Szeleczky Zita Kutatócsoport - Prof. Dr. Sepsi Enikő

Intézet: Művészettudományi és Szabadbölcsészeti Intézet

Vezető: Prof. Dr. Sepsi Enikő

Létrejötte: 28/2017. (10. 04.) sz. KT-határozattal

Tagjai:

- Lips Adrián (drs, projektvezető)

- Mátravölgyi Dorottya (tag)

- Sztruhár Bettina (tag)

 

Kutatási tevékenység céljának és előzményeinek tényszerű leírása: A Szeleczky Zita Kutatócsoport a Károli Gáspár Református Egyetemen jött létre 2017-ben. A javarészt fiatal kutatók által végigvitt projektet az egyetem finanszírozta (a projekt szakmai vezetője társadalmi munkában látta el a feladatát), amelynek kizárólagos célja az azóta elhunyt örökös, Jávor Zoltán által – néhai Nagy Péter budafoki református lelkipásztor közvetítésével – az intézménynek ajándékozott magánlevelezés digitalizálása, begépelése, az idegen nyelvű levelek lefordítása, és a Szeleczky Zita életútja és válogatott magánlevelezése című forrásközlés megjelentetése volt. A projekt a kötet 2020-as megjelenésével lezárult. Színház- és filmtörténészként, kommunikációkutatóként a tudományos projekt keretében nem volt és a továbbiakban sem célunk a téma lehetséges politikai olvasatainak vizsgálata. Kötetünkben Szeleczky Zita 1946-tól 1959-ig keletkezett, eddig feldolgozatlan, válogatott magánlevelezését tettük közzé (a forrásanyag a Károli Gáspár Református Egyetem Bod Péter Könyvtárában, az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézetben, valamint az Országos Széchényi Könyvtárban elérhető). Az első négy fejezetben a témában eddig megjelent szakirodalom és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában található peranyag segítségével a családtörténet és életrajz fontosabb állomásait rekonstruáltuk. A háborús büntetőpert és a rehabilitációt érintő kérdésekkel kapcsolatos objektív tényadatok megtalálhatók a kötet életútról szóló fejezetében (11-23. oldal). Ezeket korábban már Veress József (2005), Pusztaszeri László (2011), Jávor Zoltán és Péter Zsolt, az OSZMI munkatársa (2012), továbbá Kis Domokos Dániel, az OSZK munkatársa (2015) is megosztották a témában megjelent tudományos közléseikben. Mindezek kiegészítéseként az említett fejezetben, kronologikus sorrendben megismerhetővé válnak az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában elérhető és kutatható, az 1940-es évek második felében lezajlott népbírósági tárgyalás peranyagai és a tanúvallomások szöveges változatai is. 1948. február 7-én a távollétében ítélték el Szeleczky Zitát. Ebből a fejezetből idézzük Dr. Bollinger József védő beadványának végét, melyet Várkonyi Zoltán tanúvallomása is alátámasztott: „Végül igazolni kívánom azt is, hogy amidőn Várkonyi Zoltán 1944-ben a Gestapo elől nem mert hazamenni, akkor mind neki, mind családjának felajánlotta otthonát.”  Dr. Szigethy Gábor, Ruttkai Éva veje, színháztörténész írja „A Száműzött Szeleczky Zita” c. 2007-ben MTA-n elhangzott laudációjában, hogy „hiába állította a kommunista Várkonyi Zoltán, hogy Szeleczky Zita neki, a származása miatt üldözött színésznek felajánlotta menedékül a saját lakását-a rágalmazó nyilasok után a rágalmazó kommunisták bélyegezték hazaárulónak a színésznőt.

A filmszerepeiről szóló fejezetben idézzük a színészi kvalitásaira vonatkozó írásokat (Veress József, Nemeskürty István és Kelecsényi László munkáit). 1936 és 1951 között 27 filmben szerepelt és minden jelentős, magyarországi sztárrendszerrel foglalkozó szakirodalom megemlékezik róla (külön kitérve a korabeli női sztárok helyzetére: Karády Katalin, Tolnay Klári, Szeleczky Zita). 

A magyarországi és az emigrációs időszak színházi és filmes szerepeit, előadóestjeit táblázatos formában közöltük. A kötetben két interjú is olvasható, Péli Lajosnéval, a művész legnagyobb hazai magángyűjteményének kialakítójával és Jávor Zoltánnal, Szeleczky Zita keresztfiával, aki a magánlevelezést az egyetemnek ajándékozta. 

