Készült: 2016-02-15
Módosítás: 2023-06-27

Vámos Péter

Cím: Dr. habil. DSc
Nem: férfi
Születési év: 1969
Születési hely: Magyarország
Email-cím(ek): Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. 
Hivatali telefonszám: 483-2925

Fogadóóra: előzetes időpontegyeztetés alapján

Doktori tanulmányok
Doktori (PhD) védés éve: 1998
Tudományág: nyelvtudomány (orientalisztika)
Disszertáció címe: Magyar jezsuiták Kínában
Oklevelet kiállító intézmény: Magyar Tudományos Akadémia

MTA doktora (DSc) védés éve: 2023
Tudományág: történettudomány
Doktori mű címe: Magyar-kínai kapcsolatok, 1949-1989
Oklevelet kiállító intézmény: Magyar Tudományos Akadémia


MA-tanulmányok
MA-fokozat megszerzésének éve: 1992, 1997
Tudományág(ak): kínai, történelem
Oklevelet kiállító intézmény: ELTE

Egyéb tanulmányok és képesítések

Intézmény Képesítés Év
ELTE habilitáció 2007

Munkatapasztalat
Jelenlegi munkaadó: Károli Gáspár Református Egyetem
Kar: Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar
Intézet: Keleti Nyelvek és Kultúrák Intézete
Tanszék: Kínai Tanszék
Beosztás:
egyetemi docens (2009-től)
egyetemi adjunktus (2005–2009)
Békésy György posztdoktori ösztöndíjas oktató (2002–2005)
Magyary Zoltán posztdoktori ösztöndíjas oktató (2001–2002)
megbízott előadó (1999–2001)

Korábbi munkaadó: KRE BTK Történelem Tanszék
Beosztás: megbízott előadó (1997–1999)

Egyéb munkaadó:

Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Történettudományi Intézet

Beosztás: tudományos tanácsadó (2023-)
tudományos főmunkatárs (2019–2023)

Magyar Tudományos Akadémia, Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Történettudományi Intézet

Beosztás:
tudományos főmunkatárs (20022019)
tudományos munkatárs (2001–2002)
Bolyai János kutatási ösztöndíjas (1998–2001)

Korábbi munkaadó: ELTE BTK Ókortörténeti Tanszék
Beosztás: megbízott előadó (2001–2003)

Korábbi munkaadó: ELTE BTK Kínai Tanszék
Beosztás: megbízott előadó (1994–1996)

Korábbi munkaadó: Tan Kapuja Buddhista Főiskola
Beosztás: megbízott előadó (1992–1994)


Kutatási és oktatási szakterületek
Kína története és nemzetközi kapcsolatai
A szovjet tömb és Kína
Magyar–kínai kapcsolatok
A kereszténység története Kínában
Kínai nyelv (klasszikus és modern)

 

Tudományos kutatócsoportban vagy projektben való részvétel

Kína története, magyar–kínai kapcsolatok (KRE BTK Kutatási Projekt, témaszám: 20768, 2022–2024) vezető kutató

KRE Sinológiai Kutatócsoport (2020-tól)

Magyar–kínai kapcsolatok, 1949-1989. (KRE BTK Kutatási Projekt, témaszám: 20663B800, 2019–2020) vezető kutató

A szovjet tömb és Kína, 1949–1989. (OTKA K78484, 2009–2014) vezető kutató

Kína és Kelet-Európa, 19491989. Együttműködő partnerek: Kelet-kínai Tanárképző Egyetem, Hidegháború-Kutató Központ; MTA BTK Történettudományi Intézet – kutatásvezető

A változó Kelet-Európa, 1945–1990. Együttműködő partner: Kelet-kínai Tanárképző Egyetem, Hidegháború-Kutató Központ; MTA BTK Történettudományi Intézet – kutatásvezető


Oktatásszervezés, tudományszervezés

Időszak Funkció vagy tevékenység
2020 Részvétel a KRE BTK KNYKI Kínai Tanszék megalapításában, a kínai szakos képzés mintatantervének elkészítésében
20152019 A kínai szakirány akkreditációjának előkészítése
2013 A kínai specializáció elindítása, a mintatanterv és a tananyag kidolgozása
2006 A Kelet népei I-II, Bevezetés a keleti filológiák alapvető módszereibe I-II, Kína ókori története I-II, Kelet-Ázsia és a nagyhatalmak a 19–20. században, Kelet-Ázsia és a nagyhatalmak a II. világháború után c. kurzusok tematikájának kidolgozása

