Ruttkay Veronika

Cím: Dr.
Nem: nő
Születési év: 1977.
Születési hely: Pápa 
Email-cím(ek): Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Hivatali telefonszám:

Honlap

MTMT

Doktori tanulmányok
Doktori (PhD) védés éve: 2007.
Tudományág: Irodalomtudomány
Disszertáció címe: “The Rhetoric of Passion: S. T. Coleridge and the discourse of philosophical criticism” 
Oklevelet kiállító intézmény: University of Glasgow, Egyesült Királyság

MA-tanulmányok
MA-fokozat megszerzésének éve: 2002.
Tudományág(ak): Angol és magyar nyelv és irodalom 
Oklevelet kiállító intézmény: ELTE BTK

Egyéb tanulmányok és képesítések

Intézmény Képesítés Év
 Eötvös József Collegium  szakkollégiumi képzés (Angol Műhely, Magyar Műhely) 1996-2002 

 

Munkatapasztalat
Jelenlegi munkaadó: Károli Gáspár Református Egyetem
Kar: Bölcsészettudományi Kar
Intézet: Anglisztika Intézet
Tanszék: Angol Nyelvű Irodalmak és Kultúrák Tanszéke
Beosztás: egyetemi docens

Korábbi munkaadók: ELTE BTK Angol-Amerikai Intézet (2006-2018), MTA Irodalomtudományi Intézet (2002-2003) 

Kutatási és oktatási szakterületek: 18-19. századi angol irodalom, skót irodalom, 19. századi műfordítás- és recepciótörténet, romantikus esztétika

Tudományos kutatócsoportban vagy projektben való részvétel: 

2011-2016      Az angol irodalom magyar története (OTKA alapkutatási pályázat; vezető: Kállay Géza)

2008-2011       A brit irodalom a magyar kulturális emlékezetben (OTKA alapkutatási pályázat; vezető: Péter Ágnes)

Oktatásszervezés, tudományszervezés

Időszak Funkció vagy tevékenység
 2018- TDK-koordinátor, KRE Anglisztika Intézet
 2002-  társszekesztő, The AnaChronisT 
 2008-  szakmai lektor (HJEAS, Neohelicon, Humanities)

Nyelvtudás

Nyelv Nyelvtudás szintje és fajtája
 Angol  felsőfok
 Német  középfok
 Francia  alapfok

Díjak és kitüntetések

Díj vagy kitüntetés neve Kiadó intézmény Elnyerés éve
 Martinkó András-díj  MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézet  2019
 ÚNKP Oktatói Ösztöndíj  Új Nemzeti Kiválóság Program, ELTE BTK Angol-Amerikai Intézet  2017
 Bolyai János Kutatási Ösztöndíj  Magyar Tudományos Akadémia  2016

 

Vendégoktatás és kutatóutak külföldi intézményekben

Időszak Intézmény Tevékenység
 2017.06-07. University of Edinburgh   Scottish Universities' International Summer School (Edwin Morgan Research Fellowship)
 2015.07-09.

University of Glasgow, Centre for Robert Burns Studies 

 Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj

 

Tudományos szervezeti tagság

Szervezet neve Funkció
Hungarian Society for the Study of English  member
Hungarian Society for the Study of Drama in English  member
American Comparative Literature Association  member
British Association for Romantic Studies  member

 

Doktori témavezetések

Doktori hallgató neve,
intézmény
Kutatási téma / Disszertáció címe Védés éve
 Kovács Györgyi, ELTE BTK Irodalomtudományi Doktori Iskola   Érzékenység és fantasztikum Ann Radcliffe regényeiben és a populáris kultúrában  
 Bojti Zsolt, ELTE BTK Irodalomtudományi Doktori Iskola   Oscar Wilde és a késő-viktoriánus gótikus irodalom  
 Spalovszky Csaba, ELTE BTK Irodalomtudományi Doktori Iskola   William Blake próféciás könyvei  

Major Réka, ELTE BTK Irodalomtudományi Doktori Iskola

Poszt-romantikus mitológiák A. S. Byatt prózájában  

 

Opponencia doktori védéseken

Doktori hallgató neve,
intézmény
Kutatási téma / Disszertáció címe Védés éve
 Gálla Edit, ELTE BTK Irodalomtudományi Doktori Iskola, Modern Angol és Amerikai Irodalom és Kultúra Doktori Program  “Sylvia Plath és a lázadás poétikája"  2018
Takács Réka, ELTE BTK Irodalomtudományi Doktori Iskola, Modern Angol és Amerikai Irodalom és Kultúra Doktori Program  "A test és a testiség reprezentációja a női gótikus irodalomban"  2014

 

Publikációs lista

Szerkesztett kötetek

 

Panka Dániel, Pikli Natália, Ruttkay Veronika, szerk., Kősziklára építve: Írások Dávidházi Péter tiszteletére / Built Upon His Rock: Writings in Honour of Péter Dávidházi (Budapest: ELTE BTK Angol-Amerikai Intézet, 2018). ELTE Papers in English Studies.

