Készült: 2016-02-15
Módosítás: 2016-09-12

 

Reinhardt Melinda

Cím: PhD
Nem: nő
Születési év: 1980
Születési hely: Magyarország
Email-cím(ek): Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Hivatali telefonszám: 06 1 430-2340/108

Doktori tanulmányok
Doktori (PhD) védés éve: 2014.
Tudományág: pszichológia
Disszertáció címe: Mentális egészség és tünetképzés összefüggései a családi működéssel serdülőknél
Oklevelet kiállító intézmény: Eötvös Loránd Tudományegyetem Doktori Tanácsa

MA-tanulmányok
MA-fokozat megszerzésének éve: 2005
Tudományág(ak): pszichológia
Oklevelet kiállító intézmény: ELTE BTK és PPK

Egyéb tanulmányok és képesítések

Intézmény Képesítés Év
PTE ÁOK és BTK Klinikai és mentálhigiéniai gyermek- és ifjúsági szakpszichológus 2010
ELTE BTK Magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és magyar nyelv és irodalom szakos tanár 2005
     

Munkatapasztalat
Jelenlegi munkaadó: Károli Gáspár Református Egyetem
Kar: Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar
Intézet: Pszichológiai Intézet
Tanszék: Személyiség- és Klinikai Pszichológiai Tanszék
Beosztás: egyetemi adjunktus


Korábbi munkaadó: Csepeli Nevelési Tanácsadó
Beosztás: pszichológus

Kutatási és oktatási szakterületek - személyiségpszichológia és klinikai pszichológia

- személyiségpszichológia
- trauma és poszttraumás növekedés
- mentális egészség pozitív pszichológiai megközelítésből
- családészlelés és családműködés pszichológiája

- baráti kapcsolatok lélektani vonatkozásai

- a serdülőkor pszichológiai sajátosságai

- érzelmi, tanulási és beilleszkedési zavarok pszichológiája

- képi kifejezés pszichológiája

- a személyiség és a család különféle módszerekkel (papír-ceruza tesztek, projektív eljárások) történő mérése

- a menstruáció pszichés korrelátumai

Tudományos kutatócsoportban vagy projektben való részvétel

A baráti kapcsolatok pszichológiájával foglalkozó kutatócsoport vezetője (KRE)

A menstruáció pszichés vonatkozásainak feltárásával foglalkozó kutatócsoport vezetője (KRE)

Reprezentativitást célzó kutatás vezetője: Gyermekek és serdülők virágzása, többszintű jólléte – a pozitív mentális egészség aspektusai fiatalkorban című kutatás (ELTE és KRE együttműködés keretében)

Részvétel kutatócsoportban (tag): Érzelemszabályozás mint értelmezési keret a gyulladásos bélbetegségek pszichés hatásainak elemzésében című kutatás (Dr. Veres Gábor, SE. I. sz. Gyermekklinika és Dr. Kökönyei Gyöngyi, ELTE PPK Pszichológiai Intézet vezetésével)

Részvétel kutatócsoportban (tag): Család és párkapcsolati kutatócsoport, Prof. Dr. Vargha András vezetésével (ELTE és KRE együttműködésben)

Oktatásszervezés, tudományszervezés

Időszak Funkció vagy tevékenység
   
   
   
   
   

Nyelvtudás

Nyelv Nyelvtudás szintje és fajtája
angol középfok, C
német alapfok, C
   
   
   

Díjak és kitüntetések

Díj vagy kitüntetés neve Kiadó intézmény Elnyerés éve
I. helyezés az I. Országos Alkalmazott Pszichológiai PhD Konferencián Szervezési és Vezetési Tudományos Társaság 2010.
     
     

Tagság tudományos társaságokban

Szervezet neve Betöltött funkció
Magyar Pszichológiai Társaság tag
Magyar Orvosi Kamara tag
Szervezési és Vezetési Tudományos Társaság Kutatási és Fejlesztési Központ Alkalmazott Pszichológiai Szakosztály tag
Magyar Pszichológiai Társaság Kifejezéspszichológiai Szekció titkár

Vendégoktatás és kutatóutak külföldi intézményekben

Időszak Intézmény Tevékenység
     
     
     
     
     

Doktori témavezetések

Doktori hallgató neve,
intézmény
Kutatási téma / Disszertáció címe Védés éve
     
     
     
     

Opponencia doktori védéseken

Doktori hallgató neve,
intézmény
Kutatási téma / Disszertáció címe Védés éve
     
     
     
     

 

Publikációs lista

(MTMT)

 

Monográfiák

Kulcsár Zs., Rózsa S., Reinhardt M. (2006). A poszttraumás növekedés feltételei és empirikus vizsgálata. Budapest: Trefort Kiadó.

