Készült: 2017-06-02
Módosítás: 2019-10-04

 

Dr. Szilágyiné Dr. Kósa Anikó

Cím:
Nem: nő
Születési év: 1968
Születési hely: Magyarország
Email-cím(ek): Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. 
Hivatali telefonszám:

Doktori tanulmányok
Doktori (PhD) védés éve: 2008
Tudományág: Nyelvtudomány (germanisztika)
Disszertáció címe: Német személynevek a Balaton-felvidéken
Oklevelet kiállító intézmény: ELTE

MA-tanulmányok
MA-fokozat megszerzésének éve: 1992
Tudományág(ak): magyar-német szakos középiskolai tanár
Oklevelet kiállító intézmény: ELTE

MA-tanulmányok
MA-fokozat megszerzésének éve:
Tudományág(ak):
Oklevelet kiállító intézmény:

Egyéb tanulmányok és képesítések

Intézmény Képesítés Év
BME közoktatásvezető-képzés
(pedagógus szakvizsga)
2013
ELTE BTK FTTI társadalomtudományi szakfordító (magyar-német) 2010
     
     
     
     
     


Munkatapasztalat

Jelenlegi munkaadó: Károli Gáspár Református Egyetem
Kar: Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar
Intézet: Német és Holland Nyelvű Kultúrák Intézete
Tanszék: Német Nyelv és Irodalom Tanszék
Beosztás: egyetemi docens

Korábbi munkaadó: Pannon Egyetem Veszprém
Beosztás: egyetem docens

Egyéb korábbi munkaadó:
Beosztás:

Kutatási és oktatási szakterületek

magyar és német névtan (onomasztika)
alkalmazott nyelvészet (szociolingviszika)
fordításelmélet és fordítástechnika (magyar-német)
a magyarországi németek nyelve és kultúrája
nyelvpolitika, nyelvi jogok, kisebbségtudomány
 

Tudományos kutatócsoportban vagy projektben való részvételOktatásszervezés, tudományszervezés

Időszak Funkció vagy tevékenység
2008-2010 tanszékvezető (PE Német Szakdidaktikai és Nyelvoktatási Tanszék)
2010-2016 szakfelelős (PE fordító és tolmács MA, társadalomtudományi és gazdasági szakfordító)
2014 Német gazdasági és jogi szaknyelvi és szakfordítási gyakorlatok (egyetemi jegyzet)
   
   


Nyelvtudás

Nyelv Nyelvtudás szintje és fajtája
német C2
olasz B1/B2
angol B1
   
   


Díjak és kitüntetések

Díj vagy kitüntetés neve Kiadó intézmény Elnyerés éve
Publikációs pályázat. III. díj VEAB 2005
Doktoranduszok Országos Szövetségének publikációs pályázata. I. díj Doktoranduszok Országos Szövetsége 2006
     


Tagság tudományos társaságokban

Szervezet neve Betöltött funkció
MANYE (Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesülete) 1998– tag
GUG (Gesellschaft Ungarischer Germanisten) 2006– tag
MGV (Mitteleuropäischer Germanistenverband) 2007– tag
IVG (Internationale Vereinigung für Germanistik) 2010– tag
GfN (Gesellschaft für Namenforschung) 2018 tag


Vendégoktatás és kutatóutak külföldi intézményekben

Időszak Intézmény Tevékenység
2009 Regensburgi Egyetem (Németország) vendégoktatás
2010 Tartui Egyetem (Észtország) vendégoktatás
2014 Udinei Egyetem (Olaszország) vendégoktatás
2015 Maribori Egyetem (Szlovénia) vendégoktatás
2018  Ljubljanai Egyetem (Szlovénia) vendégoktatás
2019 Wroclawi Egyetem (Lengyelország) vendégoktatás
2009 Freiburgi Egyetem (Németország) DAAD-kutatóösztöndíj
2013/2014 Passaui Egyetem (Németország) DAAD-kutatóösztöndíj


Doktori témavezetések

Doktori hallgató neve,
intézmény
Kutatási téma / Disszertáció címe Védés éve
     
     
     
     


Opponencia doktori védéseken

Doktori hallgató neve,
intézmény
Kutatási téma / Disszertáció címe Védés éve
Vighné Szabó Melinda,
PE Nyelvtudományi Doktori Iskola
Magyar-észt kontrasztivitás és hibaelemzés a nyelvtanulás tükrében 2009
Nagy Borbála,
PE Nyelvtudományi Doktori Iskola
Adalékok a magyar orvosi nyelvhez 2010
Mészáros Ágnes,
PE Nyelvtudományi Doktori Iskola
A magyar egészségbiztosítási szakszókincs diakrón vizsgálata 2010
Nagy László,
PE Nyelvtudományi Doktori Iskola
Metanyelvi ismeretek, nyelvi attitűdök, értékítéletek vizsgálata – Esettanulmány szegedi hallgatók példáján 2011
Nyakas Judit,
PE Nyelvtudományi Doktori Iskola
A magyar logisztikai szaknyelv vizsgálata 2011
Bernadette Gebhardt,
PTE Nyelvtudományi Doktori Iskola
Cuius regio, eius nomen? Personennamenpolitik im mehrsprachigen Ungarn am Beispiel des Matrikelgesetzes 1894 2016

Haindrich Helga Anna, ELTE Nyelvtudományi Doktori Iskola

Keresztnévtörténeti és szocioonomasztikai vizsgálatok Nagykároly környéki sváb eredetű településeken  2019

 

Publikációs lista

(MTMT)

Monográfiák

Szilágyi-Kósa Anikó (2011): Ungarndeutsche Personennamen im Plattenseeoberland. Eine anthroponomastische Langzeitstudie in Deutschbarnag und Werstuhl (Ungarndeutsches Archiv, 11). Budapest. (monográfia)

Szilágyi-Kósa Anikó (2013): A barnagi németek 300 éve – 300 Jahre der Deutschen in Barnag. 1714–2014. Barnag.
 

Szerkesztett kötetek, folyóiratok

Radek Tünde – Szilágyi Anikó (szerk., 2006): Hausgeschichten. Studien zur ungarndeutschen Kultur in Transdanubien. Veszprém. (tanulmánykötet)

Radek Tünde – Szilágyi-Kósa Anikó (szerk., 2016): Wandel durch Migration. (= A Veszprém Megyei Levéltár kiadványai, 39.) Veszprém. 264 p. (tanulmánykötet)

Szentpétery-Czeglédy Anita – Szilágyi-Kósa Anikó (szerk., 2019): Geopoetische Reisen in Mitteleuropa. Studien zur Sprache und Kultur. Budapest: L’Harmattan. (tanulmánykötet)

Csuka Gabriella - Waldmann Ernő (2019): Nagytevel. Pápa. (szerkesztés és lektorálás) 

Könyvfejezetek

Bakai-Rottländer – Bors – Radek – Rácz – Szilágyi (2005): Pannon Nyelvvizsga. Gyakorlókönyv az alap- és középfokú német nyelvvizsgához (szóbeli, írásbeli, CD-melléklettel). Sopron: Padlás Nyelviskola Könyvek.

Bakai-Rottländer – Bors – Radek – Rácz – Szilágyi (2007): Pannon Nyelvvizsga. Gyakorlókönyv a felsőfokú német nyelvvizsgához (szóbeli, írásbeli, CD-melléklettel). Sopron: Padlás Nyelviskola Könyvek.

Márkusné Vörös Hajnalka – Szilágyi Anikó (2005): A barnagi kálvária – Der Kreuzweg von Barnag. Veszprém.

Szilágyi-Kósa Anikó (2010): Márkó nyelvjárása és tulajdonnevei. In: Márkusné Vörös Hajnalka: Márkó néphagyományai. Veszprém, 231–295.