Gárdos Bálint, Ruttkay Veronika, szerk., HUSSE 11: Proceedings of the 11th Conference of the Hungarian Society for the Study of English (Budapest: L'Harmattan, 2014).

Gárdos Bálint, Ruttkay Veronika, Timár Andrea, szerk., Ritka művészet / Rare Device: Írások Péter Ágnes tiszteletére / Essays in Honour of Ágnes Péter (Budapest: ELTE BTK Angol-Amerikai Intézet, 2011). ELTE Papers in English Studies.

Gárdos Bálint, Péter Ágnes, Ruttkay Veronika, Timár Andrea, Vince Máté, szerk., Idegen költők – örök barátaink: Világirodalom a magyar kulturális emlékezetben (Budapest: L’Harmattan, 2010).

 

Könyvfejezetek

"'Már akár igazi akár ál': Az Osszián és a naiv eposz problémái," in Csonki Árpád, szerk., Rejtőzködő Kalliopé: Tanulmányok Arany János Naiv eposzunk című írásáról (Budapest: reciti, 2018), 65-101.

 "Robert Burns and the Beginnings of Comparative Literature: Sámuel Brassai's 'After Reading Burns: An Open Letter to Pál Gyulai," in Panka Dániel, Pikli Natália, Ruttkay Veronika, szerk., Kősziklára építve: Írások Dávidházi Péter tiszteletére / Built Upon His Rock: Writings in Honour of Péter Dávidházi (Budapest: ELTE BTK Angol-Amerikai Intézet, 2018), 331-339. ELTE Papers in English Studies.

"Negotiating the Popular/National Voice: Impropriety in Two Hungarian Translations of Robert Burns", in András Kiséry, Zsolt Komáromy, Zsuzsanna Varga, szerk., Worlds of Hungarian Writing: National Literature as Intercultural Exchange (Madison, WI: Fairleigh Dickinson University Press, 2016), 53-74.

"Between the Letter and the Spirit: S. T. Coleridge Reading Shakespeare and the Bible", in Tóth Sára, Kókai Nagy Viktor, Marjai Éva, Mudriczki Judit, Turi Zita, Arday-Janka Judit, szerk., Szólító szavak: Tanulmányok Fabiny Tibor hatvanadik születésnapjára / The Power of Words: Papers in Honor of Tibor Fabiny's Sixtieth Birthday (Budapest: L'Harmattan - Károli Gáspár Református Egyetem, 2015), 383-391.

"Előszó: Hamlet emlékezete", in Paraizs Júlia, szerk., "Eszedbe jussak": Tanulmányok Arany János Hamlet-fordításáról (Budapest: reciti, 2015), 7-34. 

"'His voice resonated for the longest time in our literature': Burns and 'Popular Poetry' in Nineteenth Century Hungary", in Murray Pittock, ed., The Reception of Robert Burns in Europe (London, New York: Bloomsbury Publishing, 2014), 195-226.

"Byront követni: Rövid kitérő A Pendragon legenda első mondatai kapcsán", in Farkas Ákos, Simonkay Zsuzsanna, Vesztergom Janina, szerk., Whack fol the dah: Írások Takács Ferenc 65. születésnapjára / Writings for Ferenc Takács on his 65th birthday (Budapest: ELTE BTK Angol-Amerikai Intézet, 2013), 425-436. ELTE Papers in English Studies.

"A skót felvilágosodás irodalomkritikusa: William Richardson", in Gárdos Bálint, Kállay Géza, Vince Máté, szerk., A Shakespeare-kritika kezdetei: Források és tanulmányok (Budapest: ELTE Eötvös Kiadó, 2013), 81-90.

"Samuel Taylor Coleridge Shakespeare költészetéről", in Gárdos Bálint, Kállay Géza, Vince Máté, szerk., A Shakespeare-kritika kezdetei: Források és tanulmányok (Budapest: ELTE Eötvös Kiadó, 2013), 194-201.

"In other tongues: 'Tam o’ Shanter' and translatability," in Bálint Gárdos, Ágnes Péter, Natália Pikli, and Maté Vince, szerk., Confrontations and Interactions: Essays on Cultural Memory (Budapest: L’Harmattan, 2011), 163-178.

"S. T. Coleridge on the Character of Shakespeare," in Pikli Natália, szerk., "Kinek teszel milyen hitet": Ünnepi kötet Géher István 70. születésnapjára / "Who to believe expecting what": Writings for István Géher on his 70th birthday (Budapest: ELTE BTK Angol-Amerikai Intézet, 2010), 141-150. ELTE Papers in English Studies.

