Készült: 2016-02-15
Módosítás: 2023-11-14

 

Somodi Júlia

Cím: PhD
Nem: nő
Születési év: 1975
Születési hely: Románia
Email-cím(ek):Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Hivatali telefonszám: +36-1-483-2865

Fogadóóra: Hétfő: 9:30-10:30

Doktori tanulmányok
Doktori (PhD) védés éve: 2015
Tudományág: fordítástudomány
Disszertáció címe: Megszólítások pragmatikája japán-magyar összevetésben – A japán apellatív megszólítások fordításának vizsgálata magyar filmszövegekben –
Oklevelet kiállító intézmény: ELTE

MA-tanulmányok
MA-fokozat megszerzésének éve: 2001, 2002
Tudományág(ak): japán, angol
Oklevelet kiállító intézmény: Károli Gáspár Református Egyetem

Egyéb tanulmányok és képesítések

Intézmény Képesítés Év
     
     
     Munkatapasztalat
Jelenlegi munkaadó: Károli Gáspár Református Egyetem
Kar: Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar
Intézet: Keleti Nyelvek és Kultúrák Intézete
Tanszék: Japanológia Tanszék
Beosztás: egyetemi docens

Korábbi munkaadó: Japán Nagykövetség, Japán Alapítvány Budapest Iroda
Beosztás:

Kutatási és oktatási szakterületek
Kutatási szakterületek: fordítástudomány, pragmatika, megszólító nyelvi elemek a japán nyelvben
Oktatási szakterületek: fordítási gyakorlatok, fordításelmélet, japán nyelvtan, szövegolvasás

Tudományos kutatócsoportban vagy projektben való részvétel
Disfluency in Comparison. Joint International Project. Japan, Kyoto University./Megakadásjelenségek komparatív vizsgálata. Közös nemzetközi projekt. Japán, Kiotó Egyetem. (2015-2018)

Filmfelirat készítése órai eretek között a hirosimai atomtámadás áldozatainak visszaemlékezéseihez. Együttműködés fordítóként és koordinátorként a Hirosima Atombomba Áldozatainak Nemzeti Béke Emlékcsarnokával. (2018- )

https://www.global-peace.go.jp/OTHER/ot_hungarian_pic_syousai.php?gbID=1240&dt=190211131158

Oktatásszervezés, tudományszervezés

Időszak Funkció vagy tevékenység
2006 Online tankönyv szerkesztése: Minna no nihongo, nyelvtani magyarázatok
2009-2010 Japán közép és emelt szintű érettségi feladatgyűjtemény
   

Nyelvtudás

Nyelv Nyelvtudás szintje és fajtája
román felsőfokú C típusú nyelvvizsga (ITK)
japán felsőfokú (Nemzetközi Japán Nyelvvizsga N1)
angol felsőfokú képesítés (egyetemi diploma)
német alapfok

Díjak és kitüntetések

Díj vagy kitüntetés neve Kiadó intézmény Elnyerés éve
     
     
     

Tagság tudományos társaságokban

Szervezet neve Betöltött funkció
Magyarországi Japánnyelv-oktatók Társasága vezetőségi tag (2006-2007)
Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesülete tag
EAJS tag
Pragmatika Centrum-Országos Kutatóközpont  

Vendégoktatás és kutatóutak külföldi intézményekben

Időszak Intézmény Tevékenység
2013-2014 Japán, Bunkyo Gakuin University vendégkutató
     
     
     

Doktori témavezetések

Doktori hallgató neve,
intézmény
Kutatási téma / Disszertáció címe Védés éve
     
     
     
     

Opponencia doktori védéseken

Doktori hallgató neve,
intézmény
Kutatási téma / Disszertáció címe Védés éve
     
     
     
     

 Publikációs lista

(MTMT)
 
 

NYILVÁNOS MEGJELENÉSEK

2023. Fordítás és tolmácsolás az Edo-korban. Különös tekintettel a holland-japán tolmácsok helyzetére. Elhangzott: KRE-ELTE Japanológia Konferencia, 2023. október 25. Budapest, KRE.
2023. Translating Culture from Japanese into Hungarian in Tawada Yoko’s The Last Children of Tokyo. Elhangzott: "NIC Conference 2023: Intercultural Communication with a Focus on Languages, Narratives and Translation". 23-25 November, 2023. november 23-25. Falun, Svédország.