Szilágyi-Kósa Anikó – Ortutay Katalin (2015): Gazdasági és jogi szaknyelvi és szakfordítási gyakorlatok. Veszprém: Pannon Egyetemi Kiadó. 7–78.

Szilágyi-Kósa Anikó (2015): Mai személynevek kutatása. In: Farkas Tamás – Slíz Mariann: Magyar névkutatás a 21. század elején. Budapest,145–164. (könyvrészlet)
 

Cikkek tudományos folyóiratokban

Szilágyi Anikó (2003): Völkernamen und Sprachbezeichnungen in phraseologischen Einheiten. Eine kontrastive Untersuchung Deutsch-Ungarisch. In: Philologia Fenno-Ugrica.  Zeitschrift für  finnisch-ugrische Philologie und diachrone Linguistik 2003/9. Freiburg. p. 11-28.

Szilágyi Anikó (2004): Taufe bei den Deutschen in Deutschbarnag/Németbarnag und Werstuhl/Vöröstó im 20. Jahrhundert. In: Manherz K. (Hrsg. 2004): Beiträge zur Volkskunde der Ungarndeutschen. A magyarországi németek néprajza.  Bd. 21.  p.181-197.

Szilágyi Anikó (2005): Névadási szokások a rendszerváltás után kisebbségi és többségi helyzetben magyar anyanyelvű gyermekek körében. In: Névtani Értesítő 27. Budapest. p. 78-87.

Szilágyi Anikó (2005): Német családnevek a Balaton-felvidéken. In: Alkalmazott Nyelvtudomány V/1-2. p. 89-100.

Szilágyi Anikó (2006): Egy kétnyelvű település XX. századi keresztnévadási szokásai. In: Névtani Értesítő 28. Budapest. p. 59-66.

Szilágyi-Kósa Anikó (2009): Német személynevek a Balaton-felvidéken (Összefoglaló). In: Névtani Értesítő 31, 225–229.

Szilágyi-Kósa Anikó (2009): Zur Geschichte und den sprachlichen Strategien eines massenhaften Namenwechsels (Kischludt/Kislőd 1868). In: Studia Germanica Universitatis Vesprimiensis. 13/2. 167–180.

Szilágyi-Kósa Anikó (2017): Übersetzung von geographischen Namen – am Besipiel des Sprachenpaares Deutsch-Ungarisch. In: Namenkundliche Informationen 107/108, 174–185.
 

Konferenciaközlemények

Szilágyi Anikó (1998): Tanárok, tanárnők… Női-férfi foglalkozások megnevezése németül tanuló magyar kisiskolásoknál (magyar és német nyelven). In: I. Pszicholingvisztikai Nyári Egyetem. Veszprém (CD).  

Szilágyi Anikó (2003): Népek találkozása szólásaikban. Népneveket tartalmazó magyar és német frazeológiai egységek kontrasztív vizsgálata. In: XII: Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus kiadványai IV. Nyíregyházi Főiskola. Nyíregyháza, p.65-73.  

Szilágyi Anikó (2003): Nyelv, nemzet vagy felekezet? Egy kétnyelvű település névadásáról. In: V. Pszicholingvisztikai Nyári Egyetem. Jubileumi CD. Veszprém.

Szilágyi Anikó (2004): Die Ungarndeutschen als Sprachinselgemeinschaft. In: Navracsics Judit – Tóth Szergej (szerk., 2004): Nyelvészet és interdiszciplinaritás. I. p. 274-284.

Szilágyi Anikó (2004): „Megvolt a keresztelő is: a névadás egy kicsit mindig előhúzza a jellemeket” Gondolatok az irodalmi névadásról három XIX. századi német elbeszélés alapján. In: Kurtán Zsuzsa – Zimányi Árpád (szerk., 2004): A nyelvek vonzásában. Eger-Veszprém. p. 171-180.

Szilágyi Anikó (2005): Névadási szokások és névhasználat nyelvi/nemzeti kisebbségben. In: Dobos Csilla, Kis Ádám, Lengyel Zsolt, Székely Gábor, Tóth Szergej (szerk., 2005) „Mindent fordítunk és mindenki fordít”. Köszöntőkötet Klaudy Kingának. Miskolc: Szak Kiadó. p. 291-296.

Szilágyi Anikó (2005): Balaton-felvidéki német családnevek (ppt.bemutató). In: Lengyel Zsolt – Navracsics Judit (szerk., 2005): VIII. Pszicholingvisztikai Nyári Egyetem válogatott előadásai. ISBN: 963 9495 79 4

Szilágyi Anikó (2006): Keresztelési és névadási szokások a Balaton-felvidéki németek körében. In: M. Vörös Hajnalka – Mészáros Veronika (szerk., 2006): „Háztörténetek.” A dunántúli németek története és kulturális jellemzői. Veszprém. p. 185-202.

Szilágyi Anikó (2006): Tauf- und Namengebungsgewohnheiten in den deutschen Gemeinschaften des Plattenseeoberlandes. In: Radek Tünde – Szilágyi Anikó (szerk., 2006): Hausgeschichten. Beiträge zur Kultur der Deutschen in Westungarn. Veszprém. p. 343-360.

Szilágyi Anikó (2007): Német: a legnagyobb európai anyanyelv. In: Heltai Pál (szerk., 2007): Nyelvi modernizáció- Szaknyelv, fordítás, terminológia. XVI. MANYE Kongresszus tanulmányai.  426–431.

Lengyel Zsolt – Navracsics Judit – Szilágyi Anikó (2007): Analysing L2 Lexical Processees Via C Test In: Lengyel Zsolt – Navracsics Judit (Eds. 2007): Second Language Lexical Processes. Applied Linguistic and Psycholinguistic Perspectives. Clevedon – Buffalo – Toronto: Multulingual Matters. 166–185.

Szilágyi Anikó (2007): Interkulturalität als Steuerungsfaktor der Namengebung einer zweisprachigen Dorfgemeinschaft. In: Antos, Gerd – Földes, Csaba (Hrsg., 2007): Methodenproblemen in interkulturellen Forschungen. München: Iudicium-Verlag. 211–223.

Szilágyi Anikó (2007): Langzeitentwicklung der Vornamengebung zweier ungarndeutscher Sprachgemeinschaften. In: Fekete Ágnes – Horváth Katalin (Hrsg., 2007): Linguistische Beiträge ungarischer Nachwuchsgermanisten. Referate der III. Linguistischen Tagung ungarischer Nachwuchsgermanisten an der Universität Budapest am 6.-7. April 2006. Budapester Beiträge zur Germanistik, 50. 146–165.

Szilágyiné Kósa Anikó (2008): Ötágú síp nevekkel – helyzetkép a jelenkori magyar keresztnévadásról. In: Garaczi Imre – Szilágyi István (szerk.): Társadalmak, nyelvek, civilizációk. Veszprém. 60–67.  

Szilágyi-Kósa Anikó (2008): Deutsche Familiennamen im ungarischen Umfeld. In: Lovász Ágnes – Molnár Krisztina (Hrsg.): Linguistische Beiträge ungarischer Nachwuchsgermanisten. Referate der IV. Linguistischen Tagung ungarischer Nachwuchsgermanisten an der Universität Pécs am 29.-30. März 2007. Studien zur Germanistik, 9. 107–123.

Szilágyi-Kósa Anikó (2008): Régi-új kérdések a kisebbségi névadás és névhasználat kutatásában (A magyarországi „svábok” személynévkutatásának kérdéseiről) In: Bölcskei Andrea – N. Császi Ildikó (szerk.): Név és valóság. A VI. Magyar Névtudományi Konferencia előadásai. Budapest. 489–494.