 "A tudat anatómiája: karakter és 'forradalom' Joanna Baillie és William Wordsworth drámáiban," in Gárdos Bálint és Péter Ágnes, szerk., Forradalom és retorika: Tanulmányok az angol romantikáról  (Budapest, L’Harmattan – Ninewells Alapítvány, 2008), 103-120.

"Kétértelmű szenvedély: A szójáték retorikája Coleridge és a késő tizennyolcadik század irodalomkritikájában," in Bényei Tamás, szerk., Átjárások: Fiatal anglisták és amerikanisták tanulmányai (Budapest, Fiatal Írók Szövetsége, 2005), 159–188.

"Allegória és autoritás," in Örvös Péter, Pap Balázs, Szilasi László, szerk., A magyar költészet műfajai és formatípusai a 17. században (Szeged, SzTE, Régi Magyar Irodalom Tanszék, 2005), 321–334.

"Coleridge, a kereső szellem. A fordító bevezetője,", in Fabiny Tibor, szerk., Samuel Taylor Coleridge, Egy kereső szellem vallomásai , ford. Ruttkay Veronika (Budapest, Hermeneutikai Kutatóközpont, 2004), 9-26.

"Mesteremberek: Nádasdy Ádám Szentivánéji álom-fordítása," in Géher István, Hermann István, Papp István, szerk., Shakespeare-kollégium. Tanulmányok (Budapest, Argumentum Kiadó és Eötvös József Collegium, 2000), 35-51.

"Át-írások. Ted Hughes Birthday letters című kötetéről," in Fisli Éva, szerk., Portus. Az Eötvös Collegium Évkönyve, 1 (1998), 52-63.

Folyóiratcikkek

"Poetics of Un/feeling: T. S. Eliot, Coleridge, Shakespeare," The AnaChronisT 18:1 (2018):101-122. Special Issue: "Disbelief in Romanticism."

"Shakespeare and the Garden-Path of Method in Early British Aesthetics," Journal of Scottish Thought 9 (2017):75-94. 

"Coleridge's Use of Steevens's Note on Lear's Madness in Biographia Literaria,Notes and Queries 63:2 (2016):233-234.

"Burns, Arany, Lévay - avagy népiesség és/mint fordítás," Irodalomtörténeti Közlemények CXX:1 (2016): 3-30.

‘Educated Barbarism (Review of Neil Rhodes’ Shakespeare and the Origins of English)’, The AnaChronisT 15 (2010).

"The Performance of Romantic Criticism: S. T. Coleridge in the Lecture Theatre," FOCUS: Papers in English Literature and Cultural Studies 2010, 30-51.

 "Passion’s Rhetoric: Coleridge on King Lear and the new rhetorical tradition," The Coleridge Bulletin, Winter 2006, 83–91.

"The Embodiment of Grief: Passion and Rhetoric in Coleridge and the “New Rhetoricians”,’ The AnaChronisT 11 (2005): 115–136.

"Interpreting Hamlet 1812-13: Coleridge’s Romantic Hermeneutical Experiment," The Anachronist 8 (2002): 44-78.

"Anya színész nő: Pedro Almodóvar Mindent anyámról című filmjének elemzése," HUSZONEGY: KULTURÁLIS FOLYÓIRAT 1 (2000):1, 59-70.

"‘Apocalypse without End (Review of Morton D. Paley’s Apocalypse and Millennium in English Romantic Poetry),"The Anachronist 6 (2000).

 "Encounters with Lear: Beggar-Imagery in Wordsworth’s Poetry," The Anachronist 5 (1999).

"Gyöngyösi Murányi Vénus-ának nyomai Arany, Petőfi és Tompa elbeszélő költeményében," Irodalomismeret  10 (1999):1-2, 110–120.

"Arany Jánosné levelei tükrében," Irodalomismeret 9 (1998):1-2, 155-171.

Konferenciaközlemények

 "Symbolic Language and the Allegory of Original Sin in S. T. Coleridge’s Aids s to Reflection (1825)," in Bényei Tamás, Donald E. Morse, Szaffkó Péter, Virágos Zsolt, szerk., HUSSE Papers 2003: Proceedings of the Biennial Conference of the Hungarian Society for the Study of English (Debrecen, 2004), 131-140.

Konferenciaelőadások, kerekasztalbeszélgetések

"Experimental Stages: British Romantic Drama and the Scottish ’Science of Man’", Applied Anthropological Aesthetics Around 1800 / Part 2 (Workshop of the Institute for Literary Studies, Research Centre for the Humanities, Hungarian Academy of Sciences, 2019.  jún. 7.) 

