Készült: 2016-02-15
Módosítás: 2019-09-12

Szabó András

Cím: Prof. Dr. prof. emeritus
Nem: férfi
Születési év: 1954
Születési hely: Magyarország
Email-cím(ek): Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Hivatali telefonszám: 30/3777509

Doktori tanulmányok
Doktori (PhD) védés éve: 1990.
Tudományág: Irodalomtudomány
Disszertáció címe: A késő humanizmus irodalma Sárospatakon
Oklevelet kiállító intézmény: Tudományos Minősítő Bizottság

MA-tanulmányok
MA-fokozat megszerzésének éve: 1978.
Tudományág(ak): Magyar nyelv és irodalom, latin nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár
Oklevelet kiállító intézmény: ELTE BTK

Egyéb tanulmányok és képesítések

Intézmény Képesítés Év
ELTE BTK habilitáció 1998
Magyar Tudományos Akadémia Az MTA doktora (DSc) 2003
     

Munkatapasztalat
Jelenlegi munkaadó: Károli Gáspár Református Egyetem
Kar: Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar
Intézet: Magyar Nyelv-, Irodalom-és Kultúratudományi Intézet
Tanszék: Régi és Klasszikus Magyar Irodalom Tanszék
Beosztás: egyetemi tanár

Korábbi munkaadó: MTA Irodalomtudományi Intézete
Beosztás: tudományos munkatárs

Egyéb korábbi munkaadó: Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday Gyűjteménye
Beosztás: tudományos munkatárs


Kutatási és oktatási szakterületek

Régi magyar irodalom
A magyar késő humanizmus irodalma
Szenci Molnár Albert munkássága
A magyar református diákok külföldi peregrinációja a 16–17. században
Magyar-német irodalmi, művelődési és egyházi kapcsolatok a 16-17. században


Oktatásszervezés, tudományszervezés

Időszak Funkció vagy tevékenység
2005-től 2019-ig magyar BA szak szakfelelőssége
2012-től 2019-ig Irodalom és kultúratudomány MA szak szakfelelőssége
   
   
   

Nyelvtudás

Nyelv Nyelvtudás szintje és fajtája
latin felsőfok (szakos egyetemi diploma)
német középfok C
orosz alapfok
angol, francia, szlovák szakszövegolvasás, nyelvvizsga nélkül
   

Díjak és kitüntetések

Díj vagy kitüntetés neve Kiadó intézmény Elnyerés éve
 Apáczai Csere János-díj  EMMI  2018
     
     

Tagság tudományos társaságokban

Szervezet neve Betöltött funkció
Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság  
Az MTA köztestülete  
Magyar Neolatin Társaság  
   

Vendégoktatás és kutatóutak külföldi intézményekben

Időszak Intézmény Tevékenység
1986 Pozsony, Állami Levéltár,
Kassa, Városi Levéltár
levéltári kutatás
1987 Pozsony, Állami Levéltár,
Kassa, Városi Levéltár
levéltári kutatás
1987 Zentralbibliothek Zürich,
Staatsarchiv Zürich,
Universitätsbibliothek Basel
könyvtári és levéltári kutatás
1991 Herzog August Bibliothek,
Wolfenbüttel
könyvtári kutatás
1992 Pozsony, Állami Levéltár levéltári kutatás
1993 Bécs, Collegium Hungaricum levéltári és könyvtári kutatás
1994 Universitätsbibliothek Basel, Staatsbibliothek Bern könyvtári kutatás
1994 Herzog August Bibliothek,
Wolfenbüttel
könyvtári kutatás
1997 Herzog August Bibliothek,
Wolfenbüttel
könyvtári kutatás
1998 Universität Heidelberg könyvtári kutatás
2000 Herzog August Bibliothek,
Wolfenbüttel
könyvtári kutatás
2002-2003 Universität Heidelberg könyvtári kutatás
2005 Herzog August Bibliothek,
Wolfenbüttel
könyvtári kutatás
2008 Herzog August Bibliothek,
Wolfenbüttel
könyvtári kutatás
2009–2010 Universität Heidelberg könyvtári kutatás
 2014 Wittenberg könyvtári és levéltári kutatás
 2015  Halle könyvtári és levéltári kutatás
     
     

Doktori témavezetések

Doktori hallgató neve,
intézmény
Kutatási téma / Disszertáció címe Védés éve
Merva Attila,
Selye János Egyetem,
Révkomárom
A szlovákság életének megjelenítése Jókai Mór műveiben 2014
Vrábel Tünde,
Selye János Egyetem, Révkomárom
Protestáns késő humanizmus –Neosztoicizmus Szenci Molnár Albertnél és Szepsi Csombor Mártonnál  2016
Habodász (Szitás) Andrea,
Selye János Egyetem, Révkomárom
Komárom a felvilágosodás irodalmában, Fábián Julianna  2017
Bugár Gergely,
Selye János Egyetem, Révkomárom
Naplók és önéletírások a régi magyar irodalomban  

Opponencia doktori védéseken

Doktori hallgató neve,
intézmény
Kutatási téma / Disszertáció címe Védés éve
Font Zsuzsanna CSc,
MTA TMB
Halle-pietizmus-Erdély (Fejezetek a
„moribunda Transylvania” művelődésének
német kapcsolataiból
1998
Sebők Marcell,
ELTE BTK
Humanista a határon: a késmárki Sebastian Ambrosius története (1554-1600) 2000
Dukkon Ágnes DSc,
MTA
Régi magyarországi kalendáriumok európai háttérben 2004
Heltai János DSc,
MTA
A XVII. század első felének (1601-1655) kiadványstruktúrája Magyarországon 2004
S Varga Katalin PhD,
Miskolci Egyetem
Az 1674-es gályarabper jegyzőkönyve.
Textus és értelmezések
2005
Szentpéteri Márton PhD,
ELTE BTK
Az egyetemes tudomány eszméje Johann
Heinrich Alsted erdélyi írásaiban 1629–
1638
2005
Blázy Árpád PhD,
KRE HTK
A humanista Simon Griner (Grynaeus) és
Buda (1521–1523). Adalékok a
magyarországi reformáció kezdeteihez
2007
Bartók István DSc,
MTA
„Nem egyéb, hanem magyar poézis.”
Sylvester János nyelv- és
irodalomszemlélete európai és magyar összefüggésekben
2008
Kecskeméti Gábor DSc,
MTA
„A böcsületre kihaladott ékes és
mesterséges szóllás, írás.” A magyarországi
retorikai gondolkodás a 16–17. század
fordulóján
2008
     
     
     

 

Publikációs lista

(MTMT2)

Monográfiák

Károlyi Gáspár (1530 k.–1591), ELTE Régi Magyar Irodalomtörténeti Tanszéke, Budapest, 1984 (Tanulmányok és szövegek a régi magyar irodalom történetéhez, 1) 98 l.

A késő humanizmus irodalma Sárospatakon 1558-1598. (kandidátusi disszertáció, kéziratban), Budapest, 1989-1990. – Átdolgozott és kibővített változata: A késő humanizmus irodalma Sárospatakon 1558–1598, Hernád Kiadó, Debrecen, 2004 (Nemzet, egyház, művelődés, I), 133 l.

Respublica litteraria. Irodalom- és művelődéstörténeti tanulmányok a késő humanizmus koráról, Balassi Kiadó, Budapest, 1999, (Régi Magyar Könyvtár. Tanulmányok, 2), 184 l.

„Téged Isten dicsérünk”. Bocskai István, Erdély és Magyarország fejedelme, Kálvin János Kiadó, Budapest, 2006. 191 l. – 2., átdolgozott kiadás, 2010.

„Bizontalan helyeken búdosunk”. Szenci Molnár Albert a magyar és az európai szellemi életben, Dunaszerdahely – Komárom, Lilium Aurum – Selye János Egyetem Tanárképző Kar, 2011 (Monographiae Comaromienses, 4). 247 l.

A rejtőzködő bibliafordító – Károlyi Gáspár (Nagykároly, 1535 körül – Gönc, 1591. december vége), Budapest, Kálvin Kiadó, 2012. 162 l.

Szepességtől Biharig. Protestantizmus, irodalom és művelődés Magyarországon a 16–18. században, Komárom, Selye János Egyetem Tanárképző Kara, 2013 (Monographiae Comaromienses, 8). 281 l.

Coetus Ungaricus. A wittenbergi magyar diáktársaság 1555-1613, Budapest, Balassi Kiadó, 2017 (Humanizmus és reformáció, 37), 382 l.

 

Szerkesztett kötetek, folyóiratok


Károlyi Gáspár a gönci prédikátor, válogatta, sajtó alá rendezte és a jegyzeteket írta ~, Magvető Kiadó, Budapest, 1984 (Magyar Hírmondó), 235 l.

Johann Jacob Grynaeus magyar kapcsolatai, közreadja ~, Szeged, 1989 (1990), (Adattár XVI–XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, 22), 191 l.

Bízd a jövendőkre érdemed jutalmát. Magyar protestáns irodalmi szöveggyűjtemény. Első kötet, 16–17. század, szerkesztette ~, Mundus Kiadó, Budapest, 1998 (Protestáns művelődés Magyarországon), 515 l.

Iter Germanicum. Deutschland und die Ungarländische Reformierte Kirche im 16-17. Jahrhundert, herausgegeben von ~, Kálvin Kiadó, Budapest, 1999, 243 l.

Andreas DUDITHIUS, Epistolae. Pars III. 1574, editae curantibus Lecho SZCZUCKI et Tiburtio SZEPESSY, ediderunt ~, Susanna KOVÁCS, Maria MACIEJEWSKA, commentariis instruxit Halina KOWALSKA, Akadémiai Kiadó – Argumentum Kiadó, Budapest, 2000, (Bibliotheca scriptorum medii recentisque aevorum, Series nova, Tomus XIII/III).

Szenci Molnár Albert naplója, közzéteszi ~, Universitas Könyvkiadó, Budapest, 2003 (Historia Litteraria, 13), 317 l.

Mezőváros, reformáció és irodalom (16-18. század), szerk. ~, Universitas Könyvkiadó, Budapest, 2005 (Historia Litteraria, 18), 236 l.

Dictionarium 1604. Szenci Molnár Albert szótára. Az Országos Széchényi Könyvtár és a Károli Gáspár Református Egyetem tudományos ülésszaka, 2004. október 29., szerk. ~, Országos Széchényi Könyvtár – Osiris Kiadó, Budapest, 2007 (Libri de libris), 296 l.

A zsoltár a régi magyar irodalomban. A Csurgón 2007. május 24–27-én tartott konferencia előadásai, szerk. PETRŐCZI Éva, ~, Károli Gáspár Református Egyetem – L’Harmattan Kiadó, Budapest, 2011 (Károli Könyvek.Tanulmánykötet), 356 l.

 

Könyvfejezetek


Károlyi Gáspár vizsolyi Bibliája (kísérőtanulmány a vizsolyi Biblia hasonmás kiadásához), Magyar Helikon, Budapest, 1981. - 2. átdolgozott kiadás: Helikon Kiadó, Budapest, 1990.

Egy elfelejtett Luther-követő főúr a 16. századból: Alaghy János = Tanulmányok a lutheri reformáció történetéből. Luther Márton születésének 500. évfordulójára, szerk. FABINY Tibor, Budapest, A Magyarországi Evangélikus Egyház Sajtóosztálya, 1984, 209-221.

Mágocsy Gáspár és András udvara = Magyar reneszánsz udvari kultúra, szerk. R. VÁRKONYI Ágnes, Gondolat Kiadó, Budapest, 1987, 263-278.

De Sigetho Hungariae propugnaculo (Zrínyi-album), Wittenberg 1587. (hasonmás kiadás kísérőtanulmánya), Akadémiai Kiadó, Budapest, 1987 (Bibliotheca Hungarica Antiqua, XV), 7-34.

Ecsedi oráció. Magyar nyelvű politikai beszéd töredéke 1608-ból = Adalékok a 16-20. századi művelődés történetéhez, szerk. BÁLINT István János, Országos Széchényi Könyvtár, Budapest, 1987 (Az OSZK kiadványai. Új sorozat 2), 31-36.

A magyar késő humanizmus történetéhez (Matthaeus Dresser és magyar barátai - Ambrosius Lam Sebestyén levele Máriássy Zsigmondhoz - A csegekátai Kátay család genealógiája a 16-17. században, Kátay Ferenctől a család kihalásáig) - Monai János levele Ecsedi Báthory Istvánhoz = Collectanea Tiburtiana. Tanulmányok Klaniczay Tibor tiszteletére, Szeged, 1990 (Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, 10), 214-232, 257-259.

Károlyi Gáspár életútja a Vizsolyi Bibliáig = Emlékkönyv a Vizsolyi Biblia megjelenésének 400. évfordulójára, szerk. BARCZA József, Református Zsinati Iroda Sajtóosztálya, Budapest, 1990, 18-31.

Vizsoly a XVI. században = Biblia és egyház. Tanulmányok D. Dr. Pákozdy László Márton tiszteletére 80. születésnapja alkalmából, szerk. Dr. TENKE Sándor, Református Teológiai Akadémia, Budapest, 1990, 21-30.

Lukács Egri = Ungarländische Antitrinitarier (Tamás Arany, István Basilius, István Csázmai, Lukács Egri, Elias Gczmidele), Einleitung von Mihály BALÁZS, Editions Valentin Koerner, Baden-Baden et Bouxviller, 1990 (Bibliotheca Dissidentium. Répertoire des non-conformistes religieux des seizieme et dix-septieme siecles, édité par André SÉGUENNY en collaboration avec Irena BACHUS et Jean ROTT, Tome XII), 127-150.

Die soziale Struktur der Universitätsstudentenschaft im Spiegel der ungarischen Studenten zu Wittenberg = Sozialgeschichtliche Fragestellungen in der Renaissanceforschung, herausgegeben von August BUCK und Tibor KLANICZAY, Harrassovitz, Wiesbaden, 1992 (Wolfenbütteler Abhandlungen zur Renaissanceforschung, Band 13), 41-48.

