Készült: 2016. február 15.

Szentpétery-Czeglédy Anita

Cím: PhD
Nem: nő
Születési év: 1968
Születési hely: Magyarország
Email-cím(ek): Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Hivatali telefonszám: 483-2920

Doktori tanulmányok
Doktori (PhD) védés éve: 2000
Tudományág: irodalomtudomány – modern filológia
Disszertáció címe: Identifizierende Distanz: Peter Handke und Österreich
Oklevelet kiállító intézmény: ELTE BTK Germanisztika Doktori Iskola

MA-tanulmányok
MA-fokozat megszerzésének éve: 1991
Tudományág(ak): bölcsészettudomány (angol-német szakos középiskolai tanár)
Oklevelet kiállító intézmény: ELTE BTK

Egyéb tanulmányok és képesítések

Intézmény Képesítés Év
     
     
     

Munkatapasztalat
Jelenlegi munkaadó: Károli Gáspár Református Egyetem
Kar: Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar
Intézet: Német és Holland Nyelvű Kultúrák Intézete
Tanszék: Német Nyelv és Irodalom Tanszék
Beosztás: tanszékvezető egyetemi docens

Korábbi munkaadó: Veszprémi Egyetem, Német Tanszék
Beosztás: egyetemi tanársegéd

Kutatási és oktatási szakterületek
Kutatási szakterületek:
Poetikus identitáskonstrukciók a jelenkori német irodalomban, különös tekintettel a multikulturális szocializáció és a többnyelvűség kérdéskörére.
Interkulturalitás és transzkulturalitás a német nyelvű irodalmakban.
Emlékezetkutatás és identitáskutatás.
A magyarországi német kisebbség irodalma.
Protestáns hagyományok a német nyelvű irodalmakban.
Irodalom és szakralitás.

Oktatás:
Jelenkori német nyelvű irodalmak.
Interkulturalitás a német nyelvű irodalmakban.
A német irodalom története 1910-től napjainkig.
A volt NDK irodalma, Wendeliteratur.
A kortárs német kultúra irányzatai.
Bevezetés a német irodalomtudományba.

Interkulturalitás a német nyelvű irodalmakban (előadás). A jelenkori német kultúra irányzatai és helyszínei (előadás és szeminárium).

Műelemző szemináriumok Thomas Mann, Hermann Hesse, Günter Grass, Peter Handke, Thomas Bernhard, Christa Wolf, Monika Maron és Kalász Márton munkásságát feldolgozva.

Tudományos kutatócsoportban vagy projektben való részvétel
Literatur und Erinnerung im Donauraum Kutatócsoport (alapító tag)
Interkulturális Kutatócsoport és Fordítóműhely (alapító tag)
Kortárs Közép-Európai Regény Kutatócsoport (alapító tag)

Oktatásszervezés, tudományszervezés

Időszak Funkció vagy tevékenység
2010-2013 Akkreditációs és minőségbiztosítási ügyekért felelős dékánhelyettes
2008-2013 BTK Kari Minőségbiztosítási Bizottságának elnöke, a BTK minőségbiztosítási tevékenységének koordinálása, minőségbiztosítási évértékelő jelentések készítése, a 2011-es intézményi akkreditációs látogatás alapdokumentumainak elkészítése
2012 A „Bölcsészettudományi, egyházi, jogi, gazdasági, műszaki, európai uniós és társadalomtudományi szakfordítói és műfordítói (választható nyelvek: angol, francia, holland, japán, kínai, német nyelv)” felsőfokú szakirányú továbbképzés szakindítási anyagának kidolgozása (egy, illetve két idegen nyelvre)
2012 Az "INFORMÁCIÓ - TUDÁS - ÉRVÉNYESÜLÉS" Informatikai és digitális kommunikációs kompetenciafejlesztés a komplex innováció szolgálatában című projekt keretében a nemzetközi kommunikáció tananyag modul német nyelvű EU-s szó listájának elkészítése (TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0091, digitális tananyag)
2011 A német nyelv, irodalom és kultúra mesterképzési anyag készítésének koordinálása, irodalom és medialitás szakirány képzési tervének kidolgozása
2010- Az Interkulturális Kutatócsoport és Fordítóműhely alapító tagja
2006-2010 DAAD-GIP program koordinálása a saarbrückeni egyetem (Universität des Saarlandes) Osztrák Intézetével
2006 Hosszú távú (10 éves), intézetek közötti együttműködés megkötése a saarbrückeni Universität des Saarlandes Osztrák Intézetével (DAAD-GIP program), melynek keretében a tanszéki oktatók habilitációjának előkészítéséhez rendszeres kiutazásokra, valamint szakmai és anyagi jellegű könyvtárfejlesztésre kerül sor.
2008 Részvétel a pedagógus szakvizsga – vezetőtanári feladatokra felkészítő felsőfokú szakirányú továbbképzés anyagának kidolgozásában
2007 A némettanár mesterképzés akkreditációs anyagának elkészítése, sikeres M. A. akkreditáció
2007 Együttműködési megállapodás a Budapesti Műszaki Főiskola Interkulturális Kommunikáció Intézetével
2006 Együttműködési szerződés megkötése a Kodolányi János Főiskolával
2005 Részvétel a Társadalomtudományi és gazdasági szakfordító specializáció szakindítási anyagának kidolgozásában
2005 A Német Nyelv és Irodalom Tanszék BA szintű akkreditációs anyagának elkészítése, sikeres B. A. akkreditáció
   
