Készült: 2016-02-15
Módosítás: 2019-07-02

Nyilasy Balázs

Cím: Dr. habil. CSc
Nem: férfi
Születési év: 1950
Születési hely: Magyarország
Email-cím(ek): Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Hivatali telefonszám: +36 (1) 483-2852

Doktori tanulmányok
Doktori (PhD) védés éve: 1989 kandidátus
Tudományág: Irodalomtudomány
Disszertáció címe: Az életbizalomtól az egyensúlyhiányig
Oklevelet kiállító intézmény: Tudományos Minősítő Bizottság

MA-tanulmányok
MA-fokozat megszerzésének éve: 1976
Tudományág(ak): magyar nyelv és irodalom, orosz nyelv és irodalom
Oklevelet kiállító intézmény: Kossuth Lajos Tudományegyetem

Egyéb tanulmányok és képesítések

Intézmény Képesítés Év
Kossuth Lajos Tudományegyetem doktor (kisdoktori) 1980
     
     

Munkatapasztalat
Jelenlegi munkaadó: Károli Gáspár Református Egyetem
Kar: Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar
Intézet: Magyar Nyelv-, Irodalom- és Kultúratudományi Intézet
Tanszék: Régi és Klasszikus Magyar Irodalom Tanszék
Beosztás: docens

Korábbi munkaadó: Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Beosztás: egyetemi tanár

Egyéb korábbi munkaadó: Miskolci Egyetem
Beosztás: docens


Kutatási és oktatási szakterületek

klasszikus magyar irodalom
modern magyar irodalom
irodalomelmélet
világirodalom

Tudományos kutatócsoportban vagy projektben való részvétel

MMA Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézet


Oktatásszervezés, tudományszervezés

Időszak Funkció vagy tevékenység
1995-96 Irodalomértés, modern irodalomelmélet című kétéves specializáció szervezése és vezetése (PPKE)
   
   
   
   

Nyelvtudás

Nyelv Nyelvtudás szintje és fajtája
orosz felsőfok
angol középfok
   
   
   

Díjak és kitüntetések

Díj vagy kitüntetés neve Kiadó intézmény Elnyerés éve
Alföld folyóirat nívódíj Alföld folyóirat 1983.
Oltványi Ambrus jutalom Oltványi Ambrus-bizottság 1992.
     

Tagság tudományos társaságokban

Szervezet neve Betöltött funkció
köztestületi tagság  
   
   
   

Vendégoktatás és kutatóutak külföldi intézményekben

Időszak Intézmény Tevékenység
1991 Londoni Egyetem előadás tartása
1997-2001 Babes-Bolyai Tudományegyetem vendégprofesszor
     
     
     

Doktori témavezetések

Doktori hallgató neve,
intézmény
Kutatási téma / Disszertáció címe Védés éve
     
     
     
     

Opponencia doktori védéseken

Doktori hallgató neve,
intézmény
Kutatási téma / Disszertáció címe Védés éve
Szilágyi Péter,
ELTE
Ady Edre költészete 1992
Eisemann György,
ELTE
Komjáthy Jenő költészete 1993
Jánosi Zoltán,
KLTE
Nagy László mitologikus költészete 1994
     

 

Publikációs lista

(MTMT)

Monográfiák

„A szó társadalmi lelke”, Cserépfalvi, Bp., 1996. (251 p.)

Arany János, Korona, Bp., 1998. (200 p.)

A konzervatív-modern költő Arany János verses epikája, Eötvös József Könyvkiadó, Bp., 2001. (173 p.)

A románc és Jókai Mór, Eötvös József Könyvkiadó, Bp., 2005. (155 p.)

Arany János balladái, Savaria University Press, 2011. (107 p.)

A 19. századi modern magyar románc, Argumentum, 2011. (345 p.)

Szavak tánca és árnyéktánca (Irodalmi tanulmányok A vén cigánytól Harry Potterig), Argumentum, 2014. (294 p.)

Próbálkozó irodalom (Válogatott és új irodalmi tanulmányok), Felsőmagyarország Kiadó, 2018. (216 p.)

 

Könyvfejezetek

Fogalmak, előfeltevések, konklúziók (Költészetkritika és tradíciókép az ezredfordulón), in ELEK Tibor (szerk.), Magyar líra az ezredfordulón, Békéscsaba-Gyula, 2000, 161-171.

