Készült: 2016-02-15
Módosítás: 2019-07-02

Mészáros Márton

Cím: Dr.
Nem: férfi
Születési év: 1977
Születési hely: Magyarország
Email-cím(ek):
Hivatali telefonszám:

Doktori tanulmányok
Doktori (PhD) védés éve: 2011
Tudományág: Irodalomtudomány
Disszertáció címe: Protestantizmus és medialitás
Oklevelet kiállító intézmény: Szegedi Egyetem

MA-tanulmányok
MA-fokozat megszerzésének éve: 2004
Tudományág(ak): Irodalom
Oklevelet kiállító intézmény: Károli Gáspár Református Egyetem

Egyéb tanulmányok és képesítések

Intézmény Képesítés Év
     
     
     

Munkatapasztalat
Jelenlegi munkaadó: Károli Gáspár Református Egyetem
Kar: Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar
Intézet: Magyar Nyelv-, Irodalom-és Kultúratudományi Intézet
Tanszék: Modern Magyar Irodalmi, Összehasonlító Irodalomtudományi és Irodalomelméleti Tanszék
Beosztás: adjunktus

Kutatási és oktatási szakterületek

KUTATÁSI TERÜLETEK:

 • Protestantizmus és medialitás
 • Kovács András Ferenc költészete
 • Oravecz Imre prózája
 • Középiskolai irodalomtanítás
 • Hálózatelmélet
 • Kortárs gyermeklíra

  OKTATÓI TEVÉKENYSÉG:

 • Mesterképzés: a protestantizmus és medialitás tárgyköreiben, tutorálás
 • Alapképzés: előadások és szemináriumok az irodalomtudomány alapkérdéseiről és a legjelentősebb irodalomelméleti iskolákról; interpretáció és szövegértelmezés
 • Szakdolgozati témavezetés és konzultációk (2008-2018 közt 49 témavezetés)
 • Kritikai szemináriumok, műhelyszemináriumok vezetése a Kontextus Műhely keretei között 2000 óta (elsősorban kortárs magyar irodalom)
 • Tudományos diákköri tevékenység támogatása, témavezetés (2009-2019: 5 OTDK különdíjjal jutalmazott hallgató, 2 OTDK harmadik helyezett hallgató, 3 OTDK első helyezett hallgató)
 • 2012-től részvétel a KRE BTK Tudományos Diákköri Tanács munkájában (pályázatok előkészítése, pályázatírás)
 • 2015-2017 szakos Erasmus-koordinátor (közreműködés 6 új intézményi szerződés előkészítésében)
 • 2016- szakos TDK-koordinátor

 Tudományos kutatócsoportban vagy projektben való részvétel
Általános Irodalomtudományi Kutatócsoport

Magyarországi Református Egyház Doktorok Kollégiuma

Gyermek- és Ifjúsági Irodalmi Kutatócsoport

Oktatásszervezés, tudományszervezés

Időszak Funkció vagy tevékenység
   
   
   
   
   

Nyelvtudás

Nyelv Nyelvtudás szintje és fajtája
angol B2
német B2
   
   
   

Díjak és kitüntetések

Díj vagy kitüntetés neve Kiadó intézmény Elnyerés éve
     
     
     

Tagság tudományos társaságokban

Szervezet neve Betöltött funkció
   
   
   
   

Vendégoktatás és kutatóutak külföldi intézményekben

Időszak Intézmény Tevékenység
     
     
     
     
     

Doktori témavezetések

Doktori hallgató neve,
intézmény
Kutatási téma / Disszertáció címe Védés éve
     
     
     
     

Opponencia doktori védéseken

Doktori hallgató neve,
intézmény
Kutatási téma / Disszertáció címe Védés éve
     
     
     
     

 

Publikációs lista

(MTMT)

Monográfiák

Mai magyar irodalmi olvasókönyv
Budapest, Magyarország : Hatágú Síp Alapítvány (2010) , 152 p.


Hálózatok, médiumok, kultúrtechnikák, Balatonfüred, Magyarország : Balatonfüred Városért Közalapítvány (2019) , 276 p.

Reformáció, közvetítés, nyilvánosság
Budapest, Magyarország : Ráció Kiadó (2014) , 222 p.

