Készült: 2016-02-15
Módosítás: 2020-11-16

Varrók Ilona

Cím: PhD
Nem: nő
Születési év: 1955
Születési hely: Magyarország
Email-cím(ek):Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Hivatali telefonszám: 318-5915

Fogadóóra: Hétfő 14:00-15:00 óra

Doktori tanulmányok
Doktori (PhD) védés éve: 2003
Tudományág: neveléstudomány
Disszertáció címe: A művészeti nevelés története Japánban, különös tekintettel az irodalom és a képzőművészet kapcsolatára
Oklevelet kiállító intézmény: ELTE

MA-tanulmányok
MA-fokozat megszerzésének éve: 1984, 1992
Tudományág(ak): portugál nyelv és irodalom, spanyol nyelv és irodalom, orientalista (japán)
Oklevelet kiállító intézmény: ELTE

Egyéb tanulmányok és képesítések

Intézmény Képesítés Év
     
     
     

Munkatapasztalat
Jelenlegi munkaadó: Károli Gáspár Református Egyetem
Kar: Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar
Intézet: Keleti Nyelvek és Kultúrák Intézete
Tanszék: Japanológia Tanszék
Beosztás: tanszékvezető egyetemi docens

Korábbi munkaadó: ELTE, BTK, Japán szak, 1992–1995
Beosztás: meghívott előadó

Egyéb korábbi munkaadó: Kőrösi Csoma Társaság Keleti Nyelvek Kollégiuma 1984–1989
Beosztás: nyelvtanár

Egyéb korábbi munkaadó: TIT japán nyelvtanfolyam 1987–1989
Beosztás: nyelvtanár


Kutatási és oktatási szakterületek
Modern japán irodalom, japán neveléstörténet, japán művészeti nevelés története, japán nyelv, fordítástudomány

Oktatott tárgyak:
1984- modern japán nyelv
1995- japán irodalomtörténet tantárgyai
1995- modern japán irodalom tantárgyai
1998- Bevezetés a japán filológiába
1999- japán oktatástörténeti tárgyak
2006- fordítói specializáció tantárgyai (fordítási gyakorlat, műfordítás)

Tudományos kutatócsoportban vagy projektben való részvétel
1993–1995 A Világirodalmi Lexikon (Akadémiai Kiadó) főmunkatársa
2000-től Japán-magyar szótárszerkesztési projekt, főszerkesztő


Oktatásszervezés, tudományszervezés

Időszak Funkció vagy tevékenység
1995 Tankönyvírás:
Szöveggyűjtemény, tankönyv, Daruma sorozat (Program a japán nyelv és kultúra tanításához), Tárogató Kiadó, 1995.
Olvasás munkafüzet, Hiragana, Daruma sorozat (Program a japán nyelv és kultúra tanításához), Tárogató Kiadó, 1995.
1984– modern japán nyelv, japán irodalomtörténet, modern japán irodalom, bevezetés a japán filológiába, a japán oktatás története, fordítói specializáció kurzusok tematikájának kidolgozása
1994–1995 Japán szak osztatlan képzés megszervezése, tantervének kidolgozása, akkreditációs dokumentáció elkészítése
1997 projektvezető, „A multimédia a japán nyelv és kultúra oktatásában” című program PFP pályázati anyagának elkészítése, pályázati támogatás elnyerése
2003 a Japán Kormány Kulturális Támogatására vonatkozó pályázat koordinálása, a támogatás elnyerése
2003- Japanológia Tanszék tanszékvezetés
2005 Keleti nyelvek és kultúrák alapszak japán szakirányú képzés megszervezése, tantervének kidolgozása, akkreditációs dokumentáció elkészítése
2006– TDK-témavezetés és -bírálat
2007 Japanológia mesterképzési szak képzésének megszervezése, tantervének kidolgozása, akkreditációs dokumentáció elkészítése
1992–2000 Nyelvvizsgáztatás: ELTE Idegennyelvi Továbbképző Központ japán állami nyelvvizsgán rendszeresen nyelvvizsga-bizottsági tagként (alsó, közép és felsőfok)
   