Könyvfejezetek

Reinhardt M. (2007). Kognitív reprezentációk a krónikus betegségről: Betegségkogníció és önszabályozás összefüggéseinek empirikus vizsgálata I. és II. típusú cukorbetegek körében. In: Demetrovics Zs., Kökönyei Gy., Oláh A. (szerk.) Személyiséglélektantól az egészségpszichológiáig. Tanulmányok Kulcsár Zsuzsanna tiszteletére. Budapest: Trefort Kiadó, 156-185.

Reinhardt M. (2010). Poszttraumás növekedés I. típusú diabéteszes serdülők körében. In: Vass Z., Tekler V. (szerk.) I. Országos Alkalmazott Pszichológiai PhD Konferencia. Budapest: Papirusz Book Kiadó, 105-115.

Reinhardt M. (2014). Szubjektív jóllétünk érzelmi, pszichológiai és társas mozaikdarabkái – A mentális egészség kétkontinuum-modellje. In: Fülöp J., Mirnics Zs., Vassányi M. (szerk.) Kapcsolatban – Istennel és emberrel. L’Harmattan Kiadó, Budapest, 15-31.

Cikkek tudományos folyóiratokban

Reinhardt M. (2003). Változik-e az agyfélteke-dominancia kimutathatósága 5 és 10 éves kor között? Alkalmazott Nyelvtudomány, III. évf. 2. szám, 91-105.

Kökönyei, Gy., Reinhardt, M., Pajkossy, P., Kiss, B., Demetrovics, ZS. (2008). Characteristics of personal strivings, and their relationship with life satisfaction. A qualitative/quantitative mixed-method analysis. Cognition, Brain, Behaviour, 12(4), 409-433.

Reinhardt M. (2009). Miért hasznosak a pozitív érzelmek iskolai környezetben? Iskolakultúra, XIX. évf. 9. szám, 24-45.

Reinhardt M., Kökönyei Gy. (2009). Tanulási problémák magatartási zavarokkal küzdő gyermekeknél. Pedagógusképzés, 7(36), 177-198.

Reinhardt M. (2013). Miben segít a rendszerszemléletű konfigurációelemzés az alkotások pszichológiai elemzése során? – A Hétlépéses Képelemzési Módszer (Seven-Step Configuration Analysis, SSCA) rövid bemutatása. Psychologia Hungarica Caroliensis, 1(1), 108-113.

Reinhardt M. (2013). An original method in the analysis of projective drawings and paintings: the Seven-Step Configuration Analysis (SSCA). Confinia Psychopathologica, 2, 1, 68-74. (DOI: 10.12663/Confinia.2.2013.1.5)

Kökönyei, Gy., Urbán, R., Reinhardt, M., Józan, A., Demetrovics, Zs. (2014). The Difficulties of Emotion Regulation Scale: Factor Structure in Chronic Pain Patients. Journal of Clinical Psychology, 70(6), 589-600. doi: 10.1002/jclp.22036 IF: 2,11

V. Komlósi A., Reinhardt M. (2014). Milyen az „optimális” önbecsülés? Mindennapi Pszichológia, 6(5), 15-18.

Mirnics, Zs., Kövi, Zs., Szili, I., Heincz, O., Vass, Z., Reinhardt, M. (2014). Art therapy, a self-experience method supporting mental health. Confinia Psychopathologica, 2, 2, 97-116.

Reinhardt, M. (2014). Symbolic meanings of road and journey. Theoretical support for analysis of projective road drawings. Confinia Psychopathologica, 2, 2, 117-126.

Németh D., Reinhardt M., Kökönyei Gy. (2014). Depresszív hangulat és diabéteszspecifikus életminőség. Alkalmazott Pszichológia, 14(4), 15-29.

Kökönyei, Gy., Józan, A., Morgan, A., Szemenyei, E., Urbán, R., Reinhardt, M., Demetrovics, Zs. (2015). Perseverative thoughts and subjective health complaints in adolescence: Mediating effects of perceived stress and negative affects. Psychology and Health, 30, Article in Press (IF: 2,190)

 

Recenziók

Reinhardt M. (2011). Új sorozat a pszichológiai képelemzés területéről. Vass Zoltán: A hétlépéses Képelemzési módszer (SSCA). Vass Zoltán, Vass Viola: A közös rajzok pszichológiai értelmezése. Vass Zoltán: Többdimenziós rajzteszt, Budapest, Flaccus Kiadó, 2011. Psychiatria Hungarica, 26. évf. 2. sz., 132-133.

