Készült: 2017-06-02
Módosítás: 2023-02-02

 

Dr. Szilágyiné Dr. Kósa Anikó

Cím:
Nem: nő
Születési év: 1968
Születési hely: Magyarország
Email-cím(ek): Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

MA-tanulmányok
MA-fokozat megszerzésének éve: 1992
Tudományág(ak): magyar-német szakos középiskolai tanár
Oklevelet kiállító intézmény: Eötvös Loránd Tudományegyetem

Doktori tanulmányok
Doktori (PhD) védés éve: 2008
Tudományág: Nyelvtudomány (germanisztika)
Disszertáció címe: Német személynevek a Balaton-felvidéken
Oklevelet kiállító intézmény: Eötvös Loránd Tudományegyetem

Habilitáció
Habilitáció megszerzésének éve: 2022
Tudományág(ak): nyelvtudomány
Oklevelet kiállító intézmény: Szegedi Tudományegyetem

Egyéb tanulmányok és képesítések

Intézmény Képesítés Év
BME közoktatásvezető-képzés
(pedagógus szakvizsga)
2013
ELTE BTK FTTI társadalomtudományi szakfordító (magyar-német) 2010


Munkatapasztalat

Jelenlegi munkaadó: Károli Gáspár Református Egyetem (2017–)
Kar: Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar
Intézet: Német és Holland Nyelvű Kultúrák Intézete
Tanszék: Német Nyelv és Irodalom Tanszék
Beosztás: egyetemi docens

Korábbi munkaadó: Pannon Egyetem Veszprém (1997–2017)
Beosztás: egyetem docens

Kutatási és oktatási szakterületek

magyar és német névtan (onomasztika)
alkalmazott nyelvészet
fordításelmélet és fordítástechnika (magyar-német)
kontrasztív nyelvészet (frazeológia)
a magyarországi németek nyelve és kultúrája
nyelvpolitika, nyelvi jogok, kisebbségtudomány
 

Tudományos kutatócsoportban vagy projektben való részvétel: 

Alkalmazott Nyelvészeti KutatócsoportOktatásszervezés, tudományszervezés

Időszak Funkció vagy tevékenység
2008-2010 tanszékvezető (PE Német Szakdidaktikai és Nyelvoktatási Tanszék)
2010-2016 szakfelelős (PE fordító és tolmács MA, társadalomtudományi és gazdasági szakfordító)
2014 Német gazdasági és jogi szaknyelvi és szakfordítási gyakorlatok (egyetemi jegyzet)


Nyelvtudás

Nyelv Nyelvtudás szintje és fajtája
német C2
olasz B1/B2
angol B1


Díjak és kitüntetések

Díj vagy kitüntetés neve Kiadó intézmény Elnyerés éve
Publikációs pályázat. III. díj VEAB 2005
Doktoranduszok Országos Szövetségének publikációs pályázata. I. díj Doktoranduszok Országos Szövetsége 2006


Tagság tudományos társaságokban

Szervezet neve Betöltött funkció
MANYE (Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesülete) 1998– tag
GUG (Gesellschaft Ungarischer Germanisten) 2006– tag
MGV (Mitteleuropäischer Germanistenverband) 2007– tag
MTA (2008-) köztestületi tag
IVG (Internationale Vereinigung für Germanistik) 2010– tag
GfN (Gesellschaft für Namenforschung) 2018 tag

 


Vendégoktatás és kutatóutak külföldi intézményekben

Időszak Intézmény Tevékenység
2009 Regensburgi Egyetem (Németország) vendégoktatás
2009 Freiburgi Egyetem (Németország) DAAD-kutatóösztöndíj
2010 Tartui Egyetem (Észtország) vendégoktatás
2013/2014 Passaui Egyetem (Németország) DAAD-kutatóösztöndíj
2014 Udinei Egyetem (Olaszország) vendégoktatás
2015 Maribori Egyetem (Szlovénia) vendégoktatás
2018  Ljubljanai Egyetem (Szlovénia) vendégoktatás
2019 Wroclawi Egyetem (Lengyelország) vendégoktatás
2021 Universität Wien (Ausztria) OMAA-kutatóösztöndíj 
2022 Universität Würzburg (Németország) 

kutatóösztöndíj (Studienbörse Germanistik) 

 