Nyelvtudás

Nyelv Nyelvtudás szintje és fajtája
japán felsőfokú képesítés (egyetemi diploma)
spanyol felsőfokú képesítés (egyetemi diploma)
portugál felsőfokú képesítés (egyetemi diploma)
német középfokú /érettségi (Felsőfokú: olvasás, beszédértés, alapfok: beszéd)
angol középfokú (Felsőfokú: olvasás és beszédértés, alapfokú: beszéd)
   

Díjak és kitüntetések

Díj vagy kitüntetés neve Kiadó intézmény Elnyerés éve
 Rektori elismerő oklevél  KRE  2017
 Kitüntetés a Japán-magyar  Japán  
 nagyszótárért  Külügyminisztérium  2016

Tagság tudományos társaságokban

Szervezet neve Betöltött funkció
Magyarországi Japánnyelv-oktatók Társasága tag
   
   
   

Vendégoktatás és kutatóutak külföldi intézményekben

Időszak Intézmény Tevékenység
     
     
     
     
     

Doktori témavezetések

Doktori hallgató neve,
intézmény
Kutatási téma / Disszertáció címe Védés éve
     
     
     
     

Opponencia doktori védéseken

Doktori hallgató neve,
intézmény
Kutatási téma / Disszertáció címe Védés éve
     
     
     
     

 

Publikációs lista

(MTMT)

Egyéb tudományos közlemény

Japán-magyar nagyszótár, Japán Stúdiumok Alapítvány, Budapest, 2015. Főszerkesztő, társszerző pp. 1-1424.
Szöveggyűjtemény, tankönyv, Daruma sorozat (Program a japán nyelv és kultúra tanításához), Tárogató Kiadó, 1995.
Olvasás munkafüzet, Hiragana, Daruma sorozat (Program a japán nyelv és kultúra tanításához), Tárogató Kiadó, 1995.
73 japán irodalmi szócikk,Világirodalmi Lexikon 15. kötet , Akadémiai Kiadó, 1993.
26 japán irodalmi szócikk, Világirodalmi Lexikon 16. kötet , Akadémiai Kiadó, 1994.
52 japán irodalmi szócikk, Világirodalmi Lexikon 17. kötet , Akadémiai Kiadó, 1994
3 japán irodalmi szócikk, Világirodalmi Lexikon 18. kötet , Akadémiai Kiadó, 1995.

 Fordítások

Akutagawa Rjúnoszuke: Irodalmi, nagyon is irodalmi, Műford. In: MTA Irodalomtudományi Intézete Helikon Világirodalmi Figyelő (1979/1-2.). pp. 23-37.
Inoue Jaszusi: A tengerreszállás, Műford. In: Nagyvilág, 1981/2. pp.164-179.
Inoue Jaszusi: Utazás a Fudaraku-Paradicsomba, Műford. In: Európa Kiadó, 1986. pp.105-136.
Endó Súszaku: A negyvenéves férfi, Műford. In: Nagyvilág 1986/5. pp.659-672.
Kita Morio: Erkölcstelenség, Műford. In: Égtájak, Európa Kiadó 1982/83. pp. 234-244.
Kita Morio: A sziklacsúcson, Műford. In: Nagyvilág, 1982/10. pp.1484-1492.
Julio Cortazar: Utazás egy kronopók országba, Műford. In: Interpress Magazin, 1978/1. pp. 70-71.
Julio Cortazar: Parkok folytonossága, Műford. In: Interpress Magazin, 1977/5. pp. 86-87.

Nyilvános megjelenések

Japanisch-Ungarisches Grosswörterbuch - eine grosse Herausforderung, 2. EMLex kollokvium, KRE BTK, 2015. január 29.