Szilágyiné Kósa Anikó (2009): Névtani hozzájárulás a családkutatáshoz – családtörténeti vizsgálatok a nyelvtudomány szemszögéből. In: Márkusné Vörös Hajnalka (szerk.): Családtörténeti kutatás határon innen és túl. Veszprém. 151–163.

Szilágyiné Kósa Anikó (2009): Magyar keresztnévadás határon innen és túl. In: Lengyel Zsolt – Navracsics Judit: Tanulmányok a mentális lexikonról. Budapest: Tinta. 428–438.

Szilágyi-Kósa Anikó (2009): Völkernamen und Sprachbezeichnungen in phraseologischen Einheiten. Eine kontrastive Untersuchung: Deutsch-Italienisch-Ungarisch. In: Földes, Csaba (Hrsg.): Phraseologie disziplinär und interdisziplinär. Tübingen: Gunter Narr Verlag. 495–505.

Szilágyi-Kósa Anikó (2009): Egy tömeges névváltoztatás története és tanulságai (Kislőd, 1868). In: Farkas Tamás – Kozma István (szerk.): Névváltoztatás – társadalom – történelem. A családnév-változtatások történetei időben, térben, társadalomban. Budapest: Gondolat. 223–233.

Szilágyi-Kósa Anikó (2010): Értelmiségi attitűd a jelenkori magyarországi keresztnévízlésben. In: Hári Gyula (szerk.): „Végtelen a tér, mely munkára hív”. Köszöntőkötet Révay Valéria 60. születésnapjára. Veszprém. 271–279.

Szilágyi-Kósa Anikó (2010): A magyar és a német családnévrendszer kontrasztív vizsgálata – különös tekintettel a népnevekből kialakult családnevekre. In: Zimányi Árpád (szerk.): A tudomány nyelve – a nyelv tudománya. Alkalmazott nyelvészeti kutatások a magyar nyelv évében. Székesfehérvár–Eger. 245–252.

Szilágyi-Kósa Anikó (2011): Geographische Namen von Sprachminderheiten als interkulturelle Phänomene – am Beispiel der Deutschen in Werstuhl /Vöröstó. In: Földes, Csaba (Hrsg.): Interkulturelle Linguistik im Aufbruch. Tübingen: Narr. 301–314.

Szilágyi-Kósa Anikó (2011): Familiennamen aus Völkernamen und Stammesbezeichnungen. Eine kontrastive onomastische Studie: Deutsch – Ungarisch. In: Martin Joachim Kümmel (Hrsg.): Sprachvergleich und Sprachdidaktik. Beiträge zu den 19. GeSuS-Linguistiktagen. Hamburg. 161–168.

Szilágyi-Kósa Anikó (2011): Német családnevek és helynevek kapcsolata. Bepillantás a Német Családnévatlasz lapjaiba. In: Vörös Ferenc (szerk.): A nyelvföldrajztól a névföldrajzig II. Családnév – helynév – kisebbségek. Szombathely: Savaria University Press. 127–134.

Szilágyi-Kósa Anikó (2012): Kreuzwege in den deutschen Dörfern des Komitats Veszprém als Abdrücke deutschsprachiger Kultur. In: Szendi, Zoltán (szerk.): Wechselwirkungen II: Deutschsprachige Literatur und Kultur im regionalen und internationalen Kontext. Wien: Praesens. (Pécser Studien zur Germanistik, Band 6). 341–354.

Szilágyi-Kósa Anikó (2012): „Keresztény” családnevek – a kereszténység művelődéstörténeti lenyomatai a magyar és német családnévanyagban. In: Vörös Ferenc (szerk.): A nyelvföldrajztól a névföldrajzig III. Nyelvjárás – Néprajz – Művelődéstörténet. Szombathely: Savaria University Press. 61–77.

Szilágyi-Kósa Anikó (2013): Personennamen als Kontaktphanomene im Deutsch-Ungarischen Sprachkontakt. Ein historischer Beitrag zur Interferenz-Onomastik. In: Grucza, Franciszek (Hrsg.): Vielheit und Einheit der Germanistik weltweit. Bd. 17. Frankfurt/Main: Peter Lang. 147–166.

Szilágyi-Kósa Anikó (2013): Magyar-német nyelvi kölcsönhatások a családnevek tükrében. In: Vörös Ferenc (szerk.): A nyelvföldrajztól a névföldrajzig IV. A nyelvi kölcsönhatások és a személynevek. Szombathely: Savaria University Press.  155–167.

Szilágyi-Kósa Anikó (2014): Lengyelek (és más népek) a magyar és a német családnévanyagban. In: Navracsics Judit: Transzdiszciplináris üdvözletek Lengyel Zsolt számára. Budapest – Veszprém: Gondolat – PE MFTK. 126–140.

Szilágyi-Kósa Anikó (2014): Nomen est omen (?) Felekezeti névadás a 18. századi Veszprém megyében. In: Hermann István (szerk.): Padányi Biró Márton emlékezete. [A Veszprém Megyei Levéltár Kiadványai 33]. Veszprém, 283–297.

Szilágyi-Kósa Anikó (2014): „Name“ als Bestandteil von festen Wortverbindungen im Deutschen und Ungarischen. In: Dringó-Horváth et al.: Das Wort – ein weites Feld. Festschrift für Regina Hessky. Budapest, 170–179.

Szilágyi-Kósa Anikó (2014): Zur Grammatik der „Namenmagyarisierung“. Zur Geschichte und den sprachlichen Startegien eines massenhaften Namenwechsels in Ungarn. In: Friedhelm Debus – Rita Heuser – Damaris Nübling (Hrsg.): Linguistik der Familiennamen. Germanistische Linguistik, 225–227. Hildesheim – Zürich – New York: Georg Olms Verlag. 475–493.

Szilágyi-Kósa Anikó (2014): Familiennamen im Wandel – der Einfluss deutsch-ungarischer Sprachkontakte auf Familiennamen. In: Janka, Wolfgang – Harnisch, Rüdiger: Namen in Grenzräumen. (Regensburger Studien zur Namenforschung, Bd.9). 133–148.

Szilágyi-Kósa Anikó (2015): A magyarországi (német) nemzetiségi oktatás aktuális kérdései: egy Veszprém megyei felmérés tanulságai. In: Benő Attila – Fazekas Emese – Zsemlyei Borbála: Többnyelvűség és kommunikáció Kelet-Közép-Európában. Kolozsvár, 2015. 282–297.  

Szilágyi-Kósa Anikó (2015): A „név” állandósult szókapcsolatok elemeként a németben és a magyarban. In: Gecső Tamás – Sárdi Csilla: Nyelv és Kép. Budapest: Tinta, 279–284.

Szilágyi-Kósa Anikó (2015): Az interetnikus kapcsolatok hatása a névválasztásra. Adalékok a történeti névkutatáshoz. In: Vörös Ferenc és Misad Katalin (szerk.): Od jazykovej geografie ku geografii mien V. Interetnické vzťahy. / A nyelvföldrajztól a névföldrajzig V. Interetnikus kapcsolatok. Pozsony: Szenczi Molnár Albert Egyesület. 142–160.

Szilágyi-Kósa Anikó (2016): Eine geschichtsträchtige Reise aus Nordbaden nach Ungarn und ihre Folgen. In: Prosser-Schell, Michael (Hrsg.): Populare religiöse Kultur, Konflikte und Selbstvergewisserung in multiethnischen und multikonfessionellen Einwanderungsgebieten. Ausgewählte neuere Forschungen und Dokumentationen mit einem Schwerpunkt auf dem Mittleren Donauraum. Münster–New York: Waxmann. 57–71.