Konferenciák
szervezése:
 
2015 A Geopoetische und linguistische Reisen in Mitteleuropa című konferencia kezdeményezője és szervezője
2014 A Kultúra, interkulturalitás és identitás című magyar nyelvű konferencia kezdeményezője és szervezője
2013 A Wendepunkte című nemzetközi germanisztikai konferencia kezdeményezője és szervezője
2011 Az Inspirationen című nemzetközi germanisztikai konferencia kezdeményezője és szervezője
2011 A Deutsch im interkulturellen Raum nevű projekt keretében a Begegnungsraum: Ostmitteleuropa című nemzetközi interkulturális germanisztika konferencia megszervezése, főszervezőként. (www.begegnungsraum.uni.hu)
2006 Részvétel a Kollektív és individuális emlékezet Közép-Európában az Első Világháború után című nemzetközi konferencia szervezésében.
2006 A Magyar Germanisták Találkozójának szervezése, benne kerekasztal-beszélgetés a bolognai reformfolyamatok kihívásainak megvitatására
2004 Az Ungarn und Europa című konferencia szervezése a grazi Karl Franzens Universität és a bécsi Tudományos Akadémia Kultúratudományi Intézetének részvételével.
Tehetség-gondozás:  
2011 Tehetséggondozó workshop a partiumi egyetem Német Tanszékével (TÁMOP 4.2.2.B-10/1: „A tehetséggondozás feltételeinek javítása a Károli Gáspár református Egyetemen”)
2012 „Lélektöredékek” tehetséggondozó nyári tábor germanista és szabadbölcsész hallgatóknak (NTP-FTNYT-12-0020)
   
   

Nyelvtudás

Nyelv Nyelvtudás szintje és fajtája
angol felsőfok
német felsőfok
francia alapfok
   
   

Díjak és kitüntetések

Díj vagy kitüntetés neve Kiadó intézmény Elnyerés éve
     
     
     

Tagság tudományos társaságokban

Szervezet neve Betöltött funkció
Gesellschaft für Interkulturelle Germanistik elnökségi tag
Magyar Germanisták Társasága alelnök
Osztrák-Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Vegyesbizottság diszkutáns
   

Vendégoktatás és kutatóutak külföldi intézményekben

Időszak Intézmény Tevékenység
1987 (1 hónap) University of Maryland, USA Soros tanulmányi ösztöndíj
1989 (6 hónap) Ruprecht Karl Universität,
Heidelberg
DAAD kutatóösztöndíj
1990 (4 hónap) Beloit College, USA Soros tanulmányi ösztöndíj
1995 (1 év) Universität Wien ÖAD kutatóösztöndíj
1998 (3 hónap) Universität Wien ÖAD kutatóösztöndíj
2004 (1 hónap) Universität Wien ÖAD kutatóösztöndíj
2005 (2 hét) Universität des Saarlandes Erasmus vendégoktató
2006 (1 hónap) Universität des Saarlandes DAAD-GIP kutatóösztöndíj
2007 (2 hét) Universität des Saarlandes DAAD-GIP kutatóösztöndíj
2007 (2 hét) Universität des Saarlandes Erasmus vendégoktató
2008 (1 hónap) Universität des Saarlandes DAAD-GIP kutatóösztöndíj
2011 (1 hét) Partiumi Keresztény Egyetem,
Nagyvárad
Erasmus vendégoktató
2012 (1 hét) Universität Bern Erasmus vendégoktató
     
     
     

Doktori témavezetések

Doktori hallgató neve,
intézmény
Kutatási téma / Disszertáció címe Védés éve
Bognár Sarolt,
PTE (Pécs)
A párbaj motívuma a századforduló német irodalmában  
     
     
     

Opponencia doktori védéseken

Doktori hallgató neve,
intézmény
Kutatási téma / Disszertáció címe Védés éve
     
     
     
     

 

Publikációs lista

(MTMT)

Monográfiák

Identifizierende Distanz: Peter Handke und Österreich. Budapest 2003

Szerkesztett kötetek, folyóiratok

Das Wort - ein weites Feld. Festschrift für Regina Hessky. Szerk.: Dringó-Horváth, I., Fülöp, J., Hollós, Z., Szatmári, P., Szentpétery-Czeglédy, A., Zakariás, E. Budapest, L'Harmattan 2014.

Inspirationen. Szerk: Czeglédy, A., Ritz, Sz., Fülöp, J. Budapest, L’Harmattan 2012.

Begegnungsraum: Ostmitteleuropa. Szerk.: E. Hess-Lüttich, A. Czeglédy, U. Langanke. Bern, Peter Lang 2010.

Pietas non sola Romana. Studia memoriae Stephani Borzsák dedicata. Szerk.: Czeglédy Anita, Horváth László, Krähling Edit, et al. Budapest 2010.