Inoue Hiszasi, drámaíró vagy nevettető?, "20 éves a KRE-BTK Keleti Nyelvek és Kultúrák Inézete" Jubileumi konferencia, Irodalom szekció II., 2014. október 15.

A KRE Japán szak 20 éve, "20 éves a KRE-BTK Keleti Nyelvek és Kultúrák Intézete" Jubileumi konferencia, 2014. október 15.

A Meidzsi-kori oktatás különböző aspektusai, “Inoue Enrjo és a Meidzsi-kori Japán. Filozófia, vallás, oktatás” szimpóziumon a a Tokyo Egyetem és az ELTE Japán Tanszék közös szervezésében. ELTE Budapest, 2014, április 25.

A nagy kulturális és földrajzi távolság lexikográfiai áthidalása a Japán - magyar nagyszótárban, Szótár, lexikon, enciklopédia: kérdések és problémák (MTA Nyelvtudományi Bizottságának Szótári Munkabizottsága, 9. Szótárnap), ELTE BTK, 2013. október 16.

A Japán-magyar szótárról, Magyar japanológusok VIII. tanácskozása, ELTE, 2009. október 28.

Az oktatási reformok Japánban, 5. Japanisztikai konferencia, KRE, 2009. november 25.

Beszámoló a japán-magyar szótár megjelentetéséről, Magyar Japanológusok Jubileumi Tanácskozása — 2006. október 11., Japán Nagykövetség, Magyar-Japán Baráti Társaság, MTA Világgazdasági Intézet, Ázsia Kutató Központ rendezésében

Japán irodalom. „Japán: állandóság és változás” c. nyilvános előadás-sorozat, „2005: EU-Japán cserekapcsolatok éve” EU-Japán programban, Károli Gáspár Református Egyetem, Japán Tanszék, 2005. tavaszi félév

Magyar irodalom (Hangarii no bungaku) „A magyar kultúra vonatkozásai” c. nyilvános előadás-sorozat, „2005: EU-Japán cserekapcsolatok éve” EU-Japán programban, Károli Gáspár Református Egyetem, Japán Tanszék, 2005. őszi félév (Japán nyelvű előadás)

Az esztétikai oktatás Japánban. Magyar Japanológusok 5. Tanácskozása, Magyar Tudományos Akadémia Világgazdasági Kutató Intézete és a Magyar-Japán Baráti társaság közös rendezésében, a Japán Nagykövetség támogatásával. 2003. október 1.

A japán oktatás történelmi, társadalmi és filozófiai háttere. III. Országos Neveléstudományi Konferencia, Magyar Tudományos Akadémia 2003 október 9-11.

A japán művészet szerepe a japán oktatási rendszerben. MJBT, (2000)

Nevelés, művészet és kreativitás összefüggései Japánban, ELTE, Pedagógia Szak, PhD-hallgatók I. Tudományos Konferenciája, (1997.)

Óe Kenzaburo helye a modern japán irodalomban. Magyar Japanológusok 3. Tanácskozása (1995.)


Mai japán regényirodalom, a Kőrösi Csoma Társaság Japán Szekciójának ülése (1995.) 

Ilona Varrók

Title: Dr / PhD
Gender: F
Year of Birth: 1955
Place of Birth (Country): Hungary
Email-address(es): Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Office Phone Number: +36-1-318-5915

Doctoral Studies
Year of Doctoral Defence (PhD / CSc): 2003
Discipline: pedagogy
Title of Thesis: History of Art Education in Japan
Issuing Institution: ELTE

MA Studies
Year of Obtaining the MA Degree: 1984, 1992
Discipline(s): MA Diploma in Spanish and Portuguese Studies, MA Diploma of Orientalist (Diploma in Japanese Studies)
Issuing Institution: ELTE

Further Studies and Qualifications

Institution Qualification Year of Obtaining the Qualification
     
     
     

