzikné Lichtenberger Krisztina – Heltai János (2019): Tanulásszervezés transzlingváló osztálytermekben
XXVII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus, előadás 2019. április 15-16.

Majzikné Lichtenberger Krisztina – Fischer Andrea (2019): A reflexiót segítő mentori kommunikáció
XII. Tudatosság a kommunikációban -Személyközi és médiakommunikációs tudatosság az iskolában Konferencia, előadás 2019. május 17-18.

 

Recenziók

 

Fordítások

 

Szépirodalmi alkotások

 

Film és multimédiaDiszkográfia

 

Konferenciaszervezés

 

Nyilvános megjelenések

 

 


Krisztina Majzikné Lichtenberger

Title: PhD
Gender: female
Year of Birth: 1977.
Place of Birth (Country): Zalaegerszeg (Hungary)
Email-address(es): Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Office Phone Number:

Doctoral Studies
Year of Doctoral Defence (PhD / CSc): 2009.
Discipline: pedagogy
Title of Thesis: Socialisation in the post-modern society, and its influence on family concept of young adults
Issuing Institution: Eötvös Lóránd University

MA Studies
Year of Obtaining the MA Degree: 2000, 2001.
Discipline(s): teacher of German language, pedagogy
Issuing Institution: Eötvös Lóránd University

Further Studies and Qualifications

Institution Qualification Year of Obtaining the Qualification
Ruth-Cohn-Institute für TZI International, Basel trainer 2007.
Károli Gáspár University of the Reformed Church supervisor 2011.
     

Employment
Current Employer: Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary
Faculty: Faculty of Humanities
Institute: Teacher Training Center
Department:
Current Position(s): Senior lecturer

Previous Employer: Kempelen Farkas Gimnázium
Previous Position Held: teacher

Other Previous Employers: Pázmány Péter Catholic University
Other Previous Positions Held: Assistant lecturer


Areas of Research and Teaching

  • Cooperative classroom organization and management
  • Reflection and self-reflection in teacher education
  • Vocational guidance
  • Practical matters of didactics


Membership in Research Groups and Projects


Educational Functions, Curriculum Development and Other
Teaching-Related Activities

Period Function or Activity
   
   
   
   
   

Language Skills

Language Level and Kind of Proficiency
German C2
English B2
Italian A2
   
   

Honours, Distinctions, and Prizes

Name of Distinction Issuing Institution Year of Issuing
     
     
     

Membership in Academic Societies

Name of Organization Function (if any)
 Tanárképzők Szövetsége  tag
   
   
   

Guest Professorships and Research Fellowships in Foreign
Institutions

Period Institution Activities
02-05/2004 Universität Passau, Philosophische Fakultät, Lehrstuhl für Allgemeine Pädagogik PhD research
     
     
     
     

Promotorship in Doctoral Studies

Name of
Doctoral Student,
Institution
Research Topic / Title of Dissertation Year of Defence
(if applicable)
     
     
     
     

Opponentship in Doctoral Defences

Name of
Doctoral Student,
Institution
Title of Dissertation Year of Defence
     
     
     
     

 

List of Publications

MTMT

Monographs

 

Edited Books and Journals

Majzikné Lichtenberger Krisztina – Fischer Andrea (2020): A reflexiót segítő mentori kommunikáció.
In: H. Varga Gyula (szerk.) Személyközi és médiakommunikációs tudatosság az iskolában.
Hungarovox Kiadó, Budapest. pp. 263-275. ISBN 978-963-534-037-81

Majzikné Lichtenberger Krisztina, Fischer Andrea (2020): A mentorképzés megújítása: Az új képzés jó gyakorlatai a Károli Gáspár Református Egyetemen
In: Karlovitz János Tibor (szerk.) Reflexiók néhány magyarországi pedagógia-releváns kontextusra. International Research Institute, Komarno. 2020. pp. 341-349. ISBN: 978-80-89691-65-4

Chapters in Books

Majzikné Lichtenberger Krisztina (2015): A tanárrá válás folyamata, ráhangolódás az iskolai gyakorlatokra. In:Dringó-Horváth Ida - Fischer Andrea (szerk.): Tanárjelölti kézikönyv. KRE BTK és Patrocinium Kiadó, Budapest. 9-21.o.

Majzikné Lichtenberger Krisztina (2015): Hallgatói beszámolók a gyakorlatokról. In:Dringó-Horváth Ida - Fischer Andrea (szerk.): Tanárjelölti kézikönyv. KRE BTK és Patrocinium Kiadó, Budapest. 123-131.o.

 

Articles in Academic Reviews (Printed and Electronic)

Lichtenberger Krisztina (2000): Die Begegnung mit einer Fremdsprache in den Grundschulen in Nordrhein–Westfalen. In: Deutschunterricht für Ungarn 2000/3–4. 67–74. o.

Krisztina Lichtenberger Majzikné - Andrea Fischer (2018): The Role of Feedback in Developing Reflective Competence In: Practice and Theory in Systems of Education (PTSE), Volume 12 Number 3. 2018. 121-129.p. 

Conference Proceedings (Printed and Electronic)

M. Lichtenberger Krisztina (2005): „A család olyan mint…” – német és magyar fiatalok metaforái a családról. Országos Neveléstudományi Konferencia, Budapest, tematikus előadás

M. Lichtenberger Krisztina – Zöldyné Szita Erzsébet (2005): Témacentrikus Interakció (TCI) – alkalmazási lehetőségek az oktatásban. Országos Neveléstudományi Konferencia, Budapest, poszter

Majzikné Lichtenberger Krisztina (2016): Minden gyermek érdeke, hogy lelkileg egészséges, motivált és személyiségében is megújulni képes pedagógusok neveljék. Mit tehet ezért a pedagógusképzés?
Tani-tani Konferencia, előadás (2016. február 5.)

Fischer Andrea – Majzikné Lichtenberger Krisztina: The Role of Feedback in Developing Reflective Competence
9th International Conference for Theory and Practice in Education
Budapest, 2017. november 26-27.

Majzikné Lichtenberger Krisztina (2019): Találkozás a szupervízióban – Roma gyerekekkel dolgozó pedagógusok támogatása Tiszavasváriban
Tani-tani Konferencia, előadás 2019. február 1.

Majzikné Lichtenberger Krisztina – Heltai János (2019): Tanulásszervezés transzlingváló osztálytermekben
XXVII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus, előadás 2019. április 15-16.

Majzikné Lichtenberger Krisztina – Fischer Andrea (2019): A reflexiót segítő mentori kommunikáció
XII. Tudatosság a kommunikációban -Személyközi és médiakommunikációs tudatosság az iskolában Konferencia, előadás 2019. május 17-18.

 

Book Reviews

 

Translations

 

Creative Writing

 

Films and Multimedia (Digital Textbooks, Multimedia Creations etc.)

Discography

 

Organisation of Conferences

 

Academic and public Appearances (Live and Electronic)

 

Következő események


Napi biztatás

Napi jegyzet a Kossuth-on

Egyesített Bibliaolvasó

Nyelvvizsgaközpont

Közösségi Média

Károli Podcast

Károli Podcast

Sport a Károlin

Sport a Károlin