Könyvfejezetek

Grenzgänge in Melinda Nadj Abonjis Roman Tauben fliegen auf. In: Balogh, F. A.; Leitgeb, Christoph (Hg.): Reisen über Grenzen in Zentraleuropa. Wien, Praesens Verlag 2014. S. 273-289.

Schutzmarke: der Steg. Interkulturalität in Márton Kalász’ Lyrik. In: Lustrum. EC-Festschrift. Szerk.: Horváth L., Laczkó K., Tóth K. Budapest, Typotex 2011. p. 909-922.

"Nur wer es trägt, ist auch berufen .... " - auf der Suche nach dem Erhabenen in Gottfried Benns Lyrik mit Hilfe der Kulturwissenschaften. In Kurdi Imre (Hrsg.): „Konnte Rilke Rad fahren?” – Die Faszination des Biographischen in der deutschen Literatur. Gedenkschrift für Ferenc Szász. Frankfurt a. M.: Peter Lang Verlag 2009. p. 149-163.

"Heimkehr in das Schreiben. Peter Handkes Prosa zwischen der Heimkehr-Tetralogie und Mein Jahr in der Niemandsbucht." Szerk.: Bombitz Attila: Brüchige Welten. Von Doderer bis Kehlmann. Einzelinterpretationen. JatePress Szeged/Praesens Verlag Wien 2008. p. 117-131.

Michael Babits' Geschichte der europäischen Literatur als "Flaschenpost für die unbekannte Zukunft". Szerk.: Helga Mitterbauer- Szilvia Ritz : Individuelle und kollektive Identität in Zentraleuropa nach dem 1. Weltkrieg. Wien: Präsens Verlag 2007. p. 91-109.

Peter Handke, az „osztrák író” a szülőföld vonzásában. Szerk.: Horváth László, Laczkó Krisztina, Mayer Gyula, Takács László: ???????. Tanulmányok Bollók János tiszteletére. Budapest 2004. p. 533-540.

 

Cikkek tudományos folyóiratokban

Violafuttató szép esti szavak. Kalász Márton üzenete Európának. In: Európa. Studia Carolensia. Budapest, L’Harmattan Kiadó 2012. p. 229-241.

"Költészet a vallás mellett, a vallás felett vagy a vallás helyett? - Hermann Hesse és Gottfried Benn útkeresése". Studia Carolensia IX. évf. 2008/2. p. 107-119.

Ludwig von Hatvanys „Das verwundete Land. Studia Carolensia 5/1. 2004. p. 94-106.

„Die Heimat - ein leeres unbewohntes Wort” – Randbemerkungen zu Schweizer und österreichischen Autoren. Szerk.: Antal Mádl – Gunther Dietz: Jahrbuch der ungarischen Germanistik 1998. Budapest/Bonn 1998. p. 191-205.

Peter Handke: „Az ismétlés” – egy ismételten félreértett mű. Polvax. Társadalomtudományi folyóirat. III. évf. 1999/2-3. p. 69-79.

Konferenciaközlemények

Márton Kalász, der Dichter in europ. Kontext. – Versuch zur Revidierung einer fremdbestimmten Identitatskonstruktion. In: Ernest W.B. Hess-Lüttich – Corinna Albrecht – Andrea Bogner (Hg.): Re-Visionen. Kulturwissenschaftliche Herausforderungen interkultureller Germanistik. Frankfurt am Main [e.a.]: Peter Lang 2012, S. 593-606. (= Cross Cultural Communication; Bd. 22.)

Veroniks Tuch. In: Szerk: Czeglédy, A., Ritz, Sz., Fülöp, J.: Inspirationen. Budapest, L’Harmattan 2012. p. 63-72.

Das Dilemma von Doktor Fausta. In: Szerk.: Bernáth, Á., Mitnyán, L., Simon-Szabó, Á.: Faust I. und kein Ende. (=Acta germanica 13.) Szeged, Grimm 2012. p. 311-326.

„megjelent, hogy áldozatával eltörölje a bűnt” - Bűn és áldozat Ingeborg Bachmann Gyilkosok és őrültek között című novellájában. In: Ima és áldozat. Szerk.: Hoppál K. B., Szilágyi Zs., Vassányi M.. Budapest, Magyar Vallástudományi Társaság, L’Harmattan 2011. p. 206-216.

Leere Räume – das Ausbleiben interkultureller Begegnungen in Teresia Mora’s Roman Alle Tage . In: Begegnungsraum: Ostmitteleuropa. Szerk.: E. Hess-Lüttich, A. Czeglédy, U. Langanke. Bern, Peter Lang 2010.

"Aus fernster Ferne so nah" - Terézia Moras Roman Alle Tage. Szerk.: Szatmári Szabolcs János: Wissenschaften im Dialog. Studien aus dem Bereich der Germanistik. 1. kötet. Kolozsvár/Nagyvárad 2008. p. 291-305. (=Großwardeiner Beiträge zur Germanistik Bd. 4.)

Michael Babits als Kulturvermittler aus der Perspektive des deutschen Sprachraumes. Szerk: Tóth József: Wechselbeziehungen in der Germanistik: kontrastiv und interkulturell. Wien: Präsens Verlag 2007. p. 207-227. (=Studia Germanica Universitatis Vesprimiensis Bd. 9.)