1990 és 1998 között többször is hazalátogatott, 1993. május 15-én megkapta a Magyar Köztársaság Érdemrend Középkeresztjét. 1994. január 17-én a Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága bűncselekmény hiányában megsemmisítette a Népbíróság 1948. február 7-én hozott ítéletét és felmentették. 1998. október 17-én végleg hazaköltözött, Érden telepedett le, egy önkormányzati lakásban lakott1999. július 12-én bekövetkezett haláláig. Budapest Főváros és a XI. kerületi Önkormányzat, továbbá a Szeleczky Zita Alapítvány a Budafoki út 10/c szám alatt található szülői házra 2004-ben emléktáblát helyezett el. 2007-ben posztumusz Magyar Örökség díjat kapott.  

Tényszerű adatok alapján megállapítható, hogy a tudományos kutatómunka egyetlen célja, hogy feltárja Szeleczky Zita életútjának egy részét a rendelkezésre álló dokumentumok alapján.

A Károli Gáspár Református Egyetem ezért határozottan visszautasítja George Lazar Facebook bejegyzésében foglaltakat („A Károli Gáspár Református Egyetem Szeleczky Zita Kutatócsoportot hozott létre Prof. Dr. Sepsi Enikő vezetésével a Művészettudományi és Szabadbölcsészeti Intézeten belül. Hőst farag belőle az Orbán-rezsim.”), amely valótlan tényállításokat tartalmaz, és így sérti a Károli Gáspár Református Egyetem jóhírnevét. A Károli Gáspár Református Egyetem ezért felszólítja George Lazart, hogy törölje a hivatkozott Facebook bejegyzését. Ennek hiányában az egyetem a jog adta lehetőséggel él.

 

Munkafázisok

 

Szkennelés

Lips Adrián

Gépelés

Lips Adrián, Mátravölgyi Dorottya, Sztruhár Bettina, Sztruhárné Szondi Györgyi

Fordítás

Bendik Márta, Kovács Krisztina, Lips Adrián, Németh Fruzsina Lilla, Mátravölgyi Dorottya, Sztruhár Bettina

OSZK-kutatás

Lips Adrián, Mátravölgyi Dorottya, Sztruhár Bettina

OSZMI-kutatás

Lips Adrián, Mátravölgyi Dorottya, Sztruhár Bettina

Egyéb könyvtári kutatómunka

Lips Adrián, Mátravölgyi Dorottya, Sztruhár Bettina

Hazai konferenciarészvétel

Lips Adrián, Mátravölgyi Dorottya, Sztruhár Bettina

Nemzetközi konferenciarészvétel

Lips Adrián, Mátravölgyi Dorottya, Sztruhár Bettina

Katalogizálás

Lips Adrián, Mátravölgyi Dorottya, Sztruhár Bettina

Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára

Lips Adrián

Interjúk

Lips Adrián, Mátravölgyi Dorottya, Sztruhár Bettina

Tanulmányok (angol és magyar nyelvű)

Lips Adrián, Mátravölgyi Dorottya, Sztruhár Bettina

Kötet

Lips Adrián, Mátravölgyi Dorottya, Sepsi Enikő, Sztruhár Bettina

A kutatócsoport keretében eddig megjelent közös publikációk: 

- Lips Adrián, Mátravölgyi Dorottya, Sepsi Enikő, Sztruhár Bettina (szerk.): Szeleczky Zita életútja és válogatott magánlevelezése, Budapest, KRE – L’Harmattan, Károli Könyvek, 2020.

- Lips Adrián, Mátravölgyi Dorottya, Sztruhár Bettina: A posztháborús állapot megjelenése Szeleczky Zita magánlevelezéseiben 1946-tól 1947-ig, 2021. (megjelenés előtt)

- Lips Adrián, Mátravölgyi Dorottya, Sztruhár Bettina: The Role of the National Identity in Plays: The Case of the Argentinean-Hungarian National Theater's Adaptations from 1951 to 1952, 2021. (megjelenés előtt)

A kutatócsoport keretében eddig megjelent egyéni publikációk: -

A kutatócsoport keretében eddig megtartott közös prezentációk:

- Lips Adrián, Mátravölgyi Dorottya, Sztruhár Bettina: „The academic procession of Zita Szeleczky’s private letters from 1946 to 1959”, Dokumentum és előadás: 20. Nemzetközi Színháztudományi Konferencia, Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem, Marosvásárhely, Románia, 2019.12.14.

