Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj

Új leadási határidő: 2019. július 1. hétfő 14.00 óráig!
I. Tájékoztató a 2019/2020. tanévi Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj pályázati felhívásához

  • Az oktatásért felelős miniszter nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat adományoz  tanévenként a felsőoktatási intézmények kimagasló teljesítményt nyújtó hallgatói részére.
  • A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra szóló pályázatot a felsőoktatási intézmény írja ki.
  • A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjban részesíthető hallgatók száma a Károli Gáspár Református Egyetemen – a 2019/2020. tanév vonatkozásában – 26 fő.
  • Az ösztöndíj egy teljes tanévre, azaz 10 hónapra szól, összege Nftv.114/D § (1) bekezdés c) pontja alapján 2019-ben 40.000 Ft havonta.
  • A 2019/2020. tanévre elnyert ösztöndíj csak a 2019/2020. tanévben folyósítható.

 

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a pályázat benyújtásának részleteiről tájékozódjanak a részletes pályázati útmutatóban, amely az alábbi linken letölthető: itt!

II. Kik pályázhatnak?
A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra a Károli Gáspár Református Egyetem azon hallgatói jogosultak, akik:

  • a nemzeti felsőoktatási ösztöndíj pályázatának benyújtását megelőző két félévre bejelentkezett, és ebben a két félévben legalább 55 kreditet megszerzett
  • az alábbi felsorolt képzéseink valamelyikén államilag támogatott (ösztöndíjas, részösztöndíjas) képzésben, vagy költségtérítéses (önköltséges) formában részt vettek:
   • teljes idejű alapképzésben,
   • teljes idejű mesterképzésben,
   • teljes idejű osztatlan képzésben.

 

III. A pályázatok leadásának határideje, helye
2019. július 1. hétfő 14.00 óráig kell zárt borítékban benyújtani a Karok Dékáni Titkárságára az alábbi kötelező mellékletekkel együtt:

1. pályázati adatlap: letölthető itt,

2. az egyetem rektorának címzett indoklást tartalmazó levél (Maximum egy oldal terjedelmű, melyben a hallgató az esetében beszámítható eredményeket sorolja fel.)

3. igazolások:

 • indexmásolat,
 • nyelvvizsga bizonyítvány(ok) fénymásolata,
 • egyéb igazolások (ha vannak) pl.:
  • OTDK-helyezést igazoló oklevél fénymásolata,
  • OTDK-helyezés nélküli részvételről szóló igazolás fénymásolata,
  • OTDK különdíjról szóló oklevél fénymásolata,
  • Kutatási projektben való részvétel vagy szakkollégiumi tevékenységről szóló igazolás,
  • OTDK-n kívüli egyéb szakmai, tanulmányi versenyeken való részvétel
  • Publikációk, pályamunkák, előadások
 • közéleti, sport- és egyéb tevékenység (ha vannak):
  • Hallgatói közéleti tevékenység (hallgatói önkormányzat, kollégiumi tisztség, rendezvények szervezése stb.)
  • Egyéb kiemelkedő társadalmi, szociális, kulturális tevékenység
  • Aktív igazolt versenyszerű sporttevékenységről szóló igazolás

A kari rangsor legkésőbb 2019. július 10-én szerdán 14.00 óráig a Karon kihirdetésre kerül, mellyel kapcsolatban a hallgatók 
2019. július 16-án kedden 16.00 óráig jogorvoslati kérelemmel élhetnek a Kar vezetőjénél.

A hallgató nemzeti felsőoktatási ösztöndíjban egy felsőoktatási intézményben részesülhet. Amennyiben több felsőoktatási intézmény tesz javaslatot ugyanazon személy elismerésére, a hallgató abban a felsőoktatási intézményben részesül nemzeti felsőoktatási ösztöndíjban, amellyel elsőként létesített hallgatói jogviszonyt.

 

Következő események


Napi biztatás

Napi jegyzet a Kossuth-on

Egyesített Bibliaolvasó

Nyelvvizsgaközpont

Közösségi Média

Károli Podcast

Károli Podcast

Sport a Károlin

Sport a Károlin