Szerkesztett kötetek

Hansági, Ágnes (szerk.); Hermann, Zoltán (szerk.); Mészáros, Márton (szerk.); Szekeres, Nikoletta (szerk.)
"...kézifékes fordulást is tud": Tanulmányok a legújabb magyar gyerekirodalomról
Balatonfüred, Magyarország : Balatonfüred Városért Közalapítvány (2018) , 280 p.

Hansági, Ágnes (szerk.); Hermann, Zoltán (szerk.); Mészáros, Márton (szerk.); Szekeres, Nikoletta (szerk.)
Mesebeszéd: A gyerek- és ifjúsági irodalom kézikönyve
Budapest, Magyarország : Fiatal Írók Szövetsége (FISZ) (2017) , 489 p.

Mészáros, Márton (szerk.); Korpa, Tamás (szerk.); Porczió, Veronika (szerk.)
KAF-OLVASÓKÖNYV: Válogatott kritikák, tanulmányok Kovács András Ferenc költészetéről
Budapest, Magyarország : Fiatal Írók Szövetsége (FISZ) (2017) , 448 p.

Mészáros, Márton (szerk.); Antal, Nikolet (szerk.)
Holokauszt: Új utak, új generációk
Budapest, Magyarország : Fiatal Írók Szövetsége (FISZ) (2016) , 188 p.

Fülöp, József (szerk.); Mészáros, Márton (szerk.); Tóth, Dóra (szerk.)
A szél fúj ahová akar: Bölcsészettudományi dolgozatok
Budapest, Magyarország : L'Harmattan, Károli Gáspár Református Egyetem (2016) , 292 p

Gerencsér, Péter ; Mészáros, Márton (szerk.); Kollár, Árpád (szerk.)
Hany Istók alakváltozásai
Budapest, Magyarország : Fiatal Írók Szövetsége (FISZ) (2011) , 352 p.

Maszárovics, Á (szerk.); Mészáros, M (szerk.)
Jelenlét '07
Budapest, Magyarország : Károli Gáspár Református Egyetem BTK Irodalomtudományi Doktori Iskola (2009) , 277 p.

 

 

Könyvfejezetek

Kovács András Ferenc: Hajnali csillag peremén
In: Hansági, Ágnes; Hermann, Zoltán; Mészáros, Márton; Szekeres, Nikoletta (szerk.)
"...kézifékes fordulást is tud" : Tanulmányok a legújabb magyar gyerekirodalomról
Balatonfüred, Magyarország : Balatonfüred Városért Közalapítvány, (2018) pp. 213-230. , 18 p.

Young adultként olvasni: A Holtverseny példája
In: Hansági, Ágnes; Hermann, Zoltán; Mészáros, Márton; Szekeres, Nikoletta (szerk.)
Mesebeszéd : A gyerek- és ifjúsági irodalom kézikönyve
Budapest, Magyarország : Fiatal Írók Szövetsége (FISZ), (2017) pp. 289-309. , 21 p.

Az implicit pátosz formulái Kovács András Ferenc „Krisztinka-ciklusában”
In: Kulcsár-Szabó, Ernő; Kulcsár-Szabó, Zoltán; Lénárt, Tamás (szerk.)
Verskultúrák : A líraelmélet perspektívái
Budapest, Magyarország : Ráció Kiadó, (2017) pp. 237-250. , 14 p.

Ravasz vagy Balthazár?: Antiszemitizmus-vita a protestáns lapokban 1917-ig
In: Mészáros, Márton; Antal, Nikolet (szerk.)
Holokauszt : Új utak, új generációk
Budapest, Magyarország : Fiatal Írók Szövetsége (FISZ), (2016) pp. 69-82. , 14 p.

Ottlik és a rádió: A rádiójáték műfajproblémái
In: Bednanics, Gábor; Hansági, Ágnes; Horváth, Csaba; Palkó, Gábor; Wernitzer, Julianna (szerk.)
Próza az, amit kinyomtatnak : Tanulmányok Ottlik Gézáról
Budapest, Magyarország : Petőfi Irodalmi Múzeum (PIM), (2013) pp. 300-313. , 13 p.