Szilágyi-Kósa Anikó (2016): Regionalizmusok a német személynévrendszerben. In: Vörös Ferenc (szerk.): A nyelvföldrajztól a névföldrajzig VII. Névregionalizmusok. A 2016. június 3–4-i soproni névföldrajzi tanácskozás előadásai. Savaria University Press Szombathely, 103–124.

Szilágyi-Kósa Anikó (2019): Nomen est omen… Der Einfluss der Reformation auf die Namengebung und Personennamenverwendung – ein ungarisch-deutsches Fallbeispiel. In: Horváth Géza (Hg.): Luther und die Reformation im Spiegel der deutschsprachigen Literaturen im 18., 19. und 20. Jh. Würzburg: Königshausen & Neumann. 199–213.
 

Recenziók

HUSZÁR Ágnes: Nyelvek és kultúrák válaszútján. In: Alkalmazott Nyelvtudomány. 2002/2. p. 129-131.

Az V. Pszicholingvisztikai Nyári Egyetem, Balatonalmádi, 2002. május 26-30. (konferenciabeszámoló). In: Alkalmazott Nyelvtudomány, 2002/1.

WIRRER, Jan (szerk., 2000): Minderheiten- und Regionalsprachen in Europa. In: Alkalmazott Nyelvtudomány. 2003/1. p. 111-113.

KOMENDA, Barbara: Sekundäre Bedeutungen von Nationalitäts- und Länderbezeichnungen im Deutschen und im Polnischen (Danziger Beiträge zur Germanistik, Band 9, Frankfurt am Main: Peter Lang GmbH. Europäischer Verlag der Wissenschaften, 2003). In: Philologia Fenno-Ugrica.  Zeitschrift für  finnisch-ugrische Philologie und diachrone Linguistik 9/2003.

BAMBEK, Andrea: Deutsche Vornamengebung in zweisprachigem Umfeld. Synchrone und diachrone Aspekte der Namengebung und Namenverwendung bei Ungarndeutschen. Eine empirische Studie. (Kieler Beiträge zur deutschen Sprachgeschichte. Bd. 22.) Neumünster: Wachholtz Verlag, 2004. 224 + LIII S. In: Studia Germanica Universitatis Vesprimiensis. Jg.10 (2006), Heft 2. S. 181-184.

PINTÉR Márta: Nyelv és politika Írország történetében (Veszprém: Pannon Egyetemi Kiadó. 2008. 239 p.) In: Alkalmazott Nyelvtudomány. 2009/1-2.,121-123.

ELLER, Nicole – HACKL, Stefan– L’UPTÁK, Marek (szerk.): Nevek és a bennük rejlő konfliktusok – európai összefüggésben. (Namen und ihr Konfliktpotential im europäischen Kontext). Regensburg: Edition vulpes, 2008, p. 338. In: Névtani Értesítő 31, 2009., 264-267.

Kisebbségi nyelvek és nyelvjárások revitalizációja. (ANDRUSCH-FÓTI Márta – MÜLLER Márta: Kriaz kaut! Grüß Gott! Ein Werischwarer Dialektbuch.) In: Kisebbségkutatás: 20./3. szám, 2011., 437–441.

MÜLLER MÁRTA: Lexikalisch-semantische Merkmale der Handwerk-Fachwortschätze in Werischwar/Pilisvörösvár (Ungarndeutsches Archiv, Band 12, Eötvös-Loránd-Universität, Budapest, 2011, 271 Seiten). In : Zeitschrift für Mitteleuropäische Germanistik. 3. Jg/1. 2013. 64–66.

I. HAUSNER – CH. PABST – E. SCHWARZ: Erstes burgenländisches Familiennamenbuch. In: Névtani Értesítő 2013. 267–270.

C. TÓTH NORBERT–LAKATOS BÁLINT–MIKÓ GÁBOR: A pozsonyi prépost és a káptalan viszálya (1421–1425). A szentszéki bíráskodás Magyarországon – a pozsonyi káptalan szervezete és működése a XV. század elején. Budapest, 2014. (Subsidia ad historiam mediiaevi Hungariae inquirendam 3.) (fordítás magyarról németre 391–429)

KATHRIN DRÄGER: Familiennamen aus dem Rufnamen Nikolaus in Deutschland [A Nikolaus személynévből származó családnevek Németországban]. In: Névtani Értesítő 2014, 228–231.

FRIEDHELM DEBUS: Namenkunde und Namengeschichte. Eine Einführung [Névtan és névtörténet. Bevezetés]. In: Névtani Értesítő 2014, 263–266.

DEBUS, FRIEDHELM: Namenkunde und Namengeschichte. Eine Einführung. In: Zeitschrift für Mitteleuropäische Germanistik. 2014/2. 157–160.

FERENC VÖRÖS: Kleiner ungarischer Familiennamenatlas [Kis magyar családnévatlasz], Pozsony: Kalligram Kiadó 2014, 440 S. http://onomastikblog.de/artikel/ni-rezensionen/rez-ung-familiennamenatlas/

VÖRÖS FERENC: Kis magyar családnévatlasz. In: Névtani Értesítő 38, 2016. 269–271.

DIETER KREMER (szerk.): „Fremde” Namen („Idegen” nevek). Leipziger Untersuchungen zur Namenforschung Bd. 12,  In: Névtani Értesítő 39, 2017. 250–254.

BÖLCSKEI ANDREA – FARKAS TAMÁS – SLÍZ MARIANN (szerk.): Magyar és nemzetközi névtani terminológia / Hungarian and International Onomastic Terminology. International Council of Onomastic Sciences – Magyar Nyelvtudományi Társaság, Uppsala–Budapest, 2017. 189 lap. In: Névtani Értesítő 40,  2018. 196–198.
 

Fordítások

Jáger István Tamás (szerk.): Pulai olvasókönyv – Pulaer Lesebuch. Budapest, 2011. (Mein Lebenslauf, p.11, Schwäbisches Leben in Pula, p. 154–169. Fordítás, lektorálás)

Kiczenko Judit: Justh Zsigmond válogatott művei. Budapest: Ráció. 2013. (Német nyelvű részletek és töredékek fordítása magyarra)

Radványi Diána: Fayencekachelöfen der Habaner, Ofenkacheln und ihre Rekonstruktionen in der Sammlung des Ungarischen Museums für Kunstgewerbe (fordítás magyarról németre). In: Ars Decorativa 209, 2013. 57–68.

Peter Szondi: A Romeo és Júlia egy soráról. In: Vár ucca Műhely 47, 2015/1. 7–9. (fordítás németről magyarra)

Thomas Sparr: Újraolvasva. A filológiai megismerésről. In: Vár ucca Műhely 47, 2015/1. 74–86. (fordítás németről magyarra)

Gedenken zum 70. Jahrestag der Vertreibung (fordítás magyarról németre). Pápa, 2016. (1–33.)

Horváth, Hilda: Sechs Löffel und sechs Stühle. Die Kunstsammlung des Ehepaars Stéger-Urbán – und was davon geblieben ist. In: Ars Decorativa 31, 2017. 127–151. (fordítás magyarról németre).

Serfőző, Szabolcs: Beiträge zur Provenienz des silbernen Tafelservice von Johann Georg Hann. In: Ars Decorativa 31, 2017. 57–66. (fordítás magyarról németre).

Németh, György: Die Briefladen von Sámuel Bíró von Homoródszentmárton und Klára Daniel von Vargyas. Zwei Kabinettschränke mit besonderem Aufbau aus dem ersten Jahrzehnt des 18. Jahrhunderts. In: Ars Decorativa 32, 2018. 37–55. (szakfordítás magyarról németre).