Arany János: románc és realizmus, in KOROMPAY H. János (szerk.), A két Arany. Összehasonlító tanulmányok, Bp., 2002, 39-49.

Identitásigény és szimbolikus rendek a Kaffka-prózában, in ALEXA Károly
(szerk.), Polgárosodás és irodalom, Bp., 2003, 187-217.

Arany János költészete, in SIPOS Lajos (szerk.), Irodalomtanítás a harmadik évezredben, Kronika Nova Kiadó, Bp., 2006, 296-309.

Életbizalom, krízisérzület, realizmus és modern romance (Értelmezői dilemmák és lehetőségek XIX. századi irodalmunkkal kapcsolatban), in Irodalom a történelemben – irodalomtörténet, szerk. Ács Margit, Bp., 2009,15-23.

József Attila „kései versei” körül, in. Baranyai Norbert, Imre László, Takács Miklós (szerk.), In memoriam görömbei András, Debreceni Egyetemi kiadó, 2015, 179-192.

A sorsvállaló én kétféle poétikája, in., Nagy László, Ki viszi át a Szerelmet, Bp., 2015, 126-136.

Az Árva Lotti és a Petelei István-i impassibilité, in., Papp Ágnes Klára, Sebők Melinda, Zsávolya Zoltán (szerk.), Nemzet – sors – identitás, Bp., 2015, 313-324. 

 

Cikkek tudományos folyóiratokban

Variations on a Process of Demythicization on Hungarian Lyric Poetry in the 1960s and 1970s, Acta Litteraria Academiae, 1983, 331-351.

Social Spirit of Words, Acta Litteraria Academiae Scientiarium Hungaricae XXXIII.
1991-92, 359-378.

Narrative Poems of János Arany, Hungarologische Beiträge, Jyväskylä, 2001, 135-149.

La Poesia di János Arany, Annali dell’ Istituto universitario Orientale di Napoli – Studi Finno-Ugrici, num. III. (1999-2001), 191-210.

The Epic Poetry of János Arany, Studia Universitatis, Babes-Bolyai, 2002/1-2, 115-127.

Beteljesült vágyak ártatlan világa (Arany János és a hősidill kapcsolatához), Studia Litteraria, 1991, 59-67.

A tapintat struktúrája (Arany János: Zács Klára), Irodalomtörténet, 1992/2, 299-312.

Arany János naiv regéje a teljességről (Arany: Rege a csodaszarvasról), Studia Litteraria, 1995, 59-66.

Gondolatok az Arany-ballada poétikájáról, Irodalomtörténeti Közlemények, 1997/5-6, 527-540.

Irányzatok a 19. század második felének Arany-recepciójában, Irodalomtörténeti Közlemények, 1999/5-6, 561-583.

Gondolatok az orosz formalizmusról, Hitel, 2000/1, 91-98.

Közelítési lehetőségek Arany János költészetéhez, Irodalomtörténet, 2000/1, 36-50.

Arany János és az európai irodalom néhány jellegzetes, nagy műfaja, elbeszélő formája, in GÖRÖMBEI András (szerk.), In honorem Tamás Attila, Debrecen, 2000, 141-152.

Arany János verses epikájáról, Irodalomtörténet, 2001/4, 563-575.

A Frye-i fikciós módok, a románc és Arany János költészete, Irodalomtörténeti Közlemények, 2003/1, 75-86.

Az arany ember és a modern románc, Irodalomtörténet, 2003/2, 206-227.

A kőszívű ember fiai és a modern románc, Kortárs, 2003/7, 49-70.

Thanatos titokzatos örvényében (Lovik Károly és az Árnyéktánc), Kortárs, 2004/7, 85-98.

A komikus románc két arca (Mikszáth Kálmán: Szent Péter esernyője, Az aranykisasszony, Beszterce ostroma), Hitel, 2006/5, 104-118.

Mikszáth Kálmán esete a mesével, a riporttal, a komikus-humoros románccal és a Noszty fiúval, Kortárs, 2006/7-8, 96-115.

A Mikszáth Kálmán-i komikus románc és a versek, Tiszatáj, 2007/5, Diákmelléklet, 1-10.