Magyarok Wittenbergben 1555-1592 = Régi és új peregrináció. Magyarok külföldön, külföldiek Magyarországon. A III. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszuson (Szeged 1991. augusztus 12-16.) elhangzott előadások, Budapest - Szeged, 1993, II. kötet, 626-638.

Morva-magyar kapcsolatok a XVI. század második felében = Klaniczay-emlékkönyv. Tanulmányok Klaniczay Tibor emlékezetére, szerk. JANKOVICS József, Balassi Kiadó, Budapest, 1994, 168-176.

A Balassi-epicédium megjelenési körülményei = Epicédium a Balassi-fivérek, Bálint és Ferenc halálára, szerk. ÁCS Pál, Balassi Kiadó Budapest, 1994, 72-75.

Adalék Bornemisza Péter Élektrájának hátteréhez = Csonka Ferenc 80. születése napjára, Balassi Kiadó, Budapest, 1996, 19.

Szenci Molnár Albert Sziléziában = Tarnai Andor-emlékkönyv, szerkesztette KECSKEMÉTI Gábor, Universitas Könyvkiadó Budapest, 1996 (Historia Litteraria, 2), 237-248. (Kibővített és átdolgozott német változatát lásd 2005-ben.)

Thúri György, a koszorús költő = Neolatin irodalom Európában és Magyarországon, szerkesztette JANKOVITS László, KECSKEMÉTI Gábor, Janus Pannonius Tudományegyetem, Pécs, 1996, 135-143.

Szenci Molnár Albert Loretóban = 'Mint sok fát gyümölccsel...'. Tanulmányok Kovács Sándor Iván tiszteletére, ELTE Régi Magyar Irodalomtörténeti Tanszéke, Budapest, 1997, 24-28.

Joachim Georg Rheticus, Copernicus tanítványa Magyarországon = Janus Pannonius és a humanista irodalmi hagyomány, szerkesztette JANKOVITS László, KECSKEMÉTI Gábor, Janus Pannonius Tudományegyetem, Pécs, 1998, 79-88.

Zeitgeschichte und Öffentlichkeit im 16. Jahrhundert (Der Fall von Ferenc Forgách) = Freiheitsstufen der Literaturverbreitung. Zensurfragen, verbotene und verfolgte Bücher, Herausgegeben von József JANKOVICS und S. Katalin NÉMETH, Harrassowitz Verlag (in Kommission), Wiesbaden, 1998 (Wolfenbütteler Abhandlungen zur Renaissanceforschung, Band 18), 37-48.

Johannes Bocatius, Filiczki János, Forgách Mihály, Szikszai Fabricius Balázs, Szikszai Hellopoeus Bálint, Thúri György és Tolnai Balog János verseinek latin-magyar kiadása, kommentárral = Régi magyar irodalmi szöveggyűjtemény I. Humanizmus, szerk. ÁCS Pál, JANKOVICS József, KŐSZEGHY Péter, Balassi Kiadó, Budapest, 1998 (megjelent: 1999), 549-555, 691-694, 725-728, 753-756, 757-761, 763-765, 767-771.

ADORJÁN Imréné - ~, A Csurgói Református Gimnázium valamint a Kecskeméti, Kiskunhalasi és Kunszentmiklósi Református Egyházközségek könyvtárainak kéziratkatalógusa. 1850 előtti kéziratok, Országos Széchényi Könyvtár, Budapest, 1999 (Magyarországi egyházi könvtárak kéziratkatalógusai, 12), 118 l.

Ungarischen Studenten in Wittenberg 1555-1592 = Iter Germanicum. Deutschland und die Ungarländische Reformierte Kirche im 16-17. Jahrhundert, herausgegeben von ~, Kálvin Kiadó, Budapest, 1999, 154-168.

György Thúri, der gekrönte Dichter = Iter Germanicum. Deutschland und die Ungarländische Reformierte Kirche im 16-17. Jahrhundert, herausgegeben von ~, Kálvin Kiadó, Budapest, 1999, 317-348.

Albert Szenci Molnár in Schlesien = Iter Germanicum. Deutschland und die Ungarländische Reformierte Kirche im 16-17. Jahrhundert, herausgegeben von ~, Kálvin Kiadó, Budapest, 1999, 201–213.

Tardi György Historia Sixoviensis című históriás énekéhez kommentár és jegyzetek = Régi magyar költők tára. XVI. századbeli magyar költők művei, 11. kötet, kiad. ÁCS Pál, Akadémiai Kiadó - Orex Kiadó, Budapest, 1999, 490-498.

Die Türkenfrage in der Geschichtsauffassung der ungarischen Reformation = Europa und die Türken in der Renaissance, herausgegeben von Bodo GUTHMÜLLER und Wilhelm KÜHLMANN, Max Niemeyer Verlag, Tübingen, 2000, 275-281.

Oberschlesien und Ungarn. Humanistische Beziehungen um 1600 = Oberschlesische Dichter und Gelehrte vom Humanismus bis zum Barock, im Auftrag der Stiftung Haus Oberschlesien herausgegeben von Gerhard KOSELLEK, Aisthesis Verlag, Bielefeld, 2000 (Tagungsreihe der Stiftung Haus Oberschlesien, Band 8), 255-265.

Albert Molnár (1574-1634) = Von Berlin bis Konstantinopel. Eine Aufsatzsammlung zur Geschichte der Hugenotten und Waldenser, herausgegeben von Andreas Flick und Albert de Lange, Bad Karlshafen, 2001 (Geschichtsblätter der Deutschen Hugenotten-Gesellschaft, Band 35), 189-203.

Szenci Molnár Albert leánykérései = Ámor, álom és mámor. A szerelem a régi magyar irodalomban, és a szerelem ezredéves hazai kultúrtörténete, szerk. SZENTMÁRTONI SZABÓ Géza, Universitas Kiadó, Budapest, 2002, 83-92.

A Váradi Biblia két korszak határán = Szent Biblia Várad-Kolozsvár 1660-1661, hasonmás kiadás, Balassi Kiadó, Budapest, 2002, 9-11.

Liebeslyrik und Ehegedichte ungarischer Dichter. Am Beispiel des István Miskolci Csulyak = Der Mythos von Amor und Psyche in der europäischen Renaissance, herausgegeben von József JANKOVICS und S. Katalin NÉMETH, Balassi Kiadó, Budapest, 2002 (Studia Humanitatis, 12), 151-158.

Mannheim első ismert alaprajza Miskolci Csulyak István útinaplójában = Szabó G. Zoltán 60. születésnapjára, Balassi Kiadó - MTA Irodalomtudományi Intézete, Budapest, 2003. április 9., 15-16.

Szenci Molnár Albert naplója (1596-1617) és a napló műfaja az európai késő humanizmusban = Múlt jövő időben. Írások Bodnár György 75. születésnapjára, szerk. ANGYALOSI Gergely, Universitas Kiadó, Budapest, 2003, 283-294.

Késő humanizmus. Egy irodalomtörténeti korszakmegjelölés hátteréről = Mozgó Világ. Tanulmányok a hatvanéves Kulin Ferenc tiszteletére, szerk. HANSÁGI Ágnes, HERMANN Zoltán, HORVÁTH Csaba, SZITÁR Katalin, Ráció Kiadó, Budapest, 2003, 235-247.

Mindennémű háborúság ellen - Szenci Molnár Albert versének hátteréhez = A szó élete. Tanulmányok a hatvanéves Kovács Árpád tiszteletére, szerkesztette SZITÁR Katalin, Argumentum Kiadó, Budapest, 2004, 257-267. (megjelent még: A magyar költészet műfajai és formatípusai a 17. században. A Szegeden 2003-ban megrendezett régi magyar irodalmi konferencia előadásai, szerk ÖTVÖS Péter, PAP Balázs, SZILASI László, VADAI István, Szeged, 2005, 361-374.)

Der Copernicus-Jünger Georg Joachim Rheticus in Ungarn = Deutschland und Ungarn in ihren Bildungs- und Wissenschaftsbeziehungen während der Renaissance, hrsg. von Wilhelm KÜHLMANN und Anton SCHINDLING, Stuttgart, Franz Steiner Verlag, 2004, (Contubernium, 62), 219-225.

A sárospataki református kollégium diákjai a XVI. században = A 800 éves város, Patak, szerkesztette TAMÁS Edit, Sárospatak, 2004 (A Sárospataki Rákóczi Múzeum Füzetei 47.), 143-151.

Némethi Ferenc és más versszerző főnemesek Északkelet-Magyarországon a 16. század második felében = A tudás pillérei. Tanulmánykötet L. Erdélyi Margit tiszteletére 60. születésnapja alkalmából, szerkesztette PERES Imre, Selye János Egyetem, Komárno, 2005, 133-141. – Megjelent még: Egyháztörténeti Szemle VI (2005) 158-164.

A hit allegóriája Szenci Molnár Albert Kálvin-fordításának címlapján = Labor omnia vincit. Tanulmányok Tüskés Gábor 50. születésnapjára, szerk. BRETZ Annamária, CSÖRSZ Rumen István, HEGEDŰS Béla, Balassi Kiadó - MTA Irodalomtudományi Intézete, Budapest, 2005, 38-39.

Briefe und Korrespondenz im Späthumanismus. Drei Beispiele aus Ungarn: Matthias Thoraconymus, Sebastian Ambrosius Lahm und Mihály Forgách = Republic of Letters, Humanism, Humanities. Selected papers of the workshop held at the Collegium Budapest in cooperation with NIAS between November 25 and 28, 1999, edited by Marcell SEBŐK, Collegium Budapest, Budapest, 2005 (Collegium Budapest Workshop Series, 15), 183-197.

Albert Szenci Molnár in Schlesien = Kulturgeschichte Schlesiens in der Frühen Neuzeit, herausgegeben von Klaus GARBER, Max Niemeyer Verlag, Tübingen, 2005 (Frühe Neuzeit, Band 111), 385-396.

Die Universität Wittenberg als zentraler Studienort im 16. Jahrhundert = Peregrinatio Hungarica. Studenten aus Ungarn an deutschen und österreichischen Hochschulen vom 16. bis zum 20. Jahrhundert, herausgegeben von Márta FATA, Gyula KURUCZ und Anton SCHINDLING, unter Mitarbeit von Alfred LUTZ und Ingomar SENZ, Stuttgart, Franz Steiner Verlag, 2006 (Contubernium, Band 64), 55-63.

Miskolci Csulyak István két emlékbeszéde Bocskairól = „Frigy és békesség legyen…” - A bécsi és a zsitvatoroki béke, szerkesztette PAPP Klára és JENEY-TÓTH Annamária, Debrecen, 2006 (A Bocskai-szabadságharc 400. évfordulója VIII), 191-203. - A latin szöveg kiadása nélkül megjelent még: Irodalomtörténet, Új folyam XXXVII (2006), 536-542.

Szótárak és lexikonok Strassburgban, illetve Herbornban = Dictionarium 1604. Szenci Molnár Albert szótára. Az Országos Széchényi Könyvtár és a Károli Gáspár Református Egyetem tudományos ülésszaka, 2004. október 29., szerk. ~, Országos Széchényi Könyvtár - Osiris Kiadó, Budapest, 2007 (Libri de libris), 142-152.

A szenci molnár fia = Summa. Tanulmányok Szelestei N. László tiszteletére, szerk. MACZÁK Ibolya, PPKE BTK, Piliscsaba, 2007 (Pázmány Irodalmi Műhely. Tanulmányok, 7), 286-287.

Szenci Molnár Albert és Heidelberg ostroma 1622-ben = Humanizmus, religio, identitástudat, szerk. BITSKEY István, FAZAKAS Gergely, Studia Litteraria XLV (2007), 144-154.

Álmok, előjelek, jóslatok és betegségek Szenci Molnár Albert naplójában = Emlékezet és devóció a régi magyar irodalomban. A kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetem Magyar Irodalomtudományi Tanszéke által szervezett nemzetközi konferencia előadásai 2006. május 24-27., Kolozsvár, szerk. BALÁZS Mihály és GÁBOR Csilla, Kolozsvár, Egyetemi Műhely Kiadó – Bolyai Társaság, 2007 (Egyetemi Füzetek, 3), 393-400.

Haza, bujdosás és európai respublica litteraria a magyarországi protestáns késő humanizmusban - Szenci Molnár Albert példája = A nemzeti tudományok historikuma. Tudományos tanácskozás. Budapest, 2005. november 24-25., szerk. KULIN Ferenc és SALLAI Éva, Kölcsey Intézet, Budapest, 2008 (Kölcsey Füzetek, XVIII), 295-306.

Egy grafomán kései humanista én-dokumentumai és önéletrajza. Miskolci Csulyak István (1575-1645) = Írott és olvasott identitás. Az önéletrajzi műfajok kontextusai, szerkesztette MEKIS D. János és Z. VARGA Zoltán, Budapest – Pécs, L’Harmattan Kiadó - Pécsi Tudományegyetem, 2008 (Szöveg és emlékezet), 189-196.

Szenci Molnár Albert Kálvin-fordítása = Kálvin időszerűsége. Tanulmányok Kálvin János teológiájának maradandó értékéről és magyarországi hatásáról, szerkesztette FAZAKAS Sándor, Kálvin János kiadó, Budapest, 2009, 243-264. – Átdolgozva és rövidítve: Szenci Molnár Albert Kálvin-fordítása. Egy különleges címlap = SZENCI MOLNÁR Albert, Az keresztyéni religióra és igaz hitre való tanítás, Hanovia 1624, (hasonmás kiadás kísérőtanulmánya) Balassi Kiadó – MTA Irodalomtudományi Intézete – Országos Széchényi Könyvtár, Budapest, 2009 (Bibliotheca Hungarica Antiqua, XLIII), 31-51.