2023. Fordítási hibák japán szakos alapképzéses hallgatók fordításaiban. Elhangzott: "MANYE Fordítástudományi Kutatások III". 2023. május 19.

2023. Dialóguson alapuló oktatói visszajelzések. A hallgatói fordítások „értékelése”. Elhangzott: "XV. Miskolci Alkalmazott Nyelvészeti Konferencia. Fordítás és ami utána történik: lektorálás, utószerkesztés, újrafordítás. Miskolc. 2023. január 12.
2023. Assessment of BA students’ Translations from Japanese into Hungarian. The Role of Corrective Feedback. Elhangzott: "Assessment and Evaluation in Translation and Interpretation: Reflection on Quality. The 22nd ITRI International Conference. 2023.január 27-28.

2022. Refusal Strategies of Hungarian Speakers of Japanese in Comparison With Native Speakers. Elhangzott: "Japan: Pre-modern, Modern, and Contemporary", Bucharest, Dimitrie Cantemir University, September 2-4.

2022. Teaching Translation for Undergraduates in The 21th Century. Elhangzott: "Practicing Japan - 35 Years of Japanese Studies in Poznan and Kraków. Online, 2022. 03. 24-26.

2019. Karakternyelv és fordítás. Elhangzott: Magyarországi és japán kapcsolatok az elmúlt 30 év tükrében Nemzetközi Konferencia. CEU. 2019. szeptember 19.

2019. A pragmatika és a fordítástudomány köztes terei (a japán-magyar nyelvpár viszonylatában). Elhangzott: Csíkszereda, Sapientia Tudományegyetem. 2019. április 26-27.

 2019. Értékelés a magyar és japán nyelvű recenziókban. Elhangzott: Újdonságok a szemantikai és pragmatikai kutatásokban konferencia. SZTE-BTK, 2019. április 12.

2017. Miért is a gyerekek takarítanak a japán iskolákban. Elhangzott: Gyermekkép és oktatás Japánban konferencia. ELTE TÓK, 2017. október 13.

 2016. Translation of Japanese Food-related Expressions in Literary Texts. Elhangzott: Japan, Pre-modern, Modern and Contemporary. Dimitrie Cantemir Christian University, Bucharest. 2016. szeptember 1-3.

 2015. Interpersonal Relations in Source Text and Target Text in The Light of The Translation of Appellatives. Elhangzott: Japan, Pre-modern, Modern and Contemporary. Dimitrie Cantemir Christian University, Bucharest. 2015. szeptember 7-9.

2014. Az interperszonális viszonyok alakulása a filmfordításokban az apellatív megszólítások megszólítások fordítási stratégiájának tükrében. Elhangzott: A Károli japán szakának 20 éve. Jubileumi Konferencia. KRE-BTK. 2014. október 14.

2013. Pragmatics of Address Terms in Japanese-Hungarian Translations. PhD Workshop in Japanese Studies East and Central Europe 2013. Japan Foundation, Budapest. 2013. február 18-19.

2012. Megszólítások pragmatikai vizsgálata filmfeliratokban. Elhangzott: VII. Japanológiai Konferencia. KRE-BTK. 2012. április 23.

2011. A megszólító nyelvi elemek pragmatikai funkcióinak vizsgálata fordított szövegben. Elhangzott: Alkalmazott nyelvészet regionális és globális szerepe. MANYE Kongresszus XXI. Szombathely. NymE SEK BTK. 2011. augusztus 9-11.

 2011. Nihongo ni okeru taisósi. Gojóron teki na siten kara. (Japán megszólító kifejezések vizsgálata pragmatikai megközelítésből). Elhangzott: International Symposium on Japanese Studies. "Linguistic and Cultural Identity in Japan". University of Bucharest, Center of Japanese Studies. 2011. március 4-6.

2009. A japán megszólítások vizsgálatának vizsgálata a pragmatika szemszögéből. Elhangzott: "A tudományok nyelve - a nyelvek tudománya". MANYE Kongresszus XIX. Eger. EKF. 2009. április 16-18.

2008. A japán megszólítási rendszer egy japán regény fordításának tükrében. A magyar mint európai és világnyelv. MANYE Kongresszus. XVIII. Budapest BBI. 2008. április 3-5.

