Készült: 2016-02-15
Módosítás: 2019-02-28

Török Lajos

Cím: Dr. / PhD
Nem: férfi
Születési év: 1970
Születési hely: Magyarország
Email-cím(ek): Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Hivatali telefonszám: +361-483-28-52

Doktori tanulmányok
Doktori (PhD) védés éve: 2005
Tudományág: Irodalomtörténet
Disszertáció címe: Regény és történelem: a történelmi regény a 19. században
Oklevelet kiállító intézmény: Eötvös Loránd Tudományegyetem

MA-tanulmányok
MA-fokozat megszerzésének éve:
Tudományág(ak):
Oklevelet kiállító intézmény:

Egyéb tanulmányok és képesítések

Intézmény Képesítés Év
Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ Kft. mérlegképes
könyvelő
2010
     
     

Munkatapasztalat
Jelenlegi munkaadó: Károli Gáspár Református Egyetem
Kar: Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar
Intézet: Magyar Nyelv-, Irodalom-és Kultúratudományi Intézet
Tanszék: Régi és Klasszikus Magyar Irodalom Tanszék
Beosztás: egyetemi docens

Korábbi munkaadó:
Beosztás:

Egyéb korábbi munkaadó:
Beosztás:


Kutatási és oktatási szakterületek

Magyar irodalom és politika a 19. században, művelődéstudomány, a modern magyar irodalom története, narratológia, filológia

Tudományos kutatócsoportban vagy projektben való részvétel

- KRE BTK Közép-Kelet-Európai Regény Kutatócsoport

- MTA BTK - Voinovich Géza: Arany János életrajza című munkájának sajtó alá rendezése

- MTA-ELTE – Jókai Mór műveinek kritikai kiadása – textológiai kutatócsoport - kutató

- A TRAGIKUM-VITA DOKUMENTUMAI MUNKACÍMŰ FELSŐOKTATÁSBAN HASZNÁLHATÓ FORRÁSKIADÁS – sajtó alá rendezés – NKA által támogatott projekt

Oktatásszervezés, tudományszervezés

Időszak Funkció vagy tevékenység
   
   
   
   
   

Nyelvtudás

Nyelv Nyelvtudás szintje és fajtája
német Középfokú „C”
   
   
   
   

Díjak és kitüntetések

Díj vagy kitüntetés neve Kiadó intézmény Elnyerés éve
     
     
     

Tagság tudományos társaságokban

Szervezet neve Betöltött funkció
   
   
   
   

Vendégoktatás és kutatóutak külföldi intézményekben

Időszak Intézmény Tevékenység
     
     
     
     
     

Doktori témavezetések

Doktori hallgató neve,
intézmény
Kutatási téma / Disszertáció címe Védés éve
     
     
     
     

Opponencia doktori védéseken

Doktori hallgató neve,
intézmény
Kutatási téma / Disszertáció címe Védés éve
     
     
     
     

 

Publikációs lista

(MTMT)

Monográfiák

Textus Viator, Bp., Napvilág, 2013.

Könyvfejezetek

Ideológia, irónia és szatíra: Elmélkedések a szocialista (magyar) krimiről = Közelítések a szatírához: Narratív párbeszédek, szerk. FERENCZI Attila, HAJDU Péter, Bp., L’Harmattan, 2014, 181-190.

Jókai, a krimi és az olvasó: A Szegény gazdagok rejtélyei = Jókai & Jókai, szerk. HANSÁGI Ágnes, HERMANN Zoltán, Bp., Károli Gáspár Református Egyetem – L’Harmattan, 2013, 175-192.

„Kelet Népe és Pesti Hírlap” (Politika, könyv és sajtó 1841-ben). In: Versben él… Mózes Huba köszöntése 70. születésnapján. Szerk: Gréczi-Zsoldos Enikő, Bíbor, Miskolc, 2011. 342-355.

A vég nélküli kezdet, avagy a „lefejezett” szöveg (Mikszáth Kálmán: A Noszty fiú esete Tóth Marival). In: A Noszty fiú esete Tóth Marival [deKON-KÖNYVek]. Szerk. Milián Orsolya. Gondolat Kiadói Kör - Pompeji, Budapest - Szeged, 2008. 46-53.