"Költősiratók: Gray - Burns - Wordsworth - Clare," Elégia-kollokvium 3 (ELTE BTK Latin Tanszék, 2019. feb. 8.)

"Drámafordítás egykor és ma - Klasszikusok újrafordítása," Műfordítói nap (KRE BTK, 2018. nov. 16., workshop-beszélgetés)

"The Anatomy of Tragedy: Mary Shelley’s Frankenstein and Philosophical Gothic Drama," The Monster Conference (Bishop Grosseteste University, Lincoln, Egyesült Királyság, 2018. jún. 29-júl.1.)

"Life’s Emigrants: Morbid Nostalgia in Death’s Jest-Book by Thomas Lovell Beddoes," HUSSDE 5 Conference: Dramatic Tradition, Nostalgia, Spectatorship (PPKE Institute of English and American Studies, 2018. máj. 24-25.)

"Már akár igazi akár ál: Az Ossian és a naiv eposz problémái", Hagyományfrissítés 6: Naiv eposzunk (MTA BTK Irodalomtudományi Intézet, 2017. dec.) 

"Sámuel Brassai: After Reading Burns", Scottish Universities' International Summer School (University of Edinburgh, 2017. jún.) 

"Re-Dressing Losses: Translations of Robert Burns in 19th Century Hungary", ACLA Annual Meeting (University of Utrecht, 2017 júl. 8.)

"Shakespeare-drámák modern közönségnek": Beszélgetés Nádasdy Ádámmal, XVIII. Eötvös Konferencia (Eötvös Collegium, 2017. április 28–29.) 

"Dangerous self-anatomies: P. B. Shelley’s The Cenci and romantic experimental drama," SEAS130 Jubilee Conference (ELTE BTK Angol-Amerikai Intézet, 2016. nov. 10-11.)

 "Macbeth karaktere: Esettanulmány a korai filozófiai kritikában," Shakespeare, Macbeth, Filozófia (EMERG, ELTE BTK Angol-Amerikai Intézet, 2016 máj. 19-20.)

"Poetics of Unfeeling: T.S. Eliot, Shakespeare, Coleridge," HUSSE 12 (University of Debrecen,  2015 jan.)

 "Egy formabontó Tartan Noir: James Hogg Confessions of a Justified Sinner c. regénye," Pop – Zsáner – Kultúra  (József Attila Kör, Department of Sociology and Communication, Budapest University of Technology and Economics, 17-18 Apr, 2015)

 ‘Burns, Arany, Lévay – avagy népiesség és/mint fordítás’ [Burs, Arany, Lévay – or, literary populism and/as translation], Arany János Research Group (Institute for Literary Studies, Hungarian Academy of Sciences (MTA), 27. Oct. 2014)

 ‘Hogyan írjunk az angol romantikáról?: Kerekasztal-beszélgetés’ , HUSSE 11 (ELTE BTK, 2013 jan.)

 ‘Arany János, Robert Burns és a fordítás lehetősége’, 125 éves az angol szak az Eötvös Loránd Tudományegyetemen (ELTE BTK, Nov 2011)

 ‘Shakespearean Passions: Coleridge’s transactions with British philosophical criticism’, Romanticism, Enlightenment, and the Nation: British Association for Romantic Studies (BARS) International Conference (University of Glasgow, 28-31 July 2011)

 “‘Pleasure’ in Scottish Philosophical Criticism (George Campbell: The Philosophy of Rhetoric)”, HUSSE 10 (PPKE, 27-29 Jan 2011)

 ‘Becoming Shakespeare: S. T. Coleridge on the Character of Genius’, Coleridge Summer Conference, Cannington, UK  (June 2010)

 “The Scottish Petőfi and the Hungarian Burns”, Cultural Memory and Literature: International Conference (ELTE BTK, Sept 2010)

 ‘A tükör túloldalán: A Pendragon legenda’ [The other side of the mirror: The Penragon Legend], Idegen költők – Örök barátaink (ELTE BTK, Department of English Studies, June 2009)

 ‘Passion’s Rhetoric in Coleridge’s Lectures on Shakespeare’, Coleridge Summer Conference, Cannington, UK (June 2006)

 ‘A forradalom anatómiája. Coleridge és William Richardson Macbeth karakteréről’ [The anatomy of revolution: Coleridge and Richardson on the character of Macbeth], Forradalom és retorika: Romantika Műhelykonferencia [Revolution and rhetoric conference] (Department of English Studies, ELTE – Eötvös Collegium, June 2006)

 ‘On Tact. Coleridge’s criticism of feeling’, Material Worlds, Graduate Conference (University of Glasgow, Oct 2005)

 ‘The Embodiment of Grief. Coleridge and the New Rhetoric’, Romanticism and the long 18th century, Graduate Conference (University of Cambridge, May 2005)

 

 

Konferenciaszervezés

 

"Arts and the City" International Conference (Károli Gáspár University -- Institute of Philosophy, Research Centre for the Humanities, Hungarian Academy of Sciences), 2019. május 22-23.