A bekecsi református templom Szenci Molnár Albert ’Consecratio templi novi’ című műve alapján = Pius efficit ardor. A művészet értékelése Kálvin művében és a református kultúrában, szerk. BÉKÉSI Sándor, Budapest, Kálvin János Kiadó, 2009, 141-154.

A magyarországi reformáció kezdete és az átmeneti korszak a reformátorok életútjának tükrében = Szentírás, hagyomány, reformáció. Teológia- és egyháztörténeti tanulmányok, szerk. F. ROMHÁNYI Beatrix és KENDEFFY Gábor, Budapest, Gondolat Kiadó, 2009, 224-231.

David Chytraeus és Magyarország = Megújulás és megmaradás. Fabiny Tibor emlékkönyv, szerkesztette KORÁNYI András, Luther Kiadó, Budapest, 2009, 107-112.

Das ’Zrínyi-Album’ (Wittenberg 1587) im Lichte der neueren Forschung = Militia et Litterae. Die beiden Nikolaus Zrínyi und Europa, herausgegeben von Wilhelm KÜHLMANN und Gábor TÜSKÉS, unter Mitarbeit von Sándor BENE, Max Niemeyer Verlag, Tübingen, 2009 (Frühe Neuzeit, Band 141), 151-158.

Református irodalmi kultúra a Dunamelléken a reformáció századában = Kálvin hagyománya. Református kulturális örökség a Duna mentén. Kiállítási katalógus, Budapest, BTM – Dunamelléki Református Egyházkerület, 2009, 33–36.

Calvinismus und Ethnie im Reich der Stephanskrone im 16. Jahrhundert = Calvin und Reformiertentum in Ungarn und Siebenbürgen. Helvetisches Bekenntnis, Ethnie und Politik vom 16. Jahrhundert bis 1918, hrsg. von Márta FATA, Anton SCHINDLING, Aschendorff Verlag, Münster, 2010 (Reformationsgeschichtliche Studien und Texte, Band 155), 81–89. (Második, változatlan utánnyomás: 2011.)

Szenci Molnár Albert levelezésének új kiadása = „mint az gyümölczös és termett szölöveszszöc…” Tanulmányok P. Vásárhelyi Judit tiszteletére, szerkesztette STEMLER Ágnes, VARGA Bernadett, Országos Széchényi Könyvtár – Balassi Kiadó, Budapest, 2010, 21–30.

A szerző arcképe. Portré és irodalom a magyarországi protestáns késő humanizmusban = Ghesaurus. Tanulmányok Szentmártoni Szabó Géza hatvanadik születésnapjára, szerkesztette CSÖRSZ Rumen István, rec.iti, Budapest, 2010, 551–564.

Miskolci Csulyak István Heidelbergben = Bibliotheca et Universitas. Tanulmányok a hatvanéves Heltai János tiszteletére, szerk. KECSKEMÉTI Gábor, TASI Réka, Miskolc, Miskolci Egyetem BTK, Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet, 2011, 119-128.

Ilosvai Benedek gyulafehérvári plébános = Eruditio, virtus et constantia. Tanulmányok a 70 éves Bitskey István tiszteletére, szerk. IMRE Mihály, OLÁH Szabolcs, FAZAKAS Gergely Tamás, SZÁRAZ Orsolya, Debrecen, Egyeteni Kiadó, 2011, 627-633.

Párhuzamos életrajzok: Leonhard Stöckel – Szikszai Fabricius Balázs (Bártfa – Sárospatak) = Leonard Stöckel a reformácia v strednej Európe, zostavil Peter KÓNYA, Prešov, Vydavatelstvo Prešovskej Univerzity, 2011 (Acta Collegii Evangelici Prešoviensis, XI), 210-216.

Areas of Culture in 17th Century Upper Hungary = A Multiethnic Region and Nation-State in East-Central Europe. Studies in the History of Upper Hungary and Slovakia from the 1600s to the Present, edited by László SZARKA, Social Science Monographs, Boulder, Colorado – Atlantic Research and Publications, Inc. Highland Lakes, New Jersey – Balassi Institute, Budapest, 2011 (Atlantic Studies on Society in Change, No. 141 – East European Monographs, No. 787), 25-41.

Die Reformation in Nordostungarn = Die Reformation in Mitteleuropa. Beiträge anlässlich des 500. Geburtstages von Primus Truber, 2008, herausgegeben von Vincenc RAJŠP, Karl W. SCHWARZ, Bogusław DYBAŚ, Christian GASTGEBER, Wien, Österreichische Akademie der Wissenschaften – Slowenisches Wissenschaftsinstitut in Wien, 2011 (Mitteuropäisches Wissenschaftsibliothek, 4. Band), 107-114.

A régi magyar zsoltárok kutatása és irodalma = A zsoltár a régi magyar irodalomban. A Csurgón 2007. május 24–27-én tartott konferencia előadásai, szerk. PETRŐCZI Éva, ~, Károli Gáspár Református Egyetem – L’Harmattan Kiadó, Budapest (Károli Könyvek.Tanulmánykötet), 2011, 7–13.

Thoraconymus Mátyás levél- és beszédgyűjteménye mint tankönyv = Filológia és textológia a régi magyar irodalomban. Tudományos konferencia, Miskolc, 2011. május 25–28., szerkesztette KECSKEMÉTI Gábor, TASI Réka, Miskolci Egyetem BTK Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet, Miskolc, 2012, 127–137.

David Chytraeus und Ungarn = Centers and Peripheries in Europaean Renaissance Culture. Essays by East-Central Europaean Mellon Fellows, edited by György E. SZŐNYI and Csaba MACZELKA, JATEPress, Szeged, 2012, 59–67.

Homályos kezdetek. Új megfontolások Károlyi Gáspár életrajzának első szakaszáról = A tudomány vonzásában. Köszöntő kötet a 70 éves Vörös Ottó tiszteletére, szerkesztette SIMON Szabolcs és TÖRÖK Tamás, Selye János Egyetem Tanárképző Kar, Komárom, 2012, 185–194.

Kiss Áron, 1815–1908 = BARÁTH Béla Levente, Hegymegi Kiss Áron, Tiszántúl millennium kori püspöke. Egy 19. századi református egyházkormányzó életének ismertetése, Helikon Kiadó, Budapest, 2012, 367–407.

Die Bibel von Vizsoly = Religiöse Erinnerungsorte in Ostmitteleuropa. Konstitution und Konkurrenz in nationen- und epochenübergreifenden Zugriff, hrsg. von Joachim BAHLCKE, Stefan ROHDEWALD, Thomas WÜNSCH, Berlin, Akademie Verlag, 2013, 372–376.

Laskai János debreceni tanár és Aesopus életéről szóló munkája = Az irodalomoktatás új kihívásai, szerk. ERDÉLYI Margit, Budapest, Gondolat Kiadó, 2014, 225–253.

Női művelődés a 16. századi Magyarországon = A zsoltártól a rózsaszín regényig. Fejezetek a magyar női művelődés történetéből, szerk. PAPP Júlia, Budapest, Petőfi Irodalmi Múzeum, 2014, 71–77.

Antitrinitáriusok, reformátusok és jezsuiták Gyulafehérvárott, 1557–1588 = „Kezembe vészem, olvasom és arról elmélkedem”. Emlékkönyv Fekete Csaba születésének 75. és könyvtárosi működésének 50. évfordulójára, szerk. GÁBORJÁNI SZABÓ Botond, OLÁH Róbert, Debrecen, Tiszántúli Református Egyházkerületi Gyűjtemények, 2015 (A Tiszántúli Református Egyházkerületi Gyűjtemények kiadványai), 11–21.

lőször főnemesi szerepkörben – Rákóczi Zsigmond versének (1587) keletkezési körülményei = A párbeszéd eleganciája. Köszöntő kötet Erdélyi Margit tiszteletére, szerk. H. NAGY Péter, KESERŰ József, Komárom (Komárno), Selye János Egyetem Tanárképző Kar, 2015, 13–26.

Istenes versek 16. századi magyar nőköltőktől? = A nők és a régi magyarországi vallásosság, szerk. BAJÁKI Rita, BÁTHORY Orsolya, Budapest, MTA–PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, 2015 (Pázmány Irodalmi Műhely. Lelkiségtörténeti tanulmányok, 10), 293–302. – https://btk.ppke.hu/uploads/articles/614050/file/nok_es_vallasossag.pdf

Rationalität und die Wissenschaft der Renaissance bei den ungarischen Reformierten Theologen um 1600 = Reformation und Rationalität, hrsg. von Herman J. SELDERHUIS, Ernst-Joachim WASCHKE, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 2015 (Refo500 Academic Studies, 17), 253–262.

Magyarországi diákok a 16. századi strasbourgi főiskolán = Stephanus noster. Tanulmányok Bartók István 60. születésnapjára, szerk. JANKOVICS József, JANKOVITS László, SZILÁGYI Emőke Rita, ZÁSZKALICZKY Márton, Budapest, reciti, 2015, 105–114. – http://reciti.hu/wp-content/uploads/BI60_vn.pdf

Majdnem történetíró. Forgách Imre befejezetlen történelmi munkája az 1588-as szikszói csatáról = Humanista történetírás és neolatin irodalom a 15–18. századi Magyarországon, szerk. BÉKÉS Enikő, KASZA Péter, LENGYEL Réka, Bp., MTA BTK Irodalomtudományi Intézet, 2015 (Convivia Neolatina Hungarica, 1), 40–47.

Wittenbergi források a 16. századi magyarországi diákok peregrinációjához = Od reformácie po založenie cirkvi. K 400. výročiu synody v Spišskom Pohradí. A reformációtól egyházalapításig. A szepesváraljai zsinat 400. évfordulójára, szerk. Peter KÓNYA, Annamária KÓNYOVÁ, Prešov, Vydavaťelstvo Prešovskej univerzity, 2015, 156–164.

Melanchton und die Schule in Sárospatak im 16. Jahrhundert = Melanchthon und die Reformierte Tradition, hg. von Andreas J. BECK, Göttingen–Bristol, Vandenhoeck & Ruprecht, 2016 (Refo 500 Academic Studies, Band 6), 139–147.

Mantskovit Bálint Vizsolyban = MANTSKOVIT Bálint, Index biblicus: Azaz az egész Szentírás könyveinek kencsére vezérlő, mutató és indító lajstroma, Vizsoly, 1593. (hasonmás kiadás), Sárospatak, Tiszáninneni Református Egyházkerület Hernád Kiadó, 2016, 25–38.

Áttérők. Protestáns értelmiségiek katolizálása a 16–17. században = Rekatolizácia a uhorská spoločnosť v 17.–18. storočí. Rekatolizáció és a magyar társadalom a XVII–XVIII. században, szerk. Peter KÓNYA, Prešov (Eperjes), Prešovská Universita, 2016 (2018), 404–411.

Ungarische Studenten in Straßburg im 16. Jahrhundert = Religiös motivierte Migrationen zwischen dem östlichen Europa und dem deutschen Südwesten vom 16. bis zum 19. Jahrhundert, hrsg. von Christine ABSMEIER, Matthias ASCHE, Márta FATA, Annamarie RÖDER und Anton SCHINDLING, unter Mitarbeit von Patrick SCHIELE, Stuttgart, W. Kohlhammer Verlag, 2018 (Veröffentlichungen der Kommission für Geschichtliche Landeskunde in Baden-Württemberg. Reihe B. Forschungen, 219), 225–236.

Két ismeretlen wittenbergi verseskötet a 16. század végéről = A reformáció és a katolikus megújulás latin nyelvű irodalma, szerk. BÉKÉS Enikő, KASZA Péter, KISS Farkas Gábor, LÁZÁR István, MOLNÁR Dávid, Budapest, MTA BTK Irodalomtudományi Intézet, 2019 (Convivia Neolatina Hungarica, 3), 105–111.

 

Cikkek tudományos folyóiratokban


Károlyi Gáspár “Két Könyv”-ének helye a magyar reformáció irodalmában, Acta Iuvenum 1977/3. 43-57.

Teleki Pál (1677-1731) emlékkönyve, Magyar Könyvszemle 96 (1980) 282-288.

Adatok a vizsolyi nyomda történetéhez, Magyar Könyvszemle 96 (1980) 394-395.

Kérdőjelek a Vizsolyi Biblia körül, Confessio 1980/3. 31-37.

A Balassi-epicédium és Rákóczi Zsigmond, Irodalomtörténeti Közlemények LXXXVI (1982) 645-649.

Tévedések és tévutak a Károlyi Gáspárról és a vizsolyi Bibliáról szóló szakirodalomban, Az Országos Széchényi Könyvtár Évkönyve 1980, Budapest, 1982. [1983.] 233–242.

A vizsolyi Biblia nyomdai kéziratának töredéke, Irodalomtörténeti Közlemények LXXXVII (1983) 523-527.

Mit és hogyan fordított Károlyi Gáspár?, Kortárs 1983. 485-487. (Előzménye: VARGA Balázs, Vizsolyban született, Kortárs 1982. 1605-1620. Viszontválasz: V. B., Károlyiról szó se legyen?, Uo. 1983. 487-489.)

Egri Lukács "megtérése". Az antitrinitarizmus Északkelet-Magyarországon 1565-1574, Irodalomtörténeti Közlemények LXXXVIII (1984) 543-557.

Guttgesell Dávid ismeretlen levele, Magyar Könyvszemle 101 (1985) 54-56.

"Török" prédikátor Szepsiben, Acta Historiae Litterarum Hungaricarum (Szeged) XXI (1985) 175-176.

Melanchthontól Lipsiusig. Tanárok, diákok és prédikátorok Sárospatakon 1562-1598, Irodalomtörténeti Közlemények XC (1986), 483-506.

Rákóczi Zsigmond erdélyi fejedelem (1544-1608). Kiegészítések egy életrajzhoz, Történelmi Szemle XXIX (1986), 341-350.

16. századi tanárok könyvei Sárospatakon, Magyar Könyvszemle 103 (1987) 306-314.

Herczeg Ferenc (1598) - Szikszai Fabricius Balázs tanítványa Sárospatakon, Acta Historiae Litterarum Hungaricarum (Szeged) XXV (1988) 145-149.