Vultus poetae. Csokonai, avagy egy poézis természetrajza. In: „’s végre mivé leszel?” Tanulmányok Csokonai Vitéz Mihály halálának bicentenáriuma alkalmából. Szerk. Hermann Zoltán. Ráció Kiadó, Budapest, 2007. 224-235.

A jövő emlékezete (Jókai Mór: A jövő század regénye). In: "Mester Jókai". A Jókai olvasás lehetőségei az ezredfordulón. Szerk. Hansági Ágnes, Hermann Zoltán. Ráció Kiadó, Budapest, 2005. 105-124.

Emlékezet és történelem. In: Mozgó Világ – Tanulmányok a hatvanéves Kulin Ferenc tiszteletére. Szerk. Hansági Ágnes, Hermann Zoltán, Horváth Csaba. Ráció Kiadó, Budapest, 2003. 307-315.

H. Nagy Péter - Palkó Gábor - Lőrincz Csongor - Török Lajos: Ady-értelmezések. Iskolakultúra, Pécs, 2002. 55-72.

A történelem „félreolvasása” (Jókai Mór: Erdély aranykora). In: Vándor szövevény. Az Alföld Stúdió antológiája. Szerk. Szirák Péter. Debrecen, 2001. 65-85. Ua: Romantika: világkép, művészet, irodalom. Szerk. Szegedy-Maszák Mihály, Hajdu Péter. Osiris Kiadó, Budapest, 2001. 242-259.

Midas árnyékában (A mítosz alakzata Ambrus Zoltán Midas király című regényében). In: A kánon peremén. Szerk.: Eisemann György. ELTE XVIII-XIX. századi Irodalomtörténeti Tanszék, Budapest, 1998. 150-165.

Cikkek tudományos folyóiratokban

„A saját életem szinének keresztül kell rémleni a munkáimon”: Jókai Mór és az önéletrajz útvesztői, Alföld, 2014/1, 85-105.

Tantalus árnyékában (Gozsdu Elek: Tantalus). Irodalomtörténeti Közlemények 2010. 204-
222.

A jövő alakzatai (Az időtapasztalat nyelvének néhány sajátossága az 1830-40-es évek magyar politikai diskurzsában). Helikon 2009/4. 561-576.

A szöveg identitása a Krúdy-prózában (Őszi utazások a vörös postakocsin). Alföld 2004/10. 52-64.

Egy mítosz margójára (Gozsdu Elek: Tantalus). Ex-Symposion 46-47. szám (2004), 39-42.

Az olvasás regénye (Umberto Eco: A tegnap szigete) Prae 1999/1-2. 151-154.

Konferenciaközlemények

„Scripta manent” (Írás és nyomtatás Mikszáth Kálmán Az öreg szedő című elbeszélésében). In: A kis formák mestere (meg a nagyoké). Elemzések Mikszáth Kálmán novelláiról. Szerk. Hajdu Péter, Mikszáth Kálmán Társaság, Veszprém, 2011. 21-27.

Nemzet és személyiség. A szubjektum történetisége Eötvös József Magyarország 1514-ben című regényében. In: Nympholeptusok. Szerk. Szűcs Zoltán Gábor, Vaderna Gábor. L’Harmattan Kiadó, Budapest, 2004. 328-334.

A gólyakalifa álma (Babits Mihály: A gólyakalifa). In: "egy csonk maradhat". Tanulmányok az 1920-as évek magyar irodalmáról. Szerk. Hansági Ágnes, Hermann Zoltán, Horváth Csaba, Szitár Katalin, Török Lajos. Ráció Kiadó, Budapest, 2004. 78-85.

Ady „Minden-titkai”. In: A Nyugat-jelenség (1908-1998). Szerk.: Szabó B. István. Anonymus Kiadó, Budapest, 1998. 100-105. /Ua.: Iskolakultúra 1998/5. 89-92.