Hálózat és irodalom
In: Pápay, György (szerk.)
Apropó : könyvekről jutott eszünkbe
Budapest, Magyarország : Szépirodalmi Figyelő Alapítvány, (2012) pp. 157-168. , 12 p.

A reformáció nyilvánosságának multimediális modellje pp. 11-21.
In: Pénzes, Tiborc Szabolcs (szerk.)
Septempunctata : Tanulmányok Petrőczi Éva hatvanadik születésnapjára
Budapest, Magyarország : rec.iti, az MTA Irodalomtudományi Intézetének recenziós portálja, (2011) p. 232

Az olvashatóság – hallhatóság – láthatóság határesetei Kovács András Ferenc költészetében
In: Bednanics, Gábor (szerk.)
"Alszik a fény" : Kosztolányi Dezső és Csáth Géza művészete
Budapest, Magyarország : Ráció, FISZ, (2010) pp. 183-200. , 18 p.

A Gézagyerek olvasása
In: Györffy, Miklós; Kelemen, Pál; Palkó, Gábor (szerk.)
Prózafordulat
Budapest, Magyarország : Kijárat Kiadó, (2007) pp. 183-196. , 14 p.

A protestáns iskolarendszer irodalmi tankönyvei
In: Bónus, Tibor; Kulcsár-Szabó, Zoltán; Simon, Attila (szerk.)
Az olvasás rejtekútjai : Műfajiság, kulturális emlékezet és medialitás a 20. századi magyar irodalomtudományban
Budapest, Magyarország : Ráció Kiadó, (2007) pp. 172-187. , 16 p.

Ravasz László médiaprogramja
In: Oláh, Szabolcs; Simon, Attila; Szirák, Péter (szerk.)
Szerep és közeg : Medialitás a magyar kultúratudományok 20. századi történetében
Budapest, Magyarország : Ráció Kiadó, (2006) pp. 287-299. , 13 p.

Irodalmi szöveghálók
In: Hansági, Ágnes; Horváth, Csaba; Hermann, Zoltán; Szitár, Katalin (szerk.)
Mozgó Világ : Tanulmányok a hatvanéves Kulin Ferenc tiszteletére
Budapest, Magyarország : Ráció Kiadó, (2003) pp. 180-191. , 12 p.

Folyóiratban megjelent tanulmányok és cikkek

ALFÖLD: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT 2019 : 1 pp. 86-96. , 10 p. (2019)
 
Áprily Parajdon
KORUNK (KOLOZSVÁR) 2018 : 3 pp. 56-61. , 6 p. (2018)
 
Újrahasznosítás két KAF-versben: Psalmus Transsylvanicus, Öreg Biblia margójára
TEMPEVÖLGY: KULTÚRA MŰVÉSZET TUDOMÁNY 2018 : 8 pp. 79-91. , 38 p. (2018)
 
Posztapokaliptikus road movie: Totth Benedek: Az utolsó utáni háború
ALFÖLD: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT 2018 : 10 pp. 107-110. , 4 p. (2018)
 
„Csak én írok, versemnek hőse: semmi”: Kovács András Ferenc taníthatósága a közoktatásban
ISKOLAKULTÚRA: PEDAGÓGUSOK SZAKMAI-TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA 28 : 7 pp. 35-40. , 6 p. (2018)
 
Barabási Albert-László: A hálózat tudománya
HELIKON IRODALOMTUDOMÁNYI SZEMLE 63 : 2 pp. 316-318. , 3 p. (2017)
 
Árdeli dallamok: A Kovács András Ferenc-olvasás lehetőségei a közoktatásban.
GYERMEKNEVELÉS: ONLINE TUDOMÁNYOS FOLYÓIRAT 5 : 3 pp. 101-114. , 14 p. (2017)
 
A nyomtatás szerepe a reformáció sikerében
SZÉPIRODALMI FIGYELŐ 2017 : 5 pp. 29-46. , 18 p. (2017)
 
Ötletek az Egerek könyve eljövendő elemzői számára
SZÉPIRODALMI FIGYELŐ ONLINE Paper: 426 (2016)
 