Gyarmati Bíró Márton és fia Sátoraljaújhelyen, Széphalom. A Kazinczy Ferenc Társaság Évkönyve, Sátoraljaújhely, 2 (1989). 299-308.

Tamás pap esete - Szikszai Fabricius Balázs levelei Melith Istvánhoz, A Ráday Gyűjtemény Évkönyve VI., Budapest, 1989, 181-188.

A Vizsolyi Biblia lehetséges forrásai, a humanista latin bibliakiadások, Theologiai Szemle, Új folyam XXXIV (1991), 1. sz. 45-48.

Jonathas Daniel levele Wittenbergből Gaspar Pilciushoz - Istvánffy Miklós levele Rákóczi Zsigmondhoz, Lymbus. Művelődéstörténeti Tár IV. Szeged, 1992, 39-47.

Alaghy Ferenc és Menyhért, Pácin birtokosai (1590-1631), Széphalom 7. Tanulmányok Újszászy Kálmán emlékére. A Kazinczy Ferenc Társaság Évkönyve, Sátoraljaújhely, 1995, 11-16.

Egyházi ajánlólevél 1597-ből - Martin Bacháček kéziratos ajánlása 1604-ből, A Ráday Gyűjtemény Évkönyve VII., szerk. BENDA Kálmán, SZABÓ András, Budapest, 1994 (1995), 177-181.

Szenci Molnár Albert és a magyar időmértékes vers, Irodalomtörténeti Közlemények C (1996), 114-121.

Zrínyi – Ráday – Kazinczy, Irodalomismeret VII. évf. 3–4. sz. (1996 szeptember), 67–72.

Balassi Bálint és öccse Nürnbergben (1565-1577), Irodalomtörténeti Közlemények CI (1997), 64-71.

Az 1588-as szikszói csata és propagandája, Hadtörténelmi Közlemények 112 (1999), 851-860.

Tótfalusi Kis Miklós Apologiája, A Ráday Gyűjtemény Évkönyve X (2002), 31-37.

Reformáció Északkelet-Magyarországon - meggondolkodtató esetek, Sárospataki Füzetek 2003/2. 143-151. - Megjelent még = Mezőváros, reformáció és irodalom (16-18. század), szerk. ~, Universitas Könyvkiadó, Budapest, 2005 (Historia Litterraria, 18), 41-49.

Szenci Molnár Albert és a németországi nyomdászok, Református Egyház LV (2003) 277-279.

“A reformáció jegyében.” Horváth János monográfiája az elmúlt ötven év tükrében, Irodalomtörténet LXXXV (2004), 16-23.

Közösségi hitélmény és egyéni sors a gyülekezeti énekek szövegében. Szenci Molnár Albert: Mindennémű háborúság ellen, Zsoltár. A Református Egyházzenészek Munkaközösségének lapja XII (2005), 14-20.

A heidelbergi egyetem levéltárának magyar vonatkozású iratai (1560-1622), Eruditio – Educatio (A Selye János Egyetem Tanárképző Karának tudományos folyóirata) 1 (2006), 1. sz., 5–13. – Megjelent még: „Nem sűlyed az emberiség!”… Album amicorum Szörényi László LX. születésnapjára, főszerkesztő: JANKOVICS József, felelős szerkesztő: CSÁSZTVAY Tünde, szerkesztők: CSÖRSZ Rumen István és SZABÓ G. Zoltán, MTA Irodalomtudományi Intézet, Budapest, 2007.

Szenci Molnár Albert Kálvin-fordításának címlapja. Újabb értelmezési lehetőségek, Eruditio - Edicatio (A Selye János Egyetem Tanárképző Karának tudományos folyóirata) 1 (2006), 2. sz., 67-75.

Akten über ungarische Studenten im Heidelberger Universitätsarchiv (1560–1622), Ungarn Jahrbuch. Zeitschrift für interdisziplinäre Hungarologie, 28 (2005–2007), 229-236.

P. VÁSÁRHELYI Judit – ~, Georg Rem ismeretlen levele Szenci Molnár Alberthez, Irodalomtörténeti Közlemények 111 (2007), 219–224.

~ – SZABÓ András Péter, Joachim és Israel Leibitzer történeti feljegyzései, Studia Caroliensia 8 (2007), 77-86. - Megjelent még: Balázs Mihály köszöntése, szerk. FONT Zsuzsa, ÖTVÖS Péter, Acta Historiae Litterarum Hungaricarum (Szeged), Tomus XXX (2011), 427-436.

A genfi zsoltárok a korabeli német és magyar irodalomban, Theologiai Szemle 50 (2007), 241-243. – Megjelent még: Collegium Doctorum IV (2008), 102-107.

Az ismeretlen kismarjai Bocskai család, Publicationes Universitatis Miskolciensis. Sectio Philosophica, Tomus XIII, fasciculus 2. (2008), 167-185.

Kassai magyar lelkészek és tanárok a 16. század második felében, Urbs. Magyar Várostörténeti Évkönyv III (2008), 179-191.

Új megfontolások a Fanchali Jób-kódexről, avagy a „Szép magyar komédia” másolója, Irodalomtörténeti Közlemények CXIII (2009), 807-825.

Egy különleges kálvinista templom: Szenci Molnár Albert Consecratio templo novi c. műve alapján, Collegium Doctorum 5 (2009), 1. sz., 120–128.

Coetus – natio – respublica – politia – societas – congregatio – collegium – gens (A wittenbergi magyar diákegyesület az újabb kutatások fényében), Irodalomtörténeti Közlemények CXV (2011), 229–234.

Nánási Fodor János református lelkész önéletírása (1754), Historia Ecclesiastica 3(2012), 2. sz., 107–116.

Homályos kezdetek. Új megfontolások Károlyi Gáspár életrajzának első szakaszáról, Egyháztörténeti Szemle XIV(2013), 68–75.

Coetus Ungaricus – A wittenbergi magyar diáktársaság (1555–1613), Gerundium. Egyetemtörténeti Közlemények, 8(2017), 79–88.

1617 – a reformáció századik évfordulója Magyarországon, Egyháztörténeti Szemle 19(2018), 1. sz., 64–69.

 

Recenziók

Peregrinuslevelek 1712-1750. Külföldön tanuló diákok levelei Teleki Sándornak, Szeged 1980. (Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez 6.) (recenzió), Magyar Könyvszemle 99 (1983) 119-120.

Ecsedi Báthory István meditációi, sajtó alá rendezte ERDEI Klára, KEVEHÁZI Katalin, Budapest,Szeged 1984. (Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez 8.) (recenzió), Irodalomtörténeti Közlemények LXXXVIII (1985) 584-585.

DARHOLCZ Kristóf, Novissima tuba azaz ítéletre serkentő utolsó trombitaszó, Budapest, 1986. (recenzió), Confessio 1988/1. 120-122.

Magyarországi magánkönyvtárak I. 1533–1657, sajtó alá rendezte VARGA András. Budapest– Szeged, 1986 (Adattár XVI–XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, 13), Magyar Könyvszemle 103 (1987), 239–240.

Joannes BOCATIUS, Opera quae exstant omnia. Poetica. 1-2., edidit Franciscus CSONKA, Akadémiai Kiadó Budapest, 1990. (recenzió), Irodalomtörténeti Közlemények XCV (1991) 471-473.

Megkésett recenzió. Bucsay Mihály magyar protestáns egyháztörténeti összefoglalójáról, (BUCSAY Mihály, A protestantizmus története Magyarországon 1521-1945, Gondolat Kiadó, Budapest, 1985.), Egyház és Világ II (1991) 6. sz. 22-23.

V. ECSEDY Judit, A Bornemisza-Mantskovit nyomda története, Budapest, 1990. (Az Országos Széchényi Könyvtár Füzetei 1.) (recenzió), Irodalomtörténeti Közlemények XCVII (1993) 279-280.

SZÉKELY István, Zsoltárkönyv, Krakkó 1548, hasonmás kiadás, közzéteszi KŐSZEGHY Péter, kísérőtanulmány: SZENTMÁRTONI SZABÓ Géza, Budapest, 1991. (recenzió), Irodalomtörténeti Közlemények XCVII (1993) 441-443.

Lymbus. Művelődéstörténeti Tár II-III, szerkeszti MONOK István, PETNEKI Áron, Szeged JATE - Scriptum Kft. 1990-1991. (recenzió), Irodalomtörténeti Közlemények XCVII (1993) 749-750.

KLANICZAY Tibor, A magyarországi akadémiai mozgalom előtörténete, Balassi Kiadó Budapest, 1993. (Humanizmus és reformáció 20.) (recenzió), Irodalomtörténeti Közlemények XCVIII (1994) 129-130.

ZAY Ferenc, János király árultatása - KIS Péter, Magyarázat... [BÁNFFY György], Második János török császárhoz menetele, összeállította, Kis Péter Magyarázatát fordította, a bevezetőket és a jegyzeteket írta BESSENYEI József, Balassi Kiadó Budapest, 1993. (Régi Magyar Könyvtár. Források 2.) (recenzió), Irodalomtörténeti Közlemények XCVIII (1994) 277-279.

PÁZMÁNY Péter, Keresztyéni imádságos könyv, Graz 1606, a fakszimile szövegét közzéteszi KŐSZEGHY Péter, kisérőtanulmány: LUKÁCSY Sándor, Balassi Kiadó Budapest, 1993. (Bibliotheca Hungarica Antiqua XXVIII.) (recenzió), Irodalomtörténeti Közlemények XCVIII (1994) 279-280.

Joannes BOCATIUS, Opera quae exstant omnia. Prosaica, edidit Franciscus CSONKA, Akadémiai Kiadó Budapest, 1992. (recenzió), Irodalomtörténeti Közlemények XCVIII (1994) 431-433.

Dudith András könyvtára. Részleges rekonstrukció, összeállította és az előszót írta JANKOVICS József, MONOK István, Scriptum Kft. Szeged 1993. (Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez 12/3.) (recenzió), Irodalomtörténeti Közlemények C (1996) 350-352.

Római szerzők 17. századi magyar fordításai, szerkesztette KECSKEMÉTI Gábor, a szövegeket gondozta és a jegyzeteket írta BARTÓK István, BORZSÁK István, ERDÉLYI Lujza, KECSKEMÉTI Gábor, az előszót írta HAVAS László, az utószót írta KECSKEMÉTI Gábor, Balassi Kiadó Budapest, 1993. 827 l. (Régi magyar prózai emlékek 10.) (recenzió), Irodalomtörténeti Közlemények C (1996) 216-218.

SZAKÁLY Ferenc, Mezőváros és reformáció. Tanulmányok a korai magyar polgárosodás kérdéséhez, Balassi Kiadó Budapest, 1995. (Humanizmus és reformáció 23.) (recenzió) Irodalomtörténeti Közlemények CI (1997) 678-682.

IMRE Mihály, "Magyarország panasza". A Querela Hungariae toposz a XVI-XVII. század irodalmában, Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen 1995. (Csokonai Universitas Könyvtár 5.) (recenzió), Irodalomtörténeti Közlemények CIV (2000) 251-252.

BÓLYA József (közreadja), Psalterium Ungaricum. Szenci Molnár Albert zsoltárfordításai a genfi zsoltárok dallamaira, Budapest, a Magyarországi Református Egyház Zsinata, 2003, 494 old., (recenzió), Egyháztörténeti Szemle IV (2003), 2. sz.,142-144.

Christina NEAGU, Servant of the Renaissance. The Poetry of Nicolaus Olahus, Oxford – Berlin usw., Peter Lang, 2003. (recenzió), Wolfenbütteler Renaissance-Mitteilungen 29 (2005), 182-185.

Der Genfer Psalter und seine Rezeption in Deutschland, der Schweiz und den Niederlanden. 16-18. Jahrhundert. Herausgegeben von Eckhard GRUNEWALD, Henning P. JÜRGENS und Jan R. LUTH, Max Niemeyer Verlag, Tübingen, 2004 (Frühe Neuzeit, Band 97). (recenzió), Theologische Literaturzeitung 131(2006), 2. sz., 191-193.

P. VÁSÁRHELYI Judit, Szenci Molnár Albert és a vizsolyi Biblia új kiadásai. Előzmények és fogadtatás, Budapest, Universitas Könyvkiadó, 2006 (Historia Litteraria, 21). (recenzió), Irodalomtörténeti Közlemények CX (2006), 702-704.

BALASSI Bálint, Beteg lelkeknek való füves kertecske, Krakkó 1572, hasonmás- és szövegkiadás, kiadta KŐSZEGHY Péter, Balassi Kiadó, Budapest, 2006 (Bibliotheca Hungarica Antiqua, 39). (recenzió) Irodalomtörténeti Közlemények 111 (2007), 665-668.

 

Fordítások

Szenci Molnár Albert naplója (fordítás) = Szenci Molnár Albert válogatott művei, Magvető Kiadó Budapest, 1976. 460-550. - 2. kiadás = SZENCI MOLNÁR Albert, Napló és más írások, kiadta BENKŐ Samu, Kriterion Kiadó Bukarest 1984 (Téka), 73-162. - Ezen kívül több más, részben szemelvényes kiadás. (Új, második fordítását lásd a könyvek között!)

Huszár Gál, Philip Melanchthon, Székely István és Károlyi Gáspár leveleinek fordítása = Régi magyar levelestár, szerk. HARGITTAY Emil, Magvető Kiadó, Budapest, 1981 (Magyar Hírmondó). I. kötet, 135-139, 143-147.

Latin források fordítása, köztük: ‘Polgári Mihály életének rövid leírása’ 1742. = G. SZABÓ Botond, A Debreceni Református Kollégium a ‘pedagógia századában’, Debrecen, 1996, 114-122. és passim.

 

Konferenciaszervezés

Mezőváros, reformáció és irodalom (16–18. század), Nagykőrös, 2001. május 31. – június 2. A KRE, az MTA Irodalomtudományi Intézete és az egyetemek régi magyar irodalmi tanszékeinek közös konferenciája.

