CEEPUS – Közép-európai Felsőoktatási Csereprogram

Tisztelt Hallgatók!

A KRE BTK Szabadbölcsészet Tanszék és Anglisztika Intézet pályázatot hirdet a CEEPUS – Közép-európai Felsőoktatási Csereprogram keretén belül hallgatói mobilitásban való részvételre.

Az alábbi partnerintézményekbe lehet pályázni, a táblázatban felsorolt pályázattípusok, ill. keretszámok sz

 1. A hálózat száma és címe: CIII-AT-0503-08-1920 „Inter-American Studies”

 2. Koordinátor neve és elérhetősége: Pásztori-Kupán István

 3. A hálózat által megfogalmazott általános célkitűzések címszavakban: Amerikanisztikai stúdiumok bármely részterületen, Észak- Közép- vagy Dél-Amerikával kapcsolatban.

1.

Célország

Ausztria

Intézmény, honlap

University of Graz, Center for Inter-American Studies (CIAS)

Pályázattípus

1 Anglisztika BA/ MA/ osztatlan angol nyelv és kultúra tanára szakpáros/ szabadbölcsészet BA/ vallástudomány MA szakos hallgató

(Lehetőség szerint észak-amerikai témából készülő szakdolgozattal/ OTDK kutatási témával/ publikációs tevékenységgel)

Ösztöndíj összege:

1050 EUR/ hó

Időtartam: 4 hónap (2019/2020 tanév tavaszi félévében)

 

Általános pályázati feltételek

Az egyes pályázattípusokra vonatkozó elvárásokat, formai feltételeket a mellékelt Általános pályázati feltételek, formai és tartalmi követelmények c. dokumentumban találhatják meg. [Elérhető: https://tka.hu/palyazatok/116/ceepus---hallgatok-mobilitasa ]

 

Kik pályázhatnak?

Pályázhatnak nappali major / minor/ szakos, ill. osztatlan képzésben résztvevő hallgatók is a fenti szakterületeken.

Hogyan kell pályázni?

A pályázati anyag a következőkből áll:

 • személyes adatok (név, szak, évfolyam, elérhetőség, nyelvtudás szintje);

 • motivációs levél és kutatási témavázlat;

 • utolsó két lezárt félév Neptun-kivonata;

 • eddig szakmai eredmények (pl. TDK-helyezés, publikáció, konferencia-szervezésben való részvétel stb.)

Az elbírálás módja:

Az elbírálás ad hoc bizottság révén történik, melynek tagjai a nemzetközi dékánhelyettes, egy tanszéki oktató és egy HÖK-képviselő. A döntésről jegyzőkönyv készül, a pályázókat kötelező rangsorolni (visszalépés esetére). Az eredményről minden pályázót személyes e-mailben értesítünk legkésőbb október 18., 16:00 óráig. Ezután a pályázó felelőssége regisztrálni a www.ceepus.info honlapon, és október 31-én 23 óra 59 percig elektronikusan is feltölteni a pályázatát!

Hátrányos helyzetű pályázók

 • A pályázati anyagban kérjük feltüntetni, hogy a hallgató milyen hátrányos helyzet tekintetbe vételét kéri, és mellékelje az ezt igazoló hivatalos dokumentum másolatát. Az elbírálás során két egyenértékű pályázat esetén a hátrányos helyzetű pályázat előnyben részesül.

Határidő

 • A pályázatot 2019. október 18., péntek 10:00 óráig a Dékánhelyettesi Titkárságon (1088 Budapest, Reviczky u. 4., I. em. 111.), Deák Tímeánál / Tóth Dóránál kérjük leadni.

 • Az intézményi szintű kiválasztást követően a pályázóknak a www.ceepus.info oldalra is fel kell tölteniük a pályázatukat az alábbi határidőkig:

  • a tavaszi félévre: október 31.

 

 • A határidő után feltöltött pályázatok továbbítására nincs lehetőség!

 

Tisztelettel várjuk pályázataikat!

Sikeres pályázást kívánunk!

 

Dr. Pásztori-Kupán István

hálózati partnerkoordinátor

Szabadbölcsészet Tanszék

 

Dr. Nagy Judit

nemzetközi dékánhelyettes

Következő események


Összes esemény

Napi biztatás

 

Nyelvvizsgaközpont

Közösségi Média

Sport a Károlin

Sport a Károlin