Készült: 2016-02-15
Módosítás: 2020-11-13

Máté Zoltán

Cím: -
Nem: férfi
Születési év: 1966
Születési hely: Magyarország
Email-cím(ek):Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Hivatali telefonszám: 318-5915

Fogadóóra: csütörtök 11:30 - 12:30

Doktori tanulmányok
Doktori (PhD) védés éve:
Tudományág:
Disszertáció címe:
Oklevelet kiállító intézmény:

MA-tanulmányok
MA-fokozat megszerzésének éve: 1992
Tudományág(ak): német, japán
Oklevelet kiállító intézmény: ELTE

Egyéb tanulmányok és képesítések

Intézmény Képesítés Év
     
     
     

Munkatapasztalat
Jelenlegi munkaadó: Károli Gáspár Református Egyetem
Kar: Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar
Intézet: Keleti Nyelvek és Kultúrák Intézete
Tanszék: Japanológia Tanszék
Beosztás: egyetemi adjunktus


Kutatási és oktatási szakterületek
Japán nyelvészet (nyelvpolitika, nyelvi tervezés, írásreformok)
Klasszikus japán nyelv
Haladó japán szövegolvasás

Tudományos kutatócsoportban vagy projektben való részvétel
Japán-magyar nagyszótár, szerkesztőségi tag, társszerző


Oktatásszervezés, tudományszervezés

Időszak Funkció vagy tevékenység
1997- A Nemzetközi Japán Nyelvvizsga (JLPT) magyarországi koordinátora
2009-
Eötvös Collegium orientalisztika műhely, műhelyvezető
   
   
   

Nyelvtudás

Nyelv Nyelvtudás szintje és fajtája
japán felsőfok
német felsőfok
angol középfok (olvasás, értés)
   
   

Díjak és kitüntetések

Díj vagy kitüntetés neve Kiadó intézmény Elnyerés éve
     
     
     

Tagság tudományos társaságokban

Szervezet neve Betöltött funkció
MJOT tag
   
   
   

Vendégoktatás és kutatóutak külföldi intézményekben

Időszak Intézmény Tevékenység
1993-1994 Hokkaidó Egyetem Japán Alapítvány Kutatói ösztöndíj
2007 Meikai Egyetem Japán Alapítvány Kutatói ösztöndíj
     
     
     

Doktori témavezetések

Doktori hallgató neve,
intézmény
Kutatási téma / Disszertáció címe Védés éve
     
     
     
     

Opponencia doktori védéseken

Doktori hallgató neve,
intézmény
Kutatási téma / Disszertáció címe Védés éve
     
     
     
     

 

Publikációs lista

(MTMT)


Könyvfejezetek

A japán nyelvről, avagy a „könnyű és nehéz” nyelvek kérdése in: Ismerjük meg Japánt! Bevezetés a japanisztika alapjaiba. Szerk. Farkas Ildikó. Eötvös kiadó, Bp., 2009. pp. 171-201.

kb. 110 db. japán tárgyú szócikk: Magyar Nagylexikon 11-18. kötet, Magyar Nagylexikon Kiadó Rt.: Budapest

Fordítások

A bambuszgyűjtő öregember története (A Taketori monogatari magyar nyelvű fordítása utószóval)Zoltán Máté

Title: Mr
Gender: M
Year of Birth: 1966
Place of Birth (Country): Hungary
Email-address(es): Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Office Phone Number: +36-1-318-5915

Doctoral Studies
Year of Doctoral Defence (PhD / CSc):
Discipline:
Title of Thesis:
Issuing Institution:

MA Studies
Year of Obtaining the MA Degree: 1992
Discipline(s): German - Japanese Studies
Issuing Institution: ELTE University, Budapest

Further Studies and Qualifications

Institution Qualification Year of Obtaining the Qualification
     
     
     

Employment
Current Employer: Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary
Faculty: Faculty of Humanities
Institute: Institute of Far Eastern Studies
Department: Department of Japanese Studies
Current Position(s):

Previous Employer:
Previous Position Held:

Other Previous Employers:
Other Previous Positions Held:


Areas of Research and Teaching

Japanese linguistics (language policy, language planning, reform of the writing system)
Classical japanese language
Advanced Reading Exercises