Nyilvános megjelenések

Reinhardt M. (2003). Változik-e az agyféleteke-dominancia kimutathatósága 5 és 10 éves kor között? Balatonalmádi Pszicholingvisztikai Nyári Egyetem Neurolingvisztikai Szekció, Balatonalmádi, 2003. május 25-28.

Reinhardt M. (2006). Gyermekrajzok speciális indikátorai – Esetismertetés: egy hat éves kislány családrajzain megjelenő konfliktusjelzések bemutatása. Nyitott Ajtók Befogadó Intézmények XII. Országos Találkozója, Budapest, 2006. március 22.

Rózsa S., Reinhardt M., Kulcsár Zs. (2006). A poszttraumás növekedés feltételeinek vizsgálata. Magyar Pszichológiai Társaság XVII. Országos Tudományos Nagygyűlése, Budapest, 2006. május 25-27.

Reinhardt M., Rózsa S., Kulcsár Zs. (2007). Posttraumatic growth, social support and self-consciousness: an empirical approach to studying factors influencing posttraumatic growth among I. and II. type diabetic patients. 1. Symposium of Pedagogy and Psychology PhD Students, Wroclaw University, Lengyelország, 2007. március 16.

Reinhardt M. (2007). Mozgásfejlesztés az óvodában – a mozgásfejlesztés pszichológiai vonatkozásai. Nyitott Ajtók Befogadó Intézmények XIII. Országos Találkozója, Budapest, 2007. március 21.

Reinhardt M. (2007). Attitűd, empátia, megküzdés: mérési eredmények integráltan nevelkedő gyermekek osztályaiban. Nyitott Ajtók Befogadó Intézmények XIV. Országos Találkozója, Budapest, 2007. november 29.

Reinhardt M., Kökönyei Gy. (2008). Betegségkogníció, fájdalomkatasztrofizálás és elhárító mechanizmusok összefüggései krónikus betegeknél. Magyar Pszichológiai Társaság XVIII. Országos Tudományos Nagygyűlése, Nyíregyháza, 2008. május 23.

Reinhardt M. (2009). Beszédfogyatékos gyermekek integrált nevelése, differenciált fejlesztése csoportban és mikrocsoportban. Nyitott Ajtók Befogadó Intézmények XV. Országos Konferenciája szekció előadás, Budapest, 2009. március 4.

Reinhardt M. (2010). Poszttraumás növekedés I. típusú diabéteszes serdülők körében. I. Országos Alkalmazott Pszichológiai PhD Konferencia, Budapest, 2010. március 26.

Reinhardt M., Kökönyei Gy. (2010). Érzelemfelismerés és empátia fejlettsége óvodáskorban az anyai érzelemszabályozás és empátiás készség tükrében. Magyar Pszichológiai Társaság XIX. Országos Tudományos Nagygyűlése, Pécs, 2010. május 29.

Reinhardt M. (2011). Családi egyet(nem)értés: serdülő-szülő párosok család- és tünetpercepciója. Magyar Pszichológiai Társaság XX. Országos Tudományos Nagygyűlése, Budapest, 2011. május 26.

Reinhardt M., Vass Z. (2012). Az International Personality Item Pool (IPIP) története és aktuális hazai eredményei – A személyiség új, közösségi oldal alapú mérésének lehetőségei. Magyar Pszichológiai Társaság XXI. Országos Tudományos Nagygyűlése, Szombathely, 2012. május 31.

Reinhardt M. (2012). Speciális rajztesztek – sajátélményen alapuló műhely. Forum Humanum XI. Szegedi Pszichológus Napok, Szeged, 2012. október 20.

Reinhardt M. (2012). Martin E. P. Seligman (2011). Flourish – Élj boldogan! A boldogság és a jóllét radikálisan új értelmezése című könyvének ismertetése. Könyvbemutató a Magyar Pszichológiai Társaság Irodalmi Lapozgató – a Pszichológiáról Mindenkinek című programsorozat keretében (2012. június 12.)

Reinhardt M. (2012). Gyermekrajzok pszichológiája. M1, Család-barát Magazin című műsor, interjú (2012. november 22.)

Reinhardt M., Vass Z. (2013). Személyiségmérés az internet segítségével – az International Personality Item Pool (IPIP) bemutatása. Magyar Pszichiátriai Társaság XVIII. Vándorgyűlése, Győr, 2012. január 26.

Reinhardt M. (2013). A mese hatásai és a gyermekrajzok. M1, Család-barát Magazin című műsor, interjú (2013. május 16.)