Az új földesúr mint komikus-humoros romance, Tiszatáj, 2007/12, Diákmelléklet, 1-10.

A Gyurkovics-lányok mint komikus-humoros romance, Kortárs, 2008/2, 92-100.

A romance, a mesenovella és a századelő, Korunk, 2008/8, 96-106.

A Kárpáthy Zoltán románcossága, humora és angyalisága, Tiszatáj, 2008/10, Diákmelléklet 1-22.

Az istenhegyi székely leány és a modern fikció, Hitel, 2009/7, 104-110.

Romance-nézőpontból Kemény Zsigmond történelmi regényeiről, Irodalomtörténeti Közlemények, 2009 / 6, 709-727.

Az Arany János-i ballada Hitel, 2010/3, 95-113.

A Szondi két apródja jelentéstartományai, Irodalomtörténeti közlemények, 2010/4, 346-361.

Az 1852-es romance-mestermű: a balladaműfaj első nagy megújítása (Arany János: Rozgonyiné), Studia Caroliensia, 2009/4, 71-79.

Romance, regény, modern fikció, Partitura, 2011/1, 3-57.

Toldi Miklós esete az eposszal, az újkori regénnyel, a modern romance-szal és a népiességgel, Irodalomismeret, 2011/3, 4-22.

A jelen múltja és a múlt jelene, Hitel, 2012/2, 35-41.

Arany János balladái a történési és elolvasási idő tükrében, Irodalomismeret, 2012/2, 52-59. 

Mennyi az új a nap alatt? Töprengések kultúratudományi, irodalomtudományi paradigmák ürügyén, Magyar művészet, 2013/1, 71-77.

Kemény Zsigmond regényelmélete, Hitel, 2014/10, 103-109.

Egy irodalmi szótárról és egy irodalmi szótár ürügyén, Magyar művészet, 2014/3-4, 81-90.

József Attila „kései versei” körül, Kortárs, 2015 / 2, 40-48.

A nyelv mítosza, a huszadik század és az ezredfordulós irodalomértés, Magyar művészet, 2015 / 1, 150-158.

Milyen fákon teremnek Mikszáth Kálmán regényei?,Hungarológiai közlemények (az újvidéki Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékének folyóirata), 2015 / 4, 1-13.

Megtettem mindent, amit megtehettem” Tamás Attila halálára, Hitel, 2015 / 5, 123-128.

Az elvalótlanítás zsákutcái, Magyar művészet, 2016 / 2, 152-159.

A király meztelen avagy Abramsék esete a teoretizmussal és a posztstrukturalizmussal, Magyar művészet, 2016 / 3, 143-149.

A Petelei István-i impassibilité, Hitel, 2016 / 4, 92-101.

Filozófia és irodalomértés, Hitel, 2017 / 1, 72-81.

Arany János és a magyar irodalomértés az új évezredből visszanézve, Hitel, 2017 / 8, 6-21.

A tanulságos tradicionalizmus. Gondolatok Arany Jánosról születése kétszázadik évfordulóján, Szabolcs-Szatmár-Beregi szemle, 2017 / 4, 3-12.

A romance, a modern Romance és Arany János, Magyar művészet, 2017 / 3, 16-22.

Válogatás két évszázad Arany-recepciójából, Magyar művészet, 2017 / 3, 59-67.

Arany János és a magyar irodalomértés, Hitel, 2017 / 8, 6-21.

Ikarosz bukása és merészsége, Hitel, 2018 / 7, 78-85.

Válságkifejezés és kanonizáció, Magyar művészet, 2018 / 3, 34-41.

A Nyugatról, a nemzeti klasszicizmusról és a jelenről, Hitel, 2019 / 1, 17-35. 

 

Konferenciaközlemények

Esztétikai problémakörök a Nagy László-költészetben, in TASI József (szerk.) „Inkarnáció ezüstben” tanulmányok Nagy Lászlóról, Bp., Petőfi Irodalmi Múzeum, 1996, 155-159.

Az Esti kérdés és az ontologikus-filozofikus költő, in Esti kérdés. Az Esztergomban 2009 április 24-25-26-án rendezett Esti kérdés-konferencia szerkesztett és bővített anyaga (szerk. Fűzfa Balázs), Szombathely 2009, 194-202.