 

FORDÍTÁSOK

Filmfeliratkészítés a hirosimai atombombbatámadás túlélőinek dokumentumfilmjeihez. Együttműködés a Hirosima Atombomba Áldozatainak Nemzeti Béke  Emlékcsarnokával (2018-)
Kimura Hiszako: https://www.global-peace.go.jp/OTHER/ot_hungarian_pic_syousai.php?gbID=1263&dt=190404180319
Tomonaga Tamiko: https://www.global-peace.go.jp/OTHER/ot_hungarian_pic_syousai.php?gbID=1228&dt=190404180319

Júlia Somodi

Title: PhD
Gender: F
Year of Birth: 1975
Place of Birth (Country): Romania
Email-address(es): Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Office Phone Number: +36-1-483-2865

Doctoral Studies
Year of Doctoral Defence PhD: 2015
Discipline: Translation Studies
Title of Thesis: Translation Studies, Pragmatics of Address Terms in Japanese-Hungarian Translation
Issuing Institution: Eötvös Loránd University

MA Studies
Year of Obtaining the MA Degree: 2001, 2002
Discipline(s): M.A. in Japanese Studies and Japanese Language Teching,
M.A. in English Studies and English Language Teaching
Issuing Institution: Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary

Further Studies and Qualifications

Institution Qualification Year of Obtaining the Qualification
     
     
     


Employment
Current Employer: Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary
Faculty: Faculty of Humanities
Institute: Oriental Languages and Cultures
Department:
Current Position(s): Associate professor

Previous Employer: Embassy of Japan
The Japan Foundation Budapest Office
Previous Position Held:


Areas of Research and Teaching
Areas of research: Translation Studies, Japanese address terms, Pragmatics
Areas of teaching: Translation practice, Theory of translation, Japanese grammar, Reading comprehension

Membership in Research Groups and Projects
Disfluency in Comparison. Joint International Project. Japan, Kyoto University. (2016- )

Creating Hungarian subtitles to the testimonial videos of atomic bomb survivors. Collaboration as translator and student-coordinator with The National Peace Memorial Halls for the Atomic Bomb Victims in Hiroshima and Nagasaki. (2015-2018)

https://www.global-peace.go.jp/en/picture/en_pic_syousai.php?gbID=143&dt=190211131544Educational Functions, Curriculum Development and Other
Teaching-Related Activities

Period Function or Activity
2006 Prep. of online teaching material
Minna no nihongo, grammar explanations
2009-2010 Preparatory textbook for Japanese matriculation exam
   
   
   

Language Skills

Language Level and Kind of Proficiency
Romanian upper (ITK, 1996)
Japanese upper (Japanese Language Proficiency Test (N1))
English upper (major in English)
German beginner
   

Honours, Distinctions, and Prizes

Name of Distinction Issuing Institution Year of Issuing
     
     
     

Membership in Academic Societies

Name of Organization Function (if any)
Hungarian Association of Japanese Language Teachers  
Hungarian Association of Applied Linguists and Language Teachers  
EAJS  
Hungarian Research Center for Pargmatics  

 

Guest Professorships and Research Fellowships in Foreign
Institutions

Period Institution Activities
2013-2014 Japan, Bunkyo Gakuin University research fellow
     
     
     
     

Promotorship in Doctoral Studies

Name of
Doctoral Student,
Institution
Research Topic / Title of Dissertation Year of Defence
(if applicable)
     
     
     
     

Opponentship in Doctoral Defences

Name of
Doctoral Student,
Institution
Title of Dissertation Year of Defence
     
     
     
     
List of Publications

(MTMT)


 

 

 Translations

Hungarian subtitles to the testimonial videos of atomic bomb survivors. Collaboration with The National Peace Memorial Halls for the Atomic Bomb Victims in Hiroshima and Nagasaki.
Hisako Kimura: https://www.global-peace.go.jp/OTHER/ot_hungarian_pic_syousai.php?gbID=1263&dt=190404180319
Tamiko Tomonaga: https://www.global-peace.go.jp/OTHER/ot_hungarian_pic_syousai.php?gbID=1228&dt=190404180319

 

Következő események


Napi biztatás

Napi jegyzet a Kossuth-on

Egyesített Bibliaolvasó

Nyelvvizsgaközpont

Közösségi Média

Sport a Károlin

Sport a Károlin