Készült: 2016-02-15
Módosítás: 2020-11-13

Turcsán-Tóth Zsuzsanna

Cím:
Nem: nő
Születési év: 1977
Születési hely: Magyarország
Email-cím(ek):
Hivatali telefonszám: +36 1 483 2861

Doktori tanulmányok
Doktori (PhD) védés éve: 2015
Tudományág: ókortörténet
Disszertáció címe: Alapvetés az Artemis Ephesia-szobrok ikonográfiai programjának elemzéséhez
Oklevelet kiállító intézmény: Pécsi Tudományegyetem

MA-tanulmányok
MA-fokozat megszerzésének éve: 2005
Tudományág(ak): történelem
Oklevelet kiállító intézmény: Károli Gáspár Református Egyetem

Egyéb tanulmányok és képesítések

Intézmény Képesítés Év
     
     
     

Munkatapasztalat
Jelenlegi munkaadó: Károli Gáspár Református Egyetem
Kar: Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar
Intézet: Történettudományi Intézet
Tanszék: Ókortörténeti és Segédtudományi Tanszék
Beosztás: egyetemi adjunktus

Korábbi munkaadó:
Beosztás:

Egyéb korábbi munkaadó:
Beosztás:


Kutatási és oktatási szakterületek

ókortörténet, ókori vallástörténet, segédtudományok

Tudományos kutatócsoportban vagy projektben való részvétel


Oktatásszervezés, tudományszervezés

Időszak Funkció vagy tevékenység
2005-2006 KRE Történelem szak BA akkreditációs anyag
2007-2008 KRE Történelem szak MA tanári és diszciplináris akkreditációsanyag
   
   
   

Nyelvtudás

Nyelv Nyelvtudás szintje és fajtája
német középfok, komplex (C)
angol középfok, komplex (C)
   
   
   

Díjak és kitüntetések

Díj vagy kitüntetés neve Kiadó intézmény Elnyerés éve
     
     
     

Tagság tudományos társaságokban

Szervezet neve Betöltött funkció
 MTA Köztestületi Tag tag
 Magyar Vallástudományi Társaság tag 
 Magyar Ókortudományi Társaság tag 
   

Vendégoktatás és kutatóutak külföldi intézményekben

Időszak Intézmény Tevékenység
     
     
     
     
     

Doktori témavezetések

Doktori hallgató neve,
intézmény
Kutatási téma / Disszertáció címe Védés éve
     
     
     
     

Opponencia doktori védéseken

Doktori hallgató neve,
intézmény
Kutatási téma / Disszertáció címe Védés éve
     
     
     
     

 

Publikációs lista

(MTMT)

    Független idézők összesen: 0
    Tudományos közlemények összesen:

 

Cikkek tudományos folyóiratokban

Tóth Zsuzsanna: Istennő(k) az Artemiszionban. Studia Caroliensia, 2006. 3-4.sz. 181187.

Turcsán-Tóth Zsuzsanna: Az Epheszoszi Artemisz szobrok helyi jellegzetességei Orpheus Noster, 2013. 4.sz. 3163.

Turcsán-Tóth Zsuzsanna: Kiket melengetett Artemis Ephesia a "keblei" felett? Orpheus Noster, 2017,  121150.

Turcsán-Tóth Zsuzsanna: Artemis Ephesia és az oroszlánok, Orpheus Noster, 2020, 6878.

 

Konferenciaközlemények

Turcsán-Tóth Zsuzsanna: Egy lehetséges értelmezés az Epheszoszi Artemisz szobrán megjelenő csillagjegyábrázolásokról. IDK 2012 Konferenciakötet, Pécsi Tudományegyetem Doktorandusz Önkormányzat, Pécs, 2012. (Interdiszciplináris Doktorandusz Konferencia)

Turcsán-Tóth Zsuzsanna: The Statue of Artemis Ephesia in the Light of Porphyry’s On the Cave of the Nymphs. In: Sepsi, E. Daróczi, A. Vassányi, M. (szerk.) Initiation into the mysteries, Budapest, Károli Gáspár Református Egyetem L'Harmattan Kiadó, 2020, 47–65.