A pasztorál, az idill és a Levél a hitveshez, in Levél a hitveshez, Az Abdán és Pannonhalmán 2009 szeptember 25-27-én rendezett Levél a hitveshez-konferencia szerkesztett és bővített anyaga (szerk. Fűzfa Balázs), Szombathely 2010, 32-39.

A Hajnali részegségről, a „hosszú vers”-ről és az eszmélkedő, „félhosszú vers”-ről, in Fűzfa Balázs (szerk.), Hajnali részegség. Az Újvidéken, 2010. április 23-25-én rendezett Hajnali részegség-konferencia szerkesztett és bővített anyaga, Szombathely, 2010, 248-259.

A sorsvállaló én kétféle poétikája (Nagy László: Ki viszi át a Szerelmet, Dsida Jenő: Nagycsütörtök, in Fűzfa Balázs (szerk.), Ki viszi át a Szerelmet. A Veszprémben, Ajkán és Iszkázon 2010. szeptember 24-26-án rendezett Ki viszi át a Szerelmet- konferencia szerkesztett és bővített anyaga, Szombathely, 2011, 29-40.

Miért szép a Kocsi-út az éjszakában?,in Fűzfa Balázs (szerk), Kocsi-út az éjszakában. A Nagykárolyban, Érmindszenten és Nagyváradon 2011. május 6-8-án rendezett konferencia szerkesztett és bővített anyaga, Szombathely, 2011, 123-128.

Aprócska szeplők egy szentséges testen (Vörösmarty Mihály: A vén cigány), in Fűzfa Balázs (szerk), A vén cigány. A Székesfehérvárott és Kápolnásnyéken 2012. április 20-22-e között rendezett konferencia szerkesztett és bővített anyaga, Szombathely, 2012,167-173

„Kisajátítás”, kultikus nyelvhasználat, „ideologikusság”, in JANKOVICS József, NYERGES Judit (szerk.), Hatalom és kultúra Az V. nemzetközi Hungarológiai Kongresszus (Jyväskylä, 2001. augusztus 6-10.) előadásai, Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, Bp., 2004, 207-214.

Az újdonság próbái - paradigmaváltások és folytonosság a kultúrtörténeti és az irodalmi gondolkodás területén, in Paradigmák a művészetben, (Szerk. Ács Margit), Kiadó: Magyar Művészeti Akadémia, 2014, 25-36.

A válságkultusz Patyomkin-falvai, in Papp Endre (szerk.), Az irodalomtudomány nemzeti jellegéről (A Petőfi Irodalmi Múzeumban 2012. november 14-én tartott konferencia előadásainak szerkesztett változata), 2014, 7-26.

Milyen fákon teremnek Mikszáth regényei?, in., Bengi László-Eisemann György (szerk.), Narratíva és politika. Mikszáth-újraolvasás, Bp., 2016, 141-152. 

 

Recenziók

Imre László: Arany János balladái, Irodalomtörténet, 1991/2, 421-424.

Egy gondolkodás anatómiája (Tamás Attila: Töprengések az irodalmi értékről), Hitel,1993/8, 108-112.

Dávidházi Péter: Hunyt mesterünk (Arany János kritikai öröksége), Tiszatáj, 1993/10, 87-94.

Barta János irodalomértelmezői tágasságáról, Debreceni szemle, 1997/ 3-4, 443-446.

Jókai Mór esete a realista provincializmussal és Szajbély Mihállyal, Partitúra, 2010/3, 115-136.

Milbacher Róbert: Arany János és az emlékezet balzsama, Irodalomtörténeti közlemények, 2011/6, 718-727.

Szépirodalmi alkotások

A fiatalember mindennapjai (verseskötet 1977)
Rés és kaland (verseskötet 1985)

Konferenciaszervezés

"De mi a népiesség?", Budapest, 2004.

Az irodalom visszahódítása, Budapest, 2012.

Nyilvános megjelenések

Előadások

University of London (1991)

Babes-Bolyai Tudományegyetem (többször)

Marosvásárhelyi Színművészeti Egyetem (többször)

Debreceni egyetem (többször)

Féléves magyar és világirodalmi kurzusok

Berzsenyi Dániel Főiskola (2001)

Esterházy Főiskola (2004, 2005, 2006.)