Employment
Current Employer: Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary
Faculty: Faculty of Humanities
Institute: Institute of Oriental Languages and Cultures
Department: Department of Japanese Studies
Current Position(s): Head of Institute, Head of Department

Previous Employer: Japanese Studies, Faculty of Humanities, Eötvös Loránd University, Department of Japanese Studies
Previous Position Held: Visiting Lecturer

Other Previous Employers: School of Oriental Languages, Alexander Csoma Körösi Society, Language Teacher


Areas of Research and Teaching

History of Japanese Literature, Modern Japanese Literature, History of Japanese Education, Japanese Language, Translation Studies

Teaching Experience: 1984~ Modern Japanese language
1995~ History of Japanese Literature
1995~ Modern Japanese Literature
1998~ Introduction to Japanese Philology
1999~ History of Japanese Education
2006~ Specialization in Translation (Japanese into Hungarian)

Membership in Research Groups and Projects

1993–1995 Encyclopedia of World Literature, Hungarian Academy of Sciences Publishing House, contributor

2000– Japanese–Hungarian Dictionary, Editor in Chief

Educational Functions, Curriculum Development and Other
Teaching-Related Activities

Period Function or Activity
1995 Textbook writing:
Text Book (Readings in Selected Japanese Literature and Other Texts) School Book, Daruma Series, Tárogató Kiadó, Budapest
Reading Practice Book, School Book, Daruma Series, Tárogató Kiadó, Budapest
1984– Preparation of teaching materials for the courses: Modern Japanese language, History of Japanese Literature, Modern Japanese Literature, Introduction to Japanese Philology, History of Japanese Education, Specialization in Translation
1994–1995 Curriculum Development, japanese studies five-year program
1997 Multimedia in the japanese language teaching project (PFP), Chief coordinator
2003 Japanese Government Cultural Grant Aid project, Chief coordinator
2003– Head of the Department of Japanese Studies
2005 Curriculum Development, oriental languages and cultures, japanese studies BA program
2006– Student Research Workshop consulting teacher
2007 Curriculum Development, japanese studies MA program
1992–2000 Japanese Language Exam, examiner: ELTE Centre for Foreign Language Examinations
   
   
   

Language Skills

Language Level and Kind of Proficiency
Hungarian native
Japanese upper (major in Japanese)
Spanish upper (major in Spanish)
Portuguese upper (major in Portuguese)
German intermediate (High: reading and listening, low: speaking)
English intermediate (High: reading and listening, low: speaking)
   
   
   

Honours, Distinctions, and Prizes

Name of Distinction Issuing Institution Year of Issuing
     
     
     

Membership in Academic Societies

Name of Organization Function (if any)
Hungarian Association of Japanese Language Techers  
   
   
   

Guest Professorships and Research Fellowships in Foreign
Institutions

Period Institution Activities
     
     
     
     
     

Promotorship in Doctoral Studies

Name of
Doctoral Student,
Institution
Research Topic / Title of Dissertation Year of Defence
(if applicable)
     
     
     
     

Opponentship in Doctoral Defences

Name of
Doctoral Student,
Institution
Title of Dissertation Year of Defence
     
     
     
     

 

List of Publications

(MTMT)


Translations

Akutagawa Rjúnoszuke: Irodalmi, nagyon is irodalmi, Műford. In: MTA Irodalomtudományi Intézete Helikon Világirodalmi Figyelő (1979/1-2.). pp. 23-37.

Inoue Jaszusi: A tengerreszállás, Műford. In: Nagyvilág, 1981/2. pp.164-179.

Inoue Jaszusi: Utazás a Fudaraku-Paradicsomba, Műford. In: Európa Kiadó, 1986. pp.105-136.

Endó Súszaku: A negyvenéves férfi, Műford. In: Nagyvilág 1986/5. pp.659-672.

Kita Morio: Erkölcstelenség, Műford. In: Égtájak, Európa Kiadó 1982/83. pp. 234-244.

Kita Morio: A sziklacsúcson, Műford. In: Nagyvilág, 1982/10. pp.1484-1492.