Nyelvtudás

Nyelv Nyelvtudás szintje és fajtája
angol felsőfok
kínai felsőfok
orosz középfok
német társalgási szint
japán olvasási készség
latin olvasási készség

Díjak és kitüntetések

Díj vagy kitüntetés neve Kiadó intézmény Elnyerés éve
Affiliated Researcher Faculty of Asian and Middle Eastern Studies, University of Cambridge 2018-
Jing Brand Fellowship Needham Research Institute, Cambridge, UK 2016-2017
Fellowship Imre Kertész Kolleg Jena 2013-2014
External Senior Fellowship Freiburg Institute for Advanced Studies, School of History 2010-2011
Research Associate Institut of Chinese Studies, Heidelberg University 2009-
„Forschungsaufenthalte für Hochschullehrer und Wissenschaftler” Program, Heidelberg DAAD 2009
Állami Eötvös Ösztöndíj Magyar Ösztöndíj Bizottság 2008
Research Grant Chiang Ching-kuo Foundation for International Scholarly Exchange 2005–2007
Békésy György Posztdoktori Ösztöndíj Oktatási Minisztérium 2002–2005
Fellowship for Teachers of Chinese as a Foreign Language Kínai Ösztöndíj Tanács 2004
Akadémiai Ifjúsági Díj Magyar Tudományos Akadémia 2004
Magyary Zoltán Posztdoktori Ösztöndíj Oktatási Minisztérium 2001–2002
Charles H. Revson Fellowship Center for Advanced Holocaust Studies, United States Holocaust Memorial Museum (USHMM) 2001
Bolyai János Kutatási Ösztöndíj Magyar Tudományos Akadémia 1998–2001
Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship Sasakawa Foundation 2000
China Scholarship Council Fellowship Kínai Ösztöndíj Tanács 1999
Research Grant Pacific Cultural Foundation (Taiwan) 1996
Taibei Center for Chinese Studies Scholarship Taibei Center for Chinese Studies 1995
Levelező tudományos ösztöndíj MTA TMB 1994–1997
Soros Alapítvány Általános Ösztöndíj Soros Alapítvány 1994
Taiwan Ministry of Education Academic Scholarship Taiwan Ministry of Education 1993–1994
Felsőoktatási Tanulmányi Érdemérem A Magyar Köztársaság oktatási minisztere 1993

Tagság tudományos társaságokban

Szervezet neve Betöltött funkció
MTA Köztestület tag
Magyar Történelmi Társulat tag
   

Vendégoktatás és kutatóutak külföldi intézményekben

Időszak Intézmény Tevékenység
2023 Providence University, Taiwan vendégoktató
2016-2020 University of Cambridge vendégoktató
2016-2017 Needham Research Institute, Cambridge, UK történeti kutatás
2013-2014 Imre Kertész Kolleg, Jena történeti kutatás
2010-2011 FRIAS, University of Freiburg történeti kutatás
2009 University of Heidelberg történeti kutatás
2008 University of Heidelberg történeti kutatás
2004 Beijing Normal University továbbképzés kínai mint idegen nyelv tanárok számár
2002 The Tokyo Foundation Visit Japan Program
2002 Center for Advanced Holocaust Studies, United States Holocaust Memorial Museum történeti kutatás
1995 Taibei Center for Chinese Studies történeti kutatás
1994 SOAS, University of London történeti kutatás
1993–1994 Mandarin Training Center, National Taiwan Normal University kínai nyelvi tanulmányok
1989–1990 Beijing Language Institute kínai nyelvi tanulmányok
1988 State University of Leningrad orosz nyelvi tanulmányok

Doktori témavezetések

Doktori hallgató neve,
intézmény
Kutatási téma / Disszertáció címe Védés éve
 Tokaji Zsolt Márton KRE   "A nagy fal lerontása" – A kínai császárság bukásában közrejátszó nyugati és japán
politikai és katonai fellépések reflexiója a korabeli magyar sajtóban (1839–1911)
 2023
     
     
     