Doktori témavezetések

Doktori hallgató neve,
intézmény
Kutatási téma / Disszertáció címe Védés éve
     
     
     
     


Opponencia doktori védéseken

Doktori hallgató neve,
intézmény
Kutatási téma / Disszertáció címe Védés éve
Vighné Szabó Melinda,
PE Nyelvtudományi Doktori Iskola
Magyar-észt kontrasztivitás és hibaelemzés a nyelvtanulás tükrében 2009
Nagy Borbála,
PE Nyelvtudományi Doktori Iskola
Adalékok a magyar orvosi nyelvhez 2010
Mészáros Ágnes,
PE Nyelvtudományi Doktori Iskola
A magyar egészségbiztosítási szakszókincs diakrón vizsgálata 2010
Nagy László,
PE Nyelvtudományi Doktori Iskola
Metanyelvi ismeretek, nyelvi attitűdök, értékítéletek vizsgálata – Esettanulmány szegedi hallgatók példáján 2011
Nyakas Judit,
PE Nyelvtudományi Doktori Iskola
A magyar logisztikai szaknyelv vizsgálata 2011
Bernadette Gebhardt,
PTE Nyelvtudományi Doktori Iskola
Cuius regio, eius nomen? Personennamenpolitik im mehrsprachigen Ungarn am Beispiel des Matrikelgesetzes 1894 2016

Haindrich Helga Anna, ELTE Nyelvtudományi Doktori Iskola

Keresztnévtörténeti és szocioonomasztikai vizsgálatok Nagykároly környéki sváb eredetű településeken  2019

 

Publikációs lista

(MTMT)

 

Recenziók

Két monográfia és egy névszótár a középkori magyar személynévadásról. Slíz Mariann, Személynévtörténeti vizsgálatok a középkori Magyarországról. Slíz Mariann, Personal Names in Medieval Hungary. Beiträge zur Lexikographie und Namenforschung. Slíz Mariann, Anjou-kori személynévtár 1343–1359. (összevont recenzió) In: Névtani Értesítő 41, 2019. 212–217.

BÖLCSKEI ANDREA – FARKAS TAMÁS – SLÍZ MARIANN (szerk.): Magyar és nemzetközi névtani terminológia / Hungarian and International Onomastic Terminology. International Council of Onomastic Sciences – Magyar Nyelvtudományi Társaság, Uppsala–Budapest, 2017. 189 lap. In: Névtani Értesítő 40,  2018. 196–198.

DIETER KREMER (szerk.): „Fremde” Namen („Idegen” nevek). Leipziger Untersuchungen zur Namenforschung Bd. 12,  In: Névtani Értesítő 39, 2017. 250–254.

VÖRÖS FERENC: Kis magyar családnévatlasz. In: Névtani Értesítő 38, 2016. 269–271.

FERENC VÖRÖS: Kleiner ungarischer Familiennamenatlas [Kis magyar családnévatlasz], Pozsony: Kalligram Kiadó 2014, 440 S. http://onomastikblog.de/artikel/ni-rezensionen/rez-ung-familiennamenatlas/

FRIEDHELM DEBUS: Namenkunde und Namengeschichte. Eine Einführung [Névtan és névtörténet. Bevezetés]. In: Névtani Értesítő 2014, 263–266.

DEBUS, FRIEDHELM: Namenkunde und Namengeschichte. Eine Einführung. In: Zeitschrift für Mitteleuropäische Germanistik. 2014/2. 157–160.

KATHRIN DRÄGER: Familiennamen aus dem Rufnamen Nikolaus in Deutschland [A Nikolaus személynévből származó családnevek Németországban]. In: Névtani Értesítő 2014, 228–231.

MÜLLER MÁRTA: Lexikalisch-semantische Merkmale der Handwerk-Fachwortschätze in Werischwar/Pilisvörösvár (Ungarndeutsches Archiv, Band 12, Eötvös-Loránd-Universität, Budapest, 2011, 271 Seiten). In : Zeitschrift für Mitteleuropäische Germanistik. 3. Jg/1. 2013. 64–66.

I. HAUSNER – CH. PABST – E. SCHWARZ: Erstes burgenländisches Familiennamenbuch. In: Névtani Értesítő 2013. 267–270. 

Kisebbségi nyelvek és nyelvjárások revitalizációja. (ANDRUSCH-FÓTI Márta – MÜLLER Márta: Kriaz kaut! Grüß Gott! Ein Werischwarer Dialektbuch.) In: Kisebbségkutatás: 20./3. szám, 2011., 437–441.