Szenci Molnár Albert Szótára megjelenésének 400. évfordulója tiszteletére, 2004. október 29. A KRE és az Országos Széchényi Könyvtár közös konferenciája.

Szegedi Kis István emlékezete. Konferencia születésének 500. évfordulóján, Ráckeve, 2005. október 17.

A zsoltár a régi magyar irodalomban, Csurgó, 2007. május 24–27. A KRE, az MTA Irodalomtudományi Intézete és az egyetemek régi magyar irodalmi tanszékeinek közös konferenciája (Petrőczi Évával közös szervezés).

500 éve született a szelíd reformátor, Huszár Gál. Budapest, 2012. november 7. A KRE és az Evangélikus Hittudományi Egyetem közös konferenciája (Csepregi Zoltánnal).

A Magyarországi Református Egyház Doktorok Kollégiuma Nyelv- és Irodalomtudományi Szekciója éves konferenciáinak szervezése minden év nyarán 2008 és 2018 között..

Nyilvános megjelenések

 András Szabó

Title: Mr / Dr habil. / Professor Dr / CSc / DSc
Gender: M
Year of Birth: 1954
Place of Birth (Country): Hungary
Email-address(es): Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Office Phone Number: 30/3777509

Doctoral Studies
Year of Doctoral Defence (PhD / CSc): 1990
Discipline: Literary Sciences
Title of Thesis: The Literature of Late Humanism in Sárospatak
Issuing Institution: Hungarian Academy of Sciences

MA Studies
Year of Obtaining the MA Degree: 1978
Discipline(s): Hungarian-Latin Major
Issuing Institution: Eötvös Loránd University, Budapest

Further Studies and Qualifications

Institution Qualification Year of Obtaining the Qualification
Eötvös Loránd University, Budapest Habilitation 1998
Hungarian Academy of Sciences Doctor of the Hungarian Academy of the Sciences 2003
     

Employment
Current Employer: Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary
Faculty: Faculty of Humanities
Institute: Institute of Hungarian Linguistic, Literary and Cultural Studies
Department: Department of Ancient and Classical Hungarian Literature
Current Position(s): Professor

Previous Employer: Institute for Literary Studies of Hungarian Academy of Sciences
Previous Position Held: scientific assistant

Other Previous Employers: Ráday Collection of the Hungarian Reformed Church
Other Previous Positions Held: scientific assistant


Areas of Research and Teaching

Hungarian literature of the early modern era
Literature of the Hungarian late humanism
The oeuvre of Albert Molnár
The peregrination of the Hungarian students in the 16th–17th centuries
Hungarian-German intellectuel and spirituel connections in the 16th–17th centuries

Educational Functions, Curriculum Development and Other
Teaching-Related Activities

Period Function or Activity
From 2005 In charge of the BA education of Hungarian major
From 2012 In charge of the MA education of literary and cultural studies
   
   
   

Language Skills

Language Level and Kind of Proficiency
Latin MA from Latin
German intermediate
Russian low-grade state exam
English, French, Slovak passive
   

Honours, Distinctions, and Prizes

Name of Distinction Issuing Institution Year of Issuing
     
     
     

Membership in Academic Societies

Name of Organization Function (if any)
International Association for Hungarian Studies  
   
   
   

Guest Professorships and Research Fellowships in Foreign
Institutions

Period Institution Activities
1986 Bratislava, Státný Archív, Archív Mesta Košíc Research in the Archive
1987 Bratislava, Státný Archív, Archív Mesta Košíc Research in the archive
1987 Zentralbibliothek Zürich, Staatsarchiv Zürich, Universitätsbibliothek Basel Research in the library and in the archive
1991 Herzog August Bibliothek, Wolfenbüttel Research in the library
1992 Bratislava, Státný Archív Research in the archive
1993 Wien, Collegium Hungaricum Research in the library and in the archive
1994 Universitätsbibliothek Basel, Staatsbibliothek Bern Research in the library
1994 Herzog August Bibliothek, Wolfenbüttel Research in the library
1997 Herzog August Bibliothek, Wolfenbüttel Research in the library
1998 Universität Heidelberg Research in the library
2000 Herzog August Bibliothek, Wolfenbüttel Research in the library
2002-2003 Universität Heidelberg Research in the library
2005 Herzog August Bibliothek, Wolfenbüttel Research in the library
2008 Herzog August Bibliothek, Wolfenbüttel Research in the library
2009–2010 Universität Heidelberg Research in the library
2014 Wittenberg Research in the library
2015 Halle Research in the library
     

Promotorship in Doctoral Studies

Name of
Doctoral Student,
Institution
Research Topic / Title of Dissertation Year of Defence
(if applicable)
Attila Merva,
Selye János University, Komárno
A szlovákság életének megjelenítése Jókai Mór műveiben 2014
Tünde Vrábel,
Selye János University, Komárno
Protestáns késő humanizmus –Neosztoicizmus Szenci Molnár Albertnél és Szepsi Csombor Mártonnál  2016
Andrea Habodász,
Selye János University, Komárno
Komárom a felvilágosodás irodalmában, Fábián Julianna  2017
Gergely Bugár,
Selye János University, Komárno
Naplók és önéletírások a régi magyar irodalomban  

Opponentship in Doctoral Defences

Name of
Doctoral Student,
Institution
Title of Dissertation Year of Defence
Font Zsuzsanna CSc,
Hungarian Academy of Sciences
Halle-pietizmus-Erdély (Fejezetek a
„moribunda Transylvania” művelődésének német kapcsolataiból
1998
Sebők Marcell,
Eötvös Loránd University, Budapest
Humanista a határon: a késmárki Sebastian Ambrosius története (1554-1600) 2000
Dukkon Ágnes DSc,
Hungarian Academy of Sciences
Régi magyarországi kalendáriumok európai háttérben 2004
Heltai János DSc,
Hungarian Academy of Sciences
A XVII. század első felének (1601-1655) kiadványstruktúrája Magyarországon 2004
S Varga Katalin PhD,
University of Miskolc
Az 1674-es gályarabper jegyzőkönyve. Textus és értelmezések 2005
Szentpéteri Márton PhD,
Eötvös Loránd University, Budapest
Az egyetemes tudomány eszméje Johann Heinrich Alsted erdélyi írásaiban 1629–1638 2005
Blázy Árpád PhD,
Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary, Faculty of Theology
A humanista Simon Griner (Grynaeus) és Buda (1521–1523). Adalékok a magyarországi reformáció kezdeteihez 2007
Bartók István DSc,
Hungarian Academy of Sciences
„Nem egyéb, hanem magyar poézis.” Sylvester János nyelv- és irodalomszemlélete európai és magyar összefüggésekben 2008
Kecskeméti Gábor DSc,
Hungarian Academy of Sciences
„A böcsületre kihaladott ékes és mesterséges szóllás, írás.” A magyarországi retorikai gondolkodás a 16–17. század fordulóján 2008

 

List of Publications

(MTMT2)

Monographs

Károlyi Gáspár (1530 k.–1591), ELTE Régi Magyar Irodalomtörténeti Tanszéke, Budapest, 1984 (Tanulmányok és szövegek a régi magyar irodalom történetéhez, 1) 98 l.

A késő humanizmus irodalma Sárospatakon 1558-1598. (kandidátusi disszertáció, kéziratban), Budapest, 1989-1990. – Átdolgozott és kibővített változata: A késő humanizmus irodalma Sárospatakon 1558–1598, Hernád Kiadó, Debrecen, 2004 (Nemzet, egyház, művelődés, I), 133 l.

Respublica litteraria. Irodalom- és művelődéstörténeti tanulmányok a késő humanizmus koráról, Balassi Kiadó, Budapest, 1999, (Régi Magyar Könyvtár. Tanulmányok, 2), 184 l.

„Téged Isten dicsérünk”. Bocskai István, Erdély és Magyarország fejedelme, Kálvin János Kiadó, Budapest, 2006. 191 l. – 2., átdolgozott kiadás, 2010.

„Bizontalan helyeken búdosunk”. Szenci Molnár Albert a magyar és az európai szellemi életben, Dunaszerdahely – Komárom, Lilium Aurum – Selye János Egyetem Tanárképző Kar, 2011 (Monographiae Comaromienses, 4). 247 l.

A rejtőzködő bibliafordító – Károlyi Gáspár (Nagykároly, 1535 körül – Gönc, 1591. december vége), Budapest, Kálvin Kiadó, 2012. 162 l.

Szepességtől Biharig. Protestantizmus, irodalom és művelődés Magyarországon a 16–18. században, Komárom, Selye János Egyetem Tanárképző Kara, 2013 (Monographiae Comaromienses, 8). 281 l.

Coetus Ungaricus. A wittenbergi magyar diáktársaság 1555-1613, Budapest, Balassi Kiadó, 2017 (Humanizmus és reformáció, 37), 382 l.

 

Edited Books and Journals


Károlyi Gáspár a gönci prédikátor, válogatta, sajtó alá rendezte és a jegyzeteket írta ~, Magvető Kiadó, Budapest, 1984 (Magyar Hírmondó), 235 l.

Johann Jacob Grynaeus magyar kapcsolatai, közreadja ~, Szeged, 1989 (1990), (Adattár XVI–XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, 22), 191 l.

Bízd a jövendőkre érdemed jutalmát. Magyar protestáns irodalmi szöveggyűjtemény. Első kötet, 16–17. század, szerkesztette ~, Mundus Kiadó, Budapest, 1998 (Protestáns művelődés Magyarországon), 515 l.

Iter Germanicum. Deutschland und die Ungarländische Reformierte Kirche im 16-17. Jahrhundert, herausgegeben von ~, Kálvin Kiadó, Budapest, 1999, 243 l.

Andreas DUDITHIUS, Epistolae. Pars III. 1574, editae curantibus Lecho SZCZUCKI et Tiburtio SZEPESSY, ediderunt ~, Susanna KOVÁCS, Maria MACIEJEWSKA, commentariis instruxit Halina KOWALSKA, Akadémiai Kiadó – Argumentum Kiadó, Budapest, 2000, (Bibliotheca scriptorum medii recentisque aevorum, Series nova, Tomus XIII/III).

Szenci Molnár Albert naplója, közzéteszi ~, Universitas Könyvkiadó, Budapest, 2003 (Historia Litteraria, 13), 317 l.

Mezőváros, reformáció és irodalom (16-18. század), szerk. ~, Universitas Könyvkiadó, Budapest, 2005 (Historia Litteraria, 18), 236 l.

Dictionarium 1604. Szenci Molnár Albert szótára. Az Országos Széchényi Könyvtár és a Károli Gáspár Református Egyetem tudományos ülésszaka, 2004. október 29., szerk. ~, Országos Széchényi Könyvtár – Osiris Kiadó, Budapest, 2007 (Libri de libris), 296 l.

A zsoltár a régi magyar irodalomban. A Csurgón 2007. május 24–27-én tartott konferencia előadásai, szerk. PETRŐCZI Éva, ~, Károli Gáspár Református Egyetem – L’Harmattan Kiadó, Budapest, 2011 (Károli Könyvek.Tanulmánykötet), 356 l.

 

Chapters in Books


Károlyi Gáspár vizsolyi Bibliája (kísérőtanulmány a vizsolyi Biblia hasonmás kiadásához), Magyar Helikon, Budapest, 1981. - 2. átdolgozott kiadás: Helikon Kiadó, Budapest, 1990.

Egy elfelejtett Luther-követő főúr a 16. századból: Alaghy János = Tanulmányok a lutheri reformáció történetéből. Luther Márton születésének 500. évfordulójára, szerk. FABINY Tibor, Budapest, A Magyarországi Evangélikus Egyház Sajtóosztálya, 1984, 209-221.

Mágocsy Gáspár és András udvara = Magyar reneszánsz udvari kultúra, szerk. R. VÁRKONYI Ágnes, Gondolat Kiadó, Budapest, 1987, 263-278.

De Sigetho Hungariae propugnaculo (Zrínyi-album), Wittenberg 1587. (hasonmás kiadás kísérőtanulmánya), Akadémiai Kiadó, Budapest, 1987 (Bibliotheca Hungarica Antiqua, XV), 7-34.

Ecsedi oráció. Magyar nyelvű politikai beszéd töredéke 1608-ból = Adalékok a 16-20. századi művelődés történetéhez, szerk. BÁLINT István János, Országos Széchényi Könyvtár, Budapest, 1987 (Az OSZK kiadványai. Új sorozat 2), 31-36.

A magyar késő humanizmus történetéhez (Matthaeus Dresser és magyar barátai - Ambrosius Lam Sebestyén levele Máriássy Zsigmondhoz - A csegekátai Kátay család genealógiája a 16-17. században, Kátay Ferenctől a család kihalásáig) - Monai János levele Ecsedi Báthory Istvánhoz = Collectanea Tiburtiana. Tanulmányok Klaniczay Tibor tiszteletére, Szeged, 1990 (Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, 10), 214-232, 257-259.

Károlyi Gáspár életútja a Vizsolyi Bibliáig = Emlékkönyv a Vizsolyi Biblia megjelenésének 400. évfordulójára, szerk. BARCZA József, Református Zsinati Iroda Sajtóosztálya, Budapest, 1990, 18-31.

Vizsoly a XVI. században = Biblia és egyház. Tanulmányok D. Dr. Pákozdy László Márton tiszteletére 80. születésnapja alkalmából, szerk. Dr. TENKE Sándor, Református Teológiai Akadémia, Budapest, 1990, 21-30.

Lukács Egri = Ungarländische Antitrinitarier (Tamás Arany, István Basilius, István Csázmai, Lukács Egri, Elias Gczmidele), Einleitung von Mihály BALÁZS, Editions Valentin Koerner, Baden-Baden et Bouxviller, 1990 (Bibliotheca Dissidentium. Répertoire des non-conformistes religieux des seizieme et dix-septieme siecles, édité par André SÉGUENNY en collaboration avec Irena BACHUS et Jean ROTT, Tome XII), 127-150.

