Készült: 2016-02-15
Módosítás: 2023-10-31

Szabó András

 

Cím: Prof. Dr.  - prof. emeritus
Nem: férfi
Születési év: 1954
Születési hely: Magyarország
Email-cím(ek): Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Hivatali telefonszám: 30/3777509

Doktori tanulmányok
Doktori (PhD) védés éve: 1990.
Tudományág: Irodalomtudomány
Disszertáció címe: A késő humanizmus irodalma Sárospatakon
Oklevelet kiállító intézmény: Tudományos Minősítő Bizottság

MA-tanulmányok
MA-fokozat megszerzésének éve: 1978.
Tudományág(ak): Magyar nyelv és irodalom, latin nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár
Oklevelet kiállító intézmény: ELTE BTK

Egyéb tanulmányok és képesítések

Intézmény Képesítés Év
ELTE BTK habilitáció 1998
Magyar Tudományos Akadémia Az MTA doktora (DSc) 2003
     

Munkatapasztalat
Jelenlegi munkaadó: Károli Gáspár Református Egyetem
Kar: Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar
Intézet: Magyar Nyelv-, Irodalom-és Kultúratudományi Intézet
Tanszék: Régi és Klasszikus Magyar Irodalom Tanszék
Beosztás: professzor emeritus

Korábbi munkaadó: MTA Irodalomtudományi Intézete
Beosztás: tudományos munkatárs

Egyéb korábbi munkaadó: Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday Gyűjteménye
Beosztás: tudományos munkatárs


Kutatási és oktatási szakterületek

Régi magyar irodalom
A magyar késő humanizmus irodalma
Szenci Molnár Albert munkássága
A magyar református diákok külföldi peregrinációja a 16–17. században
Magyar-német irodalmi, művelődési és egyházi kapcsolatok a 16-17. században


Oktatásszervezés, tudományszervezés

Időszak Funkció vagy tevékenység
2005-től 2019-ig magyar BA szak szakfelelőssége
2012-től 2019-ig Irodalom és kultúratudomány MA szak szakfelelőssége
   
   
   

Nyelvtudás

Nyelv Nyelvtudás szintje és fajtája
latin felsőfok (szakos egyetemi diploma)
német középfok C
orosz alapfok
angol, francia, szlovák szakszövegolvasás, nyelvvizsga nélkül
   

Díjak és kitüntetések

Díj vagy kitüntetés neve Kiadó intézmény Elnyerés éve
 Apáczai Csere János-díj  EMMI  2018
     
     

Tagság tudományos társaságokban

Szervezet neve Betöltött funkció
Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság  
Az MTA köztestülete  
Magyar Neolatin Társaság  
   

Vendégoktatás és kutatóutak külföldi intézményekben

Időszak Intézmény Tevékenység
1986 Pozsony, Állami Levéltár,
Kassa, Városi Levéltár
levéltári kutatás
1987 Pozsony, Állami Levéltár,
Kassa, Városi Levéltár
levéltári kutatás
1987 Zentralbibliothek Zürich,
Staatsarchiv Zürich,
Universitätsbibliothek Basel
könyvtári és levéltári kutatás
1991 Herzog August Bibliothek,
Wolfenbüttel
könyvtári kutatás
1992 Pozsony, Állami Levéltár levéltári kutatás
1993 Bécs, Collegium Hungaricum levéltári és könyvtári kutatás
1994 Universitätsbibliothek Basel, Staatsbibliothek Bern könyvtári kutatás
1994 Herzog August Bibliothek,
Wolfenbüttel
könyvtári kutatás
1997 Herzog August Bibliothek,
Wolfenbüttel
könyvtári kutatás
1998 Universität Heidelberg könyvtári kutatás
2000 Herzog August Bibliothek,
Wolfenbüttel
könyvtári kutatás
2002-2003 Universität Heidelberg könyvtári kutatás
2005 Herzog August Bibliothek,
Wolfenbüttel
könyvtári kutatás
2008 Herzog August Bibliothek,
Wolfenbüttel
könyvtári kutatás
2009–2010 Universität Heidelberg könyvtári kutatás
 2014 Wittenberg könyvtári és levéltári kutatás
 2015  Halle könyvtári és levéltári kutatás
     
     