Opponencia doktori védéseken

Doktori hallgató neve,
intézmény
Kutatási téma / Disszertáció címe Védés éve
 Sárközi Ildikó Gyöngyvér, PTE  A mártírium homályából  2016
 Simon Forbes, SOAS, University of London  Agency in Conflict: UK Missions in China 1931-1945  2018
 Csibra Zsuzsanna, PPKE (habilitáció)  

Mesék a természetfelettiről - A zhiguai jelentősége a klasszikus kínai irodalomban

 2020
 Révész Ágota, SZFE (habilitáció)  The Political Economy of Traditional Chinese Theatre  2021

 

Publikációs lista

https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10009759

 

Péter Vámos

Title: Dr habil., DSc
Sex: M
Year of Birth: 1969
Place of Birth (Country): Hungary
Email-address(es): Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. 
Office Phone Number: +361 483 2925

Office Hours: by appointment

Doctoral Studies
Year of Doctoral Defence (PhD / CSc): 1998
Discipline: linguistics (oriental studies)
Title of Thesis: Hungarian Jesuits in China
Issuing Institution: Hungarian Academy of Sciences

 

Year of Doctoral Defence (DSc): 2023
Discipline: history
Title of Thesis: Hungarian-Chinese Relations, 1949-1989
Issuing Institution: Hungarian Academy of Sciences

MA Studies
Year of Obtaining the MA Degree: 1992, 1997
Discipline(s): Chinese studies, History
Issuing Institution: Eötvös Loránd University

Further Studies and Qualifications

Institution Qualification Year of Obtaining the Qualification
Eötvös Loránd University habilitation (history) 2007

Employment
Current Employer: Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary
Faculty: Faculty of Humanities
Institute: Institute for Oriental Languages and Cultures
Current position: associate professor (2009–)

Previous employer: Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary, Department of History
Previous position held: lecturer (1997–1999)

Other employer:

Research Centre for the Humanities, Institute of History
Other Position Held: research professor (2023–), senior research fellow (2019–2023)

Hungarian Academy of Sciences, Research Centre for the Humanities, Institute of History
Other Position Held: senior research fellow (2002–2019)

Other previous employer: Eötvös Loránd University of Sciences, Faculty of Humanities, Department of Ancient History
Position: lecturer (2001–2003)

Other previous employer: Eötvös Loránd University of Sciences, Faculty of Humanities, Chinese Department
Position: lecturer (1994–1996)

Other previous employer: Dharma Gate Buddhist College
Position: lecturer (1992–1994)


Areas of Research and Teaching
The History and foreign relations of China
The Soviet bloc and China
Sino-Hungarian relations
The History of Christianity in China
Chinese language (Classical and Modern)

Membership in Research Groups and Projects

 

History of China, Sino-Hungarian relations (Karoli Gaspar University, Faculty of Humanities and Social Sciences, Research Project No. 20768, 2022–2024) principal investigator

KRE Sinology Research Group (2020-2022) 

Hungarian–Chinese relations, 1949-1989. (Karoli Gaspar University, Faculty of Humanities and Social Sciences, Research Project No. 20663B800, 2019–2020) principal investigator


The Soviet Bloc and China, 1949-1989 (OTKA K78484) – principal investigator

China and Eastern Europe, 1949-1989. Cooperating Partners: East China Normal University, Cold War International Studies Center; Institute of History, Hungarian Academy of Sciences – research coordinator

Eastern Europe in Transition, 1945–1990. Cooperating Partners: East China Normal University, Cold War International Studies Center; Institute of History, Hungarian Academy of Sciences – research coordinator

Educational Functions, Curriculum Development and Other
Teaching-Related Activities

Period Function or Activity
2006- Preparation of teaching materials for the courses: Nations of the East I-II, Introduction into the Basic Methods of Eastern Philologies I-II., Ancient History of China I-II, East Asia and the Great Powers during the 19-20th Centuries,
2013 Preparation of the concept of the Chinese Specialization, preparation of teaching materials for the course: History of China

Language Skills

Language Level and Kind of Proficiency
Hungarian native
English fluent
Chinese fluent
Russian intermediate
German colloquial
Japanese reading
Latin reading