Lips Adrián, Mátravölgyi Dorottya, Sztruhár Bettina: 'Theatrical Ideal and Directing: The Actuality of the Past in Attila Vidnyánszky's Csongor and Tünde', Előadás, Színház és történelem – a jelenlévő múlt: 19. Nemzetközi Színháztudományi Konferencia, Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem, Marosvásárhely, Románia, 2018.12.14.

A kutatócsoport keretében eddig megtartott egyéni prezentációk: -

 


 

Institute: Institute of Arts Studies and General Humanities

Head: Enikő Sepsi PhD

Established: 04/10/2017

Members:

- Adrián Lips (project leader PhD Candidate)

- Dorottya Mátravölgyi (member)

- Bettina Sztruhár (member)

 

Research: The Zita Szeleczky Research Group (2017-2020) systematized and digitized Zita Szeleczky's personal letters from 1949 to 1959. The research group designed and produced a volume which was published in the Károli Könyvek Book Series. As an additional activity the members reviewed personal letters in the National Széchényi Library (from 1959 to 1999) and in the National Theatre Historical Museum and Institute (from 1946 to 1948, 1955),  then systematized and digitized the relevant materials.

Work phases

Scanning

Adrián Lips

Typing

Adrián Lips, Dorottya Mátravölgyi, Bettina Sztruhár, Györgyi Sztruhárné Szondi

Translation

Márta Bendik, Krisztina Kovács, Adrián Lips, Fruzsina Lilla Németh, Dorottya Mátravölgyi, Bettina Sztruhár

National Széchényi Library

Adrián Lips, Dorottya Mátravölgyi, Bettina Sztruhár

Hungarian Theatre Museum and Institute

Adrián Lips, Dorottya Mátravölgyi, Bettina Sztruhár

Other library research

Adrián Lips, Dorottya Mátravölgyi, Bettina Sztruhár

National conference presentations

Adrián Lips, Dorottya Mátravölgyi, Bettina Sztruhár

International conference presentations

Adrián Lips, Dorottya Mátravölgyi, Bettina Sztruhár

Catalogizing

Adrián Lips, Dorottya Mátravölgyi, Bettina Sztruhár

Historical Archives of the Hungarian State Security

Adrián Lips

Interviews

Adrián Lips, Dorottya Mátravölgyi, Bettina Sztruhár

Papers (English and Hungarian)

Adrián Lips, Dorottya Mátravölgyi, Bettina Sztruhár

Book

Adrián Lips, Dorottya Mátravölgyi, Enikő Sepsi, Bettina Sztruhár

Joint publications: 

- Adrián Lips, Dorottya Mátravölgyi, Enikő Sepsi, Bettina Sztruhár (eds.): Szeleczky Zita életútja és válogatott magánlevelezése (The Life and Personal Correspondence of Zita Szeleczky), Budapest, KRE – L’Harmattan, Károli Könyvek, 2020.

- Adrián Lips, Dorottya Mátravölgyi, Bettina Sztruhár: A posztháborús állapot megjelenése Szeleczky Zita magánlevelezéseiben 1946-tól 1947-ig (The Representation of the Postwar Period in Zita Szeleczky's Private Letters from 1946 to 1947), 2021. (before release)

- Adrián Lips, Dorottya Mátravölgyi, Bettina Sztruhár: The Role of the National Identity in Plays: The Case of the Argentinean-Hungarian National Theater's Adaptations from 1951 to 1952, 2021. (before release)

Individual publications: -

Joint presentations:

Adrián Lips, Dorottya Mátravölgyi, Bettina Sztruhár: 'The academic procession of Zita Szeleczky’s private letters from 1946 to 1959', Presentation, Document and presentation: 20th International Conference of Theatre Studies, University of Arts Târgu-Mureş, Târgu-Mureş, Romania, 14/12/2019.

Adrián Lips, Dorottya Mátravölgyi, Bettina Sztruhár: 'Theatrical Ideal and Directing: The Actuality of the Past in Attila Vidnyánszky's Csongor and Tünde', Presentation, Theatre and History – The Actuality of the Past: 19th  International Conference of Theatre Studies, University of Arts Târgu-Mureş, Târgu-Mureş, Romania, 14/12/2018.

Individual presentations: -

Napi biztatás

Napi jegyzet a Kossuth-on

Egyesített Bibliaolvasó

Nyelvvizsgaközpont

Közösségi Média

Károli Podcast

Károli Podcast

Sport a Károlin

Sport a Károlin