Reinhardt M., Vargha A. (2013). Mérlegen a család: a családészlelés- és működés kérdőíves mérhetősége. Magyar Pszichológiai Társaság XXII. Országos Tudományos Nagygyűlése, Budapest, 2013. június 5-7.

Reinhardt M. (2013). Interfaces between adolescents’ and their parents’ positive mental health – An empirical study of the Two Continua Model of Mental Illness and Health in a Hungarian adolescent-parent dyads’ sample. International Society for the Study of Behavioural Development Regional Workshop, Budapest, 2013. szeptember 12-14.

Reinhardt M. (2013). A gyermeki kézműveskedés, gyurmázás pszichológiai vonatkozásai. M1, Család-barát Magazin című műsor, interjú (2013. szeptember 19.)

Reinhardt M. (2013). A gyermekrajzok lélektana. Előadás a Kutatók Éjszakáján. KRE BTK, Budapest (2013. szeptember 27.)

Reinhardt M. (2013.) Sonja Lyubomirsky (2013). Boldogságmítoszok című könyvének ismertetése. Könyvbemutató a Magyar Pszichológiai Társaság Irodalmi Lapozgató – a Pszichológiáról Mindenkinek című programsorozat keretében (2013. szeptember 30.)

Reinhardt M. (2014). A Mentális Egészség és Mentális Betegség Két Kontinuum Modelljének és az azon alapuló hazai empirikus eredményeknek a bemutatása. A Magyar Pszichiátriai Társaság VIII. Nemzeti Kongresszusa, Budapest, 2014. január 22-25.

Reinhardt M., Rózsa S. (2014). A családi rendszer és a pszichés problémák összefüggései halmozottan hátrányos helyzetű serdülők körében. A Magyar Pszichológiai Társaság XXIII. Országos Tudományos Nagygyűlése, Marosvásárhely, Románia, 2014. május 15-17.

Reinhardt M., Kökönyei Gy. (2014). Értékek és termékek: az ökológiai jóllét elemei serdülőknél. A Magyar Pszichológiai Társaság XXIII. Országos Tudományos Nagygyűlése, Marosvásárhely, Románia, 2014. május 15-17.

Szemenyei E., Reinhardt M., Kökönyei Gy. (2014). A tapasztalati elkerülés a serdülőkori externalizáló és internalizáló tünetek hátterében. A Magyar Pszichológiai Társaság XXIII. Országos Tudományos Nagygyűlése, Marosvásárhely, Románia, 2014. május 15-17.

Reinhardt M., Vass Z., Sváb P. (2014). Az International Personality Item Pool (IPIP) online tesztbattéria végső magyar változatának kialakítási folyamata és eredményei. A Magyar Pszichológiai Társaság XXIII. Országos Tudományos Nagygyűlése, Marosvásárhely, Románia, 2014. május 15-17. (poszterelőadás)

Antos Zs., Vass Z., Reinhardt M. (2014). A félelem és szorongás vizsgálata projektív módszerrel. A Magyar Pszichológiai Társaság XXIII. Országos Tudományos Nagygyűlése, Marosvásárhely, Románia, 2014. május 15-17. (poszterelőadás)

Nagybányai Nagy O., Vass Z., Sváb P., Reinhardt M. (2014). Az online tesztelési paradigmával kapcsolatos hazai gyakorlati tapasztalatok. A Magyar Pszichológiai Társaság XXIII. Országos Tudományos Nagygyűlése, Marosvásárhely, Románia, 2014. május 15-17. (poszterelőadás)

Reinhardt M. (2014). A rajzainkban rejlő önismereti tudás. Előadás a Kutatók Éjszakáján. KRE BTK, Budapest (2014. szeptember 26.)

Reinhardt M. (2015). A menstruáció lelki vetületei egy kérdőíves kutatás eredményei alapján. Magyar Pszichiátriai Társaság XIX. Vándorgyűlése, Szeged, 2015. január 28-31.

Reinhardt M., Vass Z. (2015). Úttalan utakon – A projektív útrajzzal szerzett tapasztalatok. Magyar Pszichiátriai Társaság XIX. Vándorgyűlése, Szeged, 2015. január 28-31.

Reinhardt M. (2015). A projektív útrajzok szimbolikája. A képi világ pszichológiai és pszichopatológiai vonatkozásai napjainkban – Kifejezéspszichológiai és művészetterápiás konferencia, Budapest, 2015. március 6.

