Készült: 2016-02-15
Módosítás: 2016-09-12

Mecsnóber Tekla Dalma

Cím: PhD
Nem: nő
Születési év: -
Születési hely: -
Email-cím(ek):Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.,Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Hivatali telefonszám: -

Doktori tanulmányok
Doktori (PhD) védés éve: 2000
Tudományág: irodalomtudomány (modern angol irodalom)
Disszertáció címe: The Happy Fault of Signs: Linguistic Self-Reflection in G. M. Hopkins and James Joyce (A jelek "szerencsés vétke": nyelvi önreflexió G. M. Hopkins és James Joyce műveiben)
Oklevelet kiállító intézmény:

MA-tanulmányok
MA-fokozat megszerzésének éve: 1993
Tudományág(ak): angol nyelv és irodalom
Oklevelet kiállító intézmény: Eötvös Loránd Tudományegyetem

Egyéb tanulmányok és képesítések

Intézmény Képesítés Év
Eötvös Loránd Tudományegyetem magyar nyelv és irodalom 1990
Eötvös Loránd Tudományegyetem elméleti nyelvészet 1994
     

Munkatapasztalat
Jelenlegi munkaadó: Károli Gáspár Református Egyetem
Kar: Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar
Intézet: Anglisztika Intézet
Tanszék: Angol Nyelvű Irodalmak és Kultúrák Tanszéke
Beosztás: egyetemi docens

Korábbi munkaadó: Leuveni Egyetem
Beosztás: megbízott oktató / tanársegéd

Egyéb korábbi munkaadó: Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Beosztás: megbízott előadó

Egyéb korábbi munkaadó: Eötvös Loránd Tudományegyetem
Beosztás: tanársegéd, megbízott előadó


Kutatási és oktatási szakterületek
Irodalmi szemiotika, egyes filozófiai és vallási irányzatok hatása az irodalomra és a jelek használatára, a bűnbeesés és a megtestesülés szimbolizmusa a művészi kifejezés elméleteiben; a népekkel és nemekkel kapcsolatos sztereotípiák irodalmi vetületei; 19. és 20. századi ír próza; James Joyce és G. M. Hopkins munkássága, angolszász cenzúratörténet, tipográfia és ideológia.

Jelenlegi kutatás: annak a feltárása, hogy milyen módon vetik fel Joyce Ulysses (1922) és Finegans Wake (1939) c. művei a két világháború közötti európai kultúra egyes, az irodalommal határos területeinek (nyelvpolitika, nyelvészet, tipográia) fontos kérdéseit.

Oktatási szakterületek:
angol nyelvfejlesztés: tudományos szövegírás
angol nyelvészet: bevezetés az angol-amerikai nyelvtudományba, fonológia, mondattan
angol irodalom: Bevezetés az angol-amerikai irodalomtudományba, 19. századi angol irodalom, 20. századi angol irodalom, Angol regénytörténet; Az angol nyelvű ír irodalom áttekintő története, Joyce szövegolvasás: Korai művek, Joyce szövegolvasás: Ulysses 1-2, Finnegans Wake szövegolvasás, Képzelt írek: nemzeti és nemi sztereotípiák ír kontextusban, James Joyce és az angolszász cenzúra

Tudományos kutatócsoportban vagy projektben való részvétel
Résztvevő, OTKA-pályázat, „Joyce-kutatások” c., 2002-2004.

Résztvevő, Fiatal Kutatók Pályaindító Pályázata, „Az esztétikum kommunikálhatósága a tizenkilencedik és huszadik századi angolszász gondolkodás és irodalom történetében” c. kutatás, Eötvös Loránd Tudományegyetem, 2001-2003.