Tagság és opponencia doktori, kandidátusi védéseken, habilitációs eljárásokban

Budapest (1992, 1994, 1995, 1997, 2012)

Debrecen (2000)

Miskolc (2002)

Kolozsvár (2004)Balázs Nyilasy

Title: Dr habil. Csc
Gender: M
Year of Birth: 1950
Place of Birth (Country): Hungary
Email-address(es): Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Office Phone Number: 1483-2852

Doctoral Studies
Year of Doctoral Defence (PhD / CSc): 1989 (Csc)
Discipline: literary studies
Title of Thesis: From Life-Confidens to Lack of Balance
Issuing Institution: Doctor’s Council

MA Studies
Year of Obtaining the MA Degree: 1976
Discipline(s): Hungarian and Russian Language and Literature
Issuing Institution: Kossuth Lajos Tudományegyetem

Further Studies and Qualifications

Institution Qualification Year of Obtaining the Qualification
Kossuth Lajos Tudományegyetem dr. degree 1980
     
     

Employment
Current Employer: Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary
Faculty: Faculty of Humanities
Institute: Institute of Hungarian Linguistic, Literary and Cultural Studies
Department: Department of Ancient and Classical Hungarian Literature
Current Position(s): Associate Professor

Previous Employer: Pázmány Péter Catholic University
Previous Position Held: Professor

Other Previous Employers: University of Miskolc
Other Previous Positions Held: Associate Professor


Areas of Research and Teaching
Classical Hungarian Literature
Modern Hungarian Literature
Literary Theory
Comparative Literature

Membership in Research Groups and Projects


Educational Functions, Curriculum Development and Other
Teaching-Related Activities

Period Function or Activity
1995-96 Organizer and Leader of a two-year Specialization of Literary Theory
   
   
   
   

Language Skills

Language Level and Kind of Proficiency
Russian advanced level
English intermediate level
   
   
   

Honours, Distinctions, and Prizes

Name of Distinction Issuing Institution Year of Issuing
Award for excellence Periodical Alföld 1983
Award for Excellence Oltványi Ambrus Oltványi Ambrus Committee 1992
     

Membership in Academic Societies

Name of Organization Function (if any)
   
   
   
   

Guest Professorships and Research Fellowships in Foreign
Institutions

Period Institution Activities
1991 University of London Lectures
1997-2001 University of Babes-Bolyai Guest Professorship
     
     
     

Promotorship in Doctoral Studies

Name of
Doctoral Student,
Institution
Research Topic / Title of Dissertation Year of Defence
(if applicable)
     
     
     
     

Opponentship in Doctoral Defences

Name of
Doctoral Student,
Institution
Title of Dissertation Year of Defence
Péter Szilágyi,
ELTE
Poetry of Endre Ady 1992
György Eisemann,
ELTE
Poetry of Komjáthy JenőSpiritual
Phenomenons int he Hungarian Literature
1993
Zoltán Jánosi,
KLTE
Mythological Poetry of Nagy László 1994
     

 

List of Publications

(MTMT)

Monographs

„A szó társadalmi lelke”, Cserépfalvi, Bp., 1996. (251 p.)

Arany János, Korona, Bp., 1998. (200 p.)

A konzervatív-modern költő Arany János verses epikája, Eötvös József Könyvkiadó, Bp., 2001. (173 p.)

A románc és Jókai Mór, Eötvös József Könyvkiadó, Bp., 2005. (155 p.)

Arany János balladái, Savaria University Press, 2011. (107 p.)

A 19. századi modern magyar románc, Argumentum, 2011. (345 p.)

Szavak tánca és árnyéktánca (Irodalmi tanulmányok A vén cigánytól Harry Potterig), Argumentum, 2014. (294 p.)

Próbálkozó irodalom (Válogatott és új irodalmi tanulmányok), Felsőmagyarország Kiadó, 2018. (216 p.)

 

Chapters in Books

Fogalmak, előfeltevések, konklúziók (Költészetkritika és tradíciókép az ezredfordulón), in ELEK Tibor (szerk.), Magyar líra az ezredfordulón, Békéscsaba-Gyula, 2000, 161-171.

Arany János: románc és realizmus, in KOROMPAY H. János (szerk.), A két Arany. Összehasonlító tanulmányok, Bp., 2002, 39-49.