Beheimatung durch Spracherwerb: Peter Handkes Wanderjahre in der slowenischen Sprache. Szerk.: Mária Barota – Petra Szatmári – József Tóth – Anikó Zsigmond: Sprache(n) und Literatur(en) im Kontakt. Szombathely 2002. p. 301-311. (=Acta germanistica savariensia VII.)

Recenziók

Konstanze Fliedl: Das andere Österreich. Eine Vorstellung. In: Antal Mádl – Gunther Dietz (Hrsg.): Jahrbuch der ungarischen Germanistik 1998. Budapest/Bonn 1998. p.330-332.

Balogh András: Az erdélyi szász irodalom magyarságképe. (Das Ungarnbild der siebenbürgisch-sächsischen Literatur) Budapest: Littera Nova 1996. In: Árpád Bernáth – Gunther Dietz (Hrsg.): Jahrbuch der ungarischen Germanistik 1999. Budapest/Bonn 1999. p.185-188.

Andrea Jäger: Schriftsteller aus der DDR. Ausbürgerungenund Übersiedlungen von 1961 bis 1989. Autorenlexikon. Schriften zur Europa- und Deutschlandforschung. Band 1. Frankfurt a.M. u.a. 1995. In: Helikon. Világirodalmi Figyelő. 1999. Nr.3.

Sabine Moser: Günter Grass. Romane und Erzählungen. Berlin: Erich Schmidt Verlag 2000. In: Vilmos Ágel – Andreas Herzog (Hrsg.): Jahrbuch der ungarischen Germanistik 2001. Budapest/Bonn 2001. p. 372-380.

Fordítások

 

Szépirodalmi alkotások

 

Film és multimédia


Diszkográfia

 

Konferenciaszervezés

Organisation of the international conference „Begegnungsraum Ostmitteleuropa – deutsche Sprache und Kultur im interkulturellen Raum II.”

Initiation and organisation of the international conference „Inspirationen”.

Organisation of the international conference „Begegnungsraum Ostmitteleuropa – deutsche Sprache und Kultur im interkulturellen Raum” in cooperation with the Insitute for Intercultural Communication of the Budapest Technical College and the Society for Intercultural German Studies. (www.begegnungsraum.uni.hu)

Cooperation in the organisation of the international conference „Collective and individual cultural memory in Middle-Europe after the First World War”.

Organisation of the annual assembly of GUG (Gesellschaft Ungarischer Germanistik) hosted by the Department of German Language and Literature of the Károli Gáspár University of the Reformed Church; with a round table discussion about the future of German studies within the frames of the Bologna Process, with the participation of the heads of institutes of German studies in Hungary.

Organisation of the international conference „Ungarn und Europa” in cooperation with the University of Graz and the Institute for Cultural Studies of the Academy of Sciences in Vienna.

Nyilvános megjelenések

2001 Szombathely: Literaturen und Sprachen im Kontakt I. international conference. Presantation: Beheimatung durch Spracherwerb: Peter Handkes Wanderjahre in der slowenischen Sprache.

2003 Szombathely: Literaturen und Sprachen im Kontakt II. című international conference. Presantation: "Man braucht neue Übersetzer" - Peter Handkes Stück Die Fahrt im Einbaum.

2003 Bécs: Das Verbindende der Kulturen international conference. Presantation: Peter Handke und Österreich.

2004 Budapest: (Die) Ungarn und Europa international conference. Presantation: Ludwig von Hatvanys „Das verwundete Land.”

2004 Budapest: Kommunikáció és szakralitás conference. Presantation: A szakrális nyelv és az irodalom kapcsolata.

2005. Budapest: Szakrális valóság, nyelv és kommunikáció conference. Presantation: A szakralitás jelenléte Wolfgang Borchert novelláiban. Kísérlet Wolfgang Borchert újraértelmezésére.

2006. Bécs: Kollektiv és individuális emlékezet Közép-Európában az Első Világháború után international conference. Presantation: Michael Babits' Geschichte der europäischen Literatur als "Flaschenpost für die unbekannte Zukunft".

2008. Nagyvárad: Wissenschaften im Dialog II. international conference. Presantation: "Aus fernster Ferne so nah"- Terézia Moras Roman Alle Tage.

2008. Szeged: Faust I. und kein Ende international conference. Presantation: Das Dilemma von Doktor Fausta.

2009. Nagyvárad: Wissenschaften im Dialog III. international conference. Presantation: Schutzmarke: der Steg. Interkulturalität im lyrischen Werk von Márton Kalász.

2009. Budapest: Begegnungsraum: Ostmitteleuropa conference of intercultural German studies. Presantation: Leere Räume – das Ausbleiben interkultureller Begegnungen in Teresia Mora’s Roman Alle Tage

2009. Budapest: Buday Kornélia memorial conference. Presantation: „megjelent, hogy áldozatával eltörölje a bűnt” - Bűn és áldozat Ingeborg Bachmann Gyilkosok és őrültek között című novellájában.

2010. Göttingen: Tagung Re-Visionen 2010. (Jahrestagung der Gesellschaft für Interkulturelle Germanistik). Presantation: Márton Kalász, der Dichter im europäischen Kontext. Versuch zur Revidierung einer "fremdbestimmten" Identitätskonstruktion.