Oktatásszervezés, tudományszervezés

Időszak Funkció vagy tevékenység
2005-2006 intézményi tantervfelelős: az alapszakos képzés bevezetésének koordinálása, Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar
2005-2006 szakos tantervfelelős, Károli Gáspár Református Egyetem, Angol Tanszékcsoport
2005-2006 társszerző a HEFOP 3.3.1 pályázat által támogatott, Introduction to Literature in English c. digitális egyetemi tankönyvben
2004-2006 tag, országos anglisztikai szakbizottság a bolognai rendszerű alapszintű és mesterszintű képzési és kimeneti követelmények összeállítására
2004-2006 kari közismereti koordinátor, Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar
2003-2006 tanszékvezető, Károli Gáspár Református Egyetem Angol Nyelvű Irodalmak és Kultúrák Tanszéke
2003-2006 tag, Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karának Kari Tanácsa
2003-2006 tag, Kreditátviteli Bizottság, Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar
2002-2006 programgazda (Dr. Pődör Dórával), Ír specializációs program, Károli Gáspár Református Egyetem
2001-2002 tag, Kreditbizottság, Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

Nyelvtudás

Nyelv Nyelvtudás szintje és fajtája
angol kvázi anyanyelvi szintű / felsőfok (CEFR C2)
holland középfok (CEFR B2)
német szövegolvasás
latin alapfok, szövegolvasás
   

Díjak és kitüntetések

Díj vagy kitüntetés neve Kiadó intézmény Elnyerés éve
     
     
     

Tagság tudományos társaságokban

Szervezet neve Betöltött funkció
Nemzetközi James Joyce Alapítvány kuratóriumi tag (2006-2012)
Magyarországi James Joyce Társaság elnökségi tag (2005-2006)
Magyar Anglisztikai Társaság tag
Magyar Irlandisztikai Társaság tag
   

Vendégoktatás és kutatóutak külföldi intézményekben

Időszak Intézmény Tevékenység
2001. július A Notre Dame Egyetem Keough–Notre Dame Központja, Dublin, Írország irlandisztikai szemináriumi részvétel és kutatás
2000. január–május Nemzeti Örökség Minisztériuma Klebersberg Ösztöndíja, Dublin kutatás
1998. augusztus St Cross College, Oxfordi Egyetem kutatás az Oxford Colleges Hospitality Scheme-ösztöndíjával
1998. január Zürichi James Joyce Alapiítvány kutatás
1994. október–1995. július Oxfordi Egyetem kutatás
     

Doktori témavezetések

Doktori hallgató neve,
intézmény
Kutatási téma / Disszertáció címe Védés éve
     
     
     
     

Opponencia doktori védéseken

Doktori hallgató neve,
intézmény
Kutatási téma / Disszertáció címe Védés éve
Mihálka Réka, ELTE “Japonism and Modernism: Ezra Pound and his Era” (Japanizmus és modernizmus: Ezra Pound és kora) 2010. (tanszéki védés)
Szamosi Gertrúd, ELTE “De-Scribing Scottishness: A Postcolonial Interpretation of Cultural Identities” 2002. (tanszéki védés)
     
     

 

Publikációs lista

(MTMT)


Szerkesztett kötetek

Joycean Unions: Post-Millennial Essays from East to West, ed. R. B. Kershner and Tekla Mecsnóber, European Joyce Studies series no. 22, Amsterdam and New York: Rodopi, 2013.

Könyvfejezetek

(under review) ‘Diacritic Aspirations and Servile Letters: Alphabets, Nationhood and Joyce’s Europe’

(in press) ‘Joyce, the Universe and Everything: A Reading of Finnegans Wake 123.30–124.12’

‘James Joyce and Eastern Europe: An Introduction’, Joycean Unions: Post-Millennial Essays from East to West, ed. R. B. Kershner and Tekla Mecsnóber (European Joyce Studies series no. 22, Amsterdam and New York: Rodopi, 2013), pp. 15–45.

‘James Joyce és az angolszász cenzúra’ [James Joyce and censorship in the English-speaking world], in Tamás Bényei (ed.), Átjárások: Fiatal anglisták és amerikanisták tanulmányai (Budapest: Fiatal Írók Szövetsége, 2005), pp. 252–281. (Collection of studies on English and American literature by young Hungarian scholars; year of actual publication: 2006.)

‘“Inbursts of Maggyer”: Joyce, the Fall and the Magyar Language’, Focus: Papers in English Literary and Cultural Studies: Special Issue on James Joyce (Pécs: University of Pécs, 2002), 30–40.