Identitásigény és szimbolikus rendek a Kaffka-prózában, in ALEXA Károly
(szerk.), Polgárosodás és irodalom, Bp., 2003, 187-217.

Arany János költészete, in SIPOS Lajos (szerk.), Irodalomtanítás a harmadik évezredben, Kronika Nova Kiadó, Bp., 2006, 296-309.

Életbizalom, krízisérzület, realizmus és modern romance (Értelmezői dilemmák és lehetőségek XIX. századi irodalmunkkal kapcsolatban), in Irodalom a történelemben – irodalomtörténet, szerk. Ács Margit, Bp., 2009,15-23.

József Attila „kései versei” körül, in. Baranyai Norbert, Imre László, Takács Miklós (szerk.), In memoriam görömbei András, Debreceni Egyetemi kiadó, 2015, 179-192.

A sorsvállaló én kétféle poétikája, in., Nagy László, Ki viszi át a Szerelmet, Bp., 2015, 126-136.

Az Árva Lotti és a Petelei István-i impassibilité, in., Papp Ágnes Klára, Sebők Melinda, Zsávolya Zoltán (szerk.), Nemzet – sors – identitás, Bp., 2015, 313-324.

 

Articles in Academic Reviews (Printed and Electronic)

Variations on a Process of Demythicization on Hungarian Lyric Poetry in the 1960s and 1970s, Acta Litteraria Academiae, 1983, 331-351.

Social Spirit of Words, Acta Litteraria Academiae Scientiarium Hungaricae XXXIII.
1991-92, 359-378.

Narrative Poems of János Arany, Hungarologische Beiträge, Jyväskylä, 2001, 135-149.

La Poesia di János Arany, Annali dell’ Istituto universitario Orientale di Napoli – Studi Finno-Ugrici, num. III. (1999-2001), 191-210.

The Epic Poetry of János Arany, Studia Universitatis, Babes-Bolyai, 2002/1-2, 115-127.

Beteljesült vágyak ártatlan világa (Arany János és a hősidill kapcsolatához), Studia Litteraria, 1991, 59-67.

A tapintat struktúrája (Arany János: Zács Klára), Irodalomtörténet, 1992/2, 299-312.

Arany János naiv regéje a teljességről (Arany: Rege a csodaszarvasról), Studia Litteraria, 1995, 59-66.

Gondolatok az Arany-ballada poétikájáról, Irodalomtörténeti Közlemények, 1997/5-6, 527-540.

Irányzatok a 19. század második felének Arany-recepciójában, Irodalomtörténeti Közlemények, 1999/5-6, 561-583.

Gondolatok az orosz formalizmusról, Hitel, 2000/1, 91-98.

Közelítési lehetőségek Arany János költészetéhez, Irodalomtörténet, 2000/1, 36-50.

Arany János és az európai irodalom néhány jellegzetes, nagy műfaja, elbeszélő formája, in GÖRÖMBEI András (szerk.), In honorem Tamás Attila, Debrecen, 2000, 141-152.

Arany János verses epikájáról, Irodalomtörténet, 2001/4, 563-575.

A Frye-i fikciós módok, a románc és Arany János költészete, Irodalomtörténeti Közlemények, 2003/1, 75-86.

Az arany ember és a modern románc, Irodalomtörténet, 2003/2, 206-227.

A kőszívű ember fiai és a modern románc, Kortárs, 2003/7, 49-70.

Thanatos titokzatos örvényében (Lovik Károly és az Árnyéktánc), Kortárs, 2004/7, 85-98.

A komikus románc két arca (Mikszáth Kálmán: Szent Péter esernyője, Az aranykisasszony, Beszterce ostroma), Hitel, 2006/5, 104-118.

Mikszáth Kálmán esete a mesével, a riporttal, a komikus-humoros románccal és a Noszty fiúval, Kortárs, 2006/7-8, 96-115.

A Mikszáth Kálmán-i komikus románc és a versek, Tiszatáj, 2007/5, Diákmelléklet, 1-10.

Az új földesúr mint komikus-humoros romance, Tiszatáj, 2007/12, Diákmelléklet, 1-10.

A Gyurkovics-lányok mint komikus-humoros romance, Kortárs, 2008/2, 92-100.