2010. Budapest: Lustrum Saeculare Collegii. (Germanica.) MTA Irodalomtudományi Intézete és az Eötvös Kollégium jubileumi germanisztikai konferenciája. Presantation: Poetische Identitätskonstruktionen in der Lyrik von Márton Kalász.

2011. Budapest: Inspirationen international conference. Presantation: Veronika’s Tuch. (zu Oskar Kokoschka’s Autobiographie Mein Leben und dem Gemälde Veronika mit dem Schweisstuch.)

2012. Nagyvárad (Oradea): Umwandlungen und Interferenzen. V. Internationale Germanistentagung. Grenzübertritte in Melinda Nadj Abonjis Roman Tauben fliegen auf

2012. Budapest: Az Osztrák-Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Akadémiai Vegyesbizottság éves ülése. Presantation: Grenzgänge in Melinda Nadj Abonjis Roman „Die Tauben fliegen auf”.

2014. Nagyvárad: Umwandlungen und Interferenzen. VI. Internationale Germanistentagung. Előadás: Gelassenheit im Rückblick. Günter Grass’ und Günter de Bruyns autobiographische Erinnerungen an den Zweiten Weltkrieg.

 Anita Szentpétery-Czeglédy

Title: PhD
Gender: F
Year of Birth: 1968
Place of Birth (Country): Hungary
Email-address(es): Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Office Phone Number: 483-2920

Doctoral Studies
Year of Doctoral Defence (PhD / CSc): 2000
Discipline: Literature – Modern Philologies (German)
Title of Thesis: Identifizierende Distanz: Peter Handke und Österreich
Issuing Institution: ELTE, Faculty of Humanities, Budapest

MA Studies
Year of Obtaining the MA Degree: 1991
Discipline(s): Linguistics and Literary Studies in German
Linguistics and Literary Studies in English
Issuing Institution: ELTE, Faculty of Humanities, Budapest

Further Studies and Qualifications

Institution Qualification Year of Obtaining the Qualification
     
     
     

Employment
Current Employer: Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary
Faculty: Faculty of Humanities
Institute: Institute of German and Netherlandic Studies
Department: Department of German Language and Literature
Current Position(s): senior lecturer

Previous Employer: University of Veszprém
Previous Position Held: assistant lecturer


Areas of Research and Teaching

Research:
Poetical constructions of identity in contemporary German literature, with special regards to multicultural socialisation and multilinguality.
Intercultural and transcultural phenomena in German literature.
Research of identity and cultural memory.
Literature of the German speaking minority in Hungary.
Traditions of protestantism in German literature.
Literature and sacrality.

Teaching:
The history of German literature 1910-2000.
Contemporary German literature.
Intercultural phenomena in German literature.
Literature of the former GDR (Wendeliteratur).
Trends and scenes of contemporary German culture.
Introduction in literary studies.
Literary analysis, the works of Thomas Mann, Hermann Hesse, Günter Grass, Peter Handke, Thomas Bernhard, Christa Wolf, Monika Maron and Kalász Márton.

Membership in Research Groups and Projects

Research Group „Literatur und Erinnerung im Donauraum”
Research Group „Intercultural Research and Translation”
Research Group „Contemporary East-European Novel”

Educational Functions, Curriculum Development and Other
Teaching-Related Activities

Period Function or Activity
2010-2013 Vice-Dean for Accreditation and Quality Assurance
2008-2013 President of the Committee for Quality Assurance at the Faculty of Humanities.
2012 Preparing the accreditation documents for the postgraduate course „Translator for philological, ecclesiastical, legal, economical, technical, EU and social texts”.
2012 "INFORMATION - KNOWLEDGE - EMERGENCE": a project on the developement of competence in information technology and digital communication serving complex innovation. Preparing the German vocabulary to the modul on international communication (TÁMOP-4.1.2.A /1-11/1-2011-0091, digital teaching materials).
2011 Preparing the accreditation documents for the master course „German Language, Literature and Culture”.
2006-2010 Coordination of a DAAD-GIP program with the Institute for Austrian Studies at Saarland University.
2008 Participation in preparing the accreditation documents for a postgraduate course for the vocational training of pedagouges.
2007 Preparing the accreditation documents for the master course „Teacher for German Language, Literature and Culture”.
2007 Cooperation with the Insitute for Intercultural Communication at the Óbuda University
2006 Cooperation with the German Department of the Kodolányi János University of Applied Sciences
2005 Preparing the accreditation documents for the graduate course „Translator for Economic and Social Sciences”.
2005 Preparing the accreditation documents for the bachelor course „German Language, Literature and Culture”.
   