Die soziale Struktur der Universitätsstudentenschaft im Spiegel der ungarischen Studenten zu Wittenberg = Sozialgeschichtliche Fragestellungen in der Renaissanceforschung, herausgegeben von August BUCK und Tibor KLANICZAY, Harrassovitz, Wiesbaden, 1992 (Wolfenbütteler Abhandlungen zur Renaissanceforschung, Band 13), 41-48.

Magyarok Wittenbergben 1555-1592 = Régi és új peregrináció. Magyarok külföldön, külföldiek Magyarországon. A III. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszuson (Szeged 1991. augusztus 12-16.) elhangzott előadások, Budapest - Szeged, 1993, II. kötet, 626-638.

Morva-magyar kapcsolatok a XVI. század második felében = Klaniczay-emlékkönyv. Tanulmányok Klaniczay Tibor emlékezetére, szerk. JANKOVICS József, Balassi Kiadó, Budapest, 1994, 168-176.

A Balassi-epicédium megjelenési körülményei = Epicédium a Balassi-fivérek, Bálint és Ferenc halálára, szerk. ÁCS Pál, Balassi Kiadó Budapest, 1994, 72-75.

Adalék Bornemisza Péter Élektrájának hátteréhez = Csonka Ferenc 80. születése napjára, Balassi Kiadó, Budapest, 1996, 19.

Szenci Molnár Albert Sziléziában = Tarnai Andor-emlékkönyv, szerkesztette KECSKEMÉTI Gábor, Universitas Könyvkiadó Budapest, 1996 (Historia Litteraria, 2), 237-248. (Kibővített és átdolgozott német változatát lásd 2005-ben.)

Thúri György, a koszorús költő = Neolatin irodalom Európában és Magyarországon, szerkesztette JANKOVITS László, KECSKEMÉTI Gábor, Janus Pannonius Tudományegyetem, Pécs, 1996, 135-143.

Szenci Molnár Albert Loretóban = 'Mint sok fát gyümölccsel...'. Tanulmányok Kovács Sándor Iván tiszteletére, ELTE Régi Magyar Irodalomtörténeti Tanszéke, Budapest, 1997, 24-28.

Joachim Georg Rheticus, Copernicus tanítványa Magyarországon = Janus Pannonius és a humanista irodalmi hagyomány, szerkesztette JANKOVITS László, KECSKEMÉTI Gábor, Janus Pannonius Tudományegyetem, Pécs, 1998, 79-88.

Zeitgeschichte und Öffentlichkeit im 16. Jahrhundert (Der Fall von Ferenc Forgách) = Freiheitsstufen der Literaturverbreitung. Zensurfragen, verbotene und verfolgte Bücher, Herausgegeben von József JANKOVICS und S. Katalin NÉMETH, Harrassowitz Verlag (in Kommission), Wiesbaden, 1998 (Wolfenbütteler Abhandlungen zur Renaissanceforschung, Band 18), 37-48.

Johannes Bocatius, Filiczki János, Forgách Mihály, Szikszai Fabricius Balázs, Szikszai Hellopoeus Bálint, Thúri György és Tolnai Balog János verseinek latin-magyar kiadása, kommentárral = Régi magyar irodalmi szöveggyűjtemény I. Humanizmus, szerk. ÁCS Pál, JANKOVICS József, KŐSZEGHY Péter, Balassi Kiadó, Budapest, 1998 (megjelent: 1999), 549-555, 691-694, 725-728, 753-756, 757-761, 763-765, 767-771.

ADORJÁN Imréné - ~, A Csurgói Református Gimnázium valamint a Kecskeméti, Kiskunhalasi és Kunszentmiklósi Református Egyházközségek könyvtárainak kéziratkatalógusa. 1850 előtti kéziratok, Országos Széchényi Könyvtár, Budapest, 1999 (Magyarországi egyházi könvtárak kéziratkatalógusai, 12), 118 l.

Ungarischen Studenten in Wittenberg 1555-1592 = Iter Germanicum. Deutschland und die Ungarländische Reformierte Kirche im 16-17. Jahrhundert, herausgegeben von ~, Kálvin Kiadó, Budapest, 1999, 154-168.

György Thúri, der gekrönte Dichter = Iter Germanicum. Deutschland und die Ungarländische Reformierte Kirche im 16-17. Jahrhundert, herausgegeben von ~, Kálvin Kiadó, Budapest, 1999, 317-348.

Albert Szenci Molnár in Schlesien = Iter Germanicum. Deutschland und die Ungarländische Reformierte Kirche im 16-17. Jahrhundert, herausgegeben von ~, Kálvin Kiadó, Budapest, 1999, 201–213.

Tardi György Historia Sixoviensis című históriás énekéhez kommentár és jegyzetek = Régi magyar költők tára. XVI. századbeli magyar költők művei, 11. kötet, kiad. ÁCS Pál, Akadémiai Kiadó - Orex Kiadó, Budapest, 1999, 490-498.

Die Türkenfrage in der Geschichtsauffassung der ungarischen Reformation = Europa und die Türken in der Renaissance, herausgegeben von Bodo GUTHMÜLLER und Wilhelm KÜHLMANN, Max Niemeyer Verlag, Tübingen, 2000, 275-281.

Oberschlesien und Ungarn. Humanistische Beziehungen um 1600 = Oberschlesische Dichter und Gelehrte vom Humanismus bis zum Barock, im Auftrag der Stiftung Haus Oberschlesien herausgegeben von Gerhard KOSELLEK, Aisthesis Verlag, Bielefeld, 2000 (Tagungsreihe der Stiftung Haus Oberschlesien, Band 8), 255-265.

Albert Molnár (1574-1634) = Von Berlin bis Konstantinopel. Eine Aufsatzsammlung zur Geschichte der Hugenotten und Waldenser, herausgegeben von Andreas Flick und Albert de Lange, Bad Karlshafen, 2001 (Geschichtsblätter der Deutschen Hugenotten-Gesellschaft, Band 35), 189-203.

Szenci Molnár Albert leánykérései = Ámor, álom és mámor. A szerelem a régi magyar irodalomban, és a szerelem ezredéves hazai kultúrtörténete, szerk. SZENTMÁRTONI SZABÓ Géza, Universitas Kiadó, Budapest, 2002, 83-92.

A Váradi Biblia két korszak határán = Szent Biblia Várad-Kolozsvár 1660-1661, hasonmás kiadás, Balassi Kiadó, Budapest, 2002, 9-11.

Liebeslyrik und Ehegedichte ungarischer Dichter. Am Beispiel des István Miskolci Csulyak = Der Mythos von Amor und Psyche in der europäischen Renaissance, herausgegeben von József JANKOVICS und S. Katalin NÉMETH, Balassi Kiadó, Budapest, 2002 (Studia Humanitatis, 12), 151-158.

Mannheim első ismert alaprajza Miskolci Csulyak István útinaplójában = Szabó G. Zoltán 60. születésnapjára, Balassi Kiadó - MTA Irodalomtudományi Intézete, Budapest, 2003. április 9., 15-16.

Szenci Molnár Albert naplója (1596-1617) és a napló műfaja az európai késő humanizmusban = Múlt jövő időben. Írások Bodnár György 75. születésnapjára, szerk. ANGYALOSI Gergely, Universitas Kiadó, Budapest, 2003, 283-294.

Késő humanizmus. Egy irodalomtörténeti korszakmegjelölés hátteréről = Mozgó Világ. Tanulmányok a hatvanéves Kulin Ferenc tiszteletére, szerk. HANSÁGI Ágnes, HERMANN Zoltán, HORVÁTH Csaba, SZITÁR Katalin, Ráció Kiadó, Budapest, 2003, 235-247.

Mindennémű háborúság ellen - Szenci Molnár Albert versének hátteréhez = A szó élete. Tanulmányok a hatvanéves Kovács Árpád tiszteletére, szerkesztette SZITÁR Katalin, Argumentum Kiadó, Budapest, 2004, 257-267. (megjelent még: A magyar költészet műfajai és formatípusai a 17. században. A Szegeden 2003-ban megrendezett régi magyar irodalmi konferencia előadásai, szerk ÖTVÖS Péter, PAP Balázs, SZILASI László, VADAI István, Szeged, 2005, 361-374.)

Der Copernicus-Jünger Georg Joachim Rheticus in Ungarn = Deutschland und Ungarn in ihren Bildungs- und Wissenschaftsbeziehungen während der Renaissance, hrsg. von Wilhelm KÜHLMANN und Anton SCHINDLING, Stuttgart, Franz Steiner Verlag, 2004, (Contubernium, 62), 219-225.

A sárospataki református kollégium diákjai a XVI. században = A 800 éves város, Patak, szerkesztette TAMÁS Edit, Sárospatak, 2004 (A Sárospataki Rákóczi Múzeum Füzetei 47.), 143-151.

Némethi Ferenc és más versszerző főnemesek Északkelet-Magyarországon a 16. század második felében = A tudás pillérei. Tanulmánykötet L. Erdélyi Margit tiszteletére 60. születésnapja alkalmából, szerkesztette PERES Imre, Selye János Egyetem, Komárno, 2005, 133-141. – Megjelent még: Egyháztörténeti Szemle VI (2005) 158-164.

A hit allegóriája Szenci Molnár Albert Kálvin-fordításának címlapján = Labor omnia vincit. Tanulmányok Tüskés Gábor 50. születésnapjára, szerk. BRETZ Annamária, CSÖRSZ Rumen István, HEGEDŰS Béla, Balassi Kiadó - MTA Irodalomtudományi Intézete, Budapest, 2005, 38-39.

Briefe und Korrespondenz im Späthumanismus. Drei Beispiele aus Ungarn: Matthias Thoraconymus, Sebastian Ambrosius Lahm und Mihály Forgách = Republic of Letters, Humanism, Humanities. Selected papers of the workshop held at the Collegium Budapest in cooperation with NIAS between November 25 and 28, 1999, edited by Marcell SEBŐK, Collegium Budapest, Budapest, 2005 (Collegium Budapest Workshop Series, 15), 183-197.

Albert Szenci Molnár in Schlesien = Kulturgeschichte Schlesiens in der Frühen Neuzeit, herausgegeben von Klaus GARBER, Max Niemeyer Verlag, Tübingen, 2005 (Frühe Neuzeit, Band 111), 385-396.

Die Universität Wittenberg als zentraler Studienort im 16. Jahrhundert = Peregrinatio Hungarica. Studenten aus Ungarn an deutschen und österreichischen Hochschulen vom 16. bis zum 20. Jahrhundert, herausgegeben von Márta FATA, Gyula KURUCZ und Anton SCHINDLING, unter Mitarbeit von Alfred LUTZ und Ingomar SENZ, Stuttgart, Franz Steiner Verlag, 2006 (Contubernium, Band 64), 55-63.

Miskolci Csulyak István két emlékbeszéde Bocskairól = „Frigy és békesség legyen…” - A bécsi és a zsitvatoroki béke, szerkesztette PAPP Klára és JENEY-TÓTH Annamária, Debrecen, 2006 (A Bocskai-szabadságharc 400. évfordulója VIII), 191-203. - A latin szöveg kiadása nélkül megjelent még: Irodalomtörténet, Új folyam XXXVII (2006), 536-542.

Szótárak és lexikonok Strassburgban, illetve Herbornban = Dictionarium 1604. Szenci Molnár Albert szótára. Az Országos Széchényi Könyvtár és a Károli Gáspár Református Egyetem tudományos ülésszaka, 2004. október 29., szerk. ~, Országos Széchényi Könyvtár - Osiris Kiadó, Budapest, 2007 (Libri de libris), 142-152.

A szenci molnár fia = Summa. Tanulmányok Szelestei N. László tiszteletére, szerk. MACZÁK Ibolya, PPKE BTK, Piliscsaba, 2007 (Pázmány Irodalmi Műhely. Tanulmányok, 7), 286-287.

Szenci Molnár Albert és Heidelberg ostroma 1622-ben = Humanizmus, religio, identitástudat, szerk. BITSKEY István, FAZAKAS Gergely, Studia Litteraria XLV (2007), 144-154.

Álmok, előjelek, jóslatok és betegségek Szenci Molnár Albert naplójában = Emlékezet és devóció a régi magyar irodalomban. A kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetem Magyar Irodalomtudományi Tanszéke által szervezett nemzetközi konferencia előadásai 2006. május 24-27., Kolozsvár, szerk. BALÁZS Mihály és GÁBOR Csilla, Kolozsvár, Egyetemi Műhely Kiadó – Bolyai Társaság, 2007 (Egyetemi Füzetek, 3), 393-400.

Haza, bujdosás és európai respublica litteraria a magyarországi protestáns késő humanizmusban - Szenci Molnár Albert példája = A nemzeti tudományok historikuma. Tudományos tanácskozás. Budapest, 2005. november 24-25., szerk. KULIN Ferenc és SALLAI Éva, Kölcsey Intézet, Budapest, 2008 (Kölcsey Füzetek, XVIII), 295-306.

Egy grafomán kései humanista én-dokumentumai és önéletrajza. Miskolci Csulyak István (1575-1645) = Írott és olvasott identitás. Az önéletrajzi műfajok kontextusai, szerkesztette MEKIS D. János és Z. VARGA Zoltán, Budapest – Pécs, L’Harmattan Kiadó - Pécsi Tudományegyetem, 2008 (Szöveg és emlékezet), 189-196.

Szenci Molnár Albert Kálvin-fordítása = Kálvin időszerűsége. Tanulmányok Kálvin János teológiájának maradandó értékéről és magyarországi hatásáról, szerkesztette FAZAKAS Sándor, Kálvin János kiadó, Budapest, 2009, 243-264. – Átdolgozva és rövidítve: Szenci Molnár Albert Kálvin-fordítása. Egy különleges címlap = SZENCI MOLNÁR Albert, Az keresztyéni religióra és igaz hitre való tanítás, Hanovia 1624, (hasonmás kiadás kísérőtanulmánya) Balassi Kiadó – MTA Irodalomtudományi Intézete – Országos Széchényi Könyvtár, Budapest, 2009 (Bibliotheca Hungarica Antiqua, XLIII), 31-51.