PINTÉR Márta: Nyelv és politika Írország történetében (Veszprém: Pannon Egyetemi Kiadó. 2008. 239 p.) In: Alkalmazott Nyelvtudomány. 2009/1-2.,121-123.

BAMBEK, Andrea: Deutsche Vornamengebung in zweisprachigem Umfeld. Synchrone und diachrone Aspekte der Namengebung und Namenverwendung bei Ungarndeutschen. Eine empirische Studie. (Kieler Beiträge zur deutschen Sprachgeschichte. Bd. 22.) Neumünster: Wachholtz Verlag, 2004. 224 + LIII S. In: Studia Germanica Universitatis Vesprimiensis. Jg.10, 2006, Heft 2. S. 181-184.

ELLER, Nicole – HACKL, Stefan– L’UPTÁK, Marek (szerk.): Nevek és a bennük rejlő konfliktusok – európai összefüggésben. (Namen und ihr Konfliktpotential im europäischen Kontext). Regensburg: Edition vulpes, 2008, p. 338. In: Névtani Értesítő 31, 2009., 264-267. USZÁR Ágnes: Nyelvek és kultúrák válaszútján. In: Alkalmazott Nyelvtudomány. 2002/2. p. 129-131.

Az V. Pszicholingvisztikai Nyári Egyetem, Balatonalmádi, 2002. május 26-30. (konferenciabeszámoló). In: Alkalmazott Nyelvtudomány, 2002/1.

Szépirodalmi alkotások

 

Film és multimédia

 

Diszkográfia

 

Konferenciaszervezés

„Gesellschaftliche, sprachliche und kulturelle Wandlungen im Zuge von Migrationsprozessen.” 2014. szeptember 25–27. Pannon Egyetem, Veszprém.

Deutsch im interlingualen und interkulturellen Vergleich.”  2021. október 2022. KRE, Budapest.

Szakrális nyelv és kommunikáció az ökumené jegyében/ Sakrale Sprache und Kommunikation im Zeichen der Ökumene.” 2023. április 20–21. KRE, Budapest.

 

Nyilvános megjelenések

 Mi svábok mindig jó magyarok voltunk... Kiállítás és kapcsolódó előadás az északnyugat-magyarországi németek kultúrájáról. 2021. július-szeptember Dr. Szilágyiné Dr. Kósa, Anikó

Title: PhD
Gender: F
Year of Birth: 1968
Place of Birth (Country): Hungary
Email-address(es): Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Office Phone Number:

Doctoral Studies
Year of Doctoral Defence (PhD / CSc): 2008
Discipline: Lingusitics (German Studies)
Title of Thesis: Deutsche Personennamen auf dem Plattenseeoberland (Ungarn)
Issuing Institution: ELTE

Habilitation in the year: 2022
Scientific field: Linguistics
Institution: University of Szeged


MA Studies
Year of Obtaining the MA Degree: 1992
Discipline(s): Hungarian Language and Literature – German Language and Literature 
Issuing Institution: ELTE

Further Studies and Qualifications

Institution Qualification Year of Obtaining the Qualification
BME public educational leader (educational certificate) 2013
ELTE BTK FTTI Translator for Social Studies (Hungarian–German) 2010


Employment

Current Employer: Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary
Faculty: Faculty of Humanities
Institute: Institute of German and Netherlandic Studies, 
Department: Department of German Language and Literature
Current Position(s): University Associate Professor

Previous Employer: University of Pannonia (Veszprém, Hungary) 
Previous Position Held: University Associate Professor

Other Previous Employers:
Other Previous Positions Held:


Areas of Research and Teaching

Onomastics (Hungarian, German)
Applied Linguistics (Sociolingusitics)
Translation and Interpretation Studies (Hungarian–German)
Language and culture of Germans in Hungary
Language Politics, Language Rights, Language Minorities

Membership in Research Groups and Projects


Educational Functions, Curriculum Development and Other
Teaching-Related Activities

Period Function or Activity
2008-2010 Head of Department of German Teacher Training 
2010-2016 Head of subjects (Translating and Interpreting MA, social and economic technical translation)
2014 Language and Translation Prcatice of Economic and Law in German