Conferences:  
2012 Organisation of the international conference „Begegnungsraum Ostmitteleuropa – deutsche Sprache und Kultur im interkulturellen Raum II.”
2011 Initiation and organisation of the international conference „Inspirationen”.
2009 Organisation of the international conference „Begegnungsraum Ostmitteleuropa – deutsche Sprache und Kultur im interkulturellen Raum” in cooperation with the Insitute for Intercultural Communication of the Budapest Technical College and the Society for Intercultural German Studies. (www.begegnungsraum.uni.hu)
2006 Cooperation in the organisation of the international conference „Collective and individual cultural memory in Middle-Europe after the First World War”.
2006 Organisation of the annual assembly of GUG (Gesellschaft Ungarischer Germanistik) hosted by the Department of German Language and Literature of the Károli Gáspár University of the Reformed Church; with a round table discussion about the future of German studies within the frames of the Bologna Process, with the participation of the heads of institutes of German studies in Hungary.
2004 Organisation of the international conference „Ungarn und Europa” in cooperation with the University of Graz and the Institute for Cultural Studies of the Academy of Sciences in Vienna.
Supporting talented students:  
2011 Workshop for talented students at Partium Christian University (TÁMOP 4.2.2.B-10/1)
2012 Summer camp for talented student in Balatonfüred (NTP-FTNYT-12-0020)
   
   
   

Language Skills

Language Level and Kind of Proficiency
German Full professional proficiency
English Professional proficiency
French Elementary skills
   
   

Honours, Distinctions, and Prizes

Name of Distinction Issuing Institution Year of Issuing
     
     
     

Membership in Academic Societies

Name of Organization Function (if any)
Gesellschaft für Interkulturelle Germanistik member of presidency
Gesellschaft Ungarischer Germanisten vice president
Literatur- und Kulturwissenschaftliches Komitee
der Österreichischen und der Ungarischen
Akademie der Wissenschaften
discussioner
   

Guest Professorships and Research Fellowships in Foreign
Institutions

Period Institution Activities
1987 (1 month) University of Maryland, USA Soros scholarship
1989 (6 months) Heidelberg University DAAD research scholarship
1990 (4 months) Beloit College, USA Soros scholarship
1995 (1year) University of Vienna ÖAD research scholarship
1998 (3 months) University of Vienna ÖAD research scholarship
2004 (1 month) University of Vienna ÖAD research scholarship
2005 (2 weeks) Saarland University Erasmus visiting lecturer
2006 (1 month) Saarland University DAAD-GIP research scholarship
2007 (2 weeks) Saarland University DAAD-GIP research scholarship
2007 (2 weeks) Saarland University Erasmus visiting lecturer
2008 (1 month) Saarland University DAAD-GIP research scholarship
2011 (1week) Partium Christian University,
Nagyvárad
Erasmus visiting lecturer
2012 (1 week) University of Berne Erasmus visiting lecturer
     
     
     

Promotorship in Doctoral Studies

Name of
Doctoral Student,
Institution
Research Topic / Title of Dissertation Year of Defence
(if applicable)
Bognár Sarolt,
PTE (Pécs)
Duel motives in the German literature of the turn of the century.  
     
     
     

Opponentship in Doctoral Defences

Name of
Doctoral Student,
Institution
Title of Dissertation Year of Defence
     
     
     
     

 

List of Publications

(MTMT)

Monographs

Identifizierende Distanz: Peter Handke und Österreich. Budapest 2003

Edited Books and Journals

Das Wort ist ein weites Feld. Festschrift für Regina Hessky. Szerk.: Dringó-Horváth, I., Fülöp, J., Hollós, Z., Szatmári, P., Szentpétery-Czeglédy, A., Zakariás, E. Budapest, L'Harmattan 2014.

Inspirationen. Szerk: Czeglédy, A., Ritz, Sz., Fülöp, J. Budapest, L’Harmattan 2012.

Begegnungsraum: Ostmitteleuropa. Szerk.: E. Hess-Lüttich, A. Czeglédy, U. Langanke. Bern, Peter Lang 2010.

Pietas non sola Romana. Studia memoriae Stephani Borzsák dedicata. Szerk.: Czeglédy Anita, Horváth László, Krähling Edit, et al. Budapest 2010.

Chapters in Books

Grenzgänge in Melinda Nadj Abonjis Roman Tauben fliegen auf. In: Balogh, F. A.; Leitgeb, Christoph (Hg.): Reisen über Grenzen in Zentraleuropa. Wien, Praesens Verlag 2014. S. 273-289.

Schutzmarke: der Steg. Interkulturalität in Márton Kalász’ Lyrik. In: Lustrum. EC-Festschrift. Szerk.: Horváth L., Laczkó K., Tóth K. Budapest, Typotex 2011. p. 909-922.

"Nur wer es trägt, ist auch berufen .... " - auf der Suche nach dem Erhabenen in Gottfried Benns Lyrik mit Hilfe der Kulturwissenschaften. In Kurdi Imre (Hrsg.): „Konnte Rilke Rad fahren?” – Die Faszination des Biographischen in der deutschen Literatur. Gedenkschrift für Ferenc Szász. Frankfurt a. M.: Peter Lang Verlag 2009. p. 149-163.

"Heimkehr in das Schreiben. Peter Handkes Prosa zwischen der Heimkehr-Tetralogie und Mein Jahr in der Niemandsbucht." Szerk.: Bombitz Attila: Brüchige Welten. Von Doderer bis Kehlmann. Einzelinterpretationen. JatePress Szeged/Praesens Verlag Wien 2008. p. 117-131.