Membership in Research Groups and Projects

Japanese-Hungarian Dictionary, member of the editorial staff, coauthor

Educational Functions, Curriculum Development and Other
Teaching-Related Activities

Period Function or Activity
1997- Japanese Language Proficiency Test, coordinator in Hungary
2009- ELTE Eötvös József College Oriental Studies workshop, program manager
   
   
   

Language Skills

Language Level and Kind of Proficiency
japanese advanced level
german advanced level
english intermediate level
   
   

Honours, Distinctions, and Prizes

Name of Distinction Issuing Institution Year of Issuing
     
     
     

Membership in Academic Societies

Name of Organization Function (if any)
   
   
   
   

Guest Professorships and Research Fellowships in Foreign
Institutions

Period Institution Activities
1993-1994 Hokkaido University (Japan) Japan Foundation Research Fellowship
2007 Meikai University (Japan) Japan Foundation Research Fellowship
     
     
     

Promotorship in Doctoral Studies

Name of
Doctoral Student,
Institution
Research Topic / Title of Dissertation Year of Defence
(if applicable)
     
     
     
     

Opponentship in Doctoral Defences

Name of
Doctoral Student,
Institution
Title of Dissertation Year of Defence
     
     
     
     

 

List of Publications

(MTMT)

 

Chapters in Books

A Magyar Képzőművészeti Egyetem könyvtárának japán tárgyú gyűjteménye, in: A Mintarajztanodától a Képzőművészeti Főiskoláig, Magyar Képzőművészeti Egyetem: Budapest, 2002. pp. 269-278.

A japán nyelvről, avagy a „könnyű és nehéz” nyelvek kérdése in: Ismerjük meg Japánt! Bevezetés a japanisztika alapjaiba. Szerk. Farkas Ildikó. Eötvös kiadó, Bp., 2009. pp. 171-201.

kb. 110 db. japán tárgyú szócikk: Magyar Nagylexikon 11-18. kötet, Magyar Nagylexikon Kiadó Rt.: Budapest

Conference Proceedings (Printed and Electronic)

Japán nyelvpolitika a második világháború után, in: Folia Japonica Budapestinensia, Károli Gáspár Egyeten BTK, Japán Tanszék: Budapest, 2002. pp. 63-79.

Unbeantwortete Fragen der Japanischen Sprachpolitik, in: Folia Japonica Budapestinensia, Károli Gáspár Egyeten BTK, Japán Tanszék: Budapest, 2002. pp. 93-100.

Írásreformok a Meiji restauráció és a második világháború között in: Folia Japonica Budapestinensia, Károli Gáspár Egyeten BTK, Japán Tanszék: Budapest, 2003. pp. 33-49.

A japán nyelv szókészletének történeti változása in: ΓENEΣIA, Tanulmányok Bollók János emlékére, Typotex Kiadó, Budapest, 2004. pp. 583-597.

A klasszikus szótárak története Japánban in: Fóris Ágota - Pálfy Miklós szerk.: A lexikográfia Magyarországon, Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához XXXV., Tinta Kiadó, Budapest, 2005.

A japán nyelv latin betűs átírása - múlt és jelen. In: Japanisztikai konferenciák a KGRE-n 2005-2006. szerk. Farkas Ildikó, Molnár Pál. KGRE, Bp., 2007. pp. 119-142.

Meg nem valósult javaslatok a japán írásreformok történetében. in: Japanisztikai konferenciák a KGRE-n 2007-2008. szerk. Farkas Ildikó, Molnár Pál. KGRE, Bp. 2009. pp. 135-149.

Japán - magyar, magyar - japán szótárak, szógyűjtemények in: Tanulmányok a magyar-japán kapcsolatok történetéből. szerk. Farkas Ildikó, Szerdahelyi István, Umemura Yuko, Wintermantel Péter. Eötvös kiadó, Bp., 2009. pp. 511-529.

Translations

A bambuszgyűjtő öregember története (A Taketori monogatari magyar nyelvű fordítása utószóval)

Következő események


Napi biztatás

Napi jegyzet a Kossuth-on

Egyesített Bibliaolvasó

Nyelvvizsgaközpont

Közösségi Média

Károli Podcast

Károli Podcast

Sport a Károlin

Sport a Károlin