A hang és a titok (Ady Endre: Bajvivás volt itt...). In: Újraolvasó. Tanulmányok Ady Endréről. Szerk.: Kabdebó Lóránt, Kulcsár Szabó Ernő, Kulcsár-Szabó Zoltán, Menyhért Anna. Anonymus Kiadó, Budapest., 1999. 140-146.

Recenziók

Berki Tímea: Magyar-román kulturális kapcsolatok a 19. század második felében. Irodalomtörténet 2014/2. 283-287.

Pál József: 1790: határ és szabadság az irodalomban. Irodalomtörténet 2012/4. 554-558.

A „szövegvilág” fölénye (Taxner-Tóth Ernő: [Köz]véleményformálás Eötvös regényeiben). Literatura 2006/3. 379-384.

Hajóútszűkület (Margócsy István: Hajóvonták találkozása). Kalligram 2004/10. 100-107.

A Petőfi-értés lehetséges útjai (Margócsy István: Petőfi Sándor) Iskolakultúra 2000/11. 113-117.

A romantika nyomában (Horváth Károly: A romantika értékrendszere). Alföld 2000/1. 106-111.

Hozzászólás Hajdu Péter Az anekdota és Mikszáth című dolgozatához. Protestáns Szemle 1999/3. 196-199.

Felvilágosodás vagy valami más? (Folytonosság vagy fordulat? A felvilágosodás kutatásának időszerű kérdései). Alföld 1999/1. 97-103.

Beszédmódok "egymásra másolódása" (Imre László: Műfajok létformája XIX. századi epikánkban). Literatura 1998/2. 181-191.

Kérdések és válaszok (Németh G. Béla: Kérdések és kétségek). Alföld 1998/1. 93-97.

Mítosz és interpretáció (Eisemann György: Ősformák jelenidőben) Alföld 1997/10. 90-95.

A hagyományértés útján (Dobos István: Alaktan és értelmezéstörténet). Alföld 1996/9. 85-89.

Egy korszakmonográfia előfeltevései (Bíró Ferenc: A felvilágosodás korának magyar irodalma). Iskolakultúra 1996/8. 114-117.

Film és multimédia

A magyar irodalom története (térkép). Stiefel Eurocart Kft., Budapest, 2005.

Konferenciaszervezés

Vetésforgó. Károli Gáspár Református Egyetem, 2008. május 9-10.Lajos Török

Title: PhD
Gender: M
Year of Birth: 1970
Place of Birth (Country): Hungary
Email-address(es): Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Office Phone Number: +361-483-28-52

Doctoral Studies
Year of Doctoral Defence (PhD / CSc): 2005
Discipline: Literary history
Title of Thesis: Novel and History: The historical novel in 19th century
Issuing Institution: Eötvös Loránd University

MA Studies
Year of Obtaining the MA Degree:
Discipline(s):
Issuing Institution:

Further Studies and Qualifications

Institution Qualification Year of Obtaining the Qualification
     
     
     

Employment
Current Employer: Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary
Faculty: Faculty of Humanities
Institute: Institute of Hungarian Linguistic, Literary and Cultural Studies
Department: Department of Ancient and Classical Hungarian Literature
Current Position(s): University Associate Professor

Previous Employer:
Previous Position Held:

Other Previous Employers:
Other Previous Positions Held:


Areas of Research and Teaching

Hungarian literature and politics in 19th century, cultural studies, history of modern hungarian literature, philology, narratology

Membership in Research Groups and Projects

Eötvös Loránd University – Hungarian Academy of Sciences – „Jókai Mór műveinek kritikai kiadása” – researcher

Educational Functions, Curriculum Development and Other
Teaching-Related Activities

Period Function or Activity
   
   
   
   
   

Language Skills

Language Level and Kind of Proficiency
german Intermediate „C”
   
   
   
   

Honours, Distinctions, and Prizes

Name of Distinction Issuing Institution Year of Issuing
     
     
     

Membership in Academic Societies

Name of Organization Function (if any)
   
   
   
   

Guest Professorships and Research Fellowships in Foreign
Institutions

Period Institution Activities
     
     
     
     
     

Promotorship in Doctoral Studies

Name of
Doctoral Student,
Institution
Research Topic / Title of Dissertation Year of Defence
(if applicable)
     
     
     
     

Opponentship in Doctoral Defences

Name of
Doctoral Student,
Institution
Title of Dissertation Year of Defence
     
     
     
     

 

List of Publications

(MTMT)

Monographs

Textus Viator, Bp., Napvilág, 2013.