Michael Babits' Geschichte der europäischen Literatur als "Flaschenpost für die unbekannte Zukunft". Szerk.: Helga Mitterbauer- Szilvia Ritz : Individuelle und kollektive Identität in Zentraleuropa nach dem 1. Weltkrieg. Wien: Präsens Verlag 2007. p. 91-109.

Peter Handke, az „osztrák író” a szülőföld vonzásában. Szerk.: Horváth László, Laczkó Krisztina, Mayer Gyula, Takács László: ???????. Tanulmányok Bollók János tiszteletére. Budapest 2004. p. 533-540.

Articles in Academic Reviews (Printed and Electronic)

Violafuttató szép esti szavak. Kalász Márton üzenete Európának. In: Európa. Studia Carolensia. Budapest, L’Harmattan Kiadó 2012. p. 229-241.

"Költészet a vallás mellett, a vallás felett vagy a vallás helyett? - Hermann Hesse és Gottfried Benn útkeresése". Studia Carolensia IX. évf. 2008/2. p. 107-119.

Ludwig von Hatvanys Das verwundete Land. Studia Carolensia 5/1. 2004. p. 94-106.

„Die Heimat - ein leeres unbewohntes Wort” – Randbemerkungen zu Schweizer und österreichischen Autoren. Szerk.: Antal Mádl – Gunther Dietz: Jahrbuch der ungarischen Germanistik 1998. Budapest/Bonn 1998. p. 191-205.

Peter Handke: Az ismétlés – egy ismételten félreértett mű. Polvax. Társadalomtudományi folyóirat. III. évf. 1999/2-3. p. 69-79.

Conference Proceedings (Printed and Electronic)

Márton Kalász, der Dichter in europ. Kontext. – Versuch zur Revidierung einer fremdbestimmten Identitatskonstruktion. In: Ernest W.B. Hess-Lüttich – Corinna Albrecht – Andrea Bogner (Hg.): Re-Visionen. Kulturwissenschaftliche Herausforderungen interkultureller Germanistik. Frankfurt am Main [e.a.]: Peter Lang 2012, S. 593-606. (= Cross Cultural Communication; Bd. 22.)

Veroniks Tuch. In: Szerk: Czeglédy, A., Ritz, Sz., Fülöp, J.: Inspirationen. Budapest, L’Harmattan 2012. p. 63-72.

Das Dilemma von Doktor Fausta. In: Szerk.: Bernáth, Á., Mitnyán, L., Simon-Szabó, Á.: Faust I. und kein Ende. (=Acta germanica 13.) Szeged, Grimm 2012. p. 311-326.

„megjelent, hogy áldozatával eltörölje a bűnt” - Bűn és áldozat Ingeborg Bachmann Gyilkosok és őrültek között című novellájában. In: Ima és áldozat. Szerk.: Hoppál K. B., Szilágyi Zs., Vassányi M.. Budapest, Magyar Vallástudományi Társaság, L’Harmattan 2011. p. 206-216.

Leere Räume – das Ausbleiben interkultureller Begegnungen in Teresia Mora’s Roman Alle Tage. In: Begegnungsraum: Ostmitteleuropa. Szerk.: E. Hess-Lüttich, A. Czeglédy, U. Langanke. Bern, Peter Lang 2010.

"Aus fernster Ferne so nah" - Terézia Moras Roman Alle Tage. Szerk.: Szatmári Szabolcs János: Wissenschaften im Dialog. Studien aus dem Bereich der Germanistik. 1. kötet. Kolozsvár/Nagyvárad 2008. p. 291-305. (=Großwardeiner Beiträge zur Germanistik Bd. 4.)

Michael Babits als Kulturvermittler aus der Perspektive des deutschen Sprachraumes. Szerk: Tóth József : Wechselbeziehungen in der Germanistik: kontrastiv und interkulturell. Wien: Präsens Verlag 2007. p. 207-227. (=Studia Germanica Universitatis Vesprimiensis Bd. 9.)

Beheimatung durch Spracherwerb: Peter Handkes Wanderjahre in der slowenischen Sprache. Szerk.: Mária Barota – Petra Szatmári – József Tóth – Anikó Zsigmond: Sprache(n) und Literatur(en) im Kontakt. Szombathely 2002. p. 301-311. (=Acta germanistica savariensia VII.)

Book Reviews

Konstanze Fliedl: Das andere Österreich. Eine Vorstellung. In: Antal Mádl – Gunther Dietz (Hrsg.): Jahrbuch der ungarischen Germanistik 1998. Budapest/Bonn 1998. p.330-332.

Balogh András: Az erdélyi szász irodalom magyarságképe. (Das Ungarnbild der siebenbürgisch-sächsischen Literatur) Budapest: Littera Nova 1996. In: Árpád Bernáth – Gunther Dietz (Hrsg.): Jahrbuch der ungarischen Germanistik 1999. Budapest/Bonn 1999. p.185-188.

Andrea Jäger: Schriftsteller aus der DDR. Ausbürgerungenund Übersiedlungen von 1961 bis 1989. Autorenlexikon. Schriften zur Europa- und Deutschlandforschung. Band 1. Frankfurt a.M. u.a. 1995. In: Helikon. Világirodalmi Figyelő. 1999. Nr.3.