A romance, a mesenovella és a századelő, Korunk, 2008/8, 96-106.

A Kárpáthy Zoltán románcossága, humora és angyalisága, Tiszatáj, 2008/10, Diákmelléklet 1-22.

Az istenhegyi székely leány és a modern fikció, Hitel, 2009/7, 104-110.

Romance-nézőpontból Kemény Zsigmond történelmi regényeiről, Irodalomtörténeti Közlemények, 2009 / 6, 709-727.

Az Arany János-i ballada Hitel, 2010/3, 95-113.

A Szondi két apródja jelentéstartományai, Irodalomtörténeti közlemények, 2010/4, 346-361.

Az 1852-es romance-mestermű: a balladaműfaj első nagy megújítása (Arany János: Rozgonyiné), Studia Caroliensia, 2009/4, 71-79.

Romance, regény, modern fikció, Partitura, 2011/1, 3-57.

Toldi Miklós esete az eposszal, az újkori regénnyel, a modern romance-szal és a népiességgel, Irodalomismeret, 2011/3, 4-22.

A jelen múltja és a múlt jelene, Hitel, 2012/2, 35-41.

Arany János balladái a történési és elolvasási idő tükrében, Irodalomismeret, 2012/2, 52-59.

Kemény Zsigmond regényelmélete, Hitel, 2014/10, 103-109.

Egy irodalmi szótárról és egy irodalmi szótár ürügyén, Magyar művészet, 2014/3-4, 81-90.

József Attila „kései versei” körül, Kortárs, 2015 / 2, 40-48.

A nyelv mítosza, a huszadik század és az ezredfordulós irodalomértés, Magyar művészet, 2015 / 1, 150-158.

Milyen fákon teremnek Mikszáth Kálmán regényei?,Hungarológiai közlemények (az újvidéki Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékének folyóirata), 2015 / 4, 1-13.

„Megtettem mindent, amit megtehettem” Tamás Attila halálára, Hitel, 2015 / 5, 123-128.

Az elvalótlanítás zsákutcái, Magyar művészet, 2016 / 2, 152-159.

A király meztelen avagy Abramsék esete a teoretizmussal és a posztstrukturalizmussal, Magyar művészet, 2016 / 3, 143-149.

A Petelei István-i impassibilité, Hitel, 2016 / 4, 92-101.

Filozófia és irodalomértés, Hitel, 2017 / 1, 72-81.

Arany János és a magyar irodalomértés az új évezredből visszanézve, Hitel, 2017 / 8, 6-21.

A tanulságos tradicionalizmus. Gondolatok Arany Jánosról születése kétszázadik évfordulóján, Szabolcs-Szatmár-Beregi szemle, 2017 / 4, 3-12.

A romance, a modern Romance és Arany János, Magyar művészet, 2017 / 3, 16-22.

Válogatás két évszázad Arany-recepciójából, Magyar művészet, 2017 / 3, 59-67.

Arany János és a magyar irodalomértés, Hitel, 2017 / 8, 6-21.

Ikarosz bukása és merészsége, Hitel, 2018 / 7, 78-85.

Válságkifejezés és kanonizáció, Magyar művészet, 2018 / 3, 34-41.

A Nyugatról, a nemzeti klasszicizmusról és a jelenről, Hitel, 2019 / 1, 17-35. 

 

Conference Proceedings (Printed and Electronic)

Esztétikai problémakörök a Nagy László-költészetben, in TASI József (szerk.) „Inkarnáció ezüstben” tanulmányok Nagy Lászlóról, Bp., Petőfi Irodalmi Múzeum, 1996, 155-159.

Az Esti kérdés és az ontologikus-filozofikus költő, in Esti kérdés. Az Esztergomban 2009 április 24-25-26-án rendezett Esti kérdés-konferencia szerkesztett és bővített anyaga (szerk. Fűzfa Balázs), Szombathely 2009, 194-202.

A pasztorál, az idill és a Levél a hitveshez, in Levél a hitveshez, Az Abdán és Pannonhalmán 2009 szeptember 25-27-én rendezett Levél a hitveshez-konferencia szerkesztett és bővített anyaga (szerk. Fűzfa Balázs), Szombathely 2010, 32-39.