Doktori témavezetések

Doktori hallgató neve,
intézmény
Kutatási téma / Disszertáció címe Védés éve
Merva Attila,
Selye János Egyetem,
Révkomárom
A szlovákság életének megjelenítése Jókai Mór műveiben 2014
Vrábel Tünde,
Selye János Egyetem, Révkomárom
Protestáns késő humanizmus –Neosztoicizmus Szenci Molnár Albertnél és Szepsi Csombor Mártonnál  2016
Habodász (Szitás) Andrea,
Selye János Egyetem, Révkomárom
Komárom a felvilágosodás irodalmában, Fábián Julianna  2017
Bugár Gergely,
Selye János Egyetem, Révkomárom
Naplók és önéletírások a régi magyar irodalomban  -

Opponencia doktori védéseken

Doktori hallgató neve,
intézmény
Kutatási téma / Disszertáció címe Védés éve
Font Zsuzsanna CSc,
MTA TMB
Halle-pietizmus-Erdély (Fejezetek a
„moribunda Transylvania” művelődésének
német kapcsolataiból
1998
Sebők Marcell PhD,
ELTE BTK
Humanista a határon: a késmárki Sebastian Ambrosius története (1554-1600) 2000
Dukkon Ágnes DSc,
MTA
Régi magyarországi kalendáriumok európai háttérben 2004
Heltai János DSc,
MTA
A XVII. század első felének (1601-1655) kiadványstruktúrája Magyarországon 2004
S Varga Katalin PhD,
Miskolci Egyetem
Az 1674-es gályarabper jegyzőkönyve.
Textus és értelmezések
2005
Szentpéteri Márton PhD,
ELTE BTK
Az egyetemes tudomány eszméje Johann
Heinrich Alsted erdélyi írásaiban 1629–
1638
2005
Blázy Árpád PhD,
KRE HTK
A humanista Simon Griner (Grynaeus) és
Buda (1521–1523). Adalékok a
magyarországi reformáció kezdeteihez
2007
Bartók István DSc,
MTA
„Nem egyéb, hanem magyar poézis.”
Sylvester János nyelv- és
irodalomszemlélete európai és magyar összefüggésekben
2008
Kecskeméti Gábor DSc,
MTA
„A böcsületre kihaladott ékes és
mesterséges szóllás, írás.” A magyarországi
retorikai gondolkodás a 16–17. század
fordulóján
2008
Hegedűs Norbert PhD, Selye János Egyetem Történetszervező elvek és fantasztikum a kortárs irodalomban 2015

 Móré Tünde PhD, Debreceni Egyetem

 Ars peregrinandi. A 16. századi wittenbergi magyar peregrinusok neolatin búcsúztatóverseinek vizsgálata hazai és nemzetközi kontextusban  2016
 Baka Vida Barbara PhD, Selye János Egyetem  A kortárs weird irodalom és magyar vetületei  2020
 Kasza Péter DSc, MTA Doktori Tanácsa  Magyar történelem Bécsből nézve: Wolfgang Lazius elfeledett történeti művei  2023

 

Publikációs lista

(MTMT2)

 

 

Konferenciaszervezés

Mezőváros, reformáció és irodalom (16–18. század), Nagykőrös, 2001. május 31. – június 2. A KRE, az MTA Irodalomtudományi Intézete és az egyetemek régi magyar irodalmi tanszékeinek közös konferenciája.

Szenci Molnár Albert Szótára megjelenésének 400. évfordulója tiszteletére, 2004. október 29. A KRE és az Országos Széchényi Könyvtár közös konferenciája.

Szegedi Kis István emlékezete. Konferencia születésének 500. évfordulóján, Ráckeve, 2005. október 17.

A zsoltár a régi magyar irodalomban, Csurgó, 2007. május 24–27. A KRE, az MTA Irodalomtudományi Intézete és az egyetemek régi magyar irodalmi tanszékeinek közös konferenciája (Petrőczi Évával közös szervezés).

500 éve született a szelíd reformátor, Huszár Gál. Budapest, 2012. november 7. A KRE és az Evangélikus Hittudományi Egyetem közös konferenciája (Csepregi Zoltánnal).

A Magyarországi Református Egyház Doktorok Kollégiuma Nyelv- és Irodalomtudományi Szekciója éves konferenciáinak szervezése minden év nyarán 2008 és 2018 között.

