Média-, mozgókép- és kommunikációtanár (rövid ciklusú tanárképzés)

A média-, mozgókép- és kommunikációtanár rövid ciklusú tanárképzés 2017 óta folyik az Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karán. A levelező munkarendben folyó képzés előzménye a néhány évvel korábban (2014) akkreditált és 2015 őszén elindított hasonló nevű szakpáros, osztatlan tanárképző szakunk, de ugyanígy előzménye a már régóta futó kommunikáció BA és MA társadalomtudományi képzésünk is.

A képzés 4 féléves. A felvétel feltétele bármilyen fokozatú (főiskolai vagy egyetemi) tanár szakos diploma. Ez a meglévő szak nem csak bölcsész jellegű lehet, várjuk a természettudományos, illetve művészeti végzettségű kollégákat is. Sajnos jogszabályi okokból a tanítói diploma nem lehet bemeneti feltétel, az nem fogadható el. Ugyanígy, a kommunikáció és média területén diplomával lezárt társadalomtudományi alap- vagy mesterképzés sem teszi lehetővé, hogy az a jelen szak felvételével – a párhuzamosan elvégzendő pedagógiai és pszichológiai képzéssel együtt – tanár szakká bővíthető legyen. A szorosan vett szakos képzés mellett a hallgatóknak egy tanári modult is el kell végezniük, mely pedagógia, pszichológia és szakmódszertan tárgyakból áll. Akár főiskolai, akár egyetemi szintű tanári végzettséggel rendelkeznek a hallgatók, 4 félév alatt szerezhetnek média-, mozgókép- és kommunikációtanár szakos diplomát, amely feljogosítja őket, hogy mind az általános, mind a középiskolai képzésben alkalmazhatók legyenek. (Nb. aki főiskolai végzettséggel jön, az ezt a szakot majdan középiskolában is taníthatja.)

A szak diszciplináris és a tanári moduljainak tantárgyait a mintatantervek tartalmazzák, amelyek megtekinthetők a honlapon az „Oktatás”, „Mintatantervek”, „Rövid ciklusú tanárképzés” menüpontok alatt.

A képzésre jelentkezőknek egy ún. gyakorlati felvételi vizsgát kell tenniük, melynek időpontjáról és beosztásáról a Tanulmányi Osztály küld értesítést.

gyakorlati vizsga (média) két részről áll:

  • Egy előzetesen megírt és beküldött dolgozatból, esszéből.
  • A felvételi vizsgabizottság tagjaival folytatott beszélgetésből.

Kérjük, hogy egy maximum 6.000 leütés terjedelmű témafelvető dolgozat vagy esszé formájában fogalmazza meg a jelölt a modern vizuális technikáknak az oktatásban való alkalmazhatóságáról vallott véleményét, amely szöveg a témára vonatkozó saját készítésű álló vagy mozgóképi dokumentumo(ka)t, illusztráció(ka)t is tartalmazzon. Nem kész megoldásokat, vagy már kipróbált módszerekkel kapcsolatos szakmai véleményt várunk, hanem olyan ötleteket, „víziókat”, amelyek az oktatás módszereinek a sokrétűségére, ezen belül, hangsúlyosan a vizualitásra és a vizuális technikák szerepére fókuszál. Másként megfogalmazva: miért is olyan fontosak ma a különféle vizuális médiumok, és milyen formában, milyen módon lennének adaptálhatók az oktatásba, és ezzel kapcsolatosan milyen saját készítésű, innovatív jellegű, vizuális (álló- vagy mozgóképi) tartalmú ötlete van?

A dolgozat beküldési határideje: 2021. 05. 17.

Beküldési cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Terjedelem: maximum 6.000 leütés

Formai követelmények:

- formátuma: .rtf, .doc, .docx (MS Word) vagy .pdf (Adobe);

- betűméret: 12 pont;

- sorköz: 1,15 vagy 1,5;

A dokumentum beillesztett vagy csatolt képeket, illusztrációkat tartalmazzon. A képek maximum 2 GB méretűek legyenek.

Amennyiben a szöveghez rövid, maximum 5 perc hosszúságú mozgóképes mellékletet is küld a jelentkező, annak formátuma .wmf, vagy .flv legyen.
Az álló vagy mozgóképi illusztráció, melléklet kötelező elem, mindenképp legyen a szövegben, ill. csatolva!

szóbeli felvételi beszélgetésen ezen digitális formában beadott írásos és képi tartalmú munkának a megvitatása, diszkussziója zajlik. A beszélgetésen újabb vagy más vizuális anyagok bemutatására már nincs lehetőség!

Napi biztatás

Napi jegyzet a Kossuth-on

Egyesített Bibliaolvasó

Nyelvvizsgaközpont

Közösségi Média

Károli Podcast

Károli Podcast

Sport a Károlin

Sport a Károlin