Language Skills

Language Level and Kind of Proficiency
German C2
Italian B1/B2
English B1


Honours, Distinctions, and Prizes

Name of Distinction Issuing Institution Year of Issuing
Publikációs pályázat. III. díj VEAB 2005
National Association of PhD Students, I. price award on publication National Association of PhD Students 2006
     


Membership in Academic Societies

Name of Organization Function (if any)
MANYE (Hungarian Association of Applied Linguists and Language Teachers) 1998– member 
GUG (Gesellschaft Ungarischer Germanisten) 2006– member  
MGV (Mitteleuropäischer Germanistenverband) 2007– member  
MTA (Hungarian Academy of Sciences) member of body

IVG (Internationale Vereinigung für Germanistik) 2010–

member  
GfN (Gesellschaft für Namenforschung)2018 member  


Guest Professorships and Research Fellowships in Foreign
Institutions

Period Institution Activities
2009 University of Regensburg (Germany) Guest teacher
2010 University of Tartu (Estonia) Guest teacher
2014 University of Udine (Italy) Guest teacher
2015 University of Maribor (Slovenia) Guest teacher
2018 University of Ljubljana (Slovenia) Guest teacher
2019 University of Wroclaw (Poland) Guest teacher
2009 Freiburg University (Germany) DAAD- fellowship
2013/2014 Passau University (Germany) DAAD- fellowship
2021 University Vienna AÖU-fellowship
2022 University of Würzburg Research fellowship (Studienbörse Germanistik)

 


Promotorship in Doctoral Studies

Name of
Doctoral Student,
Institution
Research Topic / Title of Dissertation Year of Defence
(if applicable)
     
     
     
     


Opponentship in Doctoral Defences

Name of
Doctoral Student,
Institution
Title of Dissertation Year of Defence
Vighné Szabó, Melinda,
University of Pannonia Veszprém
Magyar-észt kontrasztivitás és hibaelemzés a nyelvtanulás tükrében 2009
Nagy, Borbála,
University of Pannonia Veszprém
Adalékok a magyar orvosi nyelvhez 2010
Mészáros, Ágnes,
University of Pannonia Veszprém
A magyar egészségbiztosítási szakszókincs diakrón vizsgálata 2010
Nagy, László,
University of Pannonia Veszprém
Metanyelvi ismeretek, nyelvi attitűdök, értékítéletek vizsgálata – Esettanulmány szegedi hallgatók példáján 2011
Nyakas, Judit,
University of Pannonia Veszprém
A magyar logisztikai szaknyelv vizsgálata 2011
Bernadette Gebhardt,
University of Pécs 
Cuius regio, eius nomen? Personennamenpolitik im mehrsprachigen Ungarn am Beispiel des Matrikelgesetzes 1894 2016
Haindrich Helga Anna, Eötvös Loránd University ELTE, Budapest Keresztnévtörténeti és szocioonomasztikai vizsgálatok Nagykároly környéki sváb eredetű településeken  2019

 

List of Publications

  


 

Book Reviews

Két monográfia és egy névszótár a középkori magyar személynévadásról. Slíz Mariann, Személynévtörténeti vizsgálatok a középkori Magyarországról. Slíz Mariann, Personal Names in Medieval Hungary. Beiträge zur Lexikographie und Namenforschung. Slíz Mariann, Anjou-kori személynévtár 1343–1359. (összevont recenzió) In: Névtani Értesítő 41, 2019. 212–217.

BÖLCSKEI ANDREA – FARKAS TAMÁS – SLÍZ MARIANN (szerk.): Magyar és nemzetközi névtani terminológia / Hungarian and International Onomastic Terminology. International Council of Onomastic Sciences – Magyar Nyelvtudományi Társaság, Uppsala–Budapest, 2017. 189 lap. In: Névtani Értesítő 40,  2018. 196–198.

DIETER KREMER (szerk.): „Fremde” Namen („Idegen” nevek). Leipziger Untersuchungen zur Namenforschung Bd. 12,  In: Névtani Értesítő 39, 2017. 250–254.

VÖRÖS FERENC: Kis magyar családnévatlasz. In: Névtani Értesítő 38, 2016. 269–271.