‘‘ “So Leastward On:” Reduction and the Absurd in Beckett's Late Drama’, The AnaChronisT 1996, Budapest: Eötvös Loránd University, 1996. pp. 243–256.

‘ “Gorgeosity Made Flesh:” Language in Anthony Burgess's A Clockwork Orange’, Odd Year Book, Budapest: Eötvös Loránd University, 1994. pp. 11–34.

Cikkek tudományos folyóiratokban

“Inbursts of Maggyer” : Joyce, the Fall, and the Magyar Language’ (revised version), Hungarian Studies 26 (2012) 1, 93–106. DOI: http://dx.doi.org/10.1556/HStud.26.2012.1.82

‘Miért volt az Ulysses főhőse magyar (is)? A magyar motívumok szerepe Joyce műveiben’ [Why was the hero of Ulysses Hungarian (as well)? The role of Hungarian motifs in Joyce’s works] Filológiai Közlöny XLVIII (2002) 3–4. pp. 179–200.

‘James Joyce, Arthur Griffith, Trieste and the Hungarian National Character’, James Joyce Quarterly 38 (Spring–Summer 2001), 341–359.

Konferenciaközlemények

A Portrait of Art as Body: The Case of W B Yeats’, HUSSE Papers 1997: Proceedings of the Third Biennial Conference, Pécs: JPTE, 1997. pp. 141–152.

Recenziók

Review of Susan Mooney, The Artistic Censoring of Sexuality: Fantasy and Judgment in the Twentieth-Century Novel (Columbus: The Ohio State University Press, 2008), James Joyce Broadsheet, June 2011, p. 3.

Film és multimédia

‘Literature and Tradition’, ‘Literature and Society’ and ‘Literature and Gender’, chapters in Introduction to Literature in English, ed. János Barcsák (a digital undergraduate textbook sponsored by the Human Resources Development Operational Programme of the Hungarian government, 2006)

Konferenciaszervezés

Co-organizer (with Dr Dóra Pődör of Károli Gáspár University) of the “Representations of Ireland” conference, Károli Gáspár University, Budapest, 30–31 August 2012.

Host Committee member and academic co-ordinator (with Professor R. B. Kershner of the University of Florida), “Joycean Unions”, the XX. International James Joyce Symposium, Budapest and Szombathely, 11–17 June 2006.

Academic co-organizer, “Trans-Missions”, an international British Studies conference organised by the British Council, Budapest, 9–11 May 2002.

Nyilvános megjelenések

“‘The Irish Character’: Typography and Self-Representation”, paper presented at the

“Representations of Ireland” conference, Károli Gáspár University, 30–31 August 2012.

“Joyce and Post-World War I Eastern Europe”, paper presented at the XXIII. International James Joyce Symposium, Dublin, 10–16 June 2012.

“Characters:” [Joyce, diacritics, typefaces and nationalism], presentation at the Zurich Joyce Workshop, 31 July–6 August 2011.

‘Irodalomtörténet és cenzúratörténet’ [Literary history and censorship history], paper presented (in Hungarian) at Károli Tudományos Napok, Károli University, Budapest, 21 April 2006.

‘Játék a szenttel: Joyce ars poeticái’ [Playing with the sacred: Joyce’s poetic creeds], paper presented (in Hungarian) at the ‘Sacrality of reality, language and communication’ conference organised by the Communication Studies Department of Károli University, Budapest, 11 October 2005.

‘Joyce, Hopkins and Catholicism’ (invited) lecture at the 2005 UCD Joyce Summer School, Dublin, 14 July 2005. ‘Returning to Bannockburn: FW 185 Defeats Censorship”, paper presented at the 2005 North-American James Joyce Conference, Cornell University, Ithaca, 18 June 2005.

‘Isteni kommunikáció G. M. Hopkins költészetében’ [Divine Communication in G. M. Hopkins’s Poetry], paper presented at the “Communication and Sacrality” conference of the Communication Studies Department of Károli University, 19 November 2004.

‘Writing on the Body and the Right to Write in G. M. Hopkins and Joyce’, paper presented at the 2004 (Sixth) Szombathely James Joyce Conference, 8 October 2004.