A bekecsi református templom Szenci Molnár Albert ’Consecratio templi novi’ című műve alapján = Pius efficit ardor. A művészet értékelése Kálvin művében és a református kultúrában, szerk. BÉKÉSI Sándor, Budapest, Kálvin János Kiadó, 2009, 141-154.

A magyarországi reformáció kezdete és az átmeneti korszak a reformátorok életútjának tükrében = Szentírás, hagyomány, reformáció. Teológia- és egyháztörténeti tanulmányok, szerk. F. ROMHÁNYI Beatrix és KENDEFFY Gábor, Budapest, Gondolat Kiadó, 2009, 224-231.

David Chytraeus és Magyarország = Megújulás és megmaradás. Fabiny Tibor emlékkönyv, szerkesztette KORÁNYI András, Luther Kiadó, Budapest, 2009, 107-112.

Das ’Zrínyi-Album’ (Wittenberg 1587) im Lichte der neueren Forschung = Militia et Litterae. Die beiden Nikolaus Zrínyi und Europa, herausgegeben von Wilhelm KÜHLMANN und Gábor TÜSKÉS, unter Mitarbeit von Sándor BENE, Max Niemeyer Verlag, Tübingen, 2009 (Frühe Neuzeit, Band 141), 151-158.

Református irodalmi kultúra a Dunamelléken a reformáció századában = Kálvin hagyománya. Református kulturális örökség a Duna mentén. Kiállítási katalógus, Budapest, BTM – Dunamelléki Református Egyházkerület, 2009, 33–36.

Calvinismus und Ethnie im Reich der Stephanskrone im 16. Jahrhundert = Calvin und Reformiertentum in Ungarn und Siebenbürgen. Helvetisches Bekenntnis, Ethnie und Politik vom 16. Jahrhundert bis 1918, hrsg. von Márta FATA, Anton SCHINDLING, Aschendorff Verlag, Münster, 2010 (Reformationsgeschichtliche Studien und Texte, Band 155), 81–89. (Második, változatlan utánnyomás: 2011.)

Szenci Molnár Albert levelezésének új kiadása = „mint az gyümölczös és termett szölöveszszöc…” Tanulmányok P. Vásárhelyi Judit tiszteletére, szerkesztette STEMLER Ágnes, VARGA Bernadett, Országos Széchényi Könyvtár – Balassi Kiadó, Budapest, 2010, 21–30.

A szerző arcképe. Portré és irodalom a magyarországi protestáns késő humanizmusban = Ghesaurus. Tanulmányok Szentmártoni Szabó Géza hatvanadik születésnapjára, szerkesztette CSÖRSZ Rumen István, rec.iti, Budapest, 2010, 551–564.

Miskolci Csulyak István Heidelbergben = Bibliotheca et Universitas. Tanulmányok a hatvanéves Heltai János tiszteletére, szerk. KECSKEMÉTI Gábor, TASI Réka, Miskolc, Miskolci Egyetem BTK, Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet, 2011, 119-128.

Ilosvai Benedek gyulafehérvári plébános = Eruditio, virtus et constantia. Tanulmányok a 70 éves Bitskey István tiszteletére, szerk. IMRE Mihály, OLÁH Szabolcs, FAZAKAS Gergely Tamás, SZÁRAZ Orsolya, Debrecen, Egyeteni Kiadó, 2011, 627-633.

Párhuzamos életrajzok: Leonhard Stöckel – Szikszai Fabricius Balázs (Bártfa – Sárospatak) = Leonard Stöckel a reformácia v strednej Európe, zostavil Peter KÓNYA, Prešov, Vydavatelstvo Prešovskej Univerzity, 2011 (Acta Collegii Evangelici Prešoviensis, XI), 210-216.

Areas of Culture in 17th Century Upper Hungary = A Multiethnic Region and Nation-State in East-Central Europe. Studies in the History of Upper Hungary and Slovakia from the 1600s to the Present, edited by László SZARKA, Social Science Monographs, Boulder, Colorado – Atlantic Research and Publications, Inc. Highland Lakes, New Jersey – Balassi Institute, Budapest, 2011 (Atlantic Studies on Society in Change, No. 141 – East European Monographs, No. 787), 25-41.

Die Reformation in Nordostungarn = Die Reformation in Mitteleuropa. Beiträge anlässlich des 500. Geburtstages von Primus Truber, 2008, herausgegeben von Vincenc RAJŠP, Karl W. SCHWARZ, Bogusław DYBAŚ, Christian GASTGEBER, Wien, Österreichische Akademie der Wissenschaften – Slowenisches Wissenschaftsinstitut in Wien, 2011 (Mitteuropäisches Wissenschaftsibliothek, 4. Band), 107-114.

A régi magyar zsoltárok kutatása és irodalma = A zsoltár a régi magyar irodalomban. A Csurgón 2007. május 24–27-én tartott konferencia előadásai, szerk. PETRŐCZI Éva, ~, Károli Gáspár Református Egyetem – L’Harmattan Kiadó, Budapest (Károli Könyvek.Tanulmánykötet), 2011, 7–13.

Thoraconymus Mátyás levél- és beszédgyűjteménye mint tankönyv = Filológia és textológia a régi magyar irodalomban. Tudományos konferencia, Miskolc, 2011. május 25–28., szerkesztette KECSKEMÉTI Gábor, TASI Réka, Miskolci Egyetem BTK Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet, Miskolc, 2012, 127–137.

David Chytraeus und Ungarn = Centers and Peripheries in Europaean Renaissance Culture. Essays by East-Central Europaean Mellon Fellows, edited by György E. SZŐNYI and Csaba MACZELKA, JATEPress, Szeged, 2012, 59–67.

Homályos kezdetek. Új megfontolások Károlyi Gáspár életrajzának első szakaszáról = A tudomány vonzásában. Köszöntő kötet a 70 éves Vörös Ottó tiszteletére, szerkesztette SIMON Szabolcs és TÖRÖK Tamás, Selye János Egyetem Tanárképző Kar, Komárom, 2012, 185–194.

Kiss Áron, 1815–1908 = BARÁTH Béla Levente, Hegymegi Kiss Áron, Tiszántúl millennium kori püspöke. Egy 19. századi református egyházkormányzó életének ismertetése, Helikon Kiadó, Budapest, 2012, 367–407.

Die Bibel von Vizsoly = Religiöse Erinnerungsorte in Ostmitteleuropa. Konstitution und Konkurrenz in nationen- und epochenübergreifenden Zugriff, hrsg. von Joachim BAHLCKE, Stefan ROHDEWALD, Thomas WÜNSCH, Berlin, Akademie Verlag, 2013, 372–376.

Laskai János debreceni tanár és Aesopus életéről szóló munkája = Az irodalomoktatás új kihívásai, szerk. ERDÉLYI Margit, Budapest, Gondolat Kiadó, 2014, 225–253.

Női művelődés a 16. századi Magyarországon = A zsoltártól a rózsaszín regényig. Fejezetek a magyar női művelődés történetéből, szerk. PAPP Júlia, Budapest, Petőfi Irodalmi Múzeum, 2014, 71–77.

Antitrinitáriusok, reformátusok és jezsuiták Gyulafehérvárott, 1557–1588 = „Kezembe vészem, olvasom és arról elmélkedem”. Emlékkönyv Fekete Csaba születésének 75. és könyvtárosi működésének 50. évfordulójára, szerk. GÁBORJÁNI SZABÓ Botond, OLÁH Róbert, Debrecen, Tiszántúli Református Egyházkerületi Gyűjtemények, 2015 (A Tiszántúli Református Egyházkerületi Gyűjtemények kiadványai), 11–21.

lőször főnemesi szerepkörben – Rákóczi Zsigmond versének (1587) keletkezési körülményei = A párbeszéd eleganciája. Köszöntő kötet Erdélyi Margit tiszteletére, szerk. H. NAGY Péter, KESERŰ József, Komárom (Komárno), Selye János Egyetem Tanárképző Kar, 2015, 13–26.

Istenes versek 16. századi magyar nőköltőktől? = A nők és a régi magyarországi vallásosság, szerk. BAJÁKI Rita, BÁTHORY Orsolya, Budapest, MTA–PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, 2015 (Pázmány Irodalmi Műhely. Lelkiségtörténeti tanulmányok, 10), 293–302. – https://btk.ppke.hu/uploads/articles/614050/file/nok_es_vallasossag.pdf

Rationalität und die Wissenschaft der Renaissance bei den ungarischen Reformierten Theologen um 1600 = Reformation und Rationalität, hrsg. von Herman J. SELDERHUIS, Ernst-Joachim WASCHKE, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 2015 (Refo500 Academic Studies, 17), 253–262.

Magyarországi diákok a 16. századi strasbourgi főiskolán = Stephanus noster. Tanulmányok Bartók István 60. születésnapjára, szerk. JANKOVICS József, JANKOVITS László, SZILÁGYI Emőke Rita, ZÁSZKALICZKY Márton, Budapest, reciti, 2015, 105–114. – http://reciti.hu/wp-content/uploads/BI60_vn.pdf

Majdnem történetíró. Forgách Imre befejezetlen történelmi munkája az 1588-as szikszói csatáról = Humanista történetírás és neolatin irodalom a 15–18. századi Magyarországon, szerk. BÉKÉS Enikő, KASZA Péter, LENGYEL Réka, Bp., MTA BTK Irodalomtudományi Intézet, 2015 (Convivia Neolatina Hungarica, 1), 40–47.

Wittenbergi források a 16. századi magyarországi diákok peregrinációjához = Od reformácie po založenie cirkvi. K 400. výročiu synody v Spišskom Pohradí. A reformációtól egyházalapításig. A szepesváraljai zsinat 400. évfordulójára, szerk. Peter KÓNYA, Annamária KÓNYOVÁ, Prešov, Vydavaťelstvo Prešovskej univerzity, 2015, 156–164.

Melanchton und die Schule in Sárospatak im 16. Jahrhundert = Melanchthon und die Reformierte Tradition, hg. von Andreas J. BECK, Göttingen–Bristol, Vandenhoeck & Ruprecht, 2016 (Refo 500 Academic Studies, Band 6), 139–147.

Mantskovit Bálint Vizsolyban = MANTSKOVIT Bálint, Index biblicus: Azaz az egész Szentírás könyveinek kencsére vezérlő, mutató és indító lajstroma, Vizsoly, 1593. (hasonmás kiadás), Sárospatak, Tiszáninneni Református Egyházkerület Hernád Kiadó, 2016, 25–38.

 

Articles in Academic Reviews (Printed and Electronic)


Károlyi Gáspár “Két Könyv”-ének helye a magyar reformáció irodalmában, Acta Iuvenum 1977/3. 43-57.

Teleki Pál (1677-1731) emlékkönyve, Magyar Könyvszemle 96 (1980) 282-288.

Adatok a vizsolyi nyomda történetéhez, Magyar Könyvszemle 96 (1980) 394-395.

Kérdőjelek a Vizsolyi Biblia körül, Confessio 1980/3. 31-37.

A Balassi-epicédium és Rákóczi Zsigmond, Irodalomtörténeti Közlemények LXXXVI (1982) 645-649.

Tévedések és tévutak a Károlyi Gáspárról és a vizsolyi Bibliáról szóló szakirodalomban, Az Országos Széchényi Könyvtár Évkönyve 1980, Budapest, 1982. [1983.] 233–242.

A vizsolyi Biblia nyomdai kéziratának töredéke, Irodalomtörténeti Közlemények LXXXVII (1983) 523-527.

Mit és hogyan fordított Károlyi Gáspár?, Kortárs 1983. 485-487. (Előzménye: VARGA Balázs, Vizsolyban született, Kortárs 1982. 1605-1620. Viszontválasz: V. B., Károlyiról szó se legyen?, Uo. 1983. 487-489.)

Egri Lukács "megtérése". Az antitrinitarizmus Északkelet-Magyarországon 1565-1574, Irodalomtörténeti Közlemények LXXXVIII (1984) 543-557.

Guttgesell Dávid ismeretlen levele, Magyar Könyvszemle 101 (1985) 54-56.

"Török" prédikátor Szepsiben, Acta Historiae Litterarum Hungaricarum (Szeged) XXI (1985) 175-176.

Melanchthontól Lipsiusig. Tanárok, diákok és prédikátorok Sárospatakon 1562-1598, Irodalomtörténeti Közlemények XC (1986), 483-506.

Rákóczi Zsigmond erdélyi fejedelem (1544-1608). Kiegészítések egy életrajzhoz, Történelmi Szemle XXIX (1986), 341-350.

16. századi tanárok könyvei Sárospatakon, Magyar Könyvszemle 103 (1987) 306-314.

Herczeg Ferenc (1598) - Szikszai Fabricius Balázs tanítványa Sárospatakon, Acta Historiae Litterarum Hungaricarum (Szeged) XXV (1988) 145-149.

Gyarmati Bíró Márton és fia Sátoraljaújhelyen, Széphalom. A Kazinczy Ferenc Társaság Évkönyve, Sátoraljaújhely, 2 (1989). 299-308.

Tamás pap esete - Szikszai Fabricius Balázs levelei Melith Istvánhoz, A Ráday Gyűjtemény Évkönyve VI., Budapest, 1989, 181-188.

A Vizsolyi Biblia lehetséges forrásai, a humanista latin bibliakiadások, Theologiai Szemle, Új folyam XXXIV (1991), 1. sz. 45-48.

Jonathas Daniel levele Wittenbergből Gaspar Pilciushoz - Istvánffy Miklós levele Rákóczi Zsigmondhoz, Lymbus. Művelődéstörténeti Tár IV. Szeged, 1992, 39-47.