Horváth, Hilda: Goldschatullen vom „Goldzug” – Die Sammlung von Hugó Hoffmann. In: Ars Decorativa 32, 2018. 83–99. (szakfordítás magyarról németre).
 

Szépirodalmi alkotások

 

Film és multimédia


Diszkográfia

 

Konferenciaszervezés

Gesellschaftliche, sprachliche und kulturelle Wandlungen im Zuge von Migrationsprozessen. 25.–27. September 2014 an der Pannonischen Universität Veszprém/Ungarn 

Nyilvános megjelenések

 Dr. Szilágyiné Dr. Kósa, Anikó

Title: PhD
Gender: F
Year of Birth: 1968
Place of Birth (Country): Hungary
Email-address(es): Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Office Phone Number:

Doctoral Studies
Year of Doctoral Defence (PhD / CSc): 2008
Discipline: Lingusitics (German Studies)
Title of Thesis: Deutsche Personennamen auf dem Plattenseeoberland (Ungarn)
Issuing Institution: ELTE

MA Studies
Year of Obtaining the MA Degree: 1992
Discipline(s): Hungarian Language and Literature – German Language and Literature 
Issuing Institution: ELTE

Further Studies and Qualifications

Institution Qualification Year of Obtaining the Qualification
BME public educational leader (educational certificate) 2013
ELTE BTK FTTI Translator for Social Studies (Hungarian–German) 2010
     


Employment

Current Employer: Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary
Faculty: Faculty of Humanities
Institute: Institute of German and Netherlandic Studies, 
Department: Department of German Language and Literature
Current Position(s): University Associate Professor

Previous Employer: University of Pannonia (Veszprém, Hungary) 
Previous Position Held: University Associate Professor

Other Previous Employers:
Other Previous Positions Held:


Areas of Research and Teaching

Onomastics (Hungarian, German)
Applied Linguistics (Sociolinusitics)
Translation and Interpretation Studies (Hungarian–German)
Language and culture of Germans in Hungary
Language Politics, Language Rights, Language Minorities

Membership in Research Groups and Projects


Educational Functions, Curriculum Development and Other
Teaching-Related Activities

Period Function or Activity
2008-2010 Head of Department of German Teacher Training 
2010-2016 Head of subjects (Translating and Interpreting MA, social and economic technical translation)
2014 Language and Translation Prcatice of Economic and Law in German
   
   


Language Skills

Language Level and Kind of Proficiency
German C2
Italian B1/B2
English B1
   
   


Honours, Distinctions, and Prizes

Name of Distinction Issuing Institution Year of Issuing
Publikációs pályázat. III. díj VEAB 2005
National Association of PhD Students, I. price award on publication National Association of PhD Students 2006
     


Membership in Academic Societies

Name of Organization Function (if any)
MANYE (Hungarian Association of Applied Linguists and Language Teachers) 1998–  
GUG (Gesellschaft Ungarischer Germanisten) 2006–  
MGV (Mitteleuropäischer Germanistenverband) 2007–  
IVG (Internationale Vereinigung für Germanistik) 2010–  
GfN (Gesellschaft für Namenforschung)2018  


Guest Professorships and Research Fellowships in Foreign
Institutions

Period Institution Activities
2009 University of Regensburg (Germany) Guest teacher
2010 University of Tartu (Estonia) Guest teacher
2014 University of Udine (Italy) Guest teacher
2015 University of Maribor (Slovenia) Guest teacher
2018 University of Ljubljana (Slovenia) Guest teacher
2019 University of Wroclaw (Poland) Guest teacher
2009 Freiburg University (Germany) DAAD- fellowship
2013/2014 Passau University (Germany) DAAD- fellowship


Promotorship in Doctoral Studies

Name of
Doctoral Student,
Institution
Research Topic / Title of Dissertation Year of Defence
(if applicable)
     
     
     
     


Opponentship in Doctoral Defences

Name of
Doctoral Student,
Institution
Title of Dissertation Year of Defence
Vighné Szabó, Melinda,
University of Pannonia Veszprém
Magyar-észt kontrasztivitás és hibaelemzés a nyelvtanulás tükrében 2009
Nagy, Borbála,
University of Pannonia Veszprém
Adalékok a magyar orvosi nyelvhez 2010
Mészáros, Ágnes,
University of Pannonia Veszprém
A magyar egészségbiztosítási szakszókincs diakrón vizsgálata 2010
Nagy, László,
University of Pannonia Veszprém
Metanyelvi ismeretek, nyelvi attitűdök, értékítéletek vizsgálata – Esettanulmány szegedi hallgatók példáján 2011
Nyakas, Judit,
University of Pannonia Veszprém
A magyar logisztikai szaknyelv vizsgálata 2011
Bernadette Gebhardt,
University of Pécs 
Cuius regio, eius nomen? Personennamenpolitik im mehrsprachigen Ungarn am Beispiel des Matrikelgesetzes 1894 2016
Haindrich Helga Anna, Eötvös Loránd University ELTE, Budapest Keresztnévtörténeti és szocioonomasztikai vizsgálatok Nagykároly környéki sváb eredetű településeken  2019

 

List of Publications

(MTMT)

Monographs

Szilágyi-Kósa Anikó (2011): Ungarndeutsche Personennamen im Plattenseeoberland. Eine anthroponomastische Langzeitstudie in Deutschbarnag und Werstuhl (Ungarndeutsches Archiv, 11). Budapest. (monográfia)

Szilágyi-Kósa Anikó (2013): A barnagi németek 300 éve – 300 Jahre der Deutschen in Barnag. 1714–2014. Barnag.


Edited Books and Journals

Radek Tünde – Szilágyi Anikó (eds., 2006): Hausgeschichten. Studien zur ungarndeutschen Kultur in Transdanubien. Veszprém. 

Radek Tünde – Szilágyi-Kósa Anikó (eds., 2016): Wandel durch Migration. (= A Veszprém Megyei Levéltár kiadványai, 39.) Veszprém. 264 p. 

Szentpétery-Czeglédy Anita – Szilágyi-Kósa Anikó (eds., 2019): Geopoetische Reisen in Mitteleuropa. Studien zur Sprache und Kultur. Budapest: L’Harmattan.

Csuka Gabriella - Waldmann Ernő (2019): Nagytevel. Pápa. (Editor) 


Chapters in Books

Bakai-Rottländer – Bors – Radek – Rácz – Szilágyi (2005): Pannon Nyelvvizsga. Gyakorlókönyv az alap- és középfokú német nyelvvizsgához (szóbeli, írásbeli, CD-melléklettel). Sopron: Padlás Nyelviskola Könyvek. 

Bakai-Rottländer – Bors – Radek – Rácz – Szilágyi (2007): Pannon Nyelvvizsga. Gyakorlókönyv a felsőfokú német nyelvvizsgához (szóbeli, írásbeli, CD-melléklettel). Sopron: Padlás Nyelviskola Könyvek. 

Márkusné Vörös Hajnalka – Szilágyi Anikó (2005): A barnagi kálvária – Der Kreuzweg von Barnag. Veszprém.

Szilágyi-Kósa Anikó (2010): Márkó nyelvjárása és tulajdonnevei. In: Márkusné Vörös Hajnalka: Márkó néphagyományai. Veszprém, 231–295.

Szilágyi-Kósa Anikó – Ortutay Katalin (2015): Gazdasági és jogi szaknyelvi és szakfordítási gyakorlatok. Veszprém: Pannon Egyetemi Kiadó. 7–78. 