Reinhardt M., Vass Z. (2015). Egy speciális rajzteszt alkalmazási lehetőségei a gyermek és serdülő pszichodiagnosztikában. Magyar Gyermek- és Ifjúságpszichiátria és Társszakmák Társaságának 39. Kongresszusa, Eger, 2015. április 10-11.

Reinhardt M. (2015). Kapcsolataink képekben és alkotásokban. Műhely vezetése a XIX. Budapesti Pszichológiai Napokon (Pszinapszis), Budapest, 2015. április 17.

 Melinda Reinhardt

Title: PhD
Gender: F
Year of Birth: 1980
Place of Birth (Country): Hungary
Email-address(es): Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Office Phone Number: +36 1 430-2340/108

Doctoral Studies
Year of Doctoral Defence (PhD / CSc): 2014.
Discipline: Psychology
Title of Thesis: Mental health and mental illness symptoms interrelations with family perception and functioning among adolescents
Issuing Institution: Eötvös Loránd University, Faculty of Education and Psychology, Doctoral School of Psychology


MA Studies
Year of Obtaining the MA Degree: 2005
Discipline(s): Psychology
Issuing Institution: Eötvös Loránd University Faculty of Education and Psychology

Further Studies and Qualifications

Institution Qualification Year of Obtaining the Qualification
University of Pécs Medical School and Faculty of Humanities Clinical psychologist 2010
Eötvös Loránd University Faculty of Humanities Master of arts in Hungarian grammar and literature 2005
     

Employment
Current Employer: Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary
Faculty: Faculty of Humanities
Institute: Institute of Psychology
Department: Department of Personality and Clinical Psychology
Current Position(s): Assistant Professor

Previous Employer: Pedagogical and Psychological Counsel in the District of Csepel, Budapest
Previous Position Held: Psychologist

Areas of Research and Teaching


- personality psychology
- trauma and posttraumatic growth
- mental health in positive psychological approach
- psychology of family perception and family functioning
- psychological features of adolescence
- psychological features of emotional, educational and behavioural difficulties and disabilities
- psychology of visual expression
- measurement of personality and family with several method

- psychology of friendships

- psychological aspects of menstruation

Membership in Research Groups and Projects

Head of Psychology of Friendships Research Group (KRE)

Head of Psychology of Menstruation Research Group (KRE)


Head of representative research: Multilevel well-being and flourishing in childhood and adolescence – Aspects of positive mental health in youth (ELTE and KRE cooperation)

Member in research group which examines Emotion regulation in inflammatory bowel desease (ELTE and Semmelweis University cooperation, heads of the research: Gyöngyi Kökönyei, PhD and Gábor Veres, MD)

Member in research team which examines Psychology of family and couples (ELTE and KRE cooperation, head of the scientific team is Prof. András Vargha)

Educational Functions, Curriculum Development and Other
Teaching-Related Activities

Period Function or Activity
   
   
   
   
   

Language Skills

Language Level and Kind of Proficiency
English Intermediate, C (complex)
German Basic, C (complex)
   
   
   

Honours, Distinctions, and Prizes

Name of Distinction Issuing Institution Year of Issuing
I. Place at the I. National Applied Psychology PhD Conference Organizational Scientific Association (Szervezési és Vezetési Tudományos Társaság) 2010
     
     

Membership in Academic Societies

Name of Organization Function (if any)
Hungarian Psychological Association member
Hungarian Medical Chamber member
Organizational Scientific Association Applied Psychology Section (Szervezési és Vezetési Tudományos Társaság Kutatási és Fejlesztési Központ Alkalmazott Pszichológiai Szakosztály) member
Hungarian Psychological Association Section of Psychology of Exression secretary

Guest Professorships and Research Fellowships in Foreign
Institutions

Period Institution Activities
     
     
     
     
     

Promotorship in Doctoral Studies

Name of
Doctoral Student,
Institution
Research Topic / Title of Dissertation Year of Defence
(if applicable)
     
     
     
     

Opponentship in Doctoral Defences

Name of
Doctoral Student,
Institution
Title of Dissertation Year of Defence
     
     
     
     

 

List of Publications

(MTMT)

 

Monographs

Kulcsár Zs., Rózsa S., Reinhardt M. (2006). A poszttraumás növekedés feltételei és empirikus vizsgálata. Budapest: Trefort Kiadó.

Chapters in Books

Reinhardt M. (2007). Kognitív reprezentációk a krónikus betegségről: Betegségkogníció és önszabályozás összefüggéseinek empirikus vizsgálata I. és II. típusú cukorbetegek körében. In: Demetrovics Zs., Kökönyei Gy., Oláh A. (szerk.) Személyiséglélektantól az egészségpszichológiáig. Tanulmányok Kulcsár Zsuzsanna tiszteletére. Budapest: Trefort Kiadó, 156-185.