Chapters in Books

Ideológia, irónia és szatíra: Elmélkedések a szocialista (magyar) krimiről = Közelítések a szatírához: Narratív párbeszédek, szerk. FERENCZI Attila, HAJDU Péter, Bp., L’Harmattan, 2014, 181-190.

Jókai, a krimi és az olvasó: A Szegény gazdagok rejtélyei = Jókai & Jókai, szerk. HANSÁGI Ágnes, HERMANN Zoltán, Bp., Károli Gáspár Református Egyetem – L’Harmattan, 2013, 175-192.

„Kelet Népe és Pesti Hírlap” (Politika, könyv és sajtó 1841-ben). In: Versben él… Mózes Huba köszöntése 70. születésnapján. Szerk: Gréczi-Zsoldos Enikő, Bíbor, Miskolc, 2011. 342-355.

A vég nélküli kezdet, avagy a „lefejezett” szöveg (Mikszáth Kálmán: A Noszty fiú esete Tóth Marival). In: A Noszty fiú esete Tóth Marival [deKON-KÖNYVek]. Szerk. Milián Orsolya. Gondolat Kiadói Kör - Pompeji, Budapest - Szeged, 2008. 46-53.

Vultus poetae. Csokonai, avagy egy poézis természetrajza. In: „’s végre mivé leszel?” Tanulmányok Csokonai Vitéz Mihály halálának bicentenáriuma alkalmából. Szerk. Hermann Zoltán. Ráció Kiadó, Budapest, 2007. 224-235.

A jövő emlékezete (Jókai Mór: A jövő század regénye). In: "Mester Jókai". A Jókai olvasás lehetőségei az ezredfordulón. Szerk. Hansági Ágnes, Hermann Zoltán. Ráció Kiadó, Budapest, 2005. 105-124.

Emlékezet és történelem. In: Mozgó Világ – Tanulmányok a hatvanéves Kulin Ferenc tiszteletére. Szerk. Hansági Ágnes, Hermann Zoltán, Horváth Csaba. Ráció Kiadó, Budapest, 2003. 307-315.

H. Nagy Péter - Palkó Gábor - Lőrincz Csongor - Török Lajos: Ady-értelmezések. Iskolakultúra, Pécs, 2002. 55-72.

A történelem „félreolvasása” (Jókai Mór: Erdély aranykora). In: Vándor szövevény. Az Alföld Stúdió antológiája. Szerk. Szirák Péter. Debrecen, 2001. 65-85. Ua: Romantika: világkép, művészet, irodalom. Szerk. Szegedy-Maszák Mihály, Hajdu Péter. Osiris Kiadó, Budapest, 2001. 242-259.

Midas árnyékában (A mítosz alakzata Ambrus Zoltán Midas király című regényében). In: A kánon peremén. Szerk.: Eisemann György. ELTE XVIII-XIX. századi Irodalomtörténeti Tanszék, Budapest, 1998. 150-165.

Articles in Academic Reviews (Printed and Electronic)

„A saját életem szinének keresztül kell rémleni a munkáimon”: Jókai Mór és az önéletrajz útvesztői, Alföld, 2014/1, 85-105.

Tantalus árnyékában (Gozsdu Elek: Tantalus). Irodalomtörténeti Közlemények 2010. 204-
222.

A jövő alakzatai (Az időtapasztalat nyelvének néhány sajátossága az 1830-40-es évek magyar politikai diskurzsában). Helikon 2009/4. 561-576.

A szöveg identitása a Krúdy-prózában (Őszi utazások a vörös postakocsin). Alföld 2004/10. 52-64.