Szilágyi-Kósa Anikó (2015): Mai személynevek kutatása. In: Farkas Tamás – Slíz Mariann: Magyar névkutatás a 21. század elején. Budapest,145–164. (könyvrészlet) 

 

Articles in Academic Reviews (Printed and Electronic)

Szilágyi Anikó (2003): Völkernamen und Sprachbezeichnungen in phraseologischen Einheiten. Eine kontrastive Untersuchung Deutsch-Ungarisch. In: Philologia Fenno-Ugrica.  Zeitschrift für  finnisch-ugrische Philologie und diachrone Linguistik 2003/9. Freiburg. p. 11-28.

Szilágyi Anikó (2004): Taufe bei den Deutschen in Deutschbarnag/Németbarnag und Werstuhl/Vöröstó im 20. Jahrhundert. In: Manherz K. (Hrsg. 2004): Beiträge zur Volkskunde der Ungarndeutschen. A magyarországi németek néprajza.  Bd. 21.  p.181-197.

Szilágyi Anikó (2005): Névadási szokások a rendszerváltás után kisebbségi és többségi helyzetben magyar anyanyelvű gyermekek körében. In: Névtani Értesítő 27. Budapest. p. 78-87.

Szilágyi Anikó (2005): Német családnevek a Balaton-felvidéken. In: Alkalmazott Nyelvtudomány V/1-2. p. 89-100.

Szilágyi Anikó (2006): Egy kétnyelvű település XX. századi keresztnévadási szokásai. In: Névtani Értesítő 28. Budapest. p. 59-66.

Szilágyi-Kósa Anikó (2009): Német személynevek a Balaton-felvidéken (Összefoglaló). In: Névtani Értesítő 31, 225–229.

Szilágyi-Kósa Anikó (2009): Zur Geschichte und den sprachlichen Strategien eines massenhaften Namenwechsels (Kischludt/Kislőd 1868). In: Studia Germanica Universitatis Vesprimiensis. 13/2. 167–180.

Szilágyi-Kósa Anikó (2017): Übersetzung von geographischen Namen – am Besipiel des Sprachenpaares Deutsch-Ungarisch. In: Namenkundliche Informationen 107/108, 174–185.

 

Conference Proceedings (Printed and Electronic)

Szilágyi Anikó (1998): Tanárok, tanárnők… Női-férfi foglalkozások megnevezése németül tanuló magyar kisiskolásoknál (magyar és német nyelven). In: I. Pszicholingvisztikai Nyári Egyetem. Veszprém (CD).  

Szilágyi Anikó (2003): Népek találkozása szólásaikban. Népneveket tartalmazó magyar és német frazeológiai egységek kontrasztív vizsgálata. In: XII: Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus kiadványai IV. Nyíregyházi Főiskola. Nyíregyháza, p.65-73.  

Szilágyi Anikó (2003): Nyelv, nemzet vagy felekezet? Egy kétnyelvű település névadásáról. In: V. Pszicholingvisztikai Nyári Egyetem. Jubileumi CD. Veszprém.

Szilágyi Anikó (2004): Die Ungarndeutschen als Sprachinselgemeinschaft. In: Navracsics Judit – Tóth Szergej (szerk., 2004): Nyelvészet és interdiszciplinaritás. I. p. 274-284. 

Szilágyi Anikó (2004): „Megvolt a keresztelő is: a névadás egy kicsit mindig előhúzza a jellemeket” Gondolatok az irodalmi névadásról három XIX. századi német elbeszélés alapján. In: Kurtán Zsuzsa – Zimányi Árpád (szerk., 2004): A nyelvek vonzásában. Eger-Veszprém. p. 171-180.

Szilágyi Anikó (2005): Névadási szokások és névhasználat nyelvi/nemzeti kisebbségben. In: Dobos Csilla, Kis Ádám, Lengyel Zsolt, Székely Gábor, Tóth Szergej (szerk., 2005) „Mindent fordítunk és mindenki fordít”. Köszöntőkötet Klaudy Kingának. Miskolc: Szak Kiadó. p. 291-296.

Szilágyi Anikó (2005): Balaton-felvidéki német családnevek (ppt.bemutató). In: Lengyel Zsolt – Navracsics Judit (szerk., 2005): VIII. Pszicholingvisztikai Nyári Egyetem válogatott előadásai. ISBN: 963 9495 79 4

Szilágyi Anikó (2006): Keresztelési és névadási szokások a Balaton-felvidéki németek körében. In: M. Vörös Hajnalka – Mészáros Veronika (szerk., 2006): „Háztörténetek.” A dunántúli németek története és kulturális jellemzői. Veszprém. p. 185-202.

Szilágyi Anikó (2006): Tauf- und Namengebungsgewohnheiten in den deutschen Gemeinschaften des Plattenseeoberlandes. In: Radek Tünde – Szilágyi Anikó (szerk., 2006): Hausgeschichten. Beiträge zur Kultur der Deutschen in Westungarn. Veszprém. p. 343-360. 

Szilágyi Anikó (2007): Német: a legnagyobb európai anyanyelv. In: Heltai Pál (szerk., 2007): Nyelvi modernizáció- Szaknyelv, fordítás, terminológia. XVI. MANYE Kongresszus tanulmányai.  426–431. 

Lengyel Zsolt – Navracsics Judit – Szilágyi Anikó (2007): Analysing L2 Lexical Processees Via C Test In: Lengyel Zsolt – Navracsics Judit (Eds. 2007): Second Language Lexical Processes. Applied Linguistic and Psycholinguistic Perspectives. Clevedon – Buffalo – Toronto: Multulingual Matters. 166–185. 

Szilágyi Anikó (2007): Interkulturalität als Steuerungsfaktor der Namengebung einer zweisprachigen Dorfgemeinschaft. In: Antos, Gerd – Földes, Csaba (Hrsg., 2007): Methodenproblemen in interkulturellen Forschungen. München: Iudicium-Verlag. 211–223.

Szilágyi Anikó (2007): Langzeitentwicklung der Vornamengebung zweier ungarndeutscher Sprachgemeinschaften. In: Fekete Ágnes – Horváth Katalin (Hrsg., 2007): Linguistische Beiträge ungarischer Nachwuchsgermanisten. Referate der III. Linguistischen Tagung ungarischer Nachwuchsgermanisten an der Universität Budapest am 6.-7. April 2006. Budapester Beiträge zur Germanistik, 50. 146–165.

Szilágyiné Kósa Anikó (2008): Ötágú síp nevekkel – helyzetkép a jelenkori magyar keresztnévadásról. In: Garaczi Imre – Szilágyi István (szerk.): Társadalmak, nyelvek, civilizációk. Veszprém. 60–67.  

Szilágyi-Kósa Anikó (2008): Deutsche Familiennamen im ungarischen Umfeld. In: Lovász Ágnes – Molnár Krisztina (Hrsg.): Linguistische Beiträge ungarischer Nachwuchsgermanisten. Referate der IV. Linguistischen Tagung ungarischer Nachwuchsgermanisten an der Universität Pécs am 29.-30. März 2007. Studien zur Germanistik, 9. 107–123. 

Szilágyi-Kósa Anikó (2008): Régi-új kérdések a kisebbségi névadás és névhasználat kutatásában (A magyarországi „svábok” személynévkutatásának kérdéseiről) In: Bölcskei Andrea – N. Császi Ildikó (szerk.): Név és valóság. A VI. Magyar Névtudományi Konferencia előadásai. Budapest. 489–494.

Szilágyiné Kósa Anikó (2009): Névtani hozzájárulás a családkutatáshoz – családtörténeti vizsgálatok a nyelvtudomány szemszögéből. In: Márkusné Vörös Hajnalka (szerk.): Családtörténeti kutatás határon innen és túl. Veszprém. 151–163. 

Szilágyiné Kósa Anikó (2009): Magyar keresztnévadás határon innen és túl. In: Lengyel Zsolt – Navracsics Judit: Tanulmányok a mentális lexikonról. Budapest: Tinta. 428–438. 