Reinhardt M. (2010). Poszttraumás növekedés I. típusú diabéteszes serdülők körében. In: Vass Z., Tekler V. (szerk.) I. Országos Alkalmazott Pszichológiai PhD Konferencia. Budapest: Papirusz Book Kiadó, 105-115.

Reinhardt M. (2014). Szubjektív jóllétünk érzelmi, pszichológiai és társas mozaikdarabkái – A mentális egészség kétkontinuum-modellje. In: Fülöp J., Mirnics Zs., Vassányi M. (szerk.) Kapcsolatban – Istennel és emberrel. L’Harmattan Kiadó, Budapest, 15-31.

 

Articles in Academic Reviews (Printed and Electronic)

Reinhardt M. (2003). Változik-e az agyfélteke-dominancia kimutathatósága 5 és 10 éves kor között? Alkalmazott Nyelvtudomány, III. évf. 2. szám, 91-105.

Kökönyei, Gy., Reinhardt, M., Pajkossy, P., Kiss, B., Demetrovics, ZS. (2008). Characteristics of personal strivings, and their relationship with life satisfaction. A qualitative/quantitative mixed-method analysis. Cognition, Brain, Behaviour, 12(4), 409-433.

Reinhardt M. (2009). Miért hasznosak a pozitív érzelmek iskolai környezetben? Iskolakultúra, XIX. évf. 9. szám, 24-45.

Reinhardt M., Kökönyei Gy. (2009). Tanulási problémák magatartási zavarokkal küzdő gyermekeknél. Pedagógusképzés, 7(36), 177-198.

Reinhardt M. (2013). Miben segít a rendszerszemléletű konfigurációelemzés az alkotások pszichológiai elemzése során? – A Hétlépéses Képelemzési Módszer (Seven-Step Configuration Analysis, SSCA) rövid bemutatása. Psychologia Hungarica Caroliensis, 1(1), 108-113.

Reinhardt M. (2013). An original method in the analysis of projective drawings and paintings: the Seven-Step Configuration Analysis (SSCA). Confinia Psychopathologica, 2, 1, 68-74. (DOI: 10.12663/Confinia.2.2013.1.5)

Kökönyei, Gy., Urbán, R., Reinhardt, M., Józan, A., Demetrovics, Zs. (2014). The Difficulties of Emotion Regulation Scale: Factor Structure in Chronic Pain Patients. Journal of Clinical Psychology, 70(6), 589-600. doi: 10.1002/jclp.22036 – IF: 2,11

V. Komlósi A., Reinhardt M. (2014). Milyen az „optimális” önbecsülés? Mindennapi Pszichológia, 6(5), 15-18.

Mirnics, Zs., Kövi, Zs., Szili, I., Heincz, O., Vass, Z., Reinhardt, M. (2014). Art therapy, a self-experience method supporting mental health. Confinia Psychopathologica, 2, 2, 97-116.

Reinhardt, M. (2014). Symbolic meanings of road and journey. Theoretical support for analysis of projective road drawings. Confinia Psychopathologica, 2, 2, 117-126.

Németh D., Reinhardt M., Kökönyei Gy. (2014). Depresszív hangulat és diabéteszspecifikus életminőség. Alkalmazott Pszichológia, 14(4), 15-29.

Kökönyei, Gy., Józan, A., Morgan, A., Szemenyei, E., Urbán, R., Reinhardt, M., Demetrovics, Zs. (2015). Perseverative thoughts and subjective health complaints in adolescence: Mediating effects of perceived stress and negative affects. Psychology and Health, 30, Article in Press (IF: 2,190)

 

Book Reviews

Reinhardt M. (2011). Új sorozat a pszichológiai képelemzés területéről. Vass Zoltán: A hétlépéses Képelemzési módszer (SSCA). Vass Zoltán, Vass Viola: A közös rajzok pszichológiai értelmezése. Vass Zoltán: Többdimenziós rajzteszt, Budapest, Flaccus Kiadó, 2011. Psychiatria Hungarica, 26. évf. 2. sz., 132-133.

Academic and public Appearances (Live and Electronic)

Reinhardt M. (2003). Változik-e az agyféleteke-dominancia kimutathatósága 5 és 10 éves kor között? Balatonalmádi Pszicholingvisztikai Nyári Egyetem Neurolingvisztikai Szekció, Balatonalmádi, 2003. május 25-28.