‘Joyce, Hopkins and the Catholic Cultural Matrix’, paper presented at the XIXth International James Joyce Symposium, Dublin, 17 June 2004.

‘On Gloves and Other Containers in Writings of G. M. Hopkins and James Joyce’, paper presented at the Fifth Szombathely James Joyce Conference, 10 October 2003.

‘On Shells in Joyce’, paper presented at the 2003 Zürich Joyce Workshop (‘Material Joyce’), 10 August 2003. ‘Virag, Virago, Weininger’ paper presented at the XXVIIIth International James Joyce Symposium, Trieste, 17 June 2002.

‘Images of the Fall: Hungarians and the Irish in 19th century British Texts,’ paper presented at

„Trans-Missions”, an international British Studies conference organised by the British Council, Budapest, 9 May 2002.

‘A bűnbeesés előtt és után: írek és magyarok képei 19. századi brit (b)irodalmi szövegekben’, paper presented at the British Studies Roundtables (‘Britannia Kör’) of the British Council, Budapest, 22 March 2002.4

‘Virag of Szombathely: The Weininger Connection’, paper presented at the Third Szombathely James Joyce Conference, 8 October 2001.

‘Manly Anglicans and Womanly Others: National, Religious and Gender Stereotypes in Charles Kingsley’s Westward Ho!’, paper presented at HUSSE5, the 5th Conference of the Hungarian Society for the Study of English, Eger, 27 January 2001.

‘ “Once Honourable Vessels”: Joyce’s Changing Pottery’, paper presented at the 17th International James Joyce Symposium, London, 25 June 2000 and at the Second Szombathely James Joyce Conference, 15 September 2000.

‘Joyce’s Hungarian Bodies’, paper presented at the First Szombathely James Joyce Conference, Szombathely, 15 June 1999.

‘Gerard Manley Hopkins and the Incarnation’, paper presented at HUSSE4, the 4th Conference of the Hungarian Society for the Study of English, Budapest, 30 January 1999.

‘The Importance of Being Hungarian’, (invited) lecture at the second Trieste Joyce School, Trieste, 23 June 1998.

‘Cascando or Fortunous Casualitas: The Fall of Language in Beckett and Joyce’, paper read at the 16th International James Joyce Symposium, Rome, 18 June 1998.


For more information on recent publications please visit this website!Tekla Dalma Mecsnóber

Title: Dr (PhD)
Gender: F
Year of Birth:
Place of Birth (Country):
Email-address(es): Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Office Phone Number: (please use email)

Doctoral Studies
Year of Doctoral Defence (PhD): 2000 (degree awarded in 2001)
Discipline: Literary Studies (Modern English Literature)
Title of Thesis: The “Happy Fault” of Signs: Linguistic Self-Reflection in Gerard Manley Hopkins and James Joyce
Issuing Institution: Eötvös Loránd University (ELTE), Budapest, Hungary

MA Studies
Year of Obtaining the MA Degree: 1993
Discipline(s): English Language and Literature (with a TEFL qualification)
Issuing Institution: Eötvös Loránd University (ELTE), Budapest, Hungary

Further Studies and Qualifications

Institution Qualification Year of Obtaining the Qualification
Eötvös Loránd University (ELTE), Budapest, Hungary Hungarian Language and Literature 1988-90
Eötvös Loránd University (ELTE), Budapest, Hungary Theoretical Linguistics 1990-94
     

Employment
Current Employer: Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary
Faculty: Faculty of Humanities
Institute: Institute of English Studies
Department: Department of Literary and Cultural Studies in English
Current Position(s): Associate professor

Previous Employer: Catholic University Leuven
Previous Position Held: Assistant lecturer

Other Previous Employers: Pázmány Péter Catholic University, Piliscsaba
Other Previous Positions Held: Temporary lecturer

Other Previous Employers: Eötvös Loránd University (ELTE), Budapest
Other Previous Positions Held: Assistant lecturer, temporary lecturer


Areas of Research and Teaching

My research interests have included G. M. Hopkins, James Joyce, 19th and 20th century British literature and culture, Irish Studies, Hungarian translations and editions of Joyce, (literary) relations between “Western” and “Eastern” Europe; nationalism and literature, censorship and literature, religion and literature, literary semiotics and cultural typology; script and ideology.