Szilágyi-Kósa Anikó (2009): Völkernamen und Sprachbezeichnungen in phraseologischen Einheiten. Eine kontrastive Untersuchung: Deutsch-Italienisch-Ungarisch. In: Földes, Csaba (Hrsg.): Phraseologie disziplinär und interdisziplinär. Tübingen: Gunter Narr Verlag. 495–505.

Szilágyi-Kósa Anikó (2009): Egy tömeges névváltoztatás története és tanulságai (Kislőd, 1868). In: Farkas Tamás – Kozma István (szerk.): Névváltoztatás – társadalom – történelem. A családnév-változtatások történetei időben, térben, társadalomban. Budapest: Gondolat. 223–233.

Szilágyi-Kósa Anikó (2010): Értelmiségi attitűd a jelenkori magyarországi keresztnévízlésben. In: Hári Gyula (szerk.): „Végtelen a tér, mely munkára hív”. Köszöntőkötet Révay Valéria 60. születésnapjára. Veszprém. 271–279.

Szilágyi-Kósa Anikó (2010): A magyar és a német családnévrendszer kontrasztív vizsgálata – különös tekintettel a népnevekből kialakult családnevekre. In: Zimányi Árpád (szerk.): A tudomány nyelve – a nyelv tudománya. Alkalmazott nyelvészeti kutatások a magyar nyelv évében. Székesfehérvár–Eger. 245–252.

Szilágyi-Kósa Anikó (2011): Geographische Namen von Sprachminderheiten als interkulturelle Phänomene – am Beispiel der Deutschen in Werstuhl /Vöröstó. In: Földes, Csaba (Hrsg.): Interkulturelle Linguistik im Aufbruch. Tübingen: Narr. 301–314.

Szilágyi-Kósa Anikó (2011): Familiennamen aus Völkernamen und Stammesbezeichnungen. Eine kontrastive onomastische Studie: Deutsch – Ungarisch. In: Martin Joachim Kümmel (Hrsg.): Sprachvergleich und Sprachdidaktik. Beiträge zu den 19. GeSuS-Linguistiktagen. Hamburg. 161–168. 

Szilágyi-Kósa Anikó (2011): Német családnevek és helynevek kapcsolata. Bepillantás a Német Családnévatlasz lapjaiba. In: Vörös Ferenc (szerk.): A nyelvföldrajztól a névföldrajzig II. Családnév – helynév – kisebbségek. Szombathely: Savaria University Press. 127–134.

Szilágyi-Kósa Anikó (2012): Kreuzwege in den deutschen Dörfern des Komitats Veszprém als Abdrücke deutschsprachiger Kultur. In: Szendi, Zoltán (szerk.): Wechselwirkungen II: Deutschsprachige Literatur und Kultur im regionalen und internationalen Kontext. Wien: Praesens. (Pécser Studien zur Germanistik, Band 6). 341–354.

Szilágyi-Kósa Anikó (2012): „Keresztény” családnevek – a kereszténység művelődéstörténeti lenyomatai a magyar és német családnévanyagban. In: Vörös Ferenc (szerk.): A nyelvföldrajztól a névföldrajzig III. Nyelvjárás – Néprajz – Művelődéstörténet. Szombathely: Savaria University Press. 61–77.

Szilágyi-Kósa Anikó (2013): Personennamen als Kontaktphanomene im Deutsch-Ungarischen Sprachkontakt. Ein historischer Beitrag zur Interferenz-Onomastik. In: Grucza, Franciszek (Hrsg.): Vielheit und Einheit der Germanistik weltweit. Bd. 17. Frankfurt/Main: Peter Lang. 147–166.

Szilágyi-Kósa Anikó (2013): Magyar-német nyelvi kölcsönhatások a családnevek tükrében. In: Vörös Ferenc (szerk.): A nyelvföldrajztól a névföldrajzig IV. A nyelvi kölcsönhatások és a személynevek. Szombathely: Savaria University Press.  155–167.

Szilágyi-Kósa Anikó (2014): Lengyelek (és más népek) a magyar és a német családnévanyagban. In: Navracsics Judit: Transzdiszciplináris üdvözletek Lengyel Zsolt számára. Budapest – Veszprém: Gondolat – PE MFTK. 126–140.

Szilágyi-Kósa Anikó (2014): Nomen est omen (?) Felekezeti névadás a 18. századi Veszprém megyében. In: Hermann István (szerk.): Padányi Biró Márton emlékezete. [A Veszprém Megyei Levéltár Kiadványai 33]. Veszprém, 283–297.

Szilágyi-Kósa Anikó (2014): „Name“ als Bestandteil von festen Wortverbindungen im Deutschen und Ungarischen. In: Dringó-Horváth et al.: Das Wort – ein weites Feld. Festschrift für Regina Hessky. Budapest, 170–179.

Szilágyi-Kósa Anikó (2014): Zur Grammatik der „Namenmagyarisierung“. Zur Geschichte und den sprachlichen Startegien eines massenhaften Namenwechsels in Ungarn. In: Friedhelm Debus – Rita Heuser – Damaris Nübling (Hrsg.): Linguistik der Familiennamen. Germanistische Linguistik, 225–227. Hildesheim – Zürich – New York: Georg Olms Verlag. 475–493.

Szilágyi-Kósa Anikó (2014): Familiennamen im Wandel – der Einfluss deutsch-ungarischer Sprachkontakte auf Familiennamen. In: Janka, Wolfgang – Harnisch, Rüdiger: Namen in Grenzräumen. (Regensburger Studien zur Namenforschung, Bd.9). 133–148. 

Szilágyi-Kósa Anikó (2015): A magyarországi (német) nemzetiségi oktatás aktuális kérdései: egy Veszprém megyei felmérés tanulságai. In: Benő Attila – Fazekas Emese – Zsemlyei Borbála: Többnyelvűség és kommunikáció Kelet-Közép-Európában. Kolozsvár, 2015. 282–297.  

Szilágyi-Kósa Anikó (2015): A „név” állandósult szókapcsolatok elemeként a németben és a magyarban. In: Gecső Tamás – Sárdi Csilla: Nyelv és Kép. Budapest: Tinta, 279–284.

Szilágyi-Kósa Anikó (2015): Az interetnikus kapcsolatok hatása a névválasztásra. Adalékok a történeti névkutatáshoz. In: Vörös Ferenc és Misad Katalin (szerk.): Od jazykovej geografie ku geografii mien V. Interetnické vzťahy. / A nyelvföldrajztól a névföldrajzig V. Interetnikus kapcsolatok. Pozsony: Szenczi Molnár Albert Egyesület. 142–160. 

Szilágyi-Kósa Anikó (2016): Eine geschichtsträchtige Reise aus Nordbaden nach Ungarn und ihre Folgen. In: Prosser-Schell, Michael (Hrsg.): Populare religiöse Kultur, Konflikte und Selbstvergewisserung in multiethnischen und multikonfessionellen Einwanderungsgebieten. Ausgewählte neuere Forschungen und Dokumentationen mit einem Schwerpunkt auf dem Mittleren Donauraum. Münster–New York: Waxmann. 57–71. 

Szilágyi-Kósa Anikó (2016): Regionalizmusok a német személynévrendszerben. In: Vörös Ferenc (szerk.): A nyelvföldrajztól a névföldrajzig VII. Névregionalizmusok. A 2016. június 3–4-i soproni névföldrajzi tanácskozás előadásai. Savaria University Press Szombathely, 103–124.

Szilágyi-Kósa Anikó (2019): Nomen est omen… Der Einfluss der Reformation auf die Namengebung und Personennamenverwendung – ein ungarisch-deutsches Fallbeispiel. In: Horváth Géza (Hg.): Luther und die Reformation im Spiegel der deutschsprachigen Literaturen im 18., 19. und 20. Jh. Würzburg: Königshausen & Neumann. 199–213.
 