Darnói gombázók
TISZATÁJ: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT 70 : 5 pp. 90-97. , 8 p. (2016)
 
Változatok hajótörésre: Gép, utazás, pénz mint médium Oravecz Imre regényeiben
KALLIGRAM: MŰVÉSZET ÉS GONDOLAT 25 : 09 pp. 80-87. , 8 p. (2016)

A patritozmus eposza: Treme
SZÉPIRODALMI FIGYELŐ ONLINE online , 4 p. (2015)

Lapis József: Líra 2.0: Közelítések a kortárs magyar költészethez: Budapest, JAK–Prae.hu, 2014, 306 l.
IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 119 : 6 pp. 870-873. , 4 p. (2015)

Test – kép – rombolás
ISKOLAKULTÚRA: PEDAGÓGUSOK SZAKMAI-TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA 185 pp. 59-68. , 10 p. (2014)

Néma olvasás, hangos olvasás a reformáció gyakorlatában
TEMPEVÖLGY: KULTÚRA MŰVÉSZET TUDOMÁNY 2014 : 3 pp. 41-46. , 6 p. (2014)

Hazai krimi kiskamaszoknak: Nemere István: Lidércfény Nyomozóiroda - A nádas titka - Tilos az Á Könyvek, 2014 Paper: hazai-krimi-kiskamaszoknak (2014)

Kappanyos András: Hová tűnt a huszadik század?
IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 118 : 6 pp. 884-887. , 4 p. (2014)

Nászének, égetett agyag
SZÉPIRODALMI FIGYELŐ ONLINE online : - , 8 p. (2014)

Szabó Gábor: „Vagyok, mit érdekelne”
IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 117 : 6 Paper: 758 (2013)

 Kovács András Ferenc: Bohócöröklét
SZÉPIRODALMI FIGYELŐ 2011 : 4 pp. 82-84. , 3 p. (2011)

Angyalosi Gergely: A minta fordul egyet. Esszék, tanulmányok, kritikák
IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 115 : 6 pp. 737-740. , 4 p. (2011)

Kovács András Ferenc: Porcus Hermeticum
ÚJNAUTILUS IRODALMI ÉS TÁRSADALMI PORTÁL 2011 Paper: www.ujnautilus.info , 3 p. (2011)

A másodlagos társadalom fenntartása: Nádas Péter: Fantasztikus utazáson
ÚJ KÖNYVPIAC 21 : 9 pp. 32-32. , 1 p. (2011)

"Ez nem a mű, ez maga a kitérő" (Esterházy Péter: Esti)
SZÉPIRODALMI FIGYELŐ 2010 : 6 pp. 49-54. , 6 p. (2010)

Tóth Krisztina: Hazaviszlek, jó?
SZÉPIRODALMI FIGYELŐ 2010 : 1 pp. 75-76. , 2 p. (2010)


Az első modern médiaesemény,
STUDIA CAROLIENSIA 2009 : 4 pp. 33-44. , 12 p. (2009)

The first modern media event
PALIMPSZESZT: TUDOMÁNYOS ÉS KULTURÁLIS FOLYÓIRAT : 28 Paper: http://www.prae.hu/prae/palimpszeszt.php?menu_id=93&jid=22&jaid=98 , 12 p. (2009)

Kappanyos András: Tánc az élen. Ötletek az avantgárdról.
IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 112 : 5-6 pp. 758-761. , 4 p. (2008)

Szabó Gábor:"...Te ez iszkol".: Esterházy Péter Bevezetés a szépirodalomba című műve nyomában
IRODALOMTÖRTÉNET 39 : 1 pp. 130-133. , 4 p. (2008)

Korner, Veronika ; Mészáros, Márton
Az új média a harmincas évek Magyarországának három protestáns lapjában
CONFESSIO-A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ FIGYELŐJE 31 : 2 pp. 67-82. , 16 p. (2007)

Induló modernség - kezdődő avantgárd; Hansági Ágnes : Az Ixión-szindróma : identitás és kánon a romantikában és a modernségben; Bónus Tibor : A csúf másik. A saját idegenségének irodalmi antropológiájáról
IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 110 : 3-4 pp. 450-454. , 5 p. (2006)