"Cultural Memory and Literature"  International Conference (Eötvös Loránd University, School of English and American Studies), 2010 szeptember.

"Forradalom és retorika": Romantika műhelykonferencia (Eötvös József Collegium, ELTE School of English and American Studies), 2006. június.

 

 

Nyilvános megjelenések

 

A 2019. évi Martinkó András-díj átadása (MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézet, 2019. február 2.)

Felfedező – Irodalom, nyelv, zene: Világhírű történelmi regények (Kossuth Rádió, 2019. február 27.)Veronika Ruttkay

Title: Dr.
Gender: F
Year of Birth: 1977
Place of Birth (Country): Pápa (Hungary)
Email-address(es): Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Office Phone Number:

Academic homepage

List of publications (MTMT)

Doctoral Studies
Year of Doctoral Defence (PhD / CSc): 2007
Discipline: English Literature
Title of Thesis: “The Rhetoric of Passion: S. T. Coleridge and the discourse of philosophical criticism” 
Issuing Institution: University of Glasgow

MA Studies
Year of Obtaining the MA Degree: 2002
Discipline(s): English and Hungarian Language and Literature
Issuing Institution: Eötvös Loránd University

Employment

Current Employer: Károli Gáspár University
Faculty: Faculty of Humanities
Institute: Institute of English Studies
Department: Department of Literary and Cultural Studies in English
Current Position(s): Associate Professor

Previous Employer: Eötvös Loránd University (2006-2018)
Previous Position Held: Senior Lecturer


Areas of Research and Teaching: 18th and 19th century British literature; Hungarian translation and reception of British literature in the 19th century

Membership in Research Groups and Projects

2011-2016     The Hungarian History of English Literature (OTKA Research Project, Eötvös Loránd University Budapest; project leader: Prof. Géza Kállay)

2008-2011       British Literature in the Hungarian Cultural Memory (OTKA Research Project, Eötvös Loránd University Budapest; project leader: Prof. Ágnes Péter)


Educational Functions, Curriculum Development and Other Teaching-Related Activities

Period Function or Activity
   
   
   
   
   

Language Skills

Language Level and Kind of Proficiency
 English  fluent
 German  upper-intermediate
 French  intermediate
 Hungarian  native competence
   

Honours, Distinctions, and Prizes

Name of Distinction Issuing Institution Year of Issuing
     
     
     

Membership in Academic Societies

Name of Organization Function (if any)
Hungarian Society for the Study of English  member
Hungarian Society for the Study of Drama in English  member
American Comparative Literature Association  member
British Association for Romantic Studies  member

 

Guest Professorships and Research Fellowships in Foreign
Institutions

Period Institution Activities
 June-July, 2017  University of Edinburgh  Scottish Universities' International Summer School, Edwin Morgan Fellowship
 July-September 2015

University of Glasgow, Centre for Robert Burns Studies 

 International Eötvös State Scholarship
     
     

Promotorship in Doctoral Studies

Name of
Doctoral Student,
Institution
Research Topic / Title of Dissertation Year of Defence
(if applicable)
Györgyi Kovács, Doctoral School of Literary Studies, Eötvös Loránd University Budapest Sensibility and the Fantastic in Ann Radcliffe and Contemporary Gothic Fiction  
Zsolt Bojti, Doctoral School of Literary Studies, Eötvös Loránd University Budapest  Oscar Wilde and late-19th-century gothic writing  
Csaba Spalovszky, Doctoral School of Literary Studies, Eötvös Loránd University Budapest  William Blake's Prophetic Books  
Réka Major, Doctoral School of Literary Studies, Eötvös Loránd University Budapest Post-romantic mythologies in A.S. Byatt's fiction  

 

Opponentship in Doctoral Defences

Name of
Doctoral Student,
Institution
Title of Dissertation Year of Defence
Edit Gálla, Doctoral School of Literary Studies, Eötvös Loránd University Budapest  Sylvia Plath and the Poetry of Revolt  2018
Réka Takács, Doctoral School of Literary Studies, Eötvös Loránd University Budapest

Gothic Corporeality: representations of the body in late 18th – early 19th century English female Gothic fiction

 2014
     

 

List of Publications

 

Edited Volumes

Dániel Panka, Natália Pikli, Veronika Ruttkay, eds., Kősziklára építve: Írások Dávidházi Péter tiszteletére / Built Upon His Rock: Writings in Honour of Péter Dávidházi (Budapest: ELTE BTK Angol-Amerikai Intézet, 2018). ELTE Papers in English Studies.