Alaghy Ferenc és Menyhért, Pácin birtokosai (1590-1631), Széphalom 7. Tanulmányok Újszászy Kálmán emlékére. A Kazinczy Ferenc Társaság Évkönyve, Sátoraljaújhely, 1995, 11-16.

Egyházi ajánlólevél 1597-ből - Martin Bacháček kéziratos ajánlása 1604-ből, A Ráday Gyűjtemény Évkönyve VII., szerk. BENDA Kálmán, SZABÓ András, Budapest, 1994 (1995), 177-181.

Szenci Molnár Albert és a magyar időmértékes vers, Irodalomtörténeti Közlemények C (1996), 114-121.

Zrínyi – Ráday – Kazinczy, Irodalomismeret VII. évf. 3–4. sz. (1996 szeptember), 67–72.

Balassi Bálint és öccse Nürnbergben (1565-1577), Irodalomtörténeti Közlemények CI (1997), 64-71.

Az 1588-as szikszói csata és propagandája, Hadtörténelmi Közlemények 112 (1999), 851-860.

Tótfalusi Kis Miklós Apologiája, A Ráday Gyűjtemény Évkönyve X (2002), 31-37.

Reformáció Északkelet-Magyarországon - meggondolkodtató esetek, Sárospataki Füzetek 2003/2. 143-151. - Megjelent még = Mezőváros, reformáció és irodalom (16-18. század), szerk. ~, Universitas Könyvkiadó, Budapest, 2005 (Historia Litterraria, 18), 41-49.

Szenci Molnár Albert és a németországi nyomdászok, Református Egyház LV (2003) 277-279.

“A reformáció jegyében.” Horváth János monográfiája az elmúlt ötven év tükrében, Irodalomtörténet LXXXV (2004), 16-23.

Közösségi hitélmény és egyéni sors a gyülekezeti énekek szövegében. Szenci Molnár Albert: Mindennémű háborúság ellen, Zsoltár. A Református Egyházzenészek Munkaközösségének lapja XII (2005), 14-20.

A heidelbergi egyetem levéltárának magyar vonatkozású iratai (1560-1622), Eruditio – Educatio (A Selye János Egyetem Tanárképző Karának tudományos folyóirata) 1 (2006), 1. sz., 5–13. – Megjelent még: „Nem sűlyed az emberiség!”… Album amicorum Szörényi László LX. születésnapjára, főszerkesztő: JANKOVICS József, felelős szerkesztő: CSÁSZTVAY Tünde, szerkesztők: CSÖRSZ Rumen István és SZABÓ G. Zoltán, MTA Irodalomtudományi Intézet, Budapest, 2007.

Szenci Molnár Albert Kálvin-fordításának címlapja. Újabb értelmezési lehetőségek, Eruditio - Edicatio (A Selye János Egyetem Tanárképző Karának tudományos folyóirata) 1 (2006), 2. sz., 67-75.

Akten über ungarische Studenten im Heidelberger Universitätsarchiv (1560–1622), Ungarn Jahrbuch. Zeitschrift für interdisziplinäre Hungarologie, 28 (2005–2007), 229-236.

P. VÁSÁRHELYI Judit – ~, Georg Rem ismeretlen levele Szenci Molnár Alberthez, Irodalomtörténeti Közlemények 111 (2007), 219–224.

~ – SZABÓ András Péter, Joachim és Israel Leibitzer történeti feljegyzései, Studia Caroliensia 8 (2007), 77-86. - Megjelent még: Balázs Mihály köszöntése, szerk. FONT Zsuzsa, ÖTVÖS Péter, Acta Historiae Litterarum Hungaricarum (Szeged), Tomus XXX (2011), 427-436.

A genfi zsoltárok a korabeli német és magyar irodalomban, Theologiai Szemle 50 (2007), 241-243. – Megjelent még: Collegium Doctorum IV (2008), 102-107.

Az ismeretlen kismarjai Bocskai család, Publicationes Universitatis Miskolciensis. Sectio Philosophica, Tomus XIII, fasciculus 2. (2008), 167-185.

Kassai magyar lelkészek és tanárok a 16. század második felében, Urbs. Magyar Várostörténeti Évkönyv III (2008), 179-191.

Új megfontolások a Fanchali Jób-kódexről, avagy a „Szép magyar komédia” másolója, Irodalomtörténeti Közlemények CXIII (2009), 807-825.

Egy különleges kálvinista templom: Szenci Molnár Albert Consecratio templo novi c. műve alapján, Collegium Doctorum 5 (2009), 1. sz., 120–128.

Coetus – natio – respublica – politia – societas – congregatio – collegium – gens (A wittenbergi magyar diákegyesület az újabb kutatások fényében), Irodalomtörténeti Közlemények CXV (2011), 229–234.

Nánási Fodor János református lelkész önéletírása (1754), Historia Ecclesiastica 3(2012), 2. sz., 107–116.

Homályos kezdetek. Új megfontolások Károlyi Gáspár életrajzának első szakaszáról, Egyháztörténeti Szemle XIV(2013), 68–75.

Book Reviews

Peregrinuslevelek 1712-1750. Külföldön tanuló diákok levelei Teleki Sándornak, Szeged 1980. (Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez 6.) (recenzió), Magyar Könyvszemle 99 (1983) 119-120.

Ecsedi Báthory István meditációi, sajtó alá rendezte ERDEI Klára, KEVEHÁZI Katalin, Budapest,Szeged 1984. (Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez 8.) (recenzió), Irodalomtörténeti Közlemények LXXXVIII (1985) 584-585.

DARHOLCZ Kristóf, Novissima tuba azaz ítéletre serkentő utolsó trombitaszó, Budapest, 1986. (recenzió), Confessio 1988/1. 120-122.

Magyarországi magánkönyvtárak I. 1533–1657, sajtó alá rendezte VARGA András. Budapest– Szeged, 1986 (Adattár XVI–XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, 13), Magyar Könyvszemle 103 (1987), 239–240.

Joannes BOCATIUS, Opera quae exstant omnia. Poetica. 1-2., edidit Franciscus CSONKA, Akadémiai Kiadó Budapest, 1990. (recenzió), Irodalomtörténeti Közlemények XCV (1991) 471-473.

Megkésett recenzió. Bucsay Mihály magyar protestáns egyháztörténeti összefoglalójáról, (BUCSAY Mihály, A protestantizmus története Magyarországon 1521-1945, Gondolat Kiadó, Budapest, 1985.), Egyház és Világ II (1991) 6. sz. 22-23.

V. ECSEDY Judit, A Bornemisza-Mantskovit nyomda története, Budapest, 1990. (Az Országos Széchényi Könyvtár Füzetei 1.) (recenzió), Irodalomtörténeti Közlemények XCVII (1993) 279-280.

SZÉKELY István, Zsoltárkönyv, Krakkó 1548, hasonmás kiadás, közzéteszi KŐSZEGHY Péter, kísérőtanulmány: SZENTMÁRTONI SZABÓ Géza, Budapest, 1991. (recenzió), Irodalomtörténeti Közlemények XCVII (1993) 441-443.

Lymbus. Művelődéstörténeti Tár II-III, szerkeszti MONOK István, PETNEKI Áron, Szeged JATE - Scriptum Kft. 1990-1991. (recenzió), Irodalomtörténeti Közlemények XCVII (1993) 749-750.

KLANICZAY Tibor, A magyarországi akadémiai mozgalom előtörténete, Balassi Kiadó Budapest, 1993. (Humanizmus és reformáció 20.) (recenzió), Irodalomtörténeti Közlemények XCVIII (1994) 129-130.

ZAY Ferenc, János király árultatása - KIS Péter, Magyarázat... [BÁNFFY György], Második János török császárhoz menetele, összeállította, Kis Péter Magyarázatát fordította, a bevezetőket és a jegyzeteket írta BESSENYEI József, Balassi Kiadó Budapest, 1993. (Régi Magyar Könyvtár. Források 2.) (recenzió), Irodalomtörténeti Közlemények XCVIII (1994) 277-279.

PÁZMÁNY Péter, Keresztyéni imádságos könyv, Graz 1606, a fakszimile szövegét közzéteszi KŐSZEGHY Péter, kisérőtanulmány: LUKÁCSY Sándor, Balassi Kiadó Budapest, 1993. (Bibliotheca Hungarica Antiqua XXVIII.) (recenzió), Irodalomtörténeti Közlemények XCVIII (1994) 279-280.

Joannes BOCATIUS, Opera quae exstant omnia. Prosaica, edidit Franciscus CSONKA, Akadémiai Kiadó Budapest, 1992. (recenzió), Irodalomtörténeti Közlemények XCVIII (1994) 431-433.

Dudith András könyvtára. Részleges rekonstrukció, összeállította és az előszót írta JANKOVICS József, MONOK István, Scriptum Kft. Szeged 1993. (Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez 12/3.) (recenzió), Irodalomtörténeti Közlemények C (1996) 350-352.

Római szerzők 17. századi magyar fordításai, szerkesztette KECSKEMÉTI Gábor, a szövegeket gondozta és a jegyzeteket írta BARTÓK István, BORZSÁK István, ERDÉLYI Lujza, KECSKEMÉTI Gábor, az előszót írta HAVAS László, az utószót írta KECSKEMÉTI Gábor, Balassi Kiadó Budapest, 1993. 827 l. (Régi magyar prózai emlékek 10.) (recenzió), Irodalomtörténeti Közlemények C (1996) 216-218.

SZAKÁLY Ferenc, Mezőváros és reformáció. Tanulmányok a korai magyar polgárosodás kérdéséhez, Balassi Kiadó Budapest, 1995. (Humanizmus és reformáció 23.) (recenzió) Irodalomtörténeti Közlemények CI (1997) 678-682.

IMRE Mihály, "Magyarország panasza". A Querela Hungariae toposz a XVI-XVII. század irodalmában, Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen 1995. (Csokonai Universitas Könyvtár 5.) (recenzió), Irodalomtörténeti Közlemények CIV (2000) 251-252.

BÓLYA József (közreadja), Psalterium Ungaricum. Szenci Molnár Albert zsoltárfordításai a genfi zsoltárok dallamaira, Budapest, a Magyarországi Református Egyház Zsinata, 2003, 494 old., (recenzió), Egyháztörténeti Szemle IV (2003), 2. sz.,142-144.

Christina NEAGU, Servant of the Renaissance. The Poetry of Nicolaus Olahus, Oxford – Berlin usw., Peter Lang, 2003. (recenzió), Wolfenbütteler Renaissance-Mitteilungen 29 (2005), 182-185.

Der Genfer Psalter und seine Rezeption in Deutschland, der Schweiz und den Niederlanden. 16-18. Jahrhundert. Herausgegeben von Eckhard GRUNEWALD, Henning P. JÜRGENS und Jan R. LUTH, Max Niemeyer Verlag, Tübingen, 2004 (Frühe Neuzeit, Band 97). (recenzió), Theologische Literaturzeitung 131(2006), 2. sz., 191-193.

P. VÁSÁRHELYI Judit, Szenci Molnár Albert és a vizsolyi Biblia új kiadásai. Előzmények és fogadtatás, Budapest, Universitas Könyvkiadó, 2006 (Historia Litteraria, 21). (recenzió), Irodalomtörténeti Közlemények CX (2006), 702-704.

BALASSI Bálint, Beteg lelkeknek való füves kertecske, Krakkó 1572, hasonmás- és szövegkiadás, kiadta KŐSZEGHY Péter, Balassi Kiadó, Budapest, 2006 (Bibliotheca Hungarica Antiqua, 39). (recenzió) Irodalomtörténeti Közlemények 111 (2007), 665-668.

 

Translations

Szenci Molnár Albert naplója (fordítás) = Szenci Molnár Albert válogatott művei, Magvető Kiadó Budapest, 1976. 460-550. - 2. kiadás = SZENCI MOLNÁR Albert, Napló és más írások, kiadta BENKŐ Samu, Kriterion Kiadó Bukarest 1984 (Téka), 73-162. - Ezen kívül több más, részben szemelvényes kiadás. (Új, második fordítását lásd a könyvek között!)

Huszár Gál, Philip Melanchthon, Székely István és Károlyi Gáspár leveleinek fordítása = Régi magyar levelestár, szerk. HARGITTAY Emil, Magvető Kiadó, Budapest, 1981 (Magyar Hírmondó). I. kötet, 135-139, 143-147.

Latin források fordítása, köztük: ‘Polgári Mihály életének rövid leírása’ 1742. = G. SZABÓ Botond, A Debreceni Református Kollégium a ‘pedagógia századában’, Debrecen, 1996, 114-122. és passim.

Organisation of Conferences

Mezőváros, reformáció és irodalom (16–18. század), Nagykőrös, 2001. május 31. – június 2. A KRE, az MTA Irodalomtudományi Intézete és az egyetemek régi magyar irodalmi tanszékeinek közös konferenciája.

Szenci Molnár Albert Szótára megjelenésének 400. évfordulója tiszteletére, 2004. október 29. A KRE és az Országos Széchényi Könyvtár közös konferenciája.

Szegedi Kis István emlékezete. Konferencia születésének 500. évfordulóján, Ráckeve, 2005. október 17.

A zsoltár a régi magyar irodalomban, Csurgó, 2007. május 24–27. A KRE, az MTA Irodalomtudományi Intézete és az egyetemek régi magyar irodalmi tanszékeinek közös konferenciája (Petrőczi Évával közös szervezés).

500 éve született a szelíd reformátor, Huszár Gál. Budapest, 2012. november 7. A KRE és az Evangélikus Hittudományi Egyetem közös konferenciája (Csepregi Zoltánnal).

A Magyarországi Református Egyház Doktorok Kollégiuma Nyelv- és Irodalomtudományi Szekciója éves konferenciáinak szervezése minden év nyarán 2008 és 2018 között.

Academic and public Appearances (Live and Electronic)


Következő események


Összes esemény

Nyelvvizsgaközpont

Sport a Károlin

Sport a Károlin

Napi biztatás

 

Youtube