Medial changes, confrontation of literary forms
TRANS: INTERNET JOURNAL FOR CULTURAL SCIENCES / INTERNET-ZEITSCHRIFT FUR KULTURWISSENSCHAFTEN 2006 : 16 Paper: http://www.inst.at/trans/16Nr/09_5/meszaros16.htm (2006)

Az esztétikai tapasztalat medialitása
KORTÁRS: IRODALMI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT 49 : 1 pp. 104-107. , 4 p. (2005)

Az irodalmi mozgásképek kérdéséhez: (Az intermedialitás Ernst Stadler és Szabó Lőrinc versében)
ALFÖLD: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT 55 : 12 p. 34 (2004)

 Nem is vagy igazi amerikai! Kovács András Ferenc: Jack Cole daloskönyve: Egy fiktív fordítás olvasási lehetőségei
PRAE: IRODALMI FOLYÓIRAT : 1-2 pp. 206-216. , 11 p. (2002)

 Márton Mészáros

Title: PhD
Gender: M
Year of Birth: 1977
Place of Birth (Country): Hungary
Email-address(es): Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Office Phone Number:

Doctoral Studies
Year of Doctoral Defence (PhD / CSc): 2011
Discipline: Literature
Title of Thesis: Protestantism and Media
Issuing Institution: University of Szeged

MA Studies
Year of Obtaining the MA Degree: 2004
Discipline(s): Literaure
Issuing Institution: Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary

Further Studies and Qualifications

Institution Qualification Year of Obtaining the Qualification
     
     
     

Employment
Current Employer: Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary
Faculty: Faculty of Humanities
Institute: Institute of Hungarian Linguistic, Literary and Cultural Studies
Department: Department of Modern Hungarian Literature, Comparative Literature and Literary Theory
Current Position(s): Assistant Lecturer

Areas of Research and Teaching
Theories of literature
Theories of media
Contemporary hungarian literature

Membership in Research Groups and Projects
Association for the General Study of Literature

Educational Functions, Curriculum Development and Other
Teaching-Related Activities

Period Function or Activity
   
   
   
   
   

Language Skills

Language Level and Kind of Proficiency
English B2
German B2
   
   
   

Honours, Distinctions, and Prizes

Name of Distinction Issuing Institution Year of Issuing
     
     
     

Membership in Academic Societies

Name of Organization Function (if any)
   
   
   
   

Guest Professorships and Research Fellowships in Foreign
Institutions

Period Institution Activities
     
     
     
     
     

Promotorship in Doctoral Studies

Name of
Doctoral Student,
Institution
Research Topic / Title of Dissertation Year of Defence
(if applicable)
     
     
     
     

Opponentship in Doctoral Defences

Name of
Doctoral Student,
Institution
Title of Dissertation Year of Defence
     
     
     
     

 

List of Publications

(MTMT)

Monographs

Mai magyar irodalmi olvasókönyv
Budapest, Magyarország : Hatágú Síp Alapítvány (2010) , 152 p.


Hálózatok, médiumok, kultúrtechnikák, Balatonfüred, Magyarország : Balatonfüred Városért Közalapítvány (2019) , 276 p.

Reformáció, közvetítés, nyilvánosság
Budapest, Magyarország : Ráció Kiadó (2014) , 222 p.Edited Books and Journals

 

Hansági, Ágnes (szerk.); Hermann, Zoltán (szerk.); Mészáros, Márton (szerk.); Szekeres, Nikoletta (szerk.)
"...kézifékes fordulást is tud": Tanulmányok a legújabb magyar gyerekirodalomról
Balatonfüred, Magyarország : Balatonfüred Városért Közalapítvány (2018) , 280 p.

Hansági, Ágnes (szerk.); Hermann, Zoltán (szerk.); Mészáros, Márton (szerk.); Szekeres, Nikoletta (szerk.)
Mesebeszéd: A gyerek- és ifjúsági irodalom kézikönyve
Budapest, Magyarország : Fiatal Írók Szövetsége (FISZ) (2017) , 489 p.

Mészáros, Márton (szerk.); Korpa, Tamás (szerk.); Porczió, Veronika (szerk.)
KAF-OLVASÓKÖNYV: Válogatott kritikák, tanulmányok Kovács András Ferenc költészetéről
Budapest, Magyarország : Fiatal Írók Szövetsége (FISZ) (2017) , 448 p.