My current research focuses on the rather elusive ways in which James Joyce’s Ulysses (1922) and Finnegans Wake (1939) reflect on various crucial political, linguistic and typographic phenomena and discourses of the European continent between the two world wars.

Areas of teaching: English proficiency (academic writing), English descriptive linguistics (mainly phonology and syntax) and

English Language Skills: Academic writing

English Linguistics: Introduction to English Linguistics, English Phonology, English Syntax

English Literary Studies: Introduction to the Study of English an American Literature, English Novel survey course,19th Century English Fiction, Modern English Literature 1900-1950, Imag(in)ing the Irish, A Survey of Irish Literature in English (ca. 1800-2000); Reading James Joyce’s earlier works, Reading James Joyce’s Ulysses, and Reading James Joyce’s Finnegans Wake, James Joyce and Anglo-American Censorship

Membership in Research Groups and Projects

Participant, Joyce research group, sponsored by OTKA, 2002-2004.

Participant, research group on the communicability of aesthetic values in 19th and 20th century Anglish and American discourses, sponsored by a Starters’ Research Grant (Fiatal Kutatók Pályaindító Pályázata), Eötvös Loránd University, 2001-2003.

Educational Functions, Curriculum Development and Other
Teaching-Related Activities

Period Function or Activity
2005-2006 Faculty-level BA co-ordinator, Faculty of Humanities, Károli Gáspár University
2005-2006 English BA co-ordinator, Institute of English Studies, Károli Gáspár University
2005-2006 Co-author, Introduction to Literature in English, a digital undergraduate textbook sponsored by the Human Resources Development Operational Programme of the Hungarian government
2004-2006 Member, Hungarian national committee for English BA and MA benchmark standards
2004-2006 Co-ordinator for general education (“studium generale”) courses, Károli Gáspár University
2003-2006 Head, Department of English Literatures and Cultures, Károli Gáspár University
2003-2006 Member, Faculty Council, Faculty of Humanities, Károli Gáspár University
2003-2006 Member, Credit Transfer Committee, Faculty of Humanities, Károli Gáspár University
2002-2006 Co-director (with Dr Dóra Pődör), Irish Studies Specialisation Programme, Károli Gáspár University
2001-2002 Member, Credit Committee, Faculty of Humanities, Károli Gáspár University
   
   
   

Language Skills

Language Level and Kind of Proficiency
Hungarian Native
English Near-native / CEFR C2
Dutch Intermediate / CEFR B2
German Reading
Latin Basic, reading

Honours, Distinctions, and Prizes

Name of Distinction Issuing Institution Year of Issuing
     
     
     

Membership in Academic Societies

Name of Organization Function (if any)
International James Joyce Foundation Trustee (2006-2012)
Hungarian James Joyce Society Board member (2005-2006)
Hungarian Society for the Study of English (Member)
Hungarian Society for Irish Studies (Member)

Guest Professorships and Research Fellowships in Foreign
Institutions

Period Institution Activities
July 2001 Keough–Notre Dame Centre of the University of Notre Dame, Dublin, Ireland fellowship, seminar attendance and research
January-May 2000 Hungarian Ministry of National Heritage research, Klebersberg Research Grant, Dublin, Ireland
August 1998 St Cross College, University of Oxford research, Oxford Colleges Hospitality Scheme
January 1998 Zurich James Joyce Foundation research
October 1994 – July 1995 University of Oxford research

Promotorship in Doctoral Studies

Name of
Doctoral Student,
Institution
Research Topic / Title of Dissertation Year of Defence
(if applicable)
     
     
     
     

Opponentship in Doctoral Defences

Name of
Doctoral Student,
Institution
Title of Dissertation Year of Defence
Réka Mihálka,
Eötvös Loránd University, Budapest
“Japonism and Modernism: Ezra Pound and his Era” (Japanizmus és modernizmus: Ezra Pound és kora) 2010 (departmental defence)
Gertrúd Szamosi,
Eötvös Loránd University, Budapest
“De-Scribing Scottishness: A Postcolonial Interpretation of Cultural Identities” 2002 (departmental defence)
     
     

 

List of Publications

(MTMT)


Edited Books and Journals


Joycean Unions: Post-Millennial Essays from East to West, ed. R. B. Kershner and Tekla Mecsnóber, European Joyce Studies series no. 22, Amsterdam and New York: Rodopi, 2013.