 

Nyilvános megjelenések

https://youtu.be/LjjAA3hrrCc

https://youtu.be/0YUje1XJzO0

https://youtu.be/VONEpt6ZcOM

https://youtu.be/AicKiI0b_-8

 

 András Szabó

Title: Mr / Dr habil. / Professor Dr / CSc / DSc
Gender: M
Year of Birth: 1954
Place of Birth (Country): Hungary
Email-address(es): Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Office Phone Number: 30/3777509

Doctoral Studies
Year of Doctoral Defence (PhD / CSc): 1990
Discipline: Literary Sciences
Title of Thesis: The Literature of Late Humanism in Sárospatak
Issuing Institution: Hungarian Academy of Sciences

MA Studies
Year of Obtaining the MA Degree: 1978
Discipline(s): Hungarian-Latin Major
Issuing Institution: Eötvös Loránd University, Budapest

Further Studies and Qualifications

Institution Qualification Year of Obtaining the Qualification
Eötvös Loránd University, Budapest Habilitation 1998
Hungarian Academy of Sciences Doctor of the Hungarian Academy of the Sciences 2003
     

Employment
Current Employer: Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary
Faculty: Faculty of Humanities
Institute: Institute of Hungarian Linguistic, Literary and Cultural Studies
Department: Department of Ancient and Classical Hungarian Literature
Current Position(s): Professor emeritus

Previous Employer: Institute for Literary Studies of Hungarian Academy of Sciences
Previous Position Held: scientific assistant

Other Previous Employers: Ráday Collection of the Hungarian Reformed Church
Other Previous Positions Held: scientific assistant


Areas of Research and Teaching

Hungarian literature of the early modern era
Literature of the Hungarian late humanism
The oeuvre of Albert Molnár
The peregrination of the Hungarian students in the 16th–17th centuries
Hungarian-German intellectuel and spirituel connections in the 16th–17th centuries

Educational Functions, Curriculum Development and Other
Teaching-Related Activities

Period Function or Activity
From 2005 In charge of the BA education of Hungarian major
From 2012 In charge of the MA education of literary and cultural studies
   
   
   

Language Skills

Language Level and Kind of Proficiency
Latin MA from Latin
German intermediate
Russian low-grade state exam
English, French, Slovak passive
   

Honours, Distinctions, and Prizes

Name of Distinction Issuing Institution Year of Issuing
 János Apáczai Csere Prize  Ministry of Human Capacities  2018
     
     

Membership in Academic Societies

Name of Organization Function (if any)
International Association for Hungarian Studies  
   
   
   

Guest Professorships and Research Fellowships in Foreign
Institutions

Period Institution Activities
1986 Bratislava, Státný Archív, Archív Mesta Košíc Research in the Archive
1987 Bratislava, Státný Archív, Archív Mesta Košíc Research in the archive
1987 Zentralbibliothek Zürich, Staatsarchiv Zürich, Universitätsbibliothek Basel Research in the library and in the archive
1991 Herzog August Bibliothek, Wolfenbüttel Research in the library
1992 Bratislava, Státný Archív Research in the archive
1993 Wien, Collegium Hungaricum Research in the library and in the archive
1994 Universitätsbibliothek Basel, Staatsbibliothek Bern Research in the library
1994 Herzog August Bibliothek, Wolfenbüttel Research in the library
1997 Herzog August Bibliothek, Wolfenbüttel Research in the library
1998 Universität Heidelberg Research in the library
2000 Herzog August Bibliothek, Wolfenbüttel Research in the library
2002-2003 Universität Heidelberg Research in the library
2005 Herzog August Bibliothek, Wolfenbüttel Research in the library
2008 Herzog August Bibliothek, Wolfenbüttel Research in the library
2009–2010 Universität Heidelberg Research in the library
2014 Wittenberg Research in the library
2015 Halle Research in the library
     