Mészáros, Márton (szerk.); Antal, Nikolet (szerk.)
Holokauszt: Új utak, új generációk
Budapest, Magyarország : Fiatal Írók Szövetsége (FISZ) (2016) , 188 p.

Fülöp, József (szerk.); Mészáros, Márton (szerk.); Tóth, Dóra (szerk.)
A szél fúj ahová akar: Bölcsészettudományi dolgozatok
Budapest, Magyarország : L'Harmattan, Károli Gáspár Református Egyetem (2016) , 292 p

Gerencsér, Péter ; Mészáros, Márton (szerk.); Kollár, Árpád (szerk.)
Hany Istók alakváltozásai
Budapest, Magyarország : Fiatal Írók Szövetsége (FISZ) (2011) , 352 p.

Maszárovics, Á (szerk.); Mészáros, M (szerk.)
Jelenlét '07
Budapest, Magyarország : Károli Gáspár Református Egyetem BTK Irodalomtudományi Doktori Iskola (2009) , 277 p.

 

Kovács András Ferenc: Hajnali csillag peremén
In: Hansági, Ágnes; Hermann, Zoltán; Mészáros, Márton; Szekeres, Nikoletta (szerk.)
"...kézifékes fordulást is tud" : Tanulmányok a legújabb magyar gyerekirodalomról
Balatonfüred, Magyarország : Balatonfüred Városért Közalapítvány, (2018) pp. 213-230. , 18 p.

Young adultként olvasni: A Holtverseny példája
In: Hansági, Ágnes; Hermann, Zoltán; Mészáros, Márton; Szekeres, Nikoletta (szerk.)
Mesebeszéd : A gyerek- és ifjúsági irodalom kézikönyve
Budapest, Magyarország : Fiatal Írók Szövetsége (FISZ), (2017) pp. 289-309. , 21 p.

Az implicit pátosz formulái Kovács András Ferenc „Krisztinka-ciklusában”
In: Kulcsár-Szabó, Ernő; Kulcsár-Szabó, Zoltán; Lénárt, Tamás (szerk.)
Verskultúrák : A líraelmélet perspektívái
Budapest, Magyarország : Ráció Kiadó, (2017) pp. 237-250. , 14 p.

Ravasz vagy Balthazár?: Antiszemitizmus-vita a protestáns lapokban 1917-ig
In: Mészáros, Márton; Antal, Nikolet (szerk.)
Holokauszt : Új utak, új generációk
Budapest, Magyarország : Fiatal Írók Szövetsége (FISZ), (2016) pp. 69-82. , 14 p.

Ottlik és a rádió: A rádiójáték műfajproblémái
In: Bednanics, Gábor; Hansági, Ágnes; Horváth, Csaba; Palkó, Gábor; Wernitzer, Julianna (szerk.)
Próza az, amit kinyomtatnak : Tanulmányok Ottlik Gézáról
Budapest, Magyarország : Petőfi Irodalmi Múzeum (PIM), (2013) pp. 300-313. , 13 p.

Hálózat és irodalom
In: Pápay, György (szerk.)
Apropó : könyvekről jutott eszünkbe
Budapest, Magyarország : Szépirodalmi Figyelő Alapítvány, (2012) pp. 157-168. , 12 p.

A reformáció nyilvánosságának multimediális modellje pp. 11-21.
In: Pénzes, Tiborc Szabolcs (szerk.)
Septempunctata : Tanulmányok Petrőczi Éva hatvanadik születésnapjára
Budapest, Magyarország : rec.iti, az MTA Irodalomtudományi Intézetének recenziós portálja, (2011) p. 232

Az olvashatóság – hallhatóság – láthatóság határesetei Kovács András Ferenc költészetében
In: Bednanics, Gábor (szerk.)
"Alszik a fény" : Kosztolányi Dezső és Csáth Géza művészete
Budapest, Magyarország : Ráció, FISZ, (2010) pp. 183-200. , 18 p.