Egy mítosz margójára (Gozsdu Elek: Tantalus). Ex-Symposion 46-47. szám (2004), 39-42.

Az olvasás regénye (Umberto Eco: A tegnap szigete) Prae 1999/1-2. 151-154.

Conference Proceedings (Printed and Electronic)

„Scripta manent” (Írás és nyomtatás Mikszáth Kálmán Az öreg szedő című elbeszélésében). In: A kis formák mestere (meg a nagyoké). Elemzések Mikszáth Kálmán novelláiról. Szerk. Hajdu Péter, Mikszáth Kálmán Társaság, Veszprém, 2011. 21-27.

Nemzet és személyiség. A szubjektum történetisége Eötvös József Magyarország 1514-ben című regényében. In: Nympholeptusok. Szerk. Szűcs Zoltán Gábor, Vaderna Gábor. L’Harmattan Kiadó, Budapest, 2004. 328-334.

A gólyakalifa álma (Babits Mihály: A gólyakalifa). In: "egy csonk maradhat". Tanulmányok az 1920-as évek magyar irodalmáról. Szerk. Hansági Ágnes, Hermann Zoltán, Horváth Csaba, Szitár Katalin, Török Lajos. Ráció Kiadó, Budapest, 2004. 78-85.

Ady „Minden-titkai”. In: A Nyugat-jelenség (1908-1998). Szerk.: Szabó B. István. Anonymus Kiadó, Budapest, 1998. 100-105. /Ua.: Iskolakultúra 1998/5. 89-92.

A hang és a titok (Ady Endre: Bajvivás volt itt...). In: Újraolvasó. Tanulmányok Ady Endréről. Szerk.: Kabdebó Lóránt, Kulcsár Szabó Ernő, Kulcsár-Szabó Zoltán, Menyhért Anna. Anonymus Kiadó, Budapest., 1999. 140-146.

Book Reviews

Berki Tímea: Magyar-román kulturális kapcsolatok a 19. század második felében. Irodalomtörténet 2014/2. 283-287.

Pál József: 1790: határ és szabadság az irodalomban. Irodalomtörténet 2012/4. 554-558.

A „szövegvilág” fölénye (Taxner-Tóth Ernő: [Köz]véleményformálás Eötvös regényeiben). Literatura 2006/3. 379-384.

Hajóútszűkület (Margócsy István: Hajóvonták találkozása). Kalligram 2004/10. 100-107.

A Petőfi-értés lehetséges útjai (Margócsy István: Petőfi Sándor) Iskolakultúra 2000/11. 113-117.

A romantika nyomában (Horváth Károly: A romantika értékrendszere). Alföld 2000/1. 106-111.

Hozzászólás Hajdu Péter Az anekdota és Mikszáth című dolgozatához. Protestáns Szemle 1999/3. 196-199.

Felvilágosodás vagy valami más? (Folytonosság vagy fordulat? A felvilágosodás kutatásának időszerű kérdései). Alföld 1999/1. 97-103.

Beszédmódok "egymásra másolódása" (Imre László: Műfajok létformája XIX. századi epikánkban). Literatura 1998/2. 181-191.

Kérdések és válaszok (Németh G. Béla: Kérdések és kétségek). Alföld 1998/1. 93-97. Ua:

Mítosz és interpretáció (Eisemann György: Ősformák jelenidőben) Alföld 1997/10. 90-95.

A hagyományértés útján (Dobos István: Alaktan és értelmezéstörténet). Alföld 1996/9. 85-89.

Egy korszakmonográfia előfeltevései (Bíró Ferenc: A felvilágosodás korának magyar irodalma). Iskolakultúra 1996/8. 114-117.

Films and Multimedia (Digital Textbooks, Multimedia Creations etc.)

A magyar irodalom története (térkép). Stiefel Eurocart Kft., Budapest, 2005.

Organisation of Conferences

Vetésforgó. Károli Gáspár Református Egyetem, 2008. május 9-10.

Következő események


Összes esemény

Nyelvvizsgaközpont

Sport a Károlin

Sport a Károlin

Napi biztatás

 

Youtube