Promotorship in Doctoral Studies

Name of
Doctoral Student,
Institution
Research Topic / Title of Dissertation Year of Defence
(if applicable)
Attila Merva,
Selye János University, Komárno
A szlovákság életének megjelenítése Jókai Mór műveiben 2014
Tünde Vrábel,
Selye János University, Komárno
Protestáns késő humanizmus –Neosztoicizmus Szenci Molnár Albertnél és Szepsi Csombor Mártonnál  2016
Andrea Habodász,
Selye János University, Komárno
Komárom a felvilágosodás irodalmában, Fábián Julianna  2017
Gergely Bugár,
Selye János University, Komárno
Naplók és önéletírások a régi magyar irodalomban  

Opponentship in Doctoral Defences

Name of
Doctoral Student,
Institution
Title of Dissertation Year of Defence
Font Zsuzsanna CSc,
Hungarian Academy of Sciences
Halle-pietizmus-Erdély (Fejezetek a
„moribunda Transylvania” művelődésének német kapcsolataiból
1998
Sebők Marcell,
Eötvös Loránd University, Budapest
Humanista a határon: a késmárki Sebastian Ambrosius története (1554-1600) 2000
Dukkon Ágnes DSc,
Hungarian Academy of Sciences
Régi magyarországi kalendáriumok európai háttérben 2004
Heltai János DSc,
Hungarian Academy of Sciences
A XVII. század első felének (1601-1655) kiadványstruktúrája Magyarországon 2004
S Varga Katalin PhD,
University of Miskolc
Az 1674-es gályarabper jegyzőkönyve. Textus és értelmezések 2005
Szentpéteri Márton PhD,
Eötvös Loránd University, Budapest
Az egyetemes tudomány eszméje Johann Heinrich Alsted erdélyi írásaiban 1629–1638 2005
Blázy Árpád PhD,
Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary, Faculty of Theology
A humanista Simon Griner (Grynaeus) és Buda (1521–1523). Adalékok a magyarországi reformáció kezdeteihez 2007
Bartók István DSc,
Hungarian Academy of Sciences
„Nem egyéb, hanem magyar poézis.” Sylvester János nyelv- és irodalomszemlélete európai és magyar összefüggésekben 2008
Kecskeméti Gábor DSc,
Hungarian Academy of Sciences
„A böcsületre kihaladott ékes és mesterséges szóllás, írás.” A magyarországi retorikai gondolkodás a 16–17. század fordulóján 2008
Hegedűs Norbert PhD, Selye János Universíty, Komárno Történetszervező elvek és fantasztikum a kortárs irodalomban 2015

 Móré Tünde PhD, University of Debrecen

 Ars peregrinandi. A 16. századi wittenbergi magyar peregrinusok neolatin búcsúztatóverseinek vizsgálata hazai és nemzetközi kontextusban  2016
 Baka Vida Barbara PhD, Selye János University, Komárno  A kortárs weird irodalom és magyar vetületei  2020
     
     

 

List of Publications

(MTMT2) 

Organisation of Conferences

Mezőváros, reformáció és irodalom (16–18. század), Nagykőrös, 2001. május 31. – június 2. A KRE, az MTA Irodalomtudományi Intézete és az egyetemek régi magyar irodalmi tanszékeinek közös konferenciája.

Szenci Molnár Albert Szótára megjelenésének 400. évfordulója tiszteletére, 2004. október 29. A KRE és az Országos Széchényi Könyvtár közös konferenciája.

Szegedi Kis István emlékezete. Konferencia születésének 500. évfordulóján, Ráckeve, 2005. október 17.

A zsoltár a régi magyar irodalomban, Csurgó, 2007. május 24–27. A KRE, az MTA Irodalomtudományi Intézete és az egyetemek régi magyar irodalmi tanszékeinek közös konferenciája (Petrőczi Évával közös szervezés).

500 éve született a szelíd reformátor, Huszár Gál. Budapest, 2012. november 7. A KRE és az Evangélikus Hittudományi Egyetem közös konferenciája (Csepregi Zoltánnal).

A Magyarországi Református Egyház Doktorok Kollégiuma Nyelv- és Irodalomtudományi Szekciója éves konferenciáinak szervezése minden év nyarán 2008 és 2018 között.

Academic and public Appearances (Live and Electronic)


Következő események


Napi biztatás

Napi jegyzet a Kossuth-on

Egyesített Bibliaolvasó

Nyelvvizsgaközpont

Közösségi Média

Károli Podcast

Károli Podcast

Sport a Károlin

Sport a Károlin