Gárdos Bálint, Ruttkay Veronika, eds., HUSSE 11: Proceedings of the 11th Conference of the Hungarian Society for the Study of English (Budapest: L'Harmattan, 2014).

Gárdos Bálint, Ruttkay Veronika, Timár Andrea, eds., Ritka művészet / Rare Device: Írások Péter Ágnes tiszteletére / Essays in Honour of Ágnes Péter (Budapest: ELTE BTK Angol-Amerikai Intézet, 2011). ELTE Papers in English Studies.

Gárdos Bálint, Péter Ágnes, Ruttkay Veronika, Timár Andrea, Vince Máté, eds., Idegen költők – örök barátaink: Világirodalom a magyar kulturális emlékezetben [Foreign Poets -- Eternal Friends: World literature in the Hungarian cultural memory] (Budapest: L’Harmattan, 2010).

 

Chapters in Books

 "'Már akár igazi akár ál': Az Osszián és a naiv eposz problémái" ["Whether fake or true": Ossian and the Hungarian 'naive epic'], in Árpád Csonki, ed., Rejtőzködő Kalliopé: Tanulmányok Arany János Naiv eposzunk című írásáról (Budapest: reciti, 2018), 65-101.

 "Robert Burns and the Beginnings of Comparative Literature: Sámuel Brassai's 'After Reading Burns: An Open Letter to Pál Gyulai," in Dániel Panka, Natália Pikli, Veronika Ruttkay, eds., Kősziklára építve: Írások Dávidházi Péter tiszteletére / Built Upon His Rock: Writings in Honour of Péter Dávidházi (Budapest: ELTE BTK Angol-Amerikai Intézet, 2018), 331-339. ELTE Papers in English Studies.

"Negotiating the Popular/National Voice: Impropriety in Two Hungarian Translations of Robert Burns", in András Kiséry, Zsolt Komáromy, Zsuzsanna Varga, eds., Worlds of Hungarian Writing: National Literature as Intercultural Exchange (Madison, WI: Fairleigh Dickinson University Press, 2016), 53-74.

"Between the Letter and the Spirit: S. T. Coleridge Reading Shakespeare and the Bible", in Sára Tóth, Viktor Kókai Nagy, Éva Marjai, Judit Mudriczki, Zita Turi, Judit Arday-Janka, eds., Szólító szavak: Tanulmányok Fabiny Tibor hatvanadik születésnapjára / The Power of Words: Papers in Honor of Tibor Fabiny's Sixtieth Birthday (Budapest: L'Harmattan - Károli Gáspár Református Egyetem, 2015), 383-391.

"Előszó: Hamlet emlékezete" [Introduction: The memory of Hamlet], in Júlia Paraizs, ed., "Eszedbe jussak": Tanulmányok Arany János Hamlet-fordításáról (Budapest: reciti, 2015), 7-34. 

"'His voice resonated for the longest time in our literature': Burns and 'Popular Poetry' in Nineteenth Century Hungary", in Murray Pittock, ed., The Reception of Robert Burns in Europe (London, New York: Bloomsbury Publishing, 2014), 195-226.

"Byront követni: Rövid kitérő A Pendragon legenda első mondatai kapcsán" [Following Byron: A short digression on the first sentences of The Pendragon Legend], in Ákos Farkas, Zsuzsanna Simonkay, Janina Vesztergom, eds., Whack fol the dah: Írások Takács Ferenc 65. születésnapjára / Writings for Ferenc Takács on his 65th birthday (Budapest: ELTE BTK Angol-Amerikai Intézet, 2013), 425-436. ELTE Papers in English Studies.

"A skót felvilágosodás irodalomkritikusa: William Richardson" [William Richardson and the criticism of the Scottish Enlightenment], in Bálint Gárdos, Géza Kállay, Máté Vince, eds., A Shakespeare-kritika kezdetei: Források és tanulmányok (Budapest: ELTE Eötvös Kiadó, 2013), 81-90.

"Samuel Taylor Coleridge Shakespeare költészetéről" [Samuel Taylor Coleridge on Shakespeare's poetry], in Bálint Gárdos, Géza Kállay, Máté Vince, eds., A Shakespeare-kritika kezdetei: Források és tanulmányok (Budapest: ELTE Eötvös Kiadó, 2013), 194-201.

"In other tongues: 'Tam o’ Shanter' and translatability," in Bálint Gárdos, Ágnes Péter, Natália Pikli, and Maté Vince, eds., Confrontations and Interactions: Essays on Cultural Memory (Budapest: L’Harmattan, 2011), 163-178.