Reinhardt M. (2006). Gyermekrajzok speciális indikátorai – Esetismertetés: egy hat éves kislány családrajzain megjelenő konfliktusjelzések bemutatása. Nyitott Ajtók Befogadó Intézmények XII. Országos Találkozója, Budapest, 2006. március 22.

Rózsa S., Reinhardt M., Kulcsár Zs. (2006). A poszttraumás növekedés feltételeinek vizsgálata. Magyar Pszichológiai Társaság XVII. Országos Tudományos Nagygyűlése, Budapest, 2006. május 25-27.

Reinhardt M., Rózsa S., Kulcsár Zs. (2007). Posttraumatic growth, social support and self-consciousness: an empirical approach to studying factors influencing posttraumatic growth among I. and II. type diabetic patients. 1. Symposium of Pedagogy and Psychology PhD Students, Wroclaw University, Lengyelország, 2007. március 16.

Reinhardt M. (2007). Mozgásfejlesztés az óvodában – a mozgásfejlesztés pszichológiai vonatkozásai. Nyitott Ajtók Befogadó Intézmények XIII. Országos Találkozója, Budapest, 2007. március 21.

Reinhardt M. (2007). Attitűd, empátia, megküzdés: mérési eredmények integráltan nevelkedő gyermekek osztályaiban. Nyitott Ajtók Befogadó Intézmények XIV. Országos Találkozója, Budapest, 2007. november 29.

Reinhardt M., Kökönyei Gy. (2008). Betegségkogníció, fájdalomkatasztrofizálás és elhárító mechanizmusok összefüggései krónikus betegeknél. Magyar Pszichológiai Társaság XVIII. Országos Tudományos Nagygyűlése, Nyíregyháza, 2008. május 23.

Reinhardt M. (2009). Beszédfogyatékos gyermekek integrált nevelése, differenciált fejlesztése csoportban és mikrocsoportban. Nyitott Ajtók Befogadó Intézmények XV. Országos Konferenciája szekció előadás, Budapest, 2009. március 4.

Reinhardt M. (2010). Poszttraumás növekedés I. típusú diabéteszes serdülők körében. I. Országos Alkalmazott Pszichológiai PhD Konferencia, Budapest, 2010. március 26.

Reinhardt M., Kökönyei Gy. (2010). Érzelemfelismerés és empátia fejlettsége óvodáskorban az anyai érzelemszabályozás és empátiás készség tükrében. Magyar Pszichológiai Társaság XIX. Országos Tudományos Nagygyűlése, Pécs, 2010. május 29.

Reinhardt M. (2011). Családi egyet(nem)értés: serdülő-szülő párosok család- és tünetpercepciója. Magyar Pszichológiai Társaság XX. Országos Tudományos Nagygyűlése, Budapest, 2011. május 26.

Reinhardt M., Vass Z. (2012). Az International Personality Item Pool (IPIP) története és aktuális hazai eredményei – A személyiség új, közösségi oldal alapú mérésének lehetőségei. Magyar Pszichológiai Társaság XXI. Országos Tudományos Nagygyűlése, Szombathely, 2012. május 31.

Reinhardt M. (2012). Speciális rajztesztek – sajátélményen alapuló műhely. Forum Humanum XI. Szegedi Pszichológus Napok, Szeged, 2012. október 20.

Reinhardt M. (2012). Martin E. P. Seligman (2011). Flourish – Élj boldogan! A boldogság és a jóllét radikálisan új értelmezése című könyvének ismertetése. Könyvbemutató a Magyar Pszichológiai Társaság Irodalmi Lapozgató – a Pszichológiáról Mindenkinek című programsorozat keretében (2012. június 12.)

Reinhardt M. (2012). Gyermekrajzok pszichológiája. M1, Család-barát Magazin című műsor, interjú (2012. november 22.)

Reinhardt M., Vass Z. (2013). Személyiségmérés az internet segítségével – az International Personality Item Pool (IPIP) bemutatása. Magyar Pszichiátriai Társaság XVIII. Vándorgyűlése, Győr, 2012. január 26.

Reinhardt M. (2013). A mese hatásai és a gyermekrajzok. M1, Család-barát Magazin című műsor, interjú (2013. május 16.)

Reinhardt M., Vargha A. (2013). Mérlegen a család: a családészlelés- és működés kérdőíves mérhetősége. Magyar Pszichológiai Társaság XXII. Országos Tudományos Nagygyűlése, Budapest, 2013. június 5-7.

Reinhardt M. (2013). Interfaces between adolescents’ and their parents’ positive mental health – An empirical study of the Two Continua Model of Mental Illness and Health in a Hungarian adolescent-parent dyads’ sample. International Society for the Study of Behavioural Development Regional Workshop, Budapest, 2013. szeptember 12-14.