A Gézagyerek olvasása
In: Györffy, Miklós; Kelemen, Pál; Palkó, Gábor (szerk.)
Prózafordulat
Budapest, Magyarország : Kijárat Kiadó, (2007) pp. 183-196. , 14 p.

A protestáns iskolarendszer irodalmi tankönyvei
In: Bónus, Tibor; Kulcsár-Szabó, Zoltán; Simon, Attila (szerk.)
Az olvasás rejtekútjai : Műfajiság, kulturális emlékezet és medialitás a 20. századi magyar irodalomtudományban
Budapest, Magyarország : Ráció Kiadó, (2007) pp. 172-187. , 16 p.

Ravasz László médiaprogramja
In: Oláh, Szabolcs; Simon, Attila; Szirák, Péter (szerk.)
Szerep és közeg : Medialitás a magyar kultúratudományok 20. századi történetében
Budapest, Magyarország : Ráció Kiadó, (2006) pp. 287-299. , 13 p.

Irodalmi szöveghálók
In: Hansági, Ágnes; Horváth, Csaba; Hermann, Zoltán; Szitár, Katalin (szerk.)
Mozgó Világ : Tanulmányok a hatvanéves Kulin Ferenc tiszteletére
Budapest, Magyarország : Ráció Kiadó, (2003) pp. 180-191. , 12 p.

ALFÖLD: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT 2019 : 1 pp. 86-96. , 10 p. (2019)
 
Áprily Parajdon
KORUNK (KOLOZSVÁR) 2018 : 3 pp. 56-61. , 6 p. (2018)
 
Újrahasznosítás két KAF-versben: Psalmus Transsylvanicus, Öreg Biblia margójára
TEMPEVÖLGY: KULTÚRA MŰVÉSZET TUDOMÁNY 2018 : 8 pp. 79-91. , 38 p. (2018)
 
Posztapokaliptikus road movie: Totth Benedek: Az utolsó utáni háború
ALFÖLD: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT 2018 : 10 pp. 107-110. , 4 p. (2018)
 
„Csak én írok, versemnek hőse: semmi”: Kovács András Ferenc taníthatósága a közoktatásban
ISKOLAKULTÚRA: PEDAGÓGUSOK SZAKMAI-TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA 28 : 7 pp. 35-40. , 6 p. (2018)
 
Barabási Albert-László: A hálózat tudománya
HELIKON IRODALOMTUDOMÁNYI SZEMLE 63 : 2 pp. 316-318. , 3 p. (2017)
 
Árdeli dallamok: A Kovács András Ferenc-olvasás lehetőségei a közoktatásban.
GYERMEKNEVELÉS: ONLINE TUDOMÁNYOS FOLYÓIRAT 5 : 3 pp. 101-114. , 14 p. (2017)
 
A nyomtatás szerepe a reformáció sikerében
SZÉPIRODALMI FIGYELŐ 2017 : 5 pp. 29-46. , 18 p. (2017)
 
Ötletek az Egerek könyve eljövendő elemzői számára
SZÉPIRODALMI FIGYELŐ ONLINE Paper: 426 (2016)
 
Darnói gombázók
TISZATÁJ: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT 70 : 5 pp. 90-97. , 8 p. (2016)
 
Változatok hajótörésre: Gép, utazás, pénz mint médium Oravecz Imre regényeiben
KALLIGRAM: MŰVÉSZET ÉS GONDOLAT 25 : 09 pp. 80-87. , 8 p. (2016)

A patritozmus eposza: Treme
SZÉPIRODALMI FIGYELŐ ONLINE online , 4 p. (2015)

Lapis József: Líra 2.0: Közelítések a kortárs magyar költészethez: Budapest, JAK–Prae.hu, 2014, 306 l.
IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 119 : 6 pp. 870-873. , 4 p. (2015)

Test – kép – rombolás
ISKOLAKULTÚRA: PEDAGÓGUSOK SZAKMAI-TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA 185 pp. 59-68. , 10 p. (2014)

Néma olvasás, hangos olvasás a reformáció gyakorlatában
TEMPEVÖLGY: KULTÚRA MŰVÉSZET TUDOMÁNY 2014 : 3 pp. 41-46. , 6 p. (2014)