Book Reviews

HUSZÁR Ágnes: Nyelvek és kultúrák válaszútján. In: Alkalmazott Nyelvtudomány. 2002/2. p. 129-131.

Az V. Pszicholingvisztikai Nyári Egyetem, Balatonalmádi, 2002. május 26-30. (konferenciabeszámoló). In: Alkalmazott Nyelvtudomány, 2002/1. 

WIRRER, Jan (szerk., 2000): Minderheiten- und Regionalsprachen in Europa. In: Alkalmazott Nyelvtudomány. 2003/1. p. 111-113.

KOMENDA, Barbara: Sekundäre Bedeutungen von Nationalitäts- und Länderbezeichnungen im Deutschen und im Polnischen (Danziger Beiträge zur Germanistik, Band 9, Frankfurt am Main: Peter Lang GmbH. Europäischer Verlag der Wissenschaften, 2003). In: Philologia Fenno-Ugrica.  Zeitschrift für  finnisch-ugrische Philologie und diachrone Linguistik 9/2003.

BAMBEK, Andrea: Deutsche Vornamengebung in zweisprachigem Umfeld. Synchrone und diachrone Aspekte der Namengebung und Namenverwendung bei Ungarndeutschen. Eine empirische Studie. (Kieler Beiträge zur deutschen Sprachgeschichte. Bd. 22.) Neumünster: Wachholtz Verlag, 2004. 224 + LIII S. In: Studia Germanica Universitatis Vesprimiensis. Jg.10 (2006), Heft 2. S. 181-184.

PINTÉR Márta: Nyelv és politika Írország történetében (Veszprém: Pannon Egyetemi Kiadó. 2008. 239 p.) In: Alkalmazott Nyelvtudomány. 2009/1-2.,121-123.

ELLER, Nicole – HACKL, Stefan– L’UPTÁK, Marek (szerk.): Nevek és a bennük rejlő konfliktusok – európai összefüggésben. (Namen und ihr Konfliktpotential im europäischen Kontext). Regensburg: Edition vulpes, 2008, p. 338. In: Névtani Értesítő 31, 2009., 264-267. 

Kisebbségi nyelvek és nyelvjárások revitalizációja. (ANDRUSCH-FÓTI Márta – MÜLLER Márta: Kriaz kaut! Grüß Gott! Ein Werischwarer Dialektbuch.) In: Kisebbségkutatás: 20./3. szám, 2011., 437–441. 

MÜLLER MÁRTA: Lexikalisch-semantische Merkmale der Handwerk-Fachwortschätze in Werischwar/Pilisvörösvár (Ungarndeutsches Archiv, Band 12, Eötvös-Loránd-Universität, Budapest, 2011, 271 Seiten). In : Zeitschrift für Mitteleuropäische Germanistik. 3. Jg/1. 2013. 64–66.

I. HAUSNER – CH. PABST – E. SCHWARZ: Erstes burgenländisches Familiennamenbuch. In: Névtani Értesítő 2013. 267–270. 

C. TÓTH NORBERT–LAKATOS BÁLINT–MIKÓ GÁBOR: A pozsonyi prépost és a káptalan viszálya (1421–1425). A szentszéki bíráskodás Magyarországon – a pozsonyi káptalan szervezete és működése a XV. század elején. Budapest, 2014. (Subsidia ad historiam mediiaevi Hungariae inquirendam 3.) (fordítás magyarról németre 391–429)

KATHRIN DRÄGER: Familiennamen aus dem Rufnamen Nikolaus in Deutschland [A Nikolaus személynévből származó családnevek Németországban]. In: Névtani Értesítő 2014, 228–231.

FRIEDHELM DEBUS: Namenkunde und Namengeschichte. Eine Einführung [Névtan és névtörténet. Bevezetés]. In: Névtani Értesítő 2014, 263–266.

DEBUS, FRIEDHELM: Namenkunde und Namengeschichte. Eine Einführung. In: Zeitschrift für Mitteleuropäische Germanistik. 2014/2. 157–160.

FERENC VÖRÖS: Kleiner ungarischer Familiennamenatlas [Kis magyar családnévatlasz], Pozsony: Kalligram Kiadó 2014, 440 S. http://onomastikblog.de/artikel/ni-rezensionen/rez-ung-familiennamenatlas/

VÖRÖS FERENC: Kis magyar családnévatlasz. In: Névtani Értesítő 38, 2016. 269–271.

DIETER KREMER (szerk.): „Fremde” Namen („Idegen” nevek). Leipziger Untersuchungen zur Namenforschung Bd. 12,  In: Névtani Értesítő 39, 2017. 250–254.

BÖLCSKEI ANDREA – FARKAS TAMÁS – SLÍZ MARIANN (szerk.): Magyar és nemzetközi névtani terminológia / Hungarian and International Onomastic Terminology. International Council of Onomastic Sciences – Magyar Nyelvtudományi Társaság, Uppsala–Budapest, 2017. 189 lap. In: Névtani Értesítő 40,  2018. 196–198.

 

Translations

Jáger István Tamás (szerk.): Pulai olvasókönyv – Pulaer Lesebuch. Budapest, 2011. (Mein Lebenslauf, p.11, Schwäbisches Leben in Pula, p. 154–169. Fordítás, lektorálás) 

Kiczenko Judit: Justh Zsigmond válogatott művei. Budapest: Ráció. 2013. (Német nyelvű részletek és töredékek fordítása magyarra)

Radványi Diána: Fayencekachelöfen der Habaner, Ofenkacheln und ihre Rekonstruktionen in der Sammlung des Ungarischen Museums für Kunstgewerbe (fordítás magyarról németre). In: Ars Decorativa 209, 2013. 57–68.

Peter Szondi: A Romeo és Júlia egy soráról. In: Vár ucca Műhely 47, 2015/1. 7–9. (fordítás németről magyarra)

Thomas Sparr: Újraolvasva. A filológiai megismerésről. In: Vár ucca Műhely 47, 2015/1. 74–86. (fordítás németről magyarra)

Gedenken zum 70. Jahrestag der Vertreibung (fordítás magyarról németre). Pápa, 2016. (1–33.)

Horváth, Hilda: Sechs Löffel und sechs Stühle. Die Kunstsammlung des Ehepaars Stéger-Urbán – und was davon geblieben ist. In: Ars Decorativa 31, 2017. 127–151. (fordítás magyarról németre).

Serfőző, Szabolcs: Beiträge zur Provenienz des silbernen Tafelservice von Johann Georg Hann. In: Ars Decorativa 31, 2017. 57–66. (fordítás magyarról németre).

Németh, György: Die Briefladen von Sámuel Bíró von Homoródszentmárton und Klára Daniel von Vargyas. Zwei Kabinettschränke mit besonderem Aufbau aus dem ersten Jahrzehnt des 18. Jahrhunderts. In: Ars Decorativa 32, 2018. 37–55. (szakfordítás magyarról németre).

Horváth, Hilda: Goldschatullen vom „Goldzug” – Die Sammlung von Hugó Hoffmann. In: Ars Decorativa 32, 2018. 83–99. (szakfordítás magyarról németre).

 

Creative Writing

 

Films and Multimedia (Digital Textbooks, Multimedia Creations etc.)

Discography

 

Organisation of Conferences

Gesellschaftliche, sprachliche und kulturelle Wandlungen im Zuge von Migrationsprozessen. 25.–27. September 2014 an der Pannonischen Universität Veszprém/Ungarn
 

Academic and public Appearances (Live and Electronic)