FERENC VÖRÖS: Kleiner ungarischer Familiennamenatlas [Kis magyar családnévatlasz], Pozsony: Kalligram Kiadó 2014, 440 S. http://onomastikblog.de/artikel/ni-rezensionen/rez-ung-familiennamenatlas/

FRIEDHELM DEBUS: Namenkunde und Namengeschichte. Eine Einführung [Névtan és névtörténet. Bevezetés]. In: Névtani Értesítő 2014, 263–266.

DEBUS, FRIEDHELM: Namenkunde und Namengeschichte. Eine Einführung. In: Zeitschrift für Mitteleuropäische Germanistik. 2014/2. 157–160.

KATHRIN DRÄGER: Familiennamen aus dem Rufnamen Nikolaus in Deutschland [A Nikolaus személynévből származó családnevek Németországban]. In: Névtani Értesítő 2014, 228–231.

MÜLLER MÁRTA: Lexikalisch-semantische Merkmale der Handwerk-Fachwortschätze in Werischwar/Pilisvörösvár (Ungarndeutsches Archiv, Band 12, Eötvös-Loránd-Universität, Budapest, 2011, 271 Seiten). In : Zeitschrift für Mitteleuropäische Germanistik. 3. Jg/1. 2013. 64–66.

I. HAUSNER – CH. PABST – E. SCHWARZ: Erstes burgenländisches Familiennamenbuch. In: Névtani Értesítő 2013. 267–270. 

Kisebbségi nyelvek és nyelvjárások revitalizációja. (ANDRUSCH-FÓTI Márta – MÜLLER Márta: Kriaz kaut! Grüß Gott! Ein Werischwarer Dialektbuch.) In: Kisebbségkutatás: 20./3. szám, 2011., 437–441.

PINTÉR Márta: Nyelv és politika Írország történetében (Veszprém: Pannon Egyetemi Kiadó. 2008. 239 p.) In: Alkalmazott Nyelvtudomány. 2009/1-2.,121-123.

BAMBEK, Andrea: Deutsche Vornamengebung in zweisprachigem Umfeld. Synchrone und diachrone Aspekte der Namengebung und Namenverwendung bei Ungarndeutschen. Eine empirische Studie. (Kieler Beiträge zur deutschen Sprachgeschichte. Bd. 22.) Neumünster: Wachholtz Verlag, 2004. 224 + LIII S. In: Studia Germanica Universitatis Vesprimiensis. Jg.10, 2006, Heft 2. S. 181-184.

ELLER, Nicole – HACKL, Stefan– L’UPTÁK, Marek (szerk.): Nevek és a bennük rejlő konfliktusok – európai összefüggésben. (Namen und ihr Konfliktpotential im europäischen Kontext). Regensburg: Edition vulpes, 2008, p. 338. In: Névtani Értesítő 31, 2009., 264-267. USZÁR Ágnes: Nyelvek és kultúrák válaszútján. In: Alkalmazott Nyelvtudomány. 2002/2. p. 129-131.

Az V. Pszicholingvisztikai Nyári Egyetem, Balatonalmádi, 2002. május 26-30. (konferenciabeszámoló). In: Alkalmazott Nyelvtudomány, 2002/1. 

 

Translations 

 

Creative Writing 

 

Films and Multimedia (Digital Textbooks, Multimedia Creations etc.)

 

Discography

 

Organisation of Conferences

 

"Gesellschaftliche, sprachliche und kulturelle Wandlungen im Zuge von Migrationsprozessen.”  25–27. Sept. 2014,  Pannon University, Veszprém.

"Deutsch im interlingualen und interkulturellen Vergleich.”  2022. Oct. 2021, KRE, Budapest.

"Szakrális nyelv és kommunikáció az ökumené jegyében/ Sakrale Sprache und Kommunikation im Zeichen der Ökumene.” 20–21. April 2023, KRE, Budapest.

Academic and public Appearances (Live and Electronic)

 "Wir Schwaben waren immer gute Ungarn..." Exhibition and subsequent lecture on the culture of the Hungarian Germans in Northwest Hungary, 30.Jul -12. Sep. 2021

Napi biztatás

Napi jegyzet a Kossuth-on

Egyesített Bibliaolvasó

Nyelvvizsgaközpont

Közösségi Média

Sport a Károlin

Sport a Károlin