A Hajnali részegségről, a „hosszú vers”-ről és az eszmélkedő, „félhoss Szombathely, 2010, 248-259.zú vers”-ről, in Fűzfa Balázs (szerk.), Hajnali részegség. Az Újvidéken, 2010. április 23-25-én rendezett Hajnali részegség-konferencia szerkesztett és bővített anyaga,

A sorsvállaló én kétféle poétikája (Nagy László: Ki viszi át a Szerelmet, Dsida Jenő: Nagycsütörtök, in Fűzfa Balázs (szerk.), Ki viszi át a Szerelmet. A Veszprémben, Ajkán és Iszkázon 2010. szeptember 24-26-án rendezett Ki viszi át a Szerelmet- konferencia szerkesztett és bővített anyaga, Szombathely, 2011, 29-40.

Miért szép a Kocsi-út az éjszakában?,in Fűzfa Balázs (szerk), Kocsi-út az éjszakában. A Nagykárolyban, Érmindszenten és Nagyváradon 2011. május 6-8-án rendezett konferencia szerkesztett és bővített anyaga, Szombathely, 2011, 123-128.

Aprócska szeplők egy szentséges testen (Vörösmarty Mihály: A vén cigány), in Fűzfa Balázs (szerk), A vén cigány. A Székesfehérvárott és Kápolnásnyéken 2012. április 20-22-e között rendezett konferencia szerkesztett és bővített anyaga, Szombathely, 2012,167-173

„Kisajátítás”, kultikus nyelvhasználat, „ideologikusság”, in JANKOVICS József, NYERGES Judit (szerk.), Hatalom és kultúra Az V. nemzetközi Hungarológiai Kongresszus (Jyväskylä, 2001. augusztus 6-10.) előadásai, Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, Bp., 2004, 207-214.

Az újdonság próbái - paradigmaváltások és folytonosság a kultúrtörténeti és az irodalmi gondolkodás területén, in Paradigmák a művészetben, (Szerk. Ács Margit), Kiadó: Magyar Művészeti Akadémia, 2014, 25-36.

A válságkultusz Patyomkin-falvai, in Papp Endre (szerk.), Az irodalomtudomány nemzeti jellegéről (A Petőfi Irodalmi Múzeumban 2012. november 14-én tartott konferencia előadásainak szerkesztett változata), 2014, 7-26.

Milyen fákon teremnek Mikszáth regényei?, in., Bengi László-Eisemann György (szerk.), Narratíva és politika. Mikszáth-újraolvasás, Bp., 2016, 141-152. 

 

Book Reviews

Imre László: Arany János balladái, Irodalomtörténet, 1991/2, 421-424.

Egy gondolkodás anatómiája (Tamás Attila: Töprengések az irodalmi értékről), Hitel,1993/8, 108-112.

Dávidházi Péter: Hunyt mesterünk (Arany János kritikai öröksége), Tiszatáj, 1993/10, 87-94.

Barta János irodalomértelmezői tágasságáról, Debreceni szemle, 1997/ 3-4, 443-446.

Jókai Mór esete a realista provincializmussal és Szajbély Mihállyal, Partitúra, 2010/3, 115-136.

Milbacher Róbert: Arany János és az emlékezet balzsama, Irodalomtörténeti közlemények, 2011/6, 718-727.

Creative Writing

A fiatalember mindennapjai (verseskötet 1977)
Rés és kaland (verseskötet 1985)

Discography

"De mi a népiesség?", Budapest, 2004.

Az irodalom visszahódítása, Budapest, 2012.

Academic and public Appearances (Live and Electronic)

Előadások

University of London (1991)

Babes-Bolyai Tudományegyetem (többször)

Marosvásárhelyi Színművészeti Egyetem (többször)

Debreceni egyetem (többször)

Féléves magyar és világirodalmi kurzusok

Berzsenyi Dániel Főiskola (2001)

Esterházy Főiskola (2004, 2005, 2006.)

Tagság és opponencia doktori, kandidátusi védéseken, habilitációs eljárásokban

Budapest (1992, 1994, 1995, 1997, 2012)

Debrecen (2000)

Miskolc (2002)

Kolozsvár (2004)

Következő események


Összes esemény

Nyelvvizsgaközpont

Sport a Károlin

Sport a Károlin

Napi biztatás

 

Youtube