Chapters in Books

(under review) ‘Diacritic Aspirations and Servile Letters: Alphabets, Nationhood and Joyce’s Europe’

(in press) ‘Joyce, the Universe and Everything: A Reading of Finnegans Wake 123.30–124.12’

‘James Joyce and Eastern Europe: An Introduction’, Joycean Unions: Post-Millennial Essays from East to West, ed. R. B. Kershner and Tekla Mecsnóber (European Joyce Studies series no. 22, Amsterdam and New York: Rodopi, 2013), pp. 15–45.

‘James Joyce és az angolszász cenzúra’ [James Joyce and censorship in the English-speaking world], in Tamás Bényei (ed.), Átjárások: Fiatal anglisták és amerikanisták tanulmányai (Budapest: Fiatal Írók Szövetsége, 2005), pp. 252–281. (Collection of studies on English and American literature by young Hungarian scholars; year of actual publication: 2006.)

‘“Inbursts of Maggyer”: Joyce, the Fall and the Magyar Language’, Focus: Papers in English Literary and Cultural Studies: Special Issue on James Joyce (Pécs: University of Pécs, 2002), 30–40.

‘‘ “So Leastward On:” Reduction and the Absurd in Beckett's Late Drama’, The AnaChronisT 1996, Budapest: Eötvös Loránd University, 1996. pp. 243–256.

‘ “Gorgeosity Made Flesh:” Language in Anthony Burgess's A Clockwork Orange’, Odd Year Book, Budapest: Eötvös Loránd University, 1994. pp. 11–34.

Articles in Academic Reviews (Printed and Electronic)

“Inbursts of Maggyer” : Joyce, the Fall, and the Magyar Language’ (revised version), Hungarian Studies 26 (2012) 1, 93–106. DOI: http://dx.doi.org/10.1556/HStud.26.2012.1.82

‘Miért volt az Ulysses főhőse magyar (is)? A magyar motívumok szerepe Joyce műveiben’ [Why was the hero of Ulysses Hungarian (as well)? The role of Hungarian motifs in Joyce’s works] Filológiai Közlöny XLVIII (2002) 3–4. pp. 179–200.

‘James Joyce, Arthur Griffith, Trieste and the Hungarian National Character’, James Joyce Quarterly 38 (Spring–Summer 2001), 341–359.

Conference Proceedings (Printed and Electronic)

A Portrait of Art as Body: The Case of W B Yeats’, HUSSE Papers 1997: Proceedings of the Third Biennial Conference, Pécs: JPTE, 1997. pp. 141–152.

Book Reviews

Review of Susan Mooney, The Artistic Censoring of Sexuality: Fantasy and Judgment in the Twentieth-Century Novel (Columbus: The Ohio State University Press, 2008), James Joyce Broadsheet, June 2011, p. 3.

Films and Multimedia (Digital Textbooks, Multimedia Creations etc.)

‘Literature and Tradition’, ‘Literature and Society’ and ‘Literature and Gender’, chapters in Introduction to Literature in English, ed. János Barcsák (a digital undergraduate textbook sponsored by the Human Resources Development Operational Programme of the Hungarian government, 2006)

Organisation of Conferences

Co-organizer (with Dr Dóra Pődör of Károli Gáspár University) of the “Representations of Ireland” conference, Károli Gáspár University, Budapest, 30–31 August 2012.

Host Committee member and academic co-ordinator (with Professor R. B. Kershner of the University of Florida), “Joycean Unions”, the XX. International James Joyce Symposium, Budapest and Szombathely, 11–17 June 2006.

Academic co-organizer, “Trans-Missions”, an international British Studies conference organised by the British Council, Budapest, 9–11 May 2002.