"S. T. Coleridge on the Character of Shakespeare," in Natália Pikli, ed., "Kinek teszel milyen hitet": Ünnepi kötet Géher István 70. születésnapjára / "Who to believe expecting what": Writings for István Géher on his 70th birthday (Budapest: ELTE BTK Angol-Amerikai Intézet, 2010), 141-150. ELTE Papers in English Studies.

 "A tudat anatómiája: karakter és 'forradalom' Joanna Baillie és William Wordsworth drámáiban" [The anatomy of the mind: character and 'revolution' in the plays of Joanna Baillie and William Wordsworth], in Bálint Gárdos and Ágnes Péter, eds., Forradalom és retorika: Tanulmányok az angol romantikáról  (Budapest, L’Harmattan – Ninewells Alapítvány, 2008), 103-120.

"Kétértelmű szenvedély: A szójáték retorikája Coleridge és a késő tizennyolcadik század irodalomkritikájában" [Ambiguous passion: the rhetoric of wordplay in Coleridge and late-18th-century criticism], in Tamás Bényei, ed., Átjárások: Fiatal anglisták és amerikanisták tanulmányai (Budapest, Fiatal Írók Szövetsége, 2005), 159–188.

"Allegória és autoritás" [Allegory and authority], in Péter Örvös, Balázs Pap, László Szilasi, eds., A magyar költészet műfajai és formatípusai a 17. században (Szeged, SzTE, Régi Magyar Irodalom Tanszék, 2005), 321–334.

"Coleridge, a kereső szellem. A fordító bevezetője" [Coleridge, the inquiring spirit: Translator's introduction], in Tibor Fabiny, ed., Samuel Taylor Coleridge, Egy kereső szellem vallomásai , trans. Veronika Ruttkay (Budapest, Hermeneutikai Kutatóközpont, 2004), 9-26.

"Mesteremberek: Nádasdy Ádám Szentivánéji álom-fordítása" [Craftsmen: on Ádám Nádasdy's translation of A Midsummer Night's Dream], in István Géher, István Hermann, István Papp, eds., Shakespeare-kollégium. Tanulmányok (Budapest, Argumentum Kiadó és Eötvös József Collegium, 2000), 35-51.

"Át-írások. Ted Hughes Birthday letters című kötetéről" [Writing Across: on Birthday Letters by Ted Hughes], in Éva Fisli, ed., Portus. Az Eötvös Collegium Évkönyve, 1 (1998), 52-63.

 

Conference Proceedings (Printed and Electronic)

 "Symbolic Language and the Allegory of Original Sin in S. T. Coleridge’s Aids s to Reflection (1825)," in Bényei Tamás, Donald E. Morse, Szaffkó Péter, Virágos Zsolt, szerk., HUSSE Papers 2003: Proceedings of the Biennial Conference of the Hungarian Society for the Study of English (Debrecen, 2004), 131-140.

 

Conference Papers and Roundtables

"Experimental Stages: British Romantic Drama and the Scottish ’Science of Man’", Applied Anthropological Aesthetics Around 1800 / Part 2 (Workshop of the Institute for Literary Studies, Research Centre for the Humanities, Hungarian Academy of Sciences, 7 June 2019) 

"Költősiratók: Gray - Burns - Wordsworth - Clare" [Lamenting poets: Gray, Burns, Wordsworth, Clare], Elégia-kollokvium 3 (Latin Department, Faculty of Humanities, Eötvös Loránd University Budapest, 8 Feb. 2019)

"Drámafordítás egykor és ma - Klasszikusok újrafordítása" [Roundtable on drama translation -- re-translating the classics], Műfordítói nap (Faculty of Humanities, Károli Gáspár University, 16 Nov. 2018)

"The Anatomy of Tragedy: Mary Shelley’s Frankenstein and Philosophical Gothic Drama," The Monster Conference (Bishop Grosseteste University, Lincoln, UK, 29 June 2018)

"Life’s Emigrants: Morbid Nostalgia in Death’s Jest-Book by Thomas Lovell Beddoes," HUSSDE 5 Conference: Dramatic Tradition, Nostalgia, Spectatorship (PPKE Institute of English and American Studies, 24-25 May 2018)

"Már akár igazi akár ál: Az Ossian és a naiv eposz problémái" ["Whether fake or true": Ossian and the Hungarian 'naive epic']Hagyományfrissítés 6: Naiv eposzunk (Institute for Literary Studies, Research Centre for the Humanities, Hungarian Academy of Sciences, Dec. 2017) 

"Sámuel Brassai: After Reading Burns", Scottish Universities' International Summer School (University of Edinburgh, June 2017) 

"Re-Dressing Losses: Translations of Robert Burns in 19th Century Hungary", ACLA Annual Meeting (University of Utrecht, 8 July 2017)