Honours, Distinctions, and Prizes

Name of Distinction Issuing Institution Year of Issuing
Affiliated Researcher Faculty of Asian and Middle Eastern Studies, University of Cambridge 2018-2021
Jing Brand Fellowship Needham Research Institute, Cambridge, UK 2016–2017
Research Fellowship Imre Kertész Kolleg, Jena 2013-2014
External Senior Fellowship Freiburg Institute for Advanced Studies, School of History 2010-2011
Research Associate Institut of Chinese Studies, Heidelberg University 2009-
„Forschungsaufenthalte für Hochschullehrer und Wissenschaftler” Program, Heidelberg DAAD 2009
Eötvös Scholarship Hungarian Scholarship Board 2008
Research Grant Chiang Ching-kuo Foundation for International Scholarly Exchange 2005–2007
Békésy György Postdoctoral Fellowship Hungarian Ministry of Education 2002–2005
Youth Prize of the Hungarian Academy of Sciences Hungarian Academy of Sciences 2004
Fellowship for Teachers of Chinese as a Foreign Language China Scholarship Council 2004
Magyary Zoltán Postdoctoral Fellowship Hungarian Ministry of Education 2001–2002
Charles H. Revson Fellowship Center for Advanced Holocaust Studies, United States Holocaust Memorial Museum (USHMM) 2001
Bolyai János Research Fellowship Hungarian Academy of Sciences 1998–2001
Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship Sasakawa Foundation 2000
China Scholarship Council Fellowship China Scholarship Council 1999
Research Grant Pacific Cultural Foundation (Taiwan) 1996
Taibei Center for Chinese Studies Scholarship Taibei Center for Chinese Studies 1995
Scientific Research Grant Hungarian Academy of Sciences 1994–1997
Soros Foundation Scholarship (SOAS, University of London Soros Foundation 1994
Taiwan Ministry of Education Academic Scholarship Taiwan Ministry of Education 1993–1994
Higher Educational Medal of Merit Minister of Education, Republic of Hungary 1993

Membership in Academic Societies

Name of Organization Function (if any)
Public Body of the Hungarian Academy of Sciences  
Hungarian Historical Society  

Guest Professorships and Research Fellowships in Foreign
Institutions

Period Institution Activities
2023 Providence University, Taiwan Erasmus+ guest professor
2016-2020 Faculty of Asian and Middle Eastern Studies, University of Cambridge teaching and supervision
2016-2017 Needham Research Institute, Cambridge, UK historical research
2013-2014 Imre Kertész Kolleg, Jena historical research
2010-2011 FRIAS, University of Freiburg historical research
2009 University of Heidelberg historical research
2008 University of Heidelberg historical research
2004 Beijing Normal University course for teachers of Chinese as a foreign language
2002 The Tokyo Foundation Visit Japan Program
2001 Center for Advanced Holocaust Studies, United States Holocaust Memorial Museum historical research
1995 Taibei Center for Chinese Studies historical research
1994 SOAS, University of London historical research
1993–1994 Mandarin Training Center, National Taiwan Normal University Chinese language studies
1989–1990 Beijing Language Institute Chinese language studies
1988 State University of Leningrad Russian language studies

Promotorship in Doctoral Studies

Name of
Doctoral Student,
Institution
Research Topic / Title of Dissertation Year of Defence
(if applicable)
 Tokaji, Zsolt  "A nagy fal lerontása" – A kínai császárság bukásában közrejátszó nyugati és japán
politikai és katonai fellépések reflexiója a korabeli magyar sajtóban (1839–1911)
 2023

Opponentship in Doctoral Defences

Name of
Doctoral Student,
Institution
Title of Dissertation Year of Defence
 Sárközi, Ildikó Gyöngyvér, PTE  From the Mists of Martyrdom  2016
  Simon Forbes, SOAS, University of London   Agency in Conflict: UK Missions in China 1931-1945   2018
Csibra, Zsuzsanna, PPKE (habilitation)

Mesék a természetfelettiről - A zhiguai jelentősége a klasszikus kínai irodalomban

2020
Révész, Ágota SZFE (habilitation) 

The Political Economy of Traditional Chinese Theatre

2021

 

List of Publications

 

For a complete list of publications, please click here: 

https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10009759

  

 

 

Következő események


Napi biztatás

Napi jegyzet a Kossuth-on

Egyesített Bibliaolvasó

Nyelvvizsgaközpont

Közösségi Média

Károli Podcast

Károli Podcast

Sport a Károlin

Sport a Károlin