A KRE hallgatóinak alkotásai - Pilinszky János írásai nyomán 

 

Pilinszky János születésének 100 évfordulója alkalmából rendezett konferenciánkhoz egy alkotói pályázat kapcsolódott. Egy játékos kísérletre hívtuk a Károli hallgatóit: alkossák meg azokat a fotókat, rajzokat, verseket vagy videókat, amiket Pilinszky művei ihlettek! 

Huszonhat, különböző műfajú pályamű érkezett be a hallgatóktól, ezeket ezen az oldalon osztjuk meg a nyilvánossággal.  

Inspirációként két idézetet és egy négysorost (A tengerpartra) ajánlottunk Pilinszkytől, de bármelyik művére reagálhattak a pályázók (a részletes kiírás itt olvasható).

Mivel kiemelkedő színvonalú pályaművek érkeztek, ezért minden alkotást, minden alkotót díjaztunk a Károli Könyvek által felkínált ajándékcsomaggal. 

A programsorozat és a konferencia a Pilinszky 100/40 – Pilinszky János színházi és filmes víziója ma című projekt keretében az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával valósult meg, a Petőfi Kulturális Ügynökség Zrt. kezelésében (azonosítószám: TÁM/0087/2021).

 

1. Ambrus Eszter - rajz Pilinszky Ne félj c. verse alapján


2. Balog Virág Ágnes - három válaszvers Pilinszky A tengerpartra c. versére 

Felül a kékség úgy feszít dagadtan,
szerelmes szívemmel alul maradtam.
megfesti a tengert, bár ecsetje sincsen,
míg eggyé válok minden élő kinccsel.

Mily mámorító a reggeli apály,
keserű homokkal telve a szám,
édes szívem, már ő is idegen,
és magába rendez a végtelen.

Reszkető kékség a sugárzó távol,
szerelmes szívem remegve vádol,
vádol mert, néz fogyó értelemmel,
míg én eggyé válok a végtelennel.


3. Balog Zoltán Márk - versfilm

https://www.youtube.com/watch?v=DmX29lqiwxY

4. Balogh Eszter - képsorozat Pilinszky Gizgaz c. verse alapján 5. Baranyai Dorka - festmény a Mert áztatok és fáztatok c. vers alapján


6. Bencsikné Mayer Mónika - rajz A tengerpartra című vers alapján

És "bicegő"" válasz-négysoros a Két szonett II. szakaszára

Fehér vitorlák a mélység felett.
Veled a lehetetlent is megnyerem.
Tajtékba fúló fájdalom
Segít tovább az utadon.

7. Bustya Dániel - versfilm

https://youtu.be/mJzN05F98t8


8. Bürger Nina és Tóth Kinga Boróka - versfilm Pilinszky Műtárgy c. verse alapján 

https://youtu.be/kheAHxGan3k 


9. Csóbor Benjámin - versfilm, Ne félj! 

https://youtu.be/wpMB2q1MaTk


10. Farkas Adrienn - vegyes technikával készített alkotás A tengerparta c. vers alapján


11. Fekete Bernadett - Honvágy című fotó, Pilinszky Egy szép napon című verse alapján


12. Fekete Celesztina - Fotósorozat az Elég c. vers alapján 


13. Gerlei Szilárd - Két válaszvers és egy elbeszélés

       1. Ambivalent

Kedves kertben mosolygó Nap,
A Nap alatt dalmadarak.
Madár alatt nevető lány
Nevető lány, semmi magány.


       1+1. Új barátnőm

Régmúlt virágok lila illata
Bódít, hódít kebelimben friss piros.
Új tűz támad arany szikrából,
Édes-szép lelkem, jer hozzám!

        Karácsony margójára

…meghitt karácsony, kint koromsötét.
Az ajándékokat már megvettük, az ünnepi ételeket elkészítettük. Feleségemmel a kandalló előtt ültünk gyermekeink körében, szürcsöltük a meleg kakaót és a forralt bort, ki-ki magáét. A gyerekek csendben, szelíden mosolyogva ültek velünk szemben, a szőnyegen. Lilivel a fotelokban helyeztük magunkat kényelembe.
…Elégedett voltam saját, általam kiépített egzisztenciámmal. És a lehetőséggel – hogy Lili lehet nekem. Túl sok idő telt el úgy, hogy olyan nőket hajszoltam, akik képtelenek voltak az igaz szeretetre – a törődésre, az odaadásra… Végre megtaláltam az igazit. De nemcsak mint valami filmklisét emlegetem őt. Az igazi bennem a valós boldogságot is jelenti… Ez valami megfoghatatlan, leírhatatlan… talán valami isteni…
Most nem mosolygott, hanem gondolataiba merült, de szerintem legbelül ujjongott a lelke. Végre a saját családjával ünnepelheti a karácsonyt. Végre nem a szüleink, nagyszüleink kiabálásától hangos, hanem a lelkünkből sugárzó, fényes csendtől békés a tér. Ezt ketten értük el. Már bájos-aranyosan tekint rám gyönyörű orcájával.
…Végtére is, Isten mindannyiunkat saját képmására teremtett. Miért is nem maradhatott valakiben, akár csak és egyedül – mert szerintem csak benne van ez meg – az én Lilimben valami kis isteni? Vagy angyali, de mindenképpen a mennyországhoz, annak környezetéhez tartozó, parányi töredék… Szeretem…
A karácsonyfa már fel volt díszítve, üggyel-bajjal, de megoldottuk. Mindkettőnk, mint egy új élményre, úgy tekintett erre a karácsonyra. Végül – a három kicsiny lelket leszámítva – magunk voltunk. – Ez a mi élményünk – ezt éreztük. Egy bensőséges, hittel teli élmény. Hit az új életben, hit az új jövőben, hit a gyermekekben és legfőképpen hit egymásban.
Ajándékként idén nem akartam túlszárnyalni előző évi önmagamat. Nem vettem drága ékszert vagy konyhai eszközöket. Csupán ezt a levelet nyújtottam át neki. Ő pedig derülten ajándékozta nekem képmását, melynek hátulján szerelmi vallomása köszöntött:

