Készült: 2016-02-16
Módosítás: 2020-03-05

Családi életre nevelés  és kapcsolati kultúra fejlesztése
témakörben 40 órás pedagógus továbbképzés indul a KRE Bölcsészkarán.

Célunk a tanárok és az iskolai oktatásba bekapcsolódó egyéb diplomások
(gyógypedagógus, mentálhigiénikus, hitoktató, iskolai védőnő, kollégiumi nevelő,
szabadidő-szervező, stb.) felkészítése az új NAT szerinti munkára.

A képzés 40 ponttal beszámítható a kötelező továbbképzésbe.

Az új Nemzeti alaptantervben a fejlesztési területek és nevelési célok között a családi
életre nevelés kiemelt figyelmet kapott. A Családi életre nevelés önálló tárgyként is
megjelenhet
, de az 1-12. évfolyamokon bármely tantárgyba integrálható, különös
tekintettel az erkölcstan, az etika, a technika, életvitel és gyakorlat, a biológia, a
magyar, a történelem  tárgyakra, valamint az osztályfőnöki órákra.


Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által 575-90 / 2017 nyilvántartási számon
engedélyezett programunk: „Családi életre nevelés. A NAT alapján a családi életre
nevelésben és a kapcsolati kultúra fejlesztésében résztvevők felkészítését
elősegítő továbbképzés.


A képzés nyolc témakörében elméleti és módszertani jártasságot nyújtunk a résztvevőknek:

-    Társas kapcsolatok, kommunikáció és konfliktuskezelés
-    Önismeret és érzelmi intelligencia
-    Jellem és értékrend
-    A család működése
-    Változások és veszteségek kezelése a családban
-    Nemiség, párkapcsolat, szexualitás
-    Veszélyek és devianciák
-    Oktatásmódszertan

A következő képzés ideje: a képzés igény szerint, kellő jelentkező esetén indul

Helye: Budapest, 1146 Dózsa György út. 25-27.  

A képzés díja: 40.000 Ft/fő, (útiköltséget, szállásdíjat nem tartalmaz)

Jelentkezéshez csatolandó dokumentumok:

•    a kitöltött jelentkezési lap
•    a felsőfokú iskolai végzettségük szkennelt másolata


További információ: KRE-BTK Tanárképző Központ, Szoukupné Szegvári Edina +36 (1) 872 – 1710
Várjuk jelentkezésüket!  
                                                     Majzikné Dr Lichteberger Krisztina
                                               a   továbbképzés szervezője

Jelentkezési lap

Tájékoztatás a továbbképzés feltételeiről

Következő események


Összes esemény

Napi biztatás

 

Egyesített Bibliaolvasó

Nyelvvizsgaközpont

Közösségi Média

Sport a Károlin

Sport a Károlin