 

Recenziók

Tóth Zsuzsanna: Orpheus Búcsúzik. Tanulmánykötet Sarkady János emlékére. Orpheus Noster , 2009. 1.sz. 139.Zsuzsanna Turcsán-Tóth

Title:
Gender: F
Year of Birth: 1977
Place of Birth (Country): Hungary
Email-address(es):
Office Phone Number: +36 1 483 2861

Doctoral Studies
Year of Doctoral Defence (PhD / CSc): 2015
Discipline: History
Title of Thesis:
Issuing Institution: University Of Pécs

MA Studies
Year of Obtaining the MA Degree: 2005
Discipline(s): History
Issuing Institution:

Further Studies and Qualifications

Institution Qualification Year of Obtaining the Qualification
     
     
     

Employment
Current Employer: Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary
Faculty: Faculty of Humanities
Institute: Institute of History
Department: Department of Ancient History and Auxiliary Historical Sciences
Current Position(s): Senior Lecturer

Previous Employer:
Previous Position Held:

Other Previous Employers:
Other Previous Positions Held:


Areas of Research and Teaching

ancient history, ancient religion history, auxiliary sciences of history

Membership in Research Groups and Projects


Educational Functions, Curriculum Development and Other
Teaching-Related Activities

Period Function or Activity
2005-2006 BA
2006-2008 MA
   
   
   

Language Skills

Language Level and Kind of Proficiency
German intermediate, combined
English intermediate, combined
   
   
   

Honours, Distinctions, and Prizes

Name of Distinction Issuing Institution Year of Issuing
     
     
     

Membership in Academic Societies

Name of Organization Function (if any)
   
   
   
   

Guest Professorships and Research Fellowships in Foreign
Institutions

Period Institution Activities
     
     
     
     
     

Promotorship in Doctoral Studies

Name of
Doctoral Student,
Institution
Research Topic / Title of Dissertation Year of Defence
(if applicable)
     
     
     
     

Opponentship in Doctoral Defences

Name of
Doctoral Student,
Institution
Title of Dissertation Year of Defence
     
     
     
     

 

List of Publications

(MTMT)

 

||MTMTIMPORT_ENG||


Articles in Academic Reviews (Printed and Electronic)

Tóth Zsuzsanna: Istennő(k) az Artemiszionban. Studia Caroliensia, 2006. 3-4.sz. 181-187.

Az Epheszoszi Artemisz szobrok helyi jellegzetességei Orpheus Noster, 2013. 4.sz. 31-63.

Turcsán-Tóth Zsuzsanna: Kiket melengetett Artemis Ephesia a "keblei" felett? Orpheus Noster, 2017,  121150.

Turcsán-Tóth Zsuzsanna: Artemis Ephesia és az oroszlánok, Orpheus Noster, 2020, 6878.

Conference Proceedings (Printed and Electronic)

Turcsán-Tóth Zsuzsanna: Egy lehetséges értelmezés az Epheszoszi Artemisz szobrán megjelenő csillagjegyábrázolásokról. IDK 2012 Konferenciakötet, Pécsi Tudományegyetem Doktorandusz Önkormányzat, Pécs, 2012. (Interdiszciplináris Doktorandusz Konferencia)

Turcsán-Tóth Zsuzsanna: The Statue of Artemis Ephesia in the Light of Porphyry’s On the Cave of the Nymphs. In: Sepsi, E.  Daróczi, A.  Vassányi, M. (szerk.) Initiation into the mysteries, Budapest, Károli Gáspár Református Egyetem L'Harmattan Kiadó, 2020, 47–65.

Book Reviews

Tóth Zsuzsanna: Orpheus Búcsúzik. Tanulmánykötet Sarkady János emlékére. Orpheus Noster , 2009. 1.sz. 139.

Következő események


Napi biztatás

Napi jegyzet a Kossuth-on

Egyesített Bibliaolvasó

Nyelvvizsgaközpont

Közösségi Média

Károli Podcast

Károli Podcast

Sport a Károlin

Sport a Károlin