„…mint rím a rímbe
lelkünk úgy hatol
egymásba, egymásnak
felelve, mint két tiszta sor.”

14. Groszeibl Gabriella - Fotó az Őszi vázlat c. vers alapján 


15. Imre Boglárka - Négysoros válasz-versek

Jóhír
Isten tudja a horizont pontos helyét
- Ádám, hol vagy?
(mindig az ajtó túlsó felén)
- Kezem elér.

Titkosírás
Feldereng egy leples kép:
előrefutok – megégek.
Behunyom a szemem
és átalszom az egészet.
A válasz-verseket Pilinszky János: Jóhír c. alkotása ihlette.

Éjjeli fürdés
a szemem rideg félholdja alatt
lelkem csendes tükre pang
a szobám áttetsző falán
ringatózva fekszik a magány
A válasz-verset Pilinszky János: Éjjeli fürdés c. verse ihlette

16. Kerekes Henriett Etelka - Elbeszélés Pilinszky Levél c. vers alapján

Gyász
Szállást adtál egy éjszakára. Én kértem. Hogy érezzelek. Csak egyet adtál. A többit én loptam. Mindenedet elloptam. Hogy tovább élj, és én is tovább éljek.
Az ágyadban az akkori helyemen feküdtem. A te helyeden könyvek, és a Biblia. Az, amiből 20 éve kitéptél egy lapot. Véletlenül. Üzent a lap. Ahogyan még sokszor azután. Hittem, hogy Neked is üzent. De Te hitted-e? Vagy meddig hitted? Én hittem. Hittem. Hittem. Hittem… Hittem?
Most semmit sem értek. Keresem az Értelmet. Ő is keres engem. De…Engedem majd, hogy megtaláljon?
Éreztelek, éreztél. Láttalak, láttál. Szerettelek, szerettél.
Te tudtad, ki vagyok. Mondd, ki vagyok? És mit tudtál még?
Súgj! Vagy inkább üvölts! Mert süket lettem és vak. És az üvöltésemtől úgyse hallanám.
Újra és újra sírok. Miattad. Értem… Érted?
Előbb a párnád nyomott, aztán az ágyad, végül a hely. Már nem alszom… ott. De itt igen.
Itt is jelen vagy. Éjjelente meglátogatsz. Hol így, hol úgy. Mindig gyönyörű vagy.
És én kisimulok Veled…
Szállást adtam egy kis időre… s te megszálltál mindörökre.

17. Losonczi Anna - Válasz-vers A tengerpartra

A vakító fény a hullámon törik,
vízpermet sűrűsödik, belenyúlok,
a sorsomat csak én érhetem el,
vitorlát bontok és elindulok.

18. Németh Virág - Válasz-vers Őszi vázlat 

Csak Te élsz
Minden hajnali szívdobbanásban
Az el nem csókolt csókban
A cigarettafüstben, a fájó némaságban
Csak Te élsz. És csak önmagadért.

19. Paizs Vanda - versfilm Halak a hálóban

https://youtu.be/SFOTJ6fAFIA


20. Pallós Áron - Válasz-vers a Vers a halotthoz c. versre

Vers az élőhalotthoz
Az e-világ sínylő foglya vagy,
ellene már nem tartasz
− ki gépektől függve, maszk megett,
öntudatlan tengeted
élted, e rémes, üres sci-fit.
Már vállalnod sem kell magad:
arcod, hangod is kikapcs.
− s egy urnasorrá lett pixelrács
mögül várod a csodát:
evilágra is vajh még feltámadsz?"

21. Puchlová Nikolett - Rajz, a Halak a hálóban c. vers alapján


22. Szabó Benedek - Fotó egy Pilinszky idézet alapján "Soha az életben nem tudok olyan magányos lenni, mint egy-egy szerepemben."


23. Szabó Zsolt - Vers-film - Fabula

https://www.youtube.com/watch?v=TOC0-ls98QM


24. Szabolcsi Noémi Rózsa - Olajfestmény, a Terek c. vers alapján 


25. Szíjártó Hajnalka - Válasz-vers Pilinszky Kapcsolat című versére

Kapcsolat vége

Mennyi szó, ha beszélsz. Mennyi
kimondatlan szó.
Érzed és érzem.
- Vesztettünk.

26. Viola Krisztián - válaszvers Pilinszky Négysoros c. versére

Ébredő szegek

Utolsó csók a külvárosi parkban,
Hűtlen barátokban fellángolás.
A hazád fog elítélni téged.
Rideg szegek ébrednek bennem.

  

Napi biztatás

Napi jegyzet a Kossuth-on

Egyesített Bibliaolvasó

Nyelvvizsgaközpont

Közösségi Média

Sport a Károlin

Sport a Károlin