Hazai krimi kiskamaszoknak: Nemere István: Lidércfény Nyomozóiroda - A nádas titka - Tilos az Á Könyvek, 2014 Paper: hazai-krimi-kiskamaszoknak (2014)

Kappanyos András: Hová tűnt a huszadik század?
IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 118 : 6 pp. 884-887. , 4 p. (2014)

Nászének, égetett agyag
SZÉPIRODALMI FIGYELŐ ONLINE online : - , 8 p. (2014)

Szabó Gábor: „Vagyok, mit érdekelne”
IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 117 : 6 Paper: 758 (2013)

 Kovács András Ferenc: Bohócöröklét
SZÉPIRODALMI FIGYELŐ 2011 : 4 pp. 82-84. , 3 p. (2011)

Angyalosi Gergely: A minta fordul egyet. Esszék, tanulmányok, kritikák
IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 115 : 6 pp. 737-740. , 4 p. (2011)

Kovács András Ferenc: Porcus Hermeticum
ÚJNAUTILUS IRODALMI ÉS TÁRSADALMI PORTÁL 2011 Paper: www.ujnautilus.info , 3 p. (2011)

A másodlagos társadalom fenntartása: Nádas Péter: Fantasztikus utazáson
ÚJ KÖNYVPIAC 21 : 9 pp. 32-32. , 1 p. (2011)

"Ez nem a mű, ez maga a kitérő" (Esterházy Péter: Esti)
SZÉPIRODALMI FIGYELŐ 2010 : 6 pp. 49-54. , 6 p. (2010)

Tóth Krisztina: Hazaviszlek, jó?
SZÉPIRODALMI FIGYELŐ 2010 : 1 pp. 75-76. , 2 p. (2010)


Az első modern médiaesemény,
STUDIA CAROLIENSIA 2009 : 4 pp. 33-44. , 12 p. (2009)

The first modern media event
PALIMPSZESZT: TUDOMÁNYOS ÉS KULTURÁLIS FOLYÓIRAT : 28 Paper: http://www.prae.hu/prae/palimpszeszt.php?menu_id=93&jid=22&jaid=98 , 12 p. (2009)

Kappanyos András: Tánc az élen. Ötletek az avantgárdról.
IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 112 : 5-6 pp. 758-761. , 4 p. (2008)

Szabó Gábor:"...Te ez iszkol".: Esterházy Péter Bevezetés a szépirodalomba című műve nyomában
IRODALOMTÖRTÉNET 39 : 1 pp. 130-133. , 4 p. (2008)

Korner, Veronika ; Mészáros, Márton
Az új média a harmincas évek Magyarországának három protestáns lapjában
CONFESSIO-A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ FIGYELŐJE 31 : 2 pp. 67-82. , 16 p. (2007)

Induló modernség - kezdődő avantgárd; Hansági Ágnes : Az Ixión-szindróma : identitás és kánon a romantikában és a modernségben; Bónus Tibor : A csúf másik. A saját idegenségének irodalmi antropológiájáról
IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 110 : 3-4 pp. 450-454. , 5 p. (2006)

Medial changes, confrontation of literary forms
TRANS: INTERNET JOURNAL FOR CULTURAL SCIENCES / INTERNET-ZEITSCHRIFT FUR KULTURWISSENSCHAFTEN 2006 : 16 Paper: http://www.inst.at/trans/16Nr/09_5/meszaros16.htm (2006)

Az esztétikai tapasztalat medialitása
KORTÁRS: IRODALMI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT 49 : 1 pp. 104-107. , 4 p. (2005)

Az irodalmi mozgásképek kérdéséhez: (Az intermedialitás Ernst Stadler és Szabó Lőrinc versében)
ALFÖLD: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT 55 : 12 p. 34 (2004)

 Nem is vagy igazi amerikai! Kovács András Ferenc: Jack Cole daloskönyve: Egy fiktív fordítás olvasási lehetőségei
PRAE: IRODALMI FOLYÓIRAT : 1-2 pp. 206-216. , 11 p. (2002)

 

 

Következő események


Összes esemény

Nyelvvizsgaközpont

Sport a Károlin

Sport a Károlin

Napi biztatás

 

Youtube