Julio Cortazar: Utazás egy kronopók országba, Műford. In: Interpress Magazin, 1978/1. pp. 70-71.

Julio Cortazar: Parkok folytonossága, Műford. In: Interpress Magazin, 1977/5. pp. 86-87.

Academic and public Appearances (Live and Electronic)

Japanisch-Ungarisches Grosswörterbuch - eine grosse Herausforderung, 2nd EMLex Colloquium on Lexicography, KRE BTK, 29. 01. 2015.


Inoue Hiszasi, drámaíró vagy nevettető?, "20 éves a KRE-BTK Keleti Nyelvek és Kultúrák Intézete" Jubileumi konferencia, Irodalom szekció II., 2014. október 15.


A KRE japán szak 20 éve, "20 éves a KRE-BTK Keleti Nyelvek és Kultúrák Intézete" Jubileumi konferencia, 2014. október 15.

A Meidzsi-kori oktatás különböző aspektusai, “Inoue Enrjo és a Meidzsi-kori Japán. Filozófia, vallás, oktatás” szimpóziumon a Tokyo Egyetem és az ELTE Japán Tanszék közös szervezésében. ELTE Budapest, 2014, április 25.

A nagy kulturális és földrajzi távolság lexikográfiai áthidalása a Japán - magyar nagyszótárban, Szótár, lexikon, enciklopédia: kérdések és problémák (MTA Nyelvtudományi Bizottságának Szótári Munkabizottsága, 9. Szótárnap), ELTE BTK, 2013. október 16.

A Japán-magyar szótárról, Magyar japanológusok VIII. tanácskozása, ELTE, 2009. október 28.

Az oktatási reformok Japánban, 5. Japanisztikai konferencia, KRE, 2009. november 25.

Beszámoló a japán-magyar szótár megjelentetéséről, Magyar Japanológusok Jubileumi Tanácskozása — 2006. október 11., Japán Nagykövetség, Magyar-Japán Baráti Társaság, MTA Világgazdasági Intézet, Ázsia Kutató Központ rendezésében

Japán irodalom. „Japán: állandóság és változás” c. nyilvános előadás-sorozat, „2005: EU-Japán cserekapcsolatok éve” EU-Japán programban, Károli Gáspár Református Egyetem, Japán Tanszék, 2005. tavaszi félév

Magyar irodalom (Hangarii no bungaku) „A magyar kultúra vonatkozásai” c. nyilvános előadás-sorozat, „2005: EU-Japán cserekapcsolatok éve” EU-Japán programban, Károli Gáspár Református Egyetem, Japán Tanszék, 2005. őszi félév (Japán nyelvű előadás)

Az esztétikai oktatás Japánban. Magyar Japanológusok 5. Tanácskozása, Magyar Tudományos Akadémia Világgazdasági Kutató Intézete és a Magyar-Japán Baráti társaság közös rendezésében, a Japán Nagykövetség támogatásával. 2003. október 1.

A japán oktatás történelmi, társadalmi és filozófiai háttere. III. Országos Neveléstudományi Konferencia, Magyar Tudományos Akadémia 2003 október 9-11.

A japán művészet szerepe a japán oktatási rendszerben. MJBT, (2000)

Nevelés, művészet és kreativitás összefüggései Japánban, ELTE, Pedagógia Szak, PhD-hallgatók I. Tudományos Konferenciája, (1997.)

Óe Kenzaburo helye a modern japán irodalomban. Magyar Japanológusok 3. Tanácskozása (1995.)

Mai japán regényirodalom, a Kőrösi Csoma Társaság Japán Szekciójának ülése (1995.)

Következő események


Napi biztatás

Napi jegyzet a Kossuth-on

Egyesített Bibliaolvasó

Nyelvvizsgaközpont

Közösségi Média

Károli Podcast

Károli Podcast

Sport a Károlin

Sport a Károlin