Dékáni tájékoztatás hallgatóknak

Tisztelt Hallgatóink!

Bizonyára értesültek a kormány által kihirdetett veszélyhelyzetről és az az alapján kiadott 3/2020. (III. 11.) sz. Rektori utasításról.

Érthető módon sok kérdés felmerül a tanulmányaik folytatásával kapcsolatosan, amelyekre mielőbb válaszokat szeretnének kapni.

Amint azt tapasztalták, a helyzet és a vonatkozó jogszabályok napról-napra változnak. A jelenlegi intézkedések elsődleges célja a betegség terjedésének megakadályozása.

Nem ismeretes, hogy a kormány 2020. március 12-én meghozott rendelkezései meddig maradnak hatályban, így Egyetemünk a kialakult helyzethez igazodva, egyelőre olyan – a tanulmányaikat érintő – részletszabályokat, eljárásrendeket fog kidolgozni, amelyek április 15-ig szabályozzák a követendő eljárást.

Az egyetem és a Kar vezetése is arra törekszik, hogy Önöket folyamatosan tájékoztassa a szükséges teendőkről. Kérjük Önöket, hogy az eddigieknél gyakrabban olvassák Neptun-üzeneteiket. Mindenkitől a megszokottól nagyobb türelmet, megértést és együttműködést kérünk.

Az a célunk, hogy a körülményekhez képest elfogadható módon folytathassák tanulmányaikat, minél kevesebb hátrány érje Önöket, és minden tanulmányi kötelezettségüknek eleget tudjanak tenni.

A tegnap megjelent élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről szóló 41/2020. (III. 11.) Korm. rendelet 4. § b) pontja és a 3/2020. (III. 11.) sz. Rektori utasítás alapján

 • visszavonásig ez egyetem épületeibe hallgatóknak tilos belépni: ez egyben azt is jelenti, hogy minden ehhez kapcsolódó személyes jelenlétet igénylő nappalis, levelezős, távoktatásos óra, konzultáció, vizsga, zárthelyi dolgozat, prezentációk stb. mind belföldi, mind külföldi képzési helyeinken elmaradnak.
 • március 12-13-án rektori szünet van érvényben: ezen időszakban nincs tanítás – távoktatásos sem.
 • március 16-tól az oktatás távoktatás formájában zajlik. Ez érvényes a 2020. március 14. napjára tervezett levelezős órákra is. Kérjük, hogy folyamatosan figyeljék levelezésüket, Neptun- és Moodle-felületüket. Az érintett kurzusok oktatói keresni fogják Önöket.
 • A Károli Közösségi Napok (Tréninghét) elmarad, helyette tavaszi szünet lesz: ekkor távoktatásos formában sincs oktatás.
 • A kollégiumainkból lehetőség szerint legkésőbb 2020. március 13-án déli 12 óráig költözzenek ki. Akinek nincs hova mennie, úgy a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címre írjon méltányossági kérelmet (másolatban tegye be a kollégium vezetőjét is).
 • A diákigazolvány matricák érvényességi ideje meghosszabbodik. Ennek megfelelően 2019/2020. tanév I. félévi matricák érvényesek lesznek 2020. március 31. napja után is. A közlekedési szolgáltatók elfogadják az eredeti aláírást és pecsétet nem tartalmazó igazolásokat is. Úgyszintén érvényesek maradnak 2020. március 31. után az ideiglenes diákigazolványok is.

 

A fenti rendelkezésekkel összhangban az alábbi eljárásrendet vezetjük be:

 • Oktatóinkat arra kértük, hogy az egyetemi épületeken kívüli személyes találkozókat, konzultációkat is mellőzzék. Az oktatókkal való kapcsolattartást teljes egészében áthelyezzük elektronikus és (esetlegesen) telefonos kapcsolattartásra.
 • Tekintettel arra, hogy oktatóink egy része nincs felkészülve azokra a távoktatási formákra, amelyeket a továbbiakban alkalmazniuk kell, kérjük segítő közreműködésüket és megértésüket abban, hogy az esetek többségében csak e-mailen, Moodle-on, Neptunon keresztül kapják meg a teljesítendő feladatokat, nem online óra keretében folyik majd a képzés. Mivel az oktatóink informatikai ismerete teljesen eltérő, így az is változó lesz, hogy milyen megoldási formát találnak az adott kurzus tananyagának átadására. Tovább nehezíti az oktatóink feladatát, hogy gyakorlatilag egész Európa egyik napról a másikra átállt ezeknek a felületeknek a használatára, amelyre az ilyen programokat üzemeltetők szerverei nincsenek felkészülve. Így már ma tapasztaltuk, hogy hiába van meg a megfelelő felület, a szerverek leterheltsége miatt a program nem használható.
 • Oktatóinkat arra utasítottuk, hogy a távoktatásos időszakban mindent tegyenek meg annak érdekében, hogy a hallgatók minden ismeretanyaghoz hozzájussanak, amely a kurzus teljesítéséhez szükséges. Hátrány senkit nem érhet azért, mert nem volt lehetősége személyesen részt venni a kurzusokon. Amennyiben a kiosztott feladatokkal bármilyen problémájuk, kérdésük merül fel, kérjük, hogy bátran, de keresztény lelkülettel és türelemmel forduljanak oktatóinkhoz.
 • A szakdolgozatok leadási határidejét kitoltuk 2020. április 15. napjára. Jelenlegi terveink szerint 2020. április 15-én a szakdolgozatok leadására személyesen kerülhet sor. Amennyiben a jelenleg hatályos rendelkezések továbbra is érvényben maradnak, arról megfelelő időben tájékoztatjuk Önöket az esetleges módosításról, a követendő eljárásról. Kérjük, hogy a szakdolgozatok elkészítésén továbbra is dolgozzanak, mert azt a kitolt határidőig be kell adniuk. Karunk ebben a félévben készült el a szakdolgozatok internetes feltöltési felületével, amely az eddigi tesztüzemben jól teljesített. Terveink szerint csak 2020 őszétől vezettük volna be élesben, de előfordulhat, hogy kénytelenek leszünk már most megtenni. Ezzel is csak azt szeretnénk hangsúlyozni, hogy a 2020. április 15-ig a szakdolgozatukkal készüljenek el! Figyelem! Az osztatlan tanárszakképzésben részt vevő hallgatók szakdolgozat leadási határideje változatlan (2020. április 30.)
 • A szakdolgozati témabejelentő (konzultációs lap) szakdolgozatban való megjelenésének eljárása a TVSz.-ben foglaltakhoz képest az alábbiak szerint változik:
 • Az Önöknél lévő eredeti szakdolgozati témabejelentőt (konzultációs lapot) kérjük szkennelve (mobiltelefonnal lefényképezve) és word formátumban (az eredetivel azonos módon kitöltve; az űrlapok rövidesen elérhetőek lesznek formában is: https://btk.kre.hu/index.php/2015-10-20-12-12-54/letoltheto-nyomtatvanyok.html) megküldeni az oktatóknak (konzulensüknek), aki e-mailes válaszüzenetben megküldi az általa még kitöltött témabejelentő lapot word formátumban. Az oktató (konzulens) a tanulmányi osztály érintett kollégáját beteszi másolatba (CC), igazolva ezzel azt, hogy valóban tőle érkezett a visszaigazoló e-mail. A szakdolgozatba az eredeti témabejelentőt és a visszaigazolt, kitöltött oktatói (konzulensi) témabejelentőt (aláírás és pecsét nélkül) kell beköttetni. Az elektronikus példányban pedig csatolt dokumentumként kell megjeleníteni (e-mail nyomtatása pdf-formátumban).
 • A sétálócédulák leadási határideje a záróvizsga előtt egy héttel történik, azaz 2020 május végén. Kérjük szíves türelmüket! Amennyiben május elejéig-közepéig még mindig tiltott lesz a hallgatók személyes jelenléte, úgy erre a problémára is megfelelő eljárásrendet fogunk kidolgozni időben.
 • Zárthelyik, vizsgák és záróvizsgák. A jelenlegi információk birtokában kérjük, úgy készüljenek, hogy a félévi számonkérések (zárthelyi dolgozatok, kollokviumok, alapvizsgák, szigorlatok, záróvizsgák) a megszokott rendben fognak zajlani. Ennek megfelelően készüljenek arra, hogy (valamilyen formában) a tudásukról számot kell adniuk! Amennyiben a személyes vizsgák lebonyolítására nem lesz lehetőség, úgy a követendő eljárásról időben megfelelő tájékoztatást fogunk adni. Jelenleg a vizsgaidőszakra vonatkozóan konkrét információkkal még nem rendelkezünk, de előfordulhat, hogy – több más egyetemhez hasonlóan – a KRE vezetése is a szorgalmi- és/vagy vizsgaidőszak meghosszabbítása mellett dönt.
 • A fent hivatkozott rektori utasítás értelmében a tanárképzésben részt vevő hallgatóink szakmai gyakorlata felfüggesztésre került. Az érintett hallgatóinknak jelen pillanatban sajnos nem tudunk további információval szolgálni. Kérem, legyenek türelmesek, ez ügyben – reményeink szerint – jövő hét elején további tájékoztatást fogunk adni.
 • Tekintettel arra, hogy ezzel egyidejűleg a könyvtárak is zárva vannak, így kutatási lehetőségként a rektori utasításban szereplő Google tudós szolgáltatást és egyéb szabad hozzáférésű adatbázisokat ajánljuk figyelmükbe elsődlegesen. Az Egyetem által előfizetett adatbázisokat távoli kapcsolattal csak kre.hu email címmel lehet igénybe venni, azonban igény esetén korlátozott számban tudunk hozzáférést adni. Ezzel kapcsolatban Szilvási Csabánál jelentkezzenek (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.). További információ a távoli hozzáférésről:

http://corvina.kre.hu:8080/proxy.html

 

Bármilyen további kérdés esetén szívesen állunk rendelkezésükre. Kérjük szépen megértésüket, hogy a megnövekedett érdeklődés miatt a válaszadási idő lassulhat. Amennyiben azt tapasztaljuk, hogy azonos témában nagy számú kérdés érkezik hozzánk, úgy az egyéni válaszok helyett a mostanihoz hasonló általános tájékoztatólevélben fogunk válaszolni.

Megértésüket, közreműködésüket és türelmüket ezúton is köszönjük.

 

Tisztelettel:

Dr. habil. Horváth Géza

dékán

Következő események


Összes esemény

Nyelvvizsgaközpont

Sport a Károlin

Sport a Károlin

Napi biztatás

 

Youtube