Tanulmányi Osztály személyes ügyfélfogadása március 6-tól szünetel

Tisztelt Hallgatóink!

Bizonyára már értesültek róla, hogy a koronavírus kérdésének kezelésére létrehozott egyetemi ad hoc bizottság döntése alapján a Tanulmányi Osztály személyes ügyfélfogadása 2020. március 6-tól határozatlan ideig szünetel.

Kérjük, hogy térjenek át az elektronikus ügyintézésre és a Tanulmányi Osztály ügyintézőit, kollégáit levélben, illetve telefonon keressék a Tanulmányi Osztály hivatalos elérhetőségeinek valamelyikén

https://btk.kre.hu/index.php/2015-10-20-12-12-54/tanulmanyi-osztaly/tanulmanyi-szakfelelosok-tanulmanyi-osztaly-ugyfelszolgalatanak-nyitvatartasa.html

Kérjük, hogy kérelmeiket, kérdéseiket e-mailen legyenek szívesek megküldeni. Az eddig papír alapon, személyesen leadott kérvényeket kérjük, hogy aláírva, dátummal ellátva, szkennelve legyenek kedvesek megküldeni.

Hallgatói jogviszonyigazolást (magyar-angol), kreditigazolást (angol és magyar), tárgylista igazolást, abszolutórium igazolást, ideiglenes diákigazolványt elektronikusan áll módunkban megküldeni, vagy amennyiben csak papíralapon megfelelő, úgy a porta melletti TO-s fachba tudjuk betenni. Ez esetben a portásnak kell jeleznie, hogy a TO küldeményt helyezett el az Önök nevére.  Továbbá minden igazolást postai úton is meg tudunk küldeni, amennyiben az is megfelel Önöknek (kizárólag tértivevényes ajánlott küldeményként).

Diákigazolvány-matrica, oklevél és oklevél melléklet kiadása, illetve elkészült szakdolgozat (kötött) és szakdolgozati témabejelentő átvétele ezen a héten szünetel.

Dolgozunk az új eljárásrend kialakításán, annak érdekében, hogy a jövő héttől ismételten tudjunk minden dokumentumot kiadni és elfogadni. Addig is szíves türelmüket és megértésüket kérjük.

Felhívom figyelmüket:

  • A 2019/2020. tanév I. félévének diákigazolvány matricája március 31-ig érvényes!
  • A kötött szakdolgozat, szakdolgozati portfólió és a CD leadásának végső határideje március 31. (kedd).
  • Osztatlan tanári mesterképzésen a kötött szakdolgozatok és a CD leadásának végső határideje osztatlan tanári mesterképzésen április 30. (csütörtök).
  • Szakdolgozati témabejelentés (alapképzésben, 4 féléves mesterképzésben, szakirányú továbbképzésekben) TVSz. 77. §. (4) bek. határideje május 15.

Akik az elmúlt két hétben koronavírussal fertőzött országban jártak, és – eleget téve a kérésünknek – nem látogatják az órákat, azokat hátrány nem érheti. Kérjük, hogy ez esetben szíveskedjenek az érintett oktatónak (és másolatban az intézeti ügyintézőnek) e-mailt írni, tájékoztatva őket arról, hogy meddig maradnak távol. Ez esetben a távolmaradásuk igazolt hiányzásnak minősítjük. FIGYELEM! Távolmaradásukat bejelentő levelükhöz feltétlenül csatoljanak valamilyen dokumentumot, amellyel igazolják a külföldi tartózkodásukat és annak időpontját (repülőjegy, beszállókártya, vonatjegy, szállásról számla, külföldi üzemanyagszámla stb.). Csak akkor áll módunkban a hiányzást igazoltnak tekinteni, ha a külföldi tartózkodásukat igazolták!

A változásokról Neptun-üzenetben folyamatosan tájékoztatni fogjuk Önöket!

Szíves együttműködésüket és megértésüket KÖSZÖNJÜK!

Üdvözlettel:

KRE BTK Tanulmányi Osztály

Következő események


Összes esemény

Nyelvvizsgaközpont

Sport a Károlin

Sport a Károlin

Napi biztatás

 

Youtube