"Shakespeare-drámák modern közönségnek": Beszélgetés Nádasdy Ádámmal [Shakespeare for contemporary audiences: In conversation with Ádám Nádasdy], XVIII. Eötvös Konferencia (Eötvös Collegium, 28–29 April, 2017) 

"Dangerous self-anatomies: P. B. Shelley’s The Cenci and romantic experimental drama," SEAS130 Jubilee Conference (School of English and American Studies, Faculty of Humanities, Eötvös Loránd University Budapest, 10-11 Nov. 2016)

 "Macbeth karaktere: Esettanulmány a korai filozófiai kritikában" [The character of Macbeth: Case study in early philosophical criticism], Shakespeare, Macbeth, Filozófia (EMERG, School of English and American Studies, Faculty of Humanities, Eötvös Loránd University Budapest, 19-20 May 2016)

"Poetics of Unfeeling: T.S. Eliot, Shakespeare, Coleridge," HUSSE 12 (University of Debrecen,  Jan. 2015)

 "Egy formabontó Tartan Noir: James Hogg Confessions of a Justified Sinner c. regénye" [Genre-bending 'Tartan Noir': James Hogg's Confessions of a Justified Sinner], Pop – Zsáner – Kultúra  (József Attila Kör, Department of Sociology and Communication, Budapest University of Technology and Economics, 17-18 Apr, 2015)

 ‘Burns, Arany, Lévay – avagy népiesség és/mint fordítás’ [Burns, Arany, Lévay –  literary populism and/as translation], Arany János Research Group (Institute for Literary Studies, Hungarian Academy of Sciences, 27 Oct. 2014)

 ‘Hogyan írjunk az angol romantikáról?: Kerekasztal-beszélgetés’ [How to write about English Romanticism? Roudtable discussion], HUSSE 11 (Eötvös Loránd University Budapest, Jan. 2013)

 ‘Arany János, Robert Burns és a fordítás lehetősége’ [János Arany, Robert Burns, and the possibility of translation], 125 éves az angol szak az Eötvös Loránd Tudományegyetemen (School of English and American Studies, Eötvös Loránd University Budapest, Nov 2011)

 ‘Shakespearean Passions: Coleridge’s transactions with British philosophical criticism’, Romanticism, Enlightenment, and the Nation: British Association for Romantic Studies (BARS) International Conference (University of Glasgow, 28-31 July 2011)

 “‘Pleasure’ in Scottish Philosophical Criticism (George Campbell: The Philosophy of Rhetoric)”, HUSSE 10 (PPKE, 27-29 Jan 2011)

 ‘Becoming Shakespeare: S. T. Coleridge on the Character of Genius’, Coleridge Summer Conference, Cannington, UK  (June 2010)

 “The Scottish Petőfi and the Hungarian Burns”, Cultural Memory and Literature: International Conference (ELTE BTK, Sept 2010)

 ‘A tükör túloldalán: A Pendragon legenda’ [The other side of the mirror: The Penragon Legend], Idegen költők – Örök barátaink (ELTE BTK, Department of English Studies, June 2009)

 ‘Passion’s Rhetoric in Coleridge’s Lectures on Shakespeare’, Coleridge Summer Conference, Cannington, UK (June 2006)

 ‘A forradalom anatómiája. Coleridge és William Richardson Macbeth karakteréről’ [The anatomy of revolution: Coleridge and Richardson on the character of Macbeth], Forradalom és retorika: Romantika Műhelykonferencia [Revolution and rhetoric conference] (Department of English Studies, ELTE – Eötvös Collegium, June 2006)

 ‘On Tact. Coleridge’s criticism of feeling’, Material Worlds, Graduate Conference (University of Glasgow, Oct 2005)

 ‘The Embodiment of Grief. Coleridge and the New Rhetoric’, Romanticism and the long 18th century, Graduate Conference (University of Cambridge, May 2005)

 

Conference organisation

"Arts and the City" International Conference (Károli Gáspár University -- Institute of Philosophy, Research Centre for the Humanities, Hungarian Academy of Sciences), 22-23 May 2019

"Cultural Memory and Literature"  International Conference (Eötvös Loránd University, School of English and American Studies), September 2010

"Forradalom és retorika": Romantika műhelykonferencia [Revolution and rhetoric: Symposium on English Romanticism] (Eötvös József Collegium, ELTE School of English and American Studies), June 2006

 

Academic and public Appearances (Live and Electronic)
 
András Martinkó Award Ceremony (Institute for Literary Studies, Research Centre for the Humanities, Hungarian Academy of Sciences, 2 Feb. 2019)
 
Felfedező – Irodalom, nyelv, zene: Világhírű történelmi regények [radio conversation on Walter Scott's historical novels ] (Kossuth Rádió, 27 Feb. 2019)