Sabine Moser: Günter Grass. Romane und Erzählungen. Berlin: Erich Schmidt Verlag 2000. In: Vilmos Ágel – Andreas Herzog (Hrsg.): Jahrbuch der ungarischen Germanistik 2001. Budapest/Bonn 2001. p. 372-380.

Organisation of Conferences

Organisation of the international conference „Begegnungsraum Ostmitteleuropa – deutsche Sprache und Kultur im interkulturellen Raum II.”

Initiation and organisation of the international conference „Inspirationen”.

Organisation of the international conference „Begegnungsraum Ostmitteleuropa – deutsche Sprache und Kultur im interkulturellen Raum” in cooperation with the Insitute for Intercultural Communication of the Budapest Technical College and the Society for Intercultural German Studies. (www.begegnungsraum.uni.hu)

Cooperation in the organisation of the international conference „Collective and individual cultural memory in Middle-Europe after the First World War”.

Organisation of the annual assembly of GUG (Gesellschaft Ungarischer Germanistik) hosted by the Department of German Language and Literature of the Károli Gáspár University of the Reformed Church; with a round table discussion about the future of German studies within the frames of the Bologna Process, with the participation of the heads of institutes of German studies in Hungary.

Organisation of the international conference „Ungarn und Europa” in cooperation with the University of Graz and the Institute for Cultural Studies of the Academy of Sciences in Vienna.

Academic and public Appearances (Live and Electronic)

2001 Szombathely: Literaturen und Sprachen im Kontakt I. international conference. Presantation: Beheimatung durch Spracherwerb: Peter Handkes Wanderjahre in der slowenischen Sprache.

2003 Szombathely: Literaturen und Sprachen im Kontakt II. című international conference. Presantation: "Man braucht neue Übersetzer" - Peter Handkes Stück Die Fahrt im Einbaum.

2003 Bécs: Das Verbindende der Kulturen international conference. Presantation: Peter Handke und Österreich.

2004 Budapest: (Die) Ungarn und Europa international conference. Presantation: Ludwig von Hatvanys „Das verwundete Land.”

2004 Budapest: Kommunikáció és szakralitás conference. Presantation: A szakrális nyelv és az irodalom kapcsolata.

2005. Budapest: Szakrális valóság, nyelv és kommunikáció conference. Presantation: A szakralitás jelenléte Wolfgang Borchert novelláiban. Kísérlet Wolfgang Borchert újraértelmezésére.

2006. Bécs: Kollektiv és individuális emlékezet Közép-Európában az Első Világháború után international conference. Presantation: Michael Babits' Geschichte der europäischen Literatur als "Flaschenpost für die unbekannte Zukunft".

2008. Nagyvárad: Wissenschaften im Dialog II. international conference. Presantation: "Aus fernster Ferne so nah"- Terézia Moras Roman Alle Tage.

2008. Szeged: Faust I. und kein Ende international conference. Presantation: Das Dilemma von Doktor Fausta.

2009. Nagyvárad: Wissenschaften im Dialog III. international conference. Presantation: Schutzmarke: der Steg. Interkulturalität im lyrischen Werk von Márton Kalász.

2009. Budapest: Begegnungsraum: Ostmitteleuropa conference of intercultural German studies. Presantation: Leere Räume – das Ausbleiben interkultureller Begegnungen in Teresia Mora’s Roman Alle Tage

2009. Budapest: Buday Kornélia memorial conference. Presantation: „megjelent, hogy áldozatával eltörölje a bűnt” - Bűn és áldozat Ingeborg Bachmann Gyilkosok és őrültek között című novellájában.

2010. Göttingen: Tagung Re-Visionen 2010. (Jahrestagung der Gesellschaft für Interkulturelle Germanistik). Presantation: Márton Kalász, der Dichter im europäischen Kontext. Versuch zur Revidierung einer "fremdbestimmten" Identitätskonstruktion.

2010. Budapest: Lustrum Saeculare Collegii. (Germanica.) MTA Irodalomtudományi Intézete és az Eötvös Kollégium jubileumi germanisztikai konferenciája. Presantation: Poetische Identitätskonstruktionen in der Lyrik von Márton Kalász.

2011. Budapest: Inspirationen international conference. Presantation: Veronika’s Tuch. (zu Oskar Kokoschka’s Autobiographie Mein Leben und dem Gemälde Veronika mit dem Schweisstuch.)

2012. Nagyvárad (Oradea): Grenzübertritte in Melinda Nadj Abonjis Roman Tauben fliegen auf

2012. Budapest: Az Osztrák-Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Akadémiai Vegyesbizottság éves ülése. Presantation: Grenzgänge in Melinda Nadj Abonjis Roman Die Tauben fliegen auf.

2014. Nagyvárad: Umwandlungen und Interferenzen. VI. Internationale Germanistentagung. Presentation: Gelassenheit im Rückblick. Günter Grass’ und Günter de Bruyns autobiographische Erinnerungen an den Zweiten Weltkrieg.

Következő események


Összes esemény

Nyelvvizsgaközpont

Sport a Károlin

Sport a Károlin

Youtube