Academic and public Appearances (Live and Electronic)

“‘The Irish Character’: Typography and Self-Representation”, paper presented at the

“Representations of Ireland” conference, Károli Gáspár University, 30–31 August 2012.

“Joyce and Post-World War I Eastern Europe”, paper presented at the XXIII. International James Joyce Symposium, Dublin, 10–16 June 2012.

“Characters:” [Joyce, diacritics, typefaces and nationalism], presentation at the Zurich Joyce Workshop, 31 July–6 August 2011.

‘Irodalomtörténet és cenzúratörténet’ [Literary history and censorship history], paper presented (in Hungarian) at Károli Tudományos Napok, Károli University, Budapest, 21 April 2006.

‘Játék a szenttel: Joyce ars poeticái’ [Playing with the sacred: Joyce’s poetic creeds], paper presented (in Hungarian) at the ‘Sacrality of reality, language and communication’ conference organised by the Communication Studies Department of Károli University, Budapest, 11 October 2005.

‘Joyce, Hopkins and Catholicism’ (invited) lecture at the 2005 UCD Joyce Summer School, Dublin, 14 July 2005. ‘Returning to Bannockburn: FW 185 Defeats Censorship”, paper presented at the 2005 North-American James Joyce Conference, Cornell University, Ithaca, 18 June 2005.

‘Isteni kommunikáció G. M. Hopkins költészetében’ [Divine Communication in G. M. Hopkins’s Poetry], paper presented at the “Communication and Sacrality” conference of the Communication Studies Department of Károli University, 19 November 2004.

‘Writing on the Body and the Right to Write in G. M. Hopkins and Joyce’, paper presented at the 2004 (Sixth) Szombathely James Joyce Conference, 8 October 2004.

‘Joyce, Hopkins and the Catholic Cultural Matrix’, paper presented at the XIXth International James Joyce Symposium, Dublin, 17 June 2004.

‘On Gloves and Other Containers in Writings of G. M. Hopkins and James Joyce’, paper presented at the Fifth Szombathely James Joyce Conference, 10 October 2003.

‘On Shells in Joyce’, paper presented at the 2003 Zürich Joyce Workshop (‘Material Joyce’), 10 August 2003. ‘Virag, Virago, Weininger’ paper presented at the XXVIIIth International James Joyce Symposium, Trieste, 17 June 2002.

‘Images of the Fall: Hungarians and the Irish in 19th century British Texts,’ paper presented at

„Trans-Missions”, an international British Studies conference organised by the British Council, Budapest, 9 May 2002.

‘A bűnbeesés előtt és után: írek és magyarok képei 19. századi brit (b)irodalmi szövegekben’, paper presented at the British Studies Roundtables (‘Britannia Kör’) of the British Council, Budapest, 22 March 2002.4

‘Virag of Szombathely: The Weininger Connection’, paper presented at the Third Szombathely James Joyce Conference, 8 October 2001.

‘Manly Anglicans and Womanly Others: National, Religious and Gender Stereotypes in Charles Kingsley’s Westward Ho!’, paper presented at HUSSE5, the 5th Conference of the Hungarian Society for the Study of English, Eger, 27 January 2001.

‘ “Once Honourable Vessels”: Joyce’s Changing Pottery’, paper presented at the 17th International James Joyce Symposium, London, 25 June 2000 and at the Second Szombathely James Joyce Conference, 15 September 2000.

‘Joyce’s Hungarian Bodies’, paper presented at the First Szombathely James Joyce Conference, Szombathely, 15 June 1999.

‘Gerard Manley Hopkins and the Incarnation’, paper presented at HUSSE4, the 4th Conference of the Hungarian Society for the Study of English, Budapest, 30 January 1999.

‘The Importance of Being Hungarian’, (invited) lecture at the second Trieste Joyce School, Trieste, 23 June 1998.

‘Cascando or Fortunous Casualitas: The Fall of Language in Beckett and Joyce’, paper read at the 16th International James Joyce Symposium, Rome, 18 June 1998.


For more information on recent publications please visit this website!

 

Következő események


Összes esemény

Közösségi Média

Nyelvvizsgaközpont

Sport a Károlin

Sport a Károlin

Napi biztatás