Reinhardt M. (2013). A gyermeki kézműveskedés, gyurmázás pszichológiai vonatkozásai. M1, Család-barát Magazin című műsor, interjú (2013. szeptember 19.)

Reinhardt M. (2013). A gyermekrajzok lélektana. Előadás a Kutatók Éjszakáján. KRE BTK, Budapest (2013. szeptember 27.)

Reinhardt M. (2013.) Sonja Lyubomirsky (2013). Boldogságmítoszok című könyvének ismertetése. Könyvbemutató a Magyar Pszichológiai Társaság Irodalmi Lapozgató – a Pszichológiáról Mindenkinek című programsorozat keretében (2013. szeptember 30.)

Reinhardt M. (2014). A Mentális Egészség és Mentális Betegség Két Kontinuum Modelljének és az azon alapuló hazai empirikus eredményeknek a bemutatása. A Magyar Pszichiátriai Társaság VIII. Nemzeti Kongresszusa, Budapest, 2014. január 22-25.

Reinhardt M., Rózsa S. (2014). A családi rendszer és a pszichés problémák összefüggései halmozottan hátrányos helyzetű serdülők körében. A Magyar Pszichológiai Társaság XXIII. Országos Tudományos Nagygyűlése, Marosvásárhely, Románia, 2014. május 15-17.

Reinhardt M., Kökönyei Gy. (2014). Értékek és termékek: az ökológiai jóllét elemei serdülőknél. A Magyar Pszichológiai Társaság XXIII. Országos Tudományos Nagygyűlése, Marosvásárhely, Románia, 2014. május 15-17.

Szemenyei E., Reinhardt M., Kökönyei Gy. (2014). A tapasztalati elkerülés a serdülőkori externalizáló és internalizáló tünetek hátterében. A Magyar Pszichológiai Társaság XXIII. Országos Tudományos Nagygyűlése, Marosvásárhely, Románia, 2014. május 15-17.

Reinhardt M., Vass Z., Sváb P. (2014). Az International Personality Item Pool (IPIP) online tesztbattéria végső magyar változatának kialakítási folyamata és eredményei. A Magyar Pszichológiai Társaság XXIII. Országos Tudományos Nagygyűlése, Marosvásárhely, Románia, 2014. május 15-17. (poszterelőadás)

Antos Zs., Vass Z., Reinhardt M. (2014). A félelem és szorongás vizsgálata projektív módszerrel. A Magyar Pszichológiai Társaság XXIII. Országos Tudományos Nagygyűlése, Marosvásárhely, Románia, 2014. május 15-17. (poszterelőadás)

Nagybányai Nagy O., Vass Z., Sváb P., Reinhardt M. (2014). Az online tesztelési paradigmával kapcsolatos hazai gyakorlati tapasztalatok. A Magyar Pszichológiai Társaság XXIII. Országos Tudományos Nagygyűlése, Marosvásárhely, Románia, 2014. május 15-17. (poszterelőadás)

Reinhardt M. (2014). A rajzainkban rejlő önismereti tudás. Előadás a Kutatók Éjszakáján. KRE BTK, Budapest (2014. szeptember 26.)

Reinhardt M. (2015). A menstruáció lelki vetületei egy kérdőíves kutatás eredményei alapján. Magyar Pszichiátriai Társaság XIX. Vándorgyűlése, Szeged, 2015. január 28-31.

Reinhardt M., Vass Z. (2015). Úttalan utakon – A projektív útrajzzal szerzett tapasztalatok. Magyar Pszichiátriai Társaság XIX. Vándorgyűlése, Szeged, 2015. január 28-31.

Reinhardt M. (2015). A projektív útrajzok szimbolikája. A képi világ pszichológiai és pszichopatológiai vonatkozásai napjainkban – Kifejezéspszichológiai és művészetterápiás konferencia, Budapest, 2015. március 6.

Reinhardt M., Vass Z. (2015). Egy speciális rajzteszt alkalmazási lehetőségei a gyermek és serdülő pszichodiagnosztikában. Magyar Gyermek- és Ifjúságpszichiátria és Társszakmák Társaságának 39. Kongresszusa, Eger, 2015. április 10-11.

Reinhardt M. (2015). Kapcsolataink képekben és alkotásokban. Műhely vezetése a XIX. Budapesti Pszichológiai Napokon (Pszinapszis), Budapest, 2015. április 17.

Következő események


Összes esemény

Nyelvvizsgaközpont

Sport a Károlin

Sport a